Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept procesual al Uniunii Europene. Editia a 2-a

Sedes materiae
ISBN/ISSN: 978-606-27-0849-8
Editura: Hamangiu
30,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Aceasta culegere de acte normative si indrumari adoptate de instantele UE are menirea de a acorda un sprijin profesionist atat reprezentantilor procesuali, avocati, consilieri si agenti guvernamentali, in intelegerea si respectarea procedurilor instantelor UE, cat si judecatorilor nationali, veritabili judecatori de drept comun ai dreptului unional, si, nu in ultimul rand, teoreticienilor dreptului Uniunii Europene si studentilor din cadrul facultatilor de drept.

Din punct de vedere tehnic, lucrarea contine 37 de documente, dintre care amintim: extrasele din TUE si TFUE, statutul instantelor UE, codurile de procedura ale celor doua instante unionale, instructiunile practice adresate partilor si reprezentantilor procesuali, instructiuni cu privire la utilizarea sistemului de comunicare e-Curia, precum si documente ca cele menite sa acorde un sprijin in procedura orala celor care pledeaza in fata instantelor unionale, ca cele care clarifica modul concret al calcularii unor sanctiuni pecuniare ce se pot impune statelor membre pentru nerespectarea dreptului unional, ca cele care constituie fundamentul juridic al functionarii agentului guvernamental din Romania sau ca cele care se refera la domenii de ultima noutate aparute in viata instantelor unionale, precum: acordarea anonimatului, accesul publicului la documente, normele de securitate privind mijloacele de proba sau proiectul e-Justitia.

1. Tratatul privind Uniunea Europeana (extras) 

2. Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (extras)

3. Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice (extras) 

4. Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii (extras) 

5. Protocolul (nr. 7) privind privilegiile si imunitatile Uniunii Europene

6. Acordul privind crearea Spatiului Economic European (extras) 

7. Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului (...) privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la UE. Actul de aderare (extras) 

8. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (extras) 

9. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si pentru Curtea de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb

10. Protocolul (nr. 3) Privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene (extras) 

11. Codul de conduita a membrilor si a fostilor membri ai Curtii de Justitie a Uniunii Europene 

12. Decizia Curtii de Justitie privind zilele de sarbatoare legala si vacantele judecatoresti

13. Regulamentul de procedura al Curtii de Justitie 

14.  Regulamentul aditional al Curtii de Justitie 

15.  Regulamentul de procedura al Tribunalului 

16.  Dispozitii practice de punere in aplicare a regulamentului de procedura al Tribunalului 

17.  Recomandari in atentia instantelor nationale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare

18.  Decizia Tribunalului referitoare la depunerea si la comunicarea de acte de procedura prin intermediul aplicatiei e‑Curia 

19.  Conditiile de utilizare a aplicatiei e‑Curia – aplicabile reprezentantilor partilor 

20.  Conditiile de utilizare a aplicatiei e‑Curia – aplicabile asistentilor 

21.  Instructiuni practice pentru parti, referitoare la cauzele cu care este sesizata Curtea 

22.  Formular de asistenta judiciara

23.  Model de rezumat al motivelor si principalelor argumente invocate in cererea introductiva (pentru alte cauze decat cele de proprietate intelectuala) 

24.  Lista de verificare cerere introductiva depusa in format hartie 

25.  Lista de verificare cerere introductiva depusa prin intermediul aplicatiei e‑Curia 

26.  Lista de verificare sedinta de audiere a pledoariilor

27.  Indrumari pentru sustinerea pledoariilor

28. Comunicarea Comisiei [SEC(2005)1658]. Punerea in aplicare  a art. 228 din Tratatul CE 

29.  Comunicare a Comisiei [SEC(2010)1371 final/11.11.2010]. Punerea in aplicare a art. 260 alin. (3) din TFUE

30.  Actualizarea datelor utilizate pentru calcularea sumei forfetare si a penalitatilor cu titlu cominatoriu pe care Comisia urmeaza sa le propuna Curtii de Justitie in cadrul procedurii de constatare a neindeplinirii obligatiilor [Comunicarea Comisiei C (2016) 5091 final din 9 august 2016] 

31.  Acordarea anonimatului in procedurile jurisdictionale derulate in fata Curtii de Justitie

32.  Acordarea anonimatului in procedurile jurisdictionale derulate in fata Tribunalului Uniunii Europene

33.  Decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene privind accesul publicului la documentele detinute de Curtea de Justitie a Uniunii Europene in exercitarea functiilor sale administrative 

34.  Decizia (UE) 2016/2386 a Curtii de Justitie privind normele de securitate aplicabile informatiilor sau inscrisurilor ori mijloacelor materiale de proba prezentate in fata Tribunalului in temeiul articolului 105 din Regulamentul de procedura al acestuia 

35.  Decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene privind depunerea arhivelor istorice ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene la Arhivele istorice ale Uniunii Europene (Institutul Universitar European) 

36.  Rezolutia (UE) 2016/1471 a Parlamentului European din 28 aprilie 2016 continand observatiile care fac parte integranta din decizia privind descarcarea de gestiune pentru executia bugetului general al Uniunii Europene aferent exercitiului financiar 2014, sectiunea IV – Curtea de Justitie 

37.  Proiect de strategie privind e‑justitia europeana 2014‑2018

Detalii tehnice
Data aparitiei10 mai 2017
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini368
Editiea 2-a
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata