Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Teoria drepturilor reale. Editia a 2-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-0289-2
Editura: Hamangiu
70,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea de fata, denumita dupa uzanta clasica „Drept civil. Teoria drepturilor reale”, este conceputa si realizata la nivelul unui curs universitar, urmarind atat respectarea principiilor pedagogice care carmuiesc transmiterea cunostintelor intr-un timp si spatiu planificate, cat si rigoarea stiintifica impusa in pregatirea teoretica si practica a studentilor pentru deslusirea, clarificarea, insusirea si aprofundarea definitiilor, termenilor, normelor juridice care reglementeaza institutiile complexe si atat de importante ale teoriei drepturilor reale, astfel cum, in temeiul acumularilor cantitative si calitative ale doctrinei juridice si practicii judiciare, sunt cuprinse in noua Lege fundamentala civila intrata in vigoare la data de 1 octombrie 2011.

Asadar, cursul Drept civil. Teoria drepturilor reale analizeaza teoretic institutiile specifice acestei discipline, urmarind, aproape fara exceptie, logica legiuitorului cu privire la reglementarea materiei in Cartea a III-a a Codului civil. Analiza este structurata in unsprezece capitole, dupa cum urmeaza: I. Consideratii generale privind patrimoniul si drepturile patrimoniale; II. Dreptul de proprietate privata; III. Regimul juridic special al unor categorii de bunuri; IV. Rechizitia, exproprierea pentru cauza de utilitate publica si confiscarea; V. Modurile generale de dobandire a dreptului de proprietate; VI. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate; VII. Dezmembramintele dreptului de proprietate; VIII. Mijloace juridice civile de aparare a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale; IX. Fiducia; X. Administrarea bunurilor altuia; XI. Dreptul de proprietate publica.

Pe langa modalitatea succinta si clara de expunere a materiei, ceea ce diferentiaza acest curs de Drept civil. Teoria drepturilor reale fata de alte lucrari similare este aparatul pedagogico-aplicativ (reprezentari grafice, teme pentru referate, intrebari si exercitii, vocabular explicativ, teste grila), pe care autorii l-au conceput si inserat la finalul fiecarui capitol, cu scopul de a inlesni procesul de formare a gandirii juridice independente a studentilor.

Dincolo de obisnuitele retusuri si mici actualizari, prezenta editie cuprinde in plus fata de editia anterioara (publicata in noiembrie 2013) si doua capitole noi: Fiducia, elaborat de dr. Anemari Opritoiu, respectiv, Administrarea bunurilor altuia, elaborat de dr. Mihea Alexandru Angheni.

Capitolul I. Consideratii generale privind patrimoniul si drepturile patrimoniale 

Sectiunea 1. Despre Patrimoniu
§1. Notiunea si definirea patrimoniului
§2. Elementele patrimoniului 
§3. Caracterele juridice ale patrimoniului 
§4. Functiile patrimoniului 

Sectiunea a 2-a. Despre drepturile patrimoniale si obligatiile reale
§1. Notiunea si caracterizarea drepturilor reale si drepturilor de creanta 
§2. Clasificarea drepturilor reale
§3. Notiunea si clasificarea obligatiilor reale 

I. Teme de control 
II. Vocabular explicativ 
III. Intrebari de verificare a cunostintelor
IV. Teste grila 

Capitolul al II-lea. Dreptul de proprietate privata

Sectiunea 1. Consideratii generale despre notiunile de proprietate si drept de proprietate
§1. Terminologie 
§2. Reglementarea dreptului de proprietate in Constitutia Romaniei 
§3. Reglementarea dreptului de proprietate in Codul civil
§4. Formele dreptului de proprietate 

Sectiunea a 2-a. Definitia, continutul si caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata 
§1. Definirea dreptului de proprietate
§2. Continutul juridic al dreptului de proprietate privata
§3. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata

Sectiunea a 3-a. Subiectele dreptului de proprietate privata
§1. Persoanele fizice 
§2. Persoanele juridice. Consideratii introductive
§3. Persoanele juridice de drept privat, titulare ale dreptului de proprietate privata 
§4. Persoanele juridice de drept public, titulare ale dreptului de proprietate privata
§5. Statul si unitatile administrativ-teritoriale ca subiecte ale dreptului de proprietate privata

Sectiunea a 4-a. Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata. Consideratii introductive 

Sectiunea a 5-a. Limitele materiale ale exercitarii dreptului de proprietate privata

Sectiunea a 6-a. Limitele juridice ale exercitarii dreptului de proprietate privata
§1. Consideratii introductive. Clasificare
§2. Limitele legale din Codul civil in vigoare si servitutile naturale si legale din vechiul Cod civil
§3. Limitele legale au ca scop interesul public sau interesul privat 
§4. Categorii de limite legale. Precizari generale 
§5. Limitele legale cu privire la folosirea apelor 
§6. Limite legale pentru asigurarea bunei vecinatati 
§7. Limita legala a dreptului de trecere
§8. Alte limite legale reglementate de Codul civil
§9. Limitele conventionale privind exercitarea dreptului de proprietate 
§10. Limitele judiciare ale exercitarii dreptului de proprietate

I. Teme de control 
II. Vocabular explicativ 
III. Intrebari de verificare a cunostintelor 
IV. Teste grila 

Capitolul al III-lea. Regimul juridic special al unor categorii de bunuri

Sectiunea 1. Precizari introductive

Sectiunea a 2-a. Regimul juridic al circulatiei terenurilor
§1. Precizari introductive
§2. Evolutia circulatiei juridice a terenurilor

Sectiunea a 3-a. Regimul juridic al circulatiei constructiilor
§1. Evolutia legislatiei privind circulatia juridica a constructiilor
§2. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii
§3. Dobandirea de locuinte si alte spatii de catre persoanele fizice

Sectiunea a 4-a. Circulatia juridica restrictiva pentru anumite categorii de bunuri 
§1. Precizari introductive 
§2. Consideratii privind regimul juridic al patrimoniului national-cultural 

I. Teme de control 
II. Vocabular explicativ 
III. Intrebari de verificare a cunostintelor 
IV. Teste grila 

Capitolul al IV-lea. Rechizitia, exproprierea pentru cauza de utilitate publica si confiscarea 

Sectiunea 1. Rechizitia, limita temporara a exercitarii dreptului de proprietate 

Sectiunea a 2-a. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica 
§1. Notiunea, reglementarea si obiectul exproprierii 
§2. Procedura exproprierii
§3. Efectele exproprierii
§4. Masuri de protectie a proprietarului expropriat

Sectiunea a 3-a. Confiscarea bunurilor

I. Teme de control
II. Vocabular explicativ
III. Intrebari de verificare a cunostintelor 
IV. Teste grila 

Capitolul al V-lea. Modurile generale de dobandire a dreptului de proprietate 

Sectiunea 1. Prezentare generala
§1. Notiune. Enumerare 
§2. Clasificare 

Sectiunea a 2-a. Accesiunea ca mod de dobandire a drepturilor reale
§1. Notiune. Clasificare
§2. Accesiunea imobiliara naturala
§3. Accesiunea imobiliara artificiala
§4. Reglementarea accesiunii imobiliare artificiale in Codul civil in vigoare 
§5. Regimul juridic al lucrarilor realizate de proprietarul imobilului cu materialele altei persoane (art. 580 C. civ.) 
§6. Regimul juridic al realizarii lucrarilor autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia, cu materiale proprii 
§7. Regimul juridic al realizarii lucrarilor adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia 
§8. Intelesul notiunii de buna-credinta a autorului lucrarii
§9. Reguli speciale aplicabile in cazul accesiunii imobiliare artificiale 
§10. Accesiunea mobiliara

Sectiunea a 3-a. Uzucapiunea, ca mod de dobandire a drepturilor reale 
§1. Consideratii introductive
§2. Consideratii privind reglementarea uzucapiunii in Codul civil din 1864
§3. Consideratii privind uzucapiunea in regimul de carte funciara reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938 
§4. Uzucapiunea reglementata de Codul civil in vigoare

Sectiunea a 4-a. Dobandirea proprietatii asupra bunurilor mobile prin posesia de buna-credinta

Sectiunea a 5-a. Dobandirea proprietatii asupra fructelor de catre posesorul de buna-credinta

Sectiunea a 6-a. Ocupatiunea, traditiunea si hotararea judecatoreasca, ca modalitati de dobandire a dreptului de proprietate
§1. Ocupatiunea 
§2. Dobandirea tezaurului prin ocupatiune 
§3. Situatia bunurilor pierdute si gasite 
§4. Situatia bunurilor imobile la care proprietarul a renuntat 
§5. Situatia mostenirilor vacante 
§6. Traditiunea 
§7. Hotararea judecatoreasca 

I. Teme de control 
II. Vocabular explicativ 
III. Intrebari de verificare a cunostintelor 
IV. Teste grila 

Capitolul al VI-lea. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate

Sectiunea 1. Consideratii introductive
§1. Notiune 
§2. Proprietatea anulabila 
§3. Proprietatea rezolubila 
§4. Proprietatea comuna 

Sectiunea a 2-a. Proprietatea comuna pe cote-parti 
§1. Notiune, caractere juridice si forme 
§2. Formele proprietatii comune 
§3. Proprietatea comuna pe cote-parti obisnuita sau temporara
§4. Regimul actelor juridice ce privesc bunul comun

Sectiunea a 3-a. Proprietatea pe cote-parti fortata sau perpetua
§1. Notiune 
§2. Drepturile si obligatiile coproprietarilor 
§3. Cazuri de proprietate comuna pe cote-parti fortata sau perpetua 

Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna in devalmasie
§1. Notiune si reglementare 
§2. Dreptul de proprietate comuna in devalmasie al sotilor 
§3. Modalitati de incetare 

Sectiunea a 5-a. Incetarea proprietatii comune. Partajul 
§1. Reglementari
§2. Notiunea de partaj 
§3. Regimul juridic al partajului
§4. Modalitatile partajului 
§5. Efectele partajului 

Sectiunea a 6-a. Proprietatea periodica 

I. Teme de control 
II. Vocabular explicativ 
III. Intrebari de verificare a cunostintelor 
IV. Teste grila 

Capitolul al VII-lea. Dezmembramintele dreptului de proprietate

Sectiunea 1. Notiunea de dezmembraminte ale dreptului de proprietate

Sectiunea a 2-a. Dreptul de superficie 
§1. Precizari introductive 
§2. Notiunea, caracterele juridice, constituirea si stingerea dreptului de superficie in sistemul guvernat de Codul civil din 1864 
§3. Reglementarea dreptului de superficie in Codul civil 

Sectiunea a 3-a. Dreptul de uzufruct 
§1. Notiunea, constituirea, obiectul si caracterele dreptului de uzufruct 
§2. Drepturile si obligatiile uzufructuarului 
§3. Drepturile si obligatiile nudului proprietar 
§4. Situatia lucrarilor si imbunatatirilor efectuate pe durata uzufructului 
§5. Dispozitii speciale aplicabile dreptului de uzufruct asupra bunurilor incorporale 
§6. Stingerea uzufructului

Sectiunea a 4-a. Dreptul de uz si dreptul de abitatie 
§1. Consideratii generale 
§2. Dreptul de uz 
§3. Dreptul de abitatie 

Sectiunea a 5-a. Dreptul de servitute 
§1. Notiunea, constituirea si caracterele dreptului de servitute
§2. Clasificarea servitutilor 
§3. Exercitarea dreptului de servitute
§4. Stingerea dreptului de servitute 

I. Teme de control 
II. Vocabular explicativ 
III. Intrebari de verificare a cunostintelor 
IV. Teste grila 

Capitolul al VIII-lea. Mijloace juridice civile de aparare a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale 

Sectiunea 1. Notiune si categorii de mijloace juridice de aparare a drepturilor reale 
§1. Consideratii introductive 
§2. Categorii de mijloace juridice de drept civil pentru apararea drepturilor reale principale 

Sectiunea a 2-a. Actiunea in revendicare 
§1. Notiunea, caracterele juridice si efectele actiunii in revendicare 
§2. Actiunea in revendicare imobiliara 
§3. Actiunea in revendicare mobiliara
§4. Efectele admiterii actiunii in revendicare

Sectiunea a 3-a. Actiunea negatorie, actiunea confesorie, actiunea in granituire 
§1. Actiunea negatorie 
§2. Actiunile confesorii 
§3. Actiunea in granituire 

I. Teme de control 
II. Vocabular explicativ 
III. Intrebari de verificare a cunostintelor 
IV. Teste grila 

Capitolul IX. Fiducia 

Sectiunea 1. Cadrul legal, notiunea si izvoarele fiduciei 
§1. Cadrul legal 
§2. Notiune 
§3. Izvoare 

Sectiunea a 2-a. Conditiile de validitate si caracterele juridice ale contractului de fiducie 
§1. Conditiile de validitate 
§2. Caracterele juridice 

Sectiunea a 3-a. Structura contractului de fiducie 
§1. Partile 
§2. Continutul. Drepturi si obligatii 
§3. Obiectul 

Sectiunea a 4-a. Incetarea si efectele incetarii contractului de fiducie 
§1. Incetare
§2. Efecte 

Sectiunea a 5-a. Aspecte privind limitarea exercitarii dreptului de proprietate si limitele urmaririi bunurilor cuprinse in masa patrimoniala fiduciara 

I. Teme de control 
II. Vocabular explicativ 
III. Intrebari de verificare a cunostintelor 
IV. Teste grila 

Capitolul al X-lea. Administrarea bunurilor altuia 

Sectiunea 1. Cadrul legal, notiunea, obiectul si calitatea de administrator al bunurilor altuia 
§1. Cadrul legal 
§2. Notiune 
§3. Obiect 
§4. Calitatea de administrator al bunurilor altuia 

Sectiunea a 2-a. Fundamentul juridic al administrarii bunurilor altuia
§1. Aspecte generale 
§2. Legatul – fundament al administrarii bunurilor altuia; clasificarea legatelor 
§3. Conventia – fundament al administrarii bunurilor altuia 

Sectiunea a 3-a. Formele de administrare a bunurilor altuia 
§1. Aspecte generale 
§2. Administrarea simpla 
§3. Administrarea deplina 

Sectiunea a 4-a. Natura juridica a administrarii bunurilor altuia; comparatie cu institutii de drept civil 

Sectiunea a 5-a. Regimul juridic al administrarii bunurilor altuia 
§1. Aspecte generale 
§1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar 
§3. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii 
§4. Raspunderea beneficiarului fata de terte persoane 
§5. Intocmirea inventarului bunurilor, constituirea de garantii, subscrierea unei polite de asigurare 
§6. Administrarea colectiva si delegarea 

Sectiunea a 6-a. Plasamentele considerate sigure 

Sectiunea a 7-a. Repartizarea profiturilor si a pierderilor 

Sectiunea a 8-a. Incetarea administrarii bunurilor altuia 

I. Teme de control 
II. Vocabular 
III. Intrebari de verificare a cunostintelor 
IV. Teste grila 

Capitolul al XI-lea. Dreptul de proprietate publica 

Sectiunea 1. Reglementarea, notiunea, caracterele juridice si titularii dreptului de proprietate publica 
§1. Reglementare 
§2. Notiune 
§3. Titularii dreptului de proprietate publica 
§4. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publica 

Sectiunea a 2-a. Domeniul public 
§1. Notiunile de bunuri domeniale si de domeniu public
§2. Criterii de cuprindere a bunurilor in domeniul public 
§3. Bunuri ce apartin domeniului public 
§4. Clasificarea domeniului public 

Sectiunea a 3-a. Modurile de dobandire si de stingere a dreptului de proprietate publica
§1. Moduri de dobandire 
§2. Moduri de stingere a dreptului de proprietate publica

Sectiunea a 4-a. Exercitarea dreptului de proprietate publica
§1. Consideratii generale 
§2. Dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publica
§3. Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publica 
§4. Dreptul de folosinta asupra bunurilor proprietate publica 
§5. Inchirierea bunurilor proprietate publica 

I. Teme de control 
II. Vocabular explicativ 
III. Intrebari de verificare a cunostintelor 
IV. Teste grila 

Capitolul al XII-lea. Posesia ca stare de fapt 

Sectiunea 1. Reglementare, notiune, elemente constitutive, dovada posesiei 
§1. Reglementare 
§2. Notiune 
§3. Posesia, comparativ cu dreptul de proprietate si detentia precara 
§4. Elemente constitutive 
§5. Dovada posesiei 

Sectiunea a 2-a. Dobandirea si incetarea posesiei 
§1. Dobandirea posesiei 
§2. Incetarea posesiei 

Sectiunea a 3-a. Viciile posesiei 
§1. Discontinuitatea posesiei 
§2. Violenta 
§3. Clandestinitatea 

Sectiunea a 4-a. Detentia precara 
§1. Notiune si caractere juridice 
§2. Intervertirea precaritatii in posesie 

Sectiunea a 5-a. Efectele posesiei utile si actiunile posesorii 
§1. Efectele posesiei utile 
§2. Actiunile posesorii 

I. Teme de control 
II. Vocabular explicativ 
III. Intrebari de verificare a cunostintelor 
IV. Teste grila 

Capitolul al XIII-lea. Publicitatea drepturilor reale imobiliare 

§1. Notiune si obiective 
§2. Functiile publicitatii imobiliare 
§3. Sisteme de publicitate imobiliara existente in Romania 
§4. Sistemul de publicitate imobiliara potrivit Legii nr. 7/1996 si Codului civil 
§5. Regimul juridic general al cadastrului si al publicitatii imobiliare 
§6. Cartea funciara 
§7. Inscrierile in cartea funciara 
§8. Actiunile de carte funciara 

I. Teme de control 
II. Vocabular explicativ 
III. Intrebari de verificare a cunostintelor 
IV. Teste grila 

Barem grile

Detalii tehnice
Data aparitiei21 apr. 2015
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini448
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Iosif R. Urs
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON