Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept executional penal 2015

ISBN/ISSN: 978-606-27-0255-7
Editura: Hamangiu
62,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Combaterea fenomenului infractional nu se poate realiza numai intr-o forma declarativa, prin condamnarea inculpatului vinovat de savarsirea infractiunii. Pronuntarea hotararii penale de condamnare nu este suficienta, ci este nevoie de desavarsirea activitatii de infaptuire a justitiei penale, prin aducerea la indeplinire a celor stabilite in mod definitiv de instanta de judecata. Legiuitorul roman a adoptat norme speciale care reglementeaza executarea hotararilor penale definitive, ele constituind o solida garantie ca aceasta activitate se desfasoara in limite legale si cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale subiectilor executarii.

Perfectionarea legislatiei privind executarea sanctiunilor penale contribuie la imbunatatirea metodelor de reeducare a condamnatilor si la reintegrarea lor sociala si, prin toate acestea, la prevenirea savarsirii de noi infractiuni. De aceea, este importanta cunoasterea normelor de drept executional penal nu numai de catre profesionisti, dar si de societate in general, care trebuie sa se implice in reinsertia celor ce au executat o pedeapsa sau o masura dispusa de organele judiciare in cursul procesului penal.

Avand in vedere cele de mai sus, profesorul Marcel Ioan Rusu, reputat specialist in domeniu, a elaborat prezentul curs, in care este abordata problematica actuala si complexa a unei stiinte relativ noi – „drept executional penal” –, punandu-se accent pe rolul si importanta executarii pedepselor bazate pe norme de drept stiintifice, pe principii moderne (legalitate, umanism, individualizare).

Lucrarea „Drept executional penal” se adreseaza in primul rand studentilor, care se vor familiariza cu institutiile juridice specifice acestei ramuri de drept, alaturi de unele institutii din partea generala a dreptului penal substantial (pedepsele principale, pedepsele completare, pedepsele accesorii, masurile educative aplicate minorilor etc.), cat si de drept procesual penal (masura arestarii preventive, procedurile de punere in executare a hotararilor penale definitive etc.). De asemenea, poate fi utila magistratilor si avocatilor, precum si tuturor celor implicati in organizarea si functionarea sistemului penitenciar sau a sistemului de probatiune din Romania.

In cuprinsul cartii „Drept executional penal” este prezentata institutia inchisorii in evolutia sa istorica pana in prezent, cand se pune accent pe umanizarea regimului penitenciar, pe respectarea drepturilor condamnatilor, facandu-se si o analiza detaliata a modului de acordare a recompenselor pentru condamnati, dar si a sanctiunilor ce la pot fi aplicate in caz de nerespectare a ordinii si disciplinei la locurile de detinere si de punere in pericol a sigurantei penitenciarelor sau a centrelor in care sunt internati minorii.

Capitolele si sectiunile se succed intr-o ordine fireasca, urmarindu-se realizarea unei imagini de ansamblu a unei lumi in care fiecare condamnat trebuie sa isi descopere capacitatea de a se adapta noilor conditii de privatiune ca urmare a aplicarii unei pedepse sau a unei alte masuri. Astfel, sunt analizate:
•    raporturile juridice executionale penale;
•    notiunea de regim penitenciar si felurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate (de maxima siguranta, inchis, semi-deschis, deschis);
•    drepturile si obligatiile condamnatilor;
•    executarea pedepselor principale si a celor accesorii si complementare aplicate atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice;
•    executarea masurilor educative aplicate minorilor;
•    executarea masurilor de siguranta;
•    executarea masurii arestarii preventive in centrele de retinere si arestare preventiva.

In partea finala a cursului de „Drept executional penal”, cititorii vor gasi aprecieri referitoare la justitia restaurativa, precum si cu privire la sistemul probatiunii in Romania.

Analiza si comentariile au la baza dispozitiile Codului penal adoptat prin Legea nr. 286/2009 si ale Codului de procedura penala adoptat prin Legea nr. 135/2010, precum si prevederile noilor legi speciale in materie – Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune, Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal si Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal –, toate acestea intrate in vigoare la 1 februarie 2014.

Marcel Ioan Rusu este in prezent profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu si judecator la Tribunalul Sibiu, Sectia penala.

Capitolul I. Notiuni introductive

Sectiunea 1. Problematica dreptului executional penal
Sectiunea a 2‑a. Dreptul executional penal – notiune si obiect
Sectiunea a 3‑a. Domeniul de activitate
Sectiunea a 4‑a. Interpretarea normelor de drept executional penal
Sectiunea a 5‑a. Caracterele dreptului executional penal
Sectiunea a 6‑a. Scopul si functiile dreptului executional penal
Sectiunea a 7‑a. Locul dreptului executional penal in sistemul dreptului
Sectiunea a 8‑a. Politica executional‑penala 
Sectiunea a 9‑a. Stiinta dreptului executional penal
Sectiunea a 10‑a. Izvoarele dreptului executional penal 
Sectiunea a 11‑a. Principiile dreptului executional penal 

Capitolul al II‑lea. Raportul juridic executional penal 

Sectiunea 1. Consideratii generale
Sectiunea a 2‑a. Trasaturile specifice ale raportului juridic executional penal 
Sectiunea a 3‑a. Elementele raportului juridic executional penal 

Capitolul al III‑lea. Raspunderea penala si sanctiunile penale 

Sectiunea 1. Raspunderea penala 
Sectiunea a 2‑a. Sanctiunile penale 

Capitolul al IV‑lea. Pedepsele privative de libertate 

Sectiunea 1. Detentiunea pe viata
Sectiunea a 2‑a. Inchisoarea 

Capitolul al V‑lea. Punerea in executare a pedepselor privative de libertate 

Sectiunea 1. Atributiile instantei de executare
Sectiunea a 2‑a. Judecatorul delegat cu executarea
Sectiunea a 3‑a. Relatia consilierului de probatiune cu judecatorul delegat cu executarea
Sectiunea a 4‑a. Greierul delegat la compartimentul executari penale 
Sectiunea a 5‑a. Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate 
Sectiunea a 6‑a. Punerea in executare a pedepselor inchisorii si detentiunii pe viata 

Capitolul al VI‑lea. Organizarea executarii pedepselor privative de libertate 

Sectiunea 1. Sistemul penitenciar 
Sectiunea a 2‑a. Siguranta si ordinea in penitenciare 
Sectiunea a 3‑a. Administratia Nationala a Penitenciarelor 
Sectiunea a 4‑a. Reforma penitenciara 

Capitolul al VII‑lea. Regimul penitenciar 

Sectiunea 1. Individualizarea pedepsei 
Sectiunea a 2‑a. Felurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate 
Sectiunea a 3‑a. Categorii de condamnati in sistemul penitenciar 

Capitolul al VIII‑lea. Regimuri de executare a pedepselor privative de libertate 

Sectiunea 1. Prezentare generala
Sectiunea a 2‑a. Felurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate in Romania 
Sectiunea a 3‑a. Schimbarea regimului de executare a pedepsei
Sectiunea a 4‑a. Calculul duratei pedepselor. Computarea duratei masurilor preventive privative de libertate, precum si a pedepselor si a masurilor preventive executate in afara tarii 

Capitolul al IX‑lea. Conditiile de detentie in penitenciare 

Sectiunea 1. Repartizarea condamnatilor in penitenciare
Sectiunea a 2‑a. Primirea detinutilor in penitenciare – inceperea executarii pedepsei 
Sectiunea a 3‑a. Carantina
Sectiunea a 4‑a. Dosarul individual al persoanei condamnate. Registrele privind persoanele condamnate 
Sectiunea a 5‑a. Stabilirea regimului de executare a pedepsei privative de libertate 
Sectiunea a 6‑a. Criterii de separare a condamnatilor 
Sectiunea a 7‑a. Cazarea persoanelor condamnate 
Sectiunea a 8‑a. Tinuta persoanelor condamnate 
Sectiunea a 9‑a. Alimentatia persoanelor condamnate 
Sectiunea a 10‑a. Ascultarea persoanelor condamnate de catre autoritati ale statului 
Sectiunea a 11‑a. Transferarea persoanelor condamnate 
Sectiunea a 12‑a. Utilizarea mijloacelor de imobilizare si perchezitia 
Sectiunea a 13‑a. Probleme ivite cu prilejul executarii pedepselor privative de libertate 
Sectiunea a 14‑a. Modurile de executare a pedepsei inchisorii – expresie a umanizarii regimului penitenciar 
Sectiunea a 15‑a. Probleme psihologice privind detentia penitenciara 
Sectiunea a 16‑a. Activitati desfasurate in penitenciar, in scopul reintegrarii sociale a persoanelor condamnate 

Capitolul al X‑lea. Drepturile si obligatiile persoanelor care executa o pedeapsa privativa de libertate 

Sectiunea 1. Obligatiile condamnatilor 
Sectiunea a 2‑a. Drepturile condamnatilor
Sectiunea a 3‑a. Recompensele acordate detinutilor

Capitolul al XI‑lea. Regimul penitenciar semideschis (semiliber) 

Sectiunea 1. Consideratii introductive 
Sectiunea a 2‑a. Munca in afara penitenciarului
Sectiunea a 3‑a. Supravegherea condamnatilor la locurile de munca
Sectiunea a 4‑a. Liberarea conditionata

Capitolul al XII‑lea. Regimul de executare deschis 

Sectiunea 1. Conditii de aplicare 
Sectiunea a 2‑a. Categoriile de detinuti carora li se aplica regimul deschis 
Sectiunea a 3‑a. Obligatii si interdictii specifice 
Sectiunea a 4‑a. Modalitati de executare a pedepsei inchisorii in regim deschis 

Capitolul al XIII‑lea. Incidente la locul de detinere

Sectiunea 1. Consideratii introductive 
Sectiunea a 2‑a. Detinutul ca factor de normalitate 
Sectiunea a 3‑a. Detinutul ca factor de criza

Capitolul al XIV‑lea. Terminarea executarii pedepsei in penitenciar, liberarea definitiva a condamnatilor si reintegrarea lor sociala

Sectiunea 1. Implinirea termenului executarii pedepsei raportat la modalitatile de executare a acesteia 
Sectiunea a 2‑a. Drepturi ale condamnatilor la liberarea definitiva si stingerea unor obligatii 
Sectiunea a 3‑a. Reintegrarea sociala a condamnatilor liberati definitiv 
Sectiunea a 4‑a. Dreptul la pensie al condamnatilor deveniti incapabili de munca 
Sectiunea a 5‑a. Repararea pagubelor in cazul condamnarii pe nedrept

Capitolul al XV‑lea. Executarea amenzii penale aplicate persoanei fizice

Sectiunea 1. Consideratii generale privind amenda 
Sectiunea a 2‑a. Executarea amenzii 

Capitolul al XVI‑lea. Executarea pedepsei accesorii si a pedepselor complementare aplicate persoanelor fizice 

Sectiunea 1. Pedeapsa accesorie 
Sectiunea a 2‑a. Pedepsele complementare 

Capitolul al XVII‑lea. Executarea masurilor educative 

Sectiunea 1. Regimul sanctionator pentru minori 
Sectiunea a 2‑a. Masurile educative neprivative de libertate 
Sectiunea a 3‑a. Masurile educative privative de libertate 

Capitolul al XVIII‑lea. Executarea masurilor de siguranta 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 
Sectiunea a 2‑a. Felurile masurilor de siguranta si punerea lor in executare 

Capitolul al XIX‑lea. Raspunderea penala a persoanei juridice 

Sectiunea 1. Consideratii generale 
Sectiunea a 2‑a. Executarea amenzii aplicate persoanei juridice 
Sectiunea a 3‑a. Regimul de executare a pedepselor complementare aplicate persoanei juridice 

Capitolul al XX‑lea. Executarea masurii arestarii preventive 

Sectiunea 1. Consideratii introductive 
Sectiunea a 2‑a. Arestarea preventiva a inculpatului 
Sectiunea a 3‑a. Executarea masurii arestarii preventive in centrele de retinere si arestare preventiva 
Sectiunea a 4‑a. Mandatul european de arestare 

Capitolul al XXI‑lea. Justitia restaurativa 

Sectiunea 1. Notiune, scop, principii si forme 
Sectiunea a 2‑a. Justitia restaurativa in sistemul penitenciar 

Capitolul al XXII‑lea. Serviciul de probatiune 

Sectiunea 1. Consideratii generale
Sectiunea a 2‑a. Scurt istoric sau ratiuni ale infiintarii probatiunii in Romania 
Sectiunea a 3‑a. Probatiunea si comunitatea 
Sectiunea a 4‑a. Principii si valori ale institutiei probatiunii 
Sectiunea a 5‑a. Organizarea si functionarea serviciilor de probatiune 
Sectiunea a 6‑a. Activitatea de supraveghere realizata de serviciile de probatiune 

Detalii tehnice
Data aparitiei05 mai 2015
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini464
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul muncii Legea dialogului social si 12 legi uzuale - actualizat la 4 septembrie 2017

Codul muncii. LDS si 12 legi uzuale, ed. 30, act. 04.09.2017

editie ingrijita si adnotata de Marius Eftimie
22,60 RON
Indisponibila
Imagine Drept executional penal. Legea nr. 254/2013

Drept executional penal. Legea nr. 254/2013

Comentarii si jurisprudenta
40,00 RON 40,00 RON
Indisponibila
Imagine Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare, act. 09.01.2017

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare, act. 09.01.2017

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
30,00 RON