Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept procesual penal. Partea speciala. Editia a 4-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-2424-5
Editura: Hamangiu
150,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Cartea Drept procesual penal. Partea speciala prezinta institutiile din Partea speciala a Codului de procedura penala in vigoare, fiind o continuare fireasca a celei intitulate Drept procesual penal. Partea generala, aparuta, de asemenea, la Editura Hamangiu. 

Lucrarea cuprinde 5 titluri, urmarind structura codului. Astfel, sunt analizate:

 • urmarirea penala;
 • camera preliminara;
 • judecata (in prima instanta, in caile de atac ordinare si in cele extraordinare, dispozitiile privind asigurarea unei practici judiciare unitare);
 • procedurile speciale;
 • executarea hotararilor penale. 

La elaborarea acestei editii au fost avute in vedere modificarile si completarile aduse de Legea nr. 201/2023, Legea nr. 214/2023 si Legea nr. 217/2023, prin care au fost puse in acord dispozitiile legale cu cele statuate in numeroasele decizii ale Curtii Constitutionale de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate ce au vizat texte ale Codului de procedura penala. De asemenea, sunt prezentate deciziile completurilor specializate ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntate in analiza recursurilor in interesul legii si a sesizarilor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin care se asigura interpretarea unitara a legii de procedura penala de catre instantele judecatoresti.

Comentariile teoretice sunt insotite de solutii din jurisprudenta nationala si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru a asigura o cat mai buna intelegere a institutiilor procesuale penale analizate. 

Cursul Drept procesual penal. Partea speciala asigura cunostintele necesare atat studentilor si masteranzilor, cat si celor care participa la examene de admitere in profesie, de capacitate sau de definitivat ori celor care sustin promovarea in functie.

Dr. Anastasiu Crisu este profesor universitar emerit si conducator de doctorat la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, precum si avocat in Baroul Bucuresti.

Editia a 3-a a acestei carti este in continuare disponibila – cu 50% reducere, vezi cartea Drept procesual penal. Partea speciala. Editia a 3-a

TITLUL I. URMARIREA PENALA 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Sectiunea 1. Consideratii cu privire la structura procesului penal. Urmarirea penala, prima faza a procesului penal
Sectiunea a 2‑a. Obiectul urmaririi penale 
Sectiunea a 3‑a. Limitele fazei urmaririi penale 
Sectiunea a 4‑a. Trasaturile caracteristice fazei urmaririi penale
Sectiunea a 5‑a. Dispozitii generale privind urmarirea penala

Capitolul al II‑lea. Organele de urmarire penala si competentele acestora 

Sectiunea 1. Precizari introductive 
Sectiunea a 2‑a. Organele de cercetare penala ale politiei judiciare 
Sectiunea a 3‑a. Organele de cercetare penala speciale 
Sectiunea a 4‑a. Procurorul

 • 1. Supravegherea activitatii organelor de cercetare penala
 • 2. Efectuarea urmaririi penale de catre procuror

Sectiunea a 5‑a. Dispozitii speciale privind competenta organelor de urmarire penala 
Sectiunea a 6‑a. Actele intocmite de alte organe decat cele de urmarire penala 

Capitolul al III‑lea. Efectuarea urmaririi penale

Sectiunea 1. Sesizarea organelor de urmarire penala 

 • 1. Consideratii introductive
 • 2. Modurile de sesizare generale
 • 3. Modurile de sesizare speciale
 • 4. Examinarea sesizarii de catre organul de urmarire penala
 • 5. Autorizari sau alte conditii prealabile necesare efectuarii in continuare a urmaririi penale a unei persoane

Sectiunea a 2‑a. Desfasurarea urmaririi penale 
Sectiunea a 3‑a. Suspendarea urmaririi penale 
Sectiunea a 4‑a. Terminarea urmaririi penale
Sectiunea a 5‑a. Rezolvarea cauzelor de catre procuror 

 • 1. Trimiterea in judecata
 • 2. Clasarea cauzei si renuntarea la urmarirea penala

Capitolul al IV‑lea. Reluarea urmaririi penale 

Capitolul al V‑lea. Plangerea impotriva actelor si masurilor de urmarire penala

Sectiunea 1. Consideratii generale 
Sectiunea a 2‑a. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organelor de cercetare penala
Sectiunea a 3‑a. Plangerea impotriva actelor procurorului 
Sectiunea a 4‑a. Plangerea impotriva solutiilor de neurmarire sau netrimitere in judecata 

TITLUL AL II‑LEA. CAMERA PRELIMINARA 

Capitolul I. Consideratii generale 

Capitolul al II‑lea. Procedura camerei preliminare 

TITLUL AL III‑LEA. JUDECATA

Capitolul I. Dispozitii generale privind judecata 

Sectiunea 1. Consideratii generale privind judecata si principiile specifice fazei de judecata 

 • 1. Judecata – faza importanta a procesului penal
 • 2. Principiile specifice fazei de judecata

Sectiunea a 2‑a. Reglementari generale privind judecata 
Sectiunea a 3‑a. Dispozitii generale privind hotararile judecatoresti

Capitolul al II‑lea. Judecata in prima instanta 

Sectiunea 1. Consideratii generale 
Sectiunea a 2‑a. Sedinta de judecata in prima instanta 

 • 1. Inceputul sedintei de judecata
 • 2. Cercetarea judecatoreasca
 • 3. Judecata in cazul recunoasterii invinuirii
 • 4. Dezbaterile

Sectiunea a 3‑a. Deliberarea si pronuntarea hotararii instantei 
Sectiunea a 4‑a. Rezolvarea cauzei penale 
Sectiunea a 5‑a. Sentinta penala

Capitolul al III‑lea. Caile de atac ordinare 

Sectiunea 1. Consideratii generale privind caile de atac 
Sectiunea a 2‑a. Apelul 

 • 1. Precizari introductive
 • 2. Titularii apelului
 • 3. Termenul de apel
 • 4. Declararea si motivarea apelului, renuntarea la apel, retragerea apelului
 • 5. Efectele apelului
 • 6. Judecarea apelului
 • 7. Solutionarea apelului
 • 8. Rejudecarea cauzei

Capitolul al IV‑lea. Contestatia 

Sectiunea 1. Consideratii generale 
Sectiunea a 2‑a. Hotararile supuse contestatiei 
Sectiunea a 3‑a. Titularii contestatiei 
Sectiunea a 4‑a. Termenul de declarare a contestatiei
Sectiunea a 5‑a. Declararea contestatiei si retragerea acesteia
Sectiunea a 6‑a. Efectele contestatiei 
Sectiunea a 7‑a. Procedura de solutionare a contestatiei 

Capitolul al V‑lea. Caile de atac extraordinare

Sectiunea 1. Consideratii generale 
Sectiunea a 2‑a. Contestatia in anulare 

 • 1. Consideratii generale
 • 2. Cazurile de contestatie in anulare
 • 3. Exercitarea contestatiei in anulare
 • 4. Judecata contestatiei in anulare

Sectiunea a 3‑a. Recursul in casatie 

 • 1. Consideratii generale
 • 2. Obiectul recursului in casatie
 • 3. Titularii recursului in casatie
 • 4. Termenul de recurs in casatie
 • 5. Retragerea recursului in casatie
 • 6. Declararea si motivarea recursului in casatie
 • 7. Efectele recursului in casatie
 • 8. Judecata recursului in casatie

Sectiunea a 4‑a. Revizuirea

 • 1. Conditii generale
 • 2. Cazurile de revizuire
 • 3. Procedura judecarii cererii de revizuire
 • 4. Revizuirea in cazul hotararilor si avizelor Curtii Europene a Drepturilor Omului (art. 465 CPP)

Sectiunea a 5‑a. Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei condamnate 

Capitolul al VI‑lea. Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare 

Sectiunea 1. Recursul in interesul legii 
Sectiunea a 2‑a. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

TITLUL AL IV‑LEA. PROCEDURI SPECIALE 

Capitolul I. Consideratii generale privind procedurile speciale 

Capitolul al II‑lea. Acordul de recunoastere a vinovatiei 

Sectiunea 1. Consideratii preliminare 
Sectiunea a 2‑a. Titularii acordului de recunoastere a vinovatiei
Sectiunea a 3‑a. Obiectul acordului de recunoastere a vinovatiei 
Sectiunea a 4‑a. Incheierea acordului de recunoastere a vinovatiei 
Sectiunea a 5‑a. Controlul judiciar asupra acordului de recunoastere a vinovatiei

Capitolul al III‑lea. Contestatia privind durata procesului penal 

Capitolul al IV‑lea. Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice 

Capitolul al V‑lea. Procedura in cauzele cu infractori minori 

Sectiunea 1. Consideratii generale 
Sectiunea a 2‑a. Urmarirea penala in cauzele cu infractori minori 
Sectiunea a 3‑a. Judecata in cauzele cu infractori minori
Sectiunea a 4‑a. Punerea in executare a masurilor educative 

Capitolul al VI‑lea. Procedura darii in urmarire

Capitolul al VII‑lea. Procedura reabilitarii 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Reabilitarea de drept 
Sectiunea a 3‑a. Reabilitarea judecatoreasca

Capitolul al VIII‑lea. Procedura repararii pagubei materiale sau a daunei morale in caz de eroare judiciara sau in caz de privare nelegala de libertate ori in alte cazuri 

Capitolul al IX‑lea. Procedura in caz de disparitie a dosarelor judiciare si a inscrisurilor judiciare 

Capitolul al X‑lea. Procedura privind cooperarea judiciara internationala si punerea in aplicare a tratatelor internationale in materie penala 

Capitolul al XI‑lea. Procedura de confiscare sau de desfiintare a unui inscris in cazul clasarii sau al renuntarii la urmarirea penala 

TITLUL AL V‑LEA. EXECUTAREA HOTARARILOR PENALE 

Capitolul I. Aspecte generale privind executarea hotararilor penale

Sectiunea 1. Punerea in executare a hotararilor penale – faza a procesului penal 
Sectiunea a 2‑a. Autoritatea de lucru judecat a hotararilor penale 
Sectiunea a 3‑a. Momentul la care raman definitive hotararile judecatoresti penale
Sectiunea a 4‑a. Instanta competenta sa puna in executare hotararile judecatoresti penale si judecatorul delegat cu executarea 

Capitolul al II‑lea. Punerea in executare a pedepselor principale 

Sectiunea 1. Punerea in executare a pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata 
Sectiunea a 2‑a. Punerea in executare a pedepsei amenzii 

Capitolul al III‑lea. Punerea in executare a pedepselor complementare 

Capitolul al IV‑lea. Punerea in executare a masurilor de siguranta 

Capitolul al V‑lea. Punerea in executare a altor dispozitii

Capitolul al VI‑lea. Punerea in executare a amenzii judiciare si a cheltuielilor judiciare avansate de stat 

Capitolul al VII‑lea. Punerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare 

Capitolul al VIII‑lea. Alte dispozitii privind executarea 

Sectiunea 1. Condamnarea in cazul anularii sau revocarii renuntarii la aplicarea pedepsei sau a amanarii aplicarii pedepsei
Sectiunea a 2‑a. Schimbari in executarea unor hotarari
Sectiunea a 3‑a. Inlaturarea sau modificarea pedepsei 

Capitolul al IX‑lea. Dispozitii comune

INDEX 

Detalii tehnice
Data aparitiei12 feb. 2024
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini632
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata