Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul contractelor civile si comerciale. Teorie, jurisprudenta, modele. Editia a 2-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-2031-5
Editura: Hamangiu
Expediere gratuita
450,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Dreptul contractelor civile si comerciale. Teorie, jurisprudenta, modele abordeaza contractele speciale reglementate de noul Cod civil, dar si principalele contracte tratate in diferite legi speciale. In mod voit au fost avute in vedere contractele civile si comerciale, deoarece, desi unele dintre acestea au beneficiat de atentia legiuitorului, care le-a consacrat un loc aparte in sistemul unitar de reglementare introdus de Codul civil, ele se regasesc preponderent pe taramul raporturilor juridice comerciale sau la care participa profesionisti, titulari ai intreprinderilor comerciale.

Pentru cei care vor dori sa aiba la indemana niste exemple utile, la finalul lucrarii vor gasi un set cu modele de contracte, ce pot servi ca punct de plecare in redactarea propriilor documente personalizate.

Prin volumul de informatie pe care il ofera, dar si prin modalitatea graduala in care este structurata, cartea se adreseaza, in acelasi timp, dar in mod diferit, unor destinatari distincti, situati pe alte paliere ca nivel de cunoastere: pe un prim palier sunt cei aflati la inceput de drum, care studiaza materia contractelor, iar, pe un palier superior, sunt profesionistii, cei care negociaza, intocmesc si utilizeaza curent in activitatea lor instrumentele contractuale. De aceea, analiza teoretica a fost gandita si sistematizata (inclusiv grafic, vizual) pe doua niveluri: cu un font mai mare este prezentata informatia de baza, necesara pentru o prima initiere in materia contractelor, apoi, pe al doilea nivel, cu un font mai mic, este redata analiza aprofundata, cu numeroase exemple, interpretari, legislatie conexa, intrebari si rezolvari care, indeobste, depasesc rigorile unui curs universitar, ele fiind destinate in special practicienilor.

Demersul autorilor, inceput acum mai bine de cinci ani si materializat intr-o prima editie in primavara anului 2020, a fost continuat, iar ultimii doi ani de cautari si cercetari aduc cititorului o editie revizuita si adaugita al carei volum aproape s-a dublat. Cele 34 de contracte speciale, analizate intr-o maniera integrata, valorifica in mod reusit preocuparile doctrinei in materie (articole, monografii, cursuri, tratate), precum si o bogata jurisprudenta (atat decizii ale instantelor europene, cat si ale instantelor autohtone) – aceasta editie ajungand deja la peste 1300 de fragmente din spete atent selectionate, cu cel putin 600 de fragmente in plus fata de volumul din 2020, majoritatea celor nou-adaugate fiind selectii din hotarari foarte recente (2020, 2021).

CAPITOLUL I. CONTRACTUL DE VANZARE

Sectiunea 1. Precizari prealabile

Sectiunea a 2-a. Contractul de vanzare, contract de referinta si pentru alte raporturi contractuale 

Sectiunea a 3-a. Notiune si particularitati 

Sectiunea a 4-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 5-a. Forma si proba vanzarii in raporturile comerciale 

Sectiunea a 6-a. Partile contractului de vanzare

Sectiunea a 7-a. Conditii de validitate

§1. Capacitatea de a contracta
1.1. Notiune si caracteristici 
1.2. Capacitatea de a contracta/vinde in cazul persoanelor juridice 
1.3. Reprezentarea persoanei juridice la incheierea contractului 

§2. Incapacitati speciale 
2.1. Incapacitatile de a cumpara 
2.2. Incapacitati de a vinde 

§3. Consimtamantul 
3.1. Notiune 
3.2. Promisiunea unilaterala de vanzare 
3.3. Promisiunea unilaterala de cumparare 
3.4. Dreptul de preemptiune 
3.5. Promisiunea bilaterala de vanzare 
3.6. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract 
3.7. Incheierea promisiunii de vanzare prin mandatari 
3.8. Pactul de optiune 

§4. Obiectul 
4.1. Notiune si reglementare 
4.2. Bunul vandut
4.3. Pretul 

§5. Cauza 

Sectiunea a 8-a. Interpretarea clauzelor vanzarii 

Sectiunea a 9-a. Efectele contractului de vanzare 

§1. Obligatiile vanzatorului 
1.1. Transmiterea proprietatii bunului sau transmiterea dreptului vandut 
1.2. Obligatia de predare a bunului vandut 
1.3. Garantia contra evictiunii si contra viciilor bunului 

§2. Obligatiile cumparatorului 
2.1. Obligatia de plata a pretului 
2.2. Obligatia de a prelua lucrul vandut 
2.3. Obligatia de a suporta cheltuielile vanzarii 

Sectiunea a 10-a. Reguli speciale aplicabile vanzarii de imobile 

§1. Domeniu de aplicare 

§2. Vanzarea imobilelor fara indicarea suprafetei 

§3. Vanzarea unei suprafete dintr-un teren mai mare 

§4. Vanzarea unui imobil determinat cu indicarea suprafetei 

§5. Actiunea estimatorie si actiunea in rezolutiune 

§6. Vanzarea a doua fonduri cu precizarea intinderii fiecaruia 

§7. Vanzarea terenurilor forestiere 

Sectiunea a 11-a. Varietati de vanzare 

§1. Vanzarea mostenirii 
1.1. Notiune si reglementare 
1.2. Obligatiile partilor 
1.3. Bunurile de familie 
1.4. Formalitatile de publicitate 

§2. Vanzarea cu optiune de rascumparare 
2.1. Notiune si reglementare 
2.2. Exercitarea optiunii de rascumparare 
2.3. Vanzarea cu pact de rascumparare si contractul de report 
2.4. Situatia particulara a bunului aflat in coproprietate, cand vanzarea cu optiune de rascumparare are ca obiect o cota dintr-un bun 

§3. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii 
3.1. Notiune si reglementare 
3.2. Neplata ratelor 
3.3. Rezolutiunea contractului 

Sectiunea a 12-a. Vanzarea drepturilor litigioase 

Sectiunea a 13-a. Vanzarea in afara spatiilor comerciale 

Sectiunea a 14-a. Vanzarea fondului de comert 

Sectiunea a 15-a. Vanzarea proprietatii periodice 

Sectiunea a 16-a. Unele aspecte privind raporturile de vanzare in procedura insolventei 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Promisiunea bilaterala de vanzare 

§3. Vanzarea cu clauza privind rezerva dreptului de proprietate 

§4. Vanzarea cu plata pretului in rate 

§5. Bunurile aflate in tranzit 

§6. Exercitarea dreptului de preemptiune in procedura insolventei 

Sectiunea a 17-a. Incetarea contractului de vanzare

Sectiunea a 18-a. Grupul de contracte privind vanzarea comerciala 

§1. Notiune

§2. Principalele contracte privind vanzarea-cumpararea comerciala

§3. Corelatia contractelor din grupul conventional cu operatiunile de vanzare comerciala 

§4. Principalele efecte juridice ale grupului conventional de contracte afferent vanzarii-cumpararii comerciale

§5. Raspunderea versus suportarea riscului in cazul grupului conventional de contracte 
5.1. Precizari prealabile 
5.2. Transmiterea proprietatii 
5.3. Suportarea riscurilor 

§6. Diferenta dintre suportarea riscului pieirii si raspunderea pentru deteriorare/distrugere 

CAPITOLUL II. CONTRACTUL DE SCHIMB 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2-a. Promisiunea de schimb 

Sectiunea a 3-a. Garantia pentru evictiune si pentru vicii 

Sectiunea a 4-a. Predarea si transmiterea proprietatii 

Sectiunea a 5-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 6-a. Schimbul de imobile 

Sectiunea a 7-a. Incetarea contractului de schimb 

CAPITOLUL III. CONTRACTUL DE FURNIZARE 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2-a. Regimul juridic 

Sectiunea a 3-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 4-a. Delimitarea contractului de furnizare de alte contracte 

§1. Delimitarea contractului de furnizare de contractul de vanzare 

§2. Delimitarea contractului de furnizare de contractul de comision 

§3. Delimitarea contractului de furnizare de contractul de antrepriza 

§4. Delimitarea contractului de furnizare de contractul de prestari servicii

Sectiunea a 5-a. Elementele definitorii ale contractului de furnizare 

Sectiunea a 6-a. Obiectul contractului de furnizare 

Sectiunea a 7-a. Efectele contractului de furnizare 

§1. Obligatiile furnizorului 
1.1. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor furnizate 
1.2. Predarea bunurilor si prestarea serviciilor 
1.3. Suportarea riscului pieirii bunurilor pana in momentul predarii 
1.4. Predarea catre transportator 
1.5. Obligatia de garantie contra evictiunii 
1.6. Obligatia de garantie contra viciilor bunurilor furnizate 

§2. Obligatiile beneficiarului 
2.1. Preluarea bunurilor/receptia serviciilor 
2.2. Plata pretului produselor sau serviciilor 

Sectiunea a 8-a Clauzele abuzive in contractul de furnizare 

Sectiunea a 9-a. Penalitatile de intarziere 

Sectiunea a 10-a. Incetarea contractului de furnizare 

CAPITOLUL IV. CONTRACTUL DE REPORT

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 3-a. Partile contractului 

Sectiunea a 4-a. Forma contractului 

Sectiunea a 5-a. Comparatie cu alte contracte. Vanzarea cu pact de rascumparare, fiducia, factoringul 

§1. Reportul si vanzarea cu pact de rascumparare 
1.1. Asemanari 
1.2. Deosebiri 

§2. Reportul si fiducia 

§3. Reportul si factoringul 

Sectiunea a 6-a. Efectele juridice ale contractului de report 

§1. Obligatia reportatorului de a exercita optiunea 

§2. Efectuarea de varsaminte asupra titlurilor 

§3. Drepturile accesorii 

§4. Exercitarea drepturilor specifice titlurilor si valorilor mobilare fata de emitentii acestora 

Sectiunea a 7-a. Lichidarea reportului 

CAPITOLUL V. CONTRACTUL DE LOCATIUNE 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2-a. Durata contractului de locatiune/locatiunii 

Sectiunea a 3-a. Obiectul locatiunii 

Sectiunea a 4-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 5-a. Conditii de validitate 

§1. Consimtamantul partilor 

§2. Capacitatea partilor 

§3. Obiectul contractului 
3.1. Lucrul inchiriat 
3.2. Chiria 

§4. Forma contractului de locatiune 

Sectiunea a 6-a. Efectele contractului de locatiune 

§1. Obligatiile locatorului 
1.1. Obligatia de predare a bunului dat in locatiune
1.2. Obligatia mentinerii bunului in stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata locatiunii 
1.3. Obligatia de a asigura folosinta linistita si utila pentru locatar 
1.4. Garantia impotriva tulburarilor de drept si de fapt 
1.5. Garantia pentru viciile bunului 

§2. Obligatiile locatarului 
2.1. Obligatia de a lua in primire lucrul 
2.2. Obligatia de plata a chiriei 
2.3. Obligatia de a folosi lucrul cu prudenta si diligenta
2.4. Obligatia de restituire a bunului 

Sectiunea a 7-a. Sublocatiunea si cesiunea locatiunii 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Sublocatiunea 

§3. Cesiunea contractului de locatiune 

Sectiunea a 8-a. Incetarea contractului de locatiune 

§1. Incetarea locatiunii prin denuntare unilaterala 

§2. Incetarea locatiunii prin expirarea termenului si tacita relocatiune 

§3. Incetarea locatiunii prin reziliere 

§4. Incetarea locatiunii cauzata de imposibilitatea folosirii bunului 

§5. Incetarea locatiunii prin desfiintarea titlului locatorului 

§6. Incetarea locatiunii prin decesul partilor 

§7. Instrainarea lucrului inchiriat prin acte inter vivos 

§8. Incetarea locatiunii ca urmare a denuntarii contractului de catre practicianul in insolventa/in procedura insolventei 

Sectiunea a 9-a Refuzul restituirii bunului la incetarea contractului de locatiune 

CAPITOLUL VI. CONTRACTUL DE ANTREPRIZA 

Sectiunea 1. Notiune si particularitati 

Sectiunea a 2-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 3-a. Conditii de validitate 

§1. Capacitatea 

§2. Obiectul antreprizei 

§3. Consimtamantul 

Sectiunea a 4-a. Particularitatile antreprizei privind serviciile si lucrarile publice 

Sectiunea a 5-a. Efectele contractului de antrepriza 

§1. Obligatiile antreprenorului 
1.1. Obligatia de a executa lucrarea sau de a presta serviciul 
1.2. Obligatia de garantie pentru vicii ascunse 
1.3. Obligatia de informare si de predare a documentatiei 

§2. Obligatiile beneficiarului 
2.1. Obligatia de plata a pretului 
2.2. Obligatia de a receptiona lucrarea 

Sectiunea a 6-a. Incetarea contractului de antrepriza 

§1. Decesul beneficiarului 

§2. Decesul antreprenorului 

§3. Rezolutiunea sau rezilierea contractului imputabila antreprenorului

§4. Rezolutiunea sau rezilierea contractului imputabila beneficiarului 

Sectiunea a 7-a. Subantrepriza 

Sectiunea a 8-a. Actiunea directa a lucratorilor 

Sectiunea a 9-a. Particularitatile antreprizei pentru lucrari de constructii 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Eliberarea autorizatiei de construire 

§3. Obligatiile partilor in cadrul contractului 

§4. Raspunderea pentru vicii 

CAPITOLUL VII. CONTRACTUL DE ASOCIERE IN PARTICIPATIE 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

§1. Reglementare 

§2. Unele aspecte privind notiune asocierii in participatie 

Sectiunea a 2-a. Obiectul asocierii in participatie 

Sectiunea a 3-a. Particularitatile contractului de asociere in participatie 

§1. Consideratii introductive 

§2. Caracterul contractual al asocierii in participatie 

§3. Lipsa personalitatii juridice 
3.1. Notiune 
3.2. Consecintele lipsei personalitatii juridice 

§4. Natura juridica a operatiunilor/activitatilor exercitate in regim de asociere in participatie 

Sectiunea a 4-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 5-a. Forma contractului de asociere in participatie 

Sectiunea a 6-a. Asocierile imobiliare 

Sectiunea a 7-a. Delimitarea asocierii in participatie de alte institutii juridice 

§1. Delimitari 

§2. Asocierea in participatie si societatea reglementata de Legea nr. 31/1990

§3. Asocierea in participatie si societatea simpla 

§4. Asocierea in participatie si contractul de schimb 

Sectiunea a 8-a. Principiile asocierii in participatie 

§1. Principiul independentei juridice, comerciale si fiscale a fiecarui asociat 

§2. Principiul reciprocitatii asistentei manageriale, juridice, de marketing si comerciale 

§3. Principiul prioritatii operatiunilor specifice asocierii in participatie 

Sectiunea a 9-a. Partile contractului de asociere in participatie 

Sectiunea a 10-a. Efectele contractului de asociere in participatie 

§1. Efectele contractului de asociere in raporturile dintre asociati 
1.1. Aportul la asociere 
1.2. Impartirea beneficiilor si suportarea pierderilor
1.3. Clauzele leonine 
1.4. Criteriile de impartire a beneficiilor si de suportare a pierderilor 
1.5. Obligatii specifice asociatului desemnat 
1.6. Informarea reciproca privind mersul/derularea/realizarea obiectului/scopului asocierii 

§2. Efectele juridice ale asocierii in participatie fata de terti 

§3. Raspunderea asociatului administrator fata de ceilalti asociati 

Sectiunea a 11-a. Incetarea contractului de asociere in participatie 

Sectiunea a 12-a. Regimul fiscal al operatiunilor specifice asocierii in participatie 

CAPITOLUL VIII. CONTRACTUL DE TRANSPORT 

Sectiunea 1. Notiuni generale 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Caractere juridice 

§3. Partile contractului 

§4. Forma si proba contractului 

§5. Modalitati de transport 

§6. Incetarea contractului 

Sectiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri 

§1. Reglementare 

§2. Documentele de transport 
2.1. Precizari prealabile
2.2. Intocmirea documentelor de transport
2.3. Forma si continutul documentelor de transport 
2.4. Consecinte de ordin fiscal/administrativ ale lipsei/necorespunderii documentelor de transport 
2.5. Categorii de documente de transport si efectele acestora 

§3. Efectele contractului de transport de bunuri 
3.1. Obligatiile transportatorului 
3.2. Obligatiile expeditorului 
3.3. Obligatiile destinatarului 

Sectiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane si bagaje

§1. Continutul obligatiei de a transporta 

§2. Obligatii ale partilor 

§3. Raspunderea pentru persoana calatorului 

§4. Raspunderea pentru bagaje si alte bunuri 

§5. Transportul succesiv sau combinat 

§6. Cedarea drepturilor calatorului 

Sectiunea a 4-a. Contractul de transport aerian intern si international 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Documentele de transport 

§3. Modificarea transportului 

§4. Predarea marfurilor 

§5. Raspunderea transportatorului 

§6. Modalitatea de valorificare/acoperire a prejudiciilor 

CAPITOLUL IX. CONTRACTUL DE MANDAT 

Sectiunea 1. Notiune 

Sectiunea a 2-a. Partile mandatului 

Sectiunea a 3-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 4-a. Corelatia mandatului cu alte contracte

§1. Intermedierea si contractul de munca 

Sectiunea a 5-a. Mandatul cu reprezentare 

§1. Notiune si particularitati 

§2. Obiectul contractului 

§3. Forma si intinderea contractului 

§4. Mandatul aparent – aspecte particulare in cazul persoanelor juridice care au obligatia de inregistrare in registrul comertului 

§5. Sanctiunea incheierii actului cu depasirea limitelor mandatului sau in lipsa unui mandat 

§6. Intinderea mandatului 

§7. Actele accesorii mandatului 

§8. Durata si dovada contractului 

§9. Dovada mandatului 

§10. Efectele contractului 
10.1. Efectele mandatului intre parti 
10.2. Efectele mandatului fata de terti 

§11. Incetarea mandatului 
11.1. Cauze generale de incetare a mandatului 
11.2. Cazuri specifice de incetare a mandatului 
11.3. Efectele incetarii mandatului prin moarte, incapacitate sau faliment 

Sectiunea a 6-a. Mandatul fara reprezentare 

Sectiunea a 7-a. Mandatul de ocrotire 

CAPITOLUL X. CONTRACTUL DE COMISION 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2-a. Caracterul comercial al contractului de comision 

Sectiunea a 3-a. Grupul de contracte specifice comisionului

§1. Notiune 

§2. Importanta practica si eficienta economica a grupului de contracte creat in jurul contractului de comision 

Sectiunea a 4-a. Corelatia contractului de comision cu alte contracte 

§1. Precizari prealabile 

§2. Comisionul si contractul de mandat 

§3. Comisionul si intermedierea 

Sectiunea a 5-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 6-a. Forma si proba contractului de comision 

§1. Forma si proba contractului de comision in reglementarea Codului civil 

§2. Forma si proba contractului de comision din perspectiva reglementarilor fiscale 

Sectiunea a 7-a. Partile contractului de comision 

§1. Reglementare 

§2. Substituirea comisionarului si pluralitatea de comisionari 

§3. Cumulul calitatii de comisionar cu cea de salariat 

§4. Cumulul calitatii de comisionar cu cea de administrator al unei societati comerciale

§5. Capacitatea partilor 
5.1. Notiune 
5.2. Incapacitati speciale

§6. Consimtamantul partilor 

Sectiunea a 8-a. Interpretarea contractului de comision 

Sectiunea a 9-a. Obiectul contractului de comision 

Sectiunea a 10-a. Efectele contractului de comision 

§1. Notiune 

§2. Efectele comisionului in raporturile dintre comitent si comisionar 
2.1. Obligatiile comisionarului 
2.2. Obligatiile comitentului 

§3. Efectele executarii contractului de comision fata de terti 

§4. Transferul drepturilor/bunurilor de la comisionar catre comitent 

Sectiunea a 11-a. Incetarea contractului de comision 

Sectiunea a 12-a. Regimul juridic al contractului de comision in caz de insolventa 

Sectiunea a 13-a. Comisionarii vamali 

CAPITOLUL XI. CONTRACTUL DE CONSIGNATIE 

Sectiunea 1. Reglementarea, notiunea, forma si proba contractului de consignatie 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Caractere juridice 

§3. Forma si proba contractului 

Sectiunea a 2-a. Partile si conditiile de validitate

§1. Notiune si reglementare

§2. Consimtamantul partilor 

§3. Capacitatea partilor 

§4. Obiectul contractului 

Sectiunea a 3-a. Efectele contractului de consignatie 

§1. Obligatiile consignantului 
1.1. Predarea bunurilor mobile ce urmeaza a fi vandute 
1.2. Plata remuneratiei cuvenite consignatarului 
1.3. Restituirea cheltuielilor facute de consignatar 

§2. Obligatiile consignatarului 
2.1. Pastrarea si asigurarea bunurilor 
2.2. Executarea mandatului dat de consignant 
2.3. Obligatia de a da socoteala consignantului asupra indeplinirii mandatului sau 

Sectiunea a 4-a. Incetarea contractului de consignatie 

Sectiunea a 5-a. Regimul juridic al contractului de consignatie in caz de insolventa 

CAPITOLUL XII. CONTRACTUL DE EXPEDITIE 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2-a. Partile contractului

Sectiunea a 3-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 4-a. Efectele contractului de expeditie 

§1. Obligatiile expeditorului
1.1. Incheierea contractului de transport si respectarea instructiunilor comitentului privind transportul 
1.2. Activitatile conexe 
1.3. Substituirea expeditionarului 
1.4. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate 

§2. Obligatiile comitentului 
2.1. Plata comisionului 
2.2. Despagubirea transportatorului 

Sectiunea a 5-a. Incetarea contractului de expeditie 

Sectiunea a 6-a. Prescriptia in raporturile juridice de expeditie 

Sectiunea a 7-a. Solutionarea litigiilor

CAPITOLUL XIII. CONTRACTUL DE AGENTIE 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2-a. Caracterele juridice si particularitatile contractului de agentie 

§1. Caractere juridice 

§2. Exclusivitatea 

§3. Clauza de neconcurenta 

Sectiunea a 3-a. Forma si proba contractului 

Sectiunea a 4-a. Deosebirile dintre contractul de agentie si alte institutii 

§1. Precizari prealabile 

§2. Agentia si mandatul/comisionul 

§3. Agentia si intermedierea 

§4. Agentia si agentii de asigurare

§5. Agentia si agentii de vanzare 

§6. Agentia si agentii maritimi 

Sectiunea a 5-a. Elemente (de practica judiciara) definitorii pentru calificarea juridica a contractului de agentie 

Sectiunea a 6-a. Partile contractului 

Sectiunea a 7-a. Obiectul contractului 

Sectiunea a 8-a. Efectele contractului de agentie 

§1. Efectele contractului in raporturile dintre agent si comitent 
1.1. Obligatiile agentului 
1.2. Obligatiile comitentului 

§2. Efectele fata de terti 

Sectiunea a 9-a. Incetarea contractului de agentie

§1. Cazurile de incetare
1.1. Expirarea termenului 
1.2. Denuntarea unilaterala 
1.3. Rezilierea contractului 

§2. Remuneratii si despagubiri datorate incetarii contractului 
2.1. Comisioanele 
2.2. Indemnizatiile 
2.3. Despagubirile 

Sectiunea a 10-a. Teritorialitatea dreptului Uniunii Europene in contractele de agentie 

CAPITOLUL XIV. CONTRACTUL DE INTERMEDIERE 

Sectiunea 1. Notiune si caracteristici 

Sectiunea a 2-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 3-a. Formarea contractului de intermediere 

§1. Notiune 

§2. Obiectul contractului 

§3. Partile contractului 

§4. Corelatia contractului de intermediere cu alte contracte (calificarea juridica a intermedierii) 
4.1. Contractul de intermediere si mandatul cu reprezentare 
4.2. Contractul de intermediere si agentia 
4.3. Contractul de intermediere si intermedierea in domeniul asigurarilor 
4.4. Contractul de intermediere si antrepriza 

§5. Forma contractului 
5.1. Aspecte de drept comun 
5.2. Forma contractului de intermediere din perspectiva fiscala 

Sectiunea a 4-a. Efectele contractului de intermediere 

§1. Obligatiile intermediarului 
1.1. Identificarea unui tert interesat de incheierea unui contract cu clientul si punerea lor in legatura in vederea perfectarii acestui contract 
1.2. Informarea tertului cu privire la conditiile contractului 
1.3. Informarea clientului cu privire la derularea raporturilor de intermediere 

§2. Obligatiile clientului 
2.1. Informarea intermediarului 
2.2. Remunerarea intermediarului
2.3. Comunicarea incheierii contractului cu tertul 
2.4. Restituirea cheltuielilor efectuate de intermediar 

§3. Prescriptia in raporturile de intermediere 

Sectiunea a 5-a. Incetarea contractului de intermediere 

Sectiunea a 6-a. Aplicatie practica a intermedierii – contractul de intermediere (agentia imobiliara) 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Partile contractului de intermediere imobiliara

§3. Obiectul contractului de intermediere imobiliara 

§4. Exclusivitatea intermedierii imobiliare 

§5. Protectia consumatorilor de servicii imobiliare 

§6. Principalele clauze ale contractului de intermediere imobiliara 

§7. Clauzele abuzive in contractele de agentie/intermediere imobiliara 

§8. Plata serviciilor imobiliare 

CAPITOLUL XV. DEPOZITUL 

Sectiunea 1. Notiune si caractere juridice 

§1. Notiune 

§2. Diferite aplicatii practice ale depozitului 

§3. Caractere juridice 

Sectiunea a 2-a. Partile contractului de depozit 

§1. Consideratii cu caracter general 

§2. Calitatea de proprietar a deponentului 

Sectiunea a 3-a. Forma si proba contractului de depozit 

Sectiunea a 4-a. Efectele depozitului obisnuit (voluntar) 

§1. Obligatiile depozitarului 
1.1. Pastrarea bunului 
1.2. Raspunderea depozitarului 
1.2. Obligatia de restituire a bunului 

§2. Obligatiile deponentului 

Sectiunea a 5-a. Incetarea contractului de depozit 

Sectiunea a 6-a. Depozitul necesar 

Sectiunea a 7-a. Depozitul hotelier 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Obiectul contractului (bunuri ce pot fi aduse de client in hotel) 

§3. Intinderea raspunderii hotelierului 

Sectiunea a 8-a. Depozitul bunurilor fungibile si consumptibile (depozitul neregulat) 

Sectiunea a 9-a. Sechestrul conventional 

Sectiunea a 10-a. Sechestrul judiciar 

Sectiunea a 11-a. Contractul de depozit bancar 

§1. Consideratii introductive 

§2. Notiune si caractere juridice ale contractului de depozit bancar 
2.1. Notiune 
2.2. Caractere juridice 

§3. Partile contractului de depozit bancar 
3.1. Notiune si reglementare 
3.2. Capacitatea partilor 
3.3. Reguli speciale cu privire la constituirea si administrarea depozitelor bancare de catre soti 

§4. Forma si durata contractului de depozit bancar 

§5. Dobanda 

§6. Efectele contractului de depozit bancar 
6.1. Precizari prealabile 
6.2. Obligatiile depozitarului 
6.3. Obligatiile deponentului 

§7. Clauze speciale in contractul de depozit bancar 

§8. Delimitarea depozitului bancar de alte contracte 
8.1. Contractul de depozit bancar si contractul de depozit din dreptul comun 
8.2. Contractul de depozit bancar si contractul de credit bancar 
8.3. Contractul de depozit bancar si contractul de inchiriere a casetelor de siguranta (de valori) 

§9. Incetarea contractului de depozit bancar

Sectiunea a 12-a. Depozitul de titluri 

CAPITOLUL XVI. IMPRUMUTUL DE FOLOSINTA 

Sectiunea 1. Consideratii generale cu privire la contractul de imprumut 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Antecontractul de imprumut de folosinta 

Sectiunea a 2-a. Notiune si caractere juridice 

Sectiunea a 3-a. Conditii de validitate 

Sectiunea a 4-a. Obiectul contractului 

Sectiunea a 5-a. Partile contractului 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Compatibilitatea comodatului cu activitatile comerciale/activitatea profesionistilor comercianti 

§3. Calitatea de proprietar al comodantului 

Sectiunea a 6-a. Durata comodatului 

Sectiunea a 7-a. Asemanari si deosebiri cu uzufructul, depozitul, locatiunea 

§1. Necesitatea delimitarii 

§2. Comodatul si depozitul 

§3. Comodatul si uzufructul 

§4. Comodatul si locatiunea 

Sectiunea a 8-a. Efectele imprumutului de folosinta 

§1. Obligatiile comodatarului 
1.1. Obligatia de conservare a bunului 
1.2. Suportarea cheltuielilor privind folosinta obisnuita a bunului 
1.3. Obligatia de folosire a bunului potrivit destinatiei 
1.4. Obligatia de restituire a bunului 

§2. Obligatiile comodantului 

Sectiunea a 9-a. Incetarea imprumutului de folosinta 

§1. Incetarea comodatului prin restituirea bunului 

§2. Incetarea contractului prin moartea comodatarului 

§3. Pierderea titlului/dreptului de catre comodant 

§4. Instrainarea bunului dat in comodat 

§5. Realizarea scopului comodatului/contractului 

CAPITOLUL XVII. IMPRUMUTUL DE CONSUMATIE 

Sectiunea 1. Notiune, caractere si reglementare 

Sectiunea a 2-a. Conditii de validitate 

§1. Conditiile de fond 

§2. Conditiile de forma si proba contractului 

Sectiunea a 3-a. Imprumutul sumelor de bani 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Conditii de forma privind imprumutul de bani

§3. Imposibilitatea morala a preconstituirii unui inscris

§4. Consecinte de ordin fiscal in cazul imprumutului intre companii 

Sectiunea a 4-a. Corelatia cu alte contracte 

§1. Imprumutul de consumatie versus locatiune 

§2. Imprumutul de consumatie versus contractul de schimb

§3. Imprumutul de consumatie versus facilitatea de credit 

§4. Imprumutul de consumatie versus imbogatirea fara justa cauza 

Sectiunea a 5-a. Partile contractului 

Sectiunea a 6-a. Incapacitati speciale 

Sectiunea a 7-a. Efectele imprumutului de consumatie 

§1. Obligatiile imprumutatului – Obligatia de restituire 
1.1. Notiune si reglementare 
1.2. Termenul de restituire 
1.3. Stabilirea termenului de restituire pe cale judiciara 
1.4. Procedura de solutionare a cererii privind stabilirea termenului de restituire 
1.5. Prescriptia actiunii in restituirea imprumutului 
1.6. Restituirea bunurilor imprumutate cand contractul de imprumut constituie titlu executoriu 
1.7. Consecintele intarzierii obligatiei de restituire 

§2. Obligatiile imprumutatorului 

§3. Sanctiunea nerespectarii obligatiilor 

Sectiunea a 8-a. Incetarea imprumutului de consumatie 

CAPITOLUL XVIII. IMPRUMUTUL UNOR SUME DE BANI 

Sectiunea 1. Imprumutul cu dobanda (oneros) 

§1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2-a. Contractul de credit 

§1. Consideratii introductive 

§2. Sediul materiei 

§3. Notiune si caractere juridice 
3.1. Notiunea contractului de credit 
3.2. Caracterele contractului de credit 

§4. Partile contractului de credit

§5. Forma si proba contractului de credit 

§6. Delimitarea contractului de credit de contractul de imprumut cu dobanda si de facilitatea de credit 
6.1. Contractul de credit si imprumutul cu dobanda 
6.2. Contractul de credit si facilitatea de credit 

§7. Formarea contractului de credit 
7.1. Precizari prealabile 
7.2. Perioada precontractuala 
7.3. Regulile speciale privind incheierea contractului de credit prin mijloace electronice 
7.4. Particularitatile incheierii contractului de credit la distanta 

§8. Retragerea imprumutatului-consumator din contractul de credit 

§9. Cuprinsul contractului de credit 
9.1. Notiune si reglementare 
9.2. Clauze interzise in contractele de credit incheiate cu consumatorii 
9.3. Modalitatea de exprimare a clauzelor contractuale 

§10. Formele contractului de credit 

§11. Moneda de creditare 
11.1. Precizari prealabile 
11.2. Imprumutul in valuta 

§12. Efectele contractului de credit 
12.1. Precizari prealabile
12.2. Obligatiile imprumutatorului
12.3. Obligatiile imprumutatului 

§13. Modificarea contractului de credit 

§14. Modificarea costurilor creditului 

§15. Cesiunea creantelor din contractul de credit 

§16. Cesiunea contractului de credit 

§17. Clauzele abuzive in contractele de credit 
17.1. Notiune si reglementare 
17.2. Constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale 
17.3. Caile/mijloacele procesuale de invocare a caracterului abuziv al clauzelor 
17.4. Instanta competenta 
17.5. Partile litigante 
17.6. Proba clauzelor abuzive 
17.7. Sanctiunea clauzelor abuzive 
17.8. Mai multe contracte analizate prin acelasi proces 
17.9. Regimul juridic al actelor subsecvente 
17.10. Prescriptia specifica valorificarii drepturilor rezultate ca urmare a constatarii caracterului abuziv al clauzelor contractului de credit 
17.11. Examen jurisprudential al clauzelor abuzive in materia contractului de credit

§18. Incetarea contractului de credit 
18.1. Precizari prealabile 
18.2. Rambursarea anticipata a creditului de catre consumatori 
18.3. Rambursarea anticipata a creditului de catre imprumutatul neconsumator 
18.4. Rezilierea contractului 

§19. Contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare 
19.1. Precizari prealabile 
19.2. Notiune si caracteristici 
19.3. Durata contractului credit ipotecar pentru investitii imobiliare 
19.4. Garantiile contractului de credit ipotecar pentru investitii imobiliare 
19.5. Incheierea contractului de credit ipotecar pentru investitii imobiliare 
19.6. Cuprinsul contractului de credit ipotecar pentru investitii imobiliare 
19.7. Efectele contractului credit ipotecar pentru investitii imobiliare 
19.8. Cesiunea creantelor ipotecare 
19.9. Cesiunea contractului de credit 
19.10. Executarea creantelor ipotecare 
19.11. Incetarea contractului de credit ipotecar pentru investitii imobiliare 
19.12. Regimul juridic al dificultatilor de plata in cazul creditelor acordate pentru investitii imobiliare 

CAPITOLUL XIX. CONTRACTUL DE CONT CURENT 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 3-a. Obiectul contractului 

Sectiunea a 4-a. Efectele contractului 

§1. Efectele principale 
1.1. Transmiterea proprietatii 
1.2. Novatia 
1.3. Indivizibilitatea 
1.4. Compensatia 

§2. Efectele secundare 
2.1. Dreptul la dobanzi 
2.2. Dreptul la comisioane si la alte cheltuieli 

§3. Incheierea contului curent 

§4. Incetarea contractului 
4.1. Incetarea de drept 
4.2. Denuntarea contractului 

CAPITOLUL XX. CONTRACTUL DE CONT BANCAR CURENT 

Sectiunea 1. Prezentare generala 

Sectiunea a 2-a. Partile contractului 

Sectiunea a 3-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 4-a. Aspecte specifice 

§1. Dreptul de a dispune de soldul creditor 

§2. Efectuarea operatiunilor aferente contului bancar curent 

§3. Executarea dispozitiilor asupra contului date de catre imputernicitii titularului

§4. Poprirea/indisponibilizarea sumelor existente in contul bancar curent 

§5. Informarea titularului contului bancar curent 

§6. Bonificarea si garantarea sumelor din contul bancar curent 

§7. Compensarea reciproca a soldurilor 

§8. Contul cu mai multi titulari 

§9. Contul curent indiviz 

Sectiunea a 5-a. Incetarea contului bancar curent 

Sectiunea a 6-a. Prescriptia actiunilor de valorificare a drepturilor specifice contului bancar curent

CAPITOLUL XXI. CONTRACTUL DE ASIGURARE (CADRU) 

Sectiunea 1. Precizari prealabile 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Definitia contractului de asigurare 

Sectiunea a 2-a. Caractere juridice 

§1. Contract consensual 

§2. Contract aleatoriu 

§3. Contract oneros 

§4. Contract sinalagmatic 

§5. Contract cu executare succesiva 

§6. Contract de adeziune 

§7. Contract intuitu personae? 

§8. Contract afectat de modalitati? 

Sectiunea a 3-a. Partile contractului 

§1. Precizari prealabile 

§2. Asiguratorul – coasiguratorii – reasiguratorul 

§3. Asiguratul – contractantul asigurarii – persoana cuprinsa in asigurare – beneficiarul asigurarii 

§4. Tertul pagubit – mostenitorii tertului pagubit – mostenitorii asiguratului 
4.1. Tertul pagubit 
4.2. Mostenitorii tertului pagubit 
4.3. Mostenitorii asiguratului 

§5. Intermediarii in asigurari 

Sectiunea a 4-a. Conditiile de fond (de validitate) ale contractului de asigurare 

§1. Scurte precizari 

§2. Capacitatea 
2.1. Capacitatea asiguratorului 
2.2. Capacitatea asiguratului 

§3. Consimtamantul 
3.1. Notiuni generale 
3.2. Eroarea 
3.3. Dolul 

§4. Obiectul 

§5. Cauza 

Sectiunea a 5-a. Conditiile de forma si proba contractului de asigurare 

Sectiunea a 6-a. Principalele reguli privind incheierea contractului de asigurare 

§1. Sediul materiei 

§2. Etapa precontractuala. Informarea reciproca a partilor asupra elementelor esentiale ale contractului de asigurare 

§3. Momentul incheierii contractului de asigurare 
3.1. Notiuni generale 
3.2. Oferta de a contracta 
3.3. Acceptarea ofertei de asigurare 
3.4. Teorii privind momentul incheierii contactului 

§4. Locul incheierii contractului de asigurare 

§5. Cuprinsul contractului de asigurare 
5.1. Partile contractante si beneficiarul asigurarii 
5.2. Obiectul asigurarii 
5.3. Riscurile ce se asigura 
5.4. Momentul inceperii si cel al incetarii raspunderii asiguratorului 
5.5. Primele de asigurare 
5.6. Sumele asigurate 
5.7. Sanctiune 

§6. Clauzele abuzive in contractul de asigurare 

§7. Impreviziunea in contractul de asigurare 

Sectiunea a 7-a. Efectele contractului de asigurare 

§1. Precizari prealabile 

§2. Obligatiile asiguratului 
2.1. Comunicarea catre asigurator a datelor si informatiilor necesare incheierii contractului de asigurare 
2.2. Plata primelor de asigurare 
2.3. Informarea asiguratorului despre producerea cazului asigurat 

§3. Obligatiile asiguratorului 
3.1. Plata indemnizatiei de asigurare 
3.2. Acoperirea altor prejudicii 
3.3. Supraasigurarea si subasigurarea in obligatia de despagubire a asiguratorului 
3.4. Efectele fransizei in operatiunea de despagubire
3.5. Cazuri generale de exonerare a asiguratorului de plata indemnizatiei

§4. Efectele contractului de asigurare cu privire la raporturile de coasigurare 

§5. Efectele (raporturile) contractului intre asigurat si reasigurator 

§6. Efectele contractului de asigurare fata de terti 
6.1. Efectele cu privire la persoanele cuprinse in asigurare 
6.2. Efectele contractului de asigurare cu privire la tertul pagubit 
6.3. Efectele cu privire la mostenitorii tertului pagubit 
6.4. Efectele contractului de asigurare cu privire la mostenitorii asiguratului 

§7. Regresul asiguratorului 

Sectiunea a 8-a. Cesiunea contractului de asigurare si a drepturilor izvorate din aceasta 

Sectiunea a 9-a. Modificarea contractului de asigurare 

Sectiunea a 10-a. Incetarea contractului de asigurare 

§1. Precizari prealabile 

§2. Cazuri speciale de incetare a contractului de asigurare 
2.1. Producerea riscului asigurat anterior incheierii contractului de asigurare sau imposibilitatea producerii acestuia 
2.2. Neplata primelor de asigurare 
2.3. Denuntarea contractului 

§3. Expirarea duratei contractului 

§4. Incetarea perioadei de asigurare 

§5. Survenirea cazului asigurat 

§6. Decesul asiguratului 

Sectiunea a 11-a. Prescriptia in materia asigurarilor

CAPITOLUL XXII. ASIGURAREA DE BUNURI 

Sectiunea 1. Precizari prealabile 

Sectiunea a 2-a. Interesul in asigurare 

Sectiunea a 3-a. Riscurile asigurate 

Sectiunea a 4-a. Incheierea contractului de asigurare de bunuri 

§1. Cadrul juridic 

§2. Descrierea bunurilor ce se asigura 

Sectiunea a 5-a. Efectele contractului de asigurare de bunuri 

§1. Obligatiile asiguratului 
1.1. Plata primelor de asigurare 
1.2. Intretinerea bunului asigurat 
1.3. Comunicarea producerii riscului asigurat 
1.4. Luarea masurilor de limitare a pagubei in cazul survenirii evenimentului asigurat 
1.5. Declararea existentei altor asigurari pentru acelasi bun/coasigurarea 

§2. Obligatiile asiguratorului 
2.1. Criterii pentru stabilirea indemnizatiei de asigurare 
2.2. Valoarea bunului 
2.3. Intinderea pagubei 
2.4. Suma asigurata 

Sectiunea a 6-a. Sisteme de acoperire a despagubirilor 

§1. Sistemul acoperirii proportionale 

§2. Sistemul primului risc 

§3. Sistemul acoperirii limitate 

Sectiunea a 7-a. Cazurile de excludere de la plata despagubirilor 

Sectiunea a 8-a. Incetarea contractului de asigurare de bunuri 

§1. Notiuni generale 

§2. Pierderea interesului in asigurare 

§3. Producerea riscului asigurat 

Sectiunea a 9-a. Asigurarea bunurilor obiect al contractelor de leasing

Sectiunea a 10-a. Obtinerea despagubirilor de la persoana vinovata de producerea cazului asigurat 

Sectiunea a 11-a. Situatia juridica a fideiusorilor 

CAPITOLUL XXIII. ASIGURARILE DE CREDITE, ASIGURARILE DE GARANTII SI ASIGURARILE DE RISCURI FINANCIARE 

Sectiunea 1. Notiuni generale 

Sectiunea a 2-a. Asigurarile de credite 

§1. Notiunea de credit 

§2. Asigurarea creditelor bancare 

§3. Asigurarea creditelor garantate 

§4. Asigurarea bunurilor aduse cu titlu de garantie 

§5. Asigurarea bunurilor obiect al contractelor de credit ipotecar pentru investitii imobiliare 
5.1. Reglementare 
5.2. Partile contractului de asigurare a bunurilor obiect al ipotecii in cazul creditelor ipotecare pentru investitii imobiliare 
5.3. Durata contractului (asigurarii) 
5.4. Plata primelor de asigurare 
5.5. Riscurile asigurate 
5.6. Cesiunea drepturilor ce decurg din asigurare 
5.7. Acordarea despagubirilor 

§6. Asigurarea creditelor (creantelor) comerciale obisnuite 
6.1. Prezentare generala 
6.2. Prima de asigurare si indemnizatia de asigurare in asigurarea creditului comercial 
6.3. Indemnizatia de asigurare 

§7. Reguli speciale aplicabile asigurarilor de credite si garantii 

Sectiunea a 3-a. Asigurarea de garantii directe si indirecte 

Sectiunea a 4-a. Asigurarea de pierderi financiare 

CAPITOLUL XXIV. ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA 

Sectiunea 1. Prezentare generala 

§1. Notiune 

§2. Partile asigurarii 

§3. Efectele contractului de asigurare de raspundere civila 

§4. Stabilirea si acordarea despagubirilor 

Sectiunea a 2-a. Asigurarea de malpraxis medical 

§1. Notiuni generale 
1.1. Precizari prealabile 
1.2. Sediul materiei asigurarii de malpraxis medical 
1.3. Notiunea asigurarii de malpraxis medical 
1.4. Particularitatile asigurarii de raspundere civila medicala 

§2. Partile asigurarii de malpraxis medical 
2.1. Asiguratii 
2.2. Asiguratorii
2.3. Persoana cuprinsa in asigurare 

§3. Principalele obligatii ale personalului medical 
3.1. Precizari prealabile 
3.2. Obligatia acordarii asistentei medicale/ingrijirilor de sanatate 
3.3. Obligatia de diligenta si prudenta in exercitarea profesiei 
3.4. Obtinerea acordului informat al pacientului 

§4. Raspunderea civila a personalului medical 
4.1. Cazurile de raspundere civila a personalului medical 
4.2. Natura juridica a raspunderii personalului medical 
4.3. Efectele juridice ale vinovatiei asupra raspunderii personalului medical
4.4. Culpa comuna a personalului medical cu cea a pacientului 
4.5. Cazuri de exonerare de raspundere a personalului medical 

§5. Riscurile si prejudiciile acoperite de asigurarea de malpraxis medical 
5.1. Cazurile acoperite de asigurarea de malpraxis medical 
5.2. Categorii de prejudicii acoperite/despagubite 
5.3. Locul producerii riscurilor si a pagubelor 

§6. Efectele contractului de asigurare de malpraxis medical 
6.1. Precizari prealabile 
6.2. Efectele intre partile contractante 
6.3. Efectele fata de tertul pagubit 
6.4. Efectele intre personalul medical si tertul pagubit 

§7. Persoanele indreptatite la plata despagubirilor 
7.1. Precizari prealabile 
7.2. Tertul pagubit (pacientul) 
7.3. Succesorii pacientului (persoanei vatamate) 
7.4. Asiguratul 
7.5. Mostenitorii asiguratului 

§8. Acordarea despagubirilor 
8.1. Categorii de prejudicii acoperite 
8.2. Limitele acordarii despagubirilor 
8.3. Efectele coasigurarii asupra raspunderii civile medicale 
8.4. Modalitatile de acordare a despagubirilor 

§9. Cazuri de exonerare de raspundere a asiguratorului 

§10. Regresul asiguratorului 

§11. Incetarea contractului de asigurare de raspundere civila medicala 
11.1. Precizari prealabile 
11.2. Cazurile de incetare a contractul de asigurare de raspundere civila medicala 

§12. Asigurarea de raspundere civila a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatura, dispozitive medicale si medicamente 
12.1. Precizari prealabile 
12.2. Cazurile de raspundere civila a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatura, dispozitive medicale si medicamente 
12.3. Limitele despagubirilor furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatura, dispozitive medicale si medicamente 

§13. Prescriptia in domeniul raspunderii civile medicale 

Sectiunea a 3-a. Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule 

§1. Reglementare 

§2. Persoanele obligate sa incheie asigurarea RCA 
2.1. Asiguratii 
2.2. Asiguratorii 
2.3. Incheierea asigurarii obligatorii RCA prin intermediari 

§3. Proba contractului de asigurare RCA 

§4. Obiectul asigurarii 
4.1. Riscurile acoperite
4.2. Locul producerii riscurilor asigurate (limitele teritoriale de acoperire) 
4.3. Riscuri neacoperite. Cazuri de excludere 

§5. Cuprinsul politei de asigurare obligatorie RCA 
5.1. Principalele elemente ale contractului de asigurare 
5.2. Durata asigurarii 
5.3. Momentul inceperii raspunderii asiguratorului 
5.4. Prima de asigurare 
5.5. Limitele teritoriale de acoperire si limitele de despagubire 

§6. Efectele contractului de asigurare de raspundere civila auto 
6.1. Precizari prealabile 
6.2. Obligatiile partilor contractante inainte de producerea cazului asigurat 
6.3. Efectele contractului de asigurare RCA dupa producerea cazului asigurat 

§7. Procedura de stabilire si acordare a despagubirilor in cazul prejudiciilor specifice asigurarii obligatorii de raspundere civila auto 
7.1. Precizari prealabile 
7.2. Stabilirea si acordarea despagubirilor pe cale amiabila
7.3. Stabilirea si acordarea despagubirilor pe cale judecatoreasca 
7.4. Intinderea maxima/limitele maxime a despagubirilor 
7.5. Recuperarea prejudiciilor in caz de faliment al asiguratorului RCA/Raspundere Fondului de garantare a asiguratilor 
7.6. Recuperarea despagubirilor platite de catre asigurator (regresul asiguratorului) 
7.7. Suspendarea si incetarea contractului de asigurare RCA 

Sectiunea a 4-a. Asigurarea obligatorie a locuintelor 

§1. Reglementare 

§2. Obiectul asigurarii 
2.1. Imobilele cu destinatie de locuinta 
2.2. Riscurile acoperite

§3. Partile contractului de asigurare obligatorie a locuintelor 
3.1. Asiguratii (persoanele obligate sa incheie asigurarea obligatorie a locuintelor) 
3.2. Asiguratorul 

§4. Consecintele neincheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintelor 

§5. Forma si cuprinsul contractului de asigurare obligatorie a locuintei 
5.1. Forma contractului de asigurare obligatorie a locuintei 
5.2. Cuprinsul contractului de asigurare obligatorie a locuintei 
5.3. Primele de asigurare si sumele asigurate 
5.4. Durata contractului de asigurare obligatorie a locuintelor 

§6. Efectele contractului de asigurare obligatorie a locuintelor 

§7. Incetarea contractului de asigurare obligatorie a locuintelor 

CAPITOLUL XXV. ASIGURAREA DE PERSOANE 

Sectiunea 1. Consideratii introductive 

Sectiunea a 2-a. Riscurile acoperite 

Sectiunea a 3-a. Partile contractante 

Sectiunea a 4-a. Incheierea contractului 

Sectiunea a 5-a. Denuntarea contractului 

Sectiunea a 6-a. Efectele contractului 

§1. Notiuni generale 

§2. Plata indemnizatiei de asigurare

Sectiunea a 7-a. Cazuri speciale de excludere de la despagubire 

Sectiunea a 8-a. Incetarea contractului 

CAPITOLUL XXVI. CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA 

Sectiune a 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2-a. Partile contractului 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Pluralitatea de debirentieri/credirentieri 

Sectiunea a 3-a. Moduri de constituire 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Durata contractului 

Sectiunea a 4-a. Obiectul contractului 

Sectiunea a 5-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 6-a. Conditii de validitate 

Sectiunea a 7-a. Cauze speciale de nulitate 

Sectiunea a 8-a. Efectele contractului de renta viagera 

§1. Obligatiile credirentierului 
1.1. Obligatia de plata a capitalului 
1.2. Obligatia de garantie 

§2. Obligatiile debirentierului 
2.1. Obligatia de plata a rentei 
2.2. Obligatia de garantie 

Sectiunea a 9-a. Rezolutiunea contractului de renta viagera 

Sectiunea a 10-a. Renta viagera agricola 

Sectiunea a 11-a. Unele aspecte de ordin fiscal in materia rentei viagere

CAPITOLUL XXVII. CONTRACTUL DE INTRETINERE 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Corelarea cu dispozitiile de la renta si cu alte institutii de drept civil

Sectiunea a 2-a. Modurile de constituire 

Sectiunea a 3-a. Partile contractului 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Persoana juridica in calitate de debirentier 

Sectiunea a 4-a. Obiectul contractului 

Sectiunea a 5-a. Protectia creditorilor partilor contractului de intretinere 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Revocarea intretinerii pentru executarea prestatiilor alimentare 

§3. Protectia mostenitorilor rezervatari 

§4. Antecontractul de intretinere

Sectiunea a 6-a. Conditii de validitate ale contractului de intretinere

§1. Particularitatile consimtamantului in contractul de intretinere si calificarea contractului 

§2. Cauza contractului de intretinere 

§3. Discernamantul in contractul de intretinere 

Sectiunea a 7-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 8-a. Forma si proba contractului de intretinere 

Sectiunea a 9-a. Aplicarea regulilor de la renta viagera in cazul contractului de intretinere

Sectiunea a 10-a. Asemanari si deosebiri cu contractul de renta viagera 

Sectiunea a 11-a. Inlocuirea intretinerii cu renta

§1. Notiune si reglementare

§2. Refuzul credirentierului de a primi intretinerea (caz de inlocuire a prestatiilor) 

§3. Intinderea rentei in caz de inlocuire

Sectiunea a 12-a. Efectele contractului de intretinere 

§1. Obligatiile creditorului intretinerii

§2. Obligatiile debitorului intretinerii. Obligatia de intretinere 
2.1. Executarea obligatiei de intretinere 
2.2. Continutul si intinderea obligatiei de intretinere 

Sectiunea a 13-a. Incetarea contractului de intretinere

§1. Precizari prealabile 

§2. Decesul creditorului intretinerii in termen de 30 de zile de la incheierea contractului 

§3. Expirarea duratei 

§4. Decesul partilor 
4.1. Decesul creditorului intretinerii 
4.2. Decesul debitorului intretinerii 

Sectiunea a 14-a. Imposibilitatea rasturnarii prezumtiei de donatie 

CAPITOLUL XXVIII. JOCUL SI PARIUL 

Sectiunea 1. Notiune 

Sectiunea a 2-a. Partile contractului 

Sectiunea a 3-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 4-a. Efectele jocului si ale pariului 

§1. Dreptul la actiune pentru plata unei datorii nascute dintr-un contract de joc sau de pariu si restituirea platii facute de bunavoie 

§2. Dreptul la actiune in cazul competitiilor sportive

§3. Jocurile si pariurile autorizate 

§4. Rezolutiunea contractelor de joc si pariu 

Sectiunea a 5-a. Corelatia contractelor de joc si pariu cu fideiusiunea, ipoteca mobiliara si cesiunea de creanta 

§1. Fideiusiunea 

§2. Ipoteca mobiliara 

§3. Cesiunea drepturilor de creanta din contractele de joc si prinsoare 

Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale in materia contractelor de joc si pariu calificate 

§1. Regimul juridic al jocurilor de noroc
1.1. Consideratii generale 
1.2. Clasificarea jocurilor de noroc 
1.3. Partile contractante 

§2. Regimul juridic al operatiunilor specifice contractelor de joc si noroc specializate 
2.1. Notiune 
2.2. Principalele elemente ale contractelor de joc si pariu specializate 

Sectiunea a 7-a. Plata castigului/acordarea premiului 

Sectiunea a 8-a. Protectia participantilor cocontractanti la joc si pariu 

Sectiunea a 9-a. Regimul/tratamentul fiscal al contractelor de joc si pariu 

CAPITOLUL XXIX. TRANZACTIA 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

Sectiunea a 2-a. Definitie. Felurile tranzactiei 

Sectiunea a 3-a. Partile contractului de tranzactie 

§1. Capacitatea de exercitiu 

§2. Consimtamantul 

Sectiunea a 4-a. Obiectul contractului de tranzactie 

Sectiunea a 5-a. Cauza contractului de tranzactie

Sectiunea a 6-a. Forma contractului de tranzactie 

Sectiunea a 7-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 8-a. Efectele contractului de tranzactie 

Sectiunea a 9-a. Desfiintarea contractului de tranzactie 

§1. Cauze care conduc la nulitatea absoluta a contractului 
1.1. Tranzactia asupra unui contract nul 
1.2. Tranzactia incheiata in baza unor inscrisuri false 
1.3. Tranzactia cu obiect unic 

§2. Cauze care conduc la nulitatea relativa a contractului 
2.1. Descoperirea ulterioara de inscrisuri necunoscute partilor si manoperele dolozive 
2.2. Tranzactia incheiata pentru executarea unui act anulabil 
2.3. Tranzactia asupra unui proces 

§3. Ipoteze de desfiintare a tranzactiei judiciare 

CAPITOLUL XXX. CONTRACTUL DE DONATIE 

Sectiunea 1. Notiune 

Sectiunea a 2-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 3-a. Conditii de validitate 

§1. Irevocabilitatea contractului de donatie 

§2. Capacitatea partilor 
2.1. Notiune si reglementare 
2.2. Incapacitati speciale de a dispune prin donatie 
2.3. Incapacitati speciale de a primi donatii 
2.4. Conditii speciale privind capacitatea 
2.5. Stingerea creantelor fiscale la instrainarea unui teren sau constructii 

§3. Consimtamantul 

§4. Promisiunea si oferta de donatie 
4.1. Oferta de donatie 
4.2. Promisiunea de donatie 

§5. Obiectul donatiei 

§6. Sarcina 

§7. Cauza donatiei (animus donandi) 

§8. Donatiile facute in vederea incheierii casatoriei

Sectiunea a 5-a. Donatiile simulate, donatiile indirecte si darurile manuale 

§1. Donatiile simulate 

§2. Donatiile indirecte 
2.1. Notiune 
2.2. Renuntarea la un drept 
2.3. Remiterea de datorie 
2.4. Stipulatia pentru altul 

§3. Darul manual 

Sectiunea a 6-a. Efectele contractului de donatie 

§1. Obligatiile donatorului 

§2. Obligatiile donatarului 

§3. Efectele contractului de donatie fata de terti 

Sectiunea a 7-a. Incetarea contractului de donatie 

§1. Revocarea donatiei 
1.1. Revocarea donatiei pentru ingratitudine 
1.2. Revocarea donatiei pentru neexecutarea „fara justificare” a sarcinii 
1.3. Revocarea donatiilor intre soti

§2. Revocarea donatiilor versus actiunea revocatorie 

§3. Admiterea actiunii in simulatie 

Sectiunea a 8-a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor 

CAPITOLUL XXXI. CONTRACTUL DE FIDUCIE 

Sectiunea 1. Precizari prealabile 

Sectiunea a 2-a. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 3-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 4-a. Operatiunea de fiducie si contractul de fiducie 

Sectiunea a 5-a. Formele fiduciei 

Sectiunea a 6-a. Partile contractului 

Sectiunea a 7-a. Obiectul contractului 

Sectiunea a 8-a. Conditii de validitate 

§1. Forma contractului de fiducie 

§2. Cuprinsul contractului 

§3. Inregistrarea fiduciei 

§4. Desemnarea beneficiarului 

§5. Inlocuirea fiduciarului 

§6. Interdictia liberalitatii indirecte realizate prin fiducie 

Sectiunea a 9-a. Opozabilitatea fiduciei 

Sectiunea a 10-a. Efectele contractului de fiducie 

§1. Obligatiile constituitorului 
1.1. Transferarea drepturilor si suportarea cheltuielilor legate de aceasta operatiune 
1.2. Plata remuneratiei fiduciarului 

§2. Obligatiile fiduciarului 
2.1. Fiduciarul este obligat sa execute atributiile incredintate in legatura cu fiducia 
2.2. Fiduciarul trebuie sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a fiduciei si de opozabilitate fata de terti
2.3. Fiduciarul este obligat sa aduca la cunostinta tertilor cu care contracteaza calitatea sa 
2.4. Fiduciarul are obligatia de a da socoteala cu privire la executarea fiduciei 
2.5. Fiduciarul raspunde pentru prejudiciile cauzate 
2.6. Fiduciarul este obligat sa restituie masa fiduciara la incetarea contractului sau cu prilejul inlocuirii lui

§3. Efectele contractului de fiducie fata de terti 

Sectiunea a 11-a. Modificarea contractului de fiducie 

Sectiunea a 12-a. Incetarea contractului de fiducie 

§1. Cazurile specifice de incetare a contractului de fiducie 
1.1. Expirarea termenului 
1.2. Realizarea scopului fiduciei 
1.3. Denuntarea contractului 
1.4. Renuntarea la fiducie 

§2. Incetarea pentru alte cauze 

§3. Efectele incetarii contractului de fiducie 

Sectiunea a 13-a. Efectele juridice ale insolventei asupra raporturilor fiduciare 

§1. Insolventa fiduciarului 

§2. Insolventa constituitorului 

§3. Insolventa beneficiarului fiduciei 

Sectiunea a 14-a. Tratamentul fiscal al operatiunilor de fiducie 

CAPITOLUL XXXII. CONTRACTUL DE LEASING 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 3-a. Partile contractului 

§1. Finantatorul/locatorul 

§2. Locatarul/utilizatorul 

§3. Fideiusorii si girantii cu garantii reale 

Sectiunea a 4-a. Delimitarea contractului de leasing 

§1. Operatiunea de leasing si contractul de leasing 

§2. Delimitarea contractului de leasing de alte contracte 

Sectiunea a 5-a. Categoriile de leasing 

§1. Leasing financiar si leasing operational 

§2. Leasing mobiliar si leasing imobiliar 

§3. Forme speciale de leasing 
3.1. Contractul de lease-back 
3.2. Leasingul comun 
3.3. Subleasingul (sublocatiunea in regim de leasing) 
3.4. Alte forme de leasing 

Sectiunea a 6-a. Obiectul contractului de leasing

Sectiunea a 7-a. Continutul contractului de leasing 

§1. Elementele obligatorii ale contractului de leasing 

§2. Cuprinsul contractului de leasing 

Sectiunea a 8-a. Efectele contractului 

§1. Obligatiile finantatorului/locatorului 
1.1. Respectarea dreptului utilizatorului de a-si alege furnizorul
1.2. Contractarea bunului cu furnizorul si dobandirea dreptului definitiv de utilizare asupra programelor de calculator 
1.3. Transmiterea tuturor drepturilor asupra bunului catre utilizator, cu exceptia dreptului de dispozitie 
1.4. Respectarea dreptului de optiune al utilizatorului 
1.5. Garantarea folosintei linistite a bunului dat in leasing 
1.6. Incheierea unei polite de asigurare asupra bunului dat in leasing

§2. Obligatiile utilizatorului 
2.1. Efectuarea receptiei si primirea bunului 
2.2. Exploatarea bunului potrivit instructiunilor furnizorului 
2.3. Interdictia grevarii bunului cu sarcini 
2.4. Plata ratelor de leasing si a costurilor accesorii acestora 
2.5. Suportarea cheltuielilor de intretinere/utilizare si a riscului pieirii bunului 
2.6. Acoperirea pagubelor produse tertilor 
2.7. Incunostintarea finantatorului despre orice tulburare a dreptului de proprietate asupra bunului 
2.8. Restituirea bunului 

Sectiunea a 9-a. Incetarea contractului de leasing 

§1. Expirarea duratei contractului 

§2. Rezilierea contractului 
2.1. Refuzul utilizatorului de a primi bunul 
2.2. Insolventa sau dizolvarea si lichidarea unei parti 
2.3. Pieirea, pierderea sau disparitia bunului 
2.4. Desfiintarea titlului asupra bunului 
2.5. Neplata integrala a ratei de leasing timp de trei luni consecutive 
2.6. Conduita abuziva a finantatorului cu prilejul incetarii raporturilor de leasing 

Sectiunea a 10-a. Regimul juridic al contractului de leasing in caz de insolventa

Sectiunea a 11-a. Regimul fiscal al operatiunilor de leasing 

CAPITOLUL XXXIII. CONTRACTUL DE FRANCIZA 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 3-a. Partile francizei 

Sectiunea a 4-a. Obiectul francizei

Sectiunea a 5-a. Independenta partilor 

Sectiunea a 6-a. Registrul national de franciza 

Sectiunea a 7-a. Fixarea preturilor in raporturile de franciza 

Sectiunea a 8-a. Diferite tipuri de franciza 

§1. Franciza de productie sau industriala 

§2. Franciza de servicii 

§3. Franciza de distributie 

§4. Master franchise 

Sectiunea a 9-a. Incheierea contractului de franciza

§1. Etapa precontractuala 

§2. Cuprinsul contractului 
2.1. Obiectul contractului 
2.2. Drepturile si obligatiile partilor 
2.3. Conditiile financiare 
2.4. Durata contractului 
2.5. Conditiile de modificare, prelungire si reziliere 

Sectiunea a 10-a. Efectele contractului de franciza 

§1. Obligatiile francizorului 
1.1. Transmiterea know-how-ului 
1.2. Transmiterea dreptului de utilizare a semnelor distinctive ale francizorului 
1.3. Asistenta tehnica si/sau comerciala 
1.4. Obligatia de aprovizionare 
1.5. Exclusivitatea teritoriala si obligatia de neconcurenta 

§2. Obligatiile francizatului 
2.1. Pastrarea secretului know-how-ului 
2.2. Plata taxelor si redeventelor 
2.3. Obligatia de neconcurenta 

Sectiunea a 11-a. Incetarea contractului de franciza 

Sectiunea a 12-a. Remuneratia francizatului

CAPITOLUL XXXIV. CONTRACTUL DE FACTORING 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

§1. Notiune 

§2. Consacrarea legala a contractului de factoring 

§3. Configurarea jurisprudentiala a contractului de factoring 

Sectiunea a 2-a. Caractere juridice 

Sectiunea a 3-a. Formele factoringului 

§1. Factoringul cu regres 

§2. Factoringul fara regres 

§3. Factoringul la scadenta 

Sectiunea a 4-a. Forma contractului 

Sectiunea a 5-a. Partile contractului 

§1. Aderentul 

§2. Factorul 

§3. Debitorul cedat 

Sectiunea a 6-a. Obiectul contractului 

Sectiunea a 7-a. Efectele contractului de factoring 

§1. Obligatiile aderentului 
1.1. Obligatia de transmitere a creantelor 
1.2. Obligatia de garantie a creantelor 
1.3. Obligatia de notificare a debitorului cedat 

§2. Obligatiile factorului 
2.1. Finantarea prin plata catre aderent a pretului facturilor acceptate 
2.2. Suportarea riscului de neplata a debitorului cedat 
2.3. Incasarea creantelor de la debitorii cedati 

Sectiunea a 8-a. Raporturile dintre debitorul cedat si partile contractului de factoring 

§1. Raporturile dintre debitorul cedat si aderent 

§2. Raporturile dintre debitorul cedat si societatea de factoring 

Sectiunea a 9-a. Delimitarea contractului de factoring de alte institutii juridice 

§1. Cesiunea de creanta 

§2. Subrogatia in drepturile creditorului 

§3. Scontarea 

§4. Factoringul si contractul de credit bancar 

Sectiunea a 10-a. Incetarea contractului de factoring 

Sectiunea a 11-a. Regimul juridic al contractului de factoring in caz de insolventa 

ANEXA. MODELE DE CONTRACTE

Model 1. Contract de vanzare-cumparare 

Model 2. Promisiune bilaterala de vanzare-cumparare 

Model 3. Contract de schimb 

Model 4. Contract de furnizare de produse 

Model 5. Contract de report 

Model 6. Contract de antrepriza 

Model 7. Contract de asociere in participatie 

Model 8. Contract de transport 

Model 9. Contract de mandat 

Model 10. Contract de comision 

Model 11. Contract de consignatie 

Model 12. Contract de agentie 

Model 13. Contract de intermediere 

Model 14. Contract de depozit 

Model 15. Contract de inchiriere 

Model 16. Contract de cont curent 

Model 17. Contract de cont curent bancar 

Model 18. Contract de asigurare 

Model 19. Contract de renta viagera 

Model 20. Contract de joc si pariu 

Model 21 

M1. Tranzactie 

M2. Tranzactie 

Model 22. Contract de donatie 

Model 23. Contract de fiducie 

Model 24. Contract de leasing 

Model 25. Contract de franciza 

Model 26. Contract de factoring 

INDEX

Detalii tehnice
Data aparitiei12 iul. 2022
Categorie generalaVariae
Numar pagini1344
Format200x260 mm
Editiea 2-a
Tip copertaCarte cartonata
Alti clienti au cumparat si

Dreptul relatiilor dintre profesionisti si consumatori

Formarea contractelor. Obligatia de informare si de consiliere. Practici comerciale incorecte. Publicitate inselatoare. Clauze abuzive. Garantia de conformitate. Raspunderea pentru conformitatea produselor
165,00 RON