Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul asigurarilor. Editia a 5-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-1724-7
Editura: Hamangiu
85,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

In contextul actual al economiei de piata, marcata de fluctuatii si incertitudini financiare, asigurarea se impune ca o componenta necesara in activitatea persoanelor fizice si juridice.

Prin aceasta lucrare, autorul abordeaza detaliat atat aspectele teoretice, cat si pe cele practice specifice operatiunilor de asigurare, acordand o atentie deosebita noilor reglementari in materie, normelor europene si celor emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in exercitarea rolului sau de reglementator si supraveghetor.

Astfel, sunt analizate, intr-o ordine fireasca menita sa faciliteze procesul de intelegere si asimilare a materiei: terminologia specifica; particularitatile activitatii de asigurare si societatile de asigurare; tratamentul juridic aplicat societatilor de asigurare aflate in dificultate financiara; contractul-cadru de asigurare si principalele categorii de asigurari – asigurarea de persoane; asigurarile de credite, de garantii si de riscuri financiare; asigurarea de raspundere civila, iar in cadrul acesteia din urma o atentie speciala este acordata asigurarii obligatorii de malpraxis medical; asigurarii obligatorii RCA si asigurarii obligatorii a locuintelor.

Pe langa noutatile legislative, obligatoriu de avut in vedere la orice noua reeditare, prin aceasta editie intregul concept care a stat la baza cartii a fost regandit si resistematizat prin imbogatirea partii teoretice cu numeroase explicatii practice si fragmente extrase din jurisprudenta recenta (delimitate si grafic, vizual, de restul textului printr-un font diferit), astfel incat teoria si textul abstract al legii sa capete claritate si contur prin exemplul concret din viata participantilor din piata asigurarilor.

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE 

Sectiunea 1. Scurta privire istorica asupra asigurarilor 

§1. Precizari prealabile 

§2. Aparitia si evolutia operatiunilor de asigurare 

§3. Aparitia si evolutia entitatilor din domeniul asigurarilor 

§4. Scurta privire istorica asupra asigurarilor in Romania 

§5. Cateva aspecte privind aparitia si evolutia reasigurarilor 

§6. Istoricul reglementarilor din domeniul asigurarilor 

Sectiunea a 2-a. Principalele notiuni in legatura cu asigurarile 

§1. Asigurarea – coasigurarea – reasigurarea – retrocesiunea 

§2. Asiguratul – contractantul asigurarii – beneficiarul asigurarii – persoana cuprinsain asigurare – tertul pagubit 

§3. Elementele contractului de asigurare 

§4. Activitatea de intermediere si intermediarii in asigurari 

CAPITOLUL II. SOCIETATILE DE ASIGURARE 

Sectiunea 1. Precizari prealabile 

Sectiunea a 2-a. Constituirea societatilor de asigurare 

§1. Avizarea in vederea inregistrarii la oficiul registrului comertului 

§2. Autorizarea functionarii 

Sectiunea a 3-a. Regulile privind functionarea societatilor de asigurare 

§1. Organele de conducere 

§2. Administrarea societatilor de asigurari 

Sectiunea a 4-a. Modificarea societatilor de asigurare 

Sectiunea a 5-a. Incetarea existentei societatilor de asigurare 

CAPITOLUL III. SOCIETATILE MUTUALE DE ASIGURARE

§1. Notiuni introductive 

§2. Importanta si reglementare 

§3. Cateva aspecte de ordin istoric privind societatile mutuale de asigurari 

§4. Notiunea si particularitatile societatii mutuale de asigurare 

§5. Constituirea societatii mutuale de asigurare 

§6. Membrii societatii 

§7. Obiectul de activitate 

§8. Scopul societatii mutuale de asigurari 

§9. Inregistrarea si autorizarea 

§10. Organizarea si functionarea societatilor mutuale de asigurari 

§11. Incetarea societatilor mutuale de asigurare 

CAPITOLUL IV. TRATAMENTUL JURIDIC APLICAT SOCIETATILOR DE ASIGURARE AFLATE IN DIFICULTATE FINANCIARA

Sectiunea 1. Consideratii introductive 

Sectiunea a 2-a. Redresarea financiara a societatilor de asigurare 

§1. Notiunea, caracterele si scopul redresarii financiare 

§2. Continutul redresarii financiare si modalitatile de realizare

§3. Legea aplicabila procedurii redresarii financiare 

§4. Cazurile de aplicare a procedurii redresarii financiare 

§5. Masurile specifice redresarii financiare 

Sectiunea a 3-a. Redresarea societatilor de asigurare pe baza de plan de redresare financiara

§1. Notiuni introductive 

§2. Planul de redresare financiara

Sectiunea a 4-a. Redresarea societatilor de asigurare prin administrare speciala

§1. Notiuni introductive 

§2. Administratorul special 

§3. Efectele instituirii administrarii speciale 

§4. Atributiile administratorului special 

§5. Inchiderea procedurii de redresare financiara

Sectiunea a 5-a. Redresarea societatilor de asigurare prin rezolutie 

§1. Redresarea financiara/planul de redresare 

§2. Planificarea rezolutiei 

§3. Cuprinsul planului de rezolutie 

§4. Interventia timpurie 

§5. Desemnarea administratorului temporar 

§6. Rezolutia in asigurari 

§7. Conditiile declansarii rezolutiei in asigurari 

§8. Principiile generale ale rezolutiei in asigurari 

§9. Evaluarea asiguratorului supus rezolutiei 

§10. Instrumentele de rezolutie in asigurari 

§11. Reducerea valorii instrumentelor de capital 

§12. Mecanisme de siguranta si de finantare 

Sectiunea a 6-a. Falimentul societatilor de asigurare/reasigurare 

§1. Notiuni introductive 

§2. Conditiile deschiderii procedurii falimentului impotriva unei societati de asigurare 

§3. Persoanele care pot formula cererea de faliment impotriva unui asigurator 

§4. Solutionarea cererii 

§5. Participantii la procedura

§6. Deschiderea procedurii falimentului/primele masuri 

§7. Efectele deschiderii procedurii falimentului 

§8. Plata creantelor 

§9. Inchiderea procedurii 

§10. Efectuarea platilor din Fondul de garantare a asiguratilor 

CAPITOLUL V. INTERMEDIARII IN ASIGURARI 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

Sectiunea a 2-a. Sediul materiei intermediarilor in asigurari 

Sectiunea a 3-a. Cerinte prudentiale privind intermedierea in asigurari 

Sectiunea a 4-a. Categorii de intermediari in asigurari

Sectiunea a 5-a. Conditii de organizare si functionare a intermediarilor in asigurari 

§1. Desfasurarea activitatii doar cu entitatile autorizate 

§2. Detinerea unei polite sau garantii de raspundere civila

§3. Gestionarea primelor de asigurare 

§4. Tinerea separata a evidentelor privind incasarile din activitatea de intermediere 

Sectiunea a 6-a. Cerintele de competenta profesionala si probitate morala

Sectiunea a 7-a. Cerintele de informare si conduita in desfasurarea activitatii 

§1. Informatii cu caracter general

§2. Informatiile privind conflictele de interese 

§3. Informatiile privind consultanta in asigurari 

Sectiunea a 8-a. Efectele incheierii contractelor de asigurare prin intermediari 

CAPITOLUL VI. CONTRACTUL DE ASIGURARE (CADRU) 

Sectiunea 1. Precizari prealabile 

§1. Notiune si reglementare 

§2. Definitia contractului de asigurare 

Sectiunea a 2-a. Caractere juridice 

§1. Contract consensual 

§2. Contract aleatoriu 

§3. Contract oneros 

§4. Contract sinalagmatic 

§5. Contract cu executare succesiva

§6. Contract de adeziune 

§7. Contract intuitu personae? 

§8. Contract afectat de modalitati? 

Sectiunea a 3-a. Partile contractului 

§1. Precizari prealabile 

§2. Asiguratorul – coasiguratorii – reasiguratorul 

§3. Asiguratul – contractantul asigurarii – persoana cuprinsa in asigurare – beneficiarul asigurarii 

§4. Tertul pagubit – mostenitorii tertului pagubit – mostenitorii asiguratului 

§5. Intermediarii in asigurari 

Sectiunea a 4-a. Conditiile de fond (de validitate) ale contractului de asigurare 

§1. Scurte precizari 

§2. Capacitatea 

§3. Consimtamantul 

§4. Obiectul 

§5. Cauza 

Sectiunea a 5-a. Conditiile de forma si proba contractului de asigurare 

Sectiunea a 6-a. Principalele reguli privind incheierea contractului de asigurare 

§1. Sediul materiei 

§2. Etapa precontractuala. Informarea reciproca a partilor asupra elementelor esentiale ale contractului de asigurare 

§3. Momentul incheierii contractului de asigurare 

§4. Locul incheierii contractului de asigurare 

§5. Cuprinsul contractului de asigurare 

§6. Clauzele abuzive in contractul de asigurare 

§7. Impreviziunea in contractul de asigurare 

Sectiunea a 7-a. Efectele contractului de asigurare 

§1. Precizari prealabile 

§2. Obligatiile asiguratului 

§3. Obligatiile asiguratorului 

§4. Efectele contractului de asigurare cu privire la raporturile de coasigurare 

§5. Efectele (raporturile) contractului intre asigurat si reasigurator 

§6. Efectele contractului de asigurare fata de terti 

§7. Regresul asiguratorului 

Sectiunea a 8-a. Cesiunea contractului de asigurare si a drepturilor izvorate din aceasta 

Sectiunea a 9-a. Modificarea contractului de asigurare 

Sectiunea a 10-a. Incetarea contractului de asigurare 

§1. Precizari prealabile 

§2. Cazuri speciale de incetare a contractului de asigurare 

§3. Expirarea duratei contractului 

§4. Incetarea perioadei de asigurare 

§5. Survenirea cazului asigurat 

§6. Decesul asiguratului 

Sectiunea a 11-a. Prescriptia in materia asigurarilor 

CAPITOLUL VII. ASIGURAREA DE BUNURI 

Sectiunea 1. Precizari prealabile 

Sectiunea a 2-a. Interesul in asigurare 

Sectiunea a 3-a. Riscurile asigurate 

Sectiunea a 4-a. Incheierea contractului de asigurare de bunuri 

§1. Cadrul juridic 

§2. Descrierea bunurilor ce se asigura

Sectiunea a 5-a. Efectele contractului de asigurare de bunuri 

§1. Obligatiile asiguratului 

§2. Obligatiile asiguratorului 

Sectiunea a 6-a. Sisteme de acoperire a despagubirilor 

§1. Sistemul acoperirii proportionale 

§2. Sistemul primului risc 

§3. Sistemul acoperirii limitate 

Sectiunea a 7-a. Cazurile de excludere de la plata despagubirilor 

Sectiunea a 8-a. Incetarea contractului de asigurare de bunuri 

§1. Notiuni generale 

§2. Pierderea interesului in asigurare 

§3. Producerea riscului asigurat 

Sectiunea a 9-a. Asigurarea bunurilor obiect al contractelor de leasing 

Sectiunea a 10-a. Obtinerea despagubirilor de la persoana vinovata de producerea cazului asigurat 

Sectiunea a 11-a. Situatia juridica a fideiusorilor 

CAPITOLUL VIII. ASIGURAREA DE PERSOANE 

Sectiunea 1. Consideratii introductive 

Sectiunea a 2-a. Riscurile acoperite 

Sectiunea a 3-a. Partile contractante 

Sectiunea a 4-a. Incheierea contractului 

Sectiunea a 5-a. Denuntarea contractului 

Sectiunea a 6-a. Efectele contractului 

§1. Notiuni generale 

§2. Plata indemnizatiei de asigurare 

Sectiunea a 7-a. Cazuri speciale de excludere de la despagubire 

Sectiunea a 8-a. Incetarea contractului 

CAPITOLUL IX. ASIGURARILE DE CREDITE, ASIGURARILE DE GARANTII SI ASIGURARILE DE RISCURI FINANCIARE 

Sectiunea 1. Notiuni generale 

Sectiunea a 2-a. Asigurarile de credite 

§1. Notiunea de credit 

§2. Asigurarea creditelor bancare 

§3. Asigurarea creditelor garantate 

§4. Asigurarea bunurilor aduse cu titlu de garantie 

§5. Asigurarea bunurilor obiect al contractelor de credit ipotecar pentru investitii imobiliare 

§6. Asigurarea creditelor (creantelor) comerciale obisnuite 

§7. Reguli speciale aplicabile asigurarilor de credite si garantii 

Sectiunea a 3-a. Asigurarea de garantii directe si indirecte 

Sectiunea a 4-a. Asigurarea de pierderi financiare 

CAPITOLUL X. ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA

Sectiunea 1. Prezentare generala

§1. Notiune 

§2. Partile asigurarii 

§3. Efectele contractului de asigurare de raspundere civila

§4. Stabilirea si acordarea despagubirilor 

Sectiunea a 2-a. Asigurarea de malpraxis medical 

§1. Notiuni generale 

§2. Partile asigurarii de malpraxis medical 

§3. Principalele obligatii ale personalului medical 

§4. Raspunderea civila a personalului medical 

§5. Riscurile si prejudiciile acoperite de asigurarea de malpraxis medical 

§6. Efectele contractului de asigurare de malpraxis medical 

§7. Persoanele indreptatite la plata despagubirilor 

§8. Acordarea despagubirilor 

§9. Cazuri de exonerare de raspundere a asiguratorului 

§10. Regresul asiguratorului 

§11. Incetarea contractului de asigurare de raspundere civila medicala

§12. Asigurarea de raspundere civila a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatura, dispozitive medicale si medicamente 

§13. Prescriptia in domeniul raspunderii civile medicale 

Sectiunea a 3-a. Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule 

§1. Reglementare 

§2. Persoanele obligate saincheie asigurarea RCA 

§3. Proba contractului de asigurare RCA 

§4. Obiectul asigurarii 

§5. Cuprinsul politei de asigurare obligatorie RCA 

§6. Efectele contractului de asigurare de raspundere civila auto 

§7. Procedura de stabilire si acordare a despagubirilor in cazul prejudiciilor specifice asigurarii obligatorii de raspundere civila auto 

Sectiunea a 4-a. Asigurarea obligatorie a locuintelor 

§1. Reglementare 

§2. Obiectul asigurarii 

§3. Partile contractului de asigurare obligatorie a locuintelor 

§4. Consecintele neincheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintelor 

§5. Forma si cuprinsul contractului de asigurare obligatorie a locuintei 

§6. Efectele contractului de asigurare obligatorie a locuintelor 

§7. Incetarea contractului de asigurare obligatorie a locuintelor 

Detalii tehnice
Data aparitiei29 ian. 2021
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini472
Tip coperta165x235 mm, Carte brosata
Editiea 5-a