Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul familiei. Editia a 3-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-2388-0
Editura: Hamangiu
140,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Reforma privind persoanele incapabile, care a inceput cu decizia nr. 601/2020 a Curtii Constituționale si s-a concretizat prin Legea nr. 140/2022, a afectat intreaga legislatie civila, iar reglementarile privind familia nu fac exceptie. Diversificarea masurilor de ocrotire a personei fizice al carei discernamant este diminuat sau abolit se reflecta in numeroase relatii de familie: casatoria, divortul, actiunile de stabilire sau contestare a filiatiei, adoptia – toate aceste institutii au cunoscut modificari care se vor reflecta in practica judiciara; ca urmare se impune revizuirea si analiza acestora in lumina noilor dispozitii legale.

Aceasta a treia editie a cartii Dreptul familiei, chiar daca nu mai cuprinde in titlu referirea la actele de stare civila, include totusi un capitol privind aceste acte si aduce o noua structura in care partea patrimoniala a dreptului familiei este prezentata separat de relatiile de familie ce nu au aceasta componenta.

Lucrarea Dreptul familiei are caracter didactic si se adreseaza cu prioritate studentilor, insa este un instrument util si pentru practicieni care pot gasi in ea o prezentare exhaustiva a institutiilor cuprinse in Cartea a II-a din Codul civil - "Despre familie'', dar si in legile speciale referitoare la relatiile de familie, interpretari argumentate ale reglementarilor in materie, exemple din jurisprudenta interna si europeana si un aparat bibliografic divers.

PARTEA I. FAMILIA SI RELATIILE DE FAMILIE

CAPITOLUL I. FAMILIA

CAPITOLUL AL II-LEA. DREPTUL FAMILIEI

Sectiunea 1. Notiune

Sectiunea a 2-a. Izvoarele dreptului familiei

Sectiunea a 3-a. Principiile generale ale familiei si ale casatoriei

CAPITOLUL AL III-LEA. CASATORIA

Sectiunea 1. Logodna

§1. Notiune si conditii
§2. Ruperea logodnei
§3. Efectele logodnei
§4. Termenul de prescriptie

Sectiunea a 2-a. Concubinajul

Sectiunea a 3-a. Incheierea casatoriei

§1. Precizari prealabile
§2. Conditii de fond la incheierea casatoriei
§3. Conditii de forma la incheierea casatoriei

CAPITOLUL AL IV-LEA. EFECTELE CASATORIEI

Sectiunea 1. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor (efectele personale sau nepatrimoniale ale casatoriei)

§1. Numele sotilor
§2. Indatorirea de respect si sprijin moral reciproc
§3. Indatorirea de fidelitate
§4. Indatorirea de a locui impreuna
§5. Indatorirea de a respecta independenta personala a celuilalt sot
§6. Efectele asupra capacitatii de exercitiu a sotilor

Sectiunea a 2-a. Efectele patrimoniale ale casatoriei

CAPITOLUL AL V-LEA. DESFIINTAREA CASATORIEI

Sectiunea 1. Nulitatea casatoriei    

Sectiunea a 2-a. Clasificarea nulitatii

§1. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa
§2. Nulitatea expresa si nulitatea virtuala

Sectiunea a 3-a. Regimul juridic al nulitatii absolute

§1. Cazurile de nulitate absoluta
§2. Persoanele care pot invoca nulitatea absoluta
§3. Acoperirea nulitatii absolute
§4. Termenul de prescriptie

Sectiunea a 4-a. Regimul juridic al nulitatii relative

§1. Cazurile de nulitate relativa
§2. Persoanele care pot intenta actiunea in anulare
§3. Acoperirea nulitatii relative
§4. Termenul de prescriptie

Sectiunea a 5-a. Efectele nulitatii casatoriei

§1. Efectele nepatrimoniale ale desfiintarii casatoriei
§2. Efectele patrimoniale ale desfiintarii casatoriei
§3. Casatoria putativa
§4. Situatia copiilor
§5. Opozabilitatea hotararii judecatoresti

CAPITOLUL AL VI-LEA. DESFACEREA CASATORIEI

Sectiunea 1. Cazurile de divort si procedura divortului

§1. Dispozitii generale. Prezentarea cazurilor de divort
§2. Principiile divortului potrivit Codului civil roman
§3. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara
§4. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala
§5. Divortul din culpa. Conditii
§6. Divortul din cauza starii sanatatii unui sot
§7. Procedura divortului in fata instantei de judecata

Sectiunea a 2-a. Efectele divortului

§1. Data desfacerii casatoriei
§2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti
§3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti
§4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori

CAPITOLUL AL VII-LEA. RUDENIA SI FILIATIA

Sectiunea 1. Rudenia si afinitatea

§1. Rudenia
§2. Afinitatea

Sectiunea a 2-a. Filiatia. Consideratii generale

§1. Definitie. Clasificare
§2. Dovada filiatiei
§3. Posesia de stat

Sectiunea a 3-a. Stabilirea filiatiei fata de mama

§1. Precizari introductive
§2. Stabilirea maternitatii prin certificatul de nastere
§3. Stabilirea maternitatii prin recunoastere
§4. Stabilirea maternitatii prin hotarare judecatoreasca

Sectiunea a 4-a. Stabilirea filiatiei fata de tata

§1. Precizari introductive
§2. Prezumtia timpului legal al conceptiunii
§3. Stabilirea paternitatii din casatorie
§4. Stabilirea paternitatii din afara casatoriei

Sectiunea a 5-a. Contestarea filiatiei

§1. Contestarea maternitatii si a paternitatii din afara casatorie
§2. Contestarea filiatiei fata de tatal din casatorie

Sectiunea a 6-a. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie

§1. Notiuni introductive
§2. Citarea parintilor si a copilului
§3. Inadmisibilitatea renuntarii
§4. Situatia copilului
§5. Actiunea formulata in caz de mostenire vacanta
§6. Efectele stabilirii filiatiei asupra unui proces penal

CAPITOLUL AL VIII-LEA. SITUATIA LEGALA A COPILULUI SI REPRODUCEREA UMANA ASISTATA MEDICAL

Sectiunea 1. Situatia legala a copilului

§1. Egalitatea in drepturi a copiilor
§2. Numele copilului din casatorie
§3. Numele copilului din afara casatoriei

Sectiunea a 2-a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator

§1. Notiuni generale. Conditii
§2. Contestarea filiatiei
§3. Raspunderea tatalui
§4. Confidentialitatea informatiilor
§5. Raporturile dintre tata si copil

Sectiunea a 3-a. Maternitatea de substitutie

CAPITOLUL AL IX-LEA. ADOPTIA

Sectiunea 1. Dispozitii generale

§1. Precizari introductive. Sediul materiei
§2. Notiune si clasificare
§3. Principiile adoptiei

Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond pentru incheierea adoptiei

§1. Consideratii introductive
§2. Persoanele care pot adopta
§3. Consimtamantul – conditie de fond pentru incheierea adoptiei

Sectiunea a 3-a. Procedura adoptiei

§1. Procedura administrativa
§2. Procedura in fata instantei judecatoresti

Sectiunea a 4-a. Efectele adoptiei

§1. Nasterea rudeniei civile
§2. Autoritatea parinteasca este exercitata de adoptatori    
§3. Numele adoptatului
§4. Intocmirea unui nou act de nastere pentru adoptat
§5. Confidentialitatea informatiilor referitoare la adoptie

Sectiunea a 5-a. Incetarea adoptiei

§1. Desfacerea adoptiei
§2. Desfiintarea adoptiei
§3. Efectele incetarii adoptiei

Sectiunea a 6-a. Adoptia internationala

CAPITOLUL AL X-LEA. AUTORITATEA PARINTEASCA

Sectiunea 1. Dispozitii generale

§1. Notiune si principii
§2. Durata autoritatii parintesti
§3. Indatorirea de respect
§4. Neintelegerile dintre parinti

Sectiunea a 2-a. Drepturile copilului

§1. Precizari introductive
§2. Dreptul la stabilirea si la pastrarea identitatii
§3. Dreptul la protejarea imaginii sale publice si a vietii sale intime, private si familiale
§4. Dreptul la libertatea de exprimare
§5. Libertatea de gandire, de constiinta si de religie
§6. Libertatea de asociere
§7. Dreptul la identitate etnica
§8. Dreptul la respectarea personalitatii sale
§9. Dreptul la un mediu familial
§10. Dreptul la un nivel de trai care sa permita dezvoltarea sa fizica, mintala, spirituala, morala si sociala
§11. Dreptul la educatie

Sectiunea a 3-a. Continutul autoritatii parintesti

§1. Precizari introductive
§2. Indatorirea de a creste copilul
§3. Religia copilului
§4. Dreptul de a alege numele copilului
§5. Dreptul si indatorirea de supraveghere a copilului
§6. Dreptul de a supraveghea relatiile sociale ale copilului
§7. Dreptul parintilor de a cere inapoierea copilului de la alte persoane
§8. Dreptul de a stabili locuinta copilului
§9. Schimbarea locuintei copilului in cazuri speciale
§10. Dreptul de a stabili felul invataturii ori al pregatirii profesionale
§11. Obligatia de intretinere
§12. Independenta patrimoniala    
§13. Dreptul si indatorirea de a administra bunurile copilului
§14. Drepturile parintelui minor

Sectiunea a 4-a. Exercitarea autoritatii parintesti    

§1. Exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti
§2. Exercitarea autoritatii parintesti in caz de divort
§3. Exercitarea autoritatii parintesti in cazul copilului din afara casatoriei
§4. Invoiala parintilor referitor la modul de exercitare a autoritatii parintesti
§5. Exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte

Sectiunea a 5-a. Sanctiunile aplicabile parintilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a indatoririlor parintesti

§1. Precizari introductive
§2. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti
§3. Masurile de protectie speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai (art. 59 din Legea nr. 272/2004)

CAPITOLUL AL XI-LEA. STAREA CIVILA SI ACTELE DE STARE CIVILA

Sectiunea 1. Notiunea si caracterele starii civile

Sectiunea a 2-a. Dovada starii civile

Sectiunea a 3-a. Actele de stare civila

§1. Notiune
§2. Persoanele care indeplinesc atributii de stare civila
§3. Intocmirea actelor de stare civila
§4. Inscrierea mentiunilor in actele de stare civila
§5. Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila
§6. Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor

Sectiunea a 4-a. Raportul dintre starea civila si actele de stare civila

PARTEA A II-A. DREPTUL PATRIMONIAL AL FAMILIEI

CAPITOLUL I. REGIMURILE MATRIMONIALE

Sectiunea 1. Notiuni introductive

Sectiunea a 2-a. Clasificarea regimurilor matrimoniale

Sectiunea a 3-a. Principiile care guverneaza regimurile matrimoniale in dreptul roman

§1. Principiul egalitatii in drepturi a sotilor
§2. Principiul caracterului accesoriu al regimului matrimonial fata de casatorie
§3. Principiul libertatii limitate a alegerii regimului matrimonial
§4. Principiul mutabilitatii regimului matrimonial

Sectiunea a 4-a. Aspecte generale referitoare la regimul matrimonial

§1. Data producerii efectelor regimului matrimonial
§2. Modificarea regimului matrimonial

Sectiunea a 5-a. Incetarea regimului matrimonial

Sectiunea a 6-a. Lichidarea regimului matrimonial

Sectiunea a 7-a. Regimul primar imperativ

§1. Precizari introductive
§2. Locuinta familiei
§3. Cheltuielile casatoriei
§4. Munca in gospodarie
§5. Reguli referitoare la independenta sotilor
§6. Reguli privind gestionarea patrimoniului comun
§7. Conventia matrimoniala

Sectiunea a 8-a. Regimurile matrimoniale reglementate de Codul civil roman

§1. Regimul comunitatii legale
§2. Regimul separatiei de bunuri
§3. Regimul comunitatii conventionale

Sectiunea a 9-a. Efectele patrimoniale ale desfacerii casatoriei

§1. Efecte cu privire la regimul matrimonial
§2. Dreptul la despagubiri
§3. Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere
§4. Obligatia de intretinere intre fostii soti
§5. Prestatia compensatorie

CAPITOLUL AL II-LEA. OBLIGATIA LEGALA DE INTRETINERE

Sectiunea 1. Notiune si caractere juridice

§1. Notiune
§2. Caractere

Sectiunea a 2-a. Conditiile obligatiei de intretinere

§1. Conditii privitoare la creditorul obligatiei de intretinere
§2. Conditii privitoare la debitorul intretinerii

Sectiunea a 3-a. Persoanele intre care exista obligatia legala de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza

§1. Persoanele intre care exista obligatia legala de intretinere
§2. Ordinea in care se datoreaza obligatia legala de intretinere

Sectiunea a 4-a. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere

§1. Cuantumul intretinerii
§2. Modalitati de executare
§3. Modificarea pensiei de intretinere
§4. Data de la care se datoreaza pensia de intretinere
§5. Restituirea intretinerii nedatorate

Detalii tehnice
Data aparitiei07 nov. 2023
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini528
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Cristina Codruta Hageanu
Indisponibila
Admiterea in magistratura si in avocatura.  Vol. I – Drept civil, Drept procesual civil 2020 - Motiu

Admiterea in magistratura si in avocatura. Vol. I - Drept civil, Drept procesual civil 2020

Culegere de subiecte cu explicatii ale variantelor de raspuns
78,99 RON
Indisponibila
Admiterea in magistratura si in avocatura.  Vol. I – Drept civil, Drept procesual civil

Admiterea in magistratura si in avocatura. Vol. I - Drept civil, Drept procesual civil

Culegere de subiecte cu explicatii ale variantelor de raspuns. 2019
69,00 RON 69,00 RON