Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul asigurarilor. Editia a 4-a

editia a 4-a
ISBN/ISSN: 978-606-522-888-7
Editura: Hamangiu
53,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

In contextul actual al economiei de piata marcata de fluctuatii si incertitudini financiare, asigurarea se impune ca o componenta necesara in activitatea persoanelor fizice si juridice. Lucrarea de fata examineaza atat aspectele teoretice, cat si cele practice specifice operatiunilor de asigurare, acordand o atentie deosebita reglementarilor noului Cod civil, normelor europene si celor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Sunt analizate: terminologia specifica; particularitatile activitatii de asi­gurare si societatile de asigurare; redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare; contractul-cadru de asigurare si principalele categorii de asigurari (asigurarea de persoane; asigurarile de credite, de garantii si de riscuri financiare; asigurarea de raspundere civila). Dintre acestea, o atentie speciala este acordata asigurarilor obligatorii: asigurarea obligatorie de malpraxis medical; asigurarea obligatorie R.C.A. si asigurarea obligatorie a locuintelor.

Autorul este conferentiar universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucuresti si avocat in Baroul Bucuresti. Dubla sa experienta de teoretician si practician ofera o abordare completa, lucrarea fiind un instrument indispensabil deopotriva pentru studentii facultatilor de drept, cat si pentru toti cei interesati de elementele esentiale ale activitatii de asigurare.

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE 

Sectiunea 1. Scurta privire istorica asupra asigurarilor

§1. Precizari prealabile 

§2. Aparitia si evolutia operatiunilor de asigurare 

§3. Aparitia si evolutia entitatilor din domeniul asigurarilor 

§4. Scurta privire istorica asupra asigurarilor in Romania 

§5. Cateva aspecte privind aparitia si evolutia reasigurarilor

§6. Istoricul reglementarilor din domeniul asigurarilor

Sectiunea a 2-a. Principalele notiuni in legatura cu asigurarile

§1. Asigurarea – coasigurarea – reasigurarea – retrocesiunea 

§2. Asiguratul – contractantul asigurarii – beneficiarul asigurarii – persoana cuprinsa in asigurare – tertul pagubit 

§3. Elementele contractului de asigurare 
3.1. Prima de asigurare 
3.2. Indemnizatia de asigurare (despagubirea) 
3.3. Obiectul asigurarii 
3.4. Interesul in asigurare 
3.5. Riscul asigurat 
3.6. Cazul asigurat (sinistrul) 
3.7. Dauna sau prejudiciul 
3.8. Suma asigurata 
3.9. Fransiza 
3.10. Durata asigurarii (contractului de asigurare) – perioada asigurata 
3.11. Termenul de pasuire 

§4. Fondurile de protectie in domeniul asigurarilor 
4.1. Fondul comun Carte Verde
4.2. Fondul de garantare
4.3. Fondul de protectie a victimelor strazii 

§5. Asiguratori – reasiguratori – coasiguratori

§6. Activitatea de intermediere si intermediarii in asigurari

CAPITOLUL II. ACTIVITATEA DE ASIGURARE

§1. Notiunea si particularitatile activitatii de asigurare

§2. Participantii la activitatea de asigurare
2.1. Societatile comerciale de asigurare 
2.2. Societatile mutuale de asigurare 
2.3. Intermediarii in asigurari 

CAPITOLUL III. SOCIETATILE COMERCIALE DE ASIGURARE

Sectiunea 1. Constituirea societatilor comerciale de asigurare

§1. Forma juridica a societatilor comerciale de asigurare 

§2. Actele constitutive ale societatilor comerciale de asigurare 
2.1. Forma actelor constitutive 
2.2. Actionarii societatilor de asigurare 
2.3. Capitalul social 
2.4. Obiectul de activitate 
2.5. Studiul de fezabilitate 

§3. Autorizarea constituirii societatilor de asigurare 
3.1. Precizari prealabile 
3.2. Procedura de autorizare 

§4. Inmatricularea societatii de asigurare 

§5. Consecintele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatilor de asigurare
5.1. Regimul juridic al neregularitatilor constatate in cadrul procedurii de autorizare 
5.2. Consecintele neregularitatilor constatate de catre directorul oficiului registrului comertului cu ocazia verificarii legalitatii inregistrarii societatii 
5.3. Consecintele neregularitatilor constatate dupa inregistrarea societatii 

§6. Infiintarea sucursalelor societatilor de asigurare
6.1. Precizari generale 
6.2. Infiintarea sucursalelor de catre societatile de asigurare romanesti pe teritoriul Romaniei 
6.3. Infiintarea sucursalelor pe teritoriul statelor membre 
6.4. Stabilirea in Romania a sucursalelor apartinand asiguratorilor din statele membre 
6.5. Stabilirea in Romania a sucursalelor apartinand asiguratorilor din statele terte 

Sectiunea a 2-a. Regulile privind functionarea societatilor comerciale de asigurare 

§1. Organele de conducere 
1.1. Adunarea generala a actionarilor 
1.2. Administrarea societatilor comerciale de asigurari 
1.3. Controlul asupra gestiunii societatilor comerciale de asigurare 

§2. Actuarii societatii de asigurare 
2.1. Precizari prealabile 
2.2. Desemnarea si revocarea actuarului 
2.3. Conditiile dobandirii calitatii de actuar 
2.4. Atributiile actuarului 
2.5. Inregistrarea actuarilor 

§3. Principalele obligatii ale societatilor comerciale de asigurare 
3.1. Constituirea si mentinerea unei situatii financiare solide 
3.2. Contribuirea cu sume de bani la diferite fonduri din domeniul asigurarilor 
3.3. Controlul intern si managementul riscurilor societatilor de asigurare 
3.4. Crearea unei politici de asigurare proprii si informarea asiguratilor

Sectiunea a 3-a. Modificarea societatilor comerciale de asigurare 

§1. Notiuni generale 

§2. Majorarea si reducerea capitalului social 

§3. Fuziunea si divizarea societatilor de asigurare

Sectiunea a 4-a. Societatile mutuale de asigurare 

§1. Notiuni introductive

§2. Cateva aspecte de ordin istoric privind societatile mutuale de asigurari

§3. Notiunea si particularitatile societatii mutuale de asigurare 

§4. Principalele reguli privind constituirea societatilor mutuale de asigurare
4.1. Precizari prealabile 
4.2. Actele constitutive 
4.3. Dobandirea personalitatii juridice de catre societatile mutuale de asigurari 

§5. Regulile privind functionarea societatilor mutuale de asigurare 
5.1. Notiuni introductive 
5.2. Adunarea generala a asociatilor
5.3. Administrarea societatilor mutuale de asigurare 

Sectiunea a 5-a. Incetarea existentei societatilor de asigurare

§1. Notiuni introductive 

§2. Cauzele incetarii existentei societatilor de asigurare 
2.1. Precizari prealabile 
2.2. Cazurile de incetare a existentei asiguratorilor (retragerea autorizatiei de functionare) 
2.3. Efectele retragerii autorizatiei de functionare 

CAPITOLUL IV. TRATAMENTUL JURIDIC APLICAT SOCIETATILOR DE ASIGURARE IN DIFICULTATE FINANCIARA 

Sectiunea 1. Consideratii introductive 

Sectiunea a 2-a. Redresarea financiara a societatilor comerciale de asigurare 

§1. Notiuni generale privind redresarea financiara a societatilor comerciale de asigurare 
1.1. Reglementare 
1.2. Notiunea, caracterele si scopul redresarii financiare 
1.3. Participantii la procedura redresarii financiare 
1.4. Continutul redresarii financiare si modalitatile de realizare 
1.5. Legea aplicabila procedurii redresarii financiare 
1.6. Cazurile de aplicare a procedurii redresarii financiare 
1.7. Masurile specifice redresarii financiare 
1.8. Publicitatea declansarii procedurii redresarii financiare 
1.9. Regimul actelor juridice si al actiunilor judiciare pe perioada redresarii financiare 

§2. Redresarea societatilor de asigurare pe baza de plan de redresare financiara 
2.1. Notiuni introductive 
2.1. Planul de redresare financiara 

§3. Redresarea societatilor de asigurare prin administrare speciala 
3.1. Notiuni introductive 
3.2. Administratorul special 
3.3. Efectele instituirii administrarii speciale 
3.4. Atributiile administratorului special 
3.5. Inchiderea procedurii de redresare financiara

Sectiunea a 3-a. Falimentul societatilor de asigurare

§1. Notiuni generale privind falimentul societatilor de asigurare
1.1. Reglementare 
1.2. Sfera de aplicare a procedurii falimentului societatilor de asigurare 
1.3. Conditiile aplicarii procedurii falimentului societatilor de asigurare 
1.4. Organele care aplica procedura falimentului societatilor de asigurare 

§2. Deschiderea procedurii falimentului societatilor de asigurare 
2.1. Precizari prealabile 
2.2. Cererile introductive 
2.3. Efectele inregistrarii cererii de faliment 
2.4. Conditiile deschiderii procedurii falimentului 
2.5. Efectele deschiderii procedurii falimentului societatilor de asigurare 

§3. Regimul actelor juridice anterioare deschiderii procedurii 

§4. Lichidarea averii societatii de asigurare debitoare 
4.1. Scurte precizari 
4.2. Modalitatile de lichidare 

§5. Raspunderea persoanelor vinovate de ajungerea societatii de asigurare in stare de faliment 

§6. Distribuirea sumelor obtinute in urma lichidarii 

§7. Inchiderea procedurii falimentului societatilor de asigurare 
7.1. Notiuni generale
7.2. Situatia creantelor nascute ulterior inchiderii procedurii falimentului societatii de asigurare 

Sectiunea a 4-a. Cateva aspecte specifice raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei societatilor de asigurare 

§1. Notiuni introductive 

§2. Regulile specifice falimentului societatilor de asigurare persoane juridice romane, care au sucursale pe teritoriul altor state membre 

§3. Procedura falimentului aplicabila sucursalelor apartinand societatilor de asigurare din alte state membre, dar care au sediul in Romania

§4. Cateva reguli privind falimentul sucursalelor din Romania apartinand societatilor de asigurare din statele terte 

§5. Informarea creditorilor de asigurari 

CAPITOLUL V. INTERMEDIARII IN ASIGURARI 

Sectiunea 1. Notiuni introductive

Sectiunea a 2-a. Agentii de asigurare 

§1. Notiuni generale 

§2. Constituirea agentilor de asigurare 
2.1. Precizari prealabile 
2.2. Agentul de asigurare persoana fizica 
2.3. Agentul de asigurare persoana juridica 

Sectiunea a 3-a. Brokerii de asigurare 

§1. Notiuni generale 

§2. Constituirea brokerilor de asigurare 
2.1. Precizari prealabile 
2.2. Regulile generale de constituire, prevazute de Legea nr. 31/1990 
2.3. Regulile speciale de constituire a brokerilor, prevazute de legislatia asigurarilor 
2.4. Inregistrarea brokerilor 
2.5. Autorizarea functionarii brokerilor 
2.6. Sanctiunea constituirii brokerilor cu incalcarea dispozitiilor legale

§3. Asemanari si deosebiri intre brokerii de asigurare si agentii de asigurare si alte categorii de intermediari 

Sectiunea a 4-a. Prepusii intermediarilor 

Sectiunea a 5-a. Efectele juridice ale incheierii contractelor de asigurare prin mijlocirea intermediarilor 

Sectiunea a 6-a. Functionarea intermediarilor in asigurari

§1. Notiuni introductive

§2. Organizarea si functionarea agentilor de asigurare 

§3. Functionarea brokerilor de asigurare 

§4. Principalele obligatii ale intermediarilor in asigurari 
4.1. Precizari prealabile 
4.2. Obligatia de informare 
4.3. Plata cotizatiilor stabilite prin normele legale 
4.4. Respectarea masurilor dispuse de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor 
4.5. Pregatirea profesionala continua 

§5. Exercitarea serviciilor de intermediere in Uniunea Europeana 

§6. Cateva aspecte privind intermediarii in asigurari in Franta 

Sectiunea a 7-a. Incetarea existentei intermediarilor in asigurari 

§1. Notiuni introductive

§2. Cazuri speciale de incetare a brokerilor de asigurare 

§3. Falimentul intermediarilor in asigurari 

CAPITOLUL VI. CONTRACTUL DE ASIGURARE (REGULILE GENERALE)

Sectiunea 1. Notiuni generale 

§1. Precizari prealabile 

§2. Definitia contractului de asigurare

§3. Caracterele juridice ale contractului de asigurare 
3.1. Contract consensual 
3.2. Contract aleatoriu 
3.3. Contract oneros 
3.4. Contract sinalagmatic 
3.5. Contract cu executare succesiva 
3.6. Contract de adeziune 

Sectiunea a 2-a. Partile contractului de asigurare 

§1. Precizari prealabile 

§2. Asiguratorul – coasiguratorii – reasiguratorul 

§3. Asiguratul – contractantul asigurarii – persoana cuprinsa in asigurare – beneficiarul asigurarii 

§4. Tertul pagubit – mostenitorii tertului pagubit – mostenitorii asiguratului 

§5. Intermediarii in asigurari 

Sectiunea a 3-a. Conditiile de fond (de validitate) ale contractului de asigurare 

§1. Scurte precizari 

§2. Capacitatea
2.1. Capacitatea asiguratorului 
2.2. Capacitatea asiguratului 

§3. Consimtamantul 
3.1. Notiuni generale
3.2. Eroarea 
3.3. Violenta
3.4. Dolul 

§4. Obiectul 

§5. Cauza 

Sectiunea a 4-a. Conditiile de forma si proba contractului de asigurare

Sectiunea a 5-a. Principalele reguli privind incheierea contractului de asigurare 

§1. Sediul materiei 

§2. Etapa precontractuala. Informarea reciproca a partilor asupra elementelor esentiale ale contractului de asigurare 

§3. Momentul incheierii contractului de asigurare 
3.1. Notiuni generale
3.2. Oferta de a contracta 
3.3. Acceptarea ofertei de asigurare 
3.4. Teorii privind momentul incheierii contactului 

§4. Locul incheierii contractului de asigurare

§5. Cuprinsul contractului de asigurare 
5.1. Partile contractante si beneficiarul asigurarii
5.2. Obiectul asigurarii
5.3. Riscurile ce se asigura
5.4. Momentul inceperii si cel al incetarii raspunderii asiguratorului 
5.5. Primele de asigurare 
5.6. Sumele asigurate 
5.7. Sanctiune 
5.8. Alte elemente cuprinse in contractul de asigurare

§6. Clauzele abuzive in contractul de asigurare 

Sectiunea a 6-a. Efectele contractului de asigurare 

§1. Precizari prealabile 

§2. Obligatiile asiguratului 
2.1. Comunicarea catre asigurator a datelor si informatiilor necesare incheierii contractului de asigurare 
2.2. Plata primelor de asigurare
2.3. Informarea asiguratorului despre producerea cazului asigurat

§3. Obligatiile asiguratorului
3.1. Plata indemnizatiei de asigurare
3.2. Supraasigurarea si subasigurarea in obligatia de despagubire a asiguratorului 
3.3. Efectele fransizei in operatiunea de despagubire
3.4. Cazuri generale de exonerare a asiguratorului de plata indemnizatiei 

§4. Efectele contractului de asigurare cu privire la raporturile de coasigurare 

§5. Efectele (raporturile) contractului intre asigurat si reasigurator

§6. Efectele contractului de asigurare fata de terti 
6.1. Efectele cu privire la persoanele cuprinse in asigurare 
6.2. Efectele cu privire la mostenitorii tertului pagubit 
6.3. Efectele contractului de asigurare cu privire la mostenitorii asiguratului 
6.4. Efectele contractului cu privire la intermediarii in asigurari 

§7. Regresul asiguratorului

Sectiunea a 7-a. Cesiunea contractului de asigurare 

Sectiunea a 8-a. Modificarea contractului de asigurare 

Sectiunea a 9-a. Incetarea contractului de asigurare 

§1. Precizari prealabile 

§2. Cazuri speciale de incetare a contractului de asigurare 
2.1. Producerea riscului asigurat anterior incheierii contractului de asigurare sau imposibilitatea producerii acestuia 
2.2. Neplata primelor de asigurare 
2.3. Denuntarea contractului 

§3. Expirarea duratei contractului 

§4. Incetarea perioadei de asigurare 

§5. Survenirea cazului asigurat 

§6. Decesul asiguratului 

CAPITOLUL VII. ASIGURAREA DE BUNURI 

Sectiunea 1. Precizari prealabile

Sectiunea a 2-a. Interesul in asigurare 

Sectiunea a 3-a. Riscurile asigurate 

Sectiunea a 4-a. Incheierea contractului de asigurare de bunuri

Sectiunea a 5-a. Efectele contractului de asigurare de bunuri 

§1. Obligatiile asiguratului 
1.1. Plata primelor de asigurare 
1.2. Intretinerea bunului asigurat 
1.3. Comunicarea producerii riscului asigurat 
1.4. Luarea masurilor de limitare a pagubei in cazul survenirii evenimentului asigurat 
1.5. Declararea existentei altor asigurari pentru acelasi bun

§2. Obligatiile asiguratorului 
2.1. Criterii pentru stabilirea indemnizatiei de asigurare
2.2. Valoarea bunului 
2.3. Intinderea pagubei 
2.4. Suma asigurata 

Sectiunea a 6-a. Sisteme de acoperire a despagubirilor 

§1. Sistemul acoperirii proportionale 

§2. Sistemul primului risc 

§3. Sistemul acoperirii limitate 

Sectiunea a 7-a. Cazurile de excludere de la plata despagubirilor 

Sectiunea a 8-a. Incetarea contractului de asigurare de bunurilor

§1. Notiuni generale

§2. Pierderea interesului in asigurare 

§3. Producerea riscului asigurat 

Sectiunea a 9-a. Asigurarea bunurilor obiect al contractelor de leasing 

CAPITOLUL VIII. ASIGURARILE DE PERSOANE 

Sectiunea 1. Consideratii introductive 

Sectiunea a 2-a. Riscurile acoperite 

Sectiunea a 3-a. Partile contractante 

Sectiunea a 4-a. Incheierea contractului 

Sectiunea a 5-a. Denuntarea contractului 

Sectiunea a 6-a. Efectele contractului de asigurare de persoane 

§1. Notiuni generale

§2. Plata indemnizatiei de asigurare 

Sectiunea a 7-a. Cazuri speciale de excludere de la despagubire 

Sectiunea a 8-a. Incetarea contractului de asigurare de persoane 

CAPITOLUL IX. ASIGURARILE DE CREDITE, ASIGURARILE DE GARANTII SI ASIGURARILE DE RISCURI FINANCIARE 

Sectiunea 1. Notiuni generale 

Sectiunea a 2-a. Asigurarile de credite

§1. Notiunea de credit 

§2. Asigurarea creditelor financiar-bancare 

§3. Asigurarea creditelor garantate 

§4. Asigurarea bunurilor obiect al contractelor de credit ipotecar pentru investitii imobiliare 
4.1. Asigurarea garantiilor creditului 
4.2. Reglementare 
4.3. Partile contractului de asigurare a bunurilor obiect al ipotecii in cazul creditelor ipotecare pentru investitii imobiliare 
4.4. Durata contractului (asigurarii) 
4.5. Plata primelor de asigurare 
4.6. Riscurile asigurate 
4.7. Cesiunea drepturilor din asigurare 
4.8. Acordarea despagubirilor 

§5. Asigurarea creditelor (creantelor) comerciale obisnuite 
5.1. Prezentare generala 
5.2. Prima de asigurare si indemnizatia de asigurare in asigurarea creditului 
5.3. Indemnizatia de asigurare 

§6. Reguli speciale aplicabile asigurarilor de credite si garantii 

Sectiunea a 3-a. Asigurarea de garantii directe si indirecte

Sectiunea a 4-a. Asigurarea de pierderi financiare 

CAPITOLUL X. ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA

Sectiunea 1. Prezentare generala 

§1. Notiune 

§2. Partile asigurarii 

§3. Efectele contractului de asigurare de raspundere civila 

§4. Stabilirea si acordarea despagubirilor 

Sectiunea a 2-a. Asigurarea de malpraxis medical 

§1. Notiuni generale
1.1. Precizari prealabile 
1.2. Sediul materiei asigurarii de malpraxis medical 
1.3. Notiunea asigurarii de malpraxis medical 
1.4. Particularitatile asigurarii de raspundere civila medicala 

§2. Partile asigurarii de malpraxis medical 
2.1. Asiguratii 
2.2. Asiguratorii 
2.3. Persoana cuprinsa in asigurare 

§3. Principalele obligatii ale personalului medical 
3.1. Precizari prealabile 
3.2. Obligatia acordarii asistentei medicale/ingrijirilor de sanatate
3.3. Obligatia de diligenta si prudenta in exercitarea profesiei 
3.4. Obtinerea acordului informat al pacientului 

§4. Raspunderea civila a personalului medical 
4.1. Cazurile de raspundere civila a personalului medical 
4.2. Natura juridica a raspunderii personalului medical
4.3. Efectele juridice ale vinovatiei asupra raspunderii personalului medical 
4.4. Cazuri de exonerare de raspundere a personalului medical

§5. Riscurile si prejudiciile acoperite de asigurarea de malpraxis medical
5.1. Cazurile acoperite de asigurarea de malpraxis medical
5.2. Locul producerii riscurilor si a pagubelor

§6. Efectele contractului de asigurare de malpraxis medical 
6.1. Precizari prealabile 
6.2. Efectele intre partile contractante 
6.3. Efectele fata de tertul pagubit 
6.4. Efectele intre personalul medical si tertul pagubit 

§7. Persoanele indreptatite la plata despagubirilor 
7.1. Precizari prealabile 
7.2. Tertul pagubit (pacientul) 
7.3. Succesorii pacientului (persoanei vatamate) 
7.4. Asiguratul 
7.5. Mostenitorii asiguratului 

§8. Acordarea despagubirilor
8.1. Categorii de prejudicii acoperite 
8.2. Limitele acordarii despagubirilor 
8.3. Efectele coasigurarii asupra raspunderii civile medicale
8.4. Modalitatile de acordare a despagubirilor 

§9. Cazuri de exonerare de raspundere a asiguratorului

§10. Regresul asiguratorului 

§11. Incetarea contractului de asigurare de raspundere civila medicala 
11.1. Precizari prealabile 
11.2. Cazurile de incetare a contractul de asigurare de raspundere civila medicala 

§12. Asigurarea de raspundere civila a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatura, dispozitive medicale si medicamente 
12.1. Precizari prealabile 
12.2. Cazurile de raspundere civila a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatura, dispozitive medicale si medicamente 
12.3. Limitele despagubirilor furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatura, dispozitive medicale si medicamente 

§13. Prescriptia in domeniul raspunderii civile medicale 

Sectiunea a 3-a. Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule 

§1. Reglementare 

§2. Persoanele obligate sa incheie asigurarea obligatorie auto 
2.1. Asiguratii 
2.2. Asiguratorii 
2.3. Incheierea asigurarii obligatorii R.C.A. prin intermediari 

§3. Proba contractului de asigurare R.C.A. 

§4. Obiectul asigurarii 
4.1. Riscurile acoperite 
4.2. Locul producerii riscurilor asigurate (limitele teritoriale de acoperire)
4.3. Riscuri neacoperite. Cazuri de excludere 

§5. Cuprinsul politei de asigurare obligatorie R.C.A.
5.1. Principalele elemente ale contractului de asigurare 
5.2. Durata asigurarii 
5.3. Momentul inceperii raspunderii asiguratorului 
5.4. Prima de asigurare 

§6. Efectele contractului de asigurare de raspundere civila 
6.1. Precizari prealabile 
6.2. Obligatiile partilor contractante inainte de producerea cazului asigurat 
6.3. Efectele contractului de asigurare R.C.A. dupa producerea cazului asigurat 

§7. Procedura de stabilire si acordare a despagubirilor in cazul prejudiciilor specifice asigurarii obligatorii de raspundere civila auto 
7.1. Precizari prealabile 
7.2. Stabilirea si acordarea despagubirilor pe cale amiabila
7.3. Stabilirea si acordarea despagubirilor pe cale judecatoreasca 
7.4. Intinderea maxima a despagubirilor 
7.5. Recuperarea despagubirilor platite de catre asigurator (regresul asiguratorului)

Sectiunea a 4-a. Asigurarea obligatorie a locuintelor 

§1. Reglementare 

§2. Obiectul asigurarii 
2.1. Imobilele cu destinatie de locuinta 
2.2. Riscurile acoperite 

§3. Partile contractului de asigurare obligatorie a locuintelor 
3.1. Asiguratii (persoanele obligate sa incheie asigurarea obligatorie a locuintelor) 
3.2. Asiguratorul 

§4. Consecintele neincheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintelor 

§5. Forma si cuprinsul contractului de asigurare obligatorie a locuintei 
5.1. Forma contractului de asigurare obligatorie a locuintei 
5.2. Cuprinsul contractului de asigurare obligatorie a locuintei 
5.3. Primele de asigurare si sumele asigurate 
5.4. Durata contractului de asigurare obligatorie a locuintelor 

§6. Efectele contractului de asigurare obligatorie a locuintelor

§7. Incetarea contractului de asigurare obligatorie a locuintelor 

INDEX 

Detalii tehnice
Data aparitiei26 oct. 2012
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini336
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul de procedura civila si Legea de punere in aplicare - editia a 8-a - mart 2017

Codul de procedura civila si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 21 martie 2017

Studiu introductiv – Analiza modificarilor aduse prin Legea nr. 17/2017 – Roxana Stanciu
30,00 RON
Indisponibila
Imagine Tratat de dreptul muncii - editia a 9-a

Tratat de dreptul muncii - editia a 9-a

Legislatie. Doctrina. Jurisprudenta
135,00 RON 135,00 RON