Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept penal. Partea generala. Editia a 2-a

ISBN/ISSN: 978-973-1720-16-6
Editura: Hamangiu
72,30 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Cursul este in acord cu modificarile aduse codului penal prin Legea nr. 278/2006 si intra in bibliografia pentru examenul de licenta.

CAPITOLUL I. Introducere in studiul dreptului penal

SECTIUNEA I. Dreptul penal ca ramura a sistemului de drept romanesc 

§1. Evolutia istorica a dreptului penal roman

§2. Definitia, obiectul si sarcinile dreptului penal

§3. Scopul dreptului penal

§4. Caracteristicile dreptului penal 

§5. Necesitatea dreptului penal

§6. Legaturile dreptului penal cu alte ramuri de drept

§7. Raportul dintre dreptul penal si morala 

SECTIUNEA A II-A. Stiinta dreptului penal

§1. Definitia, obiectul si sarcinile stiintei dreptului penal

§2. Delimitarea stiintei dreptului penal de stiinta politica penala

§3. Legatura dintre stiinta dreptului penal si alte stiinte penale ori criminale 

SECTIUNEA A III-A. Dreptul de a pedepsi si fundamentul acestui drept. Aspecte istorico-filozofice

§1. Are societatea dreptul de a pedepsi?

§2. Sisteme admise in trecut si in prezent care fundamenteaza dreptul de a pedepsi

§3. Doctrinele apararii sociale 

§4. Evolutia si perspectiva pedepselor in dreptul penal contemporan 

SECTIUNEA A IV-A. Principiile de baza specifice dreptului penal

§1. Discutii privind existenta sau inexistenta unor principii fundamentale ale dreptului penal 

§2. Principiile de baza specifice dreptului penal 

SECTIUNEA A V-A. Izvoarele dreptului penal 

§1. Notiunea de izvor de drept 

§2. Izvoarele dreptului penal 

§3. Discutii in legatura cu izvoarele dreptului penal

SECTIUNEA A VI-A. Raportul juridic penal

§1. Notiunea raportului juridic penal

§2. Elementele raportului juridic penal

§3. Nasterea, modificarea si stingerea raportului juridic penal

§4. Raportul juridic penal si raspunderea penala

§5. Raportul juridic penal de conflict si raportul juridic procesual penal

§6. Faptele penale

SECTIUNEA A VII-A. Raspunderea penala internationala

§1. Responsabilitatea internationala a statelor

§2. Raspunderea penala internationala 

§3. Curtea Penala Internationala

SECTIUNEA A VIII-A. Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana si efectele ei in planul dreptului penal roman

§1. Observatii preliminare

§2. Scurta privire asupra principalelor institutii comunitare cu implicatii asupra dreptului penal european

§3. Izvoarele dreptului penal european

§4. Concluzii 

CAPITOLUL II. Legea penala si limitele ei de aplicare

SECTIUNEA I. Generalitati despre legea penala 

§1. Notiunea de lege penala 

§2. Categorii de legi penale

§3. Principiile aplicarii legii penale

SECTIUNEA A II-A. Structura si continutul legii penale

§1. Legea penala generala si structura ei 

§2. Continutul normativ al legii penale si clasificarea normelor juridice penale 

§3. Structura normei penale de incriminare 

SECTIUNEA A III-A. Interpretarea si aplicarea legii penale 

§1. Interpretarea si problemele interpretarii legii penale

§2. Formele interpretarii 

§3. Metode de interpretare 

§4. Felurile interpretarii dupa rezultat

§5. Limitele interpretarii

§6. Tendinte actuale si perspectiva interpretarii legii penale

§7. Aplicarea legii penale

SECTIUNEA A IV-A. Aplicarea legii penale in spatiu

Subsectiunea I. Teritorialitatea legii penale

§1. Principiul teritorialitatii legii penale

Subsectiunea a II-a. Aplicarea legii penale romane unor infractiuni savarsite in strainatate

§1. Principiul personalitatii legii penale 

§2. Principiul realitatii legii penale 

§3. Principiul universalitatii legii penale

§4. Caracterul subsidiar al principiilor realitatii si universalitatii 

Subsectiunea a III-a. Exceptii de la aplicarea legii penale romane in spatiu. Imunitati de jurisdictie 

§1. Reglementarea si fundamentarea imunitatilor de jurisdictie

§2. Imunitatea diplomatica 

§3. Aplicarea legii penale in cazul infractiunilor savarsite la bordul navelor sau aeronavelor straine destinate scopurilor comerciale, care se afla pe teritoriul Romaniei

§4. Aplicarea legii penale in cazul infractiunilor savarsite la bordul navelor sau aeronavelor militare ori guvernamentale

§5. Aplicarea legii penale in cazul infractiunilor savarsite de personalul armatelor straine stationate ori aflate in trecere pe teritoriul Romaniei

Subsectiunea a IV-a. Extradarea infractorilor si condamnatilor

§1. Notiunea si caracterizarea extradarii

§2. Fundamentul si izvoarele extradarii

§3. Reglementarea si principiile extradarii

§4. Conditiile de acordare sau solicitare a extradarii

§5. Conditiile de fond ale extradarii 

§6. Conditiile de forma ale extradarii

§7. Extradarea si drepturile omului

SECTIUNEA A V-A. Aplicarea legii penale in timp

Subsectiunea 1. Principiul activitatii legii penale 

§1. Intrarea si iesirea din vigoare a legii penale

§2. Principiul aplicarii legii penale active

§3. Concursul de legi penale (active) 

Subsectiunea a II-a. Extraactivitatea legii penale

§1. Principiul neretroactivitatii legii penale

§2. Principiul retroactivitatii legii penale 

§3. Situatii tranzitorii 

§4. Principiul aplicarii legii penale mai favorabile in ipoteza faptelor penale nedefinitiv judecate

§5. Principiul aplicarii legii penale mai favorabile in ipoteza faptelor penale definitiv judecate

Subsectiunea a III-a. Cazuri speciale de extraactivitate a legii penale

§1. Legi penale retroactive 

§2. Legi penale ultraactive 

CAPITOLUL III. Infractiunea si trasaturile ei esentiale

SECTIUNEA I. Infractiunea

§1. Aspecte generale ale infractiunii 

§2. Conceptul de infractiune in stiinta dreptului penal 

§3. Definitia generala a infractiunii 

SECTIUNEA A II-A. Trasaturile esentiale ale infractiunii 

§1. Observatii in legatura cu trasaturile esentiale ale infractiunii

§2. Infractiunea fapta prevazuta de legea penala

§3. Infractiunea fapta care prezinta pericol social

§4. Infractiunea, fapta savarsita cu vinovatie 

SECTIUNEA A III-A. Continutul infractiunii 

§1. Generalitati despre continutul infractiunii

§2. Structura continutului infractiunii 

§3. Clasificarea continuturilor de infractiune 

SECTIUNEA A IV-A. Analiza structurii continutului infractiunii 

Subsectiunea I. Factorii preexistenti ai infractiunii 

§1. Obiectul infractiunii si categoriile lui 

§2. Subiectii infractiunii

§3. Timpul si locul savarsirii infractiunii 

Subsectiunea a II-a. Latura obiectiva si latura subiectiva a infractiunii 

§1. Latura obiectiva a infractiunii

§2. Latura subiectiva a infractiunii 

Subsectiunea a III-a. Clasificarea infractiunilor

§1. Clasificarea infractiunilor dupa obiectul social juridic si dupa subiect

§2. Clasificarea infractiunilor dupa latura obiectiva si latura subiectiva a infractiunii 

§3. Alte clasificari

SECTIUNEA A V-A. Formele infractiunii intentionate dupa fazele de desfasurare 

Subsectiunea I. Fazele de desfasurare ale infractiunii intentionate

§1. Aspecte generale

§2. Perioadele infractiunii intentionate 

Subsectiunea a II-a. Formele infractiunii intentionate si caracterizarea acestora

§1. Generalitati privind formele infractiunii dupa fazele de desfasurare a activitatii infractionale

§2. Actele preparatorii

§3. Tentativa

§4. Infractiunea fapt consumat 

§5. Infractiunea fapt epuizat 

Subsectiunea a III-a. Desistarea si impiedicarea producerii rezultatului, cauze de nepedepsire a tentativei

§1. Desistarea 

§2. Impiedicarea producerii rezultatului

§3. Pedepsirea actelor de executare calificate

CAPITOLUL IV. Unitatea de infractiune

SECTIUNEA I. Unitatea naturala de infractiune si formele ei

§1. Notiunea de unitate de infractiune

§2. Unitatea naturala de infractiune si formele ei

§3. Infractiunea simpla

§4. Infractiunea continua 

§5. Infractiunea deviata 

SECTIUNEA A II-A. Unitatea legala de infractiune si formele ei 

§1. Consideratii generale despre unitatea legala de infractiune

§2. Infractiunea continuata 

§3. Infractiunea complexa

§4. Infractiunea progresiva

§5. Infractiunea de obicei 

CAPITOLUL V. Pluralitatea de infractiuni

SECTIUNEA I. Consideratii generale despre pluralitatea de infractiuni

§1. Conceptul si caracterizarea pluralitatii de infractiuni

§2. Formele pluralitatii de infractiuni

SECTIUNEA A II-A. Concursul de infractiuni 

§1. Notiunea si caracterizarea concursului de infractiuni

§2. Modalitatile concursului de infractiuni

§3. Sisteme cunoscute de stabilire si aplicare a pedepsei pentru concursul de infractiuni

§4. Aplicarea pedepsei principale in caz de concurs de infractiuni savarsit de o persoana fizica

§5. Pedeapsa complementara si masurile de siguranta aplicabile persoanei fizice in caz de concurs de infractiuni

§6. Contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente savarsite de persoana fizica

§7. Pedeapsa in cazul concursului de infractiuni savarsite de o persoana juridica 

SECTIUNEA A III-A. Recidiva 

Subsectiunea I. Aspecte generale privind recidiva in cazul persoanei fizice 

§1. Conceptul si caracterizarea recidivei

§2. Structura recidivei

Subsectiunea a II-a. Modalitatile recidivei in legislatia penala 

§1. Observatii generale

§2. Recidiva postcondamnatorie [art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen.] 

§3. Recidiva postexecutorie [art. 37 alin. (1) lit. b) C. pen.]

§4. Mica recidiva [art. 37 alin. (1) lit. c) C. pen.]

§5. Recidiva internationala 

Subsectiunea a III-a. Pedeapsa in caz de recidiva pentru persoana fizica 

§1. Aspecte generale

§2. Pedeapsa in cazul recidivei postcondamnatorii

§3. Pedeapsa in cazul recidivei postexecutorii

§4. Pedeapsa in cazul micii recidive

§5. Descoperirea ulterioara a starii de recidiva

Subsectiunea a IV-a. Recidiva in cazul persoanei juridice

§1. Cazurile in care exista recidiva pentru persoana juridica

§2. Pedeapsa in cazul recidivei persoanei juridice

§3. Descoperirea ulterioara a starii de recidiva in cazul persoanei juridice 

Subsectiunea a V-a. Pluralitatea intermediara de infractiuni

§1. Notiunea si caracterizarea pluralitatii intermediare de infractiuni

§2. Aplicarea pedepsei in cazul pluralitatii intermediare de infractiuni 

CAPITOLUL VI. Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei

SECTIUNEA I. Generalitati despre cauzele care inlatura caracterul penal al faptei

§1. Notiunea de cauze care inlatura caracterul penal al unei fapte

§2. Clasificarea cauzelor care inlatura caracterul penal al faptei

SECTIUNEA A II-A. Lipsa prevederii faptei in legea penala

§1. Notiune si cadru

§2. Efecte juridice 

SECTIUNEA A III-A. Lipsa pericolului social al faptei prevazute de legea penala 

§1. Lipsa pericolului social in situatii speciale

SECTIUNEA A IV-A. Fapta prevazuta de legea penala care nu prezinta pericolul social al unei infractiuni

§1. Lipsa pericolului social al faptei prevazute de legea penala

§2. Institutia faptei prevazute de legea penala care nu prezinta pericolul social al unei infractiuni

§3. Conditiile in care o fapta prevazuta de legea penala nu prezinta pericolul social al unei infractiuni

§4. Raspunderea pentru fapta prevazuta de legea penala care nu prezinta pericolul social al unei infractiuni

SECTIUNEA A V-A. Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei prin inlaturarea vinovatiei

§1. Legitima aparare

§2. Starea de necesitate

§3. Constrangerea fizica si constrangerea morala

§4. Cazul fortuit

§5. Iresponsabilitatea 

§6. Betia 

§7. Minoritatea faptuitorului

§8. Eroarea de fapt

CAPITOLUL VII. Savarsirea infractiunii de catre mai multe persoane

SECTIUNEA I. Consideratii generale privind savarsirea infractiunii de catre mai multe persoane

§1. Caracterizarea pluralitatii de infractori

§2. Formele pluralitatii de infractori 

SECTIUNEA A II-A. Participatia penala

§1. Notiunea de participatie penala si conditiile acesteia

§2. Conceptia care sta la baza reglementarii in Codul penal, a institutiei participatiei penale 

§3. Felurile participatiei penale

SECTIUNEA A III-A. Participatia penala propriu-zisa 

§1. Notiune si caracterizare

§2. Formele participatiei penale propriu-zise 

Subsectiunea I. Participantii 

§1. Autorul (coautorii) 

§2. Instigatorul

§3. Complicele

Subsectiunea a II-a. Participatia improprie

§1. Conceptul de participatie improprie si caracterizarea acesteia

§2. Participatia improprie in dreptul penal

§3. Necesitatea reglementarii participatiei improprii in Codul penal 

§4. Modalitatile participatiei penale improprii 

SECTIUNEA A IV-A. Tratamentul penal al participatiei 

§1. Temeiul raspunderii penale in caz de participatie

§2. Pedeapsa in caz de participatie proprie

§3. Pedeapsa in cazul participatiei improprii

CAPITOLUL VIII. Raspunderea penala a persoanei fizice si juridice

SECTIUNEA I. Raspunderea penala institutie fundamentala a dreptului penal

§1. Cadrul juridic privind raspunderea penala a persoanei fizice

§2. Raspunderea penala, consecinta a savarsirii unei infractiuni

§3. Conceptul de raspundere penala

§4. Temeiul raspunderii penale

§5. Raspunderea penala ca institutie fundamentala a dreptului penal

SECTIUNEA A II-A. Principiile raspunderii penale 

§1. Notiunea si cadrul principiilor raspunderii penale

§2. Principiile raspunderii penale privite in special

SECTIUNEA A III-A. Raspunderea penala a persoanei juridice 

§1. Consideratii preliminare

§2. Teorii cu privire la raspunderea penala a persoanei juridice 

§3. Abordarea raspunderii penale a persoanei juridice in doctrina si legislatia penala romana

§4. Necesitatea introducerii institutiei raspunderii penale a persoanei juridice in Codul penal actual 

§5. Cadrul juridic al raspunderii penale a persoanei juridice

SECTIUNEA A IV-A. Pedepsele aplicabile persoanelor juridice si regimul lor de executare

§1. Felurile pedepselor aplicabile persoanei juridice

§2. Aplicarea si executarea pedepselor complementare in cazul persoanei juridice 

§3. Regimul de executare a pedepselor aplicate persoanei juridice

SECTIUNEA A V-A. Cauze generale care inlatura raspunderea penala

Subsectiunea I. Amnistia

§1. Notiune si caracterizare

§2. Felurile amnistiei 

§3. Obiectul amnistiei 

§4. Efectele amnistiei 

Subsectiunea a II-a. Prescriptia raspunderii penale a persoanei fizice si juridice

§1. Prescriptia raspunderii penale

§2. Termenele de prescriptie a raspunderii penale pentru persoana fizica 

§3. Intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale

§4. Suspendarea cursului prescriptiei raspunderii penale

§5. Termenele de prescriptie a raspunderii penale pentru minori

§6. Termenele de prescriptie a raspunderii penale pentru persoana juridica 

Subsectiunea a III-a. Lipsa plangerii prealabile, retragerea plangerii si impacarea partilor, cauze care inlatura raspunderea penala 

§1. Lipsa plangerii prealabile

§2. Retragerea plangerii prealabile

§3. Impacarea partilor

SECTIUNEA A VI-A. Inlocuirea raspunderii penale in cazul persoanei fizice 

§1. Notiunea si caracterizarea inlocuirii raspunderii penale

§2. Natura juridica a inlocuirii raspunderii penale 

§3. Conditiile inlocuirii raspunderii penale

§4. Inlocuirea raspunderii penale in caz de pluralitate de infractori sau infractiuni 

§5. Inlocuirea raspunderii penale in situatii speciale

§6. Sanctiunile administrative aplicabile in cazul inlocuirii raspunderii penale

CAPITOLUL IX. Sanctiunile de drept penal aplicabile persoanei fizice si juridice

SECTIUNEA I. Consideratii generale privind sanctiunile in dreptul penal 

§1. Necesitatea sanctiunilor de drept penal pentru combaterea fenomenului infractional

§2. Notiunea, categoriile si caracterele sanctiunilor de drept penal

§3. Principiile stabilirii sanctiunilor de drept penal

SECTIUNEA A II-A. Pedepsele 

Subsectiunea I. Consideratii de ordin general privind pedepsele

§1. Notiunea generala de pedeapsa 

§2. Trasaturile specifice ale pedepsei

§3. Scopul pedepsei

§4. Functiile pedepsei

§5. Clasificarea pedepselor

§6. Sistemul pedepselor aplicabil persoanei fizice

SECTIUNEA A III-A. Pedepsele principale privative de libertate aplicabile persoanei fizice

Subsectiunea I. Consideratii generale cu privire la pedepsele principale privative de libertate 

§1. Principiile generale privind executarea pedepselor privative de libertate

§2. Organizarea executarii pedepselor privative de libertate in Romania 

§3. Regimul de executare a pedepselor privative de libertate in Romania 

Subsectiunea a II-a. Regimul de executare a pedepsei detentiunii pe viata 

§1. Consideratii preliminare

§2. Regimul de executare a pedepsei detentiunii pe viata

Subsectiunea a III-a. Pedeapsa inchisorii

§1. Regimul executarii pedepsei inchisorii

§2. Sistemul pedepselor din Romania si Conventia europeana a drepturilor omului

Subsectiunea a IV-a. Amenda penala aplicabila persoanei fizice 

§1. Caracterul amenzii penale

§2. Reglementarea amenzii in Codul penal 

§3. Specificul amenzii penale

§4. Trasaturile negative ale amenzii

§5. Criterii de individualizare a pedepsei amenzii 

§6. Delimitarea amenzii de alte sanctiuni pecuniare

§7. Inlocuirea pedepsei amenzii

§8. Situatii speciale privind aplicarea pedepsei amenzii

§9. Modul de executare a pedepsei amenzii

SECTIUNEA A IV-A. Pedepsele complementare aplicabile persoanei fizice 

§1. Interzicerea unor drepturi 

§2. Continutul pedepsei interzicerii unor drepturi

§3. Conditiile de aplicare a pedepsei interzicerii unor drepturi

§4. Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi

§5. Degradarea militara

SECTIUNEA A V-A. Pedepsele accesorii aplicabile persoanei fizice

§1. Concept si caracterizare

§2. Continutul pedepsei accesorii 

§3. Executarea pedepsei accesorii 

CAPITOLUL X. Aplicarea pedepselor

SECTIUNEA I. Individualizarea pedepselor 

§1. Conceptul si necesitatea individualizarii pedepselor

§2. Forme si modalitati de individualizare

§3. Mijloacele de individualizare a pedepselor

SECTIUNEA A II-A. Individualizarea legala a pedepsei aplicate persoanei fizice 

§1. Preliminarii

§2. In ce consta individualizarea legala a pedepsei

§3. Individualizarea pedepselor pentru persoana juridica

SECTIUNEA A III-A. Individualizarea judiciara a pedepselor 

§1. Preliminarii

§2. Criteriile generale de individualizare judecatoreasca a pedepselor

§3. Circumstantele

§4. Stari de agravare sau de atenuare a pedepsei 

SECTIUNEA A IV-A. Circumstantele atenuante si agravante 

Subsectiunea I. Circumstantele atenuante legale

§1. Notiunea si cadrul circumstantelor atenuante legale 

§2. Depasirea limitelor legitimei aparari 

§3. Depasirea limitelor starii de necesitate

§4. Provocarea 

Subsectiunea a II-a. Circumstantele atenuante judiciare

§1. Circumstantele atenuante judiciare enumerate exemplificativ in Codul penal 

§2. Alte imprejurari care pot fi considerate circumstante atenuante judiciare 

§3. Concluzii privind circumstantele atenuante judiciare 

§4. Efectele circumstantelor atenuante legale sau judiciare

Subsectiunea a III-a. Circumstantele agravante legale generale 

§1. Notiunea si caracterizarea circumstantelor agravante legale

§2. Circumstantele agravante prevazute de Codul penal, privite in mod special

Subsectiunea a IV-a. Circumstantele agravante legale prevazute in legi nepenale cu unele dispozitii penale

§1. Circumstante prevazute in Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri 

Subsectiunea a V-a. Circumstantele agravante judiciare

§1. Notiune si caracterizare

§2. Conditii de existenta 

§3. Imprejurari ce pot constitui circumstante agravante judiciare 

Subsectiunea a VI-a. Efectele circumstantelor agravante 

§1. Consacrarea de catre legiuitor a sistemului agravarii facultative a pedepsei in prezenta circumstantelor agravante 

§2. Mecanismul agravarii pedepsei in prezenta circumstantelor agravante in cazul persoanei fizice

§3. Efectele circumstantelor agravante in cazul persoanei juridice 

Subsectiunea a VII-a. Concursul intre cauzele de agravare si atenuare a pedepsei

§1. Consideratii de ordin general 

§2. Ordinea de aplicare a circumstantelor

§3. Concursul intre circumstantele agravante si atenuante

§4. Stabilirea pedepsei in cazul concursului de circumstante atenuante si agravante sau stari de agravare

SECTIUNEA A V-A. Individualizarea judiciara a executarii pedepselor

Subsectiunea I. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate persoanei fizice 

§1. Definitia si natura juridica a suspendarii conditionate a executarii pedepsei 

§2. Conditiile de acordare a suspendarii conditionate a executarii pedepsei 

§3. Termenul de incercare 

§4. Efectele suspendarii conditionate a executarii pedepsei

§5. Revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei

§6. Anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei, pentru infractiuni savarsite anterior 

§7. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei in cazuri speciale 

Subsectiunea a II-a. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere aplicate persoanei fizice 

§1. Notiune si caracterizare

§2. Conditiile de acordare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

§3. Termenul de incercare 

§4. Masurile de supraveghere

§5. Obligatiile condamnatului 

§6. Efectele suspendarii executarii pedepsei sud supraveghere

§7. Revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere 

§8. Anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere 

§9. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere in cazuri speciale

Subsectiunea a III-a. Executarea pedepsei la locul de munca

§1. Notiune si caracterizare

§2. Natura juridica a institutiei executarii pedepsei la locul de munca

§3. Conditiile ce trebuie indeplinite pentru a se putea dispune executarea pedepsei la locul de munca

§4. Modul de executare a pedepsei la locul de munca

§5. Revocarea executarii pedepsei la locul de munca 

§6 Anularea executarii pedepsei la locul de munca

§7. Incetarea executarii pedepsei la locul de munca 

SECTIUNEA A VI-A. Individualizarea pedepsei in timpul executarii acesteia

§1. Calculul termenelor

§2. Liberarea conditionata

§3. Executarea pedepsei intr-o inchisoare militara

§4. Executarea pedepsei amenzii penale 

CAPITOLUL XI. Sanctiuni aplicabile minorilor infractori

SECTIUNEA I. Reglementarea regimului infractorilor minori in Codul penal roman 

§1. Varsta subiectilor de drept penal

§2. Constrangerea penala fata de minorii infractori 

§3. Capacitatea penala in cazul minorilor 

SECTIUNEA A II-A. Sistemul raspunderii penale a minorilor

§1. Minorii care nu raspund penal 

§2. Minori care raspund penal

§3. Consecintele raspunderii penale a minorilor 

§4. Cadrul sanctiunilor de drept penal ce pot fi aplicate minorilor infractori

SECTIUNEA A III-A. Masurile educative aplicabile minorilor infractori

§1. Mustrarea (art. 102 C. pen.) 

§2. Libertatea supravegheata (art. 103 C. pen.) 

§3. Internarea intr-un centru de reeducare (art. 104 C. pen.)

§4. Internarea intr-un institut medical - educativ (art. 105 C. pen.)

SECTIUNEA A VI-A. Pedepsele aplicabile infractorilor minori 

§1. Pedeapsa inchisorii 

§2. Pedeapsa amenzii

§3. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate minorului 

§4. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere sau sub control 

CAPITOLUL XII. Masurile de siguranta

SECTIUNEA I. Consideratii generale privind masurile de siguranta

§1. Aparitia masurilor de siguranta in legislatiile penale ale statelor 

§2. Caracterul masurilor de siguranta

§3. Notiunea si natura juridica a masurilor se siguranta 

§4. Principiile de aplicare si executare a masurilor de siguranta 

§5. Cadrul masurilor de siguranta 

SECTIUNEA A II-A. Masurile de siguranta privite in special 

§1. Obligarea la tratament medical (art. 113 C. pen.)

§2. Internarea medicala (art. 114 C. pen.) 

§3. Interzicerea de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o alta ocupatie (art. 115 C. pen.)

§4. Interzicerea de a se afla in anumite localitati (art. 116 C. pen.)

§5. Expulzarea

§6. Confiscarea speciala (art. 118 C. pen.)

§7. Interdictia de a reveni in locuinta familiei pe o perioada determinata (art. 1181 C. pen.) 

CAPITOLUL XIII. Inlaturarea executarii pedepsei si a consecintelor condamnarii

SECTIUNEA I. Cauzele care inlatura executarea pedepsei 

§1. Consideratii generale despre cauzele care inlatura executarea pedepsei 

§2. Gratierea

§3. Prescriptia executarii pedepsei 

§4. Alte cauze privind inlaturarea executarii pedepsei

SECTIUNEA A II-A. Inlaturarea consecintelor condamnarii prin reabilitare 

§1. Reglementarea reabilitarii 

§2. Reabilitarea de drept 

§3. Reabilitarea judecatoreasca

Detalii tehnice
Data aparitiei05 apr. 2007
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini768
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil de Gabriel Boroi, Liviu Stanciulescu

Institutii de drept civil in reglementarea Noului Cod civil

Aplicarea in timp a Codului civil. Dreptul de proprietate. Actul juridic civil. Raspunderea civila delictuala. Prescriptia extinctiva si decaderea. Contracte speciale. Dreptul de mostenire
86,70 RON