Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Obligatiile

ISBN/ISSN: 978-606-27-2242-5
Editura: Hamangiu
120,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Dreptul obligatiilor se distinge prin filonul dens al institutiilor sale, care se regasesc in soclul ramurilor dreptului privat. Lucrarea Drept civil. Obligatiile este structurata potrivit exigentelor unui curs universitar, dar ofera instrumente de lucru in diferite etape ale formarii academice si ale derularii profesiilor juridice.

Pentru studentul care intra, pentru prima data, in studiul obligatiilor, continuitatea institutiilor si prezentarea sistematica sunt un element esential pentru intelegerea si asimilarea cunostintelor. Pentru masterandul care cauta diversificarea problematicii, un tablou aprofundat permite un orizont de deschidere spre etapa urmatoare, a cercetarii specializate. Pentru doctorandul care dezvolta teme particulare circumscrise sau tangente dreptului obligatiilor, continutul ideatic si referintele bibliografice sunt o platforma pentru cercetarea monografica de anvergura. Pentru orice practician sau teoretician al dreptului, tematica obligatiilor civile, contractului si raspunderii civile, garantiilor personale, garantiilor reale si circuitului obligatiilor reprezinta un punct de interes si de actualitate.

Dialectica obligatiilor este constant generatoare de substanta critica. O serie de aspecte suporta interpretare, perspective diverse si, dupa caz, solutii de ajustare a reglementarii. Prin urmare, tezele de doctrina sunt asociate vulnerabilitatilor reglementarii, cu argumente solide si pertinente. Institutiile sunt prezentate in ambientul legislativ actual, cu scurte retrospective si cu ilustrari ale jurisprudentei relevante. 

Lucrarea contine interventiile normative recente, operate prin Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative. Declararea neconstitutionalitatii dispozitiilor art. 164 alin. (1) C. civ. a avut drept consecinta reformarea sistemului mijloacelor de ocrotire a persoanei fizice. Amprenta modificarilor este vizibila in multiple materii, intre care (in dreptul substantial), regimul capacitatii de exercitiu a persoanei fizice, raspunderea pentru fapta altei persoane, casatoria, divortul, autoritatea parinteasca s.a.

Dreptul scris este esential pentru a fixa, lamuri si aplica institutiile ce permit functionarea optima a circuitului civil. In ansamblu si in filigran, dreptul obligatiilor este indispensabil unei pregatiri complete, la standard national si european.

Citeste un extras din carte despre Problema baremizarii in materia prejudiciului corporal

PARTEA I. CONSIDERATII PRIVIND OBLIGATIILE CIVILE 

Capitolul 1. Precizari terminologice. Notiunea si structura obligatiei civile 

Sectiunea 1. Notiunea si evolutia obligatiei civile 

§1. Notiune 
§2. Scurta privire istorica 

Sectiunea a 2-a. Elementele raportului obligational 

Capitolul 2. Clasificarea obligatiilor 

Sectiunea 1. Obligatii nascute din acte juridice, obligatii nascute din fapte juridice 

Sectiunea a 2-a. Obligatii de mijloace, obligatii de rezultat 

Sectiunea a 3-a. Obligatii de a da, obligatii de a face, obligatii de a nu face 

Sectiunea a 4-a. Obligatii obisnuite, obligatii reale, obligatii opozabile tertilor 

Sectiunea a 5-a. Obligatii civile, obligatii naturale 

Capitolul 3. Izvoarele obligatiilor 

Sectiunea 1. Scurte consideratii istorice 

Sectiunea a 2-a. Reglementarea actuala 

PARTEA A II-A. ACTUL JURIDIC CIVIL – IZVOR DE OBLIGATII 

Capitolul 1. Contractul civil 

Sectiunea 1. Notiunea de contract civil. Clasificari 

§1. Contractul – izvor de obligatii 
§2. Privire istorica asupra evolutiei institutiei contractului 
§3. Clasificarea contractelor civile 

Sectiunea a 2-a. Incheierea contractului 

§1. Oferta 
§2. Acceptarea 
§3. Momentul si locul incheierii contractului 

Sectiunea a 3-a. Efectele generale ale contractului civil 

§1. Privire asupra principiilor care guverneaza efectele contractului civil 
§2. Principiul fortei obligatorii a contractului civil
§3. Principiul relativitatii efectelor contractului civil 
§4. Principiul opozabilitatii efectelor contractului civil 

Sectiunea a 4-a. Efectele speciale ale contractelor sinalagmatice 

§1. Exceptia de neexecutare (exceptio non adimpleti contractus) 
§2. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor 
§3. Riscul contractului 

Capitolul 2. Actul juridic unilateral de drept civil 

Sectiunea 1. Actul unilateral in Codul civil – „dispozitii generale” 

§1. Notiune, terminologie, clasificari. Regim juridic
§2. Repere privind actele juridice unilaterale – sursa de obligatii 

PARTEA A III-A. FAPTELE JURIDICE LICITE – SURSE OBLIGATIONALE 

Capitolul 1. Gestiunea de afaceri 

Sectiunea 1. Notiune 

Sectiunea a 2-a. Conditiile gestiunii de afaceri 

§1. Gerarea intereselor altei persoane 
§2. Intentia de a gera interesele altuia 
§3. Oportunitatea gestiunii 
§4. Imposibilitatea, pentru gerat, de a se ocupa de propriile afaceri 

Sectiunea a 3-a. Obligatiile gerantului 

§1. Obligatia de instiintare 
§2. Continuarea gestiunii 
§3. Diligenta datorata de gerant 
§4. Obligatia de a da socoteala 

Sectiunea a 4-a. Gestiune fara reprezentare, gestiune cu reprezentare 

Sectiunea a 5-a. Obligatiile geratului 

§1. Rambursarea cheltuielilor 
§2. Repararea prejudiciului 
§3. Executarea obligatiilor generate in numele ori in beneficiul sau [art. 1.337 alin. (2)] 

Sectiunea a 6-a. Indemnizarea gerantului 

Sectiunea a 7-a. Ratificarea gestiunii 

Capitolul 2. Plata nedatorata 

Sectiunea 1. Notiune 

Sectiunea a 2-a. Conditiile platii nedatorate 

§1. Efectuarea unei plati 
§2. Intentia de a stinge o datorie 
§3. Absenta datoriei 
§4. Eroarea 

Sectiunea a 3-a. Situatii in care nu este plata nedatorata 

Sectiunea a 4-a. Efectele platii nedatorate 

§1. Actiunea in restituire 
§2. Problema prestatiilor executate in temeiul unui act juridic nul 
§3. Plata primita cu buna-credinta de creditor 
§4. Restituirea platii anticipate 

Capitolul 3. Imbogatirea fara justa cauza 

Sectiunea 1. Notiune 

Sectiunea a 2-a. Conditii. Efecte 

§1. Conditiile imbogatirii fara justa cauza 
§2. Efectele imbogatirii fara just temei 

PARTEA A IV-A. RASPUNDEREA CIVILA 

Capitolul 1. Coordonatele generale ale raspunderii civile 

Sectiunea 1. Raspunderea civila – notiune, forme 

§1. Preliminarii 
§2. Unitate/dualitate in raspunderea civila 
§3. Dreptul de optiune 
§4. Raspunderea civila a profesionistilor 
§5. Obligatiile necontractuale in dreptul international privat

Sectiunea a 2-a. Conditiile raspunderii civile delictuale (extracontractuale) 

§1. Fapta ilicita 
§2. Prejudiciul 
§3. Cauzalitatea 
§4. Vinovatia 

Capitolul 2. Formele raspunderii civile delictuale 

Sectiunea 1. Raspunderea pentru fapta proprie a persoanei fizice 

§1. Drept subiectiv civil si interes legitim 
§2. Cerintele interesului indemnizabil – de lege lata 

Sectiunea a 2-a. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de minor sau de persoana care beneficiaza de consiliere judiciara sau de tutela speciala (art. 1.372 C. civ.) 

§1. Retrospectiva reglementarii. Actuala stare legislativa 
§2. Domeniul de aplicare al art. 1.372 alin. (1) C. civ. 
§3. Fundamentul raspunderii 
§4. Conditiile raspunderii 
§5. Repararea prejudiciului in ipoteze speciale. Exonerari. Actiunea in regres 

Sectiunea a 3-a. Raspunderea comitentilor pentru prepusi 

§1. Terminologie. Conditiile raspunderii 

Sectiunea a 4-a. Raspunderea pentru animale/pentru lucruri,  in general/pentru ruina edificiului 

§1. Raspunderea pentru animale 
§2. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, in general
§3. Paza lucrului/paza animalului – conditie speciala de angajare a raspunderii 
§4. Raspunderea pentru ruina edificiului 
§5. Alte cazuri de raspundere pentru prejudiciu 
§6. Exonerari

Sectiunea a 5-a. Raspunderea persoanei juridice pentru prejudicial cauzat prin fapte ilicite 

§1. Raporturile cu tertii 
§2. Raporturile dintre persoana juridica si organul de conducere 
§3. Raspunderea persoanei juridice pentru prejudicii nepatrimoniale 

Capitolul 3. Repararea prejudiciului 

Sectiunea 1. Principiile repararii prejudiciului 

§1. Repararea integrala a prejudiciului 
§2. Repararea in natura a prejudiciului 

Sectiunea a 2-a. Formele prejudiciilor civile. Formele reparatiei 

§1. Aspecte de terminologie 
§2. Clasificari ale prejudiciilor civile 
§3. Formele reparatiei 

Sectiunea a 3-a. Prejudiciul in prezenta cauzelor justificative 

§1. Legitima aparare
§2. Starea de necesitate 
§3. Divulgarea secretului comercial 
§4. Indeplinirea unei activitati impuse ori permise de lege sau executarea ordinului superiorului 
§5. Exercitiul drepturilor subiective 
§6. Consimtamantul victimei. Problema acceptarii riscurilor 
§7. Forta majora si cazul fortuit 
§8. Fapta victimei sau fapta tertului 
§9. Anunturi privitoare la raspundere 

Capitolul 4. Raspunderea civila contractuala 

Sectiunea 1. Notiune. Conditii 

§1. Consideratii privind notiunea de raspundere civila contractuala 
§2. Conditiile raspunderii civile contractuale 

Sectiunea a 2-a. Daunele-interese 

§1. Notiune, clasificare 
§2. Evaluarea daunelor-interese 

Sectiunea a 3-a. Punerea in intarziere a debitorului 

§1. Notiune. Modalitati de punere in intarziere 
§2. Punerea de drept in intarziere 
§3. Efectele punerii in intarziere 

Sectiunea a 4-a. Conventii de modificare a raspunderii contractuale 

Capitolul 5. Dreptul de gaj general al creditorilor. Garantiile obligatiilor. Cauzele de preferinta 

Sectiunea 1. Dreptul de gaj general al creditorilor 

§1. Notiune 
§2. Gajul general – garantie generala a creditorilor 
§3. Gajul general – garantie specializata 

Sectiunea a 2-a. Garantiile generale ale obligatiilor 

§1. Actiunea oblica 
§2. Actiunea revocatorie (pauliana) 

Sectiunea a 3-a. Garantiile personale 

§1. Fideiusiunea 
§2. Scrisoarea de garantie 
§3. Scrisoarea de confort 

Sectiunea a 4-a. Cauzele de preferinta 

§1. Privilegiile 
§2. Ipoteca 
§3. Gajul 
§4. Dreptul de retentie 

PARTEA A V-A. MODALITATILE OBLIGATIILOR. CIRCUITUL OBLIGATIILOR 

Capitolul 1. Modalitatile obligatiilor. Obligatiile complexe 

Sectiunea 1. Modalitatile obligatiilor 

§1. Modalitatile obligatiilor. Dispozitii generale 
§2. Conditia
§3. Termenul 

Sectiunea a 2-a. Obligatiile complexe 

§1. Obligatiile alternative 
§2. Obligatiile facultative 
§3. Obligatii divizibile 
§4. Obligatiile indivizibile – exceptie de la divizibilitate 
§5. Obligatiile solidare – exceptie de la divizibilitate

Capitolul 2. Transmiterea, transformarea si stingerea obligatiilor 

Sectiunea 1. Transmiterea si transformarea obligatiilor 

§1. Cesiunea de creanta 
§2. Subrogatia
§3. Preluarea de datorie 
§4. Novatia 

Sectiunea a 2-a. Modurile de stingere a obligatiilor 

§1. Consideratii privind mijloacele de stingere a obligatiilor 
§2. Plata 
§3. Subiectele platii. Imputatia platii 
§4. Compensatia 
§5. Confuziunea 
§6. Darea in plata 
§7. Imposibilitatea fortuita de executare a obligatiilor 

Detalii tehnice
Data aparitiei19 apr. 2023
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini472
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Calina Jugastru
Indisponibila
Tratat de drept procesual civil. Vol. II. Editia a 2-a - Les, Jugastru

Tratat de drept procesual civil. Vol. II. Editia a 2-a

Caile de atac. Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare. Procedurile speciale. Executarea silita. Procesul civil international
199,00 RON
Indisponibila
Tratat de drept procesual civil. Vol. II - Les

Tratat de drept procesual civil. Vol. II

Caile de atac. Procedurile speciale. Executarea silita. Procesul civil international
179,00 RON 179,00 RON

Dreptul persoanelor. Dreptul obligatiilor

secvente in actualitatea Codului civil
41,40 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
NOU
Pachet fise drept civil 2024- Gabriel Boroi;Carla Alexandra Anghelescu;Ioana Nicolae
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON