Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul de proprietate. Practica judiciara. Vol III

ISBN/ISSN: 978-606-522-228-1
Editura: Hamangiu
31,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
  Lucrarea, structurata in trei volume, prezinta hotarari ale instantelor judecatoresti, cu precadere ale celor din Bucuresti, majoritatea nepublicate pana acum, in cauzele cu care au fost investite in ultimii ani in problematica atat de diversa a dreptului de proprietate, in special a dreptului de proprietate privata, referitor la conditiile generale de exercitare, modalitatile juridice, dezmembramintele dreptului, circulatia juridica a bunurilor, modurile de dobandire, publicitatea imobiliara, mijloacele de aparare.
  Volumul al treilea prezinta cititorului avizat sau mai putin avizat cea mai importanta problema juridica a ultimilor ani in materia proprietatii: mijloacele juridice de aparare a dreptului de proprietate privata in contextul restituirii catre fostii titulari a imobilelor preluate abuziv de Statul roman in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Au fost selectate hotarari reprezentative prin modul de rezolvare a cererilor de revendicare a acestor imobile, intemeiate in drept fie pe dispozitiile generale ale Codului civil, fie pe cele ale legilor speciale, cu referire expresa la Legea nr. 10/2001. Semnificativ este si modul de argumentare in fapt si in drept a celor hotarate, cu respectarea deciziilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in recursurile in interesul legii date in materie, cu rezolvarea conflictului de ierarhizare a actelor normative interne, dar si cu respectarea dreptului fundamental consacrat de Conventia europeana a drepturilor omului, cu exemplificari ale cauzelor in care Romania a fost condamnata de instanta de contencios european. Nu mai putin importante, actiunea in revendicare clasica sau actiunea in granituire, actiunea in contencios administrativ sunt relevate de spetele expuse intr-un capitol separat al acestui volum.

Capitolul I. Decizii in interesul legii

1. Decizii emise de fostele consilii populare judetene de trecere in proprietatea statului a unor imobile in baza Decretului nr. 223/1974. Admisibilitatea actiunilor in revendicarea bunului intemeiate pe normele dreptului comun

2. Notificare formulata in temeiul Legii nr. 10/2001, republicata. Decizie/dispozitie de respingere a notificarii emisa de entitatea investita cu solutionarea sau de unitatea detinatoare a bunului. Refuzul de solutionare a notificarii. Competenta instantei de judecata de a solutiona pe fond contestatia sau cererea de restituire a bunului

3. Decizii/dispozitii emise anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005, contestate in termenul prevazut de Legea nr. 10/2001. Procedura administrativa pentru acordarea despagubirilor nu se aplica deciziilor/dispozitiilor emise anterior si supuse controlului de legalitate in instanta de judecata

4. Imobile expropriate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Actiune in retrocedarea bunurilor formulate in temeiul art. 35 din Legea nr. 33/1994. Inadmisibilitate in raport de procedurile de restituire prevazute de Legea nr. 10/2001

5. Admisibilitatea actiunii in revendicare a imobilelor preluate de stat in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, intemeiata pe dispozitiile dreptului comun, dar formulata dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001 

Capitolul al II-lea. Apararea dreptului de proprietate asupra imobilelor preluate abuziv de Statul roman in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

6. Imobil nationalizat de Statul roman in temeiul Decretului nr. 92/1950 si vandut conform Legii nr. 112/1995. Ingerinta nejustificata a statului in dreptul de proprietate. Declararea nulitatii absolute a actului de instrainare

7. Proprietatea asupra unui bun incalcata prin nationalizare de statul comunist. Speranta legitima a fostului proprietar de a redobandi bunul in natura. Conflictul dintre legea interna si Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale

8. Actiune in revendicare intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 10/2001 pentru redobandirea bunului nationalizat in baza Decretului nr. 95/1950. Admisibilitate 

9. Nationalizarea unui bun in temeiul Decretului nr. 92/1950. Dobandirea unui bun in temeiul Legii nr. 112/1995. Conflict. Analiza titlului sub care statul a preluat imobilul

10. Imobil nationalizat in temeiul Decretului nr. 92/1950. Titlu nevalabil de preluare a bunului de catre stat. Instrainare in baza Legii nr. 112/1950. Consecinte asupra validitatii contractului de vanzare-cumparare. Prescriptia actiunii in nulitatea actului juridic civil. Redobandirea bunului de catre fostul proprietar

11. Imobil dobandit prin contract de donatie cu pact rezolutoriu pentru neindeplinirea obligatiei de intretinere a donatorului. Nationalizare in baza Decretului nr. 92/1950. Cumparatorii prin efectul Legii nr. 112/1995 nu pot paraliza actiunea in revendicare cu revocarea donatiei 

12. Imobil trecut in proprietatea statului in baza Decretului nr. 223/1974. Instrainare ulterioara chiriasilor, in temeiul Legii nr. 112/1995. Actiune in revendicare intemeiata pe normele dreptului comun. Incidenta Legii nr. 10/2001 

13. Imobil preluat de Statul roman in baza Decretului nr. 223/1974. Proceduri judiciare de restituire a bunului in natura si in proprietate. Aplicabilitatea dispozitiilor procedurale referitoare la suspendarea judecatii pana la solutionarea irevocabila a unui alt litigiu 

14. Imobil expropriat printr-un act normativ nepublicat, aflat in patrimoniul unei societati comerciale privatizate. Cererea fostului proprietar de restituire a bunului sau in temeiul Legii nr. 10/2001. Nesolutionarea notificarii. Nerelevanta privatizarii prin vanzarea de acriuni

15. Actiune in revendicare imobiliara a unui bun expropriat pe care s-au edificat constructii. Impediment la predarea bunului

16. Notificare formulata in baza Legii nr. 10/2001. Determinarea calitatii de persoana indreptatita la restituire

17. Notificare formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Dispozitie de restituire a imobilului expropriat prin masuri reparatorii in echivalent

18. Notificare formulata in baza Legii nr. 10/2001, avand ca obiect masuri reparatorii pentru terenul preluat abuziv de stat la momentul cumpararii unei constructii sub imperiul Legii nr. 58/1974 si pentru constructiile expropriate si demolate 

19. Intreprindere de exploatare petroliera nationalizata in baza Legii nr. 119/1948. Notificarea fostului proprietar de restituire a bunului in temeiul Legii nr. 10/2001. Dovada proprietatii in procedura administrativa de restituire. Modalitati de restituire

20. Imobil preluat abuziv, fara titlu, de stat si transmis in administrarea unui institut. Privatizare. Vanzare-cumparare de actiuni, statul fiind actionar minoritar. Imposibilitatea restituirii in natura in procedura prevazuta de Legea nr. 10/2001

21. Procedura administrativa de restituire a imobilului reglementata de Legea nr. 10/2001. Emiterea dispozitiei de restituire a imobilului prin masuri reparatorii prin echivalent. Demararea procedurii prevazute de Legea  nr. 247/2005 pentru stabilirea despagubirilor. Jurisdictia instantei de contencios administrativ

22. Declararea imobilului fara stapan in baza Decretului nr. 111/1951. Cumpararea bunului de la stat in temeiul Legii nr. 112/1995 prin contract declarat valabil. Revendicare prin compararea titlurilor, cu aplicarea criteriilor de preferabilitate stabilite de Legea nr. 10/2001. Prevalenta normelor internationale de protectie a dreptului de proprietate

23. Masura abuziva a statului de a prelua, fara titlu, un bun imobil de la titularul sau. Transmiterea bunului in administrarea unei societati comerciale. Incidenta Legii nr. 15/1990. Privatizarea integrala a societatii anterior demararii procedurii administrative de restituire a bunului, prevazuta de Legea nr. 10/2001, modificata prin Legea nr. 274/2005. Modalitati de restituire

24. Imobil preluat de stat in mod nevalabil, prin decizie emisa in baza Legii nr. 4/1973. Mijloace juridice la indemana fostului proprietar de redobandire a bunului. Autoritate de lucru judecat

25. Actiune in revendicarea unui bun imobil nationalizat intemeiata pe dispozitiile art. 480 C. civ. Admisibilitate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001 

26. Revendicarea bunului mobil de la posesorul de rea-credinta. Distrugerea bunului. Despagubiri

27. Monede de aur confiscate de statul comunist ca efect al condamnarii penale a proprietarului. Revendicarea bunurilor mobile in conditiile O.U.G. nr. 190/2000 

28. Nationalizarea imobilului in baza Decretului nr. 92/1950. Pronuntarea unei hotarari judecatoresti favorabile fostului proprietar in actiunea de revendicare a bunului ce se gasea in posesia cumparatorului pe temeiul Legii nr. 112/1995. Revizuirea hotararii pe baza unui act de adjudecare definitiva anterior nationalizarii. Admisibilitate 

29. Actiune in contencios administrativ de anulare a unei hotarari a consiliului local prin care un bun imobil a fost trecut din domeniul privat in domeniul public al municipalitatii. Legalitate 

30. Imobil aflat in proprietate privata individuala. Act al autoritatii publice centrale de trecere a bunului in domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale. Nelegalitate 

Capitolul al III-lea. Mijloace juridice de protectie a drepturilor reale prevazute de Codul civil

31. Inadmisibilitatea actiunii in revendicare promovate cu incalcarea regulii unanimitatii coproprietarilor. Partajul voluntar al bunului imobil intre coproprietari. Conditii

32. Hotarare de partaj pronuntata in lipsa unui titlu de proprietate. Dreptul astfel dobandit nu poate fi aparat prin revendicare 

33. Actiune in revendicare. Inadmisibilitate cand paratul nu afirma un drept real

34. Revendicarea unui garaj. Dovada dreptului de proprietate. Calitate procesuala activa 

35. Revendicare. Dovada dreptului de proprietate

36. Proprietati invecinate. Revendicarea unei portiuni de teren. Dovada titlurilor. Preferinta 

37. Actiune in revendicare imobiliara. Compararea titlurilor de proprietate afirmate de parti. Moduri originare de dobandire a proprietatii. Preferabilitate 

38. Imobil instrainat cu chitanta sub semnatura privata, sub imperiul Legii nr. 58/1974. Incheierea actului autentic de vanzare-cumparare de proprietar cu alta persoana. Valabilitatea titlului. Compararea titlurilor 

39. Revendicare. Titlu de proprietate emis in baza Legii nr. 18/1990. Plan parcelar. Modificarea planului parcelar. Amplasamentul imobilului 

40. Revendicare. Titlu de proprietate emis in temeiul art. 36 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor emis in baza Legii nr. 15/1990, asupra aceluiasi teren. Valabilitate. Efectele nulitatii 

41. Imobil aflat sub regimul juridic al proprietatii publice. Certificat de atestare a dreptului de proprietate emis in temeiul Legii nr. 15/1990 in favoarea unei societati comerciale. Actiune in revendicare. Calitate procesuala activa 

42. Imobil aflat in patrimoniul unei societati comerciale in baza Legii nr. 15/1990. Transmiterea ulterioara a bunului principal, prin hotarare de guvern, in patrimoniul altei societati. Problema transmiterii unei anexe cu destinatia de grup sanitar ce deserveste ambele imobile ale celor doua societati comerciale 

43. Contract de vanzare-cumparare. Privilegiul vanzatorului pentru o parte din pret. Consemnarea sumei la C.E.C. Rezolutiunea contractului pentru neplata restului de pret. Repunerea partilor in situatia anterioara. Neaplicabilitatea regulilor actiunii in revendicare a bunului

44. Determinarea partilor de folosinta comuna dintr-un imobil cu mai multe apartamente. Actiune in revendicare. Netemeinicie

45. Actiune in revendicare. Garantia pentru evictiune

46. Stabilirea liniei de hotar intre fondurile limitrofe. Actiune in granituire indreptata impotriva asociatiei de proprietari constituite in blocul edificat pe unul din terenuri. Calitate procesuala pasiva 

47. Actiunea in granituire promovata de un detentor precar. Calitate procesuala

48. Actiune in revendicare imobiliara. Granituire. Delimitarea imobilelor limitrofe prin semne exterioare necontestate de vecini 

49. Granituire. Persoanele care pot solicita delimitarea prin semne exterioare a fondurilor limitrofe 

50. Stabilirea liniei de hotar intre proprietatile invecinate. Masuratori cadastrale. Uzucapiunea terenului detinut in plus fata de continutul titlului de proprietate

51. Apararea dreptului de servitute de trecere de catre posesorul unui fond, altul decat proprietarul tabular. Actiunea confesorie 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei10 feb. 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini384
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Adela Cosmina Bodea