Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul de proprietate in jurisprudenta CEDO*

Dreptul la un proces echitabil. Dreptul la un recurs efectiv
ISBN/ISSN: 978-606-522-349-3
Editura: Hamangiu
56,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Cartea de fata reprezinta o sinteza a celor mai elocvente repere jurisprudentiale si teoretice cu privire la dreptul de proprietate, consacrat de art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia europeana a drepturilor omului, drept fundamental ce poate fi invocat in ordinea juridica interna de catre orice persoana interesata. Sunt analizate aproape 200 de hotarari si decizii ale Curtii Europene a Drepturilor Omului rezumate la esenta problemei de drept relevante pentru subiectul in discutie, precum si practica judiciara nationala si decizii ale Curtii Constitutionale.

   Lucrarea urmareste trei paliere: dreptul substantial de proprietate si doua drepturi procedurale – dreptul la un proces echitabil (art. 6 din Conventie) si dreptul la un recurs efectiv (art. 13 din Conventie) –, iar informatiile strict practice prezentate releva notiunile si principiile consacrate in jurisprudenta CEDO: notiunea de „bun”, „victima”, „imposibilitate obiectiva” de executare, termen rezonabil, caracterul efectiv al executarii unei hotarari judecatoresti, „privare de bun”, „expropriere de facto”, dreptul de acces la o instanta, „motive substantiale si imperioase” pentru anularea unei hotarari definitive sau redeschiderea procedurii, garantiile cu privire la desfasurarea procesului etc. 

   In anexa este prezentata traducerea integrala a Hotararii Maria Atanasiu si altii c. Romaniei, pronuntata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului la data de 12 octombrie 2010 in procedura hotararii-pilot, ce ar urma sa stea la baza solutionarii tuturor cauzelor similare, prin care un reclamant s-ar plange de incalcarea art. 6 parag. 1 din Conventie sau a art. 1 din Protocolul aditional nr. 1.

Titlul I. Articolul 1 din Primul Protocol aditional la Conventia europeana a drepturilor omului

Capitolul I. Notiunea de „bun” in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului. Drepturile care intra sub protectia acestei norme

§1. Notiunea de „bun”

§2. Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale principale si accesorii

2.1. Dreptul de proprietate

Practica judiciara nationala 

2.2. Dreptul de servitute

2.3. Dreptul de superficie

Practica judiciara nationala

§3. Drepturile succesorale

§4. Dreptul de creanta

Capitolul al II-lea. Principiile aplicabile pentru stabilirea domeniului de aplicare al art. 1 din Protocolul nr. 1, astfel cum reies din analiza jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului

Sectiunea 1. Primul principiu – Conventia nu garanteaza dreptul unei persoane fizice sau juridice de a dobandi un bun

Decizii ale Curtii Constitutionale

Sectiunea a 2-a. Cel de-al doilea principiu – protectia Conventiei se aplica numai cu privire la „bunurile actuale”

§1. Recunoasterea printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila a calitatii de titular actual al dreptului de proprietate asupra unor bunuri (ipoteza I)

§2. Recunoasterea, in urma unor masuri legislative de restituire adoptate de stat, a calitatii de titular al dreptului de proprietate asupra unor bunuri (ipoteza a II-a)

2.1. Diferite ipoteze cu privire la incidenta art. 1 din Protocolul nr. 1, reiesite din examinarea jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului

2.1.1. Reclamantul detine o decizie administrativa de restituire in natura ce nu a fost anulata prin hotarare judecatoreasca ulterioara 
Practica judiciara nationala

2.1.2. Reclamantul detine o decizie administrativa de restituire in natura, care a fost confirmata printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila in contestatia formulata de catre reclamant

2.1.3. Reclamantul detine o decizie administrativa de restituire prin echivalent 

Practica judiciara nationala

Sectiunea a 3-a Cel de-al treilea principiu – reclamantul beneficiaza de protectia art. 1 din Protocolul nr. 1 si in situatia in care are cel putin „o speranta legitima” de redobandire a bunului in materialitatea sa sau prin echivalent

Sectiunea a 4-a. Cel de-al patrulea principiu – Curtea nu va examina o plangere decat in masura in care se raporteaza la evenimente care s-au produs dupa intrarea in vigoare a Conventiei

Practica judiciara nationala

Capitolul al III-lea. Notiunea de „victima”

Capitolul al IV-lea. Diferite ipoteze de incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1

Sectiunea 1. Diferitele ipoteze cu privire la pretinsa incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1, din punctul de vedere al persoanei/autoritatii responsabile de nerespectarea dreptului de proprietate al reclamantului

§1. Cazuri in care reclamantul pune in discutie nerespectarea dreptului de proprietate de catre o autoritate publica

1.1. Situatii de incalcare atat a art. 1 din Protocolul nr. 1, cat si a art. 6 parag. nr. 1 din Conventie

1.1.1. Neexecutarea unei hotarari judecatoresti irevocabile

1.1.2. Neexecutarea intr-un termen rezonabil a unei hotarari judecatoresti irevocabile

1.1.3. Desfiintarea hotararii judecatoresti irevocabile

1.2. Situatii in care Curtea nu a mai considerat necesar sa examineze separat fondul plangerii referitoare la incalcarea art. 6 din Conventie 

1.3. Situatii in care Curtea nu a mai considerat necesar sa examineze separat fondul plangerii intemeiate pe art. 1 din Protocolul nr. 1

§2. Cazuri in care reclamantul pune in discutie nerespectarea dreptului de proprietate de catre un particular

Sectiunea a 2-a. Diferite ipoteze cu privire la pretinsa incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1, din punctul de vedere al celor trei norme distincte cuprinse de textul conventional

§1. Jurisprudenta C.E.D.O. cu privire la art. 1 parag. 1 teza I din Protocolul nr. 1 – principiul general al respectarii proprietatii

1.1. Dreptul la executarea unei hotarari judecatoresti definitive sau a unui act administrativ ce dispune asupra dreptului de proprietate

1.1.1. Neexecutarea unei decizii administrative referitoare la dreptul de proprietate al reclamantului, emisa de catre autoritatile cu atributii in aplicarea legilor fondului funciar

1.1.2. Neexecutarea unui titlu de proprietate eliberat in procedura Legii fondului funciar

1.1.3. Neexecutarea unei hotarari judecatoresti irevocabile ce recunoaste dreptul reclamantului de a i se constitui/reconstitui dreptul de proprietate asupra unui teren, conform legislatiei interne

1.1.4. Neexecutarea unei hotarari judecatoresti irevocabile prin care s-a constatat caracterul nelegal al preluarii imobilului. Cauza Maria Atanasiu si altii c. Romaniei

1.2. Notiunea de „imposibilitate obiectiva” de executare. Imprejurari analizate de Curte care ar putea justifica neexecutarea unei hotarari judecatoresti emise in procedura legilor fondului funciar

1.2.1. Emiterea unor titluri de proprietate in favoarea unor terti, ulterior ramanerii definitive a hotararii favorabile reclamantului, pe terenul asupra caruia acestuia din urma i s-a reconstituit dreptul de proprietate 

1.2.2. Neadoptarea normelor metodologice de aplicare a Legii fondului funciar

1.2.3. Atribuirea unui teren pe un alt amplasament

1.2.4. Lipsa de fonduri, invocata drept „imposibilitate obiectiva” de executare 

1.2.5. Lipsa oricarei justificari valabile pentru neexecutarea intr-un termen rezonabil a unei hotarari judecatoresti definitive ce nu preciza amplasamentul precis al terenului de restituit

1.3. Termenul rezonabil si caracterul efectiv al executarii unei hotarari judecatoresti

1.3.1. Informarea reclamantului, in timpul procesului de retrocedare, despre existenta unor constructii pe terenul respectiv

1.3.2. Punerea in posesie a reclamantului asupra terenurilor la care avea dreptul, fara insa a fi executata in termen rezonabil hotararea judecatoreasca 

1.3.3. Prezentarea, in cursul unei proceduri in contradictoriu, a motivelor considerate de autoritatea administrativa ca reprezentand o justificare pentru neexecutarea hotararii, ceea ce a permis reclamantului sa isi sustina cauza in conditii care nu l-au dezavantajat in raport cu partea adversa

1.3.4. Neconvocarea reclamantului conform dispozitiilor legale pentru punerea in posesie

1.4. Concluzii

§2. Jurisprudenta C.E.D.O. cu privire la art. 1 parag. 1 teza a II-a din Protocolul nr. 1 – privarea de bun

2.1. Situatii posibile

2.1.1. Admiterea actiunii in revendicare intr-un litigiu intre particulari

2.1.2. Admiterea actiunii in revendicare introduse de un particular, cu consecinta pierderii dreptului de proprietate al reclamantului, ce fusese recunoscut anterior printr-o hotarare definitiva si irevocabila pronuntata in cadrul unui litigiu intre aceleasi parti, care a si fost executata. Efecte similare recursului in anulare

2.1.3. Confirmarea dreptului de proprietate al tertilor asupra aceluiasi teren printr-o hotarare judecatoreasca ulterioara celei ce a reconstituit dreptul de proprietate al reclamantului

2.1.4. Admiterea actiunii in constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate emis in procedura Legii nr. 18/1991 si lipsa totala a despagubirii

2.1.5. Refuzul reclamantului de a accepta amplasamentul propus de Comisia locala, in conditiile in care acesta detine o hotarare judecatoreasca irevocabila privind reconstituirea in favoarea sa a dreptului de proprietate asupra unui teren referitor la care instantele nu au determinat amplasamentul exact

2.1.6. Imposibilitatea de a redobandi dreptul de proprietate asupra bunului imobil vandut de catre stat, analizata ca o privare de proprietate care, combinata cu lipsa oricarei despagubiri, aduce atingere dreptului la respectarea bunurilor 

2.1.7. Vanzarea de catre stat a bunului proprietatea reclamantului unor persoane de buna-credinta, anterioara hotararii judecatoresti prin care reclamantului i se recunoscuse dreptul de proprietate

2.1.8. Vanzarea de catre stat a bunului altuia catre terti de buna-credinta, anterioara confirmarii in justitie a dreptului de proprietate al celuilalt, combinata cu lipsa totala a despagubirii

2.1.9. Vanzarea bunului altuia. Respingerea actiunii in revendicare si lipsa totala a despagubirii

2.2. Exproprierea de facto

2.2.1. Ingerinta care nu are o baza legala

2.2.2. Vanzarea bunului altuia confirmata ulterior in instanta

2.3. Anularea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile in urma admiterii recursului in anulare. Cauze de tipul cauzei-pilot Brumarescu. Efecte similare recursului in anulare

Practica judiciara nationala

§3. Jurisprudenta C.E.D.O. cu privire la art. 1 parag. 2 din Protocolul nr. 1 – reglementarea folosintei bunurilor in conformitate cu interesul general

3.1. Reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi. Imposibilitatea proprietarului de a obtine obligarea locatarilor de a-i plati o chirie 

3.2. Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte 

3.3. Prelungirea de drept a contractelor de inchiriere in temeiul Legii nr. 17/1994 si O.U.G. nr. 40/1999

3.4. Schimbul obligatoriu de locuinte reglementat prin O.U.G. nr. 40/1999 

Practica judiciara nationala

Decizii ale Curtii Constitutionale

Titlul al II-lea. Dreptul la un proces echitabil consacrat de art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului, privit din perspectiva dreptului de proprietate 

Capitolul I. Precizari prealabile 

Capitolul al II-lea. Domeniul de aplicare al art. 6 parag. 1 din Conventie

Sectiunea 1. Aplicabilitatea art. 6 parag. 1 in litigiile cu caracter patrimonial dintre doi particulari

Sectiune a 2-a. Aplicabilitatea art. 6 parag. 1 in litigiile cu caracter patrimonial intre un particular si autoritatile publice

Sectiune a 3-a. Aplicabilitatea art. 6 parag. 1 in procedurile extraordinare 

Capitolul al III-lea. Continutul art. 6 parag. 1 din Conventia europeana a drepturilor omului

Sectiunea 1. Dreptul de acces la instanta in jurisprudenta C.E.D.O. 

§1. Precizari prealabile 

§2. Dreptul de acces la instanta in etapa de fond 

2.1. Conditiile de admisibilitate a unei actiuni 

2.1.1. Inadmisibilitatea actiunii impusa de regula unanimitatii in actiunea in revendicare 

Practica judiciara nationala

2.1.2. Inadmisibilitatea actiunii ce decurge din faptul ca reclamantul nu a urmat procedura administrativa prealabila prevazuta de Legea nr. 10/2001

Practica judiciara nationala

2.1.3. Inadmisibilitatea actiunii din cauza autoritatii de lucru judecat

Decizii ale Curtii Constitutionale

2.1.4. Inadmisibilitatea actiunii din cauza prescriptiei 

Decizii ale Curtii Constitutionale

Practica judiciara nationala

2.1.5. Exceptia prematuritatii actiunii

Practica judiciara nationala

2.1.6. Aplicarea retroactiva a legii civile

Decizii ale Curtii Constitutionale

Practica judiciara nationala 

2.2. Refuzul instantelor de a examina legalitatea hotararilor autoritatilor administrative cu privire la amplasamentul terenului ce trebuie retrocedat reclamantului in temeiul legilor fondului funciar

2.3. Limitari ale dreptului de acces la instanta datorate legislatiei care reglementeaza taxa de timbru

Decizii ale Curtii Constitutionale

2.4. Limitari ale dreptului de acces la instanta din perspectiva termenelor procedurale pentru formularea unei actiuni (sau a unui alt act de procedura) 

Practica judiciara nationala

2.5. Limitari ale dreptului de acces la instanta din perspectiva cheltuielilor de judecata

Practica judiciara nationala 

§3. Dreptul de acces la instanta in caile ordinare de atac (atunci cand dreptul intern prevede si o astfel de etapa procesuala) 

3.1. Termenele procedurale pentru introducerea caii de atac

3.2. Reguli de procedura aplicabile in caile de atac

3.2.1. Respingerea ca inadmisibil a unui recurs pe motiv ca reclamantul a formulat prea vag motivele

3.2.2. Respingerea ca inadmisibil a unui recurs pe motiv ca nu a fost depus la instanta a carei hotarare se ataca

§4. Dreptul de acces la instanta in caile extraordinare de atac. Jurisprudenta C.E.D.O. cu privire la principiul securitatii raporturilor juridice 

4.1. Precizari prealabile 

4.2. Admiterea unei actiuni in revendicare 

4.3. Anularea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile de catre Curtea Suprema de Justitie in urma unui recurs in anulare formulat de Procurorul general 

4.4. Anularea de catre Curtea Suprema de Justitie a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile ca urmare a admiterii recursului in anulare, la solicitarea uneia dintre parti

4.5. Anularea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile ca urmare a admiterii unei contestatii in anulare

4.6. Anularea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile ca urmare a admiterii unei cereri de revizuire

4.6.1. Schimbarea jurisprudentei Curtii Europene in stabilirea prejudiciului material, ca urmare a introducerii in dreptul intern a unui nou caz de revizuire (art. 322 pct. 9 C. proc. civ.)

4.7. Redeschiderea unei proceduri ca urmare a admiterii cererii de repunere in termenul de declarare a caii ordinare de atac

4.8. Imprejurari, analizate de Curte, care ar putea reprezenta „motive substantiale si imperioase” pentru a justifica anularea unei hotarari definitive sau redeschiderea procedurii

4.8.1. Eroarea de fapt (gresita apreciere a probelor) 

4.8.2. Eroarea de drept (gresita aplicare a legii) 

4.8.3. Divergenta de jurisprudenta cu privire la interpretarea si aplicarea legii (erori judiciare)

Practica judiciara nationala 

4.8.4. Neparticiparea tertului la procedura

4.8.5. Respectarea dreptului de proprietate al fostului proprietar, recunoscut anterior prin hotarare judecatoreasca irevocabila

4.8.6. Necompetenta instantei

4.8.7. Circumstante nou descoperite

§5. Dreptul de acces la instanta in faza de executare silita

5.1. Principii generale 

5.2. Imprejurari analizate de Curte ca intrand in sfera notiunii de „motive exceptionale” ce pot justifica neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive

5.2.1. Imposibilitatea de identificare a bunului ce trebuia a fi restituit reclamantului conform hotararii judecatoresti

5.2.2. Insuficienta terenurilor in perimetrul administrativ al localitatii 

5.2.3. Apartenenta terenului la domeniul public 

5.2.4. Invocarea unor elemente de fapt

5.2.5. Schimbarea situatiei de fapt 

5.2.6. Emiterea unor titluri de proprietate in favoarea unor terti 

5.2.7. Lipsa fondurilor banesti

Practica judiciara nationala

Decizii ale Curtii Constitutionale

5.2.8. Executarea prin echivalent 

5.2.9. Comportamentul reclamantului, creditor in procedura de executare silita. Refuzul acestuia de a primi oferta facuta de Comisia locala, ce respecta conditiile impuse de titlul executoriu

5.2.10. Comportamentul autoritatilor, debitoare in procedura de executare 

5.2.11. Neprecizarea amplasamentului in cuprinsul hotararii ce dispune restituirea unui teren 

5.2.12. Absenta cadrului legislativ 

5.2.13. Declararea ca false a probelor care au stat la baza reconstituirii dreptului de proprietate

5.2.14. Imprecizia cu care terenul este identificat in dispozitivul hotararii judecatoresti de retrocedare  

5.2.15. Litigiu intre doi particulari privind evacuarea din apartamentul proprietatea reclamantului. Situatia sociala a debitorului persoana fizica

Practica judiciara nationala

Sectiunea a 2-a. Garantiile cu privire la organizarea si compunerea instantei in jurisprudenta C.E.D.O.

§1. Existenta unui caz de incompatibilitate sau impartialitatea instantei

Sectiunea a 3-a. Garantiile cu privire la desfasurarea procesului in jurisprudenta C.E.D.O. 

§1. Admisibilitatea si aprecierea mijloacelor de proba 

§2. Interpretarea legislatiei de catre instantele interne

§3. Nerespectarea principiului contradictorialitatii si al sanselor egale 

Practica judiciara nationala 

§4. Respectarea cerintei „termenului rezonabil”

Practica judiciara nationala

§5. Motivarea hotararilor judecatoresti 

Practica judiciara nationala 

§6. Publicitatea sedintei de judecata 

Practica judiciara nationala 

§7. Pronuntarea in sedinta publica a hotararii judecatoresti

Practica judiciara nationala 

§8. Antepronuntarea instantei

§9. Omisiunea instantei de a se pronunta asupra unui capat de cerere, precum si omisiunea instantei de a se pronunta asupra unui argument decisiv pentru solutionarea cauzei 

Practica judiciara nationala 

§10. Aspecte privind citarea in procedurile civile interne

Practica judiciara nationala 

§11. Incertitudinea jurisprudentiala

§12. Acordarea asistentei juridice gratuite

Titlul al III-lea. Dreptul la un recurs intern efectiv, garantat de art. 13 din Conventie

Capitolul I. Precizari prealabile 

§1. Ratiunea reglementarii 

§2. Definitia dreptului la un recurs efectiv 

§3. Natura juridica a dreptului la un recurs efectiv 

§4. Continutul dreptului la un recurs efectiv 

§5. Caracterele juridice ale dreptului la un recurs efectiv

§6. Clasificare

Capitolul al II-lea. Diferite aspecte ce reies din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in conturarea notiunii acestui drept

§1. Problema interferentei cu dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 parag. 1 din Conventie 

§2. Notiunea de „instanta” la care se refera textul art. 13

§3. Caracterul efectiv al remediului din perspectiva solutiei pronuntate de instanta nationala

§4. Regula privind epuizarea cailor interne de atac nu opereaza in domeniul reglementat prin art. 41 (satisfactie echitabila)

§5. Admisibilitatea plangerii deduse judecatii Curtii Europene in situatia in care reclamantul nu epuizeaza caile interne de atac

§6. Cai de recurs considerate efective de catre Curte

§7. Efectivitatea remediului intern in situatia in care calea de atac ar fi trebuit promovata impotriva unor particulari 

Practica judiciara nationala 

ANEXA

Cauza Maria Atanasiu si altii c. Romaniei (Hotararea din 12 octombrie 2010, Cererile nr. 30767/05 si 33800/06) 

Index alfabetic

Lista alfabetica a hotararilor si deciziilor CEDO mentionate in cuprinsul lucrarii 

Detalii tehnice
Data aparitiei22 nov. 2010
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini456
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod penal. Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii

Noul Cod penal. Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii

Prezentare comparativa. Observatii. Ghid de aplicare. Legea penala mai favorabila
56,80 RON 56,84 RON
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Editia 2014

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Editia 2014

Legile de punere in aplicare – corelatii cu vechile reglementari, legislatie conexa, hotarari C.E.D.O., index alfabetic - actualizat 19 februarie 2014
33,70 RON
DE ACELASI AUTOR - Mirela Steluta Croitoru
Indisponibila
Imagine Retrocedarea terenurilor Legea nr 18/1991

Retrocedarea terenurilor Legea nr 18/1991

Comentarii, practica judiciara, jurisprudenta CEDO
56,80 RON
Indisponibila
Imagine Retrocedarea terenurilor Legea nr 1/2000, Legea nr 247/2005

Retrocedarea terenurilor Legea nr 1/2000, Legea nr 247/2005

Comentarii, practica judiciara, jurisprudenta CEDO
31,80 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON