Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept comercial. Editia a 3-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-0935-8
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 90,00 RON
58,50 RON
Disponibilitate: IN STOC

In contextul prefacerilor legislative aduse de noul Cod civil, de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, dar si a abrogarii substantiale a Codului comercial, temelia dreptului comercial a fost restructurata, adaptata noilor nevoi pe care societatea le impune, si nicidecum desfiintata.

Acest curs de Drept comercial, ajuns la editia a 3-a, este elaborat in noua matca a principiilor Codului civil actual, fiind abordate si dezvoltate conceptele clasice ale dreptului comercial (fondul de comert, auxiliarii comerciantilor, societatile – astfel cum au fost modificate prin Legea de punere in aplicare a Codului de procedura civila –, titlurile comerciale, procedura insolventei etc.), dar si notiuni relativ noi in peisajul juridic actual, precum conceptele de intreprindere comerciala, societate europeana, profesionist, fiducie, concordat preventiv, mandat ad-hoc, insolventa persoanei fizice etc.

Aceasta editie este imbunatatita cu practica si cu explicatii suplimentare, delimitate de restul textului printr-un font diferit, astfel incat notiunea teoretica enuntata in textele legale sa poata fi accesibila, mai usor de inteles. Am dorit prin aceste completari atragerea celui care ia contact cu lectia de drept comercial, dincolo de teorie, din impersonal, in lumea reala, dinamica, a oamenilor care cauta si gasesc solutii la probleme cu profesionisti, cu societati, cu reorganizari judiciare si cu insolvente, o deschidere a viitorului practician catre scena vasta a adevaratului drept comercial care se joaca dincolo de carti, in fata instantelor de judecata.

Capitolul I. Notiuni introductive privind dreptul comercial

Sectiunea 1. Notiunea si obiectul dreptului comercial

Sectiunea a 2‑a. Autonomia dreptului comercial 

Sectiunea a 3‑a. Corelatia dreptului comercial cu alte ramuri de drept

Sectiunea a 4‑a. Izvoarele dreptului comercial 

Capitolul II. Intreprinderea comerciala – forma juridica a desfasurarii activitatii comerciale 

Sectiunea 1. Cateva aspecte privind actele si faptele comerciale in reglementarea Codului comercial

Sectiunea a 2‑a. Intreprinderea – principala forma a desfasurarii activitatii comerciale 

Capitolul III. Comerciantii – profesionisti, titulari ai intreprinderilor comerciale

Sectiunea 1. Notiunea de comerciant

Sectiunea a 2‑a. Categorii de comercianti 

Sectiunea a 3‑a. Restrictiile privind desfasurarea activitatii comerciale

Sectiunea a 4‑a. Obligatiile comerciantilor

Capitolul IV. Fondul de comert 

Sectiunea 1. Notiune si delimitare

Sectiunea a 2‑a. Elementele fondului de comert 

Subsectiunea 1. Elementele incorporale ale fondului de comert 

Subsectiunea a 2‑a. Elementele corporale ale fondului de comert 

Sectiunea a 3‑a. Protectia fondului de comert 

Sectiunea a 4‑a. Actele juridice privind fondul de comert

Capitolul V. Auxiliarii comerciantilor 

Sectiunea 1. Notiune si categorii

Sectiunea a 2‑a. Reprezentantii comerciantilor 

Sectiunea a 3‑a. Mandatarii comerciantilor

Sectiunea a 4‑a. Comisionarii 

Sectiunea a 5‑a. Intermediarii 

Sectiunea a 6‑a. Agentii comerciali 

Capitolul VI. Societatile reglementate de Legea nr. 31/1990 

Subcapitolul I. Regulile comune aplicabile societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990 

Sectiunea 1. Notiunea societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990

Sectiunea a 2‑a. Elementele specifice ale contractului de societate, care stau la baza societatii reglementate de Legea nr. 31/1990 

Sectiunea a 3‑a. Formele societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990 si clasificarea lor

Sectiunea a 4‑a. Constituirea societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990 

Subsectiunea 1. Actele constitutive ale societatii reglementate de Legea nr. 31/1990 

Subsectiunea a 2‑a. Formalitatile necesare constituirii societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990 

Subsectiunea a 3‑a. Regimul actelor juridice incheiate in cursul constituirii societatii 

Subsectiunea a 4‑a. Consecintele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii 

Subsectiunea a 5‑a. Infiintarea sucursalelor si filialelor societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990 

Subsectiunea a 6‑a. Personalitatea juridica a societatii reglementate de Legea nr. 31/1990 

Sectiunea a 5‑a. Functionarea societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990

Subsectiunea 1. Adunarea generala 

Subsectiunea a 2‑a. Administrarea si conducerea societatii reglementate de Legea nr. 31/1990 

Subsectiunea a 3‑a. Controlul gestiunilor societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990 

Sectiunea a 6‑a. Modificarea societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990

Subsectiunea 1. Conditiile generale ale modificarii actului constitutiv al societatii 

Subsectiunea a 2‑a. Principalele cazuri de modificare a societatii reglementate de Legea nr. 31/1990 

Sectiunea a 7‑a. Dizolvarea si lichidarea societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990 

Subsectiunea 1. Notiuni introductive 

Subsectiunea a 2‑a. Dizolvarea societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990

Subsectiunea a 3‑a. Lichidarea societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990 

Subcapitolul II. Regulile speciale aplicabile fiecarei forme de societate reglementate de Legea nr. 31/1990 

Sectiunea 1. Societatea in nume colectiv 

Subsectiunea 1. Notiunea si caracterele societatii in nume colectiv

Subsectiunea a 2‑a. Constituirea societatii in nume colectiv

Subsectiunea a 3‑a. Functionarea societatii in nume colectiv 

Subsectiunea a 4‑a. Dizolvarea si lichidarea societatii in nume colectiv

Sectiunea a 2‑a. Societatea in comandita simpla 

Subsectiunea 1. Notiunea si caracterele societatii in comandita simpla

Subsectiunea a 2‑a. Constituirea societatii in comandita simpla 

Subsectiunea a 3‑a. Functionarea societatii in comandita simpla 

Subsectiunea a 4‑a. Dizolvarea si lichidarea societatii in comandita simpla

Sectiunea a 3‑a. Societatea pe actiuni 

Subsectiunea 1. Notiunea si caracteristicile societatii pe actiuni

Subsectiunea a 2‑a. Constituirea societatii pe actiuni

Subsectiunea a 3‑a. Functionarea societatii pe actiuni 

Subsectiunea a 4‑a. Dizolvarea si lichidarea societatii pe actiuni

Sectiunea a 4‑a. Societatea in comandita pe actiuni

Sectiunea a 5‑a. Societatea cu raspundere limitata

Subsectiunea 1. Notiunea si caracterele societatii cu raspundere limitata

Subsectiunea a 2‑a. Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic

Subsectiunea a 3‑a. Constituirea societatii cu raspundere limitata

Subsectiunea a 4‑a. Functionarea societatii cu raspundere limitata 

Subsectiunea a 5‑a. Modificarea societatii cu raspundere limitata

Subsectiunea a 6‑a. Dizolvarea si lichidarea societatii cu raspundere limitata

Subcapitolul III. Societatea europeana si grupurile de interes economic 

Sectiunea 1. Societatea europeana

Sectiunea a 2‑a. Grupurile de interes economic

Sectiunea a 3‑a. Grupurile europene de interes economic

Capitolul VII. Particularitatile obligatiilor izvorate din raporturile juridice la care participa profesionistii comercianti 

Subcapitolul I. Regulile speciale privind formarea si executarea obligatiilor in raporturile juridice dintre profesionistii comercianti 

Sectiunea 1. Regulile privind formarea obligatiilor specifice activitatilor comerciale 

Sectiunea a 2‑a. Regulile speciale privind executarea obligatiilor izvorate din raporturile juridice la care participa profesionistii comercianti

Sectiunea a 3‑a. Probele in raporturile juridice la care participa profesionistii comercianti

Subsectiunea 1. Consideratii introductive 

Subsectiunea a 2‑a. Principalele mijloace de proba folosite in raporturile comerciale 

Capitolul VIII. Principalele contracte folosite in activitatea comerciala 

Subcapitolul I. Unele particularitati ale contractului de vanzare‑cumparare in activitatea comerciala

Sectiunea 1. Scopul vanzarii‑cumpararii comerciale

Sectiunea a 2‑a. Obiectul vanzarii‑cumpararii in activitatea comerciala

Sectiunea a 3‑a. Raspunderea pentru vicii 

Sectiunea a 4‑a. Obligatia de garantie pentru buna functionare 

Subcapitolul II. Contractul de furnizare 

Sectiunea 1. Precizari prealabile 

Sectiunea a 2‑a. Notiune si reglementare

Sectiunea a 3‑a. Natura juridica a contractului de furnizare 

Sectiunea a 4‑a. Caracterele juridice ale contractului de furnizare 

Sectiunea a 5‑a. Asemanari si deosebiri intre contractul de furnizare si alte contracte (contractul de vanzare‑cumparare, comision, antrepriza, prestare de servicii) 

Sectiunea a 6‑a. Efectele contractului de furnizare

Sectiunea a 7‑a. Incetarea contractului de furnizare

Subcapitolul III. Contractul de fiducie 

Sectiunea 1. Precizari prealabile 

Sectiunea a 2‑a. Notiune si reglementare

Sectiunea a 3‑a. Operatiunea de fiducie si contractul de fiducie

Sectiunea a 4‑a. Categoriile fiduciei 

Sectiunea a 5‑a. Partile contractului de fiducie

Sectiunea a 6‑a. Conditiile de validitate ale fiduciei 

Sectiunea a 7‑a. Opozabilitatea fiduciei 

Sectiunea a 8‑a. Efectele juridice ale contractului de fiducie

Sectiunea a 9‑a. Modificarea contractului de fiducie

Sectiunea a 10‑a. Incetarea contractului de fiducie

Subcapitolul IV. Contractul de report

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2‑a. Forma contractului de report

Sectiunea a 3‑a. Reportul si vanzarea cu pact de rascumparare 

Sectiunea a 4‑a. Efectele juridice ale contractului de report

Sectiunea a 5‑a. Lichidarea reportului 

Subcapitolul V. Contractul de intermediere

Sectiunea 1. Notiune si caracteristici

Sectiunea a 2‑a. Formarea contractului de intermediere 

Sectiunea a 3‑a. Efectele contractului de intermediere

Sectiunea a 4‑a. Aplicatii practice ale intermedierii 

Subcapitolul VI. Contractul de comision 

Sectiunea 1. Notiunea si reglementarea contractului de comision

Sectiunea a 2‑a. Asemanari si deosebiri intre contractul de comision si contractul de mandat

Sectiunea a 3‑a. Forma si proba contractului de comision 

Sectiunea a 4‑a. Partile contractului de comision

Sectiunea a 5‑a. Efectele contractului de comision

Sectiunea a 6‑a. Incetarea contractului de comision 

Subcapitolul VII. Contractul de consignatie

Sectiunea 1. Reglementarea, notiunea, forma si proba contractului de consignatie

Sectiunea a 2‑a. Partile contractului de consignatie

Sectiunea a 3‑a. Efectele contractului de consignatie

Sectiunea a 4‑a. Incetarea contractului de consignatie 

Subcapitolul VIII. Contractul de agentie

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2‑a. Caracterele juridice si particularitatile contractului de agentie

Sectiunea a 3‑a. Forma si proba contractului de agentie 

Sectiunea a 4‑a. Deosebirile dintre contractul de agentie si contractul de mandat si comision 

Sectiunea a 5‑a. Partile contractului 

Sectiunea a 6‑a. Efectele contractului de agentie 

Sectiunea a 7‑a. Incetarea contractului de agentie 

Subcapitolul IX. Contractul de franciza 

Sectiunea 1. Reglementare, notiune si caractere juridice

Sectiunea a 2‑a. Partile si obiectul francizei 

Sectiunea a 3‑a. Obiectul francizei 

Sectiunea a 4‑a. Independenta partilor

Sectiunea a 5‑a. Diferite tipuri de franciza

Sectiunea a 6‑a. Incheierea contractului

Sectiunea a 7‑a. Efectele contractului de franciza 

Sectiunea a 8‑a. Incetarea contractului de franciza 

Subcapitolul X. Contractul de leasing

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2‑a. Caracterele juridice ale contractului de leasing 

Sectiunea a 3‑a. Partile contractului de leasing 

Sectiunea a 4‑a. Delimitarea contractului de leasing 

Sectiunea a 5‑a. Categoriile de leasing 

Sectiunea a 6‑a. Obiectul contractului de leasing

Sectiunea a 7‑a. Continutul contractului

Sectiunea a 8‑a. Efectele contractului de leasing 

Sectiunea a 9‑a. Incetarea contractului de leasing 

Subcapitolul XI. Contractul de asociere in participatie 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2‑a. Particularitatile contractului de asociere in participatie 

Sectiunea a 3‑a. Caracterele juridice

Sectiunea a 4‑a. Delimitarea asocierii in participatie de alte institutii juridice

Asocierea in participatie si societatea reglementata de Legea nr. 31/1990

Sectiunea a 5‑a. Principiile asocierii in participatie

Sectiunea a 6‑a. Partile contractului de asociere in participatie

Sectiunea a 7‑a. Efectele contractului de asociere in participatie in raporturile dintre asociati

Subcapitolul XII. Contractul de factoring 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2‑a. Caractere juridice 

Sectiunea a 3‑a. Formele factoringului 

Sectiunea a 4‑a. Forma contractului de factoring

Sectiunea a 5‑a. Partile contractului 

Sectiunea a 6‑a. Obiectul contractului 

Sectiunea a 7‑a. Efectele contractului de factoring

Sectiunea a 8‑a. Raporturile dintre debitorul cedat si partile contractului de factoring 

Sectiunea a 9‑a. Delimitarea contractului de factoring de alte institutii juridice 

Sectiunea a 10‑a. Incetarea contractului 

Subcapitolul XIII. Contractul de transport 

Sectiunea 1. Notiuni generale 

Sectiunea a 2‑a. Contractul de transport de bunuri 

Sectiunea a 3‑a. Contractul de transport de persoane si bagaje

Subcapitolul XIV. Contractul de expeditie 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2‑a. Efectele contractului de expeditie

Subcapitolul XV. Contractul de cont curent 

Sectiunea 1. Notiune si reglementare 

Sectiunea a 2‑a. Efectele contractului de cont curent 

Subcapitolul XVI. Contractul de cont bancar curent 

Sectiunea 1. Prezentare generala 

Sectiunea a 2‑a. Aspecte specifice

Capitolul IX. Titlurile de credit 

Subcapitolul I. Notiunea, caracterele juridice si clasificarea titlurilor de credit 

Sectiunea 1. Precizari prealabile 

Sectiunea a 2‑a. Caracterele titlurilor de credit 

Sectiunea a 3‑a. Clasificarea titlurilor de credit 

Subcapitolul II. Cambia 

Sectiunea 1. Notiunea si caracterele cambiei 

Sectiunea a 2‑a. Cuprinsul cambiei 

Sectiunea a 3‑a. Girul cambiei

Sectiunea a 4‑a. Avalul cambiei

Sectiunea a 5‑a. Acceptarea cambiei de catre tras

Sectiunea a 6‑a. Plata cambiei 

Subsectiunea 1. Notiuni generale 

Subsectiunea a 2‑a. Consecintele neplatii cambiei

Subcapitolul III. Biletul la ordin 

Sectiunea 1. Notiunea si caracterele biletului la ordin 

Sectiunea a 2‑a. Cuprinsul biletului la ordin 

Sectiunea a 3‑a. Girul biletului la ordin 

Sectiunea a 4‑a. Avalul biletului la ordin

Sectiunea a 5‑a. Plata biletului la ordin 

Subcapitolul IV. Cecul 

Sectiunea 1. Notiunea, reglementarea si particularitatile cecului

Sectiunea a 2‑a. Conditii speciale privind emiterea cecului

Sectiunea a 3‑a. Cuprinsul cecului

Sectiunea a 4‑a. Transmiterea cecului

Sectiunea a 5‑a. Avalul cecului 

Sectiunea a 6‑a. Plata cecului 

Subcapitolul IV. Incidenta bancara

Sectiunea 1. Consideratii introductive

Sectiunea a 2‑a. Centrala incidentelor de plati 

Sectiunea a 3‑a. Structura Centralei Incidentelor de Plati 

Sectiunea a 4‑a. Notiunea si caracteristicile incidentelor bancare 

Sectiunea a 5‑a. Interdictia bancara 

Sectiunea a 6‑a. Persoanele obligate sa furnizeze informatii aferente incidentelor de plati la CIP 

Sectiunea a 7‑a. Transmiterea si inregistrarea informatiei privind incidentele de plati

Capitolul X. Regimul juridic aplicabil profesionistilor comercianti aflati in dificultate financiara 

Subcapitolul I. Concordatul preventiv si mandatul ad‑hoc

Sectiunea 1. Notiunea si domeniul de aplicare 

Sectiunea a 2‑a. Scopul concordatului preventiv si al mandatului ad‑hoc 

Sectiunea a 3‑a. Organele care aplica procedurile specifice mandatului ad‑hoc si concordatului preventiv 

Sectiunea a 4‑a. Mandatul ad‑hoc 

Sectiunea a 5‑a. Concordatul preventiv 

Subcapitolul II. Procedura insolventei 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

Sectiunea a 2‑a. Notiunea, domeniul de aplicare, principiile si caracterele procedurii insolventei

Sectiunea a 3‑a. Conditiile aplicarii procedurii insolventei

Subsectiunea 1. Debitorul sa faca parte din categoriile de entitati carora li se aplica procedura insolventei 

Subsectiunea a 2‑a. Insolventa debitorului 

Sectiunea a 4‑a. Participantii la procedura insolventei

Subsectiunea 1. Organele care aplica procedura insolventei

Subsectiunea a 2‑a. Alti participanti la procedura insolventei 

Sectiunea a 5‑a. Deschiderea procedurii insolventei

Sectiunea a 6‑a. Regimul actelor juridice anterioare deschiderii procedurii

Sectiunea a 7‑a. Primele masuri 

Sectiunea a 8‑a. Reorganizarea judiciara 

Sectiunea a 9‑a. Falimentul 

Sectiunea a 10‑a. Inchiderea procedurii insolventei 

Sectiunea a 11‑a. Raspunderea persoanelor care au contribuit la starea de insolventa a debitorului 

Subcapitolul III. Grupul de societati

Sectiunea 1. Contextul reglementarii 

Sectiunea a 2‑a. Notiune si domeniul de reglementare 

Sectiunea a 3‑a. Participantii la procedura 

Sectiunea a 4‑a. Deschiderea si derularea procedurii

Subcapitolul IV. Insolventa transfrontaliera 

Subcapitolul V. Insolventa persoanei fizice 

Detalii tehnice
Data aparitiei04 ian. 2018
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini616
Tip coperta165x235 mm, Carte brosata
Editiea 3-a
Alti clienti au cumparat si