Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept comercial

ISBN/ISSN: 978-606-522-754-5
Editura: Hamangiu
56,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

In contextul prefacerilor legislative aduse de noul Cod civil si abrogarii substantiale a Codului comercial, temelia dreptului comercial este restructurata.

Cursul de fata este elaborat in noua matca a principiilor Codului civil actual, fiind abordate si dezvoltate conceptele clasice ale dreptului comercial (fondul de comert, auxiliarii comerciantilor, societatile comerciale, titlurile comerciale, procedura insolventei etc.), dar si notiuni relativ noi in peisajul juridic actual, precum conceptele de „intreprindere comerciala” si „profesionist”, fiducie, concordat preventiv si mandat ad-hoc etc.

Autorul este conferentiar universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucuresti si avocat in Baroul Bucuresti. Dubla sa experienta de teoretician si practician ofera o abordare completa, cursul fiind indispensabil deopotriva studentilor in drept, cat si specialistilor juristi, si, nu in ultimul rand, persoanelor fizice sau juridice ce desfasoara activitati comerciale in practica.

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL

Sectiunea 1. Notiunea si obiectul dreptului comercial

Sectiunea a 2-a. Autonomia dreptului comercial 
§1. Notiuni introductive
§2. Argumentele in favoarea unitatii dreptului privat
§3. Argumentele in favoarea autonomiei dreptului comercial

Sectiunea a 3-a. Corelatia dreptului comercial cu alte ramuri de drept
§1. Precizari prealabile
§2. Corelatia dreptului comercial cu dreptul civil 
§3. Corelatia dreptului comercial cu dreptul procesual civil
§4. Corelatia dreptului comercial cu dreptul comertului international
§5. Corelatia dreptului comercial cu dreptul administrativ
§6. Corelatia dreptului comercial cu dreptul fiscal 
§7. Corelatia dreptului comercial cu dreptul penal

Sectiunea a 4-a. Izvoarele dreptului comercial 

CAPITOLUL II. INTREPRINDEREA COMERCIALA – FORMA JURIDICA A DESFASURARII ACTIVITATII COMERCIALE

Sectiunea 1. Cateva aspecte privind actele si faptele comerciale in reglementarea Codului comercial

Sectiunea a 2-a. Intreprinderea – principala forma a desfasurarii activitatii comerciale
§1. Intreprinderea comerciala
§2. Intreprinderea civila (necomerciala) 

CAPITOLUL III. COMERCIANTII – PROFESIONISTI, TITULARI AI INTREPRINDERILOR COMERCIALE 

Sectiunea 1. Notiunea de comerciant 
§1. Delimitarea notiunii de comerciant 
§2. Interesul practic al notiunii de comerciant

Sectiunea a 2-a. Categorii de comercianti 
§1. Comerciantii persoane fizice – profesionisti, titulari ai unor intreprinderi comerciale
§2. Comerciantii persoane juridice – profesionisti, titulari ai unor intreprinderi comerciale 

Sectiunea a 3-a. Restrictiile privind desfasurarea activitatii comerciale
§1. Incompatibilitatile 
§2. Decaderile 
§3. Interdictiile 
§4. Licentele 
§5. Avizele si acordurile

Sectiunea a 4-a. Obligatiile comerciantilor
§1. Publicitatea prin registrul comertului 
§2. Obligatia organizarii si tinerii contabilitatii 
§3. Exercitarea comertului in limitele concurentei licite si cu respectarea regulilor privind protectia consumatorului 

CAPITOLUL IV. FONDUL DE COMERT

Sectiunea 1. Notiune si delimitare

Sectiunea a 2-a. Elementele fondului de comert
Subsectiunea 1. Elementele incorporale ale fondului de comert 
Subsectiunea a 2-a. Elementele corporale ale fondului de comert 

Sectiunea a 3-a. Protectia fondului de comert

Sectiunea a 4-a. Actele juridice privind fondul de comert 
§1. Vanzarea-cumpararea fondului de comert 
§2. Transmiterea fondului de comert ca aport in societatea comerciala 
§3. Locatiunea fondului de comert 
§4. Garantia reala mobiliara asupra fondului de comert

CAPITOLUL V. AUXILIARII COMERCIANTILOR 

Sectiunea 1. Notiune si categorii

Sectiunea a 2-a. Reprezentantii comerciantilor
§1. Notiune si reglementare 
§2. Categoriile reprezentarii 
§3. Partile contractului de reprezentare/reprezentarii
§4. Conditiile reprezentarii
§5. Efectele reprezentarii
§6. Anularea actelor juridice incheiate de catre reprezentant cu tertul
§7. Incetarea reprezentarii

Sectiunea a 3-a. Mandatarii comerciantilor
§1. Definitie si reglementare 
§2. Forma mandatului 
§3. Puterile mandatarului
§4. Obligatiile partilor
§5. Incetarea calitatii de mandatar

Sectiunea a 4-a. Comisionarii
§1. Definitie si reglementare
§2. Puterile comisionarilor 
§3. Remunerarea comisionarului 
§4. Raspunderea comisionarului 
§5. Incetarea calitatii de comisionar

Sectiunea a 5-a. Intermediarii
§1. Notiune si caracteristici
§2. Puterile intermediarului
§3. Obligatiile intermediarului
§4. Drepturile intermediarului 
§5. Aplicatii practice ale intermedierii

Sectiunea a 6-a. Agentii comerciali 

CAPITOLUL VI. SOCIETATILE COMERCIALE

Subcapitolul I. Regulile comune aplicabile societatilor comerciale

Sectiunea 1. Notiunea societatilor comerciale
§1. Definitia societatii comerciale
§2. Delimitarea societatii comerciale de societatea civila
§3. Reglementarea juridica a societatilor comerciale

Sectiunea a 2-a. Elementele specifice ale contractului de societate, care stau la baza societatii comerciale
§1. Aporturile asociatilor
§2. Intentia asociatilor de a colabora la desfasurarea activitatii societatii (affectio societatis)
§3. Impartirea profitului

Sectiunea a 3-a. Formele societatilor comerciale si clasificarea lor
§1. Formele societatii comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990
§2. Clasificarea societatilor comerciale 

Sectiunea a 4-a. Constituirea societatilor comerciale 
Subsectiunea 1. Actele constitutive ale societatii comerciale 
Subsectiunea a 2-a. Formalitatile necesare constituirii societatilor comerciale 
Subsectiunea a 3-a. Regimul actelor juridice incheiate in cursul constituirii societatii comerciale
Subsectiunea a 4-a. Consecintele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii comerciale
Subsectiunea a 5-a. Infiintarea sucursalelor si filialelor societatilor comerciale
Subsectiunea a 6-a. Personalitatea juridica a societatii comerciale

Sectiunea a 5-a. Functionarea societatilor comerciale 
Subsectiunea 1. Adunarea generala 
Subsectiunea a 2-a. Administrarea si conducerea societatii comerciale
Subsectiunea a 3-a. Controlul gestiunilor societatilor comerciale

Sectiunea a 6-a. Modificarea societatilor comerciale 
Subsectiunea 1. Conditiile generale ale modificarii actului constitutiv al societatii comerciale 
Subsectiunea a 2-a. Principalele cazuri de modificare a societatii comerciale

Sectiunea a 7-a. Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale
Subsectiunea 1. Notiuni introductive 
Subsectiunea a 2-a. Dizolvarea societatilor comerciale 
Subsectiunea a 3-a. Lichidarea societatilor comerciale 

Subcapitolul II. Regulile speciale aplicabile fiecarei forme de societate comerciala 

Sectiunea 1. Societatea in nume colectiv 
Subsectiunea 1. Notiunea si caracterele societatii in nume colectiv
Subsectiunea a 2-a. Constituirea societatii in nume colectiv 
Subsectiunea a 3-a. Functionarea societatii in nume colectiv 
Subsectiunea a 4-a. Dizolvarea si lichidarea societatii in nume colectiv

Sectiunea a 2-a. Societatea in comandita simpla 
Subsectiunea 1. Notiunea si caracterele societatii in comandita simpla
Subsectiunea a 2-a. Constituirea societatii in comandita simpla 
Subsectiunea a 3-a. Functionarea societatii in comandita simpla 
Subsectiunea a 4-a. Dizolvarea si lichidarea societatii in comandita simpla 

Sectiunea a 3-a. Societatea pe actiuni
Subsectiunea 1. Notiunea si caracteristicile societatii pe actiuni 
Subsectiunea a 2-a. Constituirea societatii pe actiuni
Subsectiunea a 3-a. Functionarea societatii pe actiuni
Subsectiunea a 4-a. Dizolvarea si lichidarea societatii pe actiuni

Sectiunea a 4-a. Societatea in comandita pe actiuni

Sectiunea a 5-a. Societatea cu raspundere limitata
Subsectiunea 1. Notiunea si caracterele societatii cu raspundere limitata
Subsectiunea a 2-a. Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic 
Subsectiunea a 3-a. Constituirea societatii cu raspundere limitata 
Subsectiunea a 4-a. Functionarea societatii cu raspundere limitata 
Subsectiunea a 5-a. Modificarea societatii cu raspundere limitata
Subsectiunea a 6-a. Dizolvarea si lichidarea societatii cu raspundere limitata 

Subcapitolul III. Societatea europeana si grupurile de interes economic 

Sectiunea 1. Societatea europeana
§1. Consideratii generale
§2. Constituirea societatii europene
§3. Functionarea societatii europene
§4. Dizolvarea si lichidarea societatii europene

Sectiunea a 2-a. Grupurile de interes economic
§1. Notiune si reglementare
§2. Constituirea grupului de interes economic
§3. Functionarea grupului de interes economic 
§4. Modificarea grupului de interes economic
§5. Dizolvarea si lichidarea grupului de interes economic

Sectiunea a 3-a. Grupurile europene de interes economic
§1. Notiune si reglementare 
§2. Constituirea grupului european de interes economic
§3. Modificarea grupului european de interes economic
§4. Organizarea si functionarea grupului european de interes economic 
§5. Sucursalele si filialele grupului european de interes economic
§6. Dizolvarea si lichidarea grupului european de interes economic 

CAPITOLUL VII. OBLIGATIILE COMERCIALE

Subcapitolul I. Regulile speciale privind formarea si executarea obligatiilor in activitatea comerciala 

Sectiunea 1. Regulile privind formarea obligatiilor comerciale
§1. Principiul libertatii contractuale
§2. Regulile generale privind incheierea contractelor in activitatea comerciala 
§3. Incheierea contractelor comerciale prin mijloace electronice

Sectiunea a 2-a. Regulile speciale privind executarea obligatiilor comerciale 
§1. Pretul in obligatiile specifice activitatii comerciale
§2. Regimul juridic al dobanzilor
§3. Caracterul oneros al mandatului in materie comerciala
§4. Solidaritatea codebitorilor

Sectiunea a 3-a. Probele in materie comerciala 
Subsectiunea 1. Consideratii introductive
Subsectiunea a 2-a. Principalele mijloace de proba folosite in raporturile comerciale

Subcapitolul II. Principalele contracte folosite in activitatea comerciala

Sectiunea 1. Unele particularitati ale contractului de vanzare-cumparare in activitatea comerciala
§1. Scopul vanzarii-cumpararii comerciale 
§2. Obiectul vanzarii-cumpararii in activitatea comerciala
§3. Raspunderea pentru vicii 
§4. Obligatia de garantie pentru buna functionare
§5. Vanzarea in afara spatiilor comerciale

Sectiunea a 2-a. Contractul de furnizare
§1. Precizari prealabile
§2. Notiune si reglementare
§3. Natura juridica a contractului de furnizare 
§4. Caracterele juridice ale contractului de furnizare
§5. Asemanari si deosebiri intre contractul de furnizare si contractul de vanzare-cumparare
§6. Efectele contractului de furnizare
§7. Incetarea contractului de furnizare

Sectiunea a 3-a. Contractul de agentie 
§1. Notiune si reglementare 
§2. Caracterele juridice si particularitatile contractului de agentie
§3. Forma si proba contractului de agentie 
§4. Deosebirile dintre contractul de agentie si contractul de mandat si comision 
§5. Partile contractului
§6. Efectele contractului de agentie
§7. Incetarea contractului de agentie 

Sectiunea a 4-a. Contractul de fiducie
§1. Notiune 
§2. Operatiunea de fiducie si contractul de fiducie 
§3. Categoriile fiduciei 
§4. Partile contractului de fiducie 
§5. Conditiile de validitate ale fiduciei 
§6. Opozabilitatea fiduciei 
§7. Efectele juridice ale contractului de fiducie 
§8. Modificarea contractului de fiducie 
§9. Incetarea contractului de fiducie 

Sectiunea a 5-a. Contractul de comision
§1. Notiunea si reglementarea contractului de comision 
§2. Asemanari si deosebiri intre contractul de comision si contractul de mandat
§3. Forma si proba contractului de comision
§4. Partile contractului de comision
§5. Efectele contractului de comision 
§6. Incetarea contractului de comision 

Sectiunea a 6-a. Contractul de consignatie
§1. Reglementarea, notiunea, forma si proba contractului de consignatie 
§2. Partile contractului de consignatie
§3. Efectele contractului de consignatie
§4. Incetarea contractului de consignatie 

Sectiunea a 7-a. Contractul de report 
§1. Notiune si reglementare 
§2. Forma contractului de report 
§3. Reportul si vanzarea cu pact de rascumparare 
§4. Efectele juridice ale contractului de report 
§5. Lichidarea reportului 

Sectiunea a 8-a. Contractul de factoring 
§1. Notiune si reglementare
§2. Caractere juridice
§3. Formele factoringului
§4. Forma contractului de factoring
§5. Partile contractului
§6. Obiectul contractului 
§7. Efectele contractului de factoring 
§8. Raporturile dintre debitorul cedat si partile contractului de factoring 
§9. Delimitarea contractului de factoring de alte institutii juridice
§10. Incetarea contractului 

Sectiunea a 9-a. Contractul de asociere in participatie
§1. Notiune si reglementare
§2. Particularitatile contractului de asociere in participatie
§3. Caracterele juridice
§4. Delimitarea asocierii in participatie de alte institutii juridice 
§5. Principiile asocierii in participatie 
§6. Partile contractului de asociere in participatie
§7. Efectele contractului de asociere in participatie in raporturile dintre asociati 
§8. Incetarea contractului

Sectiunea a 10-a. Contractul de franciza
§1. Reglementare, notiune si caractere juridice
§2. Partile si obiectul francizei 
§3. Obiectul francizei 
§4. Independenta partilor 
§5. Diferite tipuri de franciza
§6. Incheierea contractului 
§7. Efectele contractului de franciza 
§8. Incetarea contractului de franciza 

Sectiunea a 11-a. Contractul de leasing 
§1. Notiune si reglementare 
§2. Caracterele juridice ale contractului de leasing 
§3. Partile contractului de leasing 
§4. Delimitarea contractului de leasing 
§5. Categoriile de leasing
§6. Obiectul contractului de leasing 
§7. Continutul contractului 
§8. Efectele contractului de leasing 
§9. Incetarea contractului de leasing 

Sectiunea a 12-a. Contractul de transport 
Subsectiunea 1. Notiuni generale
Subsectiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri
Subsectiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane si bagaje

Sectiunea a 13-a. Contractul de expeditie 
§1. Notiune si reglementare 
§2. Efectele contractului de expeditie 

Sectiunea a 14-a. Contractul de cont curent 
§1. Notiune si reglementare 
§2. Efectele contractului de cont curent 

Sectiunea a 15-a. Contractul de cont bancar curent
§1. Prezentare generala 
§2. Aspecte specifice

CAPITOLUL VIII. TITLURILE COMERCIALE

Subcapitolul I. Cambia 

Sectiunea 1. Notiunea si caracterele cambiei 

Sectiunea a 2-a. Cuprinsul cambiei
§1. Mentiunile obligatorii ale cambiei 
§2. Mentiunile facultative ale cambiei 
§3. Consecintele lipsei mentiunilor obligatorii ale cambiei 
§4. Cambia in alb 

Sectiunea a 3-a. Girul cambiei 
§1. Notiune 
§2. Conditiile de validitate a girului 
§3. Efectele transmiterii cambiei prin gir 

Sectiunea a 4-a. Avalul cambiei 
§1. Notiune 
§2. Conditiile de valabilitate ale avalului 
§3. Efectele avalului 

Sectiunea a 5-a. Acceptarea cambiei de catre tras
§1. Notiune 
§2. Prezentarea cambiei pentru acceptare 
§3. Conditiile acceptarii cambiei 
§4. Efectele acceptarii cambiei de catre tras
§5. Acceptarea cambiei de catre alte persoane 

Sectiunea a 6-a. Plata cambiei 

Subsectiunea 1. Notiuni generale 
Subsectiunea a 2-a. Consecintele neplatii cambiei

Subcapitolul II. Biletul la ordin 

Sectiunea 1. Notiunea si caracterele biletului la ordin

Sectiunea a 2-a. Cuprinsul biletului la ordin 
§1. Mentiunile obligatorii ale biletului la ordin 
§2. Consecintele nerespectarii mentiunilor obligatorii ale biletului la ordin

Sectiunea a 3-a. Girul biletului la ordin 

Sectiunea a 4-a. Avalul biletului la ordin 

Sectiunea a 5-a. Plata biletului la ordin 

Subcapitolul III. Cecul 

Sectiunea 1. Notiunea, reglementarea si particularitatile cecului

Sectiunea a 2-a. Conditii speciale privind emiterea cecului 

Sectiunea a 3-a. Cuprinsul cecului 
§1. Mentiunile obligatorii ale cecului 
§2. Consecintele nerespectarii conditiilor privind mentiunile obligatorii ale cecului 

Sectiunea a 4-a. Transmiterea cecului
§1. Transmiterea cecului la ordin 
§2. Transmiterea cecului la purtator
§3. Transmiterea cecului nominativ 

Sectiunea a 5-a. Avalul cecului 

Sectiunea a 6-a. Plata cecului 
§1. Notiuni generale 
§2. Consecintele neplatii cecului 

CAPITOLUL IX. PROCEDURA INSOLVENTEI 

Sectiunea 1. Notiunea si caracterele procedurii insolventei
§1. Notiunea si reglementarea procedurii insolventei
§2. Scopul, caile si modalitatile de realizare 
§3. Caracterele procedurii insolventei 

Sectiunea a 2-a. Conditiile aplicarii procedurii insolventei 
Subsectiunea 1. Debitorul sa faca parte din categoriile de entitati carora li se aplica procedura insolventei
Subsectiunea a 2-a. Insolventa debitorului

Sectiunea a 3-a. Participantii la procedura insolventei
Subsectiunea 1. Organele care aplica procedura insolventei
Subsectiunea a 2-a. Alti participanti la procedura insolventei

Sectiunea a 4-a. Deschiderea procedurii insolventei 
§1. Cererea debitorului
§2. Cererea creditorilor
§3. Efectele deschiderii procedurii insolventei 

Sectiunea a 5-a. Regimul actelor juridice anterioare deschiderii procedurii 
§1. Actele juridice frauduloase 
§2. Actele juridice privind constituirea sau transmiterea unor drepturi patrimoniale
§3. Caracteristicile nulitatii actelor juridice 
§4. Efectele anularii actelor juridice 
§5. Actiunea in anulare impotriva tertului subdobanditor
§6. Contractele aflate in curs de executare 

Sectiunea a 6-a. Primele masuri 
§1. Notiuni generale 
§2. Notificarea deschiderii procedurii si a primelor masuri 
§3. Declararea creantelor creditorilor 
§4. Rapoartele administratorului judiciar privind situatia debitorului

Sectiunea a 7-a. Reorganizarea judiciara 
§1. Notiuni introductive 
§2. Planul de reorganizare 

Sectiunea a 8-a. Falimentul
§1. Notiune 
§2. Cazurile de aplicare a procedurii falimentului 
§3. Masurile dispuse de judecatorul-sindic 
§4. Notificarea intrarii debitorului in procedura falimentului 
§5. Declararea creantelor in procedura falimentului 
§6. Lichidarea averii debitorului

Sectiunea a 9-a. Inchiderea procedurii insolventei
§1. Cazurile de inchidere a procedurii insolventei 
§2. Efectele inchiderii procedurii insolventei

Sectiunea a 10-a. Raspunderea persoanelor care au cauzat starea de insolventa a debitorului 
§1. Notiuni introductive 
§2. Persoanele obligate sa raspunda 
§3. Conditiile raspunderii

CAPITOLUL X. CONCORDATUL PREVENTIV SI MANDATUL AD-HOC 

Sectiunea 1. Notiunea si domeniul de aplicare 

Sectiunea a 2-a. Scopul concordatului preventiv si al mandatului ad-hoc 

Sectiunea a 3-a. Organele care aplica procedurile specifice mandatului ad-hoc si concordatului preventiv

Sectiunea a 4-a. Mandatul ad-hoc
§1. Precizari prealabile 
§2. Desemnarea mandatarului ad-hoc 
§3. Durata mandatului ad-hoc 
§4. Remunerarea mandatarului ad-hoc
§5. Obiectul mandatului ad-hoc
§6. Incetarea mandatului ad-hoc

Sectiunea a 5-a. Concordatul preventiv 
§1. Precizari prealabile 
§2. Beneficiarii procedurii 
§3. Participantii la procedura concordatului preventiv
§4. Deschiderea procedurii concordatului
§5. Durata concordatului preventiv 
§6. Incetarea concordatului preventiv 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei09 mai 2012
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini520
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si