Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept constitutional si institutii politice. Vol. I. Editia a 8-a revizuita

Teoria generala a dreptului constitutional. Drepturi si libertati
ISBN/ISSN: 978-606-27-2370-5
Editura: Hamangiu
80,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Aflat deja la a 8-a editie, mereu revizuit, adaugit si imbunatatit, cursul de Drept constitutional si institutii politice al dnei Marieta Safta este o lucrare adresata cu precadere studentilor din invatamantul juridic, dar si oricarei alte persoane interesate de materia dreptului constitutional. Prin caracterul sau pronuntat practic – gratie trimiterilor, extraselor si fragmentelor din jurisprudenta Curtii Constitutionale, a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene care insotesc la tot pasul expunerea teoretica – aceasta carte poate fi un instrument util si practicienilor din domeniul juridic.

Volumul I. Teoria generala a dreptului constitutional. Drepturi si libertati prezinta institutiile si temele specifice semestrului I de studiu la disciplina Drept constitutional si institutii politice, precum teoria dreptului constitutional, teoria constitutiei si a constitutionalismului, statutul constitutional al omului si al cetateanului – cu o analiza ampla asupra cetateniei, drepturilor, libertatilor si indatoririlor cetatenilor – toate acestea tratate in contextul dinamicii raporturilor dintre ordinea juridica nationala si cea internationala, respectiv cea europeana.

Editia a 7-a a acestei carti este in continuare disponibila – cu 35% reducere, vezi cartea Drept constitutional si institutii politice

TITLUL I. TEORIA DREPTULUI CONSTITUTIONAL 

Capitolul I. Notiuni generale despre drept 

Sectiunea 1. Conceptul de „drept” 

Sectiunea a 2-a. Originea si dimensiunea istorica a dreptului. Drept, religie, morala 

Sectiunea a 3-a. Factorii de configurare a dreptului 

Sectiunea a 4-a. Tipologia dreptului 

§1. Mari sisteme de drept 
      1.1. Familia juridica de traditie romanica 
      1.2. Familia de drept anglo-saxon 
      1.3. Dreptul religios si sistemele dualiste 
§2. Dreptul Uniunii Europene 

Sectiunea a 5-a. Dreptul si statul 

§1. Notiunea de „stat” 
§2. Elementele Statului 
§3. Puterea de stat 
      3.1. Caracterele puterii de stat 
      3.2. Separatia puterilor in stat 

Capitolul al II-lea. Sistemul dreptului: normele juridice, institutiile juridice si ramurile de drept. Dreptul constitutional ca ramura a dreptului public 

Sectiunea 1. Normele juridice 

§1. Definitia normelor juridice 
§2. Elementele de structura ale normei juridice 
      2.1. Structura interna 
      2.2. Structura externa sau tehnico-legislativa 

Sectiunea a 2-a. Institutiile juridice si ramurile de drept 

§1. Institutiile juridice 
§2. Ramurile de drept 
§3. Diviziunea dreptului in drept public si drept privat 

Sectiunea a 3-a. Dreptul constitutional ca ramura a dreptului public 

§1. Definitia dreptului constitutional 
§2. Obiectul dreptului constitutional 
§3. Specificul normelor de drept constitutional 
§4. Locul dreptului constitutional in cadrul sistemului dreptului 
§5. Evolutii ale dreptului constitutional 

Capitolul al III-lea. Raporturile juridice de drept constitutional si izvoarele dreptului constitutional 

Sectiunea 1. Raporturile juridice de drept constitutional 

§1. Notiune si specific 
§2. Subiectele raporturilor juridice de drept constitutional
§3. Continutul si obiectul raporturilor juridice de drept constitutional 

Sectiunea a 2-a. Izvoarele dreptului constitutional 

§1. Notiuni generale 
§2. Actul normativ 
      2.1. Caracterizare generala 
      2.2. Legea 
      2.3. Decretul-lege 
      2.4. Hotararile Parlamentului 
      2.5. Ordonantele guvernamentale 
      2.6. Decretul 
§3. Actele normative internationale: izvoare ale dreptului constitutional roman 
      3.1. Aspecte comune 
      3.2. Norma constitutionala – cadru 
      3.3. Tratatele internationale in materia drepturilor omului 
      3.4. Actele Uniunii Europene 
§4. Obiceiul (cutuma) 
§5. Jurisprudenta 
      5.1. Consideratii generale 
      5.2. Hotararile pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in solutionarea recursurilor in interesul legii 
      5.3. Jurisprudenta Curtii Constitutionale ca izvor de drept 

TITLUL II. TEORIA CONSTITUTIEI 

Capitolul I. Constitutie si constitutionalism. Suprematia Constitutiei 

Sectiunea 1. Notiuni generale despre Constitutie 

§1. Aparitia Constitutiei 
§2. Tipuri de constitutii 
§3. Continutul normativ al Constitutiei 
§4. Definitia si caracterele juridice ale Constitutiei 
§5. Functiile Constitutiei 
§6. Conceptul de constitutionalism 

Sectiunea a 2-a. Suprematia Constitutiei

§1. Notiunea de suprematie a Constitutiei 
§2. Consecinte si garantii ale suprematiei Constitutiei 
§3. Europenizarea Constitutiei 

Capitolul al II-lea. Adoptarea, modificarea, suspendarea si abrogarea Constitutiei 

Sectiunea 1. Adoptarea Constitutiei 

§1. Consideratii introductive 
§2. Initiativa constitutionala 
§3. Procedura de adoptare a Constitutiei 

Sectiunea a 2-a. Revizuirea Constitutiei 

§1. Caracterizare generala. Constitutii rigide sau flexibile 
§2. Reglementarea procedurii de revizuire a Constitutiei Romaniei din 1991 
      2.1. Initiativa de revizuire a Constitutiei 
      2.2. Adoptarea si aprobarea legii de revizuire 
      2.3. Dispozitii ale Constitutiei declarate nerevizuibile. Limitele revizuirii 
      2.4. Rolul Curtii Constitutionale in procesul de revizuire a Constitutiei 

Sectiunea a 3-a. Suspendarea si abrogarea Constitutiei 

Sectiunea a 4-a. Aplicarea directa a Constitutiei 

Capitolul al III-lea. Controlul constitutionalitatii legilor 

Sectiunea 1. Notiunea de control de constitutionalitate. Fundamentare stiintifica 

Sectiunea a 2-a. Aparitia controlului constitutionalitatii legilor 

Sectiunea a 3-a. Modele de control de constitutionalitate 

§1. Aspecte generale 
§2. Modelul american 
§3. Modelul european 
§4. Alte modele sau forme atenuate de control de constitutionalitate 
§5. Evolutii ale controlului de constitutionalitate 

Sectiunea a 4-a. Clasificari ale controlului de constitutionalitate in cadrul modelelor examinate 

Sectiunea a 5-a. Controlul constitutionalitatii legilor in Romania 

§1. Istoric 
§2. Controlul de constitutionalitate potrivit Constitutiei din 1991, revizuita in anul 2003. Scurta prezentare 
     2.1. Autoritatea competenta 
     2.2. Atributiile Curtii Constitutionale 
     2.3. Actele Curtii Constitutionale si efectele acestora 
      2.3.1. Categorii de acte 
      2.3.2. Efectul erga omnes al deciziilor Curtii Constitutionale 
      2.3.3. Neretroactivitatea deciziilor Curtii Constitutionale 
      2.3.4 Tipuri de decizii 

Sectiunea a 6-a. Functiile controlului de constitutionalitate 

Sectiunea a 7-a. Constitutionalizarea dreptului 

Capitolul al IV-lea. Dezvoltarea constitutionala a Romaniei 

Sectiunea 1. Perioada anterioara Constitutiei din 1991 

§1. Consideratii generale 
§2. Constitutiile romane si acte cu valoare constitutionala 

Sectiunea a 2-a. Constitutia din 1991, revizuita in anul 2003 

§1. Aspecte generale 
§2. Adoptarea Constitutiei din 1991 
§3. Revizuirea Constitutiei in anul 2003 
§4. Alte initiative de revizuire a Constitutiei Romaniei 

TITLUL III. STATUTUL CONSTITUTIONAL AL OMULUI SI CETATEANULUI 

Capitolul I. Cetatenia 

Sectiunea 1. Definitie si natura juridica 

§1. Notiunea de cetatenie 
§2. Natura juridica a cetateniei 

Sectiunea a 2-a. Regimul juridic al cetateniei romane

§1. Sediul materiei 
§2. Principiile cetateniei romane 
§3. Dobandirea cetateniei romane 
      3.1. Modurile de dobandire a cetateniei romane 
      3.2. Dobandirea cetateniei romane prin nastere 
      3.3. Dobandirea cetateniei romane prin adoptie 
      3.4. Dobandirea (acordarea) cetateniei romane la cerere 
      3.5. Redobandirea cetateniei romane 
      3.6. Cetatenia de onoare 
      3.7. Procedura de acordare/redobandire a cetateniei romane 
§4. Pierderea cetateniei romane 
      4.1. Modurile de pierdere a cetateniei romane 
      4.2. Retragerea cetateniei romane 
      4.3. Aprobarea renuntarii la cetatenia romana 
      4.4. Alte cazuri de pierdere a cetateniei romane 
      4.5. Procedura aprobarii renuntarii la cetatenia romana 
      4.6. Procedura retragerii cetateniei romane 
§5. Dovada cetateniei 
§6. Strainii si apatrizii 

Sectiunea a 3-a. Reglementarea juridica a cetateniei europene 

Capitolul al II-lea. Drepturi si libertati fundamentale. Caracterizare generala si dispozitii comune in materie 

Sectiunea 1. Scurt istoric 

Sectiunea a 2-a. Notiunea si natura juridica a drepturilor si libertatilor fundamentale 

Sectiunea a 3-a. Pluralismul legal in materia drepturilor si libertatilor fundamentale 

§1. Precizari terminologice. Tendinte actuale
§2. Sistemul european de protectie a drepturilor fundamentale 
§3. Sistemul constitutional roman de protectie a drepturilor fundamentale. Scurt istoric 

Sectiunea a 4-a. Clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale 

Sectiunea a 5-a. Principii privitoare la drepturile si libertatile fundamentale 

§1. Aspecte generale 
§2. Universalitatea 
§3. Neretroactivitatea legii 
      3.1. Reglementare 
      3.2. Continut 
      3.3. Legea interpretativa produce efecte numai pentru viitor; ea nu poate avea caracter retroactiv 
§4. Egalitatea in drepturi 
      4.1. Reglementare 
      4.2. Continut 
      4.3. Ocuparea functiilor si demnitatilor publice 
§5. Accesul liber la justitie 
§6. Caracterul de exceptie al restrangerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertati 
§7. Demnitatea 
§8. Principiul securitatii juridice 

Sectiunea a 6-a. Norme de principiu referitoare la protectia juridica a cetatenilor romani in strainatate, a cetatenilor straini si apatrizilor in Romania, extradare si expulzare 

§1. Protectia cetatenilor romani in strainatate si obligatiile lor 
§2. Cetatenii straini si apatrizii se bucura in Romania de protectie juridica 
§3. Regulile referitoare la extradarea sau expulzarea din Romania 

Capitolul al III-lea. Inviolabilitati 

Sectiunea 1. Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica 

Sectiunea a 2-a. Libertatea individuala 

Sectiunea a 3-a. Dreptul la aparare 

Sectiunea a 4-a. Dreptul la libera circulatie 

Sectiunea a 5-a. Dreptul la viata intima, familiala si privata 

Sectiunea a 6-a. Inviolabilitatea domiciliului 

Capitolul al IV-lea. Drepturile si libertatile sociale, economice si culturale 

Sectiunea 1. Dreptul la invatatura 

Sectiunea a 2-a. Accesul la cultura 

Sectiunea a 3-a. Dreptul la ocrotirea sanatatii 

Sectiunea a 4-a. Dreptul la un mediu sanatos

Sectiunea a 5-a. Dreptul la munca, protectia social a muncii si interzicerea muncii fortate 

Sectiunea a 6-a. Dreptul la greva 

Sectiunea a 7-a. Dreptul de proprietate privata si Dreptul la mostenire 

Sectiunea a 8-a. Libertatea economica 

Sectiunea a 9-a. Dreptul la un nivel de trai decent 

Sectiunea a 10-a. Dreptul la casatorie 

Sectiunea a 11-a. Protectia copiilor si a tinerilor 

Sectiunea a 12-a. Protectia persoanelor cu handicap 

Capitolul al V-lea. Drepturile si libertatile social-politice, drepturile exclusiv politice si drepturile garantii 

Sectiunea 1. Drepturile si libertatile social-politice 

§1. Secretul corespondentei 
§2. Libertatea constiintei 
§3. Libertatea de exprimare 
§4. Dreptul la informatie 
§5. Libertatea intrunirilor 
§6. Dreptul de asociere 

Sectiunea a 2-a. Drepturile exclusiv politice 

§1. Dreptul de vot 
§2. Dreptul de a fi ales 
§3. Dreptul de a fi ales in Parlamentul European 

Sectiunea a 3-a. Drepturile garantii 

§1. Dreptul de petitionare 
§2. Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica 

Capitolul al VI-lea. Indatoririle fundamentale ale cetatenilor 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2-a. Scurta caracterizare a indatoririlor fundamentale consacrate in Constitutia Romaniei 

§1. Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor tarii 
§2. Indatorirea de fidelitate fata de tara 
§3. Indatorirea de aparare a tarii 
§4. Indatorirea de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuielile publice 
§5. Indatorirea de exercitare cu buna-credinta a drepturilor si libertatilor si de respectare a drepturilor si libertatilor celorlalti 

Capitolul al VII-lea. Garantii de ordin institutional pentru realizarea drepturilor fundamentale 

Sectiunea 1. Avocatul Poporului 

§1. Scurta prezentare a institutiei 
§2. Reglementarea institutiei Avocatului Poporului in Romania 
      2.1. Numire si statut 
      2.2. Atributii 
      2.3. Functionare. Solutionarea petitiilor 
      2.4. Accesul direct la justitia constitutionala ca modalitate de realizare a rolului constitutional al Avocatului Poporului 

Sectiunea a 2-a. Instantele judecatoresti, instantele de jurisdictie constitutionala si instantele internationale 

§1. Consideratii generale 
§2. Dialogul intre instantele de jurisdictie constitutionala 
§3. Dialogul instantelor nationale cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului si Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
      3.1. Curtea Europeana a Drepturilor Omului
      3.2. Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
      3.3. Concretizari ale dialogului judiciar 
      3.4. Concluzii 

BIBLIOGRAFIE

Detalii tehnice
Data aparitiei04 sept. 2023
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini448
Format145x205 mm
Editiea 8-a
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si