Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept international privat european

ISBN/ISSN: 978-606-27-1341-6
Editura: Hamangiu
95,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Realizarea obiectivelor stabilite prin tratatele constitutive, si anume promovarea progresului economic si social, echilibrat si durabil, crearea unui spatiu comun prin inlaturarea frontierelor nationale, instituirea cetateniei europene si cooperarea in domeniul justitiei si afacerilor interne pentru garantarea securitatii popoarelor, carora le este asigurat dreptul la libera circulatie, a impus crearea unor institutii si adoptarea unor reguli juridice proprii, toate alcatuind ordinea juridica a Uniunii Europene.

Lucrarea Drept international privat european aduce in atentia cititorilor aspecte cu care practicienii dreptului (magistrati, avocati, notari, executori judecatoresti) se confrunta in activitatea de interpretare si de aplicare a normelor juridice europene, avand in vedere dezideratul aplicarii lor uniforme in intreg spatiul Uniunii Europene.

Autorul prezinta intr-o maniera detaliata, cu numeroase exemple din jurisprudenta si cu indicarea opiniilor din doctrina, institutiile cuprinse in instrumentele europene in contextul carora apar cele mai dese conflicte privind normele aplicabile: in materie matrimoniala, a raspunderii parintesti si a obligatiei de intretinere, in domeniul obligatiilor contractuale si al celor necontractuale, in materie succesorala, in procedura insolventei. La acestea se adauga o analiza extensiva a competentei jurisdictionale in dreptul privat european, precum si chestiuni privitoare la recunoasterea si executarea hotararilor, cooperarea intre instantele statelor membre in domeniul obtinerii de probe si notificarea sau comunicarea in statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila si comerciala, procedura speciala a somatiei de plata.

La final, tinand seama de importanta dialogului jurisdictional intre Curtea de Justitie a Uniunii Europene si instantele nationale, sunt prezentate solutiile pe care Curtea de la Luxemburg le-a dat unora dintre intrebarile preliminare formulate de instantele de trimitere din Romania, in temeiul art. 267 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

Cartea Drept international privat european se adreseaza in primul rand celor deja familiarizati cu aceasta arie de drept specifica, dar ea poate fi utila tuturor acelora care doresc o introducere in domeniu sau care se confrunta cu o problema ce presupune concurenta unor norme juridice care apartin sistemelor de drept din state diferite.

Capitolul I. Consideratii generale privind dreptul european

Sectiunea 1. Raportul dreptului european cu dreptul intern al statelor membre ale Uniunii Europene 

Sectiunea a 2-a. Izvoarele dreptului european

Sectiunea a 3-a. Principiul prioritatii dreptului european

Sectiunea a 4-a. Principiul subsidiaritatii 

Sectiunea a 5-a. Principiul proportionalitatii

Sectiunea a 6-a. Principiul loialitatii

Capitolul al II-lea. Dreptul international privat european

Sectiunea 1. Raportul dintre dreptul european si dreptul international privat 

Sectiunea a 2-a. Notiuni de drept international privat european 

Sectiunea a 3-a. Norma conflictuala in dreptul privat european 

Sectiunea a 4-a. Izvorul normelor conflictuale si forta lor juridica

Sectiunea a 5-a. Legea straina aplicabila raportului juridic cu elemente de extraneitate 

Sectiunea a 6-a. Legea straina (lex causae) in dreptul privat european 

Sectiunea a 7-a. Proba legii straine in dreptul privat european 

Sectiunea a 8-a. Cazuri de inlaturare a legii straine in dreptul privat european 

Capitolul al III-lea. Izvoarele dreptului privat european

Sectiunea 1. Aspecte generale privind izvoarele de drept privat european

Sectiunea a 2-a. Jurisprudenta si cutuma internationala – izvoare de drept privat european 

Capitolul al IV-lea. Norme conflictuale in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti 

Sectiunea 1. Aspecte generale privind domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti

Sectiunea a 2-a. Competenta jurisdictionala de drept privat european in materia dreptului familiei in cauze privind divortul 

Sectiunea a 3-a. Norme de competenta jurisdictionala de drept privat european in domeniul autoritatii parintesti 

Sectiunea a 4-a. Competenta jurisdictionala in caz de rapire a copilului 

Sectiunea a 5-a. Aspecte comune privind competenta in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti

Sectiunea a 6-a. Litispendenta si conexitatea in litigiile in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti 

Sectiunea a 7-a. Scurte consideratii privind Regulamentul (UE) 2019/1111 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti si privind rapirea internationala de copii 

Sectiunea a 8-a. Norme conflictuale in materia divortului – legea aplicabila divortului si separarii de corp, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1259/2010 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in domeniul legii aplicabile divortului si separarii de corp

Capitolul al V-lea. Norme conflictuale in materia obligatiei de intretinere

Sectiunea 1. Aspecte generale 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 4/2009 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor si cooperarea in materie de obligatii de intretinere 

Sectiunea a 3-a. Normele de competenta in materia obligatiei de intretinere 

Sectiunea a 4-a. Aspecte procedurale privind sesizarea instantei

Sectiunea a 5-a. Legea aplicabila obligatiei de intretinere 

Sectiunea a 6-a. Conventia creditorului si a debitorului asupra legii aplicabile in materia obligatiei de intretinere, potrivit Protocolului de la Haga din 2007 privind legea aplicabila obligatiilor de intretinere 

Sectiunea a 7-a. Asistenta judiciara in domeniul obligatiei de intretinere 

Sectiunea a 8-a. Stabilirea cuantumului pensiei de intretinere potrivit Protocolului de la Haga din 2007 privind legea aplicabila obligatiilor de intretinere 

Capitolul al VI-lea. Norme conflictuale in materia obligatiilor contractuale 

Sectiunea 1. Aspecte generale. Domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 593/2008 privind legea aplicabila obligatiilor contractuale (Roma I) 

Sectiunea a 2-a. Conventia partilor pentru alegerea legii contractului

Sectiunea a 3-a. Conditii de fond si de forma ale conventiei de determinare a legii contractului 

Sectiunea a 4-a. Legea aplicabila obligatiilor contractuale in absenta alegerii legii contractului 

Sectiunea a 5-a. Legea aplicabila contractului de transport 

Sectiunea a 6-a. Legea aplicabila contractului incheiat cu consumatorii 

Sectiunea a 7-a. Legea aplicabila contractului de asigurare

Sectiunea a 8-a. Legea aplicabila contractului individual de munca 

Capitolul al VII-lea. Norme conflictuale in materia obligatiilor necontractuale 

Sectiunea 1. Aspecte generale 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 864/2007 privind legea aplicabila obligatiilor necontractuale (Roma II) 

Sectiunea a 3-a. Legea aplicabila obligatiilor necontractuale privind raspunderea pentru produse defectuoase 

Sectiunea a 4-a. Legea aplicabila obligatiilor necontractuale privind concurenta neloiala si actele care ingradesc libera concurenta 

Sectiunea a 5-a. Legea aplicabila obligatiilor necontractuale privind daunele aduse mediului 

Sectiunea a 6-a. Legea aplicabila obligatiilor necontractuale privind incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala 

Sectiunea a 7-a. Legea aplicabila obligatiilor necontractuale privind imbogatirea fara justa cauza si gestiunea de afaceri

Sectiunea a 8-a. Legea aplicabila obligatiilor necontractuale privind culpa in contrahendo

Sectiunea a 9-a. Conventia partilor privind legea aplicabila obligatiilor necontractuale 

Capitolul al VIII-lea. Norme conflictuale privind mostenirea 

Sectiunea 1. Aspecte generale si domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 650/2012 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti si acceptarea si executarea actelor autentice in materie de succesiuni si privind crearea unui certificat european de mostenitor 

Sectiunea a 2-a. Competenta instantelor judecatoresti in materie de succesiune 

Sectiunea a 3-a. Competenta intemeiata pe conventia partilor de determinare a legii aplicabile succesiunii 

Sectiunea a 4-a. Legea aplicabila succesiunii 

Sectiunea a 5-a. Domeniul legii aplicabile succesiunii 

Sectiunea a 6-a. Norme speciale privind numirea si atributiile administratorului patrimoniului succesoral 

Sectiunea a 7-a. Norme privind retrimiterea in domeniul succesiunilor 

Sectiunea a 8-a. Recunoasterea, forta executorie si executarea hotararilor, a actelor autentice si a tranzactiilor judiciare in domeniul succesiunilor

Sectiunea a 9-a. Certificatul european de mostenitor

Capitolul al IX-lea. Procedura insolventei

Sectiunea 1. Aspecte generale. Domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2015/848 privind procedurile de insolventa 

Sectiunea a 2-a. Competenta internationala in procedura de insolventa 

Sectiunea a 3-a. Legea aplicabila procedurii de insolventa

Sectiunea a 4-a. Practicianul in insolventa 

Sectiunea a 5-a. Efectele procedurii de insolventa asupra unor acte juridice si a contractelor in derulare in care debitorul este parte 

Sectiunea a 6-a. Proceduri secundare de insolventa 

Sectiunea a 7-a. Procedura privind insolventa aplicabila membrilor unui grup de societati 

Sectiunea a 8-a. Recunoasterea si executarea hotararilor pronuntate in procedura insolventei 

Sectiunea a 9-a. Sistemul de publicitate a informatiilor privind procedura de insolventa 

Capitolul al X-lea. Competenta jurisdictionala in dreptul privat european 

Sectiunea 1. Aspecte generale privind normele de competenta si domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala 

Sectiunea a 2-a. Competenta generala

Sectiunea a 3-a. Competenta speciala in materie contractuala

Sectiunea a 4-a. Competenta speciala in materie delictuala si cvasidelictuala 

Sectiunea a 5-a. Competenta speciala in actiunea avand ca obiect plata de despagubiri sau restituirea unui bun in cazul savarsirii unei infractiuni 

Sectiunea a 6-a. Competenta speciala in actiunea civila, bazata pe dreptul de proprietate, in recuperarea unui bun cultural, initiata de catre persoana indreptatita 

Sectiunea a 7-a. Competenta speciala in cazul contestatiei privind activitatea unei sucursale, a unei agentii sau a altei unitati, precum si in cazul actiunii formulate impotriva fondatorului, administratorului sau beneficiarului unui trust 

Sectiunea a 8-a. Competenta speciala in cazul actiunii civile avand ca obiect plata unei remuneratii pretinse pentru salvarea sau asistenta de care a beneficiat o incarcatura sau o marfa 

Sectiunea a 9-a. Competenta in cazul coparticiparii procesuale pasive si al largirii cadrului procesual prin participarea tertilor 

Sectiunea a 10-a. Competenta in materie de asigurari

Sectiunea a 11-a. Competenta in materia contractelor incheiate cu consumatorii 

Sectiunea a 12-a. Competenta in materia contractelor individuale de munca 

Sectiunea a 13-a. Competenta exclusiva 

Sectiunea a 14-a. Competenta exclusiva in materie de drepturi reale imobiliare sau de inchiriere a unor imobile 

Sectiunea a 15-a. Competenta exclusiva in actiunile avand ca obiect valabilitatea constituirii, nulitatea sau dizolvarea societatilor, a persoanelor juridice sau a asociatiilor de persoane fi zice ori juridice sau valabilitatea organelor acestora 

Sectiunea a 16-a. Competenta exclusiva in actiunile avand ca obiect valabilitatea inregistrarilor in registre publice 

Sectiunea a 17-a. Competenta exclusiva in actiunile avand ca obiect inregistrarea sau valabilitatea brevetelor, marcilor, desenelor si modelelor industriale ori a altor drepturi similare spuse conditiei depunerii sau inregistrarii 

Sectiunea a 18-a. Competenta exclusiva in domeniul executarii hotararilor 

Sectiunea a 19-a. Prorogarea de competenta 

Sectiunea a 20-a. Litispendenta si conexitatea 

Capitolul al XI-lea. Recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala 

Sectiunea 1. Aspecte generale 

Sectiunea a 2-a. Titlul executoriu european, potrivit Regulamentului (CE) nr. 805/2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creantele necontestate 

Sectiunea a 3-a. Participantii la executarea silita si incidentele procedurale in legatura cu executarea 

Sectiunea a 4-a. Recunoasterea hotararilor in materie civila si comerciala, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 

Sectiunea a 5-a. Motive de refuz al recunoasterii hotararilor pronuntate intr-un stat membru 

Sectiunea a 6-a. Executarea hotararilor judecatoresti 

Sectiunea a 7-a. Costuri si asistenta judiciara in procedura executarii hotararilor judecatoresti 

Capitolul al XII-lea. Cooperarea intre instantele statelor member in domeniul obtinerii de probe in materie civila sau comerciala 

Sectiunea 1. Aspecte generale. Domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 privind cooperarea intre instantele statelor membre in domeniul obtinerii de probe in materie civila sau comerciala 

Sectiunea a 2-a. Efectuarea activitatii de cercetare de catre instanta solicitata 

Sectiunea a 3-a. Efectuarea directa a actului de catre instanta solicitanta 

Capitolul al XIII-lea. Procedura somatiei de plata

Sectiunea 1. Aspecte generale. Domeniul de reglementare al Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata 

Sectiunea a 2-a. Cererea de somatie de plata 

Sectiunea a 3-a. Procedura de solutionare a cererii de somatie de plata 

Sectiunea a 4-a. Continutul si efectele somatiei de plata 

Sectiunea a 5-a. Opozitia la somatia de plata si efectele sale 

Sectiunea a 6-a. Reexaminarea somatiei de plata in cazuri exceptionale 

Sectiunea a 7-a. Executarea somatiei de plata si refuzul executarii sale 

Capitolul al XIV-lea. Notificarea sau comunicarea in statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila si comerciala 

Sectiunea 1. Aspecte generale 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 privind notificarea sau comunicarea in statele member a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila sau comerciala („notificarea sau comunicarea actelor”) 

Sectiunea a 3-a. Transmiterea si notificarea sau comunicarea actelor judiciare 

Capitolul al XV-lea. Dialogul jurisdictional intre Curtea de Justitie a Uniunii Europene si instantele de trimitere din Romania 

Detalii tehnice
Data aparitiei31 oct. 2019
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini576
Tip coperta165x235 mm, Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Norme de drept international privat in materie civila si comerciala in dreptul european

Competenta de solutionare si efectele hotararilor straine. Legea aplicabila contractelor
40,00 RON
-50%
Dreptul Uniunii Europene - Craig, De Burca

Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenta si doctrina. Editia a VI-a

Control stiintific si revizie traducere: Beatrice Andresan-Grigoriu (coordonator), Laura-Corina Iordache si Ruxandra Antal
300,00 RON 150,00 RON

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 adnotat cu explicatii si jurisprudenta CJUE. Editia a 2-a

Competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala
60,00 RON
DE ACELASI AUTOR - Ion Rebeca
-40%
Legea pensiilor comentata si adnotata - Rebeca

Legea pensiilor comentata si adnotata

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii – prezentare comparativa
130,00 RON 78,00 RON