Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept procesual civil. Principii si institutii fundamentale. Procedura contencioasa

ISBN/ISSN: 978-606-27-0017-1
Editura: Hamangiu
56,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

In contextul intrarii in vigoare a unei noi reglementari in materie, autorul si-a propus in cadrul acestui volum sa prezinte conceptele de baza si institutiile fundamentale ale dreptului procesual civil, urmarind sa evidentieze particularitatile pe care le comporta judecata in cauzele civile.

Au fost analizate institutiile procedurale in ordinea fireasca, logica a derularii activitatii judiciare, care sa permita insusirea temeinica si riguroasa a regulilor juridice specifice procesului civil, totodata facandu-se numeroase trimiteri la solutiile din practica judiciara, de natura a facilita intelegerea, aprofundarea si consolidarea complexelor probleme de drept generate de raporturile litigioase in aceasta vasta materie. Astfel, sunt tratate principiile fundamentale ale procedurii civile, actiunea civila si participantii la procesul civil, competenta instantelor judecatoresti, procedura in fata primei instante si in caile de atac, precum si aspecte privind actele de procedura, incidentele in desfasurarea procesului si hotararile judecatoresti.

Lucrarea se constituie intr-un instrument util, in special pentru studentii de la facultatile de Drept, dar si pentru teoreticieni, practicienii din diverse domenii de activitate si, de asemenea, pentru toti acei cititori interesati de cunoasterea institutiilor de procedura civila.

PARTEA I. PRINCIPII SI INSTITUTII FUNDAMENTALE 

Capitolul I. Categorii si principii fundamentale

Sectiunea 1. Consideratii generale referitoare la procesul civil si la dreptul procesual civil 
§1. Notiunea si importanta procesului civil
§2. Rolul si locul dreptului procesual civil in sistemul dreptului romanesc 
§3. Protectia drepturilor civile subiective pe calea actiunii in justitie 
§4. Activitatea jurisdictionala in materie civila 

Sectiunea a 2-a. Izvoarele dreptului procesual civil 
§1. Notiunea de izvor de drept 
§2. Constitutia 
§3. Legile 
§4. Actele normative subordonate legii 
§5. Jurisprudenta
§6. Documentele internationale

Sectiunea a 3-a. Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil
§1. Notiunea si sistematizarea principiilor dreptului procesual civil 
§2. Principiile organizarii si functionarii instantelor judecatoresti 
§3. Principiile activitatii procesuale 
§4. Principiile activitatii judiciare in materie civila 

Capitolul al II-lea. Actiunea civila 

Sectiunea 1. Aspecte introductive 
§1. Definirea si rolul actiunii civile 
§2. Corelatia dintre actiune si dreptul subiectiv litigios 
§3. Exercitarea dreptului la actiune

Sectiunea a 2-a. Elementele actiunii civile 
§1. Aspecte generale
§2. Subiectele actiunii civile 
§3. Cauza actiunii 
§4. Obiectul actiunii 

Sectiunea a 3-a. Clasificarea actiunilor civile 
§1. Justificarea clasificarii
§2. Clasificarea actiunilor civile dupa scopul urmarit 
§3. Clasificarea actiunilor civile dupa natura dreptului a carui valorificare judiciara se urmareste 

Sectiunea a 4-a. Asigurarea actiunii
§1. Precizari introductive
§2. Sechestrul asigurator 
§3. Sechestrul judiciar 
§4. Poprirea asiguratorie 

Capitolul al III-lea. Participantii la procesul civil 

Sectiunea 1. Instanta de judecata 
§1. Preliminarii
§2. Structura instantelor 
§3. Statutul judecatorilor si procurorilor 
§4. Compunerea si constituirea instantei
§5. Incidente procesuale privind compunerea sau constituirea instantei 

Sectiunea a 2-a. Partile in procesul civil 
§1. Notiune 
§2. Coparticiparea procesuala 
§3. Drepturile si obligatiile procesuale ale partilor 
§4. Conditiile legale pentru a putea fi parte in procesul civil 

Sectiunea a 3-a. Tertele persoane in procesul civil
§1. Consideratii generale 
§2. Interventia voluntara si formele ei 
§3. Chemarea in judecata a altei persoane
§4. Chemarea in garantie 
§5. Aratarea titularului dreptului 
§6. Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane 

Sectiunea a 4-a. Reprezentarea in procesul civil 
§1. Consideratii generale
§2. Reprezentarea procesuala legala 
§3. Reprezentarea procesuala conventionala 
§4. Reprezentarea procesuala judiciara 

Sectiunea a 5-a. Participarea Ministerului Public in procesul civil 
§1. Notiuni introductive 
§2. Calitatea procesuala a procurorului

Capitolul al IV-lea. Competenta instantelor judecatoresti 

Sectiunea 1. Formele competentei instantelor judecatoresti
§1. Competenta absoluta si competenta relativa 
§2. Competenta materiala a instantelor judecatoresti 
§3. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta 
§4. Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti

Sectiunea a 2-a. Intinderea competentei instantei sesizate 
§1. Consideratii generale 
§2. Competenta instantei sesizate in privinta apararilor directe 
§3. Chestiunile prejudiciale 
§4. Incidentele de procedura 
§5. Prorogarea de competenta 

Sectiunea a 3-a. Exceptiile si conflictele de competenta 
§1. Consideratii generale 
§2. Exceptia de necompetenta 
§3. Exceptia de litispendenta 
§4. Exceptia de conexitate 
§5. Conflictele de competenta
§6. Solutionarea conflictelor de competenta 

Sectiunea a 4-a. Stramutarea proceselor si delegarea instantei 
§1. Preliminarii
§2. Stramutarea proceselor 
§3. Delegarea instantei 

Capitolul al V-lea. Actele de procedura 

Sectiunea 1. Consideratii introductive
§1. Notiune 
§2. Elementele si forma actelor de procedura 
§3. Clasificarea actelor de procedura 

Sectiunea a 2-a. Principalele acte de procedura 
§1. Cererea de chemare in judecata 
§2. Intampinarea 
§3. Cererea reconventionala 
§4. Citatia 
§5. Citarea (comunicarea citatiei) 

Sectiunea a 3-a. Nulitatea actelor de procedura 
§1. Preliminarii
§2. Notiunea de nulitate si clasificarea actelor procedurale
§3. Invocarea, constatarea si efectele nulitatii 

Sectiunea a 4-a. Termenele procedurale
§1. Consideratii generale 
§2. Calculul termenelor procedurale 
§3. Sanctiunea nerespectarii termenelor procedurale

PARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASA 

Capitolul I. Procedura in fata primei instante 

Sectiunea 1. Etapa scrisa 
§1. Consideratii preliminare
§2. Sesizarea instantei de judecata
§3. Pregatirea judecatii 

Sectiunea a 2-a. Cercetarea si dezbaterea in fond a procesului 
§1. Sedinta de judecata
§2. Cercetarea procesului 
§3. Exceptiile procesuale 
§4. Probele 
§5. Dezbaterea in fond a procesului

Capitolul al II-lea. Incidente in desfasurarea procesului

Sectiunea 1. Suspendarea si perimarea 
§1. Preliminarii
§2. Suspendarea 
§3. Perimarea cererii 

Sectiunea a 2-a. Actele procesuale de dispozitie 
§1. Notiunea de acte procesuale de dispozitie
§2. Rolul instantei de judecata in constatarea si confirmarea actelor procesuale de dispozitie 
§3. Natura juridica a actelor de dispozitie facute de parti in cursul procesului civil 
§4. Desistarea 
§5. Achiesarea 
§6. Tranzactia judiciara 

Sectiunea a 3-a. Contractele judiciare 
§1. Definitia si caracterele contractelor judiciare 
§2. Clasificarea contractelor judiciare 

Capitolul al III-lea. Hotararile judecatoresti 

Sectiunea 1. Notiuni generale 

Sectiunea a 2-a. Deliberarea si pronuntarea hotararii 

Sectiunea a 3-a. Redactarea si comunicarea hotararii 

Sectiunea a 4-a. Clasificarea hotararilor judecatoresti 

Sectiunea a 5-a. Efectele hotararilor judecatoresti 

Sectiunea a 6-a. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararilor 

Sectiunea a 7-a. Executarea provizorie a hotararilor judecatoresti de prima instanta 
§1. Executarea provizorie legala 
§2. Executarea provizorie judecatoreasca 
§3. Suspendarea executarii provizorii

Capitolul al IV-lea. Caile legale de atac 

Sectiunea 1. Fazele si etapele judecatii 

Sectiunea a 2-a. Notiunea si rolul cailor de atac
§1. Notiune 
§2. Rolul cailor de atac 

Sectiunea a 3-a. Clasificarea cailor de atac si regulile comune in folosirea lor 
§1. Preliminarii
§2. Cai de atac ordinare si cai de atac extraordinare 
§3. Caile de atac de reformare si de retractare 
§4. Reguli comune in exercitarea cailor de atac 

Capitolul al V-lea. Apelul

Sectiunea 1. Notiuni generale 
§1. Definitie 
§2. Caractere juridice 

Sectiunea a 2-a. Felurile apelului 

Sectiunea a 3-a. Subiectele apelului 

Sectiunea a 4-a. Obiectul apelului 

Sectiunea a 5-a. Aspecte generale ale exercitarii apelului
§1. Termenul de apel 
§2. Cererea de apel 
§3. Judecarea apelului si solutiile pe care le poate pronunta instanta de apel 

Capitolul al VI-lea. Recursul 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

Sectiunea a 2-a. Elementele recursului 
§1. Obiectul si felurile recursului 
§2. Subiectele recursului 
§3. Cauza recursului (motivele de casare)

Sectiunea a 3-a. Sesizarea instantei de recurs 
§1. Instanta competenta 
§2. Termenul de recurs 
§3. Cererea de recurs si depunerea recursului 

Sectiunea a 4-a. Judecarea recursului 
§1. Procedura de filtrare a recursurilor la Inalta Curte de Casatie si Justitie 
§2. Judecarea pe fond a recursului
§3. Solutiile instantei de recurs 
§4. Efectele pe care le produc hotararile pronuntate de instanta de recurs 

Capitolul al VII-lea. Contestatia in anulare 

Sectiunea 1. Preliminarii 

Sectiunea a 2-a. Contestatia in anulare generala (obisnuita) 
§1. Notiunea si motivele contestatiei in anulare generala  (obisnuita) 
§2. Conditiile de admisibilitate a contestatiei in anulare obisnuita 
§3. Obiectul contestatiei in anulare obisnuita 
§4. Subiectele contestatiei in anulare generala (obisnuita)

Sectiunea a 3-a. Contestatia in anulare speciala 
§1. Notiunea si motivele contestatiei in anulare speciala 
§2. Obiectul contestatiei in anulare speciala 
§3. Conditiile de admisibilitate a contestatiei in anulare speciala 

Sectiunea a 4-a. Procedura de judecata a contestatiei in anulare 

Capitolul al VIII-lea. Revizuirea 

Sectiunea 1. Notiune si caracterizare 
§1. Definitie 
§2. Caracteristicile revizuirii 

Sectiunea a 2-a. Elementele revizuirii 
§1. Obiectul revizuirii 
§2. Subiectele si motivele revizuirii 

Sectiunea a 3-a. Procedura de judecata 

Capitolul al IX-lea. Asigurarea unei practici judiciare unitare 

Sectiunea 1. Recursul in interesul legii 
§1. Definire si caracterizare
§2. Subiectele si obiectul recursului in interesul legii 
§3. Judecarea si solutionarea recursului in interesul legii 

Sectiunea a 2-a. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
§1. Obiectul si conditiile sesizarii instantei supreme 
§2. Procedura de judecata 

Capitolul al X-lea. Contestatia privind tergiversarea procesului 

§1. Notiune 
§2. Subiectele si obiectul contestatiei 
§3. Procedura de solutionare a contestatiei 

Ar fi putut lipsi
O carte cu multe greşeli...Editura Hamangiu:
Așteptăm să ne dați detalii cu privire la aceste greșeli.
Pantelimon | 10.01.2018 13:23
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei20 mai 2014
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini536
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Fundamentele dreptului international privat

Fundamentele dreptului international privat

editia a 3-a revazuta si adaugita
25,00 RON