Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept financiar. Note de curs. Editia a 9-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-2458-0
Editura: Hamangiu
100,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea Drept financiar. Note de curs reprezinta o introducere in materia dreptului financiar, prezentand notiuni si aspecte teoretice fundamentale, cu actualizarile impuse de dinamica normativa.

Cursul abordeaza urmatoarele aspecte: chestiuni introductive privind raportul de drept financiar, atributiile principalelor institutii publice implicate in dreptul financiar, procedura bugetara, principiile acesteia, elaborarea, aprobarea si executia bugetelor, controlul executiei bugetare.

De asemenea, sunt analizate aspecte juridice privind obligatiile fiscale: ale persoanei fizice, ale persoanei juridice, TVA, accizele, contributiile sociale, precum si principalele repere din procedura fiscala: stabilirea si executarea creantelor fiscale, contestarea actelor emise de organele fiscale. Ultimul capitol este dedicat aspectelor generice privind impunerea in spatiul Uniunii Europene. 

Dincolo de continuturi punctuale de teorie, lucrarea inglobeaza repere de actualitate din doctrina si solutii de practica judiciara. Acest curs se adreseaza cu precadere studentilor, putand fi un instrument util si practicienilor in abordarea problematicii dreptului financiar.  

Ioana Maria Costea este conferentiar universitar la Facultatea de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE 

Sectiunea 1. Structura dreptului financiar 

§1. Finantele publice 
§2. Definitia dreptului financiar 

Sectiunea a 2-a. Izvoarele dreptului financiar 

§1. Norme constitutionale 
§2. Legislatie principala 
§3. Legislatie secundara 
§4. Legislatie europeana

Sectiunea a 3-a. Notiuni specifice dreptului financiar 

Sectiunea a 4-a. Raporturi de drept financiar 

§1. Dreptul bugetar 
§2. Dreptul fiscal 

Sectiunea a 5-a. Institutii si autoritati competente 

§1. Autoritati nationale 
§2. Autoritati europene 
§3. Autoritati judiciare 

CAPITOLUL AL II-LEA. PROCEDURA BUGETARA 

Sectiunea 1. Aspecte generale 

§1. Sistemul bugetar
§2. Sistemul de venituri si cheltuieli publice 
§3. Structura bugetului 
§4. Principiile procedurii bugetare

Sectiunea a 2-a. Elaborarea bugetelor 

§1. Ordonatorul de credite 
§2. Responsabilitatea fiscal-bugetara 
§3. Cadrul bugetar al Romaniei 
§4. Elaborarea bugetului de stat
§5. Elaborarea bugetelor locale 
§6. Elaborarea bugetelor fondurilor speciale 
§7. Elaborarea bugetului Uniunii Europene 

Sectiunea a 3-a. Aprobarea bugetelor 

§1. Aprobarea bugetului de stat 
§2. Aprobarea bugetelor locale 
§3. Adoptarea bugetelor fondurilor speciale 
§4. Aprobarea bugetului Uniunii Europene 

Sectiunea a 4-a. Executia bugetara 

§1. Executia bugetara in sistemul bugetar national 
§2. Executia bugetara in sistemul bugetar al Uniunii Europene 

Sectiunea a 5-a. Incheierea procedurii bugetare anuale 

§1. Incheierea procedurii bugetare in sistemul bugetar national 
§2. Incheierea procedurii bugetare in sistemul bugetar al Uniunii Europene 

Sectiunea a 6-a. Controlul exercitiului financiar 

§1. Controlul in sistemul bugetar national 
§2. Controlul financiar al bugetelor centrale 
§3. Controlul financiar al bugetelor locale 
§4. Controlul in sistemul bugetar al Uniunii Europene 

Sectiunea a 7-a. Raspunderea ordonatorilor de credite in procedura bugetara 

§1. Aspecte privind raspunderea penala 
§2. Aspecte privind raspunderea contraventionala 

Sectiunea a 8-a. Insolventa unitatilor administrativ-teritoriale 

§1. Starea de criza financiara 
§2. Starea de insolventa 

CAPITOLUL AL III-LEA. REGIMUL JURIDIC AL DREPTURILOR SI OBLIGATIILOR FISCALE 

Sectiunea 1. Temeiul faptic si legal al drepturilor si obligatiilor fiscale 

§1. Principiile fiscalitatii 
§2. Drepturile si obligatiile fiscale 
§3. Tipuri de creante fiscale – aspecte generale
§4. Elementele raportului juridic de impunere 
§5. Optimizarea fiscala 
§6. Activitate dependenta vs. activitate independenta 

Sectiunea a 2-a. Obligatiile fiscale directe ale persoanei juridice 

§1. Impozitul pe profit 
§2. Impozitul pe venitul microintreprinderilor 
§3. Entitatea fara personalitate juridica 
§4. Angajarea raspunderii solidare 
§5. IP versus IVM 

Sectiunea a 3-a. Obligatiile fiscale directe ale persoanei fizice 

§1. Persoane impozabile 
§2. Moduri de stabilire a veniturilor impozabile 
§3. Impozitul pe venit – forme si venituri impozabile 

Sectiunea a 4-a. Contributiile sociale 

§1. Regimul juridic general 
§2. Contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat – pensii
§3. Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 
§4. Contributia asiguratorie pentru munca 

Sectiunea a 5-a. Obligatii fiscale indirecte. TVA 

§1. Aspecte generale 
§2. Persoana impozabila 
§3. Operatiuni taxabile 
§4. Determinarea TVA 
§5. Cotele TVA 
§6. Obligatii contabile si declarative. Decontul de TVA
§7. Plata TVA. Rambursarea TVA 

Sectiunea a 6-a. Obligatii fiscale indirecte. Accize 

§1. Aspecte generale 
§2. Accize armonizate 
§3. Accize nearmonizate

Sectiunea a 7-a. Obligatii fiscale catre bugetele locale 

§1. Regimul juridic general 
§2. Impozitul si taxa pe cladiri 
§3. Impozitul si taxa pe teren 
§4. Impozitul pe mijloacelor de transport 
§5. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 
§6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 
§7. Impozitul pe spectacole 
§8. Taxe speciale 
§9. Alte taxe locale 

Sectiunea a 8-a. Taxe 

§1. Regimul juridic general 
§2. Raportul juridic fiscal privitor la taxe 
§3. Stabilirea si colectarea taxelor 

CAPITOLUL AL IV-LEA. PROCEDURI DE STABILIRE SI EVIDENTIERE A CREANTELOR FISCALE 

Sectiunea 1. Principiile procedurii fiscale 

Sectiunea a 2-a. Competenta organelor fiscale 

Sectiunea a 3-a. Inregistrarea fiscala 

§1. Persoanele inregistrabile 
§2. Procedura de inregistrare 

Sectiunea a 4-a. Actul administrativ fiscal 

Sectiunea a 5-a. Stabilirea creantelor si obligatiilor fiscal 

§1. Titlurile de creanta fiscala 
§2. Rezerva verificarii ulterioare 

Sectiunea a 6-a. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale 

Sectiunea a 7-a. Control fiscal 

§1. Inspectia fiscala 
§2. Reguli specifice derularii inspectiei fiscale 
§3. Finalizarea inspectiei fiscale 
§4. Controlul inopinat 
§5. Controlul antifrauda 
§6. Verificarea situatiei fiscale personale 
§7. Verificarea documentara 

CAPITOLUL AL V-LEA. PROCEDURI DE STINGERE A CREANTELOR FISCALE 

Sectiunea 1. Executarea voluntara a creantelor – obligatiilor fiscale 

§1. Executarea creantelor si obligatiilor fiscale. Plata
§2. Compensarea 
§3. Restituirea de sume 
§4. Ordinea stingerii obligatiilor fiscale 

Sectiunea a 2-a. Incidente in procedura de executare a creantelor fiscale 

§1. Obligatiile fiscale accesorii 
§2. Inlesniri la plata 

Sectiunea a 3-a. Executarea silita a obligatiilor fiscale 

§1. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere restituirea 
§2. Procedura de executare silita 
§3. Valorificarea bunurilor puse sub sechestru

CAPITOLUL AL VI-LEA. CONTESTAREA ACTELOR EMISE DE ORGANELE FISCALE 

Sectiunea 1. Contestarea actelor emise de organele fiscale 

§1. Contestarea administrativa – procedura prealabila obligatorie 
§2. Contestarea judiciara a solutiei din procedura prealabila 
§3. Cai de atac 
§4. Hotarari preliminare 
§5. Trimiteri preliminare 

Sectiunea a 2-a. Contestatia la executare silita 

Sectiunea a 3-a. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii in materie fiscala 

CAPITOLUL AL VII-LEA. DREPTUL FISCAL IN PLAN EXTRANATIONAL 

Sectiunea 1. Dreptul Uniunii Europene si obligatiile fiscale 

§1. Aspecte generale 
§2. Impozitele directe in spatiul Uniunii Europene 
§3. Impozitele indirecte in spatiul Uniunii Europene 
§4. Cooperarea administrativa in materie fiscala 
§5. Sesizarea Curtii 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 

Detalii tehnice
Data aparitiei21 feb. 2024
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini536
Format145x205 mm
Tip copertaCarte brosata