Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul concurentei Ghid practic

ISBN/ISSN: 978-606-522-879-5
Editura: Hamangiu
62,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Realizarea acestei carti s-a nascut din nevoia de a structura reglementarile si practicile existente in materia dreptului concurentei. Pornind de la considerentul ca dreptul concurential este cel care creeaza condi¬tiile pentru existenta si mentinerea unei economii de piata functionale, lucrarea se doreste a fi un ghid practic, care sa puna la dispozitia tuturor celor interesati de acest domeniu o serie de hotarari judecatorești nationale in materie (cele mai multe dintre ele nefiind publicate),  un inventar detaliat al actelor normative interne si europene referitoare la dreptul concurentei (cele mai importante legi europene fiind redate integral), precum si breviarul practicii Curtii Europene de Justitie, structurat pe materiile principale si pe industrii.

Prezenta lucrare reprezinta publicarea in tiraj extins a ghidului realizat in cadrul proiectului « Training pentru magistratii romani in dreptul european al concurentei » finantat de Comisia Europeana − DG Competition  − si se adreseaza tuturor cititorilor care au preocupari in domeniul practicii dreptului concurentei sau in alte materii interferente acestui domeniu.

Cuvant-inainte 

Capitolul I. Jurisprudenta nationala

Sectiunea 1. Interferenta dreptului concurentei cu alte ramuri de drept 

A. Interferenta cu Dreptul proprietatii intelectuale si industriale 

1.1. Denigrare. Actiune in constatarea savarsirii actelor de concurenta neloiala. Prescriptia dreptului la actiune.     

1. 2. Caracterul nepatrimonial al actiunii in concurenta neloiala. Lipsa procedurii prealabile a concilierii 

2. Acte de concurenta neloiala constand in producerea, importul, distribuirea de produse provenind din alta tara. Calitatea de titular al marcii inregistrate si     importator unic al produsului original. Protectia proprietatii asupra marcii si reprimarea concurentei neloiale. Competenta 

3.  Marci. Risc de confuzie datorita similaritatii si identitatii vizuale, conceptuale si auditive. Concurenta neloiala     

4. 1. „Concurenta neloiala” si „libera concurenta exercitata pe o piata deschisa” – diferente. Risc de confuziune datorita efectului sonor, de natura sa afecteze distinctivitatea in raport de denumirea reclamantei. Folosirea experientei anterioare, din cadrul societatii reclamante, pentru crearea publicitatii in folosul societatii parate. Incalcarea, in apel, a principiului tantum devolutum quantum apellatum 

4.2. Rolul jurisprudentei in sistemul de drept romanesc actual

B. Interferenta cu dreptul muncii 

5. Deturnarea clientele unei societati si dezorganizarea activitatii acesteia. Lipsa elementelor raspunderii in concurenta neloiala 

6. Deturnarea clientelei. Proba cu prezumtii judiciare. Dezorganizarea unei societati prin atragerea salariatilor acesteia 

C. Interferenta cu dreptul civil 

7. Abuz de pozitie dominanta. Inaplicabilitatea art. 6 din Legea nr. 21/1996. Pact de neconcurenta. Incalcarea clauzei de concurenta pe durata contractului.     Raspundere civila contractuala/raspundere civila delictuala.     

8. Atragerea unor salariati ai unui comerciant in scopul infiintarii unei societati concurente. Necesitatea ca parata in litigiu sa activeze pe acelasi segment de piata 

9.  Comunicarea si raspandirea in public de afirmatii menite sa induca in eroare clientela. Criterii de apreciere a prejudiciului. Raspunderea civila delictuala 

10. Prescriptia dreptului la actiune intemeiata pe Legea nr. 11/1991. Necesitatea administrarii de probe suplimentare cu privire la existenta daunei si a momentului la care reclamantul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca acest aspect 

11. Denigrare. Transmiterea de informatii care ulterior se dovedesc a fi corespunzatoare realitatii. Nesanctionare 

D. Interferenta cu dreptul asigurarilor 

12. „Frauda la lege”- conditii de retinere. Interpretarea clauzelor contractului     

E. Interferenta cu dreptul comercial 

13. 1. Taxe de raft. Restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei. Caracterul neretroactiv al reglementarilor din domeniul concurentei. Interferenta cu dreptul comercial 

13.2. Abuz de pozitie dominanta. Neintrunirea conditiilor prevazute de lege 

14. Acte de concurenta neloiala. Notiunea de „frauda” in acceptiunea art. 222 lit. d) din Legea nr. 31/1990 

15. Monopol asupra activitatii de transport terestru. Inexistenta vreunei decizii a autoritatii concurentiale privind stabilirea pozitie dominante detinute pe piata. Clauze abuzive     

16.  Acte de concurenta neloiala constand in infiintarea unei societati cu obiect de activitate identic si incheierea de contracte cu aceiasi beneficiari. Dizolvare. Excludere de asociat 

Sectiunea a 2-a. Ajutorul de stat 

17. Cheltuieli eligibile − „investitie nou creata”. Scutire de impozit pe profit peste limita legala. Obligatia de informare a Consiliului Concurentei 

18. 1. Ajutor de stat regional. Depasirea intensitatii maxime. Obligatia Consiliului Concurentei de a notifica agentul in cauza

18. 2. Revizuire. Motive neinvocate la recurs 

19. Ajutor de stat existent. Principiul neretroactivitatii legii noi. Incidenta dispozitiilor referitoare la stoparea ajutorului de stat, si nu a celor privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis. Calitatea procesuala pasiva a Ministerului Finantelor Publice 

20. Inadmisibilitatea actiunii intemeiate pe dispozitiile art. 111 C. proc. civ. Privind competenta organelor fiscale de a dispune cu privire la acordarea, stoparea    si/sau recuperarea ajutoarelor de stat, in conditiile nerespectarii specialitatii capacitatii de folosinta. Lipsa de interes a actiunii in anularea actului administrativ al organelor fiscale in situatia in care pe calea unui alt proces, s-a obtinut acest rezultat

21. Competenta Consiliului Concurentei de anula inlesnirile la plata acordate prin H.G. nr. 874/2000 si Legea nr. 137/2002. Procedura de urgenta prevazuta de art. 18 din Legea nr. 137/2002. Diferente intre „notificarea” concentrarii economice si „notificarea” ajutorului de stat. Termen special de prescriptie

22. Actiune in revocarea notelor de constatare ale Conciliului Concurentei. Lipsa procedurii prealabile    

23. Ajutorul de stat in domeniul agriculturii. Exces de putere prin refuzul de a semna un act aditional la un ordin comun. Lipsa notificarii Comisiei Europene si pentru sumele reprezentand obligatii fiscale accesorii in vederea scutirii la plata conform Legii nr. 190/2004. 

24. Control abuziv. Extindere a inspectiei fara indicarea vreunui temei legal si fara solicitarea de explicatii reprezentantilor legali ai societatii 

25. Cheltuieli eligibile pentru determinarea intensitatii ajutorului de stat. Contradictie intre actele si rapoartele de constatare. Caracterul juridic al notelor de constatare ale inspectorilor Consiliului Concurentei. Principiul neretroactivitatii legii 

26. Zona defavorizata. Ajungerea la limita intensitatii maxime a ajutorului de stat. Obligatia de a se inregistra ca platitor de impozit pe profit 

27. Ajutorul de stat. Regim juridic aplicabil pana la 1 ianuarie 2007, in sensul notificarii spre autorizare de catre Consiliul Concurentei. Competenta exclusive in materie a Comisiei Europene dupa aceasta data 

28. Ajutor de stat sub forma scutirii de la plata taxei de timbre social/licentei. Necesitatea notificarii 

29. Ajutorul de stat pe piata produselor siderurgice CECO. Obligatia notificarii pentru societatile din domeniul siderurgic. Aplicarea dreptului Uniunii Europene 

30. Unitati de cercetare dezvoltare. Ajutor de stat constand in inlesniri la plata obligatiilor bugetare 

31.  Institutie publica ce desfasoara activitati pentru care este tratata ca persoana impozabila (activitati de cercetare dezvoltare). Necesitatea evitarii unor distorsiuni concurentiale. Distinctiile prevazute de art. 127 C. fisc. 

32.  Ajutor de operare. Parc industrial. Facilitati fiscale. Competenta de recuperare, rambursare si suspendare a ajutoarelor de stat ulterior aderarii Romaniei la Uniunea Europeana

Sectiunea a 3-a. Incidenta articolelor 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996 

33. Monopol de stat. Intelegere verticala de fixare a preturilor grefata pe o intelegere orizontala. Termenul de prescriptie a aplicarii sanctiunii 

34. Intelegere verticala avand ca obiect fixarea concertata a preturilor de vanzare. Convenirea impartirii pietelor de desfacere si alocarii clientilor de catre furnizor si distribuitorii sai. Individualizarea sanctiunii aplicate

35. Servicii de scolarizare in vederea obtinerii permisului auto. Cartel de fixare si majorare a preturilor si tarifelor. Piata relevanta geografic privind serviciul prestat. Valoarea probatorie a proceselor-verbale

36. Intelegerea orizontala de tip cartel avand ca obiect majorarea tarifului si fixarea acestuia la nivelul minim. Lipsa mandatului din partea societatii pentru participantul la intelegere

37. Intelegeri care au ca scop fixarea un nivel minim al pretului de vanzare pentru painea alba. Reprezentarea societatii la adunarea in cauza de catre directorul executiv. „Neimplementarea unei intelegeri” si „distantarea publica” – diferente 

38. Aplicarea dreptului concurential in domeniul profesiilor liberale. Calitatea Asociatiei Nationale a Tehnicienilor Dentari de „asociatie de agenti economici”.     Restrictionarea prin pret a concurentei dintre tehnicienii dentari

39. Operatori cablu. Abuz de pozitie dominanta. Piata relevanta geografica si a produsului. Conditii de acces la piata relevanta. Lipsa caracterului substituibil al serviciilor de retransmisie prin cablu 

40. Efectul de grup. Abuz de pozitie dominanta. Preturi excesive, inechitabile sau discriminatorii. Circumstante atenuante 

41. Sesizarea autoritatii concurentiale prin adrese anonime. Ordin de redeschidere a unei investigatii. Dovezi noi – caracterul semnificativ al acestora in sensul     dovedirii incalcarii legii concurentei 

42. Organizarea de licitatii pentru serviciile de salubrizare publica. Nelegalitatea inlocuirii acestora cu prelungirea contractelor pe o perioada de 5 ani

Sectiunea a 4-a. Concentrarile economice 

43. Concentrare economica prin preluarea pachetului majoritar de actiuni al unei societati. Omisiunea notificarii in termenul legal. Inexistenta unei situatii de exceptare legala     

44. Dobandirea controlului unic asupra societatii comerciale. Deosebirea dintre „notificare incompleta” si „informare asupra realizarii concentrarii economice”. Incidenta dispozitiilor de drept european 

Sectiunea a 5-a. Interesul in exercitarea actiunii in anularea unei decizii a Consiliului Concurentei 

45. Vatamarea indirecta a drepturilor si intereselor reclamantei. Consecinte asupra actiunii in anulare

46. Actiune in anularea unui act administrativ emis de Consiliul Concurentei. Interesul in promovarea actiunii – caracteristici. Rasfrangerea efectelor actului administrativ asupra drepturilor reclamantului 

Sectiunea a 6-a. Exceptii de nelegalitate a unor acte normative ale Consiliului Concurentei 

47. Exceptie de nelegalitate a dispozitiilor din Instructiunile privind sanctionarea sanctiunilor. Exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 

48. Exceptia de nelegalitate a unor dispozitii din Regulamentul privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea nr. 21/1996 din Regulamentul pentru autorizarea concentrarilor economice

Sectiunea a 7-a. Suspendarea aplicarii deciziilor Consiliului Concurentei

49. Suspendarea executarii deciziei autoritatii concurentiale pana la anularea actului administrativ. Lipsa „cazului bine justificat”

50. Suspendarea executarii deciziei autoritatii concurentiale pana la solutionarea contestatiei. Neintrunirea cerintelor prevazute de lege

51. Neintrunirea conditiilor legale privind suspendarea deciziei Consiliului Concurentei. Probe. Invocarea exceptiei prescriptiei dreptului de aplicare a sanctiunii contraventionale in cursul judecatii cererii de suspendare

52. Suspendarea executarii deciziei autoritatii concurentiale pana la solutionarea irevocabila a cauzei. Limitele verificarii legalitatii actului administrativ

53. Notiunea de „protectie provizorie corespunzatoare”. Intrunirea conditiilor necesare suspendarii deciziei Consiliului Concurentei

Sectiunea a 8-a. Prescriptia dreptului Consiliului Concurentei de a aplica sanctiuni

54. Termen de investigatie. Termen de prescriptie. Caracterul confidential al unor documente de investigatie. Cenzurarea activitatii autoritatii concurentiale de catre instanta de contencios 

55. Omisiunea de a stabili un termen de prescriptie in legea concurentei. Consecinte. Inaplicabilitatea Decretului nr. 167/1958. Intreruperea sau suspendarea curgerii termenului de prescriptie a aplicarii sanctiunii 

56. Impartirea portofoliului de produse insulinice. Caracterul continuu al faptei anticoncurentiale. Momentul epuizarii sale. Consecinte cu privire la prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea. Individualizarea amenzii    

57. Prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea contraventionala pentru incalcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 21/1996

58. Existenta unei intelegeri anticoncurentiale avand ca obiect participarea in mod concertat cu oferte truncate la licitatie. Momentul epuizarii contraventiei.     Prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea 

Capitolul II. Instrumente legislative

1. REGULAMENTUL (CE) NR. 1/2003 AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2002 privind punerea in aplicare a normelor de concurenta prevazute la articolele 81 si 82 din tratat (Text cu relevanta pentru SEE) 

2. ORIENTARI PRIVIND CALCULAREA AMENZILOR aplicate in temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (2006/C 210/02) (Text cu relevanta pentru SEE)

3. REGULAMENTUL (CE) NR. 139/2004 AL CONSILIULUI din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrarilor economice intre intreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrarile economice] (Text cu relevanta pentru SEE) 

ANEXA. Tabel de corespondenta 

4. REGULAMENTUL (CE) NR. 773/2004 AL COMISIEI din 7 aprilie 2004 privind desfasurarea procedurilor puse in aplicare de Comisie in temeiul articolelor 81 si 82 din Tratatul CE (Text cu relevanta pentru SEE) (JO L 123, 27.4.2004, p. 18) 

ANEXA – FORMULARUL C. PLANGERE IN TEMEIUL ARTICOLULUI 7 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1/2003 

5. REGULAMENTUL (UE) NR. 461/2010 AL COMISIEI din 27 mai 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale si practici concertate in sectorul autovehiculelor (Text cu relevanta pentru SEE) 

6. REGULAMENTUL (UE) NR. 1217/2010 AL COMISIEI din 14 decembrie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri de cercetare si dezvoltare (Text cu relevanta pentru SEE) 

7. COMUNICAREA COMISIEI privind definirea pietei relevante in sensul dreptului comunitar al concurentei  (97/C372/03) (Text cu relevanta pentru SEE) 

8. COMUNICAREA COMISIEI privind indrumarile informale referitoare la problemele noi care apar in cazuri individuale cu privire la articolele 81 si 82 din Tratatul CE  (scrisori de indrumare) (2004/C101/06) (Text cu relevanta pentru SEE) 

9. COMUNICAREA COMISIEI privind examinarea de catre Comisie a plangerilor depuse in temeiul articolelor 81 si 82 din Tratatul CE (2004/C101/05) (Text cu relevanta pentru SEE) 

ANEXA – FORMULARUL C. Plangerea in temeiul articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 

10. COMUNICAREA COMISIEI privind acordurile de importanta minora care nu restrang in mod semnificativ concurenta in sensul articolului 81 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene (de minimis) (2001/C368/07) (Text cu relevanta pentru SEE) 

11. COMUNICAREA COMISIEI. Orientari privind conceptul de efect asupra comertului din articolele 81 si 82 din tratat (2004/C101/07) (Text cu relevanta pentru SEE) 

12. COMUNICAREA COMISIEI. Orientari privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat (2004/C 101/08) (Text cu relevanta pentru SEE) 

13. COMUNICAREA COMISIEI privind cooperarea dintre Comisie si instantele statelor membre ale Uniunii Europene in aplicarea articolelor 81 si 82 din Tratatul CE (2004/C101/04) (Text cu relevanta pentru SEE)                     

ANEXA. REGULAMENTE DE EXCEPTARE PE CATEGORII, COMUNICARI SI ORIENTARI ALE COMISIEI 

14. COMUNICARE A COMISIEI. Orientari privind prioritatile Comisiei in aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuziva ale intreprinderilor dominante (2009/C 45/02) (Text cu relevanta pentru SEE) 

15. COMUNICAREA COMISIEI. Orientari privind aplicabilitatea articolului 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene acordurilor de cooperare orizontala (2011/C 11/01) (Text cu relevanta pentru SEE) 

Capitolul III. Breviar legislativ in materia Dreptului concurentei 

I. Legislatie europeana – indexare pe materii si industrii 
Antitrust 
Carteluri 
Fuziuni 
Ajutor de stat     

II. Legislatia concurentei in Romania

Capitolul IV. Breviar Jurisprudenta relevanta a Curtii Europene de Justitie 

Antitrust/Cartel 
Fuziuni     
Ajutor de stat 

Index de jurisprudenta nationala 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei21 dec. 2012
Categorie generalaVariae
Numar pagini744
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si