Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Teoria generala a obligatiilor

ISBN/ISSN: 978-606-27-2224-1
Editura: Hamangiu
120,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Daca Dreptul poate fi asemuit unui organism viu, atunci cu siguranta Teoria generala a obligatiilor reprezinta coloana vertebrala a acestui organism. Aceasta materie constituie, totodata, si o veritabila piatra de incercare pentru studentii la drept. Dupa actul juridic civil, cu care s-a intalnit in anul I, pentru studentul de anul II incepe poate cea mai frumoasa parte a calatoriei sale in lumea dreptului, adica studiul obligatiilor civile, a caror cunoastere si intelegere sunt esentiale pentru oricine doreste sa practice o profesie (orice profesie!) in domeniul juridic.

De aceea, pe langa audierea cursurilor si participarea la seminare, studentului ii este deosebit de util un manual, un ghid, un indrumar scris care sa-l calauzeasca in drumul sau catre descifrarea textelor de lege, a notiunilor si conceptelor specifice acestei materii.
Un astfel de manual isi propune sa fie lucrarea de fata, ce urmeaza indeaproape structura logica a Codului civil – Cartea a V-a. Despre obligatii, acoperind intreaga materie conform cerintelor din programele de studii ale facultatilor de drept.

Cadru didactic cu (deja) vasta experienta de predare la aceasta disciplina, atat in activitatile de seminar, cat si ca titular de curs, doamna Cristina Elisabeta Zamsa reuseste in aceasta carte sa sintetizeze si sa expuna mecanismele complexe ale teoriei generale a obligatiilor intr-o maniera limpede, clara si intr-un stil care pe cititorii mai vechi ii va duce cu gandul la stralucita lucrare a Profesorilor Constantin Statescu si Corneliu BirsanDrept civil. Teoria generala a obligatiilor, de altfel, ilustrii inaintasi ai domniei sale la aceeasi catedra de Drept civil a Facultatii de Drept – Universitatea din Bucuresti.
Daca sunteti student, aveti in fata o carte care va poate ajuta sa intelegeti cu adevarat drept civil. Daca sunteti deja jurist, aveti in fata o carte pe care o sa va faca placere sa o cititi, caci va readuce aminte de ce iubiti dreptul civil.

Din Cuprinsul lucrarii 

Lucrarea este structurata in sapte titluri, care prezinta, pe rand, Notiunea de obligatie si clasificarea obligatiilor, Izvoarele obligatiilor, Efectele obligatiilor, Obligatiile complexe, Transmisiunea si transformarea obligatiilor, Modurile de stingere a obligatiilor si restituirea prestatiilor si, in final, Garantarea obligatiilor
In cadrul lucrarii sunt analizate in mod cuprinzator, insa de o maniera logica si coeziva, cele mai importante institutii ale materiei: contractul, ca principal izvor de obligatii, actul juridic unilateral, faptul juridic (licit si ilicit), plata si executarea silita a obligatiilor (in natura si prin echivalent), obligatiile plurale, cesiunea de creanta si de contract, subrogatia, preluarea datoriei, novatia, compensatia, confuziunea, darea in plata, remiterea de datorie, imposibilitatea fortuita de executare si restituirea prestatiilor, precum si garantiile personale si reale. 

Despre autor

Cristina Elisabeta ZAMSA este conferentiar universitar doctor la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti si avocat in cadrul Baroului Bucuresti.

TITLUL I. NOTIUNEA DE OBLIGATIE. CLASIFICAREA OBLIGATIILOR 

Capitolul I. Prezentarea notiunii de obligatie civila 

Sectiunea 1. Aspecte introductive 

    §1. Consideratii generale. Reglementare 
    §2. Sensurile si definitia doctrinara a notiunii de obligatie 
    §3. Elementele raportului juridic de obligatie. Valenta structurala si functionala a elementelor 
    §4. Rolul sanctiunii in cadrul raportului juridic obligational 

Sectiunea a 2-a. Notiunea de obligatie (contractuala) si notiunea de indatorire 

    §1. Criteriile de delimitare a unei obligatii contractuale 
    §2. Obligatia legala (indatorirea) de buna-credinta 
    §3. Obligatiile care decurg din completarea contractului 
    §4. Categorii de obligatii contractuale. Obligatii primare si obligatii secundare 

Capitolul II. Clasificarea obligatiilor 

Sectiunea 1. Clasificarea obligatiilor in functie de izvoare 
Sectiunea a 2-a. Clasificarea obligatiilor in functie de obiect 

    §1. Obligatii de a da, de a face, de a nu face 
    §2. Obligatii de rezultat (determinate) si obligatii de mijloace (de prudenta si diligenta) 
    §3. Obligatii in natura si obligatii monetare sau pecuniare

Sectiunea a 3-a. Clasificarea obligatiilor in functie de criteriul sanctiunii 
Sectiunea a 4-a. Clasificarea obligatiilor in functie de opozabilitatea lor

TITLUL II. IZVOARELE OBLIGATIILOR 

Capitolul I. Actul juridic ca izvor de obligatii. Contractul. Actul juridic unilateral generator de obligatii 

Sectiunea 1. Contractul, principalul izvor de obligatii. Consideratii generale

    §1. Definitie legala. Prezentarea notiunii 
    §2. Fundamentul contractului. Avantul, decaderea si reconsiderarea tezei autonomiei de vointa 

Sectiunea a 2-a. Principiile guvernatoare ale contractului. Principiul libertatii contractuale. Principiul bunei-credinte 

    §1. Consideratii generale 
    §2. Principiul libertatii contractuale
    §3. Principiul bunei-credinte in materie contractuala 

Sectiunea a 3-a. Clasificarea contractelor 

    §1. Clasificarea contractelor in functie de continut. Contracte sinalagmatice si contracte unilaterale 
    §2. Clasificarea contractelor in functie de scopul urmarit. Contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit 
    §3. Clasificarea contractelor in functie de criteriul formei. Contracte consensuale, solemne, reale 
    §4. Clasificarea contractelor in functie de efectele produse 
    §5. Clasificarea contractelor in functie de modul (durata) de executare 
    §6. Clasificarea contractelor in functie de nominalizarea lor in legislatia civila 
    §7. Clasificarea contractelor in functie de criteriul libertatii partilor de a negocia. Contracte negociate, de adeziune si obligatorii 
    §8. Clasificarea contractelor in functie de corelatia dintre ele 

Sectiunea a 4-a. Incheierea contractelor 

    §1. Consideratii generale
    §2. Incheierea contractului prin mecanismul negocierilor 
    §3. Incheierea contractului prin mecanismul ofertei de a contracta si al acceptarii 
    §4. Incheierea contractului prin mecanismul promisiunilor de a contracta 

Sectiunea a 5-a. Interpretarea contractului 

    §1. Consideratii generale 
    §2. Reguli de interpretare 

Capitolul II. Efectele contractului 

Sectiunea 1. Aspecte introductive 

    §1. Consideratii generale. Notiunile de obligatoriu si obligational 
    §2. Identificarea principiilor efectelor contractului 

Sectiunea a 2-a. Principiul fortei obligatorii 

    §1. Reglementare 
    §2. Fundamentul obligativitatii contractului 
    §3. Exceptiile de la principiul obligativitatii

Sectiunea a 3-a. Principiul relativitatii efectelor contractului 

    §1. Enuntarea principiului relativitatii. Relativitatea si obligativitatea contractului 
    §2. Domeniul de aplicare a principiului relativitatii 
    §3. Exceptii de la principiul relativitatii

Sectiunea a 4-a. Principiul opozabilitatii efectelor contractului 

    §1. Prezentarea principiului opozabilitatii contractului fata de terti 
    §2. Componentele principiului opozabilitatii
    §3. Exceptiile de la principiul opozabilitatii contractului 
    §4. Simulatia, exceptie de la principiul opozabilitatii fata de terti a contractului 

Sectiunea a 5-a. Efectele specifice contractelor sinalagmatice 

    §1. Exceptia de neexecutare 
    §2. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor 
    §3. Riscul contractului 

Capitolul III. Actul juridic unilateral, izvor de obligatii 

Sectiunea 1. Notiune. Actul unilateral si actul unilateral cauzator de obligatii 
Sectiunea a 2-a. Promisiunea unilaterala 
Sectiunea a 3-a. Promisiunea publica de recompensa 

Capitolul IV. Faptul juridic licit 

Sectiunea 1. Notiunea faptului juridic licit. Prezentare generala 
Sectiunea a 2-a. Gestiunea intereselor altei persoane 

    §1. Notiune 
    §2. Conditiile gestiunii 
    §3. Efectele gestiunii 

Sectiunea a 3-a. Plata nedatorata 

    §1. Notiune 
    §2. Conditiile platii nedatorate 
    §3. Efectele platii nedatorate 

Sectiunea a 4-a. Imbogatirea fara justa cauza 

    §1. Notiune 
    §2. Conditiile imbogatirii fara justa cauza 
    §3. Efectele imbogatirii fara justa cauza 

Capitolul V. Faptul juridic ilicit. Raspunderea civila delictuala 

Sectiunea 1. Raspunderea civila delictuala. Aspecte generale 

    §1. Notiunea raspunderii civile delictuale. Natura juridica. Functii 
    §2. Relatia dintre raspunderea delictuala si raspunderea contractuala. Raspundere delictuala sau extracontractuala 
    §3. Comparatia dintre raspunderea delictuala si raspunderea contractuala 
    §4. Chestiunea cumulului celor doua forme de raspundere 
    §5. Felurile raspunderii delictuale 

Sectiunea a 2-a. Raspunderea delictuala pentru fapta proprie 

    §1. Reglementare 
    §2. Conditiile raspunderii delictuale pentru fapta proprie 

Sectiunea a 3-a. Raspunderea pentru fapta altei persoane 

    §1. Raspunderea pentru faptele prejudiciabile savarsite de minori sau de persoanele majore aflate sub tutela speciala/consiliere judiciara
    §2. Raspunderea comitentilor pentru faptele prejudiciabile savarsite de prepusii lor in functiile incredintate 
    §3. Corelatia formelor de raspundere pentru fapta altei persoane 

Sectiunea a 4-a. Raspunderea pentru animale, lucruri si edificii 

    §1. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale 
    §2. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, in general 
    §3. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de ruina edificiului 
    §4. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de caderea sau aruncarea unui lucru dintr-un imobil 
    §5. Corelatii intre formele de raspundere 

TITLUL III. EFECTELE OBLIGATIILOR 

Capitolul I. Consideratii generale 

Sectiunea 1. Prezentarea efectelor obligatiilor 
Sectiunea a 2-a. Principiul executarii in natura a obligatiilor 
Sectiunea a 3-a. Tipuri de executare a obligatiei civile 

Capitolul II. Plata 

Sectiunea 1. Aspecte generale privind plata 

    §1. Notiunea, temeiul si functiile platii 
    §2. Natura juridica a platii 

Sectiunea a 2-a. Conditiile platii 

    §1. Conditiile de valabilitate referitoare la subiectele platii 
    §2. Conditiile de valabilitate referitoare la obiectul platii 

Sectiunea a 3-a. Locul, data si dovada platii 

    §1. Locul platii
    §2. Data platii 
    §3. Dovada platii 
    §4. Cheltuielile platii 

Sectiunea a 4-a. Punerea in intarziere a creditorului de catre debitor 

    §1. Justificarea punerii in intarziere a creditorului 
    §2. Reglementarea cazurilor de punere in intarziere a creditorului 
    §3. Etapele punerii in intarziere a creditorului 
    §4. Alte drepturi ale debitorului 

Sectiunea a 5-a. Buna-credinta in executarea obligatiilor contractuale 

    §1. Rolul bunei-credinte in materia contractului
    §2. Buna-credinta a debitorului 
    §3. Buna-credinta a creditorului 

Capitolul III. Executarea silita a obligatiilor civile 

Sectiunea 1. Consideratii generale privind neexecutarea obligatiilor. Mijloacele juridice ale creditorului 

    §1. Conceptualizarea consecintelor neexecutarii: sanctiuni, mijloace juridice sau remedii 
    §2. Drepturile (mijloacele juridice) ale creditorului in caz de neexecutare a obligatiilor 
    §3. Conditiile generale ale drepturilor creditorului in caz de neexecutare a obligatiilor civile 

Sectiunea a 2-a. Executarea silita in natura a obligatiilor 

    §1. Prezentare generala 
    §2. Conditiile, continutul si limitele dreptului la executarea silita in natura 
    §3. Executarea silita in natura a obligatiilor de a da 
    §4. Executarea silita in natura a obligatiilor de a face 
    §5. Executarea silita a obligatiilor de a nu face 

Sectiunea a 3-a. Executarea prin echivalent a obligatiilor. Regimul daunelor-interese. Raspunderea contractuala 

    §1. Notiunea executarii prin echivalent. Regimul juridic al daunelor-interese, in contextul art. 1516 din Codul civil 
    §2. Executarea prin echivalent (daunele-interese) si raspunderea contractuala 
    §3. Conditiile acordarii daunelor-interese in materie contractuala 
    §4. Evaluarea daunelor-interese 

Sectiunea a 4-a. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului 

    §1. Masurile conservatorii. Prezentarea mijloacelor de protectie a drepturilor creditorului 
    §2. Actiunea oblica 
    §3. Actiunea revocatorie 

TITLUL IV. OBLIGATIILE COMPLEXE 

Capitolul I. Introducere 

Sectiunea 1. Consideratii generale. Reglementare. Clasificari 
Sectiunea a 2-a. Categorii de obligatii: pure si simple, simple, afectate de modalitati

Capitolul II. Obligatiile plurale 

Sectiunea 1. Consideratii generale. Clasificari
Sectiunea a 2-a. Pluralitatea de subiecte 

    §1. Obligatiile divizibile 
    §2. Obligatiile indivizibile 
    §3. Obligatiile solidare 
    §4. Raportul indivizibilitate-solidaritate 

Sectiunea a 3-a. Pluralitatea de obiecte 

    §1. Obligatiile alternative 
    §2. Obligatiile facultative 

TITLUL V. TRANSMISIUNEA SI TRANSFORMAREA OBLIGATIILOR 

Capitolul I. Cesiunea de creanta 

Sectiunea 1. Reglementare. Notiune. Domeniu de aplicatie 
Sectiunea a 2-a. Obiectul cesiunii de creanta. Felurile cesiunii de creanta
Sectiunea a 3-a. Conditiile cesiunii de creanta 
Sectiunea a 4-a. Efectele cesiunii de creanta 

Capitolul II. Subrogatia tertului in drepturile creditorului prin plata creantei (subrogatia personala) 

Sectiunea 1. Notiune. Feluri de subrogatie personala
Sectiunea a 2-a. Subrogatia conventionala 

    §1. Subrogatia consimtita de creditor 
    §2. Subrogatia consimtita de debitor 

Sectiunea a 3-a. Subrogatia legala 
Sectiunea a 4-a. Efectele subrogatiei 

Capitolul III. Preluarea datoriei 

Sectiunea 1. Notiune. Felurile preluarii de datorie 
Sectiunea a 2-a. Conditiile preluarii de datorie 
Sectiunea a 3-a. Efectele preluarii de datorie 

Capitolul IV. Cesiunea contractului 

Sectiunea 1. Notiune. Prezentare generala 
Sectiunea a 2-a. Conditiile cesiunii de contract 
Sectiunea a 3-a. Efectele cesiunii de contract 

Capitolul V. Transformarea obligatiilor. Novatia 

Sectiunea 1. Notiune. Felurile novatiei 
Sectiunea a 2-a. Conditiile novatiei 
Sectiunea a 3-a. Efectele novatiei 

TITLUL VI. MODURILE DE STINGERE A OBLIGATIILOR. RESTITUIREA PRESTATIILOR 

Capitolul I. Consideratii generale. Clasificarea modurilor de stingere a obligatiilor 

Capitolul II. Modurile de stingere a obligatiilor care implica realizarea creantei 

Sectiunea 1. Compensatia 

    §1. Notiune. Clasificare 
    §2. Domeniul de aplicare 
    §3. Compensatia legala 
    §4. Compensatia judiciara si conventionala 
    §5. Efectele compensatiei 

Sectiunea a 2-a. Confuziunea 

    §1. Notiune 
    §2. Conditiile si efectele confuziunii 

Sectiunea a 3-a. Darea in plata 

    §1. Reglementare. Notiune. Darea in plata de drept comun 
    §2. Conditiile darii in plata de drept comun 
    §3. Efectele darii in plata de drept comun
    §4. Darea in plata speciala (cedarea unei creante). Conditii de valabilitate 

Capitolul III. Modurile de stingere a obligatiilor care exclude realizarea creantei 

Sectiunea 1. Remiterea de datorie 

    §1. Notiune. Clasificare 
    §2. Conditiile remiterii de datorie 
    §3. Efectele remiterii de datorie 

Sectiunea a 2-a. Imposibilitatea fortuita de executare 

Capitolul IV. Restituirea prestatiilor 

Sectiunea 1. Reglementare. Prezentare generala 
Sectiunea a 2-a. Regimul restituirii prestatiilor 

TITLUL VII. GARANTAREA OBLIGATIILOR 

Capitolul I. Consideratii generale 

Sectiunea 1. Sensurile notiunii de garantie 
Sectiunea a 2-a. Garantiile speciale. Clasificare 
Sectiunea a 3-a. Principiile materiei garantiilor 

Capitolul II. Garantiile personale 

Sectiunea 1. Consideratii generale. Clasificarea garantiilor personale
Sectiunea a 2-a. Fideiusiunea 

    §1. Natura juridica. Trasaturi. Conditii 
    §2. Domeniul de aplicare. Feluri de fideiusiune 
    §3. Efectele fideiusiunii 
    §4. Stingerea fideiusiunii 

Sectiunea a 3-a. Garantiile autonome

    §1. Notiune. Natura juridica a garantiilor autonome: scrisoarea de garantie si scrisoarea de confort 
    §2. Principiul libertatii formelor 
    §3. Autonomia sau autonomizarea 
    §4. Pozitia creditorului – beneficiar 
    §5. Stingerea garantiilor autonome 

Capitolul III. Garantiile reale 

Sectiunea 1. Privilegiile 

    §1. Notiune. Clasificare 
    §2. Concursul intre creditorii privilegiati si ceilalti creditori
    §3. Stingerea privilegiilor 

Sectiunea a 2-a. Ipoteca 

   §1. Consideratii generale 
    §2. Ipoteca imobiliara

Sectiunea a 3-a. Gajul 

    §1. Notiune. Obiect 
    §2. Constituirea gajului. Caracterele contractului de gaj 
    §3. Exercitare 
    §4. Publicitate. Stingere 

Sectiunea a 4-a. Dreptul de retentie 

    §1. Notiune. Caractere juridice 
    §2. Conditii 
    §3. Domeniul de aplicare 
    §4. Aplicatii ale dreptului de retentie 
    §5. Relatia dintre dreptul de retentie si exceptia de neexecutare
    §6. Exercitarea si stingerea dreptului de retentie 

Detalii tehnice
Data aparitiei30 mar. 2023
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini448
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Cristina Elisabeta Zamsa
NOU
In honorem Corneliu Birsan

In honorem Corneliu Birsan

Ius est ars boni et aequi
300,00 RON
-35%
In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparenta in drept

In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparenta in drept

The appearance in law. L’apparence en droit
300,00 RON 195,00 RON
Indisponibila
Credite pentru consumatori - Marian Nicolae, Ionut-Florin Popa

Credite pentru consumatori

Provocari legislative si tensiuni constitutionale romanesti
39,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON