Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Teoria generala

ISBN/ISSN: 978-606-27-0288-5
Editura: Hamangiu
65,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Fundamentat pe dispozitiile Codului civil actual, dar fara a se departa de „legiuirile” Codului civil de la 1864, cursul „Drept civil. Teoria generala” elaborat de Iosif R. Urs si Carmen Todica reprezinta, neindoielnic, linia de pornire pentru studiul dreptului privat, atat de complex si in permanenta transformare, dar si pentru studiul tuturor domeniilor de drept la care se refera litera si spiritul Codului civil – dreptul familiei, dreptul comercial etc.

„Drept civil. Teoria generala” trateaza institutii clasice ale dreptului civil, dar in viziunea moderna si unitara a Codului civil: raportul juridic civil, cu elementele sale – subiecte, obiect, continut; actul juridic civil – conditii de fond si de forma si sanctiunea nulitatii ca efect al nerespectarii lor; prescriptia extinctiva. Cartea „Drept civil. Teoria generala” antameaza si notiuni esentiale de proba a raportului juridic concret, necesare institutiilor ce se vor studia la materia dreptului civil in anii II si III – „Drepturi reale”, „Obligatii civile” si „Contracte” –, desi cunoscut este faptul ca „Probele” si-au schimbat sediul reglementarii din Codul civil in Codul de procedura civila.

„Drept civil. Teoria generala” abordeaza din perspectiva doctrinara analiza dispozitiilor legale ale Codului civil ca drept comun in materie (in contextul in care nu s-a cristalizat inca o practica judiciara), fiind avute in vedere institutiile de baza ale dreptului civil, a caror intelegere constituie fundamentul pentru toate institutiile ce se vor studia in anul II si III la Dreptul privat.
Totodata, solutiile si analizele propuse sunt in concordanta cu textele de lege lata aplicabile, dar tinandu-se cont de reglementarea similara a Codului civil anterior, intr-o abordare comparativa. Modificarile intervenite asupra institutiilor traditionale de drept civil – raportul juridic civil, actul juridic civil, prescriptia extinctiva –, dar si institutiile nou-introduse, mai exact elementele de noutate propuse de Codul civil, au fost analizate subliniind, atunci cand a fost cazul, inadvertentele legiuitorului si oferind, de lege ferenda, solutii de rezolvare, marcand, in acelasi timp, linia de diferentiere dintre ceea ce este actual si ceea ce poate fi preluat din vechiul cod si adaptat la noua reglementare. E drept insa ca nu doctrina, ci practica judiciara isi va spune ultimul cuvant.

Ca orice lucrare stiintifica, „Drept civil. Teoria generala” este perfectibila, insa autorii isi exprima speranta ca au reusit sa ofere studentilor anului I ai Facultatilor de Drept „cheia spre descifrarea tainelor dreptului civil”.

Iosif R. Urs este profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti, Presedinte al Consiliului de Administratie al aceleiasi Universitati, membru onorific al Institutului de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Romane si Doctor honoris causa al Leibniz University Institute of Arts and Science din Statele Unite ale Americii.

Carmen Todica este conferentiar universitar doctor la Facultatea de Drept a Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti, avocat in Baroul Bucuresti si mediator autorizat.

Titlul I. Caracterizarea generala a dreptului civil 

Capitolul I. Introducere in studiul dreptului civil 

Sectiunea 1. Conceptul de „drept civil”. Dreptul civil ca stiinta de ramura si dreptul civil ca ramura a sistemului de drept in considerarea Codului civil de la 1864 
§1. Sensurile notiunii de „drept civil” 
§2. Dreptul civil ca stiinta de ramura si ca ramura a sistemului de drept in considerarea Codului civil de la 1864 

Sectiunea a 2-a. Dreptul civil si unitatea dreptului privat dupa intrarea in vigoare a Codului civil in anul 2011 
§1. O noua abordare a reglementarilor raporturilor patrimoniale si nepatrimoniale
§2. Corelatiile dintre dreptul civil si dreptul privat

Sectiunea a 3-a. Dreptul civil ca domeniu al ramurii de drept privat 
§1. Definitia dreptului civil ca domeniu de drept 
§2. Obiectul de reglementare al dreptului civil 

Sectiunea a 4-a. Principiile dreptului civil 
§1. Consideratii generale privind principiile de drept 
§2. Principiile fundamentale ale dreptului civil 
§3. Principiile specifice unor institutii de drept civil 

Capitolul al II-lea. Izvoarele dreptului civil 

Sectiunea 1. Consideratii introductive privind izvoarele de drept civil 
§1. Notiunea de „izvor de drept” 
§2. Sensurile notiunii „izvor de drept civil” 
§3. Reglementarea generala a izvoarelor de drept civil

Sectiunea a 2-a. Clasificarea izvoarelor de drept civil
§1. Precizari prealabile
§2. Actele normative interne, ca izvoare de drept civil 
§3. Actele normative internationale, ca izvoare de drept civil 
§4. Uzantele, ca izvoare de drept civil 
§5. Principiile generale de drept, ca izvoare de drept civil
§6. Consideratii privind morala, doctrina si jurisprudenta 

Capitolul al III-lea. Normele juridice civile 

Sectiunea 1. Notiunea si caracterele normei juridice 

Sectiunea a 2-a. Structura logico-juridica a normei juridice 

Sectiunea a 3-a. Structura tehnico-legislativa a normei juridice 

Sectiunea a 4-a. Clasificarea normelor juridice 
§1. Norme juridice civile dispozitive si imperative 
§2. Norme juridice civile de ordine publica si de ordine privata 
§3. Norme juridice civile generale si speciale 

Capitolul al IV-lea. Interpretarea normelor juridice civile 

Sectiunea 1. Notiunea de interpretare a normelor juridice 

Sectiunea a 2-a. Necesitatea teoretica si practica a interpretarii normelor juridice civile 

Sectiunea a 3-a. Criterii de clasificare a interpretarii normelor juridice 
§1. Interpretarea oficiala si interpretarea neoficiala 
§2. Interpretarea literala, interpretarea extensiva si interpretarea restrictiva 

Sectiunea a 4-a. Metodele de interpretare a normei juridice
§1. Interpretarea gramaticala 
§2. Interpretarea sistematica 
§3. Interpretarea logica 
§4. Interpretarea istorica 
§5. Interpretarea teleologica 

Capitolul al V-lea. Realizarea si aplicarea normelor juridice civile 

Sectiunea 1. Consideratii introductive 
§1. Conceptele de „realizare” si „aplicare” a normelor de drept 
§2. Etapele de aplicare a normelor de drept 
§3. Succesiunea si coexistenta legilor civile. Problema conflictului (coliziunii) legilor 

Sectiunea a 2-a. Aplicarea legii civile in timp (conflictul de legi in timp). Principii si exceptii cu privire la aplicarea legii in timp 
§1. Intervalul de timp in care se aplica legea 
§2. Corelatiile temporale dintre legea noua si situatiile juridice
§3. Principiul neretroactivitatii legii civile 
§4. Principiul aplicarii imediate a legii civile noi 
§5. Aplicarea in timp a dispozitiilor Codului civil actual raportat la prevederile Codului civil din 1864 

Sectiunea a 3-a. Aplicarea legii civile in spatiu si asupra persoanelor 
§1. Aplicarea legii civile in spatiu 
§2. Aplicarea legii civile asupra persoanelor 

Titlul al II-lea. Raportul juridic civil 

Capitolul I. Aspecte generale privind raportul juridic civil 

Sectiunea 1. Notiunea, caracterele si structura raportului juridic civil 
§1. Notiunea raportului juridic civil 
§2. Caracterele (trasaturile) raportului juridic civil 
§3. Structura raportului juridic (elementele constitutive) 

Sectiunea a 2-a. Izvoarele raportului juridic civil concret 
§1. Notiunea de izvor al raportului juridic concret 
§2. Clasificarea izvoarelor raportului juridic civil concret 

Sectiunea a 3-a. Proba raportului juridic civil 
§1. Consideratii generale privind probele 
§2. Mijloacele de proba 

Capitolul al II-lea. Subiectele (partile) raportului juridic civil

Sectiunea 1. Consideratii generale privind subiectele raportului juridic civil 
§1. Notiunea de subiecte ale raportului juridic civil 
§2. Categorii de subiecte ale raportului juridic civil 

Sectiunea a 2-a. Determinarea, pluralitatea si schimbarea subiectelor raportului juridic civil 
§1. Determinarea subiectelor raportului juridic civil 
§2. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil 
§3. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil 

Sectiunea a 3-a. Capacitatea civila a subiectelor raportului juridic civil 
§1. Notiune. Structura capacitatii juridice civile 
§2. Capacitatea civila a persoanei fizice 
§3. Capacitatea civila a persoanei juridice

Capitolul al III-lea. Continutul raportului juridic civil 

Sectiunea 1. Notiunea de continut al raportului juridic civil 

Sectiunea a 2-a. Dreptul subiectiv civil – latura activa 
§1. Definitia si trasaturile caracteristice ale dreptului subiectiv civil 
§2. Clasificarea drepturilor subiective civile
§3. Recunoasterea, ocrotirea si exercitarea drepturilor subiective civile 

Sectiunea a 3-a. Obligatia civila – latura pasiva 
§1. Definitia si trasaturile caracteristice ale obligatiei civile 
§2. Clasificarea obligatiilor civile 

Capitolul al IV-lea. Obiectul raportului juridic. Bunurile 

Sectiunea 1. Notiunea de obiect al raportului juridic civil 

Sectiunea a 2-a. Bunurile si clasificarea bunurilor 
§1. Notiunea de „bun” 
§2. Notiunea de „patrimoniu”, caracterele si functiile patrimoniului. Relatia dintre bun si patrimoniu 
§3. Clasificarea bunurilor 

Titlul al III-lea. Actul juridic civil 

Capitolul I. Notiunea si clasificarea actului juridic civil 

Sectiunea 1. Notiunea de act juridic civil 
§1. Consideratii introductive 
§2. Definirea actului juridic civil in literatura juridica si in Codul civil 

Sectiunea a 2-a. Clasificarea actelor juridice civile
§1. Criterii de clasificare 
§2. Categorii de acte juridice civile 

Capitolul al II-lea. Conditiile actului juridic civil. Consideratii generale 

Sectiunea 1. Notiunea si clasificarea conditiilor actului juridic civil 
§1. Prezentarea conditiilor enumerate de Codul civil 
§2. Notiunea de conditii ale actului juridic civil 
§3. Clasificarea conditiilor actului juridic civil 

Sectiunea a 2-a. Consecintele nerespectarii conditiilor actului juridic civil 
§1. Nulitatea actului juridic civil 
§2. Clauzele considerate nescrise 

Capitolul al III-lea. Conditiile de fond ale actului juridic civil 

Sectiunea 1. Capacitatea de a incheia acte juridice civile 
§1. Notiunea capacitatii de a incheia acte juridice civile 
§2. Principiul (regula) capacitatii de a incheia acte juridice civile 
§3. Exceptia incapacitatii de a incheia acte juridice civile

Sectiunea a 2-a. Consimtamantul la incheierea de acte juridice civile 
§1. Intelesurile termenului „consimtamant” 
§2. Vointa juridica si consimtamantul 
§3. Definitia consimtamantului 
§4. Conditiile de valabilitate a consimtamantului 

Sectiunea a 3-a. Viciile de consimtamant la incheierea de acte juridice civile 
§1. Eroarea ca viciu de consimtamant 
§2. Dolul (viclenia) ca viciu de consimtamant 
§3. Violenta ca viciu de consimtamant 
§4. Leziunea ca viciu de consimtamant 

Sectiunea a 4-a. Obiectul actului juridic civil 
§1. Notiunea de obiect al actului juridic civil 
§2. Conditiile obiectului actului juridic civil 

Sectiunea a 5-a. Cauza actului juridic civil 
§1. Notiunea de cauza a actului juridic civil 
§2. Structura cauzei actului juridic civil 
§3. Conditiile cauzei actului juridic 
§4. Proba cauzei actului juridic civil 
§5. Problema actelor abstracte 

Capitolul al IV-lea. Conditiile de forma ale actului juridic civil 

Sectiunea 1. Notiunea de „forma” a actului juridic 
§1. Intelesurile notiunii de „forma” a actului juridic civil 
§2. Principiul consensualismului formei actului juridic civil 

Sectiunea a 2-a. Conditiile de forma ale actului juridic civil 
§1. Clasificarea conditiilor 
§2. Forma ceruta pentru validitatea actului juridic civil – ad validitatem 
§3. Forma ceruta pentru probarea actului juridic civil – ad probationem 
§4. Forma ceruta pentru opozabilitatea actului juridic fata de terti

Capitolul al V-lea. Modalitatile actului juridic civil

Sectiunea 1. Consideratii generale privind modalitatile actului juridic civil 
§1. Notiunea de modalitate a actului juridic civil 
§2. Reglementarea legala a modalitatilor in Codul civil 

Sectiunea a 2-a. Categorii de modalitati ale actului juridic civil
§1. Termenul ca modalitate a actului juridic civil 
§2. Conditia ca modalitate a actului juridic civil 
§3. Sarcina ca modalitate a actului juridic 

Titlul al IV-lea. Prescriptia extinctiva 

Capitolul I. Consideratii generale cu privire la prescriptia extinctiva

Sectiunea 1. Notiunea, functiile, natura juridica si delimitarea prescriptiei extinctive 
§1. Notiunea de prescriptie extinctiva 
§2. Functiile si importanta prescriptiei extinctive 
§3. Natura juridica a prescriptiei extinctive 
§4. Delimitarea prescriptiei extinctive de alte institutii de drept civil 

Sectiunea a 2-a. Efectele prescriptiei extinctive 
§1. Opinii cu privire la efectul general al prescriptiei extinctive, corespunzator reglementarilor anterioare 
§2. Efectele prescriptiei extinctive corespunzator reglementarii Codului civil din 2011 

Capitolul al II-lea. Domeniul de aplicare a prescriptiei extinctive

Sectiunea 1. Notiunea si criteriile de determinare a domeniului de aplicare a prescriptiei extinctive
§1. Notiunea domeniului de aplicare a prescriptiei extinctive 
§2. Terminologie juridica cu privire la domeniul de aplicare a prescriptiei extinctive 
§3. Criterii de determinare a domeniului de aplicare a prescriptiei extinctive 

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a prescriptiei extinctive 
§1. Prescriptia extinctiva in cazul drepturilor de creanta
§2. Prescriptia extinctiva in cazul drepturilor reale 
§3. Prescriptia extinctiva in cazul drepturilor nepatrimoniale 
§4. Aspecte speciale cu privire la domeniul de aplicare a prescriptiei extinctive 

Capitolul al III-lea. Termenele de prescriptie extinctiva. Invocarea prescriptiei extinctive 

Sectiunea 1. Notiunea, caracterizarea si prezentarea termenelor de prescriptie extinctiva 
§1. Notiune. Caracteristici. Clasificare 
§2. Termenul general de prescriptie extinctiva 
§3. Termenele speciale de prescriptie extinctiva 

Sectiunea a 2-a. Invocarea prescriptiei extinctive
§1. Precizari prealabile 
§2. Reguli privind invocarea prescriptiei extinctive 

Capitolul al IV-lea. Cursul prescriptiei extinctive 

Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive 
§1. Regula generala 
§2. Reguli speciale 

Sectiunea a 2-a. Suspendarea prescriptiei extinctive 
§1. Notiunea de suspendare 
§2. Cauze de suspendare 
§3. Efectele suspendarii 

Sectiunea a 3-a. Intreruperea prescriptiei extinctive 
§1. Notiunea de intrerupere 
§2. Cauzele de intrerupere 
§3. Efectele intreruperii 

Sectiunea a 4-a. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva 
§1. Notiunea de repunere in termen 
§2. Domeniul repunerii in termenul de prescriptie 
§3. Termenul de repunere in termenul de prescriptie 
§4. Efectul repunerii in termenul de prescriptie 

Sectiunea a 5-a. Implinirea (calculul) prescriptiei extinctive. Renuntarea la prescriptie 
§1. Implinirea prescriptiei 
§2. Renuntarea la prescriptie

Detalii tehnice
Data aparitiei20 apr. 2015
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini384
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Iosif R. Urs
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
In curand
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON 229,50 RON