Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Familia. Editia a 2-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-0609-8
Editura: Hamangiu
85,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Click aici Pentru a vedea ultima editie a lucrarii Drept civil. Familia

Lucrarea examineaza in detaliu dispozitiile noului Cod civil cuprinse in Cartea a II-a „Despre familie”, materia fiind organizata dupa structura codului intrat in vigoare la 1 octombrie 2011 si actualizata cu toate modificarile la zi intervenite in domeniu.

Sunt prezentate institutiile clasice ale dreptului civil al familiei – casatoria, rudenia, filiatia, adoptia, obligatia de intretinere –, dar si institutii noi, precum logodna si autoritatea parinteasca. In acest sens, este de subliniat analiza extensiva a regimurilor matrimoniale, element de noutate pe planul raporturilor patrimoniale dintre soti si de o importanta practica deosebita. De asemenea, la fiecare institutie sunt relevate judicios si normele procedurale incidente, astfel cum au fost reglementate in noul Cod de procedura civila, in vigoare din februarie 2013.

Elaborarea acestei a 2-a editii a fost determinata, in primul rand, de epuizarea editiei anterioare, precum si de modificarea semnificativa a legislatiei speciale in domeniu, mai ales Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei fiind amplu modificate si completate recent. A fost adaugat, de asemenea, un titlu nou, referitor la mediere, ca modalitate de solutionare amiabila a conflictelor de familie, iar intregul manuscris a fost completat cu noi observatii si comentarii pe marginea normelor legale incidente si imbogatit cu solutii recente din practica judiciara.
Cartea se adreseaza in primul rand studentilor, dar poate fi utila tuturor celor preocupati de domeniul raporturilor de familie.

Marieta Avram este profesor la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, titular al cursurilor de Dreptul familiei si regimuri matrimoniale, avocat in Baroul Bucuresti si a facut parte din Comisia de redactare a Proiectului noului Cod civil.

TITLUL I. INTRODUCERE IN DREPTUL CIVIL AL FAMILIEI 

Sectiunea 1. Familia. Drept si sociologie 
Sectiunea a 2-a. Notiunea de familie in sens sociologic 
Sectiunea a 3-a. Notiunea de familie in sens juridic 
Sectiunea a 4-a. Obiectul dreptului civil al familiei. Principii. Evolutia reglementarii 

TITLUL II. CASATORIA 

Capitolul I. Regimul general al casatoriei 

Sectiunea 1. Notiune, caractere si natura juridica 
Sectiunea a 2-a. Libertatea matrimoniala 

Capitolul II. Incheierea casatoriei 

Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei 
Sectiunea a 2-a. Conditiile de forma ale casatoriei 

Capitolul III. Statutul general al persoanei casatorite 

Sectiunea 1. Complexitatea efectelor casatoriei 
Sectiunea a 2-a. Statutul personal al sotilor 
Sectiunea a 3-a. Statutul patrimonial al sotilor 
Sectiunea a 4-a. Efectele casatoriei cu privire la capacitatea de exercitiu 

Capitolul IV. Desfiintarea casatoriei 

Sectiunea 1. Cazurile de nulitate (desfiintare) a casatoriei 
Sectiunea a 2-a. Aspecte de drept procesual 
Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii 

Capitolul V. Desfacerea casatoriei 

Sectiunea 1. Consideratii generale 
Sectiunea a 2-a. Cazurile de desfacere a casatoriei 
Sectiunea a 3-a. Aspecte comune privind procedura judiciara a divortului 
Sectiunea a 4-a. Efectele divortului 

TITLUL III. DREPTUL COMUN AL REGIMURILOR MATRIMONIALE 

Capitolul I. Introducere in dreptul regimurilor matrimoniale 

Sectiunea 1. Notiunea de regim matrimonial 
Sectiunea a 2-a. Fundamentul regimului matrimonial
Sectiunea a 3-a. Natura juridica a regimului matrimonial 
Sectiunea a 4-a. Principiile regimurilor matrimoniale 
Sectiunea a 5-a. Clasificarea regimurilor matrimoniale 
Sectiunea a 6-a. Reperele temporale ale regimului matrimonial 

Capitolul II. Conventia matrimoniala 

Sectiunea 1. Notiune 
Sectiunea a 2-a. Originea conventiei matrimoniale 
Sectiunea a 3-a. Natura juridica a conventiei matrimoniale. Caractere juridice 
Sectiunea a 4-a. Delimitarea conventiei matrimoniale de alte institutii 
Sectiunea a 5-a. Incheierea conventiei matrimoniale 
Sectiunea a 6-a. Desfiintarea si ineficacitatea conventiei matrimoniale 
Sectiunea a 7-a. Formalitati de publicitate. Opozabilitatea conventiei matrimoniale
Sectiunea a 8-a. Efectele conventiei matrimoniale 

Capitolul III. Regimul primar imperativ 

Sectiunea 1. Notiune. Natura juridica si trasaturi 
Sectiunea a 2-a. Regimul primar imperativ in situatia de pace conjugala 
Sectiunea a 3-a. Adaptarea regimului matrimonial in situatia de criza

TITLUL IV. REGIMURI MATRIMONIALE SECUNDARE 

Capitolul I. Regimul comunitatii legale 

Sectiunea 1. Consideratii prealabile 
Sectiunea a 2-a. Caracterizare generala
Sectiunea a 3-a. Structura (compozitia) patrimoniului fiecarui sot 
Sectiunea a 4-a. Functionarea regimului comunitatii legale 
Sectiunea a 5-a. Partajul bunurilor comune in timpul casatoriei 
Sectiunea a 6-a. Comunitatea legala a sotilor la confluenta legii societatilor 
Sectiunea a 7-a. Incetarea si lichidarea comunitatii 

Capitolul II. Regimuri matrimoniale conventionale 

Sectiunea 1. Preliminarii 
Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii conventionale
Sectiunea a 3-a. Regimul separatiei de bunuri 
Sectiunea a 4-a. Regimul participarii la achizitii

Capitolul III. Modificarea regimului matrimonial secundar 

Sectiunea 1. Reglementare 
Sectiunea a 2-a. Modificarea conventionala 
Sectiunea a 3-a. Modificarea judiciara a regimului comunitatii 

TITLUL V. RUDENIA SI AFINITATEA 

Capitolul I. Aspecte generale privind rudenia si afinitatea 

Sectiunea 1. Rudenia 
Sectiunea a 2-a. Afinitatea 

Capitolul II. Regimul general al filiatiei 

Sectiunea 1. Consideratii generale privind institutia filiatiei 
Sectiunea a 2-a. Filiatia si statutul civil al persoanei fizice 

Capitolul III. Filiatia fata de mama 

Sectiunea 1. Temeiul filiatiei fata de mama 
Sectiunea a 2-a. Modurile de stabilire a filiatiei fata de mama 

Capitolul IV. Filiatia fata de tata 

Sectiunea 1. Notiune si temei 
Sectiunea a 2-a. Timpul legal al conceptiunii copilului 
Sectiunea a 3-a. Paternitatea copilului din casatorie 
Sectiunea a 4-a. Filiatia fata de tatal din afara casatoriei 
Sectiunea a 5-a. Aspecte comune privind contestarea paternitatii neconforme cu posesia de stat 

Capitolul V. Reproducerea umana asistata medical cu un tert donator 

Sectiunea 1. Precizari prealabile 
Sectiunea a 2-a. Reglementare 
Sectiunea a 3-a. Regimul filiatiei 
Sectiunea a 4-a. Consimtamantul 
Sectiunea a 5-a. Contestarea filiatiei 
Sectiunea a 6-a. Raspunderea tatalui 
Sectiunea a 7-a. Confidentialitatea informatiilor 
Sectiunea a 8-a. Raporturile dintre tata si copil 

Capitolul VI. Situatia legala a copilului ca efect al stabilirii filiatiei

Sectiunea 1. Consideratii generale 
Sectiunea a 2-a. Drepturile si indatoririle parintesti 
Sectiunea a 3-a. Numele copilului

TITLUL VI. ADOPTIA 

Capitolul I. Consideratii introductive 

Sectiunea 1. Reglementare 
Sectiunea a 2-a. Notiunea de adoptie 
Sectiunea a 3-a. Felurile adoptiei 
Sectiunea a 4-a. Principiile adoptiei 

Capitolul II. Adoptia interna. Conditiile incuviintarii 

Sectiunea 1. Clasificarea conditiilor 
Sectiunea a 2-a. Conditii privind persoanele care pot fi adoptate 
Sectiunea a 3-a. Conditiile privind persoanele care pot adopta 
Sectiunea a 4-a. Conditii bilaterale privind adoptatorul si adoptatul 

Capitolul III. Adoptia internationala. Conditiile incuviintarii 

Sectiunea 1. Conditia speciala cu privire la persoana adoptatorului 
Sectiunea a 2-a. Conditia speciala cu privire la persoana adoptatului 

Capitolul IV. Cadrul institutional al incheierii adoptiei 

Capitolul V. Procedura adoptiei interne 

Sectiunea 1. Etapele procedurii 
Sectiunea a 2-a. Atestarea familiei sau persoanei apte sa adopte (art. 16-25 din lege) 
Sectiunea a 3-a. Intocmirea planului individualizat de protectie a copilului (art. 26-27 din lege) 
Sectiunea a 4-a. Deschiderea procedurii adoptiei 
Sectiunea a 5-a. Potrivirea dintre copil si persoana/familia adoptatoare (art. 36-39 din lege) 
Sectiunea a 6-a. Incredintarea copilului in vederea adoptiei 
Sectiunea a 7-a. Incuviintarea adoptiei de catre instanta judecatoreasca 

Capitolul VI. Procedura adoptiei internationale 

Sectiunea 1. Consideratii prealabile 
Sectiunea a 2-a. Etapele procedurii 
Sectiunea a 3-a. Incuviintarea adoptiei internationale de catre instanta 
Sectiunea a 4-a. Formalitati ulterioare incuviintarii adoptiei internationale 

Capitolul VII. Natura juridica a adoptiei 

Capitolul VIII. Efectele adoptiei 

Sectiunea 1. Data la care se produc efectele 
Sectiunea a 2-a. Efecte asupra rudeniei civile 
Sectiunea a 3-a. Raporturile dintre adoptator si adoptat. Autoritatea parinteasca 
Sectiunea a 4-a. Numele de familie al adoptatului 
Sectiunea a 5-a. Informatiile cu privire la adoptie 

Capitolul IX. Incetarea adoptiei 

Sectiunea 1. Cauzele de incetare 
Sectiunea a 2-a. Desfacerea adoptiei 
Sectiunea a 3-a. Nulitatea adoptiei 
Sectiunea a 4-a. Efectele incetarii adoptiei 

Capitolul X. Reglementari procedurale comune in materia cererilor privind adoptia 

Sectiunea 1. Competenta instantelor judecatoresti 
Sectiunea a 2-a. Natura procedurii 
Sectiunea a 3-a. Cererile privind adoptia 
Sectiunea a 4-a. Compunerea instantei 
Sectiunea a 5-a. Procedura de judecata 

Capitolul XI. Registrul national pentru adoptii 

Capitolul XII. Monitorizare si activitati postadoptie 

Sectiunea 1. Notiune 
Sectiunea a 2-a. Continut. Durata 

TITLUL VII. PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI. AUTORITATEA PARINTEASCA 

Capitolul I. Consideratii generale 

Sectiunea 1. Cadrul legal 
Sectiunea a 2-a. Notiunea de copil 
Sectiunea a 3-a. Principiile care stau la baza protectiei si promovarii drepturilor copilului 

Capitolul II. Autoritatea parinteasca 

Sectiunea 1. Notiune. Natura juridica a drepturilor parintesti 
Sectiunea a 2-a. Principiile si durata autoritatii parintesti 
Sectiunea a 3-a. Continutul autoritatii parintesti
Sectiunea a 4-a. Mecanismele de exercitare a autoritatii parintesti 
Sectiunea a 5-a. Solutionarea neintelegerilor dintre parinti 

Capitolul III. Raspunderea parintilor pentru neindeplinirea indatoririlor parintesti 

Sectiunea 1. Reglementare 
Sectiunea a 2-a. Cazurile (motivele) decaderii din drepturile parintesti 
Sectiunea a 3-a. Cine poate cere decaderea din drepturile parintesti 
Sectiunea a 4-a. Protectia copilului pana la solutionarea cererii de decadere 
Sectiunea a 5-a. Probatiunea motivelor de decadere 
Sectiunea a 6-a. Unele aspecte de procedura 
Sectiunea a 7-a. Efectele decaderii din drepturile parintesti 
Sectiunea a 8-a. Redarea exercitiului drepturilor parintesti 

TITLUL VIII OBLIGATIA LEGALA DE INTRETINERE 

Capitolul I. Aspecte generale privind obligatia de intretinere

Sectiunea 1. Reglementare. Fundament. Notiune 
Sectiunea a 2-a. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care se datoreaza 
Sectiunea a 3-a. Conditiile generale ale obligatiei de intretinere 
Sectiunea a 4-a. Executarea obligatiei de intretinere 
Sectiunea a 5-a. Caracterele juridice ale obligatiei de intretinere 

Capitolul II. Particularitati ale unor obligatii de intretinere 

Sectiunea 1. Obligatia de intretinere intre soti 
Sectiunea a 2-a. Obligatia de intretinere intre fostii soti 
Sectiunea a 3-a. Obligatia de intretinere dintre parinti si copii 

TITLUL IX. SOLUTIONAREA AMIABILA A CONFLICTELOR DE FAMILIE. MEDIEREA 

Capitolul I. Consideratii generale din perspectiva teoriei conflictelor

Sectiunea 1. Premise conceptuale 
Sectiunea a 2-a. Cadrul legal general al procedurii medierii 

Capitolul II. Medierea conflictelor de familie 

Sectiunea 1. Cadrul special privind medierea conflictelor de familie 
Sectiunea a 2-a. Particularitati privind procedura de mediere a conflictelor de familie

Detalii tehnice
Data aparitiei31 mai 2016
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini600
Editiea 2-a
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
DE ACELASI AUTOR - Marieta Avram

Drept civil. Familia. Editia a 3-a

Casatoria. Rudenia si afinitatea. Adoptia. Autoritatea parinteasca. Obligatia de intretinere. Regimurile matrimoniale
160,00 RON
Indisponibila
Autoritatea parinteasca - Marieta Avram

Autoritatea parinteasca

Intre maretie si decadere
99,00 RON 99,00 RON
Indisponibila
Credite pentru consumatori - Marian Nicolae, Ionut-Florin Popa

Credite pentru consumatori

Provocari legislative si tensiuni constitutionale romanesti
39,00 RON