Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept contraventional

ISBN/ISSN: 978-606-27-2472-6
Editura: Hamangiu
65,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Despre carte

Lucrarea Drept contraventional este construita in tiparul unui curs universitar ce isi propune sa contureze esentialul unui domeniu aflat la interferenta dintre dreptul administrativ si dreptul penal. 

Daca dreptul contraventional poate fi perceput, la prima vedere, arid, in realitate, acesta ridica o serie de probleme juridice, caci diversitatea domeniilor cu care se intersecteaza (amenajarea teritoriului si urbanismul, protectia drepturilor consumatorilor, protectia mediului etc.) demonstreaza ca, de multe ori, legea contraventionala constituie un punct de pornire pentru gasirea posibilelor solutii juridice ale unor situatii fascinante prin chiar complexitatea lor.
Structura cartii cuprinde doua parti: Partea I – Teoria generala a contraventiei si Partea a II-a – Drept contraventional procedural. In cadrul primei parti, sunt analizate: conceptul de contraventie, aplicarea normelor contraventionale in spatiu si timp, trasaturile esentiale ale contraventiei, pluralitatea in materia contraventiilor si sanctiunile contraventionale. Partea a II-a trateaza procedura de constatare si sanctionare a contraventiei, procedura contencioasa de contestare a procesului-verbal si plangerea contraventionala, precum si procedura de executare a sanctiunilor contraventionale.

Lucrarea Drept contraventional se adreseaza in special studentilor si reprezinta un suport necesar in intelegerea notiunilor esentiale din materia dreptului contraventional. Totodata, avand in vedere lipsa unui regim complet si structurat al contraventiei, lucrarea de fata construieste bazele teoriei generale a contraventiei, fiind astfel utila si practicienilor ce nu gasesc mereu solutiile in litera legii.


Despre autori

Ovidiu Podaru este profesor universitar doctor la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si avocat in Baroul Cluj.
Andreea Carla Loghin este colaborator in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si avocat in Baroul Cluj.

 

PARTEA I. TEORIA GENERALA A CONTRAVENTIEI 

Capitolul I. Introducere 

A. Definitia contraventiei 
B. Istoric 
C. Sediul reglementarii. Raportul dreptului contraventional cu dreptul penal 

Capitolul II. Aplicarea normelor contraventionale in spatiu si timp 

Sectiunea 1. Tipurile de acte de reglementare contraventionala

A. Legile, ordonantele și hotararile de Guvern 
B. Hotararile consiliilor locale si judetene 
C. Hotararile consiliilor locale de sector ale municipiului Bucuresti 
D. Probleme specifice de aplicare a actelor de reglementare contraventionala

Sectiunea a 2-a. Aplicarea legii contraventionale in spatiu 

A. Teritorialitatea legii contraventionale 
B. Principiile subsidiare de aplicare in spatiu a legii contraventionale 

Sectiunea a 3-a. Aplicarea legii contraventionale în timp 

A. Intrarea in vigoare a normelor contraventionale
    §1. Sediul materiei 
    §2. Domeniul de aplicare. Scopul reglementarii 
    §3. Modul de calcul al termenelor
    §4. Probleme legate de intrarea in vigoare secventiala a actului de reglementare contraventionala
    §5. Aprecierea urgentei 
    §6. Probleme speciale legate de actele administratiei publice locale
B. Decontraventionalizarea. Aplicarea legii contraventionale mai favorabile 
    §1. Momentul savarsirii contraventiei 
    §2. Decontraventionalizarea (Dezincriminarea contraventiei) 
    §3. Legea contraventionala mai favorabila stricto sensu 
C. Alte probleme speciale legate de aplicarea in timp a normelor contraventionale 
    §1. Concursul de legi contraventionale in timp 
    §2. Legea contraventionala temporara
    §3. Iesirea din vigoare a normelor contraventionale 

Capitolul III. Trasaturile esentiale ale contraventiei 

A. Tipicitatea 
B. Vinovatia 
C. Antijuridicitatea si imputabilitatea 
    §1. Optiunea legiuitorului penal si aplicarea acesteia in dreptul contraventional 
    §2. Cauze care inlatura antijuridicitatea faptei 
    §3. Cauze care inlatura imputabilitatea faptei 
    §4. Constatarea cauzelor care inlatura antijuridicitatea si imputabilitatea faptei 

Capitolul IV. Pluralitatea in materia contraventiilor 

A. Pluralitatea de contravenienti 
    §1. Formele de participatie sanctionate in materie contraventionala
    §2. Autorii si coautorii unei contraventii 
B. Pluralitatea de contraventii 
    §1. Sediul materiei 
    §2. Regula. Cumulul aritmetic 
    §3. Exceptia. Cumulul aritmetic atenuat 
    §4. Situatia sanctionarii unor ipoteze de „recidiva speciala” 

Capitolul V. Sanctiunile contraventionale 

A. Principii 
    §1. Principiul legalitatii sanctiunii 
    §2. Principiul proportionalitatii sanctiunii 
    §3. Principiul unicitatii aplicarii sanctiunii principale (ne bis in idem
B. Sanctiunile principale 
    §1. Avertismentul 
    §2. Amenda 
    §3. Prestarea unei activitati in folosul comunitatii 
C. Sanctiunile complementare 
    §1. Confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii 
    §2. Suspendarea, dupa caz, a avizului, acordului sau autorizatiei de exercitare a unei activitati, suspendarea activitatii agentului economic, „retragerea temporara” a licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori activitati de comert exterior 
    §3. Anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati, retragerea definitiva a licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior 
    §4. Inchiderea unitatii 
    §5. Blocarea contului bancar 
    §6. Desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala
    §7. Sanctiuni contraventionale complementare instituite prin legi speciale 
D. Alte „masuri” – efecte ale savarsirii unei contraventii 
    §1. Domeniul constructiilor 
    §2. Domeniul rutier 
    §3. Protectia consumatorilor 
    §4. Importanta practica a instituirii unor asemenea „masuri” 

PARTEA A II-A. DREPT CONTRAVENTIONAL PROCEDURAL 

Capitolul I. Procedura de constatare si sanctionare a contraventiei 

Sectiunea 1. Prescriptia in materie contraventionala

A. Prescriptia constatarii contraventiei si aplicarii sanctiunii contraventionale 
    §1. Sediul materiei 
    §2. Obiectul prescriptiei. Momentul de la care curge termenul de prescriptie. Clasificari ale contraventiilor 
    §3. Contraventiile continue
    §4. Suspendarea cursului prescriptiei 
    §5. Termene speciale de prescriptie 
    §6. Prescriptia celorlalte sanctiuni contraventionale 
    §7. Chestiuni procedurale 
B. Prescriptia executarii sanctiunii contraventionale 
    §1. Sediul materiei 
    §2. Natura juridica a termenului prevazut de art. 14 alin. (1) 
    §3. Termenul de prescriptie a executarii sanctiunii contraventionale in cazul comunicarii regulate a procesului-verbal
    §4. Mijlocul procedural prin care se constata caducitatea procesului-verbal (prescriptia executarii sanctiunii contraventionale) 
    §5. Momentul in care procesul-verbal se consider „comunicat” 

Sectiunea a 2-a. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. Natura juridica si forta probanta

A. Natura juridica
    §1. Procesul-verbal de contraventie – act administrativ individual 
    §2. Distinctia fundamentala act de drept material (substantial) – act de procedura (procesual). Procesul-verbal – act de drept material 
B. Forta probanta
    §1. Doua teorii posibile 
    §2. Prezumtia de nevinovatie (a contravenientului) versus prezumtia de legalitate (a procesului-verbal) 

Sectiunea a 3-a. Conditiile de valabilitate ale procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor 

A. Conditia esentiala de valabilitate. Savarsirea unei contraventii – faptul generator al raspunderii contraventionale 
    §1. Faptul generator „abstract”: contraventia 
    §2. Faptul generator care „concretizează” raspunderea: procesul-verbal 
B. Competenta de a intocmi procese-verbale de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunilor contraventionale 
    §1. Caracterul „special” al competentei agentilor constatatori 
    §2. „Abilitarea”/„imputernicirea” de a intocmi procese-verbale de contraventie si natura sa juridica
    §3. Probleme speciale de partaj/suprapunere/ delimitari de competenta
    §4. Raportul dintre competenta de a incheia un proces-verbal de contraventie si calitatea procesuala pasiva in plangerea contraventionala
    §5. Modalitatea de constatare a contraventiilor 
C. Forma procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor 
    §1. Aspecte generale 
    §2. Teoria nulitatilor de forma si procedura care afecteaza procesul-verbal de contraventie 
    §3. Mentiunile obligatorii a caror lipsa este sanctionata cu nulitatea de catre art. 17 
    §4. Constatarea nulitatii 
    §5. Mentiunile prevazute la art. 16 ca obligatorii, dar care nu sunt sanctionate de art. 17 cu nulitatea (expresa) 
    §6. Alte formalitati „procedurale” 
    §7. Semnarea procesului-verbal de catre contravenient. Formalitati alternative 
D. Un element procedural specific contraventional: dreptul contravenientului de a formula obiectiuni 
    §1. Observatii teoretice  
    §2. Aspecte din practica judiciara
E. Comunicarea procesului-verbal 
    §1. Aspecte generale 
    §2. Inmanarea procesului-verbal 
    §3. Situatiile in care se recurge la modalitati subsidiare de comunicare 
    §4. Trimiterea prin posta, cu aviz de primire 
    §5. Afisarea procesului-verbal 
F. Elementele de oportunitate. Cuantumul sanctiunii 
G. Modalitatile de incetare a efectelor juridice ale procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor 
    §1. Anularea 
    §2. Revocarea 
    §3. Executarea materiala
    §4. Caducitatea 

Capitolul II. Procedura contencioasa de contestare a procesului-verbal. Plangerea contraventionala

Sectiunea 1. Depunere si continut 

A. Obiectul plangerii contraventionale
B. Termenul de introducere a plangerii contraventionale 
C. Calitatea procesuala activa
    §1. Persoanele expres indicate in continutul art. 31 din O.G. nr. 2/2001 
    §2. Alte persoane decat cele expres indicate in continutul art. 31 din O.G. nr. 2/2001 
D. Depunerea plangerii contraventionale 
E. Caracterul suspensiv de executare al plangerii contraventionale 
    §1. Premise 
    §2. Caracterul suspensiv in cele doua ipoteze speciale reglementate de teza a II-a a art. 32 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 
    §3. Raporturile dintre caracterul suspensiv al plangerii si masura suspendarii dreptului de a conduce autovehicule 

Sectiunea a 2-a. Procedura judecarii plangerii in prima instanta

A. Instanta competenta sa solutioneze plangerea contraventionala
B. Partile in litigiul contraventional 
§1. Reclamantul 
    §2. Paratul 
    §3. Chematul in garantie 
    §4. Intervenientul voluntar 
C. Alti participanti la judecata. Probleme legate de persoanele propuse ca martori 
    §1. Observatii generale 
    §2. Ascultarea martorilor a caror credibilitate este pusa sub semnul intrebarii 
D. Administrarea probatiunii 
E. Limitele competentei primei instante de a se pronunta in materie contraventionala
    §1. Aspecte generale. Raporturile plangerii contraventionale cu actiunea in contenciosul administrativ 
    §2. Limitele controlului „de plina jurisdictie”. Imposibilitatea schimbarii incadrarii juridice a faptei. Principiul non reformatio in pejus 
    §3. Intinderea prerogativei de a „hotari asupra sanctiunii”. Posibilitatea instantei de a inlatura sanctiunile complementare stabilite de lege cu caracter obligatoriu (imperativ) 
    §4. Limite ale puterii instantei de a suspenda judecata plangerii contraventionale 
F. Taxa de timbru. Solutionarea cu precadere a plangerilor contraventionale
    §1. Taxa de timbru 
    §2. Solutionarea „cu precadere” a plangerilor contraventionale 

Sectiunea a 3-a. Caile de atac

A. Instanța competenta si termenul de declarare a caii de atac 
B. Motivarea apelului 
C. Raporturile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, din perspectiva lipsei caracterului de „lege organica” 
    §1. Expunerea problemei 
    §2. Solutia propusa

Capitolul III. Procedura de executare a sanctiunilor contraventionale 

A. Executarea benevola
    §1. Executarea benevola diminuata
    §2. Executarea benevola integrala
B. Executarea silita
    §1. Executarea silita tipica
    §2. Executarea silita atipica
C. Contestatia la executare 

Anexa. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic

Detalii tehnice
Data aparitiei08 mar. 2024
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini296
Format145x205 mm
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
NOU
Drept penal. Partea speciala - Teodor Manea

Drept penal. Partea speciala

Infractiuni contra autoritatii, contra infaptuirii justitiei, de coruptie si de serviciu, de fals in inscrisuri, contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice, contra familiei
200,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ
NOU
Achizitiile beneficiarilor privati. Achizitiile publice - Mihaela Adriana Oprescu

Curs de achizitii

Achizitiile beneficiarilor privati. Achizitiile publice. Implementarea proiectelor finantate din fonduri europene
90,00 RON
NOU
In honorem Corneliu Birsan

In honorem Corneliu Birsan

Ius est ars boni et aequi
300,00 RON