Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept comercial. Contracte profesionale. Editia a 2-a

Editia a 2-a, revizuita si adaugita
ISBN/ISSN: 978-606-27-1074-3
Editura: Hamangiu
49,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea Drept comercial. Contracte profesionale, aflata la a doua editie, este destinata, cu precadere, studentilor facultatilor de drept. Autoarea, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, si-a concentrat cercetarea in jurul contractelor profesionale, obiect de studiu al disciplinei Drept comercial. Obligatiile.

Primul capitol al cartii Drept comercial. Contracte profesionale are ca punct de plecare teoria generala a obligatiilor. Scopul sau principal este identificarea celor mai importante particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi. In acest context sunt definite conceptele de „obligatie”, „intreprindere”, respectiv „obligatie nascuta in exploatarea unei intreprinderi”.

Cel de-al doilea capitol porneste de la traditia clasificarii contractelor in contracte civile si comerciale. Dintre aceste doua categorii a fost retinuta cea a contractelor considerate civile, in vederea evidentierii unor particularitati generate de incheierea lor de catre profesionisti (incheierea in cursul exercitarii activitatii unei intreprinderi).

Celelalte capitole au ca scop creionarea regimului juridic al anumitor contracte speciale reglementate de Codul civil si de legile speciale. Astfel, au fost operate doua delimitari majore ale obiectului de cercetare. O prima delimitare a fost trasata de caracterul „profesional” al contractelor. Au fost selectate contracte care, urmare a unor prevederi exprese ale Codului civil sau urmare a realitatilor practice, sunt incheiate numai sau cu precadere de profesionisti. Acestea corespund, in mare masura, cu contractele comerciale, asa cum erau denumite sub imperiul Codului comercial. O a doua delimitare a fost trasata pe considerente de ordin academic. Astfel, au fost excluse contracte care, desi indeplinesc criteriul caracterului profesional, nu constituie obiect de studiu al disciplinei Drept comercial. Obligatiile, ci al altor discipline. Exemplificativ, nu a fost analizat regimul juridic al contractului de transport, al contractului de expeditie sau al contractului de asigurare.

Referitor la capitolul intitulat Teoria generala a obligatiilor. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi, lucrarea include, in principal, o analiza a dispozitiilor relevante ale Codului civil, dar nu se limiteaza la acestea. Astfel, cercetarea a fost structurata pe mai multi piloni, in vederea observarii particularitatilor reglementate de Codul civil, dar si de O.G. nr. 13/2011, Legea nr. 72/2013, Legea nr. 193/2000 sau Codul de procedura civila. Codul civil cuprinde dispozitii legale particulare cu privire la incheierea, efectele, executarea contractelor. O.G. nr. 13/2011 si Legea nr. 72/2013 reglementeaza particularitati in materie de dobanda legala si conventionala, iar Legea nr. 72/2013 si Legea nr. 193/2000 reglementeaza in materie de clauze abuzive. Codul de procedura civila cuprinde norme in materie de probe.

Referitor la capitolul Contracte traditional civile incheiate in exploatarea unei intreprinderi. Particularitati reglementate prin Codul civil, in cadrul demersului stiintific au fost subliniate aspecte derogatorii in privinta contractelor de vanzare, schimb, locatiune, antrepriza, societate, mandat, depozit, imprumut, renta viagera, intretinere, joc si pariu, respectiv de tranzactie. Particularitatile subliniate sunt generate de incheierea contractelor mentionate in exercitiul activitatii unei intreprinderi.

Referitor la contractele speciale, lucrarea Drept comercial. Contracte profesionale cuprinde o analiza a regimului juridic al urmatoarelor contracte: contractul de furnizare, contractul de report, contractul de comision, contractul de consignatie, contractul de agentie, contractul de intermediere, contractul de cont curent, contractul de cont curent bancar, contractul de depozit bancar, contractul de facilitate de credit si contractul de inchiriere a casetelor de valori. De asemenea, au fost cercetate operatiunea de leasing in reglementarea O.G. nr. 51/1997 si contractul de franciza in reglementarea O.G. nr. 52/1997. Cu privire la acestea au fost evocate, in principal: mecanismul calificarii unui acord de vointe drept un anumit contract, mecanismul incheierii contractului, efectele acestuia si incetarea. Ultimul capitol este dedicat cambiei, astfel cum acest titlu de valoare este reglementat de Legea nr. 58/1934 si de Norma nr. 6/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cambii si bilete la ordin, fiind prezentate, in principal, dispozitiile referitoare la emiterea, transmiterea, acceptarea si plata cambiei, precum si la garantarea obligatiilor cambiale.

Cartea Drept comercial. Contracte profesionale reprezinta rezultatul incercarii de a raspunde problemelor teoretice si practice frecvent invocate in aceasta materie, precum si punctul de plecare al unei cercetari viitoare mai ample in domeniul contractelor incheiate in exercitiul activitatii unei intreprinderi

Vezi si editia acualizata 2022 Drept comercial. Contracte profesionale. Editia a 5-a

Capitolul I. Teoria generala a obligatiilor. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi
§ 1. Conceptul de „obligatie nascuta in exercitiul activitatii unei intreprinderi” 
§ 2. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi reglementate de Codul civil
§ 3. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi reglementate de O.G. nr. 13/2011 si Legea nr. 72/2013. Regimul juridic al dobanzii legale si al dobanzii conventionale
§ 4. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi reglementate de Legea nr. 193/2000 si Legea nr. 72/2013. Regimul juridic al clauzelor abuzive
§ 5. Particularitati ale obligatiilor nascute in exploatarea unei intreprinderi reglementate de Codul de procedura civila

Capitolul al II‑lea. Contracte traditional civile incheiate in exploatarea unei intreprinderi. Particularitati reglementate prin Codul civil 
§ 1. Precizari preliminare 
§ 2. Contractul de vanzare 
§ 3. Contractul de schimb 
§ 4. Contractul de locatiune 
§ 5. Contractul de antrepriza 
§ 6. Contractul de societate 
§ 7. Contractul de mandat 
§ 8. Contractul de depozit 
§ 9. Contractul de imprumut 
§ 10. Contractul de renta viagera 
§ 11. Contractul de intretinere 
§ 12. Contractul de joc si de pariu 
§ 13. Contractul de tranzactie

Capitolul al III‑lea. Contractul de furnizare in reglementarea Codului civil 
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de furnizare 
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de furnizare
§ 4. Partile contractului de furnizare
§ 5. Incheierea contractului de furnizare 
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de furnizare
§ 7. Efectele contractului de furnizare
§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de furnizare 
§ 9. Incetarea contractului de furnizare 
§ 10. Subcontractarea furnizarii (subfurnizarea)

Capitolul al IV‑lea. Contractul de report in reglementarea Codului civil 
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de report 
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de report
§ 4. Partile contractului de report 
§ 5. Incheierea contractului de report
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de report
§ 7. Efectele contractului de report
§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de report
§ 9. Incetarea contractului de report

Capitolul al V‑lea. Contractul de comision in reglementarea Codului civil 
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de comision 
 3. Calificarea unui contract drept contract de comision
§ 4. Partile contractului de comision
§ 5. Incheierea contractului de comision
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de comision
§ 7. Efectele contractului de comision
§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de comision 
§ 9. Incetarea contractului de comision 

Capitolul al VI‑lea. Contractul de consignatie in reglementarea Codului civil
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de consignatie 
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de consignatie
§ 4. Partile contractului de consignatie
§ 5. Incheierea contractului de consignatie 
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de consignatie 
§ 7. Efectele contractului de consignatie 
§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de consignatie 
§ 9. Incetarea contractului de consignatie 

Capitolul al VII‑lea. Contractul de agentie in reglementarea Codului civil 
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de agentie 
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de agentie
§ 4. Partile contractului de agentie 
§ 5. Incheierea contractului de agentie
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de agentie
§ 7. Efectele contractului de agentie 
§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de agentie 
§ 9. Incetarea contractului de agentie 

Capitolul al VIII‑lea. Contractul de intermediere in reglementarea Codului civil 
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de intermediere 
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de intermediere 
§ 4. Partile contractului de intermediere
§ 5. Incheierea contractului de intermediere 
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de intermediere 
§ 7. Efectele contractului de intermediere 
§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de intermediere 
§ 9. Incetarea contractului de intermediere 

Capitolul al IX‑lea. Contractul de cont curent in reglementarea Codului civil 
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de cont curent 
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de cont curent 
§ 4. Partile contractului de cont curent 
§ 5. Incheierea contractului de cont curent
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de cont curent
§ 7. Efectele contractului de cont curent 
§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de cont curent 
§ 9. Incetarea contractului de cont curent 

Capitolul al X‑lea. Contractul de cont curent bancar in reglementarea Codului civil 
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de cont curent bancar 
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de cont curent bancar 
§ 4. Partile contractului de cont curent bancar 
§ 5. Incheierea contractului de cont curent bancar
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de cont curent bancar 
§ 7. Efectele contractului de cont curent bancar 
§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de cont curent bancar 
§ 9. Incetarea contractului de cont curent bancar 

Capitolul al XI‑lea. Contractul de depozit bancar in reglementarea Codului civil 
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Depozitul bancar de fonduri in reglementarea Codului civil 
§ 3. Depozitul bancar de titluri in reglementarea Codului civil 

Capitolul al XII‑lea. Contractul de facilitate de credit in reglementarea Codului civil 
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de facilitate de credit 
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de facilitate de credit
§ 4. Partile contractului de facilitate de credit
§ 5. Incheierea contractului de facilitate de credit 
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de facilitate de credit
§ 7. Efectele contractului de facilitate de credit 
§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de facilitate de credit 
§ 9. Incetarea contractului de facilitate de credit

Capitolul al XIII‑lea. Contractul de inchiriere a casetelor de valori in reglementarea Codului civil 
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de inchiriere a casetelor de valori 
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de inchiriere a casetelor de valori 
§ 4. Partile contractului de inchiriere a casetelor de valori
§ 5. Incheierea contractului de inchiriere a casetelor de valori
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de inchiriere a casetelor de valori 
§ 7. Efectele contractului de inchiriere a casetelor de valori 
§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de inchiriere a casetelor de valori 
§ 9. Incetarea contractului de inchiriere a casetelor de valori

Capitolul al XIV‑lea. Operatiunea de leasing in reglementarea O.G. nr. 51/1997 
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la operatiunea de leasing 
§ 3. Calificarea unui contract drept operatiune de leasing
§ 4. Partile operatiunii de leasing 
§ 5. Incheierea operatiunii de leasing
§ 6. Caracterele juridice ale operatiunii de leasing
§ 7. Efectele operatiunii de leasing 
§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea operatiunii de leasing 
§ 9. Incetarea operatiunii de leasing 

Capitolul al XV‑lea. Contractul de francize in reglementarea O.G. nr. 52/1997 
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de franciza
§ 3. Calificarea unui contract drept contract de franciza 
§ 4. Partile contractului de franciza 
§ 5. Incheierea contractului de franciza 
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de franciza
§ 7. Efectele contractului de franciza 
§ 8. Raspunderea fundamentata pe nerespectarea contractului de franciza 
§ 9. Incetarea contractului de franciza 
§ 10. Contracte conexe si clauze speciale ale contractului de franciza 

Capitolul al XVI‑lea. Titlurile de valoare. Cambia 
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la cambie
§ 3. Definitia si natura juridica a cambiei 
§ 4. Persoanele implicate in crearea cambiei
§ 5. Emiterea cambiei
§ 6. Transmiterea cambiei. Girul 
§ 7. Acceptarea cambiei
8. Garantarea obligatiilor cambiale. Avalul 
§ 9. Plata cambiei

Detalii tehnice
Data aparitiei18 mai 2018
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini344
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Editiea 2-a