Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept procesual penal. Editia 2017

ISBN/ISSN: 978-606-27-0784-2
Editura: Hamangiu
100,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Cartea prezinta principalele institutii de drept procesual penal reglementate prin dispozitiile Codului de procedura penala actual, incercand sa realizeze o analiza aprofundata a multiplelor modificari survenite – mai ales in cursul anului 2016, dar si la inceputul anului 2017 – prin actele normative emise fie pentru a pune de acord textele codului cu cele statuate de Curtea Constitutionala in numeroasele sale decizii de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate, fie pentru a transpune diverse directive ale Uniunii Europene in materie.

In acelasi timp, sunt evidentiate dispozitiile privind asigurarea unei practici judiciare unitare, relevate prin deciziile de recurs in interesul legii si prin cele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala si procesual penala pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si practica judiciara in domeniu.

Prezenta lucrare se adreseaza studentilor de la facultatile de drept, practicienilor, cat si celor care doresc sa se pregateasca pentru examenele de admitere in profesii cu profil juridic.

PARTEA I. PARTEA GENERALA 

Capitolul I. Notiuni introductive cu privire la dreptul procesual penal 

Sectiunea 1. Ordinea de drept si procesul penal
§1. Concept 
§2. Elementele caracteristice ale procesului penal
§3. Fazele procesului penal 
§4. Forme de realizare a procesului penal

Sectiunea a 2‑a. Dreptul procesual penal 
§1. Notiune
§2. Autonomia dreptului procesual penal
§3. Obiectul si sarcinile dreptului procesual penal 
§4. Continutul dreptului procesual penal 
§5. Legaturile dreptului procesual penal cu alte ramuri ale dreptului

Sectiunea a 3‑a. Stiinta dreptului procesual penal
§1. Notiunea si obiectul stiintei dreptului procesual penal 
§2. Metodele stiintei dreptului procesual penal 
§3. Partile stiintei dreptului procesual penal
§4. Sarcinile stiintei dreptului procesual penal 

Sectiunea a 4‑a. Izvoarele dreptului procesual penal 
§1. Notiunea de izvor de drept procesual penal
§2. Constitutia 
§3. Codul de procedura penala 
§4. Codul de procedura civila
§5. Codul civil
§6. Codul penal 
§7. Alte acte normative
§8. Unele conventii internationale 

Sectiunea a 5‑a. Normele dreptului procesual penal
§1. Consideratii generale 
§2. Structura normei de drept procesual penal 
§3. Categorii de norme de drept procesual penal 
§4. Interpretarea normelor juridice procesual penale

Sectiunea a 6‑a. Aplicarea legii procesual penale in spatiu si in timp
§1. Consideratii generale 
§2. Aplicarea legii procesual penale in spatiu 
§3. Aplicarea legii procesual penale in timp

Sectiunea a 7‑a. Faptele si raporturile juridice procesual penale 
§1. Notiunea si clasificarea faptelor juridice procesual penale
§2. Raportul juridic procesual penal
§3. Garantiile procesuale 

Capitolul al II‑lea. Principiile fundamentale care stau la baza procesului penal roman 

Sectiunea 1. Notiunea si sistemul principiilor fundamentale 

Sectiunea a 2‑a. Analiza principiilor fundamentale ale procesului penal roman 
§1. Principiul legalitatii procesului penal
§2. Principiul separarii functiilor judiciare 
§3. Principiul prezumtiei de nevinovatie in procesul penal
§4. Principiul aflarii adevarului 
§5. Ne bis in idem
§6. Principiul obligativitatii punerii in miscare si a exercitarii actiunii penale
§7. Caracterul echitabil si termenul rezonabil al procesului penal 
§8. Principiul garantarii dreptului la libertate si siguranta
§9. Principiul garantarii dreptului la aparare
§10. Principiul respectarii demnitatii umane si a vietii private 
§11. Principiul desfasurarii procesului penal in limba romana 

Capitolul al III‑lea. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal 

Sectiunea 1. Consideratii generale privind actiunea in justitie
§1. Notiune
§2. Dreptul la actiune si cererea in justitie
§3. Factorii actiunii in justitie 

Sectiunea a 2‑a. Actiunea penala 
§1. Notiune
§2. Obiect
§3. Subiecti 
§4. Trasaturi 
§5. Momentele desfasurarii actiunii penale 

Sectiunea a 3‑a. Actiunea civila
§1. Notiune
§2. Conditiile exercitarii actiunii civile in procesul penal
§3. Elementele actiunii civile 
§4. Trasaturi 
§5. Exercitarea actiunii civile in procesul penal 
§6. Rezolvarea actiunii civile in cadrul procesului penal 
§7. Raportul dintre actiunea penala si actiunea civila 

Capitolul al IV‑lea. Participantii in procesul penal 

Sectiunea 1. Notiunea de „participanti” in procesul penal 

Sectiunea a 2‑a. Organele judiciare
§1. Consideratii generale 
§2. Instantele judecatoresti 
§3. Judecatorul de camera preliminara si judecatorul de drepturi si libertati 
§4. Ministerul Public 
§5. Corpul magistratilor 
§6. Organele de cercetare penala 

Sectiunea a 3‑a. Subiectii procesuali principali in procesul penal 
§1. Consideratii generale 
§2. Suspectul 
§3. Persoana vatamata 

Sectiunea a 4‑a. Partile in procesul penal 
§1. Notiunea de parte in procesul penal 
§2. Inculpatul 
§3. Partea civila 
§4. Partea responsabila civilmente 

Sectiunea a 5‑a. Subiectii procesuali care pot inlocui partile in procesul penal 
§1. Succesorii
§2. Reprezentantii 
§3. Substituitii procesuali 

Sectiunea a 6‑a. Avocatul – participant in procesul penal
§1. Consideratii generale privind exercitarea profesiei de avocat 
§2. Participarea avocatului in procesul penal
§3. Asistenta juridica 
§4. Reprezentarea 
§5. Consultarea dosarului 
§6. Indatoririle avocatilor 

Capitolul al V‑lea. Competenta in materie penala a organelor judiciare 

Sectiunea 1. Notiune si forme 

Sectiunea a 2‑a. Competenta instantelor judecatoresti 
§1. Consideratii generale 
§2. Competenta judecatoriei 
§3. Competenta tribunalului 
§4. Competenta tribunalelor specializate 
§5. Competenta tribunalului militar 
§6. Competenta curtii de apel 
§7. Competenta Curtii Militare de Apel 
§8. Competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie 
§9. Competenta judecatorului de drepturi si libertati si a judecatorului de camera preliminara 

Sectiunea a 3‑a. Competenta organelor de urmarire penala
§1. Competenta procurorului 
§2. Competenta organelor de cercetare penala ale politiei judiciare 
§3. Competenta organelor de cercetare penala speciale
§4. Competenta unor organe care nu fac parte din sistemul organelor judiciare

Sectiunea a 4‑a. Probleme legate de competenta in materie penala 
§1. Prorogarea de competenta
§2. Rezolvarea unor incidente de competenta
§3. Incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea 
§4. Stramutarea cauzelor penale 
§5. Desemnarea altei instante pentru judecarea cauzei 

Capitolul al VI‑lea. Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii in procesul penal 

Sectiunea 1. Probele 
§1. Notiunea si importanta probelor in procesul penal
§2. Clasificarea probelor 
§3. Obiectul probatiunii
§4. Cerintele probelor
§5. Sarcina probatiunii 
§6. Administrarea probelor

Sectiunea a 2‑a. Mijloacele de proba si procedeele probatorii 
§1. Notiune
§2. Libertatea mijloacelor de proba si importanta acestora 

Sectiunea a 3‑a. Audierea persoanelor 
§1. Reguli generale in materia audierii persoanelor
§2. Declaratiile partilor si ale subiectilor procesuali principali 
§3. Declaratiile martorului
§4. Confruntarea 

Sectiunea a 4‑a. Identificarea persoanelor si a obiectelor
§1. Notiune si importanta 
§2. Etapele procedurii identificarii persoanelor si a obiectelor 

Sectiunea a 5‑a. Metode speciale de supraveghere sau cercetare
§1. Notiuni introductive
§2. Supravegherea tehnica 
§3. Obtinerea datelor privind tranzactiile financiare ale unei persoane 
§4. Retinerea, predarea si perchezitionarea trimiterilor postale
§5. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reala si a colaboratorilor
§6. Participarea autorizata la anumite activitati 
§7. Livrarea supravegheata 
§8. Obtinerea datelor de trafic si de localizare prelucrate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice ori furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului 
§9. Obtinerea de date privind situatia financiara a unei persoane 
§10. Conservarea datelor informatice 

Sectiunea a 6‑a. Inscrisurile si mijloacele materiale de proba

Sectiunea a 7‑a. Procedee de descoperire si de ridicare a inscrisurilor si a mijloacelor materiale de proba
§1. Consideratii generale 
§2. Perchezitia 
§3. Ridicarea de obiecte si inscrisuri 
§4. Cercetarea la fata locului 
§5. Reconstituirea 

Sectiunea a 8‑a. Expertiza si constatarea 

Sectiunea a 9‑a. Fotografierea si luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau altor persoane 

Sectiunea a 10‑a. Alte institutii legate de administrarea probelor in procesul penal 
§1. Comisia rogatorie 
§2. Delegarea

Capitolul al VII‑lea. Masurile procesuale 

Sectiunea 1. Aspecte generale privind masurile procesuale 
§1. Notiune
§2. Criterii de clasificare

Sectiunea a 2‑a. Masurile preventive
§1. Notiune
§2. Natura juridica 
§3. Scopul masurilor preventive
§4. Categorii de masuri preventive
§5. Luarea, inlocuirea, revocarea si incetarea de drept a masurilor preventive 
§6. Masurile preventive in special 
§7. Masurile preventive aplicabile minorilor infractori

Sectiunea a 3‑a. Alte masuri procesuale 
§1. Masurile de siguranta
§2. Masurile asiguratorii 
§3. Masurile de reparatie in natura 

Capitolul al VIII‑lea. Acte procesuale si procedurale comune 

Sectiunea 1. Notiune si clasificare

Sectiunea a 2‑a. Acte procedurale comune
§1. Citarea 
§2. Comunicarea altor acte procedurale 
§3. Mandatul de aducere 
§4. Accesul la bazele electronice de date 

Sectiunea a 3‑a. Institutii aflate in legatura cu actele procesuale si actele procedurale
§1. Consideratii generale 
§2. Termenele in procesul penal 
§3. Sanctiunile procedurale penale 

Sectiunea a 4‑a. Cheltuielile judiciare si amenda judiciara 
§1. Cheltuielile judiciare 
§2. Amenda judiciara 

PARTEA A II-A. PARTEA SPECIALA 

Capitolul I. Urmarirea penala 

Sectiunea 1. Consideratii generale privind urmarirea penala 
§1. Conceptul de urmarire penala 
§2. Obiectul urmaririi penale 
§3. Limitele urmaririi penale 
§4. Trasaturile caracteristice urmaririi penale 
§5. Dispozitii generale privind urmarirea penala 

Sectiunea a 2‑a. Competenta organelor de urmarire penala
§1. Competenta procurorului 
§2. Competenta organelor de cercetare penala ale politiei judiciare 
§3. Competenta organelor de cercetare penala speciale
§4. Alte dispozitii privind competenta organelor de urmarire penala 
§5. Competenta unor organe care nu fac parte din sistemul organelor judiciare

Sectiunea a 3‑a. Sesizarea organelor de urmarire penala 
§1. Aspecte preliminare 
§2. Modurile generale de sesizare a organelor de urmarire penala
§3. Modurile speciale de sesizare a organelor de urmarire penala 

Sectiunea a 4‑a. Desfasurarea urmaririi penale 
§1. Inceperea urmaririi penale 
§2. Efectuarea urmaririi penale 
§3. Procedura audierii anticipate 
§4. Punerea in miscare si exercitarea actiunii penale 
§5. Extinderea obiectului urmaririi penale si schimbarea incadrarii juridice a faptei 
§6. Suspendarea urmaririi penale 
§7. Terminarea urmaririi penale 
§8. Rezolvarea cauzelor penale
§9. Trimiterea in judecata

Sectiunea a 5‑a. Reluarea urmaririi penale 
§1. Consideratii generale 
§2. Reluarea urmaririi penale dupa suspendare 
§3. Reluarea urmaririi penale in caz de restituire
§4. Reluarea in caz de redeschidere a urmaririi penale 

Sectiunea a 6‑a. Plangerea impotriva solutiilor, masurilor si actelor de urmarire penala 
§1. Consideratii generale 
§2. Plangerea impotriva masurilor dispuse si a actelor efectuate de organul de cercetare penala 
§3. Plangerea impotriva masurilor dispuse, a actelor efectuate si a solutiilor dispuse de catre procuror
§4. Solutionarea plangerii de catre judecatorul de camera preliminara

Capitolul al II‑lea. Camera preliminara

§1. Consideratii generale 
§2. Istoricul aparitiei institutiei „camerei preliminare” in cuprinsul Codului de procedura penala 
§3. Procedura de judecata in camera preliminara 

Capitolul al III‑lea. Judecata – dispozitii generale

§1. Notiune
§2. Importanta judecatii si modificarile aduse prin actualele dispozitii care o reglementeaza 
§3. Obiectul judecatii 
§4. Limitele fazei de judecata
§5. Principiile specifice judecatii
§6. Locul unde se desfasoara judecata 
§7. Participantii la judecata 
§8. Asigurarea apararii
§9. Atributiile presedintelui completului de judecata 
§10. Suspendarea judecatii 
§11. Notele privind desfasurarea sedintei de judecata 
§12. Aspecte generale privind hotararile judecatoresti 

Capitolul al IV‑lea. Judecata in prima instanta 

Sectiunea 1. Consideratii generale 
§1. Importanta judecatii 
§2. Scopul judecatii in prima instanta
§3. Obiectul judecatii in prima instanta 
§4. Structura judecatii in prima instanta

Sectiunea a 2‑a. Etapele procesuale ale judecatii in prima instanta 
§1. Masurile premergatoare sedintei de judecata 
§2. Sedinta de judecata in prima instanta 
§3. Cercetarea judecatoreasca 
§4. Dezbaterile 
§5. Deliberarea si rezolvarea cauzei in prima instanta 
§6. Pronuntarea, redactarea si comunicarea hotararii 

Capitolul al V‑lea. Judecata in caile ordinare de atac 

Sectiunea 1. Consideratii generale 
§1. Notiuni introductive
§2. Clasificarea cailor de atac 

Sectiunea a 2‑a. Judecata in apel 
§1. Consideratii generale privind apelul 
§2. Hotararile judecatoresti supuse apelului 
§3. Titularii apelului 
§4. Termenul de declarare a apelului
§5. Repunerea in termen 
§6. Cererea de apel 
§7. Instanta la care se depune apelul 
§8. Renuntarea la apel
§9. Retragerea apelului 
§10. Efectele apelului
§11. Judecata in apel
§12. Continutul deciziei instantei de apel si comunicarea acesteia 
§13. Rejudecarea cauzei 

Sectiunea a 3‑a. Judecata in calea de atac a contestatiei
§1. Dispozitii generale 
§2. Competenta de solutionare a contestatiei 
§3. Obiectul contestatiei
§4. Titularii contestatiei
§5. Termenul in care poate fi exercitata contestatia 
§6. Declararea contestatiei
§7. Efectele declararii contestatiei 
§8. Solutionarea contestatiei 

Capitolul al VI‑lea. Judecata in caile extraordinare de atac 

Sectiunea 1. Consideratii generale 
§1. Natura juridica a cailor de atac extraordinare
§2. Comparatie intre caile de atac ordinare si cele extraordinare 

Sectiunea a 2‑a. Contestatia in anulare
§1. Consideratii preliminare 
§2. Cazuri de contestatie in anulare 
2.1. Judecata in apel a avut loc fara citarea legala a unei parti sau partea, desi legal citata, a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a instiinta instanta despre aceasta imposibilitate [art. 426 lit. a) CPP] 
2.2. Inculpatul a fost condamnat, desi existau probe cu privire la o cauza de incetare a procesului penal [art. 426 lit. b) CPP] 
2.3. Hotararea din apel a fost pronuntata de alt complet decat cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului [art. 426 lit. c) CPP] 
2.4. Instanta de apel nu a fost compusa potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate [art. 426 lit. d) CPP] 
2.5. Judecata in apel a avut loc fara participarea procurorului sau a inculpatului, cand aceasta era obligatorie, potrivit legii [art. 426 lit. e) CPP]
2.6. Judecata in apel a avut loc in lipsa avocatului, cand asistenta juridica a inculpatului era obligatorie, potrivit legii [art. 426 lit. f) CPP] 
2.7. Sedinta de judecata in apel nu a fost publica, in afara de cazurile cand legea prevede altfel [art. 426 lit. g) CPP] 
2.8. Instanta de apel nu a procedat la audierea inculpatului prezent, daca audierea era legal posibila [art. 426 lit. h) CPP]
2.9. Impotriva unei persoane s‑au pronuntat doua hotarari definitive pentru aceeasi fapta [art. 426 lit. i) CPP] 
§3. Declararea contestatiei in anulare 
§4. Procedura de judecare a contestatiei in anulare 

Sectiunea a 3‑a. Recursul in casatie 
§1. Istoric 
§2. Obiectul recursului in casatie 
§3. Declararea recursului in casatie
§4. Cazurile in care se poate face recurs in casatie 
4.1. In cursul judecatii nu au fost respectate dispozitiile privind competenta dupa materie sau dupa calitatea persoanei, atunci cand judecata a fost efectuata de o instanta inferioara celei legal competente [art. 438 alin. (1) pct. 1 CPP]
4.2. Inculpatul a fost condamnat pentru o fapta care nu este prevazuta de legea penala [art. 438 alin. (1) pct. 7 CPP] 
4.3. In mod gresit s‑a dispus incetarea procesului penal [art. 438 alin. (1) pct. 8 CPP] 
4.4. Nu s‑a constatat gratierea sau in mod gresit s‑a constatat ca pedeapsa aplicata inculpatului a fost gratiata [art. 438 alin. (1) pct. 11 CPP] 
4.5. S‑au aplicat pedepse in alte limite decat cele prevazute de lege [art. 438 alin. (1) pct. 12 CPP] 
§5. Declararea si retragerea recursului in casatie 
§6. Efectele recursului in casatie 
§7. Procedura de judecare a recursului in casatie. Solutii 
§8. Rejudecarea cauzei dupa casarea hotararii atacate 

Sectiunea a 4‑a. Revizuirea
§1. Consideratii preliminare 
§2. Hotarari supuse revizuirii 
§3. Cazuri de revizuire 
3.1. S‑au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute la solutionarea cauzei si care dovedesc netemeinicia hotararii pronuntate in cauza [art. 453 alin. (1) lit. a) CPP] 
3.2. Hotararea a carei revizuire se cere s‑a intemeiat pe declaratia unui martor, opinia unui expert sau pe situatiile invederate de un interpret, care a savarsit infractiunea de marturie mincinoasa in cauza a carei revizuire se cere, influentand astfel solutia pronuntata [art. 453 alin. (1) lit. b) CPP] 
3.3. Un inscris care a servit ca temei al hotararii a carei revizuire se cere a fost declarat fals in cursul judecatii sau dupa pronuntarea hotararii, imprejurare care a influentat solutia pronuntata in cauza [art. 453 alin. (1) lit. c) CPP] 
3.4. Un membru al completului de judecata, procurorul ori persoana care a efectuat acte de urmarire penala a comis o infractiune in legatura cu cauza a carei revizuire se cere, imprejurare care a influentat solutia pronuntata in cauza [art. 453 alin. (1) lit. d) CPP] 
3.5. Doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia [art. 453 alin. (1) lit. e) CPP] 
3.6. Hotararea s‑a intemeiat pe o prevedere legala care, dupa ce hotararea a devenit definitiva, a fost declarata neconstitutionala ca urmare a admiterii unei exceptii de neconstitutionalitate ridicate in acea cauza, in situatia in care consecintele incalcarii dispozitiei constitutionale continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii pronuntate [art. 453 alin. (1) lit. f) CPP] 
§4. Declararea revizuirii 
§5. Procedura de judecare a revizuirii 
§6. Revizuirea in cazul hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului

Sectiunea a 5‑a. Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei condamnate
§1. Consideratii preliminare 
§2. Conditii necesare redeschiderii procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei condamnate
§3. Declararea caii de atac a redeschiderii procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei condamnate
§4. Judecarea cererii de redeschidere a procesului penal

Capitolul al VII‑lea. Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare 

Sectiunea 1. Recursul in interesul legii 
§1. Consideratii generale 
§2. Titularii cererii de recurs in interesul legii 
§3. Obiectul recursului in interesul legii 
§4. Continutul cererii de recurs in interesul legii si conditii de admisibilitate a acesteia 
§5. Judecarea recursului in interesul legii 

Sectiunea a 2‑a. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
§1. Consideratii generale 
§2. Obiectul si conditiile sesizarii 
§3. Titularii cererii de sesizare 
§4. Procedura de judecata 

Capitolul al VIII‑lea. Proceduri speciale

Sectiunea 1. Aspecte preliminare 
§1. Notiunea de procedura speciala
§2. Clasificarea procedurilor speciale 

Sectiunea a 2‑a. Acordul de recunoastere a vinovatiei 
§1. Consideratii generale 
§2. Titularii acordului de recunoastere a vinovatiei 
§3. Obiectul acordului de recunoastere a vinovatiei 
§4. Conditii de incheiere a acordului de recunoastere a vinovatiei 
§5. Judecarea acordului de recunoastere a vinovatiei

Sectiunea a 3‑a. Contestatia privind durata procesului penal 
§1. Consideratii preliminare 
§2. Obiectul contestatiei
§3. Declararea contestatiei privind durata procesului penal
§4. Solutionarea contestatiei 

Sectiunea a 4‑a. Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice 
§1. Consideratii generale 
§2. Dispozitii privind aplicabilitatea procedurii, reprezentarea si citarea persoanei juridice 
§3. Masurile preventive si masurile asiguratorii 
§4. Procedura de informare 
§5. Efectele fuziunii, absorbtiei, divizarii, reducerii capitalului social, ale dizolvarii sau lichidarii persoanei juridice condamnate 
§6. Punerea in executare a pedepselor 

Sectiunea a 5‑a. Procedura in cauzele cu infractori minori 
§1. Consideratii generale 
§2. Dispozitii privind desfasurarea urmaririi penale in cazul infractorilor minori
§3. Dispozitii privind judecata in prima instanta si in apel 

Sectiunea a 6‑a. Procedura darii in urmarire
§1. Consideratii generale 
§2. Obiectul procedurii, cazurile de dare in urmarire si titularii cererii 
§3. Punerea in executarea a ordinului de urmarire 
§4. Activitatile ce pot fi efectuate in procedura urmaririi
§5. Revocarea urmaririi 

Sectiunea a 7‑a. Procedura reabilitarii
§1. Consideratii generale 
§2. Reabilitarea de drept 
§3. Reabilitarea judecatoreasca

Sectiunea a 8‑a. Procedura repararii pagubei materiale sau a daunei morale in caz de eroare judiciara sau in caz de privare nelegala de libertate ori in alte cazuri
§1. Consideratii generale
§2. Cazurile care dau dreptul la reparatie
§3. Titularii si termenul de introducere a actiunii pentru repararea pagubei 
§4. Instanta competenta
§5. Felul si intinderea reparatiei
§6. Actiunea in regres 

Sectiunea a 9‑a. Procedura in caz de disparitie a dosarelor judiciare si a inscrisurilor judiciare 
§1. Consideratii generale 
§2. Obiectul procedurii in caz de disparitie a dosarelor judiciare si a inscrisurilor judiciare 
§3. Desfasurarea procedurii speciale

Sectiunea a 10‑a. Procedura privind cooperarea judiciara internationala si punerea in aplicare a tratatelor internationale in materie penala
§1. Dispozitii privind asistenta judiciara internationala
§2. Formele de cooperare judiciara internationala in materie penala prevazute in Legea nr. 302/2004 
§3. Executarea dispozitiilor civile dintr‑o hotarare judecatoreasca penala straina

Sectiunea a 11‑a. Procedura de confiscare sau desfiintare a unui inscris in cazul clasarii 
§1. Consideratii generale 
§2. Sesizarea instantei
§3. Procedura si solutii

Capitolul al IX‑lea. Executarea hotararilor penale

Sectiunea 1. Dispozitii generale
§1. Punerea in executare a hotararilor penale – faza a procesului penal 
§2. Caracterul executoriu al hotararilor penale 
§3. Momentul la care hotararile judecatoresti penale raman definitive 
§4. Instanta de executare
§5. Judecatorul delegat cu executarea 

Sectiunea a 2‑a. Punerea in executare a pedepselor principale 
§1. Punerea in executare a pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata 
§2. Punerea in executare a amenzii penale

Sectiunea a 3‑a. Punerea in executare a pedepselor complementare 
§1. Punerea in executare a pedepsei complementare a interzicerii exercitiului unor drepturi 
§2. Punerea in executare a pedepsei complementare a degradarii militare 
§3. Punerea in executare a pedepsei complementare a publicarii hotararii definitive de condamnare 

Sectiunea a 4‑a. Punerea in executare a masurilor de siguranta 
§1. Punerea in executare a obligarii la tratament medical 
§2. Punerea in executare a internarii medicale 
§3. Punerea in executare a masurii de siguranta a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori o alta activitate
§4. Executarea confiscarii speciale sau a confiscarii extinse

Sectiunea a 5‑a. Punerea in executare a avertismentului si a masurilor si obligatiilor impuse de instanta in cazul amanarii aplicarii pedepsei, suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si liberarii conditionate 

Sectiunea a 6‑a. Punerea in executare a amenzii judiciare si a cheltuielilor judiciare avansate de stat

Sectiunea a 7‑a. Punerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare 
§1. Restituirea lucrurilor 
§2. Inscrisurile declarate false 
§3. Despagubirile civile si cheltuielile judiciare

Sectiunea a 8‑a. Alte dispozitii privind executarea 
§1. Condamnarea in cazul anularii sau revocarii renuntarii la aplicarea pedepsei sau a amanarii aplicarii pedepsei
§2. Schimbari in executarea unor hotarari 
§3. Inlaturarea sau modificarea pedepsei 
§4. Dispozitii comune privind procedura la instanta de executare

Detalii tehnice
Data aparitiei16 mar. 2017
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini760
Tip coperta165x235 mm, Carte brosata
DE ACELASI AUTOR - Alexandru Boroi