Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Partea generala. Persoanele

ISBN/ISSN: 978-606-522-670-8
Editura: Hamangiu
53,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Lucrarea de fata trateaza institutiile clasice, specifice acestei parti din materia dreptului civil, in reglementarea noului Cod civil, prezentata comparativ cu reglementarea anterioara. Metoda comparativa releva faptul ca noul Cod nu schimba radical abordarea institutiilor de drept civil in domeniul supus analizei, in sensul ca nu contine prevederi de o noutate absoluta, care sa surprinda. Ceea ce este nou si diferit reprezinta, de fapt, solutiile propuse de doctrina si jurisprudenta pentru problemele controversate ori solutii imprumutate din coduri civile ale altor tari, verificate in timp.

   Modificari importante au intervenit, in special, la institutia actului juridic civil, a prescriptiei extinctive, la ocrotirea persoanei fizice si la reglementarea persoanei juridice. Modificarile intervenite, precum si „constructiile noi”, realizate pe temeliile dreptului civil, au fost analizate si interpretate, semnalandu-se problemele si propunandu-se solutii de rezolvare a lor. Practica judiciara va fi, insa, aceea care va avea ultimul cuvant de spus.

Capitolul I. Notiuni introductive

Sectiunea I. Definitia dreptului civil

Sectiunea a II-a. Delimitarea dreptului civil

§1. Criterii de delimitare

1. Obiectul de reglementare

2. Metoda de reglementare

3. Caracterul normelor juridice (al regulilor de drept)

4. Natura sanctiunilor 

5. Calitatea subiectelor

6. Principiile proprii ale ramurii 

6.1. Principiul proprietatii

6.2. Principiul egalitatii in fata legii civile

6.3. Principiul imbinarii intereselor personale cu interesele generale

6.4. Principiul garantarii si ocrotirii drepturilor subiective civile 

§2. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept

1. Dreptul constitutional 

2. Dreptul administrativ

3. Dreptul financiar 

4. Dreptul muncii 

5. Dreptul comercial 

6. Dreptul familiei 

7. Dreptul international privat 

8. Dreptul procesual civil 

Sectiunea a III-a. Izvoarele dreptului civil 

1. Notiune

2. Clasificare

2.1. Izvoare formale 

2.2. Izvoare neformale 

Sectiunea a IV-a. Aplicarea normei juridice civile

§1. Aplicarea normei juridice civile in timp

1. Principiul neretroactivitatii

2. Principiul aplicarii imediate a normei juridice civile noi

§2. Aplicarea normei juridice civile in spatiu 

§3. Aplicarea normei juridice civile asupra persoanelor

Sectiunea a V-a. Interpretarea normelor juridice civile

1. Necesitatea interpretarii 

2. Clasificare

2.1. In raport de persoana care face interpretarea si de forta juridica a interpretarii

2.2. In raport de metodele folosite la interpretarea normelor juridice civile 

2.3. In raport de rezultatul la care se ajunge prin interpretare 

Capitolul II. Raportul juridic civil 

Sectiunea I. Definitia, caracterele si izvoarele raportului juridic civil 

1. Definitie 

2. Caractere 

3. Izvoare 

Sectiunea a II-a. Structura raportului juridic civil 

§1. Subiectele raportului juridic civil

1. Notiune

2. Individualizarea subiectelor raportului juridic civil

3. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil 

4. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil

5. Capacitatea subiectelor raportului juridic civil

5.1. Notiune 

5.2. Persoana fizica 

5.3. Persoana juridica

§2. Continutul raportului juridic civil 

1. Notiune

2. Clasificarea drepturilor subiective civile 

2.1. Drepturile absolute si drepturile relative

2.2. Drepturile patrimoniale si drepturile personale nepatrimoniale 

2.3. Drepturi principale si drepturi accesorii 

2.4. Drepturi simple si drepturi afectate de modalitati 

3. Recunoasterea, exercitarea si apararea drepturilor subiective civile 

4. Clasificarea obligatiilor civile 

4.1. Obligatii care se nasc din acte juridice sau din fapte juridice 

4.2. Obligatii civile in functie de obiectul lor 

4.3. Obligatii perfecte si obligatii imperfecte

4.4. Obligatii obisnuite, reale si opozabile tertilor 

4.5. Obligatii simple si obligatii complexe

§3. Obiectul raportului juridic civil 

1. Definitie 

2. Clasificarea bunurilor 

2.1. Dupa calitatea titularului din al carui patrimoniu fac parte 

2.2. Dupa posibilitatea de a face obiectul unor acte juridice civile 

2.3. Dupa natura bunurilor si calificarea data lor de lege

2.4. Dupa modul in care sunt determinate 

2.5. Dupa cum se pot sau nu se pot schimba unele cu altele 

2.6. Dupa cum intrebuintarea bunurilor conduce sau nu la consumarea substantei lor

2.7. Dupa posibilitatea impartirii bunurilor, fara a li se schimba destinatia 

2.8. Dupa corelatia dintre bunuri 

2.9. Dupa cum bunurile sunt producatoare de fructe sau nu

Capitolul III. Actul juridic civil 

Sectiunea I. Notiune 

Sectiunea a II-a. Clasificarea actelor juridice civile 

1. Dupa numarul partilor

2. Dupa scopul urmarit la incheierea lor

3. Dupa momentul in care isi produc efectele 

4. Dupa modul lor de formare

5. Dupa efectele pe care le produc 

6. Dupa importanta actului juridic in raport cu un bun sau cu un patrimoniu

7. Dupa rolul recunoscut de lege vointei partilor in determinarea continutului actelor juridice

8. Dupa corelatia dintre ele 

9. Dupa posibilitatea incadrarii lor juridice in unul din tipurile de acte juridice reglementate expres de lege

10. Dupa modul de incheiere a actelor juridice civile

11. Dupa modul lor de executare 

Sectiunea a III-a. Conditiile actului juridic civil

§1. Definitie si clasificare 

§2. Conditiile de formare si de validitate a actului juridic 

1. Capacitatea 

2. Consimtamantul 

2.1. Definitie

2.2. Legatura dintre consimtamant si vointa juridica 

2.3. Corelatia dintre vointa interna si vointa declarata 

2.4. Conditiile de valabilitate a consimtamantului

2.5. Viciile de consimtamant

3. Obiectul actului juridic civil 

3.1. Notiune 

3.2. Conditii de validitate generale 

3.3. Conditii de validitate speciale 

4. Cauza actului juridic civil 

4.1. Notiune 

4.2. Elementele cauzei 

4.3. Conditii de validitate 

5. Forma actului juridic civil 

5.1. Principiul autonomiei de vointa 

5.2. Notiunea de forma a actului juridic civil si felurile ei 

§3. Conditiile de eficacitate a actului juridic civil. Modalitatile actului juridic civil 

1. Termenul 

1.1. Notiune 

1.2. Clasificare 

1.3. Efectele termenului 

2. Conditia 

2.1. Notiune 

2.2. Clasificare 

2.3. Reguli cu privire la realizarea sau nerealizarea conditiei 

2.4. Efectele conditiei 

2.5. Diferente intre termen si conditie

3. Sarcina 

3.1. Notiune 

3.2. Clasificare 

3.3. Efectele neexecutarii sarcinii

Sectiunea a IV-a. Interpretarea actului juridic civil

1. Notiune

2. Reguli de interpretare

Sectiunea a V-a. Efectele actului juridic civil 

1. Notiune

2. Principiile efectelor actului juridic 

2.1. Principiul fortei obligatorii

2.2. Principiul irevocabilitatii 

2.3. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil 

Sectiunea a VI-a. Reprezentarea in actele juridice civile 

1. Notiune

2. Clasificare

2.1. Reprezentarea legala, conventionala si judiciara 

2.2. Reprezentarea generala si speciala

3. Forma imputernicirii reprezentarii 

4. Conditiile reprezentarii 

4.1. Imputernicirea de a reprezenta 

4.2. Intentia de a reprezenta

4.3. Vointa valabila a reprezentantului 

5. Efectele reprezentarii 

6. Incetarea reprezentarii

Sectiunea a VII-a. Nulitatea actului juridic civil 

§1. Definitie si functii 

1. Definitie 

2. Functiile nulitatii 

§2. Clasificarea nulitatilor

1. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa 

1.1. Regimul juridic al nulitatii absolute 

1.2. Regimul juridic al nulitatii relative 

1.3. Confirmarea

2. Nulitatea totala si nulitatea partiala 

3. Nulitatea expresa si nulitatea virtuala

4. Nulitatea de fond si nulitatea de forma

5. Nulitatea de drept si nulitatea judiciara 

6. Nulitatea amiabila si nulitatea judiciara 

§3. Cauzele de nulitate 

§4. Efectele nulitatii 

1. Principiile efectelor nulitatii

1.1. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii

1.2. Principiul repunerii partilor in situatia anterioara (restitutio in integrum) 

1.3. Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis)

2. Principii care inlatura nulitatea 

2.1. Principiul conversiunii actului juridic 

2.2. Principiul validitatii aparentei in drept 

2.3. Principiul raspunderii civile delictuale 

§5. Delimitarea nulitatii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic 

1. Rezolutiunea 

2. Rezilierea 

3. Revocarea 

4. Reductiunea 

5. Caducitatea 

6. Inopozabilitatea 

7. Clauzele considerate nescrise 

Capitolul IV. Dovada drepturilor civile (probele) 

Sectiunea I. Notiunea, obiectul, sarcina si importanta probei. Reguli de admisibilitate 

1. Notiune

2. Obiectul probei 

3. Sarcina probei 

4. Importanta probei 

5. Reguli de admisibilitate 

Sectiunea a II-a. Mijloacele de proba 

§1. Inscrisurile 

1. Notiune si clasificare 

2. Inscrisul autentic

3. Inscrisul sub semnatura privata 

3.1. Notiune 

3.2. Formalitatea multiplului exemplar 

3.3. Mentiunea „bun si aprobat” 

3.4. Forta probanta

3.5. Data

4. Inscrisul in forma electronica 

5. Inscrisurile nepreconstituite

5.1. Mentiunile facute de creditor pe titlul de creanta

5.2. Registrele, cartile si hartiile casnice

5.3. Scrisorile 

§2. Marturia (proba cu martori) 

1. Notiune. Trasaturi

2. Admisibilitatea probei cu martori 

2.1. Interdictia de a se dovedi cu martori existenta actelor juridice de o valoare mai mare de 250 lei

2.2. Interdictia de a se dovedi cu martori impotriva si peste cuprinsul unui inscris 

2.3. Exceptii 

§3. Marturisirea 

1. Notiunea si caracterul juridic al marturisirii

2. Felurile marturisirii 

3. Interogatoriul 

§4. Prezumtiile 

1. Notiune

2. Clasificarea prezumtiilor

2.1. Prezumtiile legale 

2.2. Prezumtiile simple sau ale omului 

§5. Expertiza 

§6. Cercetarea la fata locului 

Capitolul V. Prescriptia extinctiva 

Sectiunea I. Consideratii generale

1. Notiune

2. Sediul materiei 

3. Caracterul normelor 

4. Natura juridica

5. Functiile prescriptiei extinctive 

6. Efectul prescriptiei extinctive 

7. Principiile efectului prescriptiei extinctive 

Sectiunea a II-a. Domeniul prescriptiei extinctive 

§1. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor patrimoniale 

1. Drepturile de creanta 

2. Drepturile reale accesorii 

3. Drepturile reale principale 

§2. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor nepatrimoniale 

§3. Probleme speciale referitoare la domeniul prescriptiei extinctive 

1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea exceptiei

2. Actiunea in constatare 

3. Actiunile mixte 

4. Dualitatea de actiuni

5. Actiuni privind un drept secundar

6. Actiuni in repararea unui prejudiciu moral 

7. Actiuni in restituirea prestatiilor executate in baza unui act juridic anulat (desfiintat) 

Sectiunea a III-a. Termenele de prescriptie extinctiva

1. Notiune

2. Clasificare

2.1. Termenul general 

2.2. Termene speciale

Sectiunea a IV-a. Cursul prescriptiei extinctive 

§1. Inceputul prescriptiei extinctive 

1. Regula generala

2. Reguli speciale

§2. Suspendarea prescriptiei extinctive 

1. Notiune

2. Cauzele de suspendare 

3. Efectele suspendarii prescriptiei extinctive

§3. Intreruperea prescriptiei extinctive

1. Notiune

2. Cauzele de intrerupere

3. Efectele intreruperii prescriptiei extinctive 

§4. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva 

1. Notiune

2. Cauzele de repunere in termen 

3. Efectul repunerii in termen 

§5. Implinirea prescriptiei extinctive

Sectiunea a V-a. Delimitarea prescriptiei extinctive

1. Uzucapiunea (prescriptia achizitiva) 

2. Termenul extinctiv, ca modalitate a actului juridic civil 

3. Decaderea 

Capitolul VI. Persoanele

Subcapitolul I. Persoana fizica 

Sectiunea I. Individualizarea persoanei fizice

Subsectiunea I. Notiune

Subsectiunea II. Mijloace de individualizare 

Sectiunea a II-a. Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil

§1. Protectia incapabililor

1. Protectia minorului 

1.1. Autoritatea parinteasca 

1.2. Masuri de protectie speciala a minorului 

1.3. Tutela

1.4. Curatela speciala a minorului 

2. Protectia persoanelor fizice cu tulburari psihice

2.1. Protectia persoanelor cu tulburari psihice, potrivit Legii nr. 487/2002 

2.2. Protectia interzisilor judecatoresti 

§2. Protectia unor categorii de persoane capabile. Curatela 

1. Notiune

2. Felurile curatelei

3. Cazuri de curatela 

4. Instanta competenta

5. Persoanele care pot fi curator 

6. Persoanele care pot solicita instituirea curatelei 

7. Numirea curatorului 

8. Capacitatea de exercitiu a celui reprezentat de curator

9. Incetarea curatelei 

Subcapitolul II. Persoana juridica 

Sectiunea I. Notiunea si elementele constitutive ale persoanei juridice 

1. Notiune

2. Elementele constitutive ale persoanei juridice 

2.1. Organizarea proprie, de sine statatoare 

2.2. Patrimoniul propriu 

2.3. Scopul propriu 

Sectiunea a II-a. Clasificarea persoanelor juridice

1. Persoane juridice de drept public si persoane juridice de drept privat 

1.1. Persoanele juridice de drept public 

1.2. Persoanele juridice de drept privat 

2. Persoane juridice cu scop patrimonial si fara scop patrimonial 

3. Persoane juridice romane si persoane juridice straine

4. Persoane juridice infiintate prin actul de infiintare al organului competent si persoane juridice infiintate prin actul de infiintare al celor care o constituie, autorizat 

5. Persoane juridice pe durata nedeterminata si persoane juridice pe durata determinata 

6. Persoane juridice cu sediul in Romania si persoane juridice cu sediul in strainatate

Sectiunea a III-a. Identificarea persoanei juridice 

§1. Atributele generale de identificare 

1. Denumirea 

2. Sediul 

3. Nationalitatea 

4. Contul bancar

§2. Atributele speciale de identificare 

1. Codul unic de inregistrare 

2. Capitalul social 

3. Firma 

4. Marca 

Sectiunea a IV-a. Regimul persoanei juridice

1. Infiintarea persoanei juridice 

1.1. Moduri de infiintare

1.2. Nulitatea persoanei juridice

2. Reorganizarea persoanei juridice

2.1. Notiune 

2.2. Moduri de reorganizare 

2.3. Opozitia 

3. Incetarea persoanei juridice 

3.1. Notiune si moduri de incetare 

3.2. Dizolvarea persoanei juridice 

3.3. Desfiintarea persoanei juridice 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei09 ian. 2012
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini472
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON