Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Partea generala. Persoanele

conform Noului Cod civil
ISBN/ISSN: 978-606-522-560-2
Editura: Hamangiu
80,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Cursul reprezinta un punct de plecare in studiul vastei discipline a dreptului civil. Autorii expun sistematic principiile generale ale dreptului, regulile privind aplicarea legii civile, interpretarea si efectele acesteia, teoria raporturilor juridice civile si a actului juridic civil, regulile de publicitate a drepturilor, a actelor si a faptelor juridice, analiza fiind intemeiata pe dispozitiile noului Cod civil, dar si pe cele ale noului Cod de procedura civila, ce urmeaza a intra in vigoare la 1 februarie 2013.

Ultimele titluri ale cursului sunt rezervate persoanelor fizice si juridice. Astfel, sunt analizate elementele de identificare a persoanelor fizice, regulile privind capacitatea civila a acestora, masurile de ocrotire a acestora si cele privind protectia drepturilor personal-nepatrimoniale prin mijloace juridice specifice. In ceea ce priveste persoana juridica, cursul cuprinde regulile de baza privind constituirea valabila a persoanelor juridice, nulitatea acesteia (cazurile de nulitate, regimul si efectele nulitatii atat pentru persoana juridica neregulat constituita, cat si fata de terti), precum si regulile generale privind functionarea si incetarea persoanei juridice.

TITLUL I. INTRODUCERE IN STIINTA DREPTULUI CIVIL 

Capitolul I. Consideratii de ordin general

Sectiunea 1. Intelesul si definitia notiunii de drept civil

Sectiunea a 2-a. Domeniul dreptului civil

Sectiunea a 3-a. Delimitarea raporturilor de drept civil de cele apartinand altor ramuri de drept

Sectiunea a 4-a. Principiile dreptului civil

Sectiunea a 5-a. Aspecte comparative intre dreptul civil si alte ramuri de drept 

Sectiunea a 6-a. Norma juridica, definitie, structura, trasaturi caracteristice, clasificare

Sectiunea a 7-a. Izvoarele dreptului civil

Capitolul al II-lea. Aplicarea legii civile

Sectiunea 1. Consideratii introductive

Sectiunea a 2-a. Aplicarea legii civile in timp

Sectiunea a 3-a. Aplicarea legii civile in spatiu

Sectiunea a 4-a. Aplicarea legii civile cu privire la persoane 

Capitolul al III-lea. Interpretarea si efectele legilor civile 

Sectiunea 1. Notiunea de interpretare

Sectiunea a 2-a. Tipuri si modalitati de interpretare 

Sectiunea a 3-a. Metode de interpretare a normelor juridice (a legilor)

Sectiunea a 4-a. Efectele legii civile

TITLUL AL II-LEA. RAPORTUL JURIDIC CIVIL 

Capitolul I. Consideratii generale 

Sectiunea 1. Caracterele juridice ale raportului juridic civil

Sectiunea a 2-a. Structura raportului juridic civil

Capitolul al II-lea. Partile raportului juridic civil

Sectiunea 1. Notiunea de parte a raportului juridic civil 

Sectiunea a 2-a. Determinarea (stabilirea si identificarea) subiectilor raportului juridic civil
§1. Pluralitatea subiectilor raportului juridic civil
§2. Schimbarea subiectilor raportului juridic civil

Sectiunea a 3-a. Capacitatea civila de folosinta

Sectiunea a 4-a. Capacitatea civila de exercitiu

Sectiunea a 5-a. Incapacitatea si incapabilii 

Capitolul al III-lea. Continutul raportului juridic civil

Sectiunea 1. Notiunea de continut al raportului juridic civil 

Sectiunea a 2-a. Dreptul subiectiv civil

Sectiunea a 3-a. Obligatia civila

Capitolul al IV-lea. Obiectul raportului juridic

Sectiunea 1. Notiunea de obiect al raportului juridic civil

Sectiunea a 2-a. Bunurile
§1. Consideratii generale
§2. Clasificarea bunurilor
2.1. Bunuri mobile si imobile 
2.2. Bunuri individual determinate si bunuri generic determinate 
2.3. Bunuri fungibile si bunuri nefungibile 
2.4. Bunuri consumptibile si bunuri neconsumptibile 
2.5. Bunuri divizibile si bunuri indivizibile 
2.6. Bunuri principale si bunuri accesorii
2.7. Bunuri corporale si bunuri necorporale
2.8. Bunuri frugifere si bunuri nefrugifere
2.9. Bunuri sesizabile si bunuri insesizabile
2.10. Bunuri aflate in circuitul civil (in comercium) si bunuri scoase din circuitul civil 

TITLUL AL III-LEA. IZVOARELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 

Capitolul I. Faptul juridic ca izvor al raportului juridic civil

Sectiunea 1. Definitie, clasificare

Sectiunea a 2-a. Proba raportului juridic civil
§1. Notiuni generale despre probe si probatiune
§2. Principiile probatiunii
§3. Proba cu inscrisuri
§4. Proba cu martori
§5. Prezumtiile ca mijloc de proba 
§6. Expertiza 
§7. Mijloacele materiale de proba 
§8. Cercetarea la fata locului 
§9. Marturisirea 
§10. Asigurarea probelor 

Capitolul al II-lea. Actul juridic civil − izvor al raportului juridic

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

Sectiunea a 2-a. Clasificarea actelor juridice civile 

Sectiunea a 3-a. Conditiile de valabilitate ale actului juridic civil 

Sectiunea a 4-a. Conditiile de fond 
§1. Capacitatea de a incheia acte juridice civile bilaterale ori de emite acte unilaterale 
§2. Consimtamantul 
2.1. Notiuni generale despre consimtamant si vointa juridica
2.2. Conditiile de valabilitate si viciile consimtamantului
§3. Obiectul actului juridic
§4. Cauza actului juridic

Sectiunea a 5-a. Conditiile de forma ale actului juridic
§1. Consideratii generale privind forma actului juridic 
§2. Forma pentru valabilitate (ad validitatem) 
§3. Forma de publicitate (pentru opozabilitate)
§4. Forma contractelor incheiate prin mijloace electronice
§5. Formele de abilitare si fiscale 

Sectiunea a 6-a. Modalitatile actului civil 
§1. Termenul 
§2. Conditia 
§3. Sarcina

Sectiunea a 7-a. Efectele actului juridic civil
§1. Notiuni generale 
§2. Interpretarea actelor juridice civile 
§3. Principiile efectelor actelor juridice
3.1. Principiul fortei obligatorii actului juridic civil
3.2. Principiul irevocabilitatii actului juridic civil 
§4. Efectele actului juridic fata de terti 
4.1. Principiul relativitatii efectelor actului juridic 
4.2. Exceptii de la principiul relativitatii actului juridic 
4.3. Incheierea actelor juridice prin reprezentare, exceptie aparenta de la principiul relativitatii efectelor actelor 

Sectiunea a 8-a. Nulitatea actului juridic civil 
§1. Consideratii introductive. Notiune, definitie, sediul materiei, comparatii cu alte institutii, functiile nulitatii
1.1. Notiune. Definitie. Sediul materiei 
1.2. Comparatii cu alte institutii. Functiile nulitatii 
§2. Clasificarea nulitatilor si cauzele acestora
2.1. Clasificarea nulitatilor
2.2. Cauzele de nulitate 
§3. Efectele nulitatii si validarea contractului 
3.1. Efectele nulitatii 
3.2. Validarea actului juridic civil lovit de nulitate 

Capitolul al III-lea. Publicitatea drepturilor, a actelor si faptelor juridice

Sectiunea 1. Notiuni generale, definitie, obiect, functii si modalitati de realizare 
§1. Notiuni generale, definitie 
§2. Obiectul publicitatii 
§3. Functiile publicitatii

Sectiunea a 2-a. Conditiile, procedura si efectele publicitatii 

TITLUL AL IV-LEA. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA SI DECADEREA DIN DREPT 

Capitolul I. Prescriptia extinctiva

Sectiunea 1. Consideratii generale privind prescriptia extinctiva. Sediul materiei. Notiune. Definitie

Sectiunea a 2-a. Domeniul de aplicare al prescriptiei extinctive

Sectiunea a 3-a. Efectele prescriptiei extinctive

Sectiunea a 4-a. Termenele prescriptiei extinctive si repunerea in termen
§1. Termenele de prescriptie generale si speciale
§2. Repunerea in termenele de prescriptie

Sectiunea a 5-a. Cursul prescriptiei extinctive
§1. Inceputul cursului prescriptiei extinctive 
§2. Suspendarea cursului prescriptiei extinctive 
§3. Intreruperea cursului prescriptiei extinctive 

Capitolul al II-lea. Decaderea din drept 

Capitolul al III-lea. Succinta comparatie intre prescriptie si decadere 

Capitolul al IV-lea. Calculul termenelor de prescriptie si de decadere 

TITLUL AL V-LEA. PERSOANA FIZICA

Capitolul I. Notiuni introductive

Capitolul al II-lea. Identificarea persoanei fizice

Sectiunea 1. Numele si prenumele
§1. Notiune
§2. Caracterele juridice ale numelui
§3. Dobandirea numelui
3.1. Dobandirea numelui de familie si a prenumelui copilului rezultat din casatorie 
3.2. Dobandirea numelui de familie si a prenumelui copilului rezultat din afara casatoriei
3.3. Dobandirea numelui de familie si a prenumelui a carui filiatie nu este stabilita fata de niciunul dintre parinti
§4. Modificarea numelui de familie
4.1. Modificarea numelui de familie urmare a schimbarilor privind filiatia persoanei
4.2. Modificarea numelui de familie urmare a intervenirii adoptiei
4.3. Modificarea numelui de familie urmare a casatoriei
§5. Schimbarea numelui pe cale administrativa

Sectiunea a 2-a. Domiciliul si resedinta
§1. Domiciliul 
1.1. Notiune
1.2. Caracterele juridice ale domiciliului
1.3. Tipuri de domiciliu
§2. Resedinta. Notiune 

Sectiunea a 3-a. Starea civila
§1. Consideratii introductive
§2. Actele de stare civila 
2.1. Notiuni introductive
2.2. Anularea, completarea, modificare sau rectificarea actelor de stare civila 
§3. Proba starii civile 
§4. Actiunile de stare civila 

Sectiunea a 4-a. Capacitatea civila a persoanei fizice 
§1. Consideratii introductive 
§2. Capacitatea de folosinta a persoanei fizice 
2.1. Notiune 
2.2. Caractere juridice 
2.3. Inceputul capacitatii de folosinta
2.4. Continutul capacitatii de folosinta
2. 5. Incetarea capacitatii de folosinta
§3. Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice 
3.1. Notiune 
3.2. Lipsa capacitatii de exercitiu
3.3. Capacitatea restransa de exercitiu
3.4. Capacitatea de exercitiu anticipata
3.5. Capacitatea deplina de exercitiu
§4. Declararea judecatoreasca a mortii persoanei fizice, cauza de incetare a capacitatii de folosinta si de exercitiu
4.1. Declararea judecatoreasca a mortii – regula generala
4.2. Declararea judecatoreasca a mortii, in cazuri exceptionale
4.3. Procedura de declarare a mortii
4.4. Anularea hotararii de declarare a mortii si efectele acesteia

Sectiunea a 5-a. Respectul fiintei umane si al drepturilor ei inerente
§1. Consideratii generale
§2. Drepturile la viata, la sanatate si integritate ale persoanei fizice
§3. Respectul vietii private si demnitatii persoanei umane
§4. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau

Sectiunea a 6-a. Ocrotirea persoanei fizice
§1. Consideratii introductive
§2. Ocrotirea parinteasca
2.1. Consideratii introductive
2.2. Principiile ocrotirii parintesti
2.3. Drepturile si indatoririle parintesti
2.4. Exercitarea si incetarea autoritatii parintesti
§3. Tutela minorului 
3.1. Consideratii introductive
3.2. Deschiderea tutelei 
3.3. Tutorele 
3.4. Procedura de numire a tutorelui 
3.5. Consiliul de familie
3.6. Functionarea si atributiile consiliul de familie
3.7. Exercitarea tutelei
3.8. Numirea unui curator special 
3.9. Controlul exercitarii tutelei (art. 151-155 NCC) 
3.10. Incetarea tutelei (art. 156-163 NCC)
§4. Curatela minorului 
4.1. Consideratii introductive
4.2. Cazuri de instituire a curatelei minorului
§5. Ocrotirea interzisului judecatoresc
5.1. Notiunea si conditiile punerii sub interdictie
5.2. Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca
5.3. Efectele punerii sub interdictie judecatoreasca
5.4. Ridicarea interdictiei judecatoresti
§6. Ocrotirea persoanei fizice prin curatela
6.1. Consideratii de ordin istoric. Notiune
6.2. Cazurile de instituire a curatelei 
6.3. Procedura de instituire a curatelei 
6.4. Continutul si incetarea curatelei 
§7. Asistenta sociala a persoanelor varstnice 
7.1. Notiune 
7.2. Continutul asistentei sociale a persoanelor varstnice 
7.3. Organizarea si functionarea caminelor pentru persoane varstnice 
7.4. Finantarea asistentei sociale pentru persoanele varstnice
7.5. Stabilirea, suspendare si incetare a drepturilor de asistenta sociala pentru persoanele varstnice 

TITLUL AL VI-LEA. PERSOANA JURIDICA 

Capitolul I. Consideratii generale 

Sectiunea 1. Notiuni introductive. Definitia persoanei juridice 

Sectiunea a 2-a. Fundamentele teoretice si practice ale persoanei juridice 

Sectiunea a 3-a. Clasificarea persoanelor juridice

Sectiunea a 4-a. Elementele constitutive ale persoanelor juridice

Sectiunea a 5-a. Elementele de identificare a persoanelor juridice
§1. Notiuni generale
§2. Nationalitatea persoanelor juridice
§3. Denumirea persoanei juridice
§4. Sediul persoanei juridice 

Sectiunea a 6-a. Infiintarea persoanelor juridice 
§1. Modalitatile de infiintare a persoanelor juridice
§2. Nulitatea persoanei juridice
2.1. Cauzele de nulitate
2.2. Probleme de ordin procedural privind nulitatea persoanelor juridice 

Sectiunea a 7-a. Inregistrarea persoanelor juridice

Capitolul al II-lea. Capacitatea civila a persoanelor juridice

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanelor juridice 
§1. Notiune 
§2. Capacitatea de folosinta 

Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice 
§1. Capacitatea de exercitiu 
§2. Functionarea persoanelor juridice 
§3. Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice si raspunderea membrilor acestor organe pentru ele si pentru fapte juridice 
3. 1. Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice 
3.2. Procedura de solutionare a actiunilor avand ca obiect anularea/ constatarea nulitatii actelor juridice emise persoanele juridice 
3.3. Regimul juridic general al raspunderii pentru actele si faptele persoanelor juridice 
3.4. Reguli generale privind raspunderea membrilor organelor persoanei juridice 
3.5. Unele aspecte speciale privind raspunderea juridica a persoanelor de drept public 

Capitolul al III-lea. Reorganizarea persoanei juridice 

§1. Notiune 
§2. Reorganizarea prin fuziune 
§3. Divizarea – o alta forma de reorganizarea a persoanelor juridice 
§4. Transformarea persoanei juridice 
§5. Modalitatile si datele de la care isi produc efectele operatiunile de reorganizare. Opozitia fata de masurile de reorganizare a persoanelor juridice 

Capitolul al IV-lea. Incetarea persoanei juridice

§1. Notiune. Modurile de incetare 
§2. Dizolvarea si desfiintarea persoanei juridice 
§3. Lichidarea persoanei juridice si incetarea personalitatii juridice a acesteia 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei19 oct. 2012
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini440
Tip copertaCarte brosata