Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept procesual al Uniunii Europene. Editia a 3-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-2286-9
Editura: Hamangiu
65,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Aceasta culegere de acte normative si indrumari adoptate de instantele UE are menirea de a acorda un sprijin profesionist atat reprezentantilor procesuali, avocati, consilieri si agenti guvernamentali in intelegerea si respectarea procedurilor instantelor UE, cat si judecatorilor nationali, veritabili judecatori de drept comun ai dreptului unional, si, nu in ultimul rand, teoreticienilor dreptului Uniunii Europene si studentilor din cadrul facultatilor de drept.

Din punct de vedere tehnic, lucrarea contine 36 de documente, dintre care amintim: extrasele din TUE si TFUE, statutul instantelor UE, codurile de procedura ale celor doua instante unionale, instructiunile practice adresate partilor si reprezentantilor procesuali, instructiuni cu privire la utilizarea sistemul de comunicare e-Curia, precum si documente ca cele menite sa acorde un sprijin in procedura orala celor care pledeaza in fata instantelor unionale, ca cele care clarifica modul concret al calcularii unor sanctiuni pecuniare ce se pot acorda statelor membre pentru nerespectarea dreptului unional, ca noua metodologie privind reprezentarea juridică a Romaniei de catre agentul guvernamental, ca noul cod deontologic sau ca cele care se refera la domenii de noutate aparute in viata instantelor unionale, precum: acordarea anonimatului si acordarea unor denumiri fictive cauzelor, accesul publicului la documente, normele de securitate privind mijloacele de proba.

Un element de noutate relevant pe care il aduce aceasta editie este includerea documentelor privind infiintarea, functionarea si procedura Parchetului European (EPPO), respectiv a Directivei privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.

1. Tratatul privind Uniunea Europeana (extras)
2. Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (extras)
3. Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice (extras)
4. Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii (extras)
5. Protocolul (nr. 7) privind privilegiile si imunitatile Uniunii Europene (extras)
6. Acordul privind crearea Spatiului Economic European (extras)
7. Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului (...) privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la UE Actul de aderare (extras)
8. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (extras)
9. O.U.G. nr. 11/2017 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si pentru Curtea de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb 10. Metodologie privind reprezentarea juridica a Romaniei inaintea Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a celorlalte institutii UE, precum si inaintea Curtii de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb
11. Protocolul (nr. 3) privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene
12. Codul de conduita a membrilor si a fostilor membri ai Curtii de Justitie a Uniunii Europene
13. Regulamentul de procedura al Curtii de Justitie
14. Regulamentul aditional al Curtii de Justitie
15. Regulamentul de procedura al Tribunalului
16. Dispozitii practice de punere in aplicare a Regulamentului de procedura al Tribunalului din 20 mai 2015 
17. Recomandari in atentia instantelor nationale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare
18. Decizia Tribunalului referitoare la depunerea si la notificarea de acte de procedura prin intermediul aplicatiei e‑Curia din 11 iulie 2018
19. Conditii de utilizare a aplicatiei e‑Curia
20. Instructiuni practice pentru parti, referitoare la cauzele cu care este sesizata Curtea
21. Formular de asistenta judiciara
22. Model de rezumat al motivelor si principalelor argumente invocate in cererea introductiva
23. Cerere introductiva – Aide‑mémoire
24. Sedinta de audiere a pledoariilor – Aide‑mémoire
25. Indrumari pentru sustinerea pledoariilor din partea Directiei de interpretare
26. Protectia datelor cu caracter personal in cadrul publicatiilor referitoare la procedurile jurisdictionale in fata Curtii de Justitie
27. Omiterea unor date fata de public in procedurile jurisdictionale
28. Decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene privind accesul publicului la documentele detinute de Curtea de Justitie a Uniunii Europene in exercitarea functiilor sale administrative din 26 noiembrie 2019
29. Decizia (UE) 2016/2386 a Curtii de Justitie privind normele de securitate aplicabile informatiilor sau inscrisurilor ori mijloacelor materiale de proba prezentate in fata Tribunalului in temeiul articolului 105 din Regulamentul de procedura al acestuia din 20 septembrie 2016
30. Comunicare a Comisiei. Sanctiuni financiare in cadrul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor (2023/C 2/01)
31. Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO) din 12 octombrie 2017
32. Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal din 5 iulie 2017 (Directiva PIF)
33. Regulamentul intern de procedura al Parchetului European adoptat prin Decizia 3/2020 din 12 octombrie 2020 a Colegiului Parchetului
European (EPPO) si modificat si completat prin Decizia 85/2021 din 11 august 2021 si prin Decizia 26/2022 din 29 iunie 2022 ale Colegiului EPPO
34. Orientarile operationale privind investigarea, politica de evocare si trimiterea cazurilor, adoptate prin Decizia Colegiului Parchetului
European din 21 aprilie 2021, modificata prin Decizia 026/2022 din 29 iunie 2022 a Colegiului EPPO
35. Orientarile privind procedurile simplificate si, respectiv, privind delegarea competentelor camerelor permanente, adoptate prin Decizia Colegiului Parchetului European din 2 decembrie 2020 
36. Orientarile Colegiului EPPO privind aplicarea articolului 31 din Regulamentul (UE) 2017/1939, adoptate prin Decizia Colegiului Parchetului European din 26 ianuarie 2022
 

Detalii tehnice
Data aparitiei09 iun. 2023
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini536
Format145x205 mm
Editiea 3-a
Tip copertaCarte brosata