Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept procesual penal. Partea speciala. Note de curs. Editia a 4-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-2212-8
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 65,00 RON
42,25 RON
Disponibilitate: IN STOC

Drept procesual penal. Partea speciala. Note de curs reprezinta partea a doua a suportului de curs realizat pentru disciplina drept procesual penal, prima parte fiind Drept procesual penal. Partea generala. Note de curs, editia a 4-a, Editura Hamangiu, 2022. 

Cartea este structurata pe sapte capitole si trateaza institutiile prevazute in Partea speciala a Codului de procedura penala, si anume urmarirea penala, camera preliminara, dispozitii generale privind judecata si judecata in prima instanta, caile de atac, procedurile privind asigurarea unei practici unitare, procedurile speciale si executarea hotararilor penale.

Modalitatea de abordare a materiei si claritatea stilului faciliteaza asimilarea informatiilor de catre studenti. De asemenea, in scopul retinerii si intelegerii adecvate a materiei de studiu, Drept procesual penal. Partea speciala. Note de curs contine numeroase scheme grafice, exemple teoretice si practice utile in procesul de invatare. Mai mult, autorii propun si un sistem de verificare a cunostintelor, prin inserarea la finalul fiecarui capitol a unor intrebari recapitulative.

Aceasta a patra editie a lucrarii Drept procesual penal. Partea speciala. Note de curs a fost revizuita si actualizata cu toate modificarile intervenite in legislatia procesuala penala dupa publicarea editiei precedente, mai ales ca urmare a deciziilor Curtii Constitutionale de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate sau a jurisprudentei obligatorii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Dr. Carmen-Silvia PARASCHIV este profesor universitar la Facultatea de Drept a Universitatii „Titu Maiorescu” din Bucuresti si avocat in Baroul Bucuresti.
Dr. Maria-Georgiana TEODORESCU este lector universitar la Facultatea de Drept a Universitatii „Titu Maiorescu” din Bucuresti si avocat in Baroul Bucuresti.
Dr. Alin-Sorin NICOLESCU este judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, si asistent universitar la Facultatea de Drept a Universitatii „Nicolae Titulescu” din Bucuresti.

CAPITOLUL I. URMARIREA PENALA

§1. Notiuni introductive   

1.1. Obiectul urmaririi penal

1.2. Principiile specifice fazei de urmarire penal

1.3. Limitele urmaririi penale

1.4. Actele organelor de urmarire penala

§2. Sesizarea organelor de urmarire penal

2.1. Notiuni introductiv

2.2. Modurile generale de sesizar

2.3. Modurile speciale de sesizare

§3. Conducerea si supravegherea activitatii organelor de cercetare penala de catre procuro

3.1. Consideratii preliminar

3.2. Obiectul supravegherii urmaririi penal

3.3. Modalitatile de exercitare a supravegherii 

3.4. Trimiterea la organul competen

3.5. Trecerea cauzei de la un organ de cercetare penala la altu

3.6. Dispozitiile date de procuro

3.7. Infirmarea actelor procesuale sau procedurale

§4. Efectuarea urmaririi penal

4.1. Inceperea urmaririi penale (in rem) 

4.2. Continuarea urmaririi penale (in personam

4.3. Obligatiile organelor de urmarire penal

4.4. Aducerea la cunostinta a calitatii de suspec

4.5. Procedura audierii anticipat

4.6. Punerea in miscarea a actiunii penal

4.7. Extinderea urmaririi penale sau schimbarea incadrarii juridic

4.8. Suspendarea urmaririi penal

4.9. Solutiile de neurmarire si netrimitere in judecat

4.10. Continuarea urmaririi penale la cererea suspectului sau a inculpatulu

4.11. Terminarea urmaririi penal

4.12. Efectuarea urmaririi penale de catre procuror

§5. Rezolvarea cauzelor si sesizarea instante

5.1. Trimiterea in judecat

5.2. Clasarea sau renuntarea la urmarirea penala

§6. Reluarea urmaririi penal

6.1. Reluarea dupa suspendar

6.2. Reluarea in caz de restituire

6.3. Reluarea in caz de redeschidere a urmaririi penale

§7. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala

7.1. Dreptul de a face planger

7.2. Plangerea impotriva actelor si masurilor organelor de cercetare penala 

7.3. Plangerea impotriva actelor sau masurilor procurorulu

7.4. Plangerea impotriva solutiilor de neurmarire sau netrimitere in judecata

CAPITOLUL AL II-LEA. CAMERA PRELIMINARA

§1. Notiuni introductive

§2. Masurile premergatoare

§3. Procedura in camera preliminara

§4. Solutiile judecatorului de camera preliminara

§5. Contestatia

§6. Masurile preventive in procedura de camera preliminara

CAPITOLUL AL III-LEA. JUDECATA

§1. Notiuni introductive

§2. Principiile specifice fazei de judecat

2.1. Publicitatea

2.2. Oralitate

2.3. Nemijlocire

2.4. Contradictorialitatea

§3. Reglementari generale privind faza de judecat

3.1. Rolul instantei de judecat

3.2. Locul unde se desfasoara judecat

3.3. Citarea la judecata

3.4. Compunerea instante

3.5. Judecata de urgenta in cauzele cu arestati preventiv sau aflati in arest la domicili

3.6. Asigurarea aparari

3.7. Atributiile presedintelui completulu

3.8. Constatarea infractiunilor de audient

3.9. Masurile preventive in cursul judecati

3.10. Participarea procurorului la judecata   

3.11. Participarea inculpatului la judecata si drepturile acestui

3.12. Participarea persoanei vatamate, a partii civile, a persoanei responsabile civilmente si a altor subiecti procesuali la judecata si drepturile acestor

3.13. Suspendarea judecati

3.14. Notele privind desfasurarea sedintei de judecat

3.15. Felul hotararilor

§4. Judecata in prima instant

4.1. Notiuni introductiv

4.2. Obiectul judecati

4.3. Inceputul sedintei de judecat

4.4. Etapa cercetarii judecatoresti 

4.5. Dezbaterile

4.6. Deliberarea si hotararea instante

4.7. Redactarea, pronuntarea si comunicarea hotararii

CAPITOLUL AL IV-LEA. JUDECATA IN CAILE DE ATAC

§1. Consideratii preliminare

§2. Apelul

2.1. Hotararile supuse apelului

2.2. Titularii apelulu

2.3. Termenul de declarare a apelulu

2.4. Repunerea in terme

2.5. Declararea apelului, renuntarea la apel si retragerea apelulu

2.6. Efectele apelulu

2.7. Judecarea apelului

2.8. Limitele rejudecarii

§3. Contestatia

3.1. Notiuni introductive

3.2. Hotararile care pot face obiectul contestatie

3.3. Titularii si termenul in care poate fi exercitata contestatia 

3.4. Solutionarea contestatiei

§4. Contestatia in anulare

4.1. Consideratii preliminare

4.2. Cazurile de contestatie in anulare 

4.3. Cererea de contestatie in anulare 

4.4. Procedura contestatiei in anulare

§5. Recursul in casatie 

5.1. Hotararile supuse recursului in casati

5.2. Cazurile in care se poate face recurs in casatie 

5.3. Declararea recursului in casati

5.4. Retragerea recursului in casati

5.5. Procedura de comunicar

5.6. Admiterea in principi

5.7. Efectele recursului in casati

5.8. Suspendarea executari

5.9. Judecarea recursului in casati

5.10. Procedura de rejudecare

§6. Revizuire

6.1. Hotararile supuse revizuiri

6.2. Cazurile de revizuir

6.3. Titularii revizuiri

6.4. Cererea de revizuir

6.5. Termenul de introducere a cereri

6.6. Procedura de judecare a revizuiri

6.7. Revizuirea in cazul hotararilor si avizelor Curtii Europene a Drepturilor Omului

§7. Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei condamnat

7.1. Dispozitii general

7.2. Declararea caii extraordinare de ata

7.3. Judecarea cererii de redeschidere a procesului penal

CAPITOLUL AL V-LEA. DISPOZITII PRIVIND ASIGURAREA UNEI PRACTICI JUDICIARE UNITARE

§1. Recursul in interesul legii 

1.1. Consideratii preliminare 

1.2. Cererea de recurs in interesul legii 

1.3. Procedura de judecare a recursului in interesul legii 

1.4. Continutul hotararii si efectele ei

§2. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

2.1. Consideratii preliminare  

2.2. Obiectul sesizarii 

2.3. Procedura de judecata 

2.4. Continutul si efectele deciziei

CAPITOLUL AL VI-LEA. PROCEDURI SPECIALE

§1. Acordul de recunoastere a vinovatiei 

1.1. Obiectul acordului 

1.2. Titularii acordului 

1.3. Conditiile, forma si continutul acordului de recunoastere a vinovatiei 

1.4. Sesizarea instantei cu acordul de recunoastere a vinovatiei 

1.5. Procedura in fata instantei  

1.6. Solutiile instantei 

1.7. Solutionarea actiunii civile 

1.8. Calea de atac

§2. Contestatia privind durata procesului penal

2.1. Titularii si termenul contestatiei 

2.2. Continutul contestatiei 

2.3. Procedura de solutionare a contestatiei

§3. Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice 

3.1. Consideratii introductive

3.2. Reprezentarea si locul de citare a persoanei juridice

3.3. Masurile preventive si masurile asiguratorii 

3.4. Procedura de informare 

3.5. Efectele fuziunii, absorbtiei, divizarii, reducerii capitalului social, ale dizolvarii sau lichidarii persoanei juridice condamnate 

3.6. Punerea in executare a pedepsei amenzii 

3.7. Punerea in executare a pedepselor complementare

§4. Procedura in cauzele cu infractori minori 

4.1. Notiuni introductive

4.2. Urmarirea penala in cazul infractorilor minori 

4.3. Judecata in cazul infractorilor minori 

4.4. Punerea in executare a masurilor educative

§5. Procedura darii in urmarire 

5.1. Consideratii preliminare 

5.2. Cazuri si titulari 

5.3. Punerea in executare a ordinului de urmarire 

5.4. Revocarea urmaririi

§6. Procedura reabilitarii 

6.1. Precizari introductive 

6.2. Reabilitarea de drept 

6.3. Reabilitarea judecatoreasca

§7. Procedura repararii pagubei materiale sau a daunei morale in caz de eroare judiciara sau in caz de privare nelegala de libertate ori in alte cazuri 

7.1. Consideratii introductive 

7.2. Dreptul la repararea pagubei in caz de eroare judiciara   

7.3. Dreptul la repararea pagubei in cazul privarii nelegale de libertate 

7.4. Felul si intinderea reparatiei 

7.5. Actiunea pentru repararea pagubei 

7.6. Actiunea in regres

§8. Procedura in caz de disparitie a dosarelor judiciare si a inscrisurilor judiciare 

8.1. Consideratii introductive 

8.2. Obiectul procedurii speciale 

8.3. Competenta in cazul inlocuirii sau reconstituirii 

8.4. Inlocuirea inscrisului 

8.5. Reconstituirea inscrisului sau dosarului 

§9. Procedura privind cooperarea judiciara internationala si punerea in aplicare a tratatelor internationale in materie penala 

§10. Procedura de confiscare sau de desfiintare a unui inscris in cazul clasarii

CAPITOLUL AL VII-LEA. EXECUTAREA HOTARARILOR PENALE

§1. Consideratii preliminare

§2. Ramanerea definitiva a hotararii

§3. Instanta de executare

§4. Judecatorul delegat cu executarea

§5. Contestatia la executare

5.1. Cazuri si competente

5.2. Contestatia cu privire la dispozitiile civile si amenzile judiciare 

5.3. Rezolvarea contestatiei la executare

Detalii tehnice
Data aparitiei22 feb. 2023
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini344
Format145x205 mm
Editiea 4-a
Tip copertaCarte brosata