Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Teoria generala a obligatiilor. Editia a 9-a

editia a IX-a, revizuita si adaugita
ISBN/ISSN: 978-973-1836-51-6
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 56,80 RON
62,61 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Aceasta a IX-a editie urmareste atat evidentierea noilor reglementari legale adoptate in ultima vreme, in special in materia garantarii obligatiilor, cat si a evolutiei, nu arareori contradictorii – datorata, cu deosebire, sistemului nostru judiciar confuz si incoerent –, a jurisprudentei instantelor judecatoresti pertinente privitoare la institutii esentiale precum efectele contractului, raspunderea civila delictuala si contractuala, efectele obligatiilor, in general. Asa fiind, nadajduim ca aceasta lucrare sa ramana inca utila studentilor in drept carora, in special, le este adresata, precum si practicienilor dreptului.

Argument

Abrevieri

PARTEA I. Notiunea, clasificarea si izvoarele obligatiilor

Capitolul I. Notiunea de obligatie si structura obligatiei

§1. Aspecte generale 

§2. Notiune 

§3. Delimitare fata de notiunea de obligatiune

§4. Structura raportului juridic de obligatii

§5. Reglementarea monista a obligatiilor

Capitolul II. Clasificarea obligatiilor

§1. Privire generala 

§2. Clasificarea obligatiilor in functie de izvoare

§3. Clasificarea obligatiilor in functie de obiect 

§4. Clasificarea obligatiilor in functie de sanctiune

Capitolul III. Contractul, izvor de obligatii

§1. Notiune

§2. Libertatea de a contracta si buna-credinta 

§3. Clasificarea contractelor dupa reglementarile aplicabile 

§4. Clasificarea contractelor dupa modul de formare 

§5. Clasificarea contractelor dupa continutul lor

§6. Clasificarea contractelor dupa scopul urmarit de parti

§7. Clasificarea contractelor dupa modul de executare

§8. Clasificarea contractelor dupa nominalizarea lor in legea civila

§9. Clasificarea contractelor dupa corelatia dintre ele 

§10. Clasificarea contractelor dupa rolul vointei partilor in formarea contractului 

Capitolul IV. Formarea (incheierea) contractelor

§1. Notiune 

§2. Negocierile precontractuale

§3. Acordul de vointe

§4. Oferta de a contracta 

§5. Revocarea ofertei si ipostazele irevocabilitatii ofertei

§6. Caducitatea ofertei

§7. Acceptarea ofertei 

§8. Acceptarea necorespunzatoare a ofertei

§9. Acceptarea tardiva a ofertei

§10. Retragerea acceptarii

§11. Comunicarea ofertei, acceptarii si revocarii

§12. Momentul incheierii contractului

§13. Locul incheierii contractului

Capitolul V. Clauzele contractuale externe, standard si neuzuale 

Capitolul VI. Efectele contractelor intre parti 

§1. Aspecte generale 

§2. Forta obligatorie a contractului 

§3. Consecintele fortei obligatorii a contractului

§4. Modificarea si incetarea contractelor 

§5. Exceptie de la forta obligatorie a contractului: impreviziunea

§6. Consideratii complementare privind efectele contractului intre parti in contractele translative de proprietate

§7. Consideratii complementare privind efectele contractului intre parti: pactul de optiune si promisiunea de a contracta

Capitolul VII. Efectele contractelor fata de terte persoane

§1. Aspecte generale 

§2. Relativitatea efectelor contractului

§3. Exceptiile aparente si reale de la principiul relativitatii efectelor contractelor 

§4. Promisiunea faptei altuia 

§5. Actiunile directe 

§6. Stipulatia pentru altul 

§7. Opozabilitatea efectelor contractului

§8. Exceptie de la principiul opozabilitatii efectelor contractului: simulatia

Capitolul VIII. Efecte specifice ale contractelor sinalagmatice

§1. Aspecte generale 

§2. Exceptia de neexecutare a contractului

§3. Rezolutiunea si rezilierea contractelor 

§4. Riscul contractului 

Capitolul IX. Interpretarea contractelor 

§1. Aspecte generale 

§2. Regulile principale de interpretare a contractului 

§3. Regulile subsidiare de interpretare 

Capitolul X. Actul juridic civil unilateral, izvor de obligatii 

§1. Aspecte generale 

§2. Promisiunea unilaterala 

§3. Promisiunea publica de recompensa 

§4. Alte acte juridice unilaterale, izvoare de obligatii 

Capitolul XI. Faptul juridic licit, izvor de obligatii 

§1. Aspecte generale 

§2. Gestiunea de afaceri 

§3. Plata nedatorata 

§4. Imbogatirea fara justa cauza 

Capitolul XII. Faptul juridic ilicit, izvor de obligatii (raspunderea civila delictuala). Raspunderea pentru fapta proprie

§1. Aspecte generale

§2. Conditiile raspunderii civile delictuale directe

§3. Prejudiciul 

§4. Fapta ilicita 

§5. Raportul de cauzalitate 

§6. Vinovatia 

§7. Raspunderea persoanei juridice pentru fapta proprie 

Capitolul XIII. Raspunderea pentru fapta altuia 

§1. Aspecte generale 

§2. Raspunderea celui obligat la supravegherea unui minor sau al unui interzis judecatoresc 

§3. Raspunderea comitentilor pentru prepusi 

Capitolul XIV. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale, de lucruri sau de ruina edificiului 

§1. Aspecte generale 

§2. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale 

§3. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri 

§4. Raspunderea pentru ruina edificiului 

Capitolul XV. Repararea prejudiciului cauzat prin fapte juridice ilicite 

§1. Aspecte generale 

§2. Nasterea dreptului la reparatie 

§3. Intinderea reparatiei 

§4. Formele reparatiei

§5. Repararea prejudiciilor aduse integritatii sau sanatatii unei persoane

§6. Repararea prejudiciului nepatrimonial 

§7. Reguli speciale de prescriptie extinctive  

§8. Solidaritatea raspunderii

§9. Dreptul de regres 

Capitolul XVI. Consideratii suplimentare privind raspunderea civila

§1. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de autoritatile publice

§2. Raspunderea medicala

§3. Raspunderea pentru pagubele generate de produsele cu defecte

§4. Raspunderea civila a agentiilor de rating de credit

§5. Raspunderea pentru daunele ecologice si daunele nucleare

§6. Raspunderea civila pentru daunele produse de aeronave 

PARTEA A II-A. Efectele si stingerea obligatiilor 

Capitolul XVII. Efectele obligatiilor: privire generala si executarea in natura 

§1. Aspecte generale 

§2. Executarea directa in natura: plata

§3. Subiectele platii

§4. Obiectul platii

§5. Regimul valutar si regimul juridic al utilizarii numerarului

§6. Locul platii

§7. Data platii 

§8. Cheltuielile platii 

§9. Imputatia platii

§10. Punerea in intarziere a creditorului 

§11. Executarea silita in natura

Capitolul XVIII. Efectele obligatiilor: executarea prin echivalent (executarea indirecta). Raspunderea contractuala

§1. Aspecte generale 

§2. Raspunderea contractuala

§3. Prejudiciul

§4. Vinovatia debitorului

§5. Punerea in intarziere a debitorului

§6. Inexistenta unei conventii de neraspundere

§7. Conventiile de agravare a raspunderii

§8. Evaluarea legala, judiciara si conventionala a daunelor interese. Clauza penala 

§9. Arvuna

Capitolul XIX. Efectele obligatiilor: consideratii suplimentare privind institutia dobanzii 

§1. Aspecte generale

§2. Notiunea si formele dobanzii

§3. Dobanda legala

§4. Limitari ale libertatii contractuale in materie de dobanzi aduse prin prevederile O.G. nr. 13/2011

§5. Limitari ale libertatii contractuale in materie de dobanzi aduse prin prevederile Legii nr. 72/2013

§6. Concluzii privind reglementarea actuala a dobanzilor in dreptul privat roman 

Capitolul XX. Efectul indirect al obligatiilor: transmisibilitatea 

§1. Aspecte generale

§2. Cesiunea de creanta

§3. Cesiunea de creanta: conditii de validitate. Creante care pot fi cedate

§4. Cesiunea de creanta: conditii de opozabilitate 

§5. Cesiunea de creanta: efecte intre cedent si cesionar 

§6. Cesiunea de creanta: efecte fata de terti 

§7. Deosebirile dintre cesiunea de creanta si cesiunea de contract

§8. Subrogatia

§9. Preluarea datoriei

§10. Cesiuni speciale de creante: transmiterea titlurilor de credit

§11. Cesiuni speciale de creante: factoringul

§12. Cesiuni speciale de creante: securitizarea creantelor

Capitolul XXI. Efectul indirect al obligatiilor: transformabilitatea obligatiilor prin intermediul novatiei

§1. Aspecte generale. Novatia

§2. Novatia obiectiva

§3. Novatia subiectiva 

§4. Delimitari 

§5. Conditiile si proba novatiei 

§6. Efectele novatiei 

Capitolul XXII. Efectele obligatiilor afectate de modalitati si ale obligatiilor plurale 

§1. Aspecte generale 

§2. Termenul 

§3. Conditia 

§4. Obligatiile plurale 

§5. Obligatii divizibile si indivizibile 

§6. Obligatiile solidare intre debitori 

§7. Obligatiile solidare intre creditori 

§8. Obligatii alternative 

§9. Obligatii facultative 

Capitolul XXIII. Stingerea obligatiilor 

§1. Aspecte generale: moduri de stingere a obligatiilor 

§2. Compensatia 

§3. Confuziunea 

§4. Remiterea de datorie 

§5. Imposibilitatea fortuita de executare 

§6. Decesul debitorului 

PARTEA A III-A. Garantia comuna a creditorilor si garantarea obligatiilor

Capitolul XXIV. Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului

§1. Garantia comuna a creditorilor 

§2. Consideratii suplimentare asupra garantiei comune a creditorilor 

§3. Actiunea oblica 

§4. Actiunea pauliana 

§5. Comparatie intre actiunea oblica si actiunea pauliana 

Capitolul XXV. Garantarea obligatiilor: privire generala si garantiile personale 

§1. Aspecte generale 

§2. Garantiile personale 

§3. Fideiusiunea 

§4. Efectele fideiusiunii 

§5. Stingerea fideiusiunii 

§6. Avalul si girul cambiei si a biletului la ordin 

§7. Consideratii suplimentare referitoare la aval: garantarea cambiei sau biletului la ordin in alb 

§8. Garantiile autonome 

§9. Asemanari si deosebiri dintre fideiusiune si garantiile personale autonome 

Capitolul XXVI. Garantarea obligatiilor: privilegiile si ipoteca 

§1. Aspecte generale 

§2. Privilegiile 

§3. Ipoteca: notiune, clasificare, caractere 

§4. Operatiuni asimilate ipotecii 

§5. Obiectul si intinderea ipotecii si cesiunea ipotecii 

§6. Cesiunea ipotecii si schimbarea rangului ipotecii 

§7. Ipotecile conventionale – reguli generale aplicabile ipotecilor imobiliare si celor mobiliare 

§8. Ipoteca imobiliara conventionala 

§9. Ipoteca imobiliara legala

§10. Ipoteca legala 

§11. Concursul intre creditorii ipotecari 

§12. Stingerea ipotecilor 

§13. Executarea ipotecii: reguli generale 

Capitolul XXVII. Garantarea obligatiilor: reguli specifice privind ipoteca mobiliara 

§1. Ipoteca mobiliara: notiune, constituire, forma 

§2. Protectia tertului dobanditor al bunului mobil ipotecat

§3. Obiectul ipotecii mobiliare 

§4. Drepturile si obligatiile partilor in materia ipotecii mobiliare

§5. Ipoteca mobiliara asupra creantelor: reguli specifice

§6. Perfectarea ipotecilor mobiliare

§7. Inscrierea ipotecilor mobiliare. Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare 

§8. Executarea ipotecilor mobiliare: forme de executare, deposedarea debitorului 

§9. Executarea ipotecilor mobiliare: vanzarea bunului ipotecat

§10. Executarea ipotecilor mobiliare: preluarea bunului ipotecat in contul creantei 

§11. Executarea ipotecilor mobiliare: executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative si asupra creantelor

§12. Executarea ipotecilor mobiliare: preluarea bunului ipotecat in vederea administrarii 

§13. Executarea ipotecilor mobiliare: sanctiuni

Capitolul XXVIII. Garantarea obligatiilor: gajul si dreptul de retentie 

§1. Gajul 

§2. Efecte: drepturile si obligatiile creditorului gajist 

§3. Dreptul de retentie 

§4. Conditiile exercitarii dreptului de retentie 

§5. Efectele exercitarii dreptului de retentie 

§6. Stingerea dreptului de retentie

Detalii tehnice
Data aparitiei22 ian. 2008
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini492
Tip copertaCarte brosata
Editiea 9-a
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON