Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept comercial. Editia a 4-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-1888-6
Editura: Hamangiu
120,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

In contextul prefacerilor legislative aduse de Cod civil, intrat in vigoare in anul 2011, de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, dar si a abrogarii substantiale a Codului comercial, temelia dreptului comercial a fost restructurata semnificativ, fiind adaptata noilor nevoi pe care societatea le impune, dar nicidecum desfiintata.

Acest curs de Drept comercial, ajuns la editia a 4-a, este elaborat in noua matca a principiilor Codului civil actual, fiind abordate si dezvoltate conceptele clasice ale dreptului comercial (fondul de comert, auxiliarii comerciantilor, societatile – astfel cum au fost modificate prin Legea de punere in aplicare a Codului de procedura civila –, titlurile comerciale, procedura insolventei etc.), dar si notiuni relativ noi in peisajul juridic actual, precum conceptele de intreprindere comerciala, societate europeana, profesionist, fiducie, concordat preventiv, mandat ad-hoc, insolventa persoanei fizice etc.

Incepand cu editia a 3-a, cursul a fost imbogatit semnificativ cu solutii de practica judiciara si cu explicatii suplimentare, delimitate de restul textului printr-un font diferit, astfel incat notiunea teoretica enuntata in textele legale sa poata fi accesibila, mai usor de inteles. Am dorit prin aceste completari atragerea celui care ia contact cu lectia de drept comercial, dincolo de teorie, din impersonal, in lumea reala, dinamica, a oamenilor care cauta si gasesc solutii la probleme cu profesionisti, cu societati, cu reorganizari judiciare si cu insolvente, o deschidere a viitorului practician catre scena vasta a adevaratului drept comercial care se joaca dincolo de carti, in fata instantelor de judecata.

Prezenta editie a 4-a a fost revizuita si actualizata cu toate modificarile legislative intervenite pana la data de 15 octombrie 2021.

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 
Sectiunea 1. Notiunea si obiectul dreptului comercial 
Sectiunea a 2‑a. Autonomia dreptului comercial 
Sectiunea a 3‑a. Corelatia dreptului comercial cu alte ramuri de drept
Sectiunea a 4‑a. Izvoarele dreptului comercial 

CAPITOLUL II. INTREPRINDEREA COMERCIALA – FORMA JURIDICA A DESFASURARII ACTIVITATII COMERCIALE 
Sectiunea 1. Cateva aspecte privind actele si faptele comerciale in reglementarea Codului comercial 
Sectiunea a 2‑a. Intreprinderea – principala forma a desfasurarii activitatii comerciale 

CAPITOLUL III. COMERCIANTII – PROFESIONISTI, TITULARI AI INTREPRINDERILOR COMERCIALE 
Sectiunea 1. Notiunea de comerciant 
Sectiunea a 2‑a. Categorii de comercianti
Sectiunea a 3‑a. Restrictiile privind desfasurarea activitatii comerciale 
Sectiunea a 4‑a. Obligatiile comerciantilor 

CAPITOLUL IV. FONDUL DE COMERT 
Sectiunea 1. Notiune si delimitare
Sectiunea a 2‑a. Elementele fondului de comert
Sectiunea a 3‑a. Protectia fondului de comert 
Sectiunea a 4‑a. Actele juridice privind fondul de comert

CAPITOLUL V. AUXILIARII COMERCIANTILOR
Sectiunea 1. Notiune si categorii
Sectiunea a 2‑a. Reprezentantii comerciantilor 
Sectiunea a 3‑a. Mandatarii comerciantilor 
Sectiunea a 4‑a. Comisionarii 
Sectiunea a 5‑a. Intermediarii 
Sectiunea a 6‑a. Agentii comerciali 

CAPITOLUL VI. SOCIETATILE REGLEMENTATE DE LEGEA NR. 31/1990 
Subcapitolul I. Regulile comune aplicabile societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990
Sectiunea 1. Notiunea societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990 
Sectiunea a 2‑a. Elementele specifice ale contractului de societate, care stau la baza societatii reglementate de Legea nr. 31/1990
Sectiunea a 3‑a. Formele societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990 si clasificarea lor
Sectiunea a 4‑a. Constituirea societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990 
Sectiunea a 5‑a. Functionarea societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990
Sectiunea a 6‑a. Modificarea societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990
Sectiunea a 7‑a. Dizolvarea si lichidarea societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990 
Subcapitolul II. Regulile speciale aplicabile fiecarei forme de societate reglementate de Legea nr. 31/1990 
Sectiunea 1. Societatea in nume colectiv 
Sectiunea a 2‑a. Societatea in comandita simpla 
Sectiunea a 3‑a. Societatea pe actiuni 
Sectiunea a 4‑a. Societatea in comandita pe actiuni 
Sectiunea a 5‑a. Societatea cu raspundere limitata 
Subcapitolul III. Societatea europeana si grupurile de interes economic 
Sectiunea 1. Societatea europeana
Sectiunea a 2‑a. Grupurile de interes economic 
Sectiunea a 3‑a. Grupurile europene de interes economic 

CAPITOLUL VII. PARTICULARITATILE OBLIGATIILOR IZVORATE DIN RAPORTURILE JURIDICE LA CARE PARTICIPA PROFESIONISTII COMERCIANTI 
Subcapitolul I. Regulile speciale privind formarea si executarea obligatiilor in raporturile juridice dintre profesionistii comercianti 
Sectiunea 1. Regulile privind formarea obligatiilor specifice activitatilor comerciale 
Sectiunea a 2‑a. Regulile speciale privind executarea obligatiilor izvorate din raporturile juridice la care participa profesionistii comercianti 
Sectiunea a 3‑a. Probele in raporturile juridice la care participa profesionistii comercianti

CAPITOLUL VIII. PRINCIPALELE CONTRACTE FOLOSITE IN ACTIVITATEA COMERCIALA 
Subcapitolul I. Unele particularitati ale contractului de vanzare‑cumparare in activitatea comerciala 
Sectiunea 1. Scopul vanzarii‑cumpararii comerciale
Sectiunea a 2‑a. Obiectul vanzarii‑cumpararii in activitatea comerciala 
Sectiunea a 3‑a. Raspunderea pentru vicii 
Sectiunea a 4‑a. Obligatia de garantie pentru buna functionare 
Subcapitolul II. Contractul de furnizare 
Sectiunea 1. Precizari prealabile 
Sectiunea a 2‑a. Notiune si reglementare
Sectiunea a 3‑a. Natura juridica a contractului de furnizare 
Sectiunea a 4‑a. Caracterele juridice ale contractului de furnizare 
Sectiunea a 5‑a. Asemanari si deosebiri intre contractul de furnizare si alte contracte (contractul de vanzare‑cumparare, comision, antrepriza, prestare de servicii) 
Sectiunea a 6‑a. Efectele contractului de furnizare
Sectiunea a 7‑a. Incetarea contractului de furnizare 
Subcapitolul III. Contractul de fiducie 
Sectiunea 1. Precizari prealabile 
Sectiunea a 2‑a. Notiune si reglementare
Sectiunea a 3‑a. Operatiunea de fiducie si contractul de fiducie 
Sectiunea a 4‑a. Categoriile fiduciei 
Sectiunea a 5‑a. Partile contractului de fiducie
Sectiunea a 6‑a. Conditiile de validitate ale fiduciei 
Sectiunea a 7‑a. Opozabilitatea fiduciei 
Sectiunea a 8‑a. Efectele juridice ale contractului de fiducie 
Sectiunea a 9‑a. Modificarea contractului de fiducie 
Sectiunea a 10‑a. Incetarea contractului de fiducie 
Subcapitolul IV. Contractul de report
Sectiunea 1. Notiune si reglementare 
Sectiunea a 2‑a. Forma contractului de report 
Sectiunea a 3‑a. Reportul si vanzarea cu pact de rascumparare 
Sectiunea a 4‑a. Efectele juridice ale contractului de report
Sectiunea a 5‑a. Lichidarea reportului 
Subcapitolul V. Contractul de intermediere
Sectiunea 1. Notiune si caracteristici
Sectiunea a 2‑a. Formarea contractului de intermediere 
Sectiunea a 3‑a. Efectele contractului de intermediere
Sectiunea a 4‑a. Aplicatii practice ale intermedierii 
Subcapitolul VI. Contractul de comision 
Sectiunea 1. Notiunea si reglementarea contractului de comision
Sectiunea a 2‑a. Asemanari si deosebiri intre contractul de comision si contractul de mandat 
Sectiunea a 3‑a. Forma si proba contractului de comision 
Sectiunea a 4‑a. Partile contractului de comision
Sectiunea a 5‑a. Efectele contractului de comision
Sectiunea a 6‑a. Incetarea contractului de comision 
Subcapitolul VII. Contractul de consignatie
Sectiunea 1. Reglementarea, notiunea, forma si proba contractului de consignatie 
Sectiunea a 2‑a. Partile contractului de consignatie
Sectiunea a 3‑a. Efectele contractului de consignatie
Sectiunea a 4‑a. Incetarea contractului de consignatie 
Subcapitolul VIII. Contractul de agentie 
Sectiunea 1. Notiune si reglementare 
Sectiunea a 2‑a. Caracterele juridice si particularitatile contractului de agentie
Sectiunea a 3‑a. Forma si proba contractului de agentie 
Sectiunea a 4‑a. Deosebirile dintre contractul de agentie si contractual de mandat si comision 
Sectiunea a 5‑a. Partile contractului 
Sectiunea a 6‑a. Efectele contractului de agentie 
Sectiunea a 7‑a. Incetarea contractului de agentie 
Subcapitolul IX. Contractul de franciza 
Sectiunea 1. Reglementare, notiune si caractere juridice
Sectiunea a 2‑a. Partile si obiectul francizei 
Sectiunea a 3‑a. Obiectul francizei 
Sectiunea a 4‑a. Independenta partilor
Sectiunea a 5‑a. Diferite tipuri de franciza 
Sectiunea a 6‑a. Incheierea contractului
Sectiunea a 7‑a. Efectele contractului de franciza 
Sectiunea a 8‑a. Incetarea contractului de franciza 
Subcapitolul X. Contractul de leasing
Sectiunea 1. Notiune si reglementare 
Sectiunea a 2‑a. Caracterele juridice ale contractului de leasing 
Sectiunea a 3‑a. Partile contractului de leasing 
Sectiunea a 4‑a. Delimitarea contractului de leasing 
Sectiunea a 5‑a. Categoriile de leasing 
Sectiunea a 6‑a. Obiectul contractului de leasing
Sectiunea a 7‑a. Continutul contractului
Sectiunea a 8‑a. Efectele contractului de leasing 
Sectiunea a 9‑a. Incetarea contractului de leasing 
Subcapitolul XI. Contractul de asociere in participatie 
Sectiunea 1. Notiune si reglementare 
Sectiunea a 2‑a. Particularitatile contractului de asociere in participatie
Sectiunea a 3‑a. Caracterele juridice
Sectiunea a 4‑a. Delimitarea asocierii in participatie de alte institutii juridice
Sectiunea a 5‑a. Principiile asocierii in participatie
Sectiunea a 6‑a. Partile contractului de asociere in participatie
Sectiunea a 7‑a. Efectele contractului de asociere in participatie in raporturile dintre asociati 
Sectiunea a 8‑a. Incetarea contractului 
Subcapitolul XII. Contractul de factoring
Sectiunea 1. Notiune si reglementare 
Sectiunea a 2‑a. Caractere juridice 
Sectiunea a 3‑a. Formele factoringului 
Sectiunea a 4‑a. Forma contractului de factoring
Sectiunea a 5‑a. Partile contractului 
Sectiunea a 6‑a. Obiectul contractului 
Sectiunea a 7‑a. Efectele contractului de factoring
Sectiunea a 8‑a. Raporturile dintre debitorul cedat si partile contractului de factoring
Sectiunea a 9‑a. Delimitarea contractului de factoring de alte institutii juridice 
Sectiunea a 10‑a. Incetarea contractului 
Subcapitolul XIII. Contractul de transport 
Sectiunea 1. Notiuni generale 
Sectiunea a 2‑a. Contractul de transport de bunuri 
Sectiunea a 3‑a. Contractul de transport de persoane si bagaje 
Subcapitolul XIV. Contractul de expeditie 
Sectiunea 1. Notiune si reglementare 
Sectiunea a 2‑a. Efectele contractului de expeditie
Subcapitolul XV. Contractul de cont curent 
Sectiunea 1. Notiune si reglementare 
Sectiunea a 2‑a. Efectele contractului de cont curent 
Subcapitolul XVI. Contractul de cont bancar curent 
Sectiunea 1. Prezentare generala 
Sectiunea a 2‑a. Aspecte specifice

CAPITOLUL IX. TITLURILE DE CREDIT 
Subcapitolul I. Notiunea, caracterele juridice si clasificarea titlurilor de credit
Sectiunea 1. Precizari prealabile 
Sectiunea a 2‑a. Caracterele titlurilor de credit 
Sectiunea a 3‑a. Clasificarea titlurilor de credit 
Subcapitolul II. Cambia 
Sectiunea 1. Notiunea si caracterele cambiei 
Sectiunea a 2‑a. Cuprinsul cambiei 
Sectiunea a 3‑a. Girul cambiei
Sectiunea a 4‑a. Avalul cambiei
Sectiunea a 5‑a. Acceptarea cambiei de catre tras
Sectiunea a 6‑a. Plata cambiei 
Subcapitolul III. Biletul la ordin 
Sectiunea 1. Notiunea si caracterele biletului la ordin 
Sectiunea a 2‑a. Cuprinsul biletului la ordin 
Sectiunea a 3‑a. Girul biletului la ordin 
Sectiunea a 4‑a. Avalul biletului la ordin
Sectiunea a 5‑a. Plata biletului la ordin 
Subcapitolul IV. Cecul 
Sectiunea 1. Notiunea, reglementarea si particularitatile cecului 
Sectiunea a 2‑a. Conditii speciale privind emiterea cecului 
Sectiunea a 3‑a. Cuprinsul cecului
Sectiunea a 4‑a. Transmiterea cecului
Sectiunea a 5‑a. Avalul cecului 
Sectiunea a 6‑a. Plata cecului 
Subcapitolul V. Incidenta bancara 
Sectiunea 1. Consideratii introductive
Sectiunea a 2‑a. Centrala incidentelor de plati 
Sectiunea a 3‑a. Structura Centralei Incidentelor de Plati 
Sectiunea a 4‑a. Notiunea si caracteristicile incidentelor bancare
Sectiunea a 5‑a. Interdictia bancara 
Sectiunea a 6‑a. Persoanele obligate sa furnizeze informatii aferente incidentelor de plati la C.I.P.
Sectiunea a 7‑a. Transmiterea si inregistrarea informatiei privind incidentele de plati

CAPITOLUL X. REGIMUL JURIDIC APLICABIL PROFESIONISTILOR COMERCIANTI AFLATI IN DIFICULTATE FINANCIARA 
Subcapitolul I. Concordatul preventiv si mandatul ad‑hoc
Sectiunea 1. Notiunea si domeniul de aplicare 
Sectiunea a 2‑a. Scopul concordatului preventiv si al mandatului ad‑hoc
Sectiunea a 3‑a. Organele care aplica procedurile specifice mandatului ad‑hoc si concordatului preventiv 
Sectiunea a 4‑a. Mandatul ad‑hoc 
Sectiunea a 5‑a. Concordatul preventiv 
Subcapitolul II. Procedura insolventei 
Sectiunea 1. Notiuni introductive
Sectiunea a 2‑a. Notiunea, domeniul de aplicare, principiile si caracterele procedurii insolventei
Sectiunea a 3‑a. Conditiile aplicarii procedurii insolventei 
Sectiunea a 4‑a. Participantii la procedura insolventei
Sectiunea a 5‑a. Deschiderea procedurii insolventei
Sectiunea a 6‑a. Regimul actelor juridice anterioare deschiderii procedurii 
Sectiunea a 7‑a. Primele masuri 
Sectiunea a 8‑a. Reorganizarea judiciara 
Sectiunea a 9‑a. Falimentul 
Sectiunea a 10‑a. Inchiderea procedurii insolventei 
Sectiunea a 11‑a. Raspunderea persoanelor care au contribuit la starea de insolventa a debitorului
Subcapitolul III. Grupul de societati
Sectiunea 1. Contextul reglementarii 
Sectiunea a 2‑a. Notiune si domeniul de reglementare 
Sectiunea a 3‑a. Participantii la procedura 
Sectiunea a 4‑a. Deschiderea si derularea procedurii
Subcapitolul IV. Insolventa transfrontaliera 
Subcapitolul V. Insolventa persoanei fizice 

Detalii tehnice
Data aparitiei11 nov. 2021
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini640
Format165x235 mm
Editiea 4-a
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si

Drept penal. Partea speciala. Infractiuni contra patrimoniului. Editia a 3-a. Infractiuni contra patrimoniului

Infractiuni contra patrimoniului. Infractiuni privind autoritatea si frontiera de stat. Infractiuni de coruptie si de serviciu. Infractiuni de fals. Infracţiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala
45,00 RON