Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Partea generala. Persoanele. Editia a 5-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-2132-9
Editura: Hamangiu
115,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Cursul Drept civil. Partea generala. Persoanele face cunostinta cititorilor cu institutiile de baza ale dreptului civil. Fiind rodul unei colaborari dintre un avocat si un doctor in drept international privat si un tanar notar, doctor in drept civil, cartea are un caracter practic deosebit de util viitoarei formari a tinerilor cititori, ingloband exemple din practica judiciara. 

Lucrarea ofera o abordare clasica si sintetica a introducerii in studiul dreptului civil, prezentand si analizand notiuni introductive precum definitia dreptului civil, delimitarea lui de alte ramuri de drept, izvoarele acestuia, aplicarea si interpretarea normei juridice civile, notiuni absolut necesare pentru intelegerea problemelor tratate ulterior, si anume: raportul juridic civil, actul juridic civil, probele, prescriptia extinctiva, persoana fizica si persoana juridica. Totodata, prin introducerea de numeroase corelatii cu materia procedurii civile, in special cu materia probelor, care este studiata de regula in anul IV la nivel de licenta, lucrarea pune temeliile riguroase ale viitorilor juristi. 

Aparitia prezentei editii era necesara in contextul intrarii in vigoare a Legii nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale, lege care modifica atat Codul civil si Codul de procedura civila, ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 601/2020, in materia punerii sub interdictie a persoanei fara discernamant, cat si alte acte normative conexe. Totodata, sunt tratate aici si modificarile generate de Legea nr. 105/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, precum si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice.

Editia a cincea revazuta si actualizata a cursului Drept civil. Partea generala. Persoanele se adreseaza atat studentilor aflati la inceput de drum, cat si studentilor din alti ani de studiu care urmaresc sa isi actualizeze cunostintele, sa se pregateasca pentru admiterea in profesiile juridice, si, in egala masura, practicienilor, pentru care reprezinta un instrument de lucru util. Pentru verificarea cunostintelor au fost revazute si adaugate dupa fiecare capitol, in concordanta cu noile modificari legislative, intrebari de evaluare si grile, care acopera intreaga problematica tratata.

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE

Sectiunea 1. Definitia dreptului civil 

Sectiunea a 2‑a. Delimitarea dreptului civil 

§1. Criterii de delimitare 

1.1. Obiectul de reglementare 

1.2. Metoda de reglementare 

1.3. Caracterul normelor juridice (al regulilor de drept) 

1.4. Natura sanctiunilor 

1.5. Calitatea subiectelor

1.6. Principiile proprii ale ramurii

Sectiunea a 3‑a. Izvoarele dreptului civil

§1. Notiune 

§2. Clasificare

2.1. Izvoare formale

2.2. Izvoare neformale

Sectiunea a 4‑a. Aplicarea normei juridice civile

§1. Aplicarea normei juridice civile in timp 

1.1. Principiul neretroactivitatii

1.2. Principiul aplicarii imediate a normei juridice civile noi 

§2. Aplicarea normei juridice civile in spatiu

§3. Aplicarea normei juridice civile asupra persoanelor

Sectiunea a 5‑a. Interpretarea normelor juridice civile

§1. Necesitatea interpretarii 

§2. Clasificare

2.1. In raport de persoana care face interpretarea si de forta juridica a interpretarii

2.2. In raport de metodele folosite la interpretarea normelor juridice civile

2.3. In raport de rezultatul la care se ajunge prin interpretare

Grile si intrebari de evaluare

CAPITOLUL AL II‑LEA. RAPORTUL JURIDIC CIVIL

Sectiunea 1. Definitia, caracterele si izvoarele raportului juridic civil

§1. Definitie

§2. Caractere

§3. Izvoare 

Sectiunea a 2‑a. Structura raportului juridic civil 

§1. Subiectele raportului juridic civil

1.1. Notiune 

1.2. Individualizarea subiectelor raportului juridic civil

1.3. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil 

1.4. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil 

1.5. Capacitatea subiectelor raportului juridic civil 

§2. Continutul raportului juridic civil

2.1. Notiune

2.2. Clasificarea drepturilor subiective civile

2.3. Recunoasterea, exercitarea si apararea drepturilor subiective civile

2.4. Clasificarea obligatiilor civile

§3. Obiectul raportului juridic civil

3.1. Definitie 

3.2. Clasificarea bunurilor 

Grile si intrebari de evaluare

CAPITOLUL AL III‑LEA. ACTUL JURIDIC CIVIL

Sectiunea 1. Notiune 

Sectiunea a 2‑a. Clasificarea actelor juridice civile

§1. Dupa numarul partilor

§2. Dupa scopul urmarit la incheierea lor

§3. Dupa momentul in care isi produc efectele

§4. Dupa modul lor de formare

§5. Dupa efectele pe care le produc

§6. Dupa importanta actului juridic in raport cu un bun sau cu un patrimoniu 

§7. Dupa rolul recunoscut de lege vointei partilor in determinarea continutului actelor juridice

§8. Dupa corelatia dintre ele

§9. Dupa posibilitatea incadrarii lor juridice in unul dintre tipurile de acte juridice reglementate expres de lege 

§10. Dupa modul de incheiere a actelor juridice civile

§11. Dupa modul de executare

Sectiunea a 3‑a. Conditiile actului juridic civil

§1. Definitie si clasificare

§2. Conditiile de formare si de validitate a actului juridic

2.1. Capacitatea 

2.2. Consimtamantul 

2.3. Obiectul actului juridic civil

2.4. Cauza actului juridic civil 

2.5. Forma actului juridic civil 

§3. Conditiile de eficacitate a actului juridic civil. Modalitatile actului juridic civil 

3.1. Termenul 

3.2. Conditia 

3.3. Sarcina 

Sectiunea a 4‑a. Interpretarea actului juridic civil

§1. Notiune 

§2. Reguli de interpretare 

Sectiunea a 5‑a. Efectele actului juridic civil

§1. Notiune

§2. Principiile efectelor actului juridic

2.1. Principiul fortei obligatorii

2.2. Principiul irevocabilitatii

2.3. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil

Sectiunea a 6‑a. Reprezentarea in actele juridice civile

§1. Notiune 

§2. Clasificare

2.1. Reprezentarea legala, reprezentarea conventionala si reprezentarea judiciara 

2.2. Reprezentarea generala si reprezentarea speciala

§3. Forma imputernicirii reprezentarii

§4. Conditiile reprezentarii 

4.1. Imputernicirea de a reprezenta

4.2. Intentia de a reprezenta

4.3. Vointa valabila a reprezentantului

§5. Mandatul de ocrotire

§6. Efectele reprezentarii

§7. Incetarea reprezentarii 

Sectiunea a 7‑a. Nulitatea actului juridic civil

§1. Definitie si functii

1.1. Definitie 

1.2. Functiile nulitatii 

§2. Clasificarea nulitatilor 

2.1. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa

2.2. Nulitatea totala si nulitatea partiala

2.3. Nulitatea expresa si nulitatea virtuala 

2.4. Nulitatea de fond si nulitatea de forma

2.5. Nulitatea de drept si nulitatea judiciara

2.6. Nulitatea amiabila si nulitatea judiciara

§3. Cauzele de nulitate

§4. Efectele nulitatii

4.1. Principiile efectelor nulitatii 

4.2. Principii care inlatura nulitatea 

§5. Delimitarea nulitatii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic

5.1. Rezolutiunea 

5.2. Rezilierea 

5.3. Revocarea 

5.4. Reductiunea 

5.5. Caducitatea 

5.6. Inopozabilitatea 

5.7. Clauzele considerate nescrise 

Grile si intrebari de evaluare

CAPITOLUL AL IV‑LEA. DOVADA DREPTURILOR CIVILE (PROBELE) 

Precizare 

Sectiunea 1. Notiunea, obiectul, sarcina si importanta probei. Reguli de admisibilitate

§1. Notiune 

§2. Obiectul probei 

§3. Sarcina probei

§4. Importanta probei 

§5. Reguli de admisibilitate

Sectiunea a 2‑a. Mijloacele de proba

§1. Inscrisurile

1.1. Notiune si clasificare 

1.2. Inscrisul autentic

1.3. Inscrisul sub semnatura privata

Notiune

1.4. Inscrisurile nepreconstituite 

§2. Marturia (proba cu martori)

2.1. Notiune. Trasaturi

2.2. Categorii de persoane ce nu pot depune marturie 

2.3. Admisibilitatea probei cu martori

§3. Prezumtiile 

3.1. Notiune 

3.2. Clasificare

§4. Marturisirea

4.1. Notiunea si caracterul juridic al marturisirii

4.2. Felurile marturisirii

4.3. Interogatoriul 

§5. Expertiza

§6. Mijloacele materiale de proba

§7. Cercetarea la fata locului 

Grile si intrebari de evaluare

CAPITOLUL AL V‑LEA. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA

Sectiunea 1. Consideratii generale 

§1. Notiune 

§2. Sediul materiei

§3. Caracterul normelor

§4. Natura juridica

§5. Functiile prescriptiei extinctive 

§6. Efectul prescriptiei extinctive 

§7. Principiile efectului prescriptiei extinctive

Sectiunea a 2‑a. Domeniul prescriptiei extinctive

§1. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor patrimoniale

1.1. Drepturile de creanta 

1.2. Drepturile reale accesorii

1.3. Drepturile reale principale

§2. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor nepatrimoniale

§3. Probleme speciale referitoare la domeniul prescriptiei extinctive 

3.1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea exceptiei

3.2. Actiunea in constatare 

3.3. Actiunile mixte 

3.4. Dualitatea de actiuni

3.5. Actiuni privind un drept secundar 

3.6. Actiuni in repararea unui prejudiciu moral

3.7. Actiuni in restituirea prestatiilor executate in baza unui act juridic anulat (desfiintat)

Sectiunea a 3‑a. Termenele de prescriptie extinctiva

§1. Notiune 

§2. Clasificare

2.1. Termenul general 

2.2. Termene speciale

Sectiunea a 4‑a. Cursul prescriptiei extinctive

§1. Inceputul prescriptiei extinctive

1.1. Regula generala 

1.2. Reguli speciale 

§2. Suspendarea prescriptiei extinctive 

2.1. Notiune 

2.2. Cauzele de suspendare 

2.3. Efectele suspendarii prescriptiei extinctive

§3. Intreruperea prescriptiei extinctive

3.1. Notiune 

3.2. Cauzele de intrerupere

3.3. Efectele intreruperii prescriptiei extinctive

§4. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva 

4.1. Notiune 

4.2. Cauzele de repunere in termen 

4.3. Efectul repunerii in termen 

§5. Implinirea prescriptiei extinctive

Sectiunea a 5‑a. Delimitarea prescriptiei extinctive

§1. Uzucapiunea (prescriptia achizitiva) 

§2. Termenul extinctiv, ca modalitate a actului juridic civil

§3. Decaderea

Grile si intrebari de evaluare

CAPITOLUL AL VI‑LEA. PERSOANELE

Subcapitolul I. Persoana fizica

Sectiunea 1. Individualizarea persoanei fizice

Subsectiunea 1. Notiune

Subsectiunea a 2‑a. Mijloace de individualizare

§1. Numele 

1.1. Notiune 

1.2. Dobandirea (stabilirea) numelui si a prenumelui 

1.3. Modificarea numelui de familie

1.4. Schimbarea numelui de familie si a prenumelui pe cale administrativa 

1.5. Retranscrierea numelui de familie si a prenumelui 

1.6. Alte mijloace de individualizare, asemanatoare numelui 

§2. Domiciliul 

2.1. Notiune 

2.2. Caractere juridice 

2.3. Felurile domiciliului 

2.4. Importanta domiciliului 

§3. Starea civila 

3.1. Notiune 

3.2. Continutul starii civile 

3.3. Sursele starii civile 

3.4. Actele de stare civila (ca inscrisuri) 

3.5. Inregistrarile de stare civila

3.6. Proba starii civile 

Sectiunea a 2‑a. Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil

§1. Protectia incapabililor 

1.1. Protectia minorului 

1.2. Protectia persoanelor fizice cu dizabilitati intelectuale sau psihosociale 

1.3. Ocrotirea majorului prin asistenta pentru incheierea actelor juridice, mandatul de ocrotire, consilierea judiciara sau tutela speciala

§2. Protectia unor categorii de persoane capabile. Curatela

2.1. Notiune 

2.2. Felurile curatelei 

2.3. Cazuri de curatela 

2.4. Instanta competenta

2.5. Persoanele care pot fi curator

2.6. Persoanele care pot solicita instituirea curatelei 

2.7. Numirea curatorului 

2.8. Capacitatea de exercitiu a celui reprezentat de curator

2.9. Incetarea curatelei 

Subcapitolul al II‑lea. Persoana juridica 

Sectiunea 1. Notiunea si elementele constitutive ale persoanei juridice

§1. Notiune 

§2. Elementele constitutive ale persoanei juridice 

2.1. Organizarea proprie, de sine statatoare

2.2. Patrimoniul propriu

2.3. Scopul propriu 

Sectiunea a 2‑a. Clasificarea persoanelor juridice

§1. Persoane juridice de drept public si persoane juridice de drept privat 

1.1. Persoanele juridice de drept public 

1.2. Persoanele juridice de drept privat

§2. Persoane juridice cu scop lucrativ si fara scop lucrativ 

§3. Persoane juridice romane si persoane juridice straine 

§4. Persoane juridice infiintate prin actul de infiintare al organului competent si persoane juridice infiintate prin actul de infiintare al celor care o constituie, autorizat

§5. Persoane juridice pe durata nedeterminata si persoane juridice pe durata determinata

§6. Persoane juridice cu sediul in Romania si persoane juridice cu sediul in strainatate 

Sectiunea a 3‑a. Identificarea persoanei juridice

§1. Atributele generale de identificare

1.1. Denumirea 

1.2. Sediul 

1.3. Nationalitatea 

1.4. Contul bancar 

§2. Atributele speciale de identificare 

2.1. Codul unic de inregistrare

2.2. Capitalul social 

2.3. Firma 

2.4. Marca 

Sectiunea a 4‑a. Regimul persoanei juridice

§1. Infiintarea persoanei juridice

1.1. Moduri de infiintare

1.2. Nulitatea persoanei juridice

1.3. Functionarea persoanei juridice 

§2. Reorganizarea persoanei juridice 

2.1. Notiune 

2.2. Moduri de reorganizare

2.3. Opozitia 

§3. Incetarea persoanei juridice 

3.1. Notiune si moduri de incetare 

3.2. Dizolvarea persoanei juridice 

3.3. Desfiintarea persoanei juridice 

Grile si intrebari de evaluare

RASPUNSURI LA GRILE

INDEX

Detalii tehnice
Data aparitiei07 oct. 2022
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini664
Format145x205 mm
Editiea 5-a
Tip copertaCarte brosata