Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept procesual penal. Sinteze pentru pregatirea examenului de admitere si definitivare in profesia de avocat

editia a 3-a revizuita si adaugata
ISBN/ISSN: 978-606-815-328-5
Editura: Nomina Lex
70,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Aceasta lucrare este destinata persoanelor care vor sa-si usureze munca de pregatire a examenului de primire sau definitivare in profesia de avocat si a fost elaborata tinand cont de bibliografia recomandata de institutiile abilitate si in conformitate cu legislatia in vigoare.

SUBIECTUL NR. 1. Abtinerea si recuzarea   
SUBIECTUL NR. 2. Actiunea civila in procesul penal. Notiune. Conditii ale exercitarii acesteia   
SUBIECTUL NR. 3. Actiunea penala: notiune; obiectul si subiectii actiunii penale; trasaturile actiunii penale
SUBIECTUL NR. 4. Aparatorul ca participant la desfasurarea procesului penal. Drepturile si obligatiile acestuia   
SUBIECTUL NR. 5. Apelul peste termen  
SUBIECTUL NR. 6. Arestarea inculpatului: conditii, organe judiciare care pot lua masura; durata  
SUBIECTUL NR. 7. Arestarea invinuitului   
SUBIECTUL NR. 8. Cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau care sting actiunea penala   
SUBIECTUL NR. 9. Cazuri de conexitate si indivizibilitate   
SUBIECTUL NR. 10. Cazurile de asistenta juridica obligatorie   
SUBIECTUL NR. 11. Cazurile de contestatie in anulare   
SUBIECTUL NR. 12. Cazurile de revizuire   
SUBIECTUL NR. 13. Caile de atac impotriva actelor prin care se dispune asupra luarii, revocarii, inlocuirii, incetarii sau mentinerii unei masuri preventive  
SUBIECTUL NR. 14. Cercetarea judecatoreasca   
SUBIECTUL NR. 15. Cercetarea la fata locului si reconstituirea   
SUBIECTUL NR. 16. Cererea de reabilitare: titularii cererii de reabilitare, continutul cererii de reabilitare
SUBIECTUL NR. 17. Citarea partilor la judecata. Compunerea instantei de judecata. Asigurarea apararii  
SUBIECTUL NR. 18. Citatia ca act procedural: notiune, continut, loc de citare, inmanarea citatiei  
SUBIECTUL NR. 19. Comparatie intre decadere si nulitate, ca sanctiuni procedurale  
SUBIECTUL NR. 20. Competenta functionala si competenta materiala  
SUBIECTUL NR. 21. Competenta organelor de urmarire penala   
SUBIECTUL NR. 22. Competenta personala in materie penala   
SUBIECTUL NR. 23. Confl ictele de competenta si exceptiile de necompetenta   
SUBIECTUL NR. 24. Confruntarea ca mijloc de proba   
SUBIECTUL NR. 25. Constatarea infractiunilor de audienta. Suspendarea judecatii  
SUBIECTUL NR. 26. Constatarile tehnico-stiintifi ce si medico-legale  
SUBIECTUL NR. 27. Decaderea si inadmisibilitatea - sanctiuni procedurale penale    
SUBIECTUL NR. 28. Declaratiile invinuitului sau ale inculpatului - mijloace de proba in procesul penal  
SUBIECTUL NR. 29. Declaratiile martorilor - mijloace de proba in procesul penal: notiune, obligatiile si drepturile martorilor; persoanele care nu pot fi ascultate
ca martor si persoane care nu sunt obligate sa depuna ca martor  
SUBIECTUL NR. 30. Declinarea de competenta  
SUBIECTUL NR. 31. Deliberarea: Notiune, obiect, procedura  
SUBIECTUL NR. 32. Dezbaterile in fata primei instante si ultimul cuvant al inculpatului  
SUBIECTUL NR. 33. Dispozitii speciale privind retinerea si arestarea preventiva a minorului  
SUBIECTUL NR. 34. Efectele recursului  
SUBIECTUL NR. 35. Efectul extensiv al apelului  
SUBIECTUL NR. 36. Efectul suspensiv si efectul devolutiv al apelului  
SUBIECTUL NR. 37. Exercitarea actiunii civile: dreptul de optiune; exercitarea din oficiu; exercitarea la instanta civila  
SUBIECTUL NR. 38. Expertizele - mijloace de proba in procesul penal  
SUBIECTUL NR. 39. Extinderea actiunii penale pentru alte acte materiale (in fata instantei de judecata)  
SUBIECTUL NR. 40. Extinderea procesului penal pentru alte fapte penale si pentru alte persoane  
SUBIECTUL NR. 41. Fapte similare, auxiliare si negative; fapte si imprejurari care nu trebuie dovedite
SUBIECTUL NR. 42. Felurile hotararilor judecatoresti  
SUBIECTUL NR. 43. Garantarea dreptului de aparare – principiu fundamental al dreptului penal (analiza detaliata)  
SUBIECTUL NR. 44. Hotararile penale supuse apelului. Titularii apelului  
SUBIECTUL NR. 45. Hotararile penale supuse recursului  
SUBIECTUL NR. 46. Hotararile supuse revizuirii: caracteristicile acestora, limitele in care poate fi exercitata revizuirea  
SUBIECTUL NR. 47. Incompatibilitatea judecatorilor, a procurorului, grefierului si organului de cercetare penala  
SUBIECTUL NR. 48. Inculpatul - parte in procesul penal; drepturi si obligatii  
SUBIECTUL NR. 49. Interceptarile si inregistrarile audio sau video ca mijloace de proba
SUBIECTUL NR. 50. Introducerea plangerii prealabile la instant de judecata: conditii; procedura de judecata –
Subiect netratat. In prezent, plangerea prealabila se adreseaza doar organului de cercetare penala
sau procurorului [art. 279 alin. 2 C. proc. pen.]
SUBIECTUL NR. 51. Inceperea urmaririi penale. Punerea in miscare a actiunii penale  
SUBIECTUL NR. 52. Inscrisurile ca mijloace de proba in procesul penal. Deosebirea de mijloacele materiale de proba   
SUBIECTUL NR. 53. Invinuitul: drepturi si obligatii; deosebirea de faptuitor si de inculpat  
SUBIECTUL NR. 54. Judecarea infractorilor minori   
SUBIECTUL NR. 55. Liberarea provizorie pe cautiune si sub control judiciar  
SUBIECTUL NR. 56. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala  
SUBIECTUL NR. 57. Luarea, mentinerea, inlocuirea, revocarea si incetarea de drept a masurilor de preventie   
SUBIECTUL NR. 58. Masurile asiguratorii: notiune, importanta, feluri   
SUBIECTUL NR. 59. Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice   
SUBIECTUL NR. 60. Masurile premergatoare sedintei de judecata (procedura preliminara)  
SUBIECTUL NR. 61. Modalitati speciale de ascultare a martorului   
SUBIECTUL NR. 62. Modul de deliberare si redactare a hotararii judecatoresti
SUBIECTUL NR. 63. Momentele desfasurarii actiunii penale: punerea in miscare si exercitarea acesteia   
SUBIECTUL NR. 64. Neagravarea situatiei in propriul apel   
SUBIECTUL NR. 65. Notiunea de infractiune flagranta. Cazurile de aplicare a procedurii speciale   
SUBIECTUL NR. 66. Nulitatile ca sanctiuni procedurale penale   
SUBIECTUL NR. 67. Obiectul probatiunii: notiune, faptele si imprejurarile care formeaza obiectul probatiunii
SUBIECTUL NR. 68. Obiectul si subiectii actiunii civile  
SUBIECTUL NR. 69. Obligarea de a nu parasi localitatea si obligarea de a nu parasi tara - masuri preventive   
SUBIECTUL NR. 70. Organele la care poate fi introdusa plangerea prealabila   
SUBIECTUL NR. 71. Partea civila: notiune; constituirea partii civile; modalitati de constituire; drepturi si indatoriri   
SUBIECTUL NR. 72. Partea responsabila civilmente: momentul pana la care poate fi introdusa in procesul penal; modalitati in care intra in procesul penal; drepturi si obligatii   
SUBIECTUL NR. 73. Partea responsabila civilmente: notiune; cazuri de raspundere pentru fapta altuia   
SUBIECTUL NR. 74. Partea vatamata in procesul penal: notiune; constituire; drepturi si obligatii   
SUBIECTUL NR. 75. Participarea procurorului, a partilor si a altor personae la judecarea cauzelor penale in prima instanta   
SUBIECTUL NR. 76. Perchezitia ca mijloc de proba. Procedura efectuarii perchezitiei si ridicarea de obiecte sau inscrisuri   
SUBIECTUL NR. 77. Pertinenta, concludenta si utilitatea probelor   
SUBIECTUL NR. 78. Plangerea prealabila: notiune, titularii plangerii prealabile si continutul acesteia  
SUBIECTUL NR. 79. Plangerea si denuntul ca acte de sesizare a organelor de urmarire penala   
SUBIECTUL NR. 80. Prelungirea si mentinerea arestarii inculpatului   
SUBIECTUL NR. 81. Principiile fundamentale ale procesului penal roman. Scurta analiza a acestora  
SUBIECTUL NR. 82. Principiile specifice fazei de judecata a procesului penal   
SUBIECTUL NR. 83. Probele in procesul penal: notiune, importanta, clasificare   
SUBIECTUL NR. 84. Procedura prezentarii materialului de urmarire penala   
SUBIECTUL NR. 85. Procedura reabilitarii judecatoresti   
SUBIECTUL NR. 86. Prorogarea de competenta in cazul chestiunilor prealabile, al schimbarii incadrarii juridice sau a califi carii faptei ce face obiectul judecatii   
SUBIECTUL NR. 87. Protectia datelor de identifi care a martorului   
SUBIECTUL NR. 88. Rechizitoriul ca act de trimitere in judecata   
SUBIECTUL NR. 89. Reluarea urmaririi penale   
SUBIECTUL NR. 90. Restituirea cauzei la procuror   
SUBIECTUL NR. 91. Restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii   
SUBIECTUL NR. 92. Retinerea ca masura preventiva   
SUBIECTUL NR. 93. Revocarea liberarii provizorii. Cazuri, procedura   
SUBIECTUL NR. 94. Rezolvarea actiunii civile in procesul penal   
SUBIECTUL NR. 95. Rezolvarea cauzei penale (a laturii penale si a laturii civile)  
SUBIECTUL NR. 96. Sarcina probatiunii. Aprecierea probelor   
SUBIECTUL NR. 97. Schimbarea incadrarii juridice   
SUBIECTUL NR. 98. Scoaterea de sub urmarire penala. Clasarea cauzelor penale   
SUBIECTUL NR. 99. Stramutarea cauzelor penale. Notiune, temei, procedura
SUBIECTUL NR. 100. Structura hotararilor judecatoresti pronuntate in prima instanta   
SUBIECTUL NR. 101. Suportarea cheltuielilor judiciare facute de parti - cazuri   
SUBIECTUL NR. 102. Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala   
SUBIECTUL NR. 103. Suspendarea urmaririi penale   
SUBIECTUL NR. 104. Sedinta de judecata in prima instanta: inceput, deschidere, strigarea cauzei, verifi carea legalitatii sesizarii instantei; verifi cari privitoare la inculpat; masuri privind martorii, expertii si interpretii; lamuriri, exceptii, cereri. Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei (art. 3201 C. proc. pen., introdus prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor  
SUBIECTUL NR. 105. Termenele in procesul penal: notiune, clasifi care, calcul   
SUBIECTUL NR. 106. Termenul de apel: concept; moment de la care curge termenul; repunerea in termen   
SUBIECTUL NR. 107. Terminarea urmaririi penale   
SUBIECTUL NR. 108. Urmarirea penala in cazul infractorilor minori   
SUBIECTUL NR. 109. Urmarirea penala si judecata in cadrul procedurii urgente   
SUBIECTUL NR. 110. Urmarirea penala: obiect; limite; trasaturi caracteristice   
SUBIECTUL NR. 111. Valoarea probatorie a raportului de expertiza   

Detalii tehnice
Data aparitiei30 mar. 2011
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini336
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
DE ACELASI AUTOR - Eduard Dragomir
Indisponibila
drept procesual civil - sinteze pentru examen - Dragomir, Palita

Drept procesual civil. Editia a 4-a

Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat
130,00 RON

Drept Penal. Partea speciala - 2015

Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Avocatura, Magistratura si alte Profesii Juridice
85,70 RON 85,73 RON