Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept procesual civil. Editia a 4-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-0875-7
Editura: Hamangiu
220,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Cunoasterea in profunzime a notiunilor, institutiilor si a interpretarilor dispozitiilor Codului de procedura civila reprezinta un real avantaj in dezvoltarea oricarui student la drept spre un practician de succes.

Cartea Drept procesual civil cuprinde o analiza de ansamblu a institutiilor procesuale civile, conform Codului de procedura civila, reglementare cu implicatii majore asupra activitatii intregului sistem judiciar. Proiectata initial de Profesorul Gabriel Boroi ca un manual sintetic, pentru uzul studentilor, in prezent lucrarea depaseste cu mult intinderea si nivelul de tratare a materiei specifice cursurilor universitare, datorita interpretarilor si solutiilor pe care autorii s-au vazut nevoiti sa le ofere numeroaselor probleme generate de intrarea in vigoare a noului cod.

Fiecare editie noua a adus in atentia cititorilor nu doar modificarile legislative, ci si deciziile obligatorii ale Curtii Constitutionale si ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie date in recursurile in interesul legii sau in dezlegarea unor chestiuni de drept cu incidenta in procedura civila. In momentul de fata, editia a 4-a a acestui curs cuprinde modificarile aduse Codului de procedura civila prin:
•    Legea nr. 138/2014;
•    republicarea oficiala a Codului de Procedura Civila;
•    Ordonanta de Urgenta nr. 1/2016;
•    Legea nr. 17/2017;

Asadar, autorii, pe langa cele mentionate mai sus, au adaugat interpretari si idei noi, generate de dezbaterile din practica, dezvoltand sau revizuind, in lumina modificarilor legislative si a interpretarilor instantelor supreme, anumite solutii fata de editia precedenta.

PARTEA I. PARTEA GENERALA 

Capitolul I. Notiuni introductive privind procesul civil

Sectiunea 1. Notiunea, fazele si etapele procesului civil
§1. Notiunea de „proces civil”
§2. Fazele si etapele procesului civil 

Sectiunea a 2‑a. Normele de drept procesual civil 
§1. Notiunea si clasificarea normelor de drept procesual civil
§2. Aplicarea normelor de drept procesual civil 

Sectiunea a 3‑a. Principiile fundamentale ale procesului civil 
§1. Dreptul la un proces echitabil, in termen optim si previzibil
§2. Principiul disponibilitatii 
§3. Contradictorialitatea 
§4. Rolul activ al judecatorului 
§5. Legalitatea 
§6. Egalitatea 
§7. Dreptul la aparare 
§8. Oralitatea dezbaterilor
§9. Publicitatea 
§10. Principiul continuitatii 
§11. Principiul nemijlocirii 
§12. Principiul bunei‑credinte 
§13. Limba desfasurarii procesului 

Capitolul II. Actiunea civila 

Sectiunea 1. Notiune si conditii de exercitare
§1. Notiunea de „actiune civila”
§2. Enumerarea conditiilor de exercitare a actiunii civile 

Sectiunea a 2‑a. Clasificarea cererilor in justitie
§1. Precizari prealabile 
§2. Cereri principale, cereri accesorii, cereri incidentale si cereri aditionale
§3. Cereri in realizare, cereri in constatare si cereri in constituire
§4. Cereri nepatrimoniale si cereri patrimoniale (personale, reale si mixte) 

Capitolul III. Participantii la procesul civil 

Sectiunea 1. Instanta 
§1. Compunerea si constituirea instantei

Sectiunea a 2‑a. Partile
§1. Notiunea de „parte in proces”
§2. Drepturile si indatoririle partilor. Abuzul de drept procedural
§3. Coparticiparea procesuala
§4. Participarea tertilor la judecata
§5. Reprezentarea conventionala a partilor in procesul civil 

Sectiunea a 3‑a. Participarea Ministerului Public in procesul civil
§1. Consideratii introductive 
§2. Formele participarii procurorului la procesul civil

Capitolul IV. Competenta 

Sectiunea 1. Consideratii generale 
§1. Reglementare 
§2. Notiunea si clasificarea competentei 

Sectiunea a 2‑a. Competenta generala a instantelor judecatoresti
§1. Principiul stabilirii competentei generale a instantelor judecatoresti 
§2. Competenta in materia controlului de constitutionalitate
§3. Competenta in materie electorala
§4. Competenta in materia contenciosului administrativ
§5. Competenta in anumite materii 

Sectiunea a 3‑a. Competenta materiala a instantelor judecatoresti 
§1. Notiuni introductive
§2. Competenta materiala a judecatoriei 
§3. Competenta materiala a tribunalului 
§4. Competenta materiala a curtii de apel 
§5. Competenta materiala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
§6. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta 

Sectiunea a 4‑a. Competenta teritoriala 
§1. Precizari introductive
§2. Competenta teritoriala de drept comun 
§3. Competenta teritoriala alternativa (facultativa) 
§4. Competenta teritoriala exclusiva (exceptionala) 

Sectiunea a 5‑a. Incidente procedurale privitoare la instanta sesizata
§1. Intinderea competentei instantei sesizate 
§2. Stramutarea pricinilor
§3. Mijloacele procedurale de invocare a necompetentei 
§4. Conflictele de competenta 

Capitolul V. Actele de procedura si termenele procedurale

Sectiunea 1. Actele de procedura 
§1. Notiuni introductive
§2. Clasificarea actelor de procedura 
§3. Conditiile generale pentru indeplinirea actelor de procedura 
§4. Enumerarea sanctiunilor pentru nerespectarea conditiilor legale referitoare la actele de procedura
§5. Conditiile generale privind cererile in justitie 

Sectiunea a 2‑a. Citarea si comunicarea actelor de procedura 
§1. Reguli generale 
§2. Cuprinsul citatiei 
§3. Persoanele care urmeaza a fi citate si locul citarii
§4. Organele competente si modalitatile de comunicare 
§5. Inmanarea citatiei si a altor acte de procedura
§6. Verificarea procedurii de comunicare a actelor de procedura 
§7. Invocarea si inlaturarea neregularitatilor privind citarea 

Sectiunea a 3‑a. Nulitatea actelor de procedura civila
§1. Notiune 
§2. Clasificarea nulitatilor actelor de procedura 
§3. Cazurile de nulitate 
§4. Invocarea nulitatii actelor de procedura 
§5. Efectele nulitatii actelor de procedura

Sectiunea a 4‑a. Termenele procedurale 
§1. Notiune si clasificare 
§2. Durata termenelor procedurale 
§3. Intreruperea termenului procedural 
§4. Sanctiunile pentru nerespectarea termenelor procedurale. Decaderea. Repunerea in termen 

PARTEA A II‑A. JUDECATA

Capitolul I. Judecata in fata primei instante 

Sectiunea 1. Etapa scrisa 
§1. Consideratii prealabile 
§2. Cererea de chemare in judecata 
§3. Intampinarea 
§4. Cererea reconventionala 
§5. Masurile asiguratorii 

Sectiunea a 2‑a. Etapele cercetarii procesului si a dezbaterii in fond a procesului
§1. Consideratii generale
§2. Sedinta de judecata 
§3. Etapa cercetarii procesului 
§4. Incidente procedurale care pot aparea in cursul judecatii 
§5. Actele procesuale de dispozitie ale partilor 
§6. Etapa dezbaterii in fond a procesului 

Sectiunea a 3‑a. Etapa deliberarii si pronuntarii hotararii judecatoresti 

Sectiunea a 4‑a. Hotararea judecatoreasca 
§1. Notiunea si clasificarea hotararilor judecatoresti 
§2. Continutul hotararii judecatoresti 
§3. Redactarea, semnarea si comunicarea hotararii judecatoresti
§4. Termenul de gratie
§5. Cheltuielile de judecata 
§6. Efectele hotararii judecatoresti 
§7. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii judecatoresti

Capitolul II. Judecata in caile de atac 

Sectiunea 1. Consideratii generale privind caile de atac 
§1. Importanta cailor de atac 
§2. Clasificarea cailor de atac
§3. Reguli generale pentru folosirea cailor de atac

Sectiunea a 2‑a. Apelul 
§1. Consideratii generale. Sediul materiei
§2. Formele apelului
§3. Obiectul apelului 
§4. Subiectele apelului
§5. Sesizarea instantei de apel 
§6. Depunerea cererii de apel si procedura prealabila la instanta a carei hotarare se ataca. Regularizarea cererii de apel 
§7. Pregatirea judecatii apelului
§8. Judecarea apelului 

Sectiunea a 3‑a. Recursul 
§1. Consideratii generale
§2. Obiectul recursului
§3. Formele recursului
§4. Subiectele recursului 
§5. Motivele de casare 
§6. Sesizarea instantei de recurs 
§7. Depunerea cererii de recurs si procedura prealabila la instanta a carei hotarare se ataca. Regularizarea cererii de recurs 
§8. Pregatirea judecatii recursului 
§9. Judecarea recursului 
§10. Judecata in fond dupa casare 

Sectiunea a 4‑a. Contestatia in anulare 
§1. Definitie. Sediul materiei. Felurile contestatiei in anulare 
§2. Contestatia in anulare de drept comun (obisnuita) 
§3. Contestatia in anulare speciala 
§4. Subiectele contestatiei in anulare 
§5. Sesizarea instantei 
§6. Procedura de judecata

Sectiunea a 5‑a. Revizuirea
§1. Caracterizare. Sediul materiei 
§2. Obiectul revizuirii
§3. Motivele de revizuire
§4. Sesizarea instantei
§5. Judecata revizuirii 

Capitolul III. Mijloace procedurale privind asigurarea unei practici judiciare unitare 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea 2‑a. Recursul in interesul legii 

Sectiunea a 3‑a. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
§1. Notiune. Sediul materiei. Natura juridica 
§2. Conditii de admisibilitate 
§3. Procedura de judecata

Capitolul IV. Contestatia privind tergiversarea procesului 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2‑a. Subiectele contestatiei privind tergiversarea procesului 

Sectiunea a 3‑a. Sesizarea instantei
§1. Instanta competenta 
§2. Cuprinsul si forma cererii 
§3. Motivele contestatiei privind tergiversarea procesului

Sectiunea a 4‑a. Procedura de solutionare a contestatiei privind tergiversarea procesului 

Sectiunea a 5‑a. Plangerea impotriva incheierii de respingere a contestatiei privind tergiversarea procesului 

Sectiunea a 6‑a. Sanctionarea contestatorului de rea‑credinta

Capitolul V. Procedura necontencioasa judiciara 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2‑a. Procedura de solutionare a cererii
§1. Sesizarea instantei
§2. Procedura de judecata 

Sectiunea a 3‑a. Aplicatii ale procedurii necontencioase judiciare 
§1. Proceduri necontencioase judiciare prevazute de Codul de procedura civila 
§2. Proceduri necontencioase judiciare reglementate de acte normative speciale 
§3. Proceduri necontencioase date in competenta altor organe 

Capitolul VI. Proceduri speciale 

Sectiunea 1. Procedura divortului
§1. Consideratii introductive 
§2. Procedura judiciara a divortului 
§3. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara 
§4. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala

Sectiunea a 2‑a. Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca 
§1. Notiune. Sediul materiei 
§2. Conditiile de fond ale punerii sub interdictie 
§3. Procedura punerii sub interdictie 
§4. Efectele punerii sub interdictie 
§5. Ridicarea interdictiei 

Sectiunea a 3‑a. Procedura de declarare a mortii 
§1. Consideratii introductive. Sediul materiei
§2. Conditiile declararii judecatoresti a mortii 
§3. Sesizarea instantei 
§4. Procedura de judecata
§5. Hotararea de declarare a mortii 

Sectiunea a 4‑a. Partajul judiciar 
§1. Consideratii generale
§2. Partile in partaj 
§3. Instanta competenta 
§4. Cererea de partaj 
§5. Procedura partajului 
§6. Hotararea de partaj 

Sectiunea a 5‑a. Ordonanta presedintiala 
§1. Consideratii generale
§2. Conditiile (speciale) de admisibilitate 
§3. Sesizarea instantei 
§4. Procedura de judecata
§5. Sfera de aplicare a ordonantei presedintiale 

Sectiunea a 6‑a. Actiunile (cererile) posesorii
§1. Consideratii generale
§2. Conditii de exercitare 
§3. Calitatea procesuala activa 
§4. Competenta si procedura de judecata 
§5. Luarea masurilor pentru conservarea bunului asupra caruia se exercita posesia 

Sectiunea a 7‑a. Procedura ofertei de plata si consemnatiunii 
§1. Sediul materiei. Justificare. Conditii de validitate 
§2. Procedura ofertei de plata prin executor judecatoresc
§3. Procedura ofertei de plata in fata instantei 
§4. Efectele ofertei de plata

Sectiunea a 8‑a. Procedura ordonantei de plata 
§1. Consideratii introductive 
§2. Conditii (speciale) de admisibilitate 
§3. Sesizarea instantei 
§4. Particularitati referitoare la procedura de judecata 
§5. Cererea in anulare 
§6. Titlul executoriu. Contestatia la executare 

Sectiunea a 9‑a. Procedura cu privire la cererile de valoare redusa 
§1. Consideratii introductive 
§2. Conditii (speciale) de admisibilitate 
§3. Sesizarea instantei 
§4. Particularitati referitoare la procedura de judecata 

Sectiunea a 10‑a. Procedura evacuarii din imobilele folosite sau ocupate fara drept
§1. Notiune. Sediul materiei. Conditii de exercitare 
§2. Sesizarea instantei 
§3. Particularitati referitoare la procedura de judecata 
§4. Suspendarea executarii. Contestatia la executare 
§5. Masuri speciale privind folosinta unui imobil

Sectiunea a 11‑a. Inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii 
§1. Consideratii introductive 
§2. Domeniul de aplicare 
§3. Sesizarea instantei 
§4. Procedura de judecata

Sectiunea a 12‑a. Refacerea inscrisurilor si hotararilor disparute
§1. Domeniul de aplicare
§2. Competenta si procedura refacerii 

Sectiunea a 13‑a. Cautiunea judiciara 
§1. Consideratii generale
§2. Felurile cautiunii judiciare 
§3. Constituirea cautiunii judiciare 
§4. Efectele constituirii cautiunii judiciare 
§5. Cuantumul cautiunii judiciare 
§6. Procedura de stabilire a cautiunii judiciare 
§7. Restituirea cautiunii judiciare 

Partea a III‑a. Executarea silita 

Capitolul I. Consideratii generale

Sectiunea 1. Definitia si caracteristicile executarii silite
§1. Definitia executarii silite 
§2. Caracteristicile executarii silite 

Sectiunea a 2‑a. Natura juridica a executarii silite

Sectiunea a 3‑a. Modalitatile executarii silite 

Capitolul II. Participantii la executarea silita

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2‑a. Partile in faza executarii silite 
§1. Conditiile pentru a fi parte in faza de executare silita
§2. Coparticiparea procesuala in faza de executare silita 
§3. Drepturile si obligatiile partilor in faza de executare silita 
§4. Drepturile si obligatiile tertilor in legatura cu executarea silita 
§5. Executorul judecatoresc 
§6. Instanta de executare 
§7. Ministerul Public 

Capitolul III. Creanta pusa in executare

Sectiunea 1. Creantele care pot fi puse in executare

Sectiunea a 2‑a. Caracterele creantei puse in executare 

Capitolul IV. Titlurile executorii 

Sectiunea 1. Notiuni generale
§1. Notiunea de „titlu executoriu” 
§2. Formula executorie 

Sectiunea a 2‑a. Categoriile de titluri executorii
§1. Hotararile judecatoresti si cele emise de alte organe cu activitate jurisdictionala 
§2. Titlurile executorii care nu sunt emise de organe cu activitate jurisdictionala 

Capitolul V. Incuviintarea executarii silite si instiintarea prealabila a debitorului 

Sectiunea 1. Incuviintarea executarii silite 

Sectiunea a 2‑a. Instiintarea prealabila a debitorului 

Capitolul VI. Incidente care impiedica, sting sau amana executarea silita 

Sectiunea 1. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita 
§1. Consideratii generale. Sediul materiei
§2. Termenul de prescriptie
§3. Inceputul prescriptiei 
§4. Implinirea termenului de prescriptie
§5. Suspendarea si intreruperea cursului prescriptiei
§6. Repunerea in termenul de prescriptie 

Sectiunea a 2‑a. Suspendarea executarii silite 
§1. Notiuni generale 
§2. Suspendarea acordata de creditor 
§3. Suspendarea acordata de instanta de judecata pe baza cailor de atac contra hotararilor judecatoresti 

Sectiunea a 3‑a. Perimarea executarii silite 
§1. Notiuni generale 
§2. Procedura perimarii
§3. Efectele perimarii
§4. Cazurile in care nu se aplica perimarea

Sectiunea a 4‑a. Alte incidente de temporizare a executarii silite 
§1. Precizari introductive
§2. Existenta proprietatii comune asupra bunului urmarit
§3. Beneficiul de discutiune si beneficiul de diviziune 

Capitolul VII. Obiectul executarii silite 

Sectiunea 1. Notiunea de obiect al executarii silite 

Sectiunea a 2‑a. Intinderea urmaririi silite 

Sectiunea a 3‑a. Conventiile privind obiectul urmaririi silite incheiate intre creditor si debitor 

Sectiunea a 4‑a. Ordinea de urmarire a bunurilor debitorului

Sectiunea a 5‑a. Delimitarea bunurilor neurmaribile din patrimoniul debitorului
§1. Bunuri exceptate de la urmarirea silita ca inalienabile 
§2. Bunurile neurmaribile datorita scopului pentru care sunt folosite

Capitolul VIII. Contestatia la executare 

Sectiunea 1. Notiune. Sediul materiei. Natura juridica 

Sectiunea a 2‑a. Obiectul contestatiei la executare 

Sectiunea a 3‑a. Subiectele contestatiei la executare

Sectiunea a 4‑a. Competenta de solutionare a contestatiei la executare 

Sectiunea a 5‑a. Termenul de exercitare a contestatiei la executare

Sectiunea a 6‑a. Procedura de judecata a contestatiei la executare

Capitolul IX. Intoarcerea executarii silite 

Capitolul X. Urmarirea silita mobiliara 

Sectiunea 1. Precizari prealabile

Sectiunea a 2‑a. Identificarea si sechestrarea bunurilor mobile

Sectiunea a 3‑a. Valorificarea bunurilor mobile urmarite silit 
§1. Consideratii preliminare 
§2. Vanzarea la licitatie publica 

Capitolul XI. Poprirea

Sectiunea 1. Precizari introductive 

Sectiunea a 2‑a. Subiectele popririi 

Sectiunea a 3‑a. Obiectul popririi 

Sectiunea a 4‑a. Procedura popririi 
§1. Infiintarea popririi 
§2. Executarea popririi 
§3. Validarea popririi 
§4. Contestatia la poprire 
§5. Desfiintarea popririi

Capitolul XII. Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor

Sectiunea 1. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini 

Sectiunea a 2‑a. Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor

Capitolul XIII. Urmarirea silita imobiliara 

Sectiunea 1. Notiune. Sediul materiei

Sectiunea a 2‑a. Obiectul urmaririi silite imobiliare 

Sectiunea a 3‑a. Inceperea urmaririi silite imobiliare

Sectiunea a 4‑a. Instiintarea debitorului 

Sectiunea a 5‑a. Publicitatea urmaririi silite imobiliare 

Sectiunea a 6‑a. Efectele urmaririi silite imobiliare 

Sectiunea a 7‑a. Vanzarea la licitatie publica
§1. Precizari prealabile 
§2. Formalitatile premergatoare vanzarii la licitatie 
§3. Vanzarea la licitatie 

Sectiunea a 8‑a. Actul de adjudecare 
§1. Notiune. Natura juridica 
§2. Cuprinsul actului de adjudecare 
§3. Efectele adjudecarii 

Capitolul XIV. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate din urmarirea silita

Sectiunea 1. Consideratii introductive

Sectiunea a 2‑a. Eliberarea sumelor obtinute din urmarirea silita 

Sectiunea a 3‑a. Distribuirea sumelor realizate din urmarirea silita
§1. Ordinea de preferinta in cazul pluralitatii de creditori 
§2. Depunerea titlurilor de creanta. Proiectul de distribuire
§3. Plata sumei rezultate din urmarirea silita 

Sectiunea a 4‑a. Predarea titlurilor de creanta. Inchiderea procedurii 

Capitolul XV. Executarea silita directa

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2‑a. Predarea silita a bunurilor mobile 

Sectiunea a 3‑a. Predarea silita a bunurilor imobile 
§1. Consideratii prealabile
§2. Inceperea executarii silite. Instiintarea debitorului
§3. Predarea catre creditor a bunului supus executarii 

Sectiunea a 4‑a. Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face 

Sectiunea a 5‑a. Executarea hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii referitoare la minori 

Impecabil!
Un curs impecabil, foarte bine organizat și explicat!
Maria | 16.01.2018 10:04
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (2/0)
?
Va apărea ediția a 5-a ?

{Editura Hamangiu
Buna ziua,

este in lucru o noua editie. Datorita modificarilor ample, cartea este programata pentru luna ianuarie, dar va vom tine la curent.

Cu respect,
Echipa Hamanhiu}
Ioan Dumitru | 14.10.2019 17:00
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei07 iul. 2017
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini1392
Tip coperta165x235 mm, Carte cartonata
Editiea 4-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Fise de drept civil_ed a 2-a_Gabriel Boroi, Mona Maria Pivniceru

Fise de drept civil. Editia a 2-a

Partea generala. Persoane. Drepturi reale principale. Obligatii. Contracte. Succesiuni. Familie
170,00 RON
Indisponibila
Drept civil. Drepturile reale principale - ed 3_Birsan
DE ACELASI AUTOR - Mirela Stancu
-15%
NOU
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***
-15%
Indisponibila
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***
-25%
Indisponibila
Pachetul complet de procedura civila - Gabriel Boroi, Mirela Stancu

Drept procesual civil. Editia a 6-a

Partea generala. Judecata in fata primei instante. Judecata in caile de atac. Proceduri speciale. Executarea silita
480,00 RON