Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept procesual penal ed.4

ISBN/ISSN: 978-606-678-624-9
Editura: Hamangiu
19,30 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Cursul de fata reprezinta o analiza amanuntita a dispozitiilor Codului de procedura penala – Partea generala si Partea speciala –, actualizate pana la data de 30 iunie 2013.

In aceasta editie a fost avuta in vedere Legea nr. 2/2013 privind degrevarea instantelor judecatoresti, prin care au fost modificate dispozitiile din Codul de procedura penala privind stramutarea si cazurile in care se poate face recurs. De asemenea, sunt analizate deciziile in interesul legii pronuntate recent de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin care se asigura interpretarea unitara a legii de procedura penala de catre instantele judecatoresti, si sunt prezentate solutii noi din practica judiciara nationala si a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Cartea asigura cunostintele necesare studentilor, cat si absolventilor facultatilor de drept, participanti la cursuri de admitere in magistratura, avocatura sau alte profesii juridice.

PARTEA I. PARTEA GENERALA

Titlul I. Notiuni privind procesul penal, dreptul procesual penal si stiinta dreptului procesual penal 

Capitolul I. Procesul penal 

Sectiunea 1. Notiunea de proces penal 

Sectiunea a 2-a. Elementele definitorii ale procesului penal

Sectiunea a 3-a. Structura procesului penal. Notiunea de faza procesuala

Sectiunea a 4-a. Sisteme de proces penal 

Sectiunea a 5-a. Organele judiciare competente sa desfasoare activitati procesuale in fazele procesului penal 

Capitolul al II-lea. Dreptul procesual penal, ramura distincta de drept. Legatura dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept

Sectiunea 1. Notiune 

Sectiunea a 2-a. Terminologie 

Sectiunea a 3-a. Obiectul dreptului procesual penal

Sectiunea a 4-a. Caracterele dreptului procesual penal

Sectiunea a 5-a. Scopul dreptului procesual penal 

Sectiunea a 6-a. Importanta dreptului procesual penal

Sectiunea a 7-a. Legatura dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept 

Sectiunea a 8-a. Norme, fapte si raporturi juridice procesual penale
§1. Notiune 
§2. Sistemul normelor de drept procesual penal
§3. Clasificarea normelor de drept procesual penal 

Sectiunea a 9-a. Faptele juridice procesual penale
§1. Notiune 
§2. Clasificare 

Sectiunea a 10-a. Raporturile juridice procesual penale
§1. Notiune, continut si obiect 
§2. Forme 
§3. Trasaturi 

Capitolul al III-lea. Stiinta dreptului procesual penal

Sectiunea 1. Notiune si obiect

Sectiunea a 2-a. Structura stiintei dreptului procesual penal 

Sectiunea a 3-a. Sarcinile stiintei dreptului procesual penal 

Sectiunea a 4-a. Metodele stiintei dreptului procesual penal

Sectiunea a 5-a. Autonomia stiintei dreptului procesual penal

Sectiunea a 6-a. Legatura stiintei dreptului procesual penal cu alte stiinte 

Titlul al II-lea. Izvoarele dreptului procesual penal

Capitolul I. Notiune 

Capitolul al II-lea. Interpretarea normelor de drept procesual penal

Sectiunea 1. Notiunea si necesitatea interpretarii 

Sectiunea a 2-a. Felurile (genurile) interpretarii

Sectiunea a 3-a. Metodele interpretarii normelor juridice 

Sectiunea a 4-a. Rezultatele interpretarii 

Capitolul al III-lea. Aplicarea legii procesual penale romane in spatiu si in timp 

Sectiunea 1. Aplicarea legii procesual penale romane in spatiu
§1. Principiul teritorialitatii 
§2. Derogari de la principiul teritorialitatii
§3. Imunitatea de jurisdictie 
§4. Cooperarea judiciara internationala in materie penala

Sectiunea a 2-a. Aplicarea legii procesual penale romane in timp 
§1. Reguli privind aplicarea legii procesual penale in timp 
§2. Situatiile tranzitorii si dispozitiile tranzitorii 

Titlul al III-lea. Principiile fundamentale ale procesului penal 

Capitolul I. Notiune 

Capitolul al II-lea. Sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal 

Sectiunea 1. Principiul legalitatii procesului penal

Sectiunea a 2-a. Principiul oficialitatii procesului penal 

Sectiunea a 3-a. Principiul aflarii adevarului 

Sectiunea a 4-a. Principiul rolului activ al organelor judiciare 

Sectiunea a 5-a. Principiul garantarii libertatii persoanei 

Sectiunea a 6-a. Respectarea demnitatii umane

Sectiunea a 7-a. Garantarea dreptului la aparare 

Sectiunea a 8-a. Limba in care se desfasoara procesul penal

Sectiunea a 9-a. Prezumtia de nevinovatie 

Sectiunea a 10-a. Egalitatea persoanelor in procesul penal 

Sectiunea a 11-a. Operativitatea in procesul penal 

Sectiunea a 12-a. Dreptul la un proces echitabil 

Sectiunea a 13-a. Interdependenta principiilor fundamentale ale procesului penal 

Titlul al IV-lea. Participantii in procesul penal 

Capitolul I. Consideratii generale 

Sectiunea 1. Notiunea de participanti

Sectiunea a 2-a. Succesorii, reprezentantii si substituitii procesuali
§1. Succesorii 
§2. Reprezentantii 
§3. Substituitii procesuali

Capitolul al II-lea. Organele judiciare 

Sectiunea 1. Instantele judecatoresti 
§1. Consideratii generale 
§2. Organizarea instantelor judecatoresti 
§3. Statutul instantelor judecatoresti, potrivit prevederilor Conventiei europene a drepturilor omului 
§4. Completele de judecata 

Sectiunea a 2-a. Ministerul Public
§1. Principiile functionarii Ministerului Public 
§2. Organizarea Ministerului Public 
§3. Atributiile Ministerului Public 

Sectiunea a 3-a. Statutul judecatorilor si procurorilor 

Sectiunea a 4-a. Organele de cercetare penala 

Capitolul al III-lea. Partile in procesul penal 

Sectiunea 1. Invinuitul 

Sectiunea a 2-a. Inculpatul 

Sectiunea a 3-a. Partea vatamata 

Sectiunea a 4-a. Partea civila 
§1. Notiune 
§2. Constituirea de parte civila 
§3. Calitatea de parte civila 
§4. Momentul constituirii ca parte civila in procesul penal 
§5. Drepturile si obligatiile procesuale ale partii civile

Sectiunea a 5-a. Partea responsabila civilmente 
§1. Notiune 
§2. Momentul si modalitatile implicarii partii responsabile civilmente in procesul penal 
§3. Drepturile si obligatiile partii responsabile civilmente 

Sectiunea a 6-a. Aparatorul in procesul penal 

Titlul al V-lea. Actiunile in procesul penal 

Capitolul I. Actiunea in justitie 

Sectiunea 1. Notiune 

Sectiunea a 2-a. Dreptul la actiune si cererea in justitie 

Sectiunea a 3-a. Factorii actiunii in justitie 

Capitolul al II-lea. Actiunea penala 

Sectiunea 1. Obiectul actiunii penale 

Sectiunea a 2-a. Subiectii actiunii penale 

Sectiunea a 3-a. Trasaturile actiunii penale 

Sectiunea a 4-a. Momentele desfasurarii actiunii penale 
§1. Punerea in miscarea a actiunii penale 
§2. Exercitarea actiunii penale 
§3. Stingerea actiunii penale 

Sectiunea a 5-a. Cauze care impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau care sting actiunea penala (art. 10 CPP) 
§1. Cazurile in care se constata lipsa de temei al actiunii penale 
§2. Cazurile in care se constata lipsa de obiect al actiunii penale

Capitolul al III-lea. Actiunea civila 

Sectiunea 1. Conditiile de exercitare a actiunii civile in procesul penal

Sectiunea a 2-a. Elementele actiunii civile 
§1. Obiectul actiunii civile 

Sectiunea a 3-a. Repararea daunelor morale 

Sectiunea a 4-a. Subiectii actiunii civile 

Sectiunea a 5-a. Punerea in miscare a actiunii civile

Sectiunea a 6-a. Exercitarea actiunii civile 
§1. Precizari prealabile 
§2. Dreptul de optiune in exercitarea actiunii civile 
§3. Exercitarea actiunii civile din oficiu 

Sectiunea a 7-a. Cazuri speciale de rezolvare a actiunii civile 

Sectiunea a 8-a. Raportul dintre actiunea penala si actiunea civila 

Titlul al VI-lea. Competenta in materie penala 

Capitolul I. Notiunea de competenta si formele ei procesual penale 

Sectiunea 1. Notiunea si importanta competentei in materie penala 

Sectiunea a 2-a. Formele competentei in materie penala 
§1. Formele fundamentale ale competentei 
§2. Formele subsidiare ale competentei 

Capitolul al II-lea. Competenta functionala, materiala si personala a instantelor judecatoresti 

Sectiunea 1. Competenta judecatoriilor 

Sectiunea a 2-a. Competenta tribunalelor 

Sectiunea a 3-a. Competenta Curtii de apel 

Sectiunea a 4-a. Competenta instantelor militare 
§1. Consideratii generale 
§2. Competenta tribunalelor militare
§3. Competenta tribunalului militar teritorial 
§4. Competenta Curtii Militare de Apel

Sectiunea a 5-a. Competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie 

Capitolul al III-lea. Probleme legate de competenta in materie penala

Sectiunea 1. Prorogarea de competenta
§1. Conexitatea 
§2. Indivizibilitatea 
§3. Chestiunile prealabile 
§4. Disjungerea 
§5. Prorogarea de competenta in cazul schimbarii incadrarii juridice sau al schimbarii calificarii faptei 

Sectiunea a 2-a. Incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea 
§1. Incompatibilitatea 
§2. Abtinerea si recuzarea 
§3. Sanctionarea incompatibilitatilor 

Sectiunea a 3-a. Declinarea de competenta, conflictele de competenta si exceptiile de necompetenta 
§1. Declinarea de competenta 
§2. Conflictele de competenta 
§3. Verificarea competentei. Exceptiile de necompetenta 

Sectiunea a 4-a. Stramutarea cauzelor penale 
§1. Notiune 
§2. Temeiul stramutarii 
§3. Titularii cererii de stramutare si efectele acesteia 
§4. Procedura solutionarii cererii de stramutare 
§5. Desemnarea altei instante pentru judecarea cauzei

Titlul al VII-lea. Probele si mijloacele de proba

Capitolul I. Notiune 

Capitolul al II-lea. Importanta si istoricul institutiei probelor in procesul penal 

Capitolul al III-lea. Probele

Sectiunea 1. Clasificarea probelor 

Sectiunea a 2-a. Obiectul probatiunii
§1. Notiune
§2. Faptele si imprejurarile care formeaza obiectul probatiunii
§3. Faptele similare, faptele auxiliare si faptele negative 
§4. Faptele si imprejurarile care nu pot forma obiectul probatiunii
§5. Faptele si imprejurarile care nu trebuie dovedite

Sectiunea a 3-a. Administrarea probelor. Pertinenta, concludenta si uilitatea probelor 

Sectiunea a 4-a. Sarcina probatiunii 

Sectiunea a 5-a. Aprecierea probelor 

Capitolul al IV-lea. Mijloacele de proba

Sectiunea 1. Notiune 

Sectiunea a 2-a. Declaratiile invinuitului sau ale inculpatului
§1. Dreptul de a nu face nicio declaratie 
§2. Procedura audierii invinuitului sau inculpatului 
§3. Valoarea probatorie a declaratiilor invinuitului sau inculpatului

Sectiunea a 3-a. Declaratia partii vatamate, a partii civile si a partii responsabile civilmente 
§1. Procedura ascultarii partii vatamate, a partii civile si a partii responsabile civilmente 
§2. Valoarea probatorie a declaratiilor partii vatamate, ale partii civile sau ale partii responsabile civilmente 

Sectiunea a 4-a. Declaratiile martorilor
§1. Drepturile si obligatiile martorilor in procesul penal 
§2. Exceptii de la regulile audierii martorilor
§3. Reguli procedurale privind ascultarea martorilor
§4. Valoarea probatorie a declaratiilor martorilor 

Sectiunea a 5-a. Confruntarea 

Sectiunea a 6-a. Folosirea interpretilor 

Sectiunea a 7-a. Inscrisurile 
§1. Inscrisurile ca mijloace de proba 
§2. Valoarea probatorie a inscrisului ca mijloc de proba 

Sectiunea a 8-a. Interceptarile si inregistrarile audio sau video 

Sectiunea a 9-a. Mijloacele materiale de proba 
§1. Notiune 
§2. Valoarea probatorie a mijloacelor materiale de proba 

Sectiunea a 10-a. Procedee de descoperire si ridicare a inscrisurilor, a mijloacelor materiale de proba si a fotografiilor 

Sectiunea a 11-a. Perchezitia 
§1. Dispunerea perchezitiei 
§2. Procedura efectuarii perchezitiei 
§3. Efectuarea perchezitiei

Sectiunea a 12-a. Cercetarea la fata locului

Sectiunea a 13-a. Reconstituirea 

Sectiunea a 14-a. Constatarile tehnico-stiintifice, medico-legale si experizele 
§1. Constatarile tehnico-stiintifice 
§2. Constatarile medico-legale
§3. Raportul de constatare tehnico-stiintifica sau medico-legala
§4. Valoarea probatorie a constatarilor tehnico-stiintifice sau medico-legale 
§5. Expertizele 

Capitolul al V-lea. Institutii in legatura cu administrarea probelor in procesul penal

Sectiunea 1. Comisia rogatorie 

Sectiunea a 2-a. Delegarea 

Sectiunea a 3-a. Martorii asistenti 

Titlul al VIII-lea. Masurile procesuale

Capitolul I. Notiune. Clasificare 

Capitolul al II-lea. Masurile preventive 

Sectiunea 1. Natura juridica a masurilor preventive 

Sectiunea a 2-a. Dispozitii generale privind masurile preventive 
§1. Luarea masurilor preventive 
§2. Inlocuirea, revocarea si incetarea de drept a masurilor preventive 
§3. Caile de atac impotriva actelor procesuale prin care se dispune cu privire la masurile preventive 

Sectiunea a 3-a. Masurile preventive privite in special 
§1. Retinerea 
§2. Obligarea de a nu parasi localitatea 
§3. Obligarea de a nu parasi tara 
§4. Arestarea preventiva 
§5. Dispozitii speciale privind masurile preventive in cazul infractorilor minori 
§6. Aplicarea masurilor preventive in cazul persoanelor juridice 
§7. Computarea masurii preventive 

Sectiunea a 4-a. Liberarea provizorie 
§1. Notiune si natura juridica 
§2. Liberarea provizorie sub control judiciar 
§3. Liberarea provizorie pe cautiune
§4. Dispozitii comune privind procedura liberarii provizorii sub control judiciar si pe cautiune 

Capitolul al III-lea. Masurile de ocrotire si masurile de siguranta 

Sectiunea 1. Luarea masurilor de ocrotire 

Sectiunea a 2-a. Luarea masurilor de siguranta in timpul desfasurarii procesului penal 
§1. Conditiile in care pot fi luate masurile de siguranta 
§2. Procedura luarii masurilor de siguranta 

Capitolul al IV-lea. Masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii 

Sectiunea 1. Masurile asiguratorii
§1. Organele judiciare care dispun masurile asiguratorii si bunurile care pot fi indisponibilizate
§2. Bunurile asupra carora nu se pot lua masuri asiguratorii
§3. Luarea masurilor asiguratorii si organele judiciare care le aduc la indeplinire 
§4. Contestarea masurii asiguratorii 
§5. Procedura de luare a masurilor asiguratorii privite in special 

Sectiunea a 2-a. Restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare 
§1. Restituirea lucrurilor 
§2. Restabilirea situatiei anterioare 

Titlul al IX-lea. Actele procesuale si procedurale comune

Capitolul I. Actele procesuale si actele procedurale 

Sectiunea 1. Notiunea de act procesual si de act procedural 

Sectiunea a 2-a. Actele procesuale si actele procedurale comune 
§1. Notiune 
§2. Citatia 
§3. Comunicarea altor acte procedurale 
§4. Mandatul de aducere 

Sectiunea a 3-a. Modificarea actelor procedurale, indreptarea erorilor materiale si inlaturarea unor omisiuni vadite 
§1. Modificarea actelor procedurale 
§2. Indreptarea erorilor materiale
§3. Inlaturarea omisiunilor vadite

Capitolul al II-lea. Institutiile legate de actele procesuale si actele procedurale 

Sectiunea 1. Consideratii preliminare

Sectiunea a 2-a. Termenele in procesul penal
§1. Notiune 
§2. Clasificarea termenelor 
§3. Modul de calcul al termenelor 
§4. Acte considerate ca facute in termen 

Sectiunea a 3-a. Sanctiunile procedurale penale 
§1. Notiunea de sanctiune procedurala penala 
§2. Inexistenta 
§3. Decaderea 
§4. Inadmisibilitatea 
§5. Nulitatile 

Capitolul al III-lea. Cheltuielile judiciare si amenda judiciara

Sectiunea 1. Cheltuielile judiciare
§1. Notiune 
§2. Plata cheltuielilor avansate de stat in caz de condamnare
§3. Plata cheltuielilor avansate de stat in caz de achitare sau de incetare a procesului penal 
§4. Plata cheltuielilor judiciare facute de parti 

Sectiunea a 2-a. Amenda judiciara 

PARTEA A II-A. PARTEA SPECIALA 

Titlul I. Urmarirea penala 

Capitolul I. Dispozitii generale

Sectiunea 1. Consideratii cu privire la structura procesului penal. Urmarirea penala, prima faza a procesului penal 

Sectiunea a 2-a. Obiectul urmaririi penale

Sectiunea a 3-a. Limitele fazei urmaririi penale 

Sectiunea a 4-a. Trasaturile caracteristice fazei urmaririi penale 
§1. Controlul ierarhic in efectuarea actelor de urmarire penala 
§2. Lipsa de publicitate a urmaririi penale 
§3. Caracterul necontradictoriu al urmaririi penale 
§4. Caracterul preponderent al formei scrise 

Sectiunea a 5-a. Dispozitii generale privind urmarirea penala
§1. Consideratii generale 
§2. Rolul activ al organelor de urmarire penala
§3. Ordonantele organului de urmarire penala 

Capitolul al II-lea. Organele de urmarire penala si competenta acestora 

Sectiunea 1. Precizari introductive 

Sectiunea a 2-a. Competenta organelor de cercetare ale politiei judiciare 

Sectiunea a 3-a. Competenta organelor de cercetare speciale 

Sectiunea a 4-a. Competenta procurorului la efectuarea urmaririi penale 

Sectiunea a 5-a. Verificarea competentei de catre organul de urmarire penala 

Sectiunea a 6-a. Actele incheiate de alte organe decat cele de urmarire penala 
§1. Actele incheiate de unele organe de constatare
§2. Actele incheiate de comandantii de nave si aeronave, precum si de agentii de politie de frontiera 

Capitolul al III-lea. Supravegherea exercitata de catre procuror 

Sectiunea 1. Notiune

Sectiunea a 2-a. Obiectul supravegherii 

Sectiunea a 3-a. Procurorul competent sa exercite supravegherea urmaririi penale 

Sectiunea a 4-a. Modalitati de exercitare a supravegherii de catre procuror 
§1. Verificarea cauzelor aflate in curs de cercetare penala 
§2. Autorizarea, confirmarea, incuviintarea si infirmarea actelor sau masurilor procesuale de catre procuror
§3. Participarea directa a procurorului la efectuarea unor acte de cercetare penala 
§4. Trecerea cauzei de la un organ la altul 

Capitolul al IV-lea. Efectuarea urmaririi penale 

Sectiunea 1. Sesizarea organelor de urmarire penala 
§1. Modurile de sesizare generale 
§2. Modurile de sesizare speciale 

Sectiunea a 2-a. Procedura plangerii prealabile 
§1. Notiunea de plangere prealabila 
§2. Titularii plangerii prealabile 
§3. Continutul plangerii prealabile 
§4. Organul de urmarire penala la care se introduce plangerea prealabila 
§5. Termenul de introducere a plangerii prealabile 
§6. Reglementari privind procedura plangerii prealabile in cazuri speciale 

Sectiunea a 3-a. Actele premergatoare urmaririi penale 
§1. Notiune. Natura juridica 
§2. Scopul si limitele actelor premergatoare 

Sectiunea a 4-a. Desfasurarea urmaririi penale 
§1. Inceperea urmaririi penale 
§2. Rezolutia de incepere a urmaririi penale. Confirmarea rezolutiei 
§3. Luarea masurilor de preventie 
§4. Punerea in miscare a actiunii penale 
§5. Continuarea cercetarii si ascultarea inculpatului 
§6. Extinderea cercetarii penale 

Sectiunea a 5-a. Suspendarea urmaririi penale 

Sectiunea a 6-a. Solutiile care pot fi dispuse de procuror pe parcursul sau la terminarea urmaririi penale 

Sectiunea a 7-a. Incetarea urmaririi penale 

Sectiunea a 8-a. Scoaterea de sub urmarire penala 

Sectiunea a 9-a. Clasarea cauzelor penale 

Sectiunea a 10-a. Procedura prezentarii materialului de urmarire penala 

Sectiunea a 11-a. Terminarea urmaririi penale 
§1. Consideratii generale 
§2. Terminarea urmaririi penale fara punerea in miscare a actiunii penale 
§3. Terminarea urmaririi penale cu actiunea penala pusa in miscare
§4. Efectuarea cercetarii penale in cauzele in care urmarirea penala se efectueaza de procuror 

Capitolul al V-lea. Trimiterea in judecata

Sectiunea 1. Consideratii preliminare

Sectiunea a 2-a. Verificarea lucrarilor urmaririi penale

Sectiunea a 3-a. Rezolvarea cauzelor de catre procuror 
§1. Trimiterea in judecata 
§2. Netrimiterea in judecata prin scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale sau clasarea cauzei 
§3. Suspendarea urmaririi penale 
§4. Restituirea cauzei in vederea completarii sau refacerii urmaririi penale 
§5. Trimiterea cauzei la organul competent sa efectueze urmarirea penala 

Sectiunea a 4-a. Rechizitoriul 

Capitolul al VI-lea. Reluarea urmaririi penale 

Sectiunea 1. Consideratii preliminare. Cazurile de reluare a urmaririi penale 
§1. Reluarea urmaririi penale dupa suspendare 
§2. Reluarea urmaririi penale in caz de restituire a cauzei de catre instanta de judecata in vederea refacerii urmaririi penale 
§3. Reluarea in caz de redeschidere a urmaririi penale 

Capitolul al VII-lea. Plangerea impotriva actelor si masurilor de urmarire penala 

Sectiunea 1. Notiune 

Sectiunea a 2-a. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organelor de cercetare penala 

Sectiunea a 3-a. Plangerea contra actelor procurorului 

Sectiunea a 4-a. Plangerea in fata judecatorului impotriva solutiilor procurorului de netrimitere in judecata 
§1. Consideratii generale
§2. Actele si masurile dispuse de procuror care pot fi contestate potrivit procedurii prevazute in art. 278 (1) CPP 
§3. Procedura solutionarii plangerii 

Titlul al II-lea. Judecata

Capitolul I. Dispozitii generale privind judecata 

Sectiunea 1. Consideratii generale privind judecata si principiile specifice fazei de judecata 
§1. Judecata – faza importanta a procesului penal 
§2. Principiile specifice fazei de judecata 

Sectiunea a 2-a. Reglementari generale privind judecata 
§1. Consideratii preliminare 
§2. Rolul activ al instantei de judecata 
§3. Locul unde se desfasoara judecata 
§4. Citarea partilor la judecata 
§5. Compunerea instantei de judecata 
§6. Asigurarea apararii 
§7. Asigurarea ordinii si solemnitatii sedintei de judecata 
§8. Constatarea infractiunilor de audienta
§9. Suspendarea judecatii 
§10. Dispozitii generale privind hotararile judecatoresti 
§11. Necesitatea motivarii schimbarii practicii judiciare 

Capitolul al II-lea. Judecata in prima instanta 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Participantii si obiectul judecatii 
§1. Participantii la judecata in prima instanta 
§2. Obiectul judecatii in prima instanta

Sectiunea a 3-a. Etapele procesuale ale judecatii in prima instanta 
§1. Masurile premergatoare sedintei de judecata
§2. Sedinta de judecata in prima instanta 

Capitolul al III-lea. Caile de atac ordinare 

Sectiunea 1. Consideratii generale privind caile de atac ordinare

Sectiunea a 2-a. Apelul
§1. Hotararile supuse apelului
§2. Titularii apelului 
§3. Termenul de declarare a apelului
§4. Declararea apelului, renuntarea la apel, retragerea apelului 
§5. Efectele apelului 
§6. Judecarea apelului 

Sectiunea a 3-a. Recursul 
§1. Hotararile penale supuse recursului
§2. Titularii recursului 
§3. Termenul de recurs 
§4. Renuntarea la recurs 
§5. Retragerea recursului 
§6. Declararea recursului
§7. Efectele recursului 
§8. Judecata recursului 
§9. Solutionarea recursului 

Capitolul al IV-lea. Caile extraordinare de atac 

Sectiunea 1. Contestatia in anulare 
§1. Cazurile de contestatie in anulare
§2. Cererea de contestatie in anulare
§3. Procedura de judecata a contestatiei in anulare 

Sectiunea a 2-a. Revizuirea 
§1. Hotararile supuse revizuirii
§2. Cazurile de revizuire 
§3. Persoanele care pot cere revizuirea 
§4. Cererea de revizuire 
§5. Termenul de introducere a cererii de revizuire 
§6. Procedura prealabila 
§7. Procedura de judecare a cererii de revizuire 
§8. Revizuirea in cazul hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului 
§9. Revizuirea in cazul deciziilor Curtii Consitutionale 

Sectiunea a 3-a. Recursul in interesul legii
§1. Consideratii generale 
§2. Titularii si continutul cererii de recurs in interesul legii 
§3. Procedura judecarii recursului in interesul legii 

Titlul al III-lea. Executarea hotararilor penale 

Capitolul I. Aspecte generale privind executarea hotararilor penale

Sectiunea 1. Punerea in executare a hotararilor penale – faza a procesului penal 

Sectiunea a 2-a. Autoritatea de lucru judecat a hotararilor penale 

Sectiunea a 3-a. Momentul la care raman definitive hotararile judecatoresti penale 
§1. Ramanerea definitiva a hotararilor primei instante 
§2. Ramanerea definitiva a hotararilor instantei de apel 
§3. Ramanerea definitiva a hotararii instantei de recurs 

Sectiunea a 4-a. Instanta competenta sa puna in executare hotararile judecatoresti penale 

Capitolul al II-lea. Punerea in executare a pedepselor principale 

Sectiunea 1. Punerea in executare a pedepsei inchisorii sau detentiunii pe viata 
§1. Atributiile instantei de executare 
§2. Atributiile altor organe care coopereaza la punerea in executare a pedepsei inchisorii 
§3. Amanarea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata 
§4. Intreruperea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata 

Sectiunea a 2-a. Punerea in executare a pedepsei amenzii 
§1. Modalitatile de executare a amenzii 
§2. Inlocuirea pedepsei amenzii 

Capitolul al III-lea. Punerea in executare a pedepselor complementare

Sectiunea 1. Punerea in executare a pedepsei interzicerii exercitiului unor drepturi 

Sectiunea a 2-a. Punerea in executare a pedepsei degradarii militare

Capitolul al IV-lea. Punerea in executare a masurilor de siguranta 

Sectiunea 1. Punerea in executare a obligarii la tratament medical

Sectiunea a 2-a. Punerea in executare a internarii medicale 

Sectiunea a 3-a. Punerea in executare a masurii de siguranta a interzicerii unei functii sau profesii si a masurii de siguranta a interzicerii de a se afla in anumite localitati 

Sectiunea a 4-a. Punerea in executare a expulzarii 

Sectiunea a 5-a. Punerea in executare a confiscarii speciale si a confiscarii extinse 

Sectiunea a 6-a. Executarea interdictiei de a reveni in locuinta familiei pe o perioada determinata 

Capitolul al V-lea. Punerea in executare a dispozitiilor privind inlocuirea raspunderii penale si a dispozitiilor prin care s-au aplicat sanctiunile prevazute in art. 18 (1) CP 

Sectiunea 1. Punerea in executare a dispozitiilor privind inlocuirea raspunderii penale 

Sectiunea a 2-a. Punerea in executare a dispozitiilor prin care s-au aplicat sanctiunile prevazute in art. 18 (1) CP 

Capitolul al VI-lea. Punerea in executare a amenzii judiciare si a cheltuielilor judiciare avansate de stat 

Capitolul al VII-lea. Punerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare 

Sectiunea 1. Restituirea lucrurilor si valorificarea celor neridicate

Sectiunea a 2-a. Inscrisurile declarate false, despagubirile civile si cheltuielile judiciare

Capitolul al VIII-lea. Schimbari in executarea unor hotarari 

Sectiunea 1. Revocarea sau anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei, a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si a executarii pedepsei la locul de munca 

Sectiunea a 2-a. Alte modificari de pedepse 

Sectiunea a 3-a. Liberarea conditionata

Sectiunea a 4-a. Inlocuirea executarii pedepsei si reducerea pedepsei pentru militari 

Sectiunea a 5-a. Intervenirea unei legi penale noi 

Sectiunea a 6-a. Incetarea executarii pedepsei la locul de munca 

Sectiunea a 7-a. Amnistia si gratierea 

Capitolul al IX-lea. Dispozitii comune privind procedura la instanta de executare 

Capitolul al X-lea. Contestatia la executare

Sectiunea 1. Notiune si caracterizare 

Sectiunea a 2-a. Cazurile in care se poate face contestatie la executare

Sectiunea a 3-a. Instanta competenta

Sectiunea a 4-a. Procedura de rezolvare 

Titlul al IV-lea. Proceduri speciale 

Capitolul I. Consideratii generale privind procedurile speciale

Capitolul al II-lea. Urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante 

Sectiunea 1. Consideratii preliminare
§1. Notiunea de infractiune flagranta 
§2. Conditiile de aplicare a procedurii speciale de urmarire si judecare a unor infractiuni flagrante 

Sectiunea a 2-a. Urmarirea penala a unor infractiuni flagrante 
§1. Constatarea infractiunii 
§2. Luarea masurilor preventive 
§3. Rezolvarea cauzei de catre procuror 

Sectiunea a 3-a. Judecata unor infractiuni flagrante 
§1. Instanta competenta 
§2. Masuri premergatoare sedintei de judecata 
§3. Judecata in prima instanta 
§4. Solutionarea actiunii civile 
§5. Judecata apelului si recursului 

Sectiunea a 4-a. Regulile procedurale in caz de concurs de infractiuni, indivizibilitate si conexitate 

Sectiunea a 5-a. Cazurile cand nu se aplica procedura speciala 

Capitolul al III-lea. Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice 

Capitolul al IV-lea. Procedura in cauzele cu infractori minori

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Urmarirea penala in cauzele cu infractori minori
§1. Persoanele chemate la organul de urmarire penala 
§2. Prezentarea materialului de urmarire penala
§3. Referatul de evaluare 
§4. Asistenta juridica
§5. Dispozitii speciale pentru minori in materia masurilor de preventie 

Sectiunea a 3-a. Judecata infractorilor minori 
§1. Compunerea instantei
§2. Participarea procurorului in cauzele cu infractori minori
§3. Persoanele chemate la judecarea minorilor 
§4. Desfasurarea judecatii in cauzele cu infractori minori 
§5. Referatul de evaluare 
§6. Asistenta juridica 

Sectiunea a 4-a. Inculpati minori cu inculpati majori

Sectiunea a 5-a. Dispozitii privind apelul si recursul 

Sectiunea a 6-a. Punerea in executare a sanctiunilor aplicate infractorilor minori 
§1. Mustrarea 
§2. Libertatea supravegheata 
§3. Internarea intr-un centru de reeducare 
§4. Internarea intr-un institut medical-educativ
§5. Pedepsele pentru minori 

Capitolul al V-lea. Procedura darii in urmarire 

Capitolul al VI-lea. Procedura reabilitarii judecatoresti 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Reabilitarea judecatoreasca
§1. Instanta competenta 
§2. Titularii cererii de reabilitare 
§3. Cererea de reabilitare 
§4. Masuri premergatoare judecarii cererii de reabilitare 
§5. Respingerea cererii pentru lipsa conditiilor de forma 
§6. Solutionarea cererii de reabilitare 
§7. Recursul 
§8. Anularea reabilitarii 

Capitolul al VII-lea. Repararea pagubei materiale sau a daunei morale in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrangerii de libertate in mod nelegal 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Cazurile care dau dreptul la repararea pagubei 

Sectiunea a 3-a. Titularii actiunii si termenul de introducere a actiunii pentru repararea pagubei 

Sectiunea a 4-a. Instanta competenta 

Sectiunea a 5-a. Actiunea in regres 

Capitolul al VIII-lea. Procedura in caz de disparitie a inscrisurilor judiciare 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Constatarea disparitiei inscrisului 

Sectiunea a 3-a. Obiectul procedurii speciale 

Sectiunea a 4-a. Efectuarea procedurii speciale

Sectiunea a 5-a. Inlocuirea inscrisului disparut 

Sectiunea a 6-a. Reconstituirea inscrisului 

Capitolul al IX-lea. Asistenta judiciara internationala 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Notiune, forme si aspecte procedurale  

Detalii tehnice
Data aparitiei12 iul. 2013
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini776
Tip copertaCarte brosata