Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul comertului international

ISBN/ISSN: 978-606-27-2393-4
Editura: Hamangiu
190,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Dreptul comertului international este o disciplina in continua metamorfoza, asa cum sunt si realitatile pe care intelege sa le reglementeze, sa le securizeze sau sa le orienteze. 

Structurata in patru parti – pluralismul normativ, operatorii de comert international, contractele internationale, arbitrajul comercial international –, lucrarea Dreptul comertului international nuanteaza problematica aferenta fiecareia, scotand in evidenta atat elemente de noutate, cat si aspecte practice. De la legile de blocaj adoptate de Uniunea Europeana la clauzele de integralitate, de la (non-)imunitatea statelor participante in comertul international la jurisprudenta europeana in materie de insolventa transfrontaliera, de la scrisorile de intentie la creditul documentar si fara sa ignore scrisorile de garantie sau arbitrajul, ea incearca sa atraga interesul, dar si sa ofere solutii. 

Prin dezvoltarile teoretice, cartea Dreptul comertului international se adreseaza prioritar studentilor care descopera, la nivel de licenta, sau care aprofundeaza, la nivel de master, disciplina. Prin detalierile pe care le aduce si prin trimiterile la hotarari din jurisprudenta nationala, europeana sau de drept comparat, poate fi un instrument de lucru util si pentru practicienii – avocati, judecatori sau arbitri – care doresc sa exploateze, in activitatea lor de consiliere sau judiciara, regulile, solutiile si referintele indicate.

PARTEA I. COMERTUL INTERNATIONAL LA INTERSECTIA DINTRE LIBERTATE SI CONSTRANGERI NORMATIVE

CAPITOLUL I. DEFINITIA SI ELEMENTELE DE SPECIFICITATE ALE DREPTULUI COMERTULUI INTERNATIONAL

Sectiunea 1. Definitia dreptului comertului international

§1. Aspecte generale
§2. Expresia „activitati economice”
§3. Internationalitatea operatiunii

Sectiunea a 2-a. Specificitatea dreptului comertului international

§1. Spatiu de creatie normativa
§2. Conflictele de legi in spatiu
§3. Diversificarea izvoarelor specifice ale disciplinei
§4. Distinctia fata de alte discipline

CAPITOLUL AL II-LEA. IZVOARELE DREPTULUI COMERTULUI INTERNATIONAL

Sectiunea 1. Surse statale si surse interstatale ale dreptului comertului international

§1. Dreptul statal
§2. Dreptul uniform
§3. Dreptul Uniunii Europene
Sectiunea a 2-a. Surse extrastatale ale dreptului comertului international
§1. Regulile a-nationale/transnationale
§2. Dreptul spontan

CAPITOLUL AL III-LEA. ORGANIZATIA MONDIALA A COMERTULUI SI ROLUL SAU IN REGLEMENTAREA COMERTULUI INTERNATIONAL

Sectiunea 1. Aspecte generale

§1. Istoric
§2. Rundele de negocieri
§3. Misiune, structura si organizare

Sectiunea a 2-a. Principii fundamentale care guverneaza comertul cu marfuri intre statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului

§1. Principiul nediscriminarii
§2. Interzicerea restrictiilor cantitative si protectia (exclusiva) prin taxe vamale
§3. Derogari si exceptii de la principiile fundamentale
§4. Alte reguli referitoare la comertul cu marfuri

Sectiunea a 3-a. Principii referitoare la comertul cu servicii intre statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului

Sectiunea a 4-a. Acordul privind aspectele legate de comert ale drepturilor de proprietate intelectuala

Sectiunea a 5-a. Rezolvarea diferendelor intre statele membre in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului

PARTEA A II-A. OPERATORII IN COMERTUL INTERNATIONAL

CAPITOLUL I. STATELE – OPERATORI IN COMERTUL INTERNATIONAL

Sectiunea 1. Aspecte generale

Sectiunea a 2-a. Elemente de specificitate

Sectiunea a 3-a. Regimul imunitatii de jurisdictie si al imunitatii de executare

CAPITOLUL AL II-LEA. ALTI OPERATORI PUBLICI

Sectiunea 1. Organizatiile interguvernamentale

Sectiunea a 2-a. Societatile transnationale

CAPITOLUL AL III-LEA. PERSOANELE FIZICE – OPERATORI DE COMERT INTERNATIONAL

Sectiunea 1. Capacitatea juridica a operatorilor persoane fizice

Sectiunea a 2-a. Conditii pentru exercitarea activitatilor nesalariate de catre straini pe teritoriul Romaniei

CAPITOLUL AL IV-LEA. SOCIETATILE IN COMERTUL INTERNATIONAL

Sectiunea 1. Nationalitatea societatilor

Sectiunea a 2-a. Legea aplicabila persoanelor juridice

Sectiunea a 3-a. Domeniul de aplicare al legii nationale a persoanei juridice

Sectiunea a 4-a. Transferul international de sediu social

Sectiunea a 5-a. Recunoasterea persoanelor juridice straine

CAPITOLUL AL V-LEA. GRUPURILE INTERNATIONALE DE SOCIETATI

Sectiunea 1. Definitie si caracteristici

§1. Definitie
§2. Caracteristici

Sectiunea a 2-a. Tehnici generale pentru constituirea grupurilor internationale de societati

§1. Implantarea directa in strainatate prin filiale
§2. Implantarea in strainatate prin structuri joint-venture
§3. Preluarea controlului unei societati straine
§4. Stapling-ul
§5. Fuziunile transfrontaliere

Sectiunea a 3-a. Tratamentul international unitar al grupurilor de societati in dreptul concurentei

§1. Aplicabilitatea dreptului concurentei in privinta grupurilor de societati
§2. Controlul european al operatiunilor de concentrare economica. Regulamentul nr. 139/2004
Sectiunea a 4-a. Forme posibile ale grupurilor internationale de societati
§1. Trusturile
§2. Concernurile
§3. Holdingurile
§4. Structuri asociative europene

CAPITOLUL AL VI-LEA. INSOLVENTA TRANSFRONTALIERA

Sectiunea 1. Aspecte generale

Sectiunea a 2-a. Sfera de aplicare a Regulamentului 2015/848

Sectiunea a 3-a. Competenta internationala a instantelor

§1. Procedura principala
§2. Procedura secundara
§3. Procedura teritoriala
§4. Competenta pentru actiuni care decurg direct din procedura de insolventa si care sunt strans legate de aceasta

Sectiunea a 4-a. Legea aplicabila procedurilor de insolventa

§1. Principiul: aplicarea lex concursus
§2. Protectia titularilor de drepturi reale
§3. Compensatia
§4. Clauza de rezerva a dreptului de proprietate
§5. Bunuri imobile
§6. Sisteme de plati si piete financiare
§7. Contracte de munca
§8. Drepturi supuse inregistrarii
§9. Brevete europene cu efect unitar si marci comunitare (europene)
§10. Anularea actelor frauduloase
§11. Protectia tertului dobanditor
§12. Litigii in curs

Sectiunea a 5-a. Recunoasterea procedurilor de insolventa

Sectiunea a 6-a. Reguli materiale referitoare la situatia creditorilor

§1. Informarea creditorilor
§2. Declararea creantelor
§3. Egalitatea creditorilor si participarea la distribuiri

Sectiunea a 7-a. Insolventa grupurilor de societati

PARTEA A III-A. CONTRACTELE INTERNATIONALE

CAPITOLUL I. ASPECTE PRIVIND PERIOADA PRECONTRACTUALA

Sectiunea 1. Obligatiile partilor pe perioada negocierii

Sectiunea a 2-a. Instrumentele negocierii

Sectiunea a 3-a. Aspecte privind regimul juridic al scrisorilor de intentie

§1. Scrisorile de intentie neobligatorii
§2. Scrisorile de intentie prin care se confirma acorduri partiale
§3. Scrisorile de intentie care creeaza contract
§4. Scrisorile de intentie – instrumente de structurare a negocierilor

Sectiunea a 4-a. Culpa in contrahendo – legea aplicabila

§1. Interpretare autonoma pentru categoria culpa in contrahendo
§2. Elementele de legatura retinute pentru categoria culpa in contrahendo

CAPITOLUL AL II-LEA. CONTRACTELE INTERNATIONALE – LEGEA APLICABILA. REGULAMENTUL ROMA I

Sectiunea 1. Aspecte generale

Sectiunea a 2-a. Domeniul material de aplicare al Regulamentului Roma I

Sectiunea a 3-a. Lex voluntatis in contractele internationale

Sectiunea a 4-a. Determinarea legii aplicabile contractelor in absenta alegerii de catre parti

§1. Reguli generale
§2. Reguli subsidiare
§3. Reguli speciale

Sectiunea a 5-a. Domeniul legii contractului

§1. Formarea contractului
§2. Efectele si executarea contractului
§3. Stingerea si transferul obligatiilor
§4. Validitatea formala a contractului
§5. Proba contractelor internationale

Sectiunea a 6-a. Limitele interventiei lex contractus

§1. Legile de politie
§2. Ordinea publica internationala

CAPITOLUL AL III-LEA. CLAUZE SPECIFICE IN CONTRACTELE INTERNATIONALE

Sectiunea 1. Clauze contractuale generale

Sectiunea a 2-a. Clauze privitoare la pret si la modul de plata

Sectiunea a 3-a. Clauze de adaptare a contractului

§1. Clauza ofertei concurente
§2. Clauza clientului celui mai favorizat
§3. Clauza de hardship

Sectiunea a 4-a. Clauze de protectie in fata riscului concurential

§1. Clauza de confidentialitate
§2. Clauza de neconcurenta
§3. Clauza de exclusivitate
§4. Pactul de preferinta

Sectiunea a 5-a. Clauze referitoare la executare/neexecutare

§1. Clauza de decadere din termen sau clauza de exigibilitate imediata
§2. Clauza solve et repete
§3. Clauza best efforts (best endeavours, meilleurs diligences)
§4. Clauza penala
§5. Clauzele limitative sau exoneratoare de raspundere ori de garantie
§6. Clauza de forta majora

Sectiunea a 6-a. Clauze referitoare la incetarea contractului

§1. Clauza de reziliere
§2. Pactul comisoriu

CAPITOLUL AL IV-LEA. VANZAREA INTERNATIONALA

Sectiunea 1. Domeniul de aplicare

§1. Contracte de vanzare de marfuri
§2. Aplicabilitatea teritoriala
§3. Probleme excluse din sfera de aplicare materiala a Conventiei de la Viena. Reintoarcerea la legea desemnata de regulile de conflict
§4. Caracterul supletiv al prevederilor Conventiei de la Viena
§5. Interpretarea Conventiei de la Viena

Sectiunea a 2-a. Formarea contractului de vanzare internationala de marfuri

§1. Oferta de vanzare
§2. Acceptarea
§3. Forma si proba contractului

Sectiunea a 3-a. Executarea contractului de vanzare internationala de marfuri

§1. Obligatiile vanzatorului
§2. Remediile de care dispune cumparatorul in caz de incalcare de catre vanzator a obligatiilor sale
§3. Obligatiile cumparatorului
§4. Remediile la dispozitia vanzatorului atunci cand cumparatorul nu isi indeplineste obligatiile
§5. Dispozitii comune
§6. Transferul riscurilor cu privire la bunuri
§7. Daunele-interese
§8. Exonerarea de raspundere

CAPITOLUL AL V-LEA. GARANTIILE AUTONOME. SCRISOAREA DE GARANTIE BANCARA

Sectiunea 1. Definitie si reglementare. Tipuri de scrisori de garantie

Sectiunea a 2-a. Caracteristicile scrisorii de garantie bancara

§1. Garantie personala
§2. Caracter conventional
§3. Caracter autonom
§4. Caracter neconditionat
§5. Caracter irevocabil
§6. Caracter intuitu personae

Sectiunea a 3-a. Efectele scrisorii de garantie bancara

§1. Principiul platii imediate si directe. Emitentul este obligat sa execute garantia la simpla cerere a beneficiarului
§2. Dreptul emitentului de a refuza plata
§3. Dreptul de regres al emitentului care a platit impotriva ordonatorului scrisorii
§4. Dreptul de regres al ordonatorului impotriva beneficiarului

CAPITOLUL AL VI-LEA. CONTRACTUL DE FACTORING

Sectiunea 1. Definitie si reglementare

§1. Definitie
§2. Avantaje si limite
§3. Reglementare

Sectiunea a 2-a. Caractere si tipuri

Sectiunea a 3-a. Regim juridic

CAPITOLUL AL VII-LEA. CREDITUL DOCUMENTAR

Sectiunea 1. Definitie si reglementare

§1. Definitie
§2. Avantaje si limite
§3. Reglementare

Sectiunea a 2-a. Mecanism

Sectiunea a 3-a. Natura juridica si caracteristici generale

§1. Caracter conventional (contract intre ordonator/importator si banca emitenta)
§2. Caracter autonom/independent
§3. Caracter documentar
§4. Caracter irevocabil

Sectiunea a 4-a. Obligatiile partilor in derularea operatiunilor

Sectiunea a 5-a. Realizarea acreditivului

Sectiunea a 6-a. Tipuri de credite documentare

PARTEA A IV-A. ARBITRAJUL INTERNATIONAL
CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE

Sectiunea 1. Definitie

Sectiunea a 2-a. Interesul pentru recursul la arbitraj

Sectiunea a 3-a. Cadrul reglementar

Sectiunea a 4-a. Tipologia arbitrajului

CAPITOLUL AL II-LEA. CONVENTIA DE ARBITRAJ – REGIM JURIDIC

Sectiunea 1. Definitie si delimitari

Sectiunea a 2-a. Validitatea conventiei de arbitraj

§1. Capacitatea partilor de a participa la arbitraj
§2. Arbitrabilitatea litigiilor
§3. Acceptarea de catre parti
§4. Forma conventiei de arbitraj
§5. Autonomia conventiei de arbitraj fata de contractul principal
§6. Efectele conventiei de arbitraj
§7. Transmiterea conventiei de arbitraj

CAPITOLUL AL III-LEA. PROCEDURA ARBITRALA

Sectiunea 1. Legea aplicabila arbitrajului (procedurii arbitrale)

Sectiunea a 2-a. Inceperea procedurii arbitrale

Sectiunea a 3-a. Derularea arbitrajului. Obligatiile arbitrilor

Sectiunea a 4-a. Legea aplicabila fondului litigiului

Sectiunea a 5-a. Limite in calea libertatii partilor si a arbitrilor in ceea ce priveste dreptul aplicabil fondului disputei

CAPITOLUL AL IV-LEA. SENTINTA ARBITRALA

Sectiunea 1. Validitatea sentintei arbitrale

Sectiunea a 2-a. Anularea sentintei arbitrale

Sectiunea a 3-a. Recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale straine

§1. Aspecte generale
§2. Procedura de recunoastere si de executare
§3. Principiul recunoasterii
§4. Motivele de refuz de recunoastere

Detalii tehnice
Data aparitiei14 dec. 2023
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini776
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Elena Alina Oprea