Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept comercial. Contracte profesionale. Editia a 5-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-1963-0
Editura: Hamangiu
85,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea Drept comercial. Contracte profesionale, aflata la a cincea editie, este destinata, cu precadere, studentilor facultatilor de drept. Autoarea, Andreea-Teodora Stanescu, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, si-a concentrat cercetarea in jurul contractelor profesionale, obiect de studiu al disciplinei Drept comercial. Obligatiile

Primul capitol al cartii Drept comercial. Contracte profesionale are ca punct de plecare teoria generala a obligatiilor. Scopul sau principal este identificarea celor mai importante particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi. In acest context sunt definite conceptele de „obligatie”, „intreprindere”, respectiv „obligatie nascuta in exploatarea unei intreprinderi”.

Cel de-al doilea capitol porneste de la traditia clasificarii contractelor in contracte civile si comerciale. Dintre aceste doua categorii a fost retinuta cea a contractelor considerate civile, in vederea evidentierii unor particularitati generate de incheierea lor de catre profesionisti (incheierea in cursul exercitarii activitatii unei intreprinderi). 

Celelalte capitole au ca scop sa creioneze regimul juridic al anumitor contracte speciale reglementate de Codul civil. Astfel, au fost operate doua delimitari majore ale obiectului de cercetare. O prima delimitare a fost trasata de caracterul „profesional” al contractelor. Au fost selectate contracte care, urmare a unor prevederi exprese ale Codului civil sau urmare a realitatilor practice, sunt incheiate numai sau cu precadere de profesionisti. Acestea corespund, in mare masura, cu contractele comerciale, asa cum erau denumite sub imperiul Codului comercial. O a doua delimitare a fost trasata pe considerente de ordin academic. Astfel, au fost excluse contracte care, desi indeplinesc criteriul caracterului profesional, nu constituie obiect de studiu al disciplinei Drept comercial. Obligatiile, ci al altor discipline. Exemplificativ, nu a fost analizat regimul juridic al contractului de transport, al contractului de expeditie sau al contractului de asigurare.

Referitor la capitolul intitulat Teoria generala a obligatiilor. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi, lucrarea include, in principal, o analiza a dispozitiilor relevante ale Codului civil, dar nu se limiteaza la acestea. Astfel, cercetarea a fost structurata pe mai multi piloni, in vederea observarii particularitatilor reglementate de Codul civil, dar si de O.G. nr. 13/2011, Legea nr. 72/2013, Legea nr. 193/2000 sau Codul de procedura civila. Codul civil cuprinde dispozitii legale particulare cu privire la incheierea, efectele, executarea contractelor. O.G. nr. 13/2011 si Legea nr. 72/2013 reglementeaza particularitati in materie de dobanda legala si conventionala, iar Legea nr. 72/2013 si Legea nr. 193/2000 reglementeaza in materie de clauze abuzive. Codul de procedura civila cuprinde norme in materie de probe. 

Referitor la capitolul Contracte traditional civile incheiate in exploatarea unei intreprinderi. Particularitati reglementate prin Codul civil, in cadrul demersului stiintific au fost subliniate aspecte derogatorii in privinta contractelor de vanzare, schimb, locatiune, antrepriza, societate, mandat, depozit, imprumut, renta viagera, intretinere, joc si pariu, respectiv de tranzactie. Particularitatile subliniate sunt generate de incheierea contractelor mentionate in exercitiul activitatii unei intreprinderi. 

Referitor la contractele speciale, lucrarea Drept comercial. Contracte profesionale cuprinde o analiza a regimului juridic al urmatoarelor contracte: contractul de furnizare, contractul de report, contractul de comision, contractul de consignatie, contractul de agentie, contractul de intermediere, contractul de cont curent, contractul de cont curent bancar, contractul de depozit bancar, contractul de facilitate de credit si contractul de inchiriere a casetelor de valori. De asemenea, au fost cercetate operatiunea de leasing in reglementarea O.G. nr. 51/1997 si contractul de franciza in reglementarea O.G. nr. 52/1997. Cu privire la acestea au fost evocate, in principal: mecanismul calificarii unui acord de vointe drept un anumit contract, mecanismul incheierii contractului, efectele acestuia si incetarea. Ultimul capitol este dedicat cambiei, astfel cum acest titlu de valoare este reglementat de Legea nr. 58/1934 si de Norma nr. 6/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cambii si bilete la ordin, fiind prezentate, in principal, dispozitiile referitoare la emiterea, transmiterea, acceptarea si plata cambiei, precum si la garantarea obligatiilor cambiale.

Demersul stiintific este completat cu extrase din jurisprudenta instantelor nationale, din deciziile obligatorii pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie privind diverse aspecte practice analizate in legatura cu contractele prezentate, precum si din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene in materia clauzelor abuzive.

Cartea Drept comercial. Contracte profesionale reprezinta rezultatul incercarii de a raspunde problemelor teoretice si practice frecvent invocate in aceasta materie, precum si punctul de plecare al unei cercetari viitoare mai ample in domeniul contractelor incheiate in exercitiul activitatii unei intreprinderi. 

Despre autor:
Andreea-Teodora Stanescu este conferentiar universitar doctor in cadrul Departamentului de drept privat al Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti, titular al disciplinelor Drept comercial (invatamant la zi), Dreptul transporturilor (invatamant la zi si la distanta), Proceduri de insolventa (invatamant la zi si la distanta). Este, de asemenea, avocat in Baroul Bucuresti si are o indelungata experienta didactica, de cercetare si practica in domeniul dreptului comercial si al dreptului transporturilor.

Capitolul I. Teoria generala a obligatiilor. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi

§ 1. Conceptul de „obligatie nascuta in exercitiul activitatii unei intreprinderi”
1.1. Precizari preliminare 
1.2. Semnificatia termenului „obligatie” 
1.3. Semnificatia sintagmei „exploatarea unei intreprinderi”
1.4. Semnificatia notiunii de „obligatie nascuta in exploatarea unei intreprinderi” 
1.5. Importanta stabilirii caracterului de obligatie nascuta in exploatarea unei intreprinderi

§ 2. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi reglementate de Codul civil
2.1. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi in materia incheierii contractelor
2.2. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi in materia efectelor contractelor 
2.3. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi in materia solidaritatii pasive
2.4. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi in materia executarii obligatiilor 

§ 3. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi reglementate de O.G. nr. 13/2011 si Legea nr. 72/2013. Regimul juridic al dobanzii legale si al dobanzii conventionale
3.1. Precizari preliminare
3.2. Particularitati cu privire la dobanda legala penalizatoare
3.3. Particularitati cu privire la dobanda conventionala penalizatoare 
3.4. Particularitati cu privire la dobanda legala remuneratorie
3.5. Particularitati cu privire la dobanda conventionala remuneratorie 

§ 4. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi reglementate de Legea nr. 193/2000 si Legea nr. 72/2013. Regimul juridic al clauzelor abuzive
4.1. Interdictia de a insera clauze abuzive, reglementata de Legea nr. 193/2000 
4.2. Interdictia de a insera clauze abuzive reglementata de Legea nr. 72/2013 

§ 5. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi reglementate de Codul de procedura civila

JURISPRUDENTA CURTII DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE 

RECURSURI IN INTERESUL LEGII

JURISPRUDENTA INSTANTELOR NATIONALE 

Capitolul al II‑lea. Contracte traditional civile incheiate in exploatarea unei intreprinderi. Particularitati reglementate prin Codul civil 

§ 1. Precizari preliminare 

§ 2. Contractul de vanzare 

§ 3. Contractul de schimb

§ 4. Contractul de locatiune 

§ 5. Contractul de antrepriza 

§ 6. Contractul de societate 

§ 7. Contractul de mandat 

§ 8. Contractul de depozit 

§ 9. Contractul de imprumut

§ 10. Contractul de renta viagera 

§ 11. Contractul de intretinere 

§ 12. Contractul de joc si de pariu 

§ 13. Contractul de tranzactie

Capitolul al III‑lea. Contractul de furnizare in reglementarea Codului civil 

§ 1. Sediul materiei

§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de furnizare 

§ 3. Calificarea unui contract drept contract de furnizare
3.1. Definitia contractului de furnizare
3.2. Obiectul contractului de furnizare

§ 4. Partile contractului de furnizare

§ 5. Incheierea contractului de furnizare 
5.1. Conditiile de validitate in materia contractului de furnizare 
5.2. Conditiile referitoare la proba contractului de furnizare
5.3. Conditiile referitoare la opozabilitatea fata de terti 

§ 6. Caracterele juridice ale contractului de furnizare 

§ 7. Efectele contractului de furnizare 

§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de furnizare 

§ 9. Incetarea contractului de furnizare 

§ 10. Subcontractarea furnizarii (subfurnizarea) 
10.1. Definitia subfurnizarii 
10.2. Temeiul juridic al subfurnizarii 

JURISPRUDENTA INSTANTELOR NATIONALE

Capitolul al IV‑lea. Contractul de report in reglementarea Codului civil 

§ 1. Sediul materiei

§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de report 

§ 3. Calificarea unui contract drept contract de report 
3.1. Definitia contractului de report 
3.2. Obiectul contractului de report 

§ 4. Partile contractului de report

§ 5. Incheierea contractului de report
5.1. Conditiile de validitate in materia contractului de report 
5.2. Conditiile referitoare la proba contractului de report
5.3. Conditiile referitoare la opozabilitatea fata de terti a contractului de report 

§ 6. Caracterele juridice ale contractului de report

§ 7. Efectele contractului de report

§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de report

§ 9. Incetarea contractului de report

Capitolul al V‑lea. Contractul de comision in reglementarea Codului civil 

§ 1. Sediul materiei

§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de comision 

§ 3. Calificarea unui contract drept contract de comision
3.1. Definitia contractului de comision
3.2. Obiectul contractului de comision

§ 4. Partile contractului de comision

5. Incheierea contractului de comision
5.1. Conditiile de validitate in materia contractului de comision 
5.2. Conditiile referitoare la proba contractului de comision 
5.3. Conditiile referitoare la opozabilitatea fata de terti a contractului de comision

§ 6. Caracterele juridice ale contractului de comision 

§ 7. Efectele contractului de comision 

§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de comision 

§ 9. Incetarea contractului de comision 

JURISPRUDENTA INSTANTELOR NATIONALE 

Capitolul al VI‑lea. Contractul de consignatie in reglementarea Codului civil 

§ 1. Sediul materiei

§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de consignatie 

§ 3. Calificarea unui contract drept contract de consignatie
3.1. Definitia contractului de consignatie
3.2. Obiectul contractului de consignatie

§ 4. Partile contractului de consignatie

§ 5. Incheierea contractului de consignatie 
5.1. Conditiile de validitate in materia contractului de consignatie 
5.2. Conditiile referitoare la proba contractului de consignatie 
5.3. Conditiile referitoare la opozabilitatea fata de terti a contractului de consignatie

§ 6. Caracterele juridice ale contractului de consignatie 

§ 7. Efectele contractului de consignatie 

§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de consignatie 

§ 9. Incetarea contractului de consignatie 

JURISPRUDENTA INSTANTELOR NATIONALE 

Capitolul al VII‑lea. Contractul de agentie in reglementarea Codului civil 

§ 1. Sediul materiei

§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de agentie

§ 3. Calificarea unui contract drept contract de agentie 
3.1. Definitia contractului de agentie 
3.2. Obiectul contractului de agentie 

§ 4. Partile contractului de agentie 

§ 5. Incheierea contractului de agentie
5.1. Conditiile de validitate in materia contractului de agentie 
5.2. Conditiile referitoare la proba contractului de agentie
5.3. Conditiile referitoare la opozabilitatea fata de terti a contractului de agentie 

§ 6. Caracterele juridice ale contractului de agentie

§ 7. Efectele contractului de agentie 

§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de agentie 

§ 9. Incetarea contractului de agentie 

JURISPRUDENTA INSTANTELOR NATIONALE 

Capitolul al VIII‑lea. Contractul de intermediere in reglementarea Codului civil 

§ 1. Sediul materiei

§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de intermediere 

§ 3. Calificarea unui contract drept contract de intermediere
3.1. Definitia contractului de intermediere 
3.2. Obiectul contractului de intermediere

§ 4. Partile contractului de intermediere

§ 5. Incheierea contractului de intermediere 
5.1. Conditiile de validitate in materia contractului de intermediere 
5.2. Conditiile referitoare la proba contractului de intermediere 
5.3. Conditiile referitoare la opozabilitatea fata de terti a contractului de intermediere

§ 6. Caracterele juridice ale contractului de intermediere 

§ 7. Efectele contractului de intermediere 

§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de intermediere 

 9. Incetarea contractului de intermediere 

JURISPRUDENTA INSTANTELOR NATIONALE 

Capitolul al IX‑lea. Contractul de cont curent in reglementarea Codului civil 

§ 1. Sediul materiei

§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de cont curent

§ 3. Calificarea unui contract drept contract de cont curent 
3.1. Definitia contractului de cont curent 
3.2. Obiectul contractului de cont curent 

§ 4. Partile contractului de cont curent 

§ 5. Incheierea contractului de cont curent 
5.1. Conditiile de validitate in materia contractului de cont curent 
5.2. Conditiile referitoare la proba contractului de cont curent 
5.3. Conditiile referitoare la opozabilitatea fata de terti a contractului de cont curent 

§ 6. Caracterele juridice ale contractului de cont curent

§ 7. Efectele contractului de cont curent 

§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de cont curent 

§ 9. Incetarea contractului de cont curent 

Capitolul al X‑lea. Contractul de cont curent bancar in reglementarea Codului civil 

§ 1. Sediul materiei

§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de cont curent bancar

§ 3. Calificarea unui contract drept contract de cont curent bancar 
3.1. Definitia contractului de cont curent bancar 
3.2. Obiectul contractului de cont curent bancar 

§ 4. Partile contractului de cont curent bancar 

§ 5. Incheierea contractului de cont curent bancar
5.1. Conditiile de validitate in materia contractului de cont curent bancar 
5.2. Conditiile referitoare la proba contractului de cont curent bancar 
5.3. Conditiile referitoare la opozabilitatea fata de terti a contractului de cont curent bancar

§ 6. Caracterele juridice ale contractului de cont curent bancar 

§ 7. Efectele contractului de cont curent bancar 

§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de cont curent bancar

§ 9. Incetarea contractului de cont curent bancar 

Capitolul al XI‑lea. Contractul de depozit bancar in reglementarea Codului civil 

§ 1. Sediul materiei

§ 2. Depozitul bancar de fonduri in reglementarea Codului civil 

§ 3. Depozitul bancar de titluri in reglementarea Codului civil 

Capitolul al XII‑lea. Contractul de facilitate de credit in reglementarea Codului civil 

§ 1. Sediul materiei

§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de facilitate de credit 

§ 3. Calificarea unui contract drept contract de facilitate de credit
3.1. Definitia contractului de facilitate de credit 
3.2. Obiectul contractului de facilitate de credit

§ 4. Partile contractului de facilitate de credit

§ 5. Incheierea contractului de facilitate de credit
5.1. Conditiile de validitate in materia contractului de facilitate de credit 
5.2. Conditiile referitoare la proba contractului de facilitate de credit 
5.3. Conditiile referitoare la opozabilitatea fata de terti a contractului de facilitate de credit

§ 6. Caracterele juridice ale contractului de facilitate de credit

§ 7. Efectele contractului de facilitate de credit 

§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de facilitate de credit 

§ 9. Incetarea contractului de facilitate de credit 

JURISPRUDENTA INSTANTELOR NATIONALE 

Capitolul al XIII‑lea. Contractul de inchiriere a casetelor de valori in reglementarea Codului civil 

§ 1. Sediul materiei

§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de inchiriere a casetelor de valori 

§ 3. Calificarea unui contract drept contract de inchiriere a casetelor de valori 
3.1. Definitia contractului de inchiriere a casetelor de valori 
3.2. Obiectul contractului de inchiriere a casetelor de valori 

§ 4. Partile contractului de inchiriere a casetelor de valori

§ 5. Incheierea contractului de inchiriere a casetelor de valori
5.1. Conditiile de validitate in materia contractului de inchiriere a casetelor de valori
5.2. Conditiile referitoare la proba contractului de inchiriere a casetelor de valori 
5.3. Conditiile referitoare la opozabilitatea fata de terti a contractului de inchiriere a casetelor de valori

§ 6. Caracterele juridice ale contractului de inchiriere a casetelor de valori 

§ 7. Efectele contractului de inchiriere a casetelor de valori

§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de inchiriere a casetelor de valori 

§ 9. Incetarea contractului de inchiriere a casetelor de valori

JURISPRUDENTA INSTANTELOR NATIONALE 

Capitolul al XIV‑lea. Operatiunea de leasing in reglementarea O.G. nr. 51/1997 

§ 1. Sediul materiei

§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la operatiunea de leasing 

§ 3. Calificarea unui contract drept operatiune de leasing
3.1. Definitia si natura juridica a operatiunii de leasing
3.2. Obiectul operatiunii de leasing 

§ 4. Partile operatiunii de leasing 

§ 5. Incheierea operatiunii de leasing
5.1. Conditiile de validitate in materia operatiunii de leasing
5.2. Conditiile referitoare la proba operatiunii de leasing 
5.3. Conditiile referitoare la opozabilitatea fata de terti a operatiunii de leasing 

§ 6. Caracterele juridice ale operatiunii de leasing

§ 7. Efectele operatiunii de leasing 

§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea operatiunii de leasing 

§ 9. Incetarea operatiunii de leasing 

JURISPRUDENTA INSTANTELOR NATIONALE 

Capitolul al XV‑lea. Contractul de franciza in reglementarea O.G. nr. 52/1997 

§ 1. Sediul materiei

§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de franciza

§ 3. Calificarea unui contract drept contract de franciza
3.1. Definitia contractului de franciza 
3.2. Obiectul contractului de franciza 

§ 4. Partile contractului de franciza

§ 5. Incheierea contractului de franciza 
5.1. Conditiile de validitate in materia contractului de franciza 
5.2. Conditiile referitoare la proba contractului de franciza 
5.3. Conditiile referitoare la opozabilitatea fata de terti a contractului de franciza 

§ 6. Caracterele juridice ale contractului de franciza 

§ 7. Efectele contractului de franciza 

§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de franciza 

§ 9. Incetarea contractului de franciza 

§ 10. Contracte conexe si clauze speciale ale contractului de franciza 

JURISPRUDENTA INSTANTELOR NATIONALE 

Capitolul al XVI‑lea. Titlurile de valoare. Cambia 

§ 1. Sediul materiei

§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la cambie

§ 3. Definitia si natura juridica a cambiei 

§ 4. Persoanele implicate in crearea cambiei

§ 5. Emiterea cambiei
5.1. Situatia premisa si scopul emiterii cambiei
5.2. Conditiile de validitate specifice cambiei 

§ 6. Transmiterea cambiei. Girul 
6.1. Modalitatile de transmitere a cambiei 
6.2. Definitia si natura juridica a girului 
6.3. Persoanele implicate in girarea cambiei
6.4. Conditiile de validitate specifice girului
6.5. Efectele girului 

§ 7. Acceptarea cambiei
7.1. Definitia si natura juridica a acceptarii cambiei 
7.2. Conditiile de validitate specifice acceptarii 
7.3. Efectele acceptarii cambiei
7.4. Efectele refuzului acceptarii cambiei 

§ 8. Garantarea obligatiilor cambiale. Avalul 
8.1. Definitia si natura juridica a avalului 
8.2. Persoanele implicate in aval 
8.3. Conditiile de validitate specifice avalului 
8.4. Efectele avalului 

§ 9. Plata cambiei
9.1. Efectele platii cambiei
9.2. Efectele refuzului platii cambiei 

JURISPRUDENTA INSTANTELOR NATIONALE

Detalii tehnice
Data aparitiei18 mar. 2022
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini504
Format145x205 mm
Editiea 5-a
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si

Dreptul relatiilor dintre profesionisti si consumatori

Formarea contractelor. Obligatia de informare si de consiliere. Practici comerciale incorecte. Publicitate inselatoare. Clauze abuzive. Garantia de conformitate. Raspunderea pentru conformitatea produselor
165,00 RON
Indisponibila
Codul muncii. Legea dialogului social editie ingrijita de Marius Eftimie actualizata la 1 februarie 2022

Codul muncii. Legea dialogului social si legislatie conexa. Actualizat la 1 februarie 2022

Cuprinde extrase relevante din hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene
40,00 RON