Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Obligatii

ISBN/ISSN: 978-606-27-1110-8
Editura: Hamangiu
75,00 RON
Disponibilitate: IN STOC
Teoria generala a obligatiilor civile constituie un pilon urias al dreptului civil, in jurul ei gravitand, propriu-zis, intregul drept civil. De aceea, studiul acestei arii capata o deosebita importanta si necunoasterea institutiilor sale anihileaza sansele unui student in drept de a deveni vreodata, cu adevarat, jurist.Lucrarea Drept civil. Obligatii analizeaza institutiile din materia obligatiilor in ordinea asezarii lor in Codul civil si valorifica doctrina si jurisprudenta de dupa 1 octombrie 2011, comparativ cu legislatia, doctrina si jurisprudenta corespunzatoare vechii reglementari.Cartea Drept civil. Obligatii contine si referiri bibliografice la literatura de specialitate franceza, germana si italiana privitoare la aceeasi materie.In ciuda complexitatii si dimensiunilor ariei abordate, volumul este riguros structurat, astfel incat sa faciliteze o familiarizare cat mai facila a studentilor cu principalele mecanisme din materia obligatiilor.Ioan Dorel Romosan este conferentiar universitar doctor la Facultatea de Drept a Universitatii din Oradea si avocat in Baroul Bihor.

TITLUL I. OBLIGATIA CIVILA IN SISTEMUL OBLIGATIILOR JURIDICE

Capitolul I. Notiunea de obligatie civila
Sectiunea 1. Istoric
Sectiunea a 2‑a. Definitia obligatiei civile 
Sectiunea a 3‑a. Structura obligatiei civile 

Capitolul al II‑lea. Clasificarea obligatiilor civile 
Sectiunea 1. Criterii de clasificare 
Sectiunea a 2‑a. Analiza clasificarilor

Capitolul al III‑lea. Sediul reglementarii materiei obligatiilor civile

TITLUL AL II‑LEA. CONTRACTUL – IZVOR DE OBLIGATII CIVILE 

Capitolul I. Notiunea de contract civil 
Sectiunea 1. Definitia contractului. Terminologie. Reglementare
Sectiunea a 2‑a. Clasificarea contractelor 

Capitolul al II‑lea. Incheierea contractelor 
Sectiunea 1. Consideratii introductive 
Sectiunea a 2‑a. Vointa juridica exprimata in contract. Structura. Manifestare. Rol 
Sectiunea a 3‑a. Mecanismul tehnico‑juridic al incheierii contractului. Formarea contractului 
Sectiunea a 4‑a. Momentul si locul incheierii contractului 

Capitolul al III‑lea. Interpretarea contractului civil 
Sectiunea 1. Consideratii introductive 
Sectiunea a 2‑a. Interpretarea contractului civil si reguli de interpretare 

Capitolul al IV‑lea. Efectele contractului civil intre parti 
Sectiunea 1. Forta obligatorie a contractului 
Sectiunea a 2‑a. Obligativitatea contractului intre partile contractante 

Capitolul al V‑lea. Efectele contractului fata de terti
Sectiunea 1. Principiul relativitatii efectelor contractului
Sectiunea a 2‑a. Exceptiile de la principiul res inter alios acta
Sectiunea a 3‑a. Stipulatia pentru altul (exceptie reala) 
Sectiunea a 4‑a. Simulatia – exceptie de la opozabilitatea fata de terti a contractului 

TITLUL AL III‑LEA. ACTUL JURIDIC UNILATERAL – IZVOR DE OBLIGATII CIVILE

Capitolul I. Notiuni generale
Sectiunea 1. Aspecte de ordin istoric
Sectiunea a 2‑a. Notiunea de act juridic unilateral 

Capitolul al II‑lea. Regimul juridic al actelor unilaterale 
Sectiunea 1. Conditiile de valabilitate
Sectiunea a 2‑a. Efectele actelor juridice unilaterale 

TITLUL AL IV‑LEA. FAPTUL JURIDIC LICIT – IZVOR DE OBLIGATII CIVILE 

Capitolul I. Notiunea de fapt juridic licit ca izvor de obligatii 
Sectiunea 1. Sediul materiei
Sectiunea a 2‑a. Terminologie. Semantica juridica 

Capitolul al II‑lea. Gestiunea de afaceri
Sectiunea 1. Definitie. Terminologie. Reglementare 
Sectiunea a 2‑a. Conditiile gestiunii de afaceri 
Sectiunea a 3‑a. Efectele gestiunii de afaceri 
Sectiunea a 4‑a. Proba gestiunii de afaceri 
Sectiunea a 5‑a. Natura juridica a gestiunii de afaceri 

Capitolul al III‑lea. Plata nedatorata
Sectiunea 1. Notiunea de plata nedatorata 
Sectiunea a 2‑a. Conditiile platii nedatorate
Sectiunea a 3‑a. Efectele platii nedatorate
Sectiunea a 4‑a. Actiunea in restituire 

Capitolul al IV‑lea. Imbogatirea fara justa cauza 
Sectiunea 1. Notiune. Reglementare. Definitie
Sectiunea a 2‑a. Conditiile imbogatirii fara justa cauza 
Sectiunea a 3‑a. Efectele imbogatirii fara justa cauza 
Sectiunea a 4‑a. Natura juridica a imbogatirii fara justa cauza 

TITLUL AL V‑LEA. FAPTUL JURIDIC ILICIT – IZVOR DE OBLIGATII CIVILE 

Capitolul I. Notiuni generale privind raspunderea civila delictuala
Sectiunea 1. Definitie. Terminologie. Reglementare 
Sectiunea a 2‑a. Raportul dintre raspunderea civila delictuala si raspunderea civila contractuala
Sectiunea a 3‑a. Functiile raspunderii civile delictuale
Sectiunea a 4‑a. Corelatia dintre raspunderea civila delictuala si raspunderea contractuala 
Sectiunea a 5‑a. Corelatia dintre raspunderea civila delictuala si raspunderea penala

Capitolul al II‑lea. Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie
Sectiunea 1. Notiune. Reglementare. Principii 
Sectiunea a 2‑a. Conditiile raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie 
Sectiunea a 3‑a. Clauze privind raspunderea 

Capitolul al III‑lea. Raspunderea pentru fapta altuia 
Sectiunea 1. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de minori sau de persoanele puse sub interdictie
Sectiunea a 2‑a. Raspunderea comitentilor pentru prepusi
Sectiunea a 3‑a. Corelatia formelor de raspundere pentru fapta altuia 

Capitolul al IV‑lea. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale, de lucruri sau de ruina edificiului 
Sectiunea 1. Notiuni generale 
Sectiunea a 2‑a. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale
Sectiunea a 3‑a. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri 
Sectiunea a 4‑a. Raspunderea civila delictuala pentru ruina edificiului

TITLUL AL VI‑LEA. MODALITATILE OBLIGATIILOR 

Capitolul I. Notiuni generale
Sectiunea 1. Notiunea de modalitati ale obligatiilor civile
Sectiunea a 2‑a. Reglementare. Definitii 

Capitolul al II‑lea. Conditia 
Sectiunea 1. Definitie. Clasificari 
Sectiunea a 2‑a. Efectele conditiei

Capitolul al III‑lea. Termenul
Sectiunea 1. Definitie 
Sectiunea a 2‑a. Reglementare 
Sectiunea a 3‑a. Clasificari
Sectiunea a 4‑a. Efectele termenului suspensiv 
Sectiunea a 5‑a. Renuntarea. Decaderea. Nerealizarea evenimentului 
Sectiunea a 6‑a. Stabilirea judiciara a termenului 
Sectiunea a 7‑a. Calculul termenelor

TITLUL AL VII-LEA. OBLIGATIILE COMPLEXE

Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile 
Sectiunea 1. Obligatiile divizibile 
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile indivizibile 

Capitolul al II‑lea. Obligatiile solidare 
Sectiunea 1. Notiuni generale 
Sectiunea a 2‑a. Solidaritatea activa 
Sectiunea a 3‑a. Solidaritatea pasiva

Capitolul al III‑lea. Obligatiile alternative si obligatiile facultative 
Sectiunea 1. Obligatiile alternative
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile facultative 

TITLUL AL VIII-LEA. EXECUTAREA OBLIGATIILOR CIVILE 

Capitolul I. Notiuni generale

Capitolul al II‑lea. Executarea obligatiilor civile prin plata 
Sectiunea 1. Notiunea de plata 
Sectiunea a 2‑a. Conditiile privind subiectele platii 
Sectiunea a 3‑a. Conditiile privind obiectul platii 
Sectiunea a 4‑a. Dovada platii
Sectiunea a 5‑a. Imputatia platii
Sectiunea a 6‑a. Punerea in intarziere a creditorului 

Capitolul al III‑lea. Executarea silita in natura a obligatiilor 
Sectiunea 1. Notiune. Definitie. Terminologie. Clasificari
Sectiunea a 2‑a. Executarea silita a obligatiilor de a da
Sectiunea a 3‑a. Executarea silita a obligatiilor de a face si de a nu face
Sectiunea a 4‑a. Punerea in intarziere a debitorului 

Capitolul al IV‑lea. Executarea obligatiilor civile prin echivalent (raspunderea contractuala) 
Sectiunea 1. Notiuni generale 
Sectiunea a 2‑a. Prejudiciul – conditie a raspunderii civile contractuale
Sectiunea a 3‑a. Fapta ilicita – conditie a raspunderii civile contractuale
Sectiunea a 4‑a. Raportul de cauzalitate ca element al raspunderii civile contractuale 
Sectiunea a 5‑a. Vinovatia contractuala
Sectiunea a 6‑a. Daunele‑interese
Sectiunea a 7‑a. Evaluarea prejudiciului 

Capitolul al V‑lea. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice in caz de neexecutare 
Sectiunea 1. Exceptia de neexecutare a contractului 
Sectiunea a 2‑a. Rezolutiunea si rezilierea contractelor
Sectiunea a 3‑a. Riscul contractului 

TITLUL AL IX-LEA. TRANSMISIUNEA SI TRANSFORMAREA OBLIGATIILOR 

Capitolul I. Notiuni generale

Capitolul al II‑lea. Cesiunea de creanta
Sectiunea 1. Notiune. Reglementare. Tipologie
Sectiunea a 2‑a. Trasaturile cesiunii de creanta
Sectiunea a 3‑a. Efectele cesiunii
Sectiunea a 4‑a. Cesiunea unei creante constatate printr‑un titlu nominativ sau la purtator

Capitolul al III‑lea. Subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei 
Sectiunea 1. Definitie. Feluri. Reglementare 
Sectiunea a 2‑a. Trasaturi 
Sectiunea a 3‑a. Subrogatia conventionala 
Sectiunea a 4‑a. Subrogatia legala 
Sectiunea a 5‑a. Efectele subrogatiei
Sectiunea a 6‑a. Alte efecte 

Capitolul al IV‑lea. Preluarea datoriei 
Sectiunea 1. Notiuni generale 
Sectiunea a 2‑a. Trasaturi 
Sectiunea a 3‑a. Efectele preluarii de datorie 

Capitolul al V‑lea. Cesiunea de contract
Sectiunea 1. Notiune. Reglementare
Sectiunea a 2‑a. Conditiile de valabilitate 
Sectiunea a 3‑a. Efectele cesiunii de contract 

Capitolul al VI‑lea. Novatia 
Sectiunea 1. Definitie. Feluri. Reglementare 
Sectiunea a 2‑a. Conditiile de valabilitate a novatiei 
Sectiunea a 3‑a. Efectele novatiei

TITLUL AL X-LEA. STINGEREA OBLIGATIILOR

Capitolul I. Notiuni generale

Capitolul al II‑lea. Modurile de stingere care duc la realizarea creantei 
Sectiunea 1. Compensatia 
Sectiunea a 2‑a. Confuziunea 

Capitolul al III‑lea. Moduri de stingere care nu duc la realizarea creantei 
Sectiunea 1. Remiterea de datorie
Sectiunea a 2‑a. Imposibilitatea fortuita de executare 

TITLUL AL XI-LEA. GARANTIILE OBLIGATIILOR CIVILE 

Capitolul I. Notiuni generale
Sectiunea 1. Necesitatea garantiilor
Sectiunea a 2‑a. Clasificarea garantiilor obligatiilor civile 

Capitolul al II‑lea. Garantiile generale 
Sectiunea 1. Masurile conservatorii 
Sectiunea a 2‑a. Gajul general al creditorilor 
Sectiunea a 3‑a. Actiunea oblica (subrogatorie) 
Sectiunea a 4‑a. Actiunea revocatorie (pauliana) 

Capitolul al III‑lea. Garantiile personale 
Sectiunea 1. Fideiusiunea 
Sectiunii a 2‑a. Garantiile autonome 

Capitolul al IV‑lea. Privilegiile 
Sectiunea 1. Aspecte generale 
Sectiunea a 2‑a. Opozabilitatea privilegiilor. Rangul privilegiilor 
Sectiunea a 3‑a. Concursul dintre privilegii si concursul dintre privilegii si ipoteci 
Sectiunea a 4‑a. Stingerea privilegiilor

Capitolul al V‑lea. Ipoteca
Sectiunea 1. Definitie. Sediul reglementarii. Caractere juridice 
Sectiunea a 2‑a. Obiectul si intinderea ipotecii
Sectiunea a 3‑a. Felurile ipotecii 
Sectiunea a 4‑a. Publicitatea ipotecii 
Sectiunea a 5‑a. Efectele generale ale ipotecii 
Sectiunea a 6‑a. Ipoteca imobiliara 
Sectiunea a 7‑a. Ipoteca mobiliara
Sectiunea a 8‑a. Concursul intre creditorii ipotecari
Sectiunea a 9‑a. Transmiterea si stingerea ipotecii 
Sectiunea a 10‑a. Executarea ipotecii 
Sectiunea a 11‑a. Executarea ipotecii mobiliare 
Sectiunea a 12‑a. Executarea ipotecilor imobiliare 

Capitolul al VI‑lea. Gajul 
Sectiunea 1. Notiune. Definitie. Reglementare 
Sectiunea a 2‑a. Caracterele juridice ale gajului 
Sectiunea a 3‑a. Efectele gajului 
Sectiunea a 4‑a. Stingerea si executarea gajului 
Sectiunea a 5‑a. Drept tranzitoriu

Capitolul al VII‑lea. Dreptul de retentie 
Sectiunea 1. Notiune. Reglementare 
Sectiunea a 2‑a. Fundamentul dreptului de retentie. Efecte 
Sectiunea a 3‑a. Stingerea dreptului de retentie 
Sectiunea a 4‑a. Drept tranzitoriu

Detalii tehnice
Data aparitiei25 iun. 2018
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini480
Tip coperta165x235 mm, Carte brosata
DE ACELASI AUTOR - Ioan Dorel Romosan
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON