Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept penal. Partea generala - conform noului Cod penal

ISBN/ISSN: 978-606-678-956-1
Editura: Hamangiu
95,40 RON
Disponibilitate: IN STOC

In conditiile intrarii in vigoare, la 1 februarie 2014, a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, se impune o noua abordare si analiza a institutiilor fundamentale ce formeaza Partea generala a dreptului penal. Lucrarea este structurata pe capitole si trateaza, in ordine: aplicarea legii penale in timp si spatiu, notiunea si trasaturile infractiunii, formele acesteia, pluralitatea de infractiuni, cauzele justificative si cele de neimputabilitate, sanctiunile penale, aplicarea pedepsei, raspunderea penala a persoanei juridice, cauzele care inlatura raspunderea penala, precum si inlaturarea executarii pedepsei si a consecintelor condamnarii.

Cursul se adreseaza atat studentilor, cat si tuturor celor interesati de partea generala a noii reglementari penale. Experienta de practician a autorului ii confera o viziune complexa asupra materiei, iar numeroasele referiri la jurisprudenta si doctrina fac ca aceasta lucrare sa reprezinte un ghid complet al materiei tratate.

Marcel Ioan Rusu este, in prezent, judecator la Tribunalul Sibiu si profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universitatii Lucian Blaga din Sibiu.

Capitolul I. Drept penal. Notiuni generale

Sectiunea 1. Notiuni introductive

1. Consideratii introductive. Precizari terminologice
2. Drept – religie – morala 
3. Notiunea de drept penal 
4. Necesitatea dreptului penal 
5. Functiile dreptului penal 
6. Caracterele dreptului penal 
7. Obiectul dreptului penal – Relatiile de aparare sociala ca obiect al dreptului penal 
8. Relatiile de aparare sociala in perspectiva istorica 

Sectiunea a 2-a. Principalele scoli si curente de politica penala

Sectiunea a 3-a. Raporturile dreptului penal cu alte ramuri de drept

Sectiunea a 4-a. Evolutia legislativa a dreptului penal roman 

1. Codul penal de la 1865
2. Codul penal din 1937 (Codul penal Carol al II-lea) 
3. Codul penal din anul 1969 
4. Codul penal din 2004 
5. Codul penal din 2009 

Sectiunea a 5-a. Principiile fundamentale ale dreptului penal 

Sectiunea a 6-a. Stiinta dreptului penal 

Sectiunea a 7-a. Izvoarele dreptului penal 

Sectiunea a 8-a. Raportul juridic penal 

1. Conditiile raporturilor juridice 
2. Trasaturile raporturilor juridice
3. Elementele raportului juridic penal
4. Faptele penale 

Sectiunea a 9-a. Forma de exprimare a dreptului penal roman

1. Legea penala 
2. Norma penala 

Capitolul al II-lea. Aplicarea legii penale romane in timp si spatiu 

Sectiunea 1. Aplicarea legii penale in timp 

1. Consideratii introductive 
2. Activitatea legii penale 
3. Concursul de legi 
4. Principiile aplicarii legii penale in timp

Sectiunea a 2-a. Aplicarea legii penale in spatiu

1. Consideratii introductive. Notiune
2. Principiile aplicarii legii penale romane in spatiu
3. Exceptii de la aplicarea legii penale romane in spatiu
4. Extradarea – Legea nr. 302/2004, Legea nr. 300/2013 si art. 14 C. pen.

Capitolul al III-lea. Infractiunea. Notiune si trasaturi 

Sectiunea 1. Consideratii introductive

1. Preliminarii 
2. Infractiunea – fenomen social 
3. Infractiunea – institutie fundamentala a dreptului penal 

Sectiunea a 2-a. Trasaturile esentiale ale infractiunii

1. Prevederea faptei de legea penala – tipicitatea 
2. Vinovatia 
3. Caracterul (trasatura) nejustificat al faptei – antijuridicitatea 
4. Imputabilitatea faptei 

Sectiunea a 3-a. Continutul infractiunii

1. Structura continutului infractiunii 
2. Obiectul infractiunii 
3. Subiectul infractiunii 
4. Latura subiectiva a infractiunii
5. Latura obiectiva a infractiunii

Capitolul al IV-lea. Formele infractiunii

Sectiunea 1. Consideratii introductive

1. Faza interna, psihica, subiectiva, spirituala 
2. Faza externa 
3. Faza urmarilor 

Sectiunea a 2-a. Actele pregatitoare 

1. Modalitatile actelor pregatitoare 
2. Conditiile actelor pregatitoare 
3. Tipurile de acte pregatitoare si caracteristicile lor 

Sectiunea a 3-a. Tentativa 

1. Conditiile tentativei 
2. Continutul tentativei 
3. Formele tentativei
4. Sanctionarea si incriminarea tentativei 

Sectiunea a 4-a. Infractiunea consumata 

1. Deosebiri intre tentativa si infractiunea consumata
2. Formele infractiunii dupa gravitate 

Sectiunea a 5-a. Unitatea de infractiune

1. Unitatea naturala de infractiune 
2. Unitatea legala de infractiune 

Capitolul al V-lea. Pluralitatea de infractiuni 

Sectiunea 1. Consideratii introductive 

Sectiunea a 2-a. Formele pluralitatii de infractiuni

1. Concursul de infractiuni 
2. Recidiva 
3. Pluralitatea intermediara sau pedeapsa in unele cazuri cand nu exista recidiva

Sectiunea a 3-a. Pluralitatea de infractori. Autorul si participantii

1. Preliminarii
2. Participatia penala 

Capitolul al VI-lea. Cauzele justificative 

Sectiunea 1. Consideratii introductive

1. Definitia cauzelor justificative 
2. Clasificarea cauzelor justificative 
3. Conditii de aplicare a cauzelor justificative 

Sectiunea a 2-a. Legitima aparare 

1. Notiune 
2. Conditiile legitimei aparari 
3. Legitima aparare prezumata 
4. Efectele legitimei aparari
5. Conexiuni ale legitimei aparari cu alte cauze justificative sau cauze de imputabilitate

Sectiunea a 3-a. Starea de necesitate

1. Notiune 
2. Conditiile starii de necesitate 
3. Efectele starii de necesitate 
4. Conexiuni ale starii de necesitate cu alte cauze justificative sau de neimputabilitate 

Sectiunea a 4-a. Exercitarea unui drept sau indeplinirea unei obligatii 

1. Consideratii introductive 
2. Conceptul de exercitare a unui drept sau indeplinire a unei obligatii 
3. Exercitarea unui drept recunoscut de lege 
4. Indeplinirea unei obligatii impuse de lege
5. Indeplinirea unei obligatii impuse de autoritatea competenta
6. Efectele comenzii autoritatii legitime 

Sectiunea a 5-a. Consimtamantul persoanei vatamate 

1. Notiune 
2. Conditii de valabilitate a consimtamantului

Capitolul al VII-lea. Cauzele de neimputabilitate 

Sectiunea 1. Consideratii introductive

1. Conceptul de neimputabilitate 
2. Clasificarea cauzelor de neimputabilitate 

Sectiunea a 2-a. Constrangerea fizica 

1. Justificarea institutiei 
2. Conditiile constrangerii fizice 
3. Efectele constrangerii fizice 

Sectiunea a 3-a. Constrangerea morala

1. Conditiile constrangerii morale 
2. Efectele constrangerii morale 

Sectiunea a 4-a. Excesul neimputabil

1. Excesul neimputabil in caz de legitima aparare 
2. Depasirea limitelor starii de necesitate 

Sectiunea a 5-a. Minoritatea faptuitorului

1. Conditiile starii de minoritate 
2. Efectele juridice ale minoritatii 

Sectiunea a 6-a. Iresponsabilitatea 

1. Justificarea reglementarii iresponsabilitatii
2. Conditiile starii de iresponsabilitate 
3. Efectele iresponsabilitatii 

Sectiunea a 7-a. Intoxicatia 

1. Necesitatea reglementarii 
2. Conceptul si felurile intoxicatiei 
3. Conditiile starii de intoxicatie 
4. Efectele juridice ale intoxicatiei
5. Examen de practica judiciara

Sectiunea a 8-a. Eroarea de fapt 

1. Notiunea de eroare in Codul penal si Codul penal anterior
2. Felurile erorii in dreptul penal 
3. Conditiile erorii de fapt 
4. Efectele erorii de fapt 

Sectiunea a 9-a. Cazul fortuit 

1. Conditiile cazului fortuit 
2. Efectele cazului fortuit 

Capitolul al VIII-lea. Sanctiunile penale 

Sectiunea 1. Pedepsele, masurile educative si masurile de siguranta

1. Consideratii introductive 
2. Caracterele sanctiunilor de drept penal 
3. Principiile sanctiunilor de drept penal 
4. Felurile sanctiunilor de drept penal 

Sectiunea a 2-a. Pedepsele 

1. Consideratii introductive 
2. Pedepsele in dreptul penal roman 
3. Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice 
4. Pedepsele accesorii si pedepsele complementare 

Sectiunea a 3-a. Raspunderea penala a minorilor 

1. Consideratii introductive
2. Regimul sanctionator pentru minori

Sectiunea a 4-a. Masurile de siguranta

1. Notiuni introductive 
2. Felurile masurilor de siguranta

Capitolul al IX-lea. Aplicarea pedepsei 

Sectiunea 1. Consideratii introductive 

Sectiunea a 2-a. Criteriile generale de individualizare 

Sectiunea a 3-a. Imprejurari care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala. Circumstantele atenuante si circumstantele agravante

1. Notiuni generale 
2. Circumstantele atenuante 
3. Circumstantele agravante 
4. Concursul intre cauzele de agravare si cele de atenuare

Sectiunea a 4-a. Individualizarea judiciara a executarii pedepsei 

1. Renuntarea la aplicarea pedepsei pentru persoana fizica 
2. Amanarea aplicarii pedepsei
3. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere

Sectiunea a 5-a. Liberarea conditionata

1. Consideratii preliminare 
2. Notiune 
3. Natura juridica a institutiei liberarii conditionate 
4. Liberarea conditionata in cazul detentiunii pe viata 
5. Liberarea conditionata in cazul pedepsei inchisorii 
6. Elemente de practica judiciara privind acordarea liberarii conditionate 
7. Masurile de supraveghere si obligatiile 
8. Supravegherea condamnatului 
9. Modificarea sau incetarea obligatiilor 
10. Revocarea liberarii conditionate 
11. Anularea liberarii conditionate 
12. Efectele liberarii conditionate 

Capitolul al X-lea. Raspunderea penala a persoanei juridice 

Sectiunea 1. Consideratii introductive 

1. Necesitatea sanctionarii penale a persoanei juridice 
2. Persoana juridica, subiect al raportului juridic penal de conflict 

Sectiunea a 2-a. Conditiile raspunderii penale a persoanei juridice 

1. Personalitatea juridica 
2. Capacitatea juridica 
3. Savarsirea infractiunilor in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice
4. Sfera infractiunilor ce pot fi savarsite de persoana juridica 

Sectiunea a 3-a. Pedepsele aplicabile persoanei juridice 

1. Regimul pedepsei amenzii pentru persoana juridica 
2. Regimul de executare a pedepselor complementare aplicate persoanei juridice 

Sectiunea a 4-a. Institutii ale partii generale a Codului penal aplicabile persoanelor juridice

1. Recidiva in cazul persoanei juridice 
2. Atenuarea sau agravarea raspunderii penale a persoanei juridice 
3. Prescriptia raspunderii penale a persoanei juridice 
4. Prescriptia executarii pedepsei
5. Reabilitarea persoanei juridice 
6. Efectele comasarii si divizarii persoanei juridice 
7. Masurile preventive care se pot lua fata de persoana juridica 

Capitolul al XI-lea. Cauzele care inlatura raspunderea penala 

Sectiunea 1. Consideratii introductive 

Sectiunea a 2-a. Amnistia 

1. Consideratii generale 
2. Efectele amnistiei 

Sectiunea a 3-a. Prescriptia raspunderii penale

1. Consideratii generale
2. Termenele de prescriptie 
3. Intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale
4. Suspendarea prescriptiei raspunderii penale 

Sectiunea a 4-a. Lipsa plangerii prealabile

1. Consideratii generale
2. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca plangerea prealabila
3. Termenul de introducere a plangerii prealabile 
4. Cazuri in care lipseste plangerea prealabila 
5. Retragerea plangerii prealabile 

Sectiunea a 5-a. Impacarea partilor 

1. Consideratii generale 
2. Conditiile impacarii 
3. Efectele juridice ale impacarii partilor

Capitolul al XII-lea. Inlaturarea executarii pedepsei si a consecintelor condamnarii 

Sectiunea 1. Consideratii introductive 

Sectiunea a 2-a. Gratierea 

1. Felurile gratierii 
2. Obiectul gratierii 
3. Efectele gratierii 

Sectiunea a 3-a. Prescriptia executarii pedepsei

1. Consideratii generale 
2. Efectele prescriptiei executarii 
3. Termenele de prescriptie a executarii pedepselor 
4. Intreruperea cursului prescriptiei executarii pedepsei 
5. Suspendarea cursului prescriptiei executarii pedepsei 

Sectiunea a 4-a. Cauzele care inlatura consecintele condamnarii (Reabilitarea) 

1. Consideratii generale 
2. Formele reabilitarii 
3. Efectele reabilitarii 
4. Limitele institutiei reabilitarii 
5. Reinnoirea cererii de reabilitare judecatoreasca 
6. Anularea reabilitarii judecatoresti

Detalii tehnice
Data aparitiei08 mai 2014
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini800
Tip copertaCarte brosata