Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept financiar. Note de curs. Editia a 8-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-2211-1
Editura: Hamangiu
95,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea Drept financiar. Note de curs reprezinta o introducere in materia dreptului financiar, prezentand notiuni si aspecte teoretice fundamentale, cu actualizarile impuse de dinamica normativa.

Cursul abordeaza urmatoarele aspecte: chestiuni introductive privind raportul de drept financiar, atributiile principalelor institutii publice implicate in dreptul financiar, procedura bugetara, principiile acesteia, elaborarea, aprobarea si executia bugetelor, controlul executiei bugetare. De asemenea, sunt analizate aspecte juridice privind obligatiile fiscale: ale persoanei fizice, ale persoanei juridice, TVA, accizele, contributiile sociale, precum si principalele repere din procedura fiscala: stabilirea si executarea creantelor fiscale, contestarea actelor emise de organele fiscale. Ultimul capitol este dedicat aspectelor generice privind impunerea in spatiul Uniunii Europene. 

Dincolo de continuturi punctuale de teorie, lucrarea inglobeaza repere de actualitate din doctrina si solutii de practica judiciara. Acest curs se adreseaza cu precadere studentilor, putand fi un instrument util si practicienilor in abordarea problematicii dreptului financiar.  

Editia a 7-a a acestei carti este in continuare disponibila – cu 35% reducere, vezi cartea Drept financiar. Note de curs 

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE 

Sectiunea 1. Structura dreptului financiar

§1. Finantele publice

§2. Definitia dreptului financiar

Sectiunea a 2-a. Izvoarele dreptului financiar

§1. Norme constitutionale

§3. Legislatie secundara

§4. Legislatie europeana

Sectiunea a 3-a. Notiuni specifice dreptului financiar 

Sectiunea a 4-a. Raporturi de drept financiar 

§1. Dreptul bugetar 

§2. Dreptul fiscal

2.1. Drept material fiscal

2.2. Drept procedural fiscal 

2.3. Elementele raportului juridic fiscal 

2.4. Procedura impunerii 

Sectiunea a 5-a. Institutii si autoritati competente 

§1. Autoritati nationale

1.1. Autoritati centrale

1.2. Autoritati locale 

1.3. Autoritati in teritoriu 

§2. Autoritati europene

§3. Autoritati judiciare

3.1. Instante nationale 

3.2. Instante europene 

CAPITOLUL AL II-LEA. PROCEDURA BUGETARA 

Sectiunea 1. Aspecte generale 

§1. Sistemul bugetar 

1.1. Definitie 

1.2. Sistemul bugetar national 

1.3. Sistemul bugetar al UE

§2. Sistemul de venituri si cheltuieli publice 

2.1. Sursa finantelor publice – veniturile publice

2.1.1. Bugetul de stat

2.1.2. Bugetele locale 

2.1.2.1. Cote defalcate

2.1.2.2. Sume defalcate

2.1.2.3. Transferurile consolidabile 

2.1.2.4. Datoria publica locala 

2.1.3. Bugetul asigurarilor sociale 

2.1.4. Bugetul UE

2.2. Destinatiile finantelor publice – cheltuielile publice

2.2.1. Bugetul de stat 

2.2.2. Bugetele locale 

2.2.3. Bugetul asigurarilor sociale

2.2.4. Bugetul UE 

§3. Structura bugetului 

3.1. Sistemul bugetar national 

3.1.1. Principalele categorii de venituri 

3.1.2. Principalele categorii de cheltuieli 

3.2. Sistemul bugetar european 

§4. Principiile procedurii bugetare

4.1. Principii generale

4.1.1. Principiul universalitatii 

4.1.2. Principiul neafectarii veniturilor

4.1.3. Principiul publicitatii 

4.1.4. Principiul unitatii

4.1.5. Principiul anualitatii 

4.1.6. Principiul specializarii

4.1.7. Principiul unitatii monetare

4.1.8. Principiul echilibrului bugetar 

4.2. Alte reguli bugetare 

Sectiunea a 2-a. Elaborarea bugetelor

§1. Ordonatorul de credite

§2. Responsabilitatea fiscal-bugetara

§3. Cadrul bugetar al Romaniei 

§4. Elaborarea bugetului de stat 

4.1. Elaborarea indicatorilor macroeconomici si sociali

4.2. Stabilirea limitelor de cheltuieli 

4.3. Scrisoarea-cadru

4.4. Elaborarea propunerilor bugetare 

4.5. Definitivarea limitelor de cheltuieli 

4.6. Definitivarea propunerilor de proiect 

4.7. Elaborarea proiectelor de buget si proiectelor legilor bugetare anuale 

4.8. Insusirea proiectelor de buget si de legi bugetare anuale 

4.9. Inaintarea spre aprobare

§5. Elaborarea bugetelor locale 

5.1. Elaborarea indicatorilor macroeconomici si sociali 

5.2. Stabilirea limitelor de cheltuieli 

5.3. Scrisoarea-cadru

5.4. Elaborarea propunerilor de proiect

5.5. Centralizarea propunerilor de proiect 

5.6. Definitivarea limitelor de cheltuieli 

5.7. Definitivarea proiectelor de buget 

5.8. Controlul bugetelor locale

5.9. Inaintarea spre aprobare

§6. Elaborarea bugetelor fondurilor speciale 

6.1. Bugetul asigurarilor sociale de stat 

6.2. Bugetul asigurarilor pentru somaj 

6.3. Bugetul asigurarilor de sanatate 

§7. Elaborarea bugetului Uniunii Europene 

7.1. Estimarile institutiilor europene

7.2. Elaborarea proiectului de buget 

7.3. Lectura Consiliului 

7.4. Lectura Parlamentului

7.4.1. Adoptarea simpla – a doua lectura a Consiliului 

7.4.2. Adoptarea complexa – Comitetul de conciliere 

Sectiunea a 3-a. Aprobarea bugetelor 

§1. Aprobarea bugetului de stat 

§2. Aprobarea bugetelor locale 

§3. Adoptarea bugetelor fondurilor speciale

§4. Aprobarea bugetului Uniunii Europene

Sectiunea a 4-a. Executia bugetara 

§1. Executia bugetara in sistemul bugetar national 

1.1. Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare 

1.2. Executia de casa 

1.3. Realizarea veniturilor la buget

1.4. Efectuarea cheltuielilor bugetare

1.4.1. Etapa preliminara  

1.4.2. Etapa principala  

1.4.2.1. Angajarea creditului bugetar

1.4.2.2. Lichidarea cheltuielilor 

1.4.2.3. Ordonantarea cheltuielilor

1.4.2.4. Plata 

1.5. Monitorizarea exercitata de Ministerul Finantelor

1.6. Modificarea destinatiei creditelor bugetare 

1.6.1. Virarea de credite

1.6.2. Transferul de credite

1.6.3. Suplimentarea de credite

1.6.4. Anticiparea de credite 

1.6.5. Blocarea de credite 

1.6.6. Anularea de credite

§2. Executia bugetara in sistemul bugetar al Uniunii Europene 

2.1. Gestiunea directa – centralizata 

2.2. Gestiunea directa – partajata cu statele membre

2.3. Gestiunea indirecta 

2.4. Operatiuni de venituri 

2.5. Operatiuni de cheltuire

Sectiunea a 5-a. Incheierea procedurii bugetare anuale 

§1. Incheierea procedurii bugetare in sistemul bugetar national 

1.1. Bugetele centrale 

1.2. Bugetele locale 

§2. Incheierea procedurii bugetare in sistemul bugetar al Uniunii Europene 

Sectiunea a 6-a. Controlul exercitiului financiar 

§1. Controlul in sistemul bugetar national 

1.1. Controlul intern/managerial 

1.2. Controlul financiar preventiv

1.3. Auditul public intern 

1.4. Controlul ulterior al Curtii de Conturi 

§2. Controlul financiar al bugetelor centrale

§3. Controlul financiar al bugetelor locale

§4. Controlul in sistemul bugetar al Uniunii Europene

4.1. Audit intern 

4.2. Audit extern

Sectiunea a 7-a. Raspunderea ordonatorilor de credite in procedura bugetara  

§1. Aspecte privind raspunderea penala

§2. Aspecte privind raspunderea contraventionala

Sectiunea a 8-a. Insolventa unitatilor administrativ-teritoriale 

§1. Starea de criza financiara 

§2. Starea de insolventa  

CAPITOLUL AL III-LEA. REGIMUL JURIDIC AL DREPTURILOR SI OBLIGATIILOR FISCALE

Sectiunea 1. Temeiul faptic si legal al drepturilor si obligatiilor fiscale

§1. Principiile fiscalitatii 

§2. Drepturile si obligatiile fiscale 

§3. Tipuri de creante fiscale – aspecte generale 

3.1. Impozitele 

3.1.1. Impozitele directe 

3.1.1.1. Persoanele juridice 

3.1.1.2. Persoanele fizice

3.1.1.3. Entitatile fara personalitate juridica  

3.1.2. Impozitele indirecte 

3.1.3. Impozitele centrale 

3.1.4. Impozitele si taxele locale 

3.2. Taxele 

3.3. Contributiile sociale 

3.4. Alte sume 

§4. Elementele raportului juridic de impunere

4.1. Subiectul impunerii 

4.1.1. Contribuabilul 

4.1.2. Platitorul

4.1.3. Persoana impozabila 

4.1.4. Suportatorul impunerii 

4.2. Faptul juridic generator al impunerii

4.3. Obiectul impunerii 

4.4. Cota de impunere 

4.5. Stabilirea si colectarea impunerii

4.6. Consecintele juridice ale neexecutarii obligatiilor fiscale

§5. Optimizarea fiscala 

§6. Activitate dependenta vs. activitate independenta 

Sectiunea a 2-a. Obligatiile fiscale directe ale persoanei juridice

§1. Impozitul pe profit

1.1. Persoane impozabile

1.1.1. Definitie si forme de persoane juridice 

1.1.2. Capacitatea fiscala  

1.1.3. Conditii generale privind raspunderea fiscala 0

1.2. Determinarea impozitului pe profit – calculul rezultatului fiscal 

1.2.1. Sfera de cuprindere a impozitului 

1.2.2. Baza impozabila 

1.2.3. Deductibilitatea cheltuielilor

1.2.4. Rezerve si provizioane

1.2.5. Rezultatul fiscal negativ – pierderea fiscala

1.2.6. Regimul bunurilor – Amortizarea fiscala

1.3. Regimul contabil 

1.3.1. Redactarea documentelor justificative

1.3.2. Inregistrarea documentelor justificative

1.3.3. Intocmirea situatiilor contabile recapitulative 

1.3.4. Intocmirea declaratiilor fiscale 

1.4. Declararea si plata impozitului 

1.5. Regimul fiscal aplicabil fuziunilor, divizarilor totale, divizarilor partiale, transferurilor de active si achizitiilor de titluri de participare intre persoane juridice romane ori in cadrul Uniunii Europene 

1.5.1. Operatiuni nationale

1.5.2. Operatiuni intre societati din Romania si societati din alte state membre ale Uniunii Europene 

1.6. Regimul fiscal aplicabil societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state membre 

1.7. Norme impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne

1.8. Perspective CCTB si CCCTB 

1.9. Conventiile de evitare a dublei impuneri – CEDI

1.10. Paradisurile fiscale. Societatile offshore 

§2. Impozitul pe venitul microintreprinderilor 

2.1. Persoane impozabile 

2.2. Regimul fiscal 

§3. Entitatea fara personalitate juridica  

3.1. Forme de lucru 

3.2. Tratamentul fiscal

§4. Angajarea raspunderii solidare

§5. IP versus IVM 

Sectiunea a 3-a. Obligatiile fiscale directe ale persoanei fizice 

§1. Persoane impozabile 

1.1. Capacitatea fiscala a persoanei fizice

1.2. Reprezentarea fiscala 

1.3. Transmiterea calitatii de contribuabil

§2. Moduri de stabilire a veniturilor impozabile 

2.1. Retinerea la sursa 

2.2. Regimul de autoimpunere 

2.2.1. Sub-sistemul forfetar 

2.2.2. Sub-sistemul real 

2.2.3. Sub-sistemul mixt

2.2.4. Venitul net anual impozabil 

2.3. Sistemul contabil aplicabil persoanelor fizice

§3. Impozitul pe venit – forme si venituri impozabile 

3.1. Veniturile din activitati independente 

3.2. Veniturile din proprietate intelectuala 

3.3. Veniturile din salarii si veniturile asimilate

3.4. Veniturile din cedarea folosintei bunurilor 

3.5. Veniturile din investitii 

3.6. Veniturile din pensii 

3.7. Veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura  

3.8. Veniturile din premii si jocuri de noroc 

3.9. Veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 

3.10. Veniturile din alte surse 

3.11. Venitul net anual impozabil 

Sectiunea a 4-a. Contributiile sociale

§1. Regimul juridic general 

§2. Contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat – pensii

2.1. Contribuabilii/platitorii de venit

2.2. Veniturile pentru care se datoreaza contributia 

2.3. Cotele de contributii sociale obligatorii 

2.4. Stabilirea, plata si declararea contributiilor

§3. Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 

3.1. Veniturile pentru care se datoreaza contributia 

3.2. Cotele de contributii sociale de sanatate obligatorii 

3.3. Stabilirea, plata si declararea contributiilor

§4. Contributia asiguratorie pentru munca 

4.1. Contribuabilii/platitorii de venit 

4.2. Veniturile pentru care se datoreaza contributia 

4.3. Cotele de contributii sociale obligatorii

4.4. Stabilirea, plata si declararea contributiilor 

Sectiunea a 5-a. Obligatii fiscale indirecte. TVA

§1. Aspecte generale 

§2. Persoana impozabila 

2.1. Criterii de determinare 

2.2. Inregistrarea in scopuri de TVA 

§3. Operatiuni taxabile 

3.1. Livrarea de bunuri 

3.2. Prestarea de servicii 

3.3. Schimbul de bunuri ori servicii 

3.4. Achizitiile intracomunitare de bunuri 

3.5. Importul de bunuri

3.6. Scutiri 

§4. Determinarea TVA 

4.1. Faptul generator si exigibilitatea TVA 

4.2. Baza de impozitare

4.3. Regimul juridic al dreptului de deducere

4.3.1. Reguli de fond privind deducerea TVA 

4.3.2. Reguli de forma privind deducerea TVA. Factura

4.3.3. Ipoteze speciale

4.3.4. Dreptul de deducere la TVA si frauda fiscala 2

4.4. Regimuri speciale in materie de TVA

§5. Cotele TVA 

§6. Obligatii contabile si declarative. Decontul de TVA 

6.1. Obligatii contabile 

6.2. Obligatii declarative 

§7. Plata TVA. Rambursarea TVA 

Sectiunea a 6-a. Obligatii fiscale indirecte. Accize 

§1. Aspecte generale 

§2. Accize armonizate 

2.1. Produse accizabile 

2.2. Persoane impozabile 

2.3. Regimul suspensiv de accize

2.4. Regimul de stabilire a obligatiilor fiscale 

§3. Accize nearmonizate 

Sectiunea a 7-a. Obligatii fiscale catre bugetele locale 

§1. Regimul juridic general 

§2. Impozitul si taxa pe cladiri 

§3. Impozitul si taxa pe teren 

§4. Impozitul pe mijloacelor de transport 

§5. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 

§6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

§7. Impozitul pe spectacole 

§8. Taxe speciale

§9. Alte taxe locale 

Sectiunea a 8-a. Taxe 

§1. Regimul juridic general 

§2. Raportul juridic fiscal privitor la taxe

2.1. Subiectul 

2.2. Continutul raportului juridic

2.3. Baza de impunere 

§3. Stabilirea si colectarea taxelor

CAPITOLUL AL IV-LEA. PROCEDURI DE STABILIRE SI EVIDENTIERE ALE CREANTELOR FISCALE 

Sectiunea 1. Principiile procedurii fiscale 

Sectiunea a 2-a. Competenta organelor fiscale

Sectiunea a 3-a. Inregistrarea fiscala 

§1. Persoanele inregistrabile 

§2. Procedura de inregistrare 

2.1. Declaratia de inregistrare fiscala 

2.2. Codul de identificare fiscala 

2.3. Certificatul de inregistrare fiscala 

2.4. Registrul contribuabililor

Sectiunea a 4-a. Actul administrativ fiscal 

Sectiunea a 5-a. Stabilirea creantelor si obligatiilor fiscale 

§1. Titlurile de creanta fiscala 

1.1. Declaratia fiscala – declaratia de impunere

1.2. Decizia de impunere 

1.3. Stabilirea bazei de impozitare prin estimare 

§2. Rezerva verificarii ulterioare

Sectiunea a 6-a. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale 

Sectiunea a 7-a. Control fiscal 

§1. Inspectia fiscala 

1.1. Subiectele inspectiei fiscale 

1.2. Obiectul inspectiei fiscale 

§2. Reguli specifice derularii inspectiei fiscale 

2.1. Avizul de inspectie fiscala 

2.2. Locul si durata inspectiei fiscale

2.3. Obiectul inspectiei fiscale 

2.4. Drepturile si obligatiile contribuabilului 

§3. Finalizarea inspectiei fiscale 

3.1. Acte fiscale de control

3.2. Concluziile inspectiei fiscale

§4. Controlul inopinat 

§5. Controlul antifrauda

§6. Verificarea situatiei fiscale personale 

§7. Verificarea documentara 

CAPITOLUL AL V-LEA. PROCEDURI DE STINGERE A OBLIGATIILOR FISCALE 

Sectiunea 1. Executarea voluntara a obligatiilor fiscale

§1. Plata 

1.1. Cine poate face plata?

1.2. Termenul de plata

1.3. Modul de plata 

1.4. Data platii 

§2. Compensarea si dreptul de restituire/rambursare 

§3. Restituirea de sume

§4. Ordinea stingerii obligatiilor fiscale

Sectiunea a 2-a. Incidente in procedura de executare a obligatiilor fiscale

§1. Obligatiile fiscale accesorii 

§2. Inlesniri la plata  

2.1. Constituirea de garantii

2.2. Masurile asigurătorii

Sectiunea a 3-a. Executarea silita a obligatiilor fiscale 

§1. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere restituirea 

§2. Procedura de executare silita

2.1. Executarea silita prin poprire

2.2. Executarea silita a bunurilor mobile

2.3. Executarea silita a bunurilor imobile

§3. Valorificarea bunurilor puse sub sechestru

3.1. Valorificarea bunurilor prin intelegerea partilor 

3.2. Valorificarea bunurilor prin vanzare directa 

3.3. Valorificarea bunurilor prin vanzare la licitatie 

CAPITOLUL AL VI-LEA. CONTESTAREA ACTELOR EMISE DE ORGANELE FISCALE 

Sectiunea 1. Contestarea actelor emise de organele fiscale

§1. Contestarea administrativa – procedura prealabila obligatorie

§2. Contestarea judiciara a solutiei din procedura prealabila 

2.1. Procedura in cazul actiunilor in anulare 

2.2. Procedura de judecata in cazul actiunilor in obligatia de a face 

2.3. Suspendarea judiciara a executarii actului administrativ fiscal

§3. Cai de atac 

§4. Hotarari preliminare 

§5. Trimiteri preliminare 

Sectiunea a 2-a. Contestatia la executare silita 

Sectiunea a 3-a. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii in materie fiscala

CAPITOLUL AL VII-LEA. DREPTUL FISCAL IN PLAN EXTRANATIONAL 

Sectiunea 1. Dreptul Uniunii Europene si obligatiile fiscale 

§1. Aspecte generale 

§2. Impozitele directe in spatiul Uniunii Europene 

2.1. Impunerea persoanei fizice 

2.2. Impunerea persoanelor juridice 

2.3. Interzicerea impunerilor interne discriminatorii 

2.4. Obligatia de neutralitate privitor la libertatile fundamentale

2.4.1. Nediscriminarea pe temei de cetatenie ori nationalitate 

2.4.2. Libertatea de circulatie a marfurilor 

2.4.3. Libertatea de circulatie a persoanelor 

2.4.3.1. Lucratorii

2.4.3.2. Dreptul de stabilire 

2.4.3.3. Impozitarea societatilor

2.4.4. Libertatea de circulatie a serviciilor 

2.4.5. Libertatea de circulatie a capitalurilor 

§3. Impozitele indirecte in spatiul Uniunii Europene 

3.1. TVA 

3.2. Accize 

3.3. Taxele vamale – Uniunea vamala  

3.4. Interzicerea taxelor cu efect echivalent taxelor vamale 

3.5. Interzicerea ajutoarelor de stat 

§4. Cooperarea administrativa in materie fiscala 

4.1. Cooperarea administrativa privind fiscalitatea directa  

4.2. Cooperarea administrativa privind TVA

4.3. Cooperarea administrativa privind accizele 

4.4. Recuperarea creantelor fiscale 

§5. Sesizarea Curtii

Detalii tehnice
Data aparitiei08 feb. 2023
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini496
Format145x205 mm
Tip copertaCarte brosata