Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Partea generala. Persoanele. Editia a 2-a

ISBN/ISSN: 978-606-678-587-7
Editura: Hamangiu
56,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Prezenta lucrare trateaza institutii clasice ale dreptului civil specifice primului an de studiu din invatamantul universitar, prezentate comparativ cu reglementarea anterioara si adaptate in functie de modificarile legislative intervenite ulterior intrarii in vigoare a noului Cod civil si a noului Cod de procedura civila.

Astfel, sunt reliefate modificarile aduse Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civila sau O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani. De asemenea, lucrarea are in vedere faptul ca unele materii, precum admisibilitatea si administrarea probelor, sunt tratate in prezent exclusiv si unitar de noul Cod de procedura civila.

In plus fata de editia anterioara, lucrarea cuprinde un numar de 263 de grile cu maxim doua variante de raspuns, care se adreseaza in primul rand studentilor care se pregatesc pentru examenele de an si de licenta, dar si tuturor celor care doresc sa sustina examenul de admitere sau de definitivat in profesiile juridice.

CUVANT INAINTE 

ABREVIERI 

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE 

SECTIUNEA I. DEFINITIA DREPTULUI CIVIL 

SECTIUNEA A II-A. DELIMITAREA DREPTULUI CIVIL 

§1. Criterii de delimitare 
1. Obiectul de reglementare 
2. Metoda de reglementare 
3. Caracterul normelor juridice (al regulilor de drept) 
4. Natura sanctiunilor 
5. Calitatea subiectelor 
6. Principiile proprii ale ramurii 

SECTIUNEA A III-A. IZVOARELE DREPTULUI CIVIL 

1. Notiune 
2. Clasificare

SECTIUNEA A IV-A. APLICAREA NORMEI JURIDICE CIVILE 

§1. Aplicarea normei juridice civile in timp 
1. Principiul neretroactivitatii 
2. Principiul aplicarii imediate a normei juridice civile noi 
§2. Aplicarea normei juridice civile in spatiu 
§3. Aplicarea normei juridice civile asupra persoanelor 

SECTIUNEA A V-A. INTERPRETAREA NORMELOR JURIDICE CIVILE 

1. Necesitatea interpretarii 
2. Clasificare 

CAPITOLUL II. RAPORTUL JURIDIC CIVIL 

SECTIUNEA I. DEFINITIA, CARACTERELE SI IZVOARELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 
1. Definitie
2. Caractere 
3. Izvoare 

SECTIUNEA A II-A. STRUCTURA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 

§1. Subiectele raportului juridic civil 
1. Notiune 
2. Individualizarea subiectelor raportului juridic civil 
3. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil 
4. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil 
5. Capacitatea subiectelor raportului juridic civil 
§2. Continutul raportului juridic civil 
1. Notiune 
2. Clasificarea drepturilor subiective civile 
3. Recunoasterea, exercitarea si apararea drepturilor subiective civile
4. Clasificarea obligatiilor civile 
§3. Obiectul raportului juridic civil 
1. Definitie 
2. Clasificarea bunurilor 

CAPITOLUL III. ACTUL JURIDIC CIVIL 

SECTIUNEA I. NOTIUNE 

SECTIUNEA A II-A. CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE 

1. Dupa numarul partilor 
2. Dupa scopul urmarit la incheierea lor 
3. Dupa momentul in care isi produc efectele
4. Dupa modul lor de formare 
5. Dupa efectele pe care le produc 
6. Dupa importanta actului juridic in raport cu un bun sau cu un patrimoniu 
7. Dupa rolul recunoscut de lege vointei partilor in determinarea continutului actelor juridice 
8. Dupa corelatia dintre ele 
9. Dupa posibilitatea incadrarii lor juridice in unul din tipurile de acte juridice reglementate expres de lege 
10. Dupa modul de incheiere a actelor juridice civile 
11. Dupa modul lor de executare 

SECTIUNEA A III-A. CONDITIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL 

§1. Definitie si clasificare 
§2. Conditiile de formare si de validitate a actului juridic 
1. Capacitatea 
2. Consimtamantul 
3. Obiectul actului juridic civil 
4. Cauza actului juridic civil 
5. Forma actului juridic civil 
§3. Conditiile de eficacitate a actului juridic civil. Modalitatile actului juridic civil
1. Termenul 
2. Conditia 
3. Sarcina 

SECTIUNEA A IV-A. INTERPRETAREA ACTULUI JURIDIC CIVIL 

1. Notiune 
2. Reguli de interpretare 

SECTIUNEA A V-A. EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL 

1. Notiune 
2. Principiile efectelor actului juridic 

SECTIUNEA A VI-A. REPREZENTAREA IN ACTELE JURIDICE CIVILE 

1. Notiune 
2. Clasificare 
3. Forma imputernicirii reprezentarii 
4. Conditiile reprezentarii 
5. Efectele reprezentarii 
6. Incetarea reprezentarii 

SECTIUNEA A VII-A. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL 

§1. Definitie si functii 
1. Definitie 
2. Functiile nulitatii 
§2. Clasificarea nulitatilor 
1. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa 
2. Nulitatea totala si nulitatea partiala 
3. Nulitatea expresa si nulitatea virtuala
4. Nulitatea de fond si nulitatea de forma 
5. Nulitatea de drept si nulitatea judiciara 
6. Nulitatea amiabila si nulitatea judiciara 
§3. Cauzele de nulitate 
§4. Efectele nulitatii 
1. Principiile efectelor nulitatii 
2. Principii care inlatura nulitatea 
§5. Delimitarea nulitatii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic 
1. Rezolutiunea 
2. Rezilierea 
3. Revocarea 
4. Reductiunea 
5. Caducitatea 
6. Inopozabilitatea 
7. Clauzele considerate nescrise 

CAPITOLUL IV. DOVADA DREPTURILOR CIVILE (PROBELE) 

SECTIUNEA I. NOTIUNEA, OBIECTUL, SARCINA SI IMPORTANTA PROBEI. REGULI DE ADMISIBILITATE 

1. Notiune 
2. Obiectul probei 
3. Sarcina probei 
4. Importanta probei 
5. Reguli de admisibilitate 

SECTIUNEA A II-A. MIJLOACELE DE PROBA 

§1. Inscrisurile 
1. Notiune si clasificare
2. Inscrisul autentic
3. Inscrisul sub semnatura privata 
4. Inscrisurile nepreconstituite
§2. Marturia (proba cu martori) 
1. Notiune. Trasaturi 
2. Admisibilitatea probei cu martori 
§3. Prezumtiile 
1. Notiune 
2. Clasificarea prezumtiilor 
§4. Marturisirea 
1. Notiunea si caracterul juridic al marturisirii
2. Felurile marturisirii 
3. Interogatoriul 
§5. Expertiza 
§6. Mijloacele materiale de proba 
§7. Cercetarea la fata locului 

CAPITOLUL V. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA 

SECTIUNEA I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune 
2. Sediul materiei 
3. Caracterul normelor
4. Natura juridica 
5. Functiile prescriptiei extinctive 
6. Efectul prescriptiei extinctive 
7. Principiile efectului prescriptiei extinctive 

SECTIUNEA A II-A. DOMENIUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE

§1. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor patrimoniale 
1. Drepturile de creanta 
2. Drepturile reale accesorii 
3. Drepturile reale principale 
§2. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor nepatrimoniale 
§3. Probleme speciale referitoare la domeniul prescriptiei extinctive 
1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea exceptiei 
2. Actiunea in constatare 
3. Actiunile mixte 
4. Dualitatea de actiuni 
5. Actiuni privind un drept secundar
6. Actiuni in repararea unui prejudiciu moral
7. Actiuni in restituirea prestatiilor executate in baza unui act juridic anulat (desfiintat) 

SECTIUNEA A III-A. TERMENELE DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA 

1. Notiune 
2. Clasificare 

SECTIUNEA A IV-A. CURSUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 

§1. Inceputul prescriptiei extinctive 
1. Regula generala 
2. Reguli speciale 
§2. Suspendarea prescriptiei extinctive 
1. Notiune 
2. Cauzele de suspendare 
3. Efectele suspendarii prescriptiei extinctive
§3. Intreruperea prescriptiei extinctive 
1. Notiune 
2. Cauzele de intrerupere 
3. Efectele intreruperii prescriptiei extinctive
§4. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva 
1. Notiune 
2. Cauzele de repunere in termen 
3. Efectul repunerii in termen 
§5. Implinirea prescriptiei extinctive 

SECTIUNEA A V-A. DELIMITAREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 

1. Uzucapiunea (prescriptia achizitiva) 
2. Termenul extinctiv, ca modalitate a actului juridic civil 
3. Decaderea 

CAPITOLUL VI. PERSOANELE

SUBCAPITOLUL I. PERSOANA FIZICA 

SECTIUNEA I. INDIVIDUALIZAREA PERSOANEI FIZICE 

SUBSECTIUNEA I. NOTIUNE 

SUBSECTIUNEA II. MIJLOACE DE INDIVIDUALIZARE 

§1. Numele 
1. Notiune 
2. Dobandirea (stabilirea) numelui si a prenumelui 
3. Modificarea numelui de familie 
4. Schimbarea numelui de familie si a prenumelui pe cale administrativa 
5. Retranscrierea numelui de familie si a prenumelui 
6. Alte mijloace de individualizare, asemanatoare numelui 
§2. Domiciliul 
1. Notiune 
2. Caractere juridice
3. Felurile domiciliului 
§3. Starea civila 
1. Notiune 
2. Continutul starii civile 
3. Sursele starii civile
4. Actele de stare civila (ca inscrisuri) 
5. Inregistrarile de stare civila 
6. Proba starii civile 

SECTIUNEA A II-A. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE PRIN MIJLOACE DE DREPT CIVIL

§1. Protectia incapabililor 
1. Protectia minorului 
2. Protectia persoanelor fizice cu tulburari psihice 
§2. Protectia unor categorii de persoane capabile. Curatela 
1. Notiune 
2. Felurile curatelei 
3. Cazuri de curatela 
4. Instanta competenta 
5. Persoanele care pot fi curator 
6. Persoanele care pot solicita instituirea curatelei 
7. Numirea curatorului 
8. Capacitatea de exercitiu a celui reprezentat de curator 
9. Incetarea curatelei 

SUBCAPITOLUL II. PERSOANA JURIDICA 

SECTIUNEA I. NOTIUNEA SI ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE PERSOANEI JURIDICE 

1. Notiune 
2. Elementele constitutive ale persoanei juridice 

SECTIUNEA A II-A. CLASIFICAREA PERSOANELOR JURIDICE 

1. Persoane juridice de drept public si persoane juridice de drept privat 
2. Persoane juridice cu scop patrimonial si fara scop patrimonial 
3. Persoane juridice romane si persoane juridice straine 
4. Persoane juridice infiintate prin actul de infiintare al organului competent si persoane juridice infiintate prin actul de infiintare al celor care o constituie, autorizat 
5. Persoane juridice pe durata nedeterminata si persoane juridice pe durata determinata 
6. Persoane juridice cu sediul in Romania si persoane juridice cu sediul in strainatate 

SECTIUNEA A III-A. IDENTIFICAREA PERSOANEI JURIDICE 

§1. Atributele generale de identificare
1. Denumirea 
2. Sediul 
3. Nationalitatea
4. Contul bancar
§2. Atributele speciale de identificare 
1. Codul unic de inregistrare
2. Capitalul social 
3. Firma 
4. Marca 

SECTIUNEA A IV-A. REGIMUL PERSOANEI JURIDICE 

1. Infiintarea persoanei juridice 
2. Reorganizarea persoanei juridice 
3. Incetarea persoanei juridice 

GRILE 

RASPUNSURI LA GRILE 

INDEX 

Detalii tehnice
Data aparitiei08 mai 2013
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini496
Tip copertaCarte brosata
Editiea 2-a
Alti clienti au cumparat si
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON