Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Drepturile reale principale

ISBN/ISSN: 978-606-678-857-1
Editura: Hamangiu
53,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea de fata analizeaza institutiile specifice drepturilor reale principale, urmarind, aproape fara exceptie, logica legiuitorului cu privire la reglementarea acestei materii in Cartea a III-a „Despre bunuri” din actualul Cod civil, intrat in vigoare la 1 octombrie 2011.

Pentru o intelegere aprofundata a materialului, autorii prezinta notiunile de patrimoniu si de drepturi patrimoniale, regimul juridic al proprietatii private, cu o privire speciala asupra limitelor sale, regimul juridic al constructiilor si terenurilor, rechizitia, exproprierea si confiscarea, modurile generale de dobandire a dreptului de proprietate, modalitatile dreptului de proprietate si dezmembramintele acestuia, regimul juridic al proprietatii publice, mijloacele de aparare a drepturilor reale, posesia (in dubla sa acceptiune, ca stare de drept si stare de fapt), precum si cateva aspecte privind publicitatea imobiliara.

Capitolele sunt insotite de sectiuni practico-aplicative cuprinzand scheme recapitulative, teme de reflectie, intrebari, vocabular explicativ, precum si teste grila. Prezentarea astfel conceputa are, pe langa caracterul informativ, si un puternic caracter formativ, indemnand la analiza si servind la deprinderea si dezvoltarea unui mod de gandire independent si aplicativ.

Cartea se adreseaza cu precadere studentilor, dar si teoreticienilor si practicienilor, putand servi ca indrumator esential in intelegerea institutiei juridice a proprietatii sub toate formele sale, precum si a celorlalte drepturi reale principale.

Capitolul I. Consideratii generale privind patrimoniul si drepturile patrimoniale 

Sectiunea 1. Despre Patrimoniu 
§1. Notiunea si definirea patrimoniului 
§2. Elementele patrimoniului 
§3. Caracterele juridice ale patrimoniului 
§4. Functiile patrimoniului 

Sectiunea a 2-a. Despre drepturile patrimoniale si obligatiile reale 
§1. Notiunea si caracterizarea drepturilor reale si drepturilor de creanta 
§2. Clasificarea drepturilor reale 
§3. Notiunea si clasificarea obligatiilor reale 

Capitolul al II-lea. Dreptul de proprietate privata 

Sectiunea 1. Consideratii generale despre notiunile de proprietate si drept de proprietate 
§1. Terminologie 
§2. Reglementarea dreptului de proprietate in Constitutia Romaniei 
§3. Reglementarea dreptului de proprietate in Codul civil 
§4. Formele dreptului de proprietate 

Sectiunea a 2-a. Definitia, continutul si caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata 
§1. Definirea dreptului de proprietate 
§2. Continutul juridic al dreptului de proprietate privata 
§3. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata 

Sectiunea a 3-a. Subiectele dreptului de proprietate privata 
§1. Persoanele fizice 
§2. Persoanele juridice. Consideratii introductive 
§3. Persoanele juridice de drept privat, titulare ale dreptului de proprietate privata 
§4. Persoanele juridice de drept public, titulare ale dreptului de proprietate privata 
§5. Statul si unitatile administrativ-teritoriale ca subiecte ale dreptului de proprietate privata 

Sectiunea a 4-a. Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata. Consideratii introductive 

Sectiunea a 5-a. Limitele materiale ale exercitarii dreptului de proprietate privata 

Sectiunea a 6-a. Limitele juridice ale exercitarii dreptului de proprietate privata 
§1. Consideratii introductive. Clasificare 
§2. Limitele legale din Codul civil in vigoare si servitutile naturale si legale din vechiul Cod civil 
§3. Limitele legale au ca scop interesul public sau interesul privat 
§4. Categorii de limite legale. Precizari generale 
§5. Limitele legale cu privire la folosirea apelor 
§6. Limite legale pentru asigurarea bunei vecinatati
§7. Limita legala a dreptului de trecere 
§8. Alte limite legale reglementate de Codul civil 
§9. Limitele conventionale privind exercitarea dreptului de proprietate 
§10. Limite judiciare ale exercitarii dreptului de proprietate privata 

Capitolul al III-lea. Regimul juridic special al unor categorii de bunuri 

Sectiunea 1. Precizari introductive 

Sectiunea a 2-a. Regimul juridic al circulatiei terenurilor
§1. Precizari introductive
§2. Evolutia circulatiei juridice a terenurilor 

Sectiunea a 3-a. Regimul juridic al circulatiei constructiilor 
§1. Evolutia legislatiei privind circulatia juridica a constructiilor
§2. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
§3. Dobandirea de locuinte si alte spatii de catre persoanele fizice 

Sectiunea a 4-a. Circulatia juridica restrictiva pentru anumite categorii de bunuri 
§1. Precizari introductive 
§2. Consideratii privind regimul juridic al patrimoniului national-cultural 

Capitolul al IV-lea. Rechizitia, exproprierea pentru cauza de utilitate publica si confiscarea 

Sectiunea 1. Rechizitia, limita temporara a exercitarii dreptului de proprietate 

Sectiunea a 2-a. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica 
§1. Notiunea, reglementarea si obiectul exproprierii 
§2. Procedura exproprierii 
§3. Efectele exproprierii 
§4. Masuri de protectie a proprietarului expropriat 

Sectiunea a 3-a. Confiscarea bunurilor 

Capitolul al V-lea. Modurile generale de dobandire a dreptului de proprietate 

Sectiunea 1. Prezentare generala 
§1. Notiune. Enumerare 
§2. Clasificare 

Sectiunea a 2-a. Accesiunea ca mod de dobandire a drepturilor reale 
§1. Notiune. Clasificare 
§2. Accesiunea imobiliara naturala 
§3. Accesiunea imobiliara artificiala 
§4. Reglementarea accesiunii imobiliare artificiale in Codul civil in vigoare 
§5. Regimul juridic al lucrarilor realizate de proprietarul imobilului cu materialele altei persoane (art. 580 C. civ.) 
§6. Regimul juridic al realizarii lucrarilor autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia, cu materiale proprii 
§7. Regimul juridic al realizarii lucrarilor adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia 
§8. Intelesul notiunii de buna-credinta a autorului lucrarii 
§9. Reguli speciale aplicabile in cazul accesiunii imobiliare artificiale 
§10. Accesiunea mobiliara 

Sectiunea a 3-a. Uzucapiunea, ca mod de dobandire a drepturilor reale 
§1. Consideratii introductive 
§2. Consideratii privind reglementarea uzucapiunii in Codul civil din 1864 
§3. Consideratii privind uzucapiunea in regimul de carte funciara reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938 
§4. Uzucapiunea reglementata de Codul civil in vigoare 

Sectiunea a 4-a. Dobandirea proprietatii asupra bunurilor mobile prin posesia de buna-credinta 
§1. Consideratii introductive 
§2. Prezumtiile de proprietate si de opozabilitate fata de terti 
§3. Ipoteza reglementata in art. 937 alin. (1) C. civ. 
§4. Ipoteza reglementata in art. 937 alin. (2) C. civ. – bunul mobil pierdut ori furat 
§5. Ipoteza reglementata de art. 937 alin. (3) C. civ. 

Sectiunea a 5-a. Dobandirea proprietatii asupra fructelor de catre posesorul de buna-credinta

Sectiunea a 6-a. Ocupatiunea, traditiunea si hotararea judecatoreasca, ca modalitati de dobandire a dreptului de proprietate
§1. Ocupatiunea 
§2. Dobandirea tezaurului prin ocupatiune 
§3. Situatia bunurilor pierdute si gasite 
§4. Situatia bunurilor imobile la care proprietarul a renuntat 
§5. Situatia mostenirilor vacante 
§6. Traditiunea 
§7. Hotararea judecatoreasca 

Capitolul al VI-lea. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate

Sectiunea 1. Consideratii introductive 
§1. Notiune 
§2. Proprietatea anulabila 
§3. Proprietatea rezolubila 
§4. Proprietatea comuna 

Sectiunea a 2-a. Proprietatea comuna pe cote-parti 
§1. Notiune, caractere juridice si forme 
§2. Formele proprietatii comune 
§3. Proprietatea comuna pe cote-parti obisnuita sau temporara
§4. Regimul actelor juridice ce privesc bunul comun 

Sectiunea a 3-a. Proprietatea pe cote-parti fortata sau perpetua 
§1. Notiune 
§2. Drepturile si obligatiile coproprietarilor 
§3. Cazuri de proprietate comuna pe cote-parti fortata sau perpetua 

Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna in devalmasie 
§1. Notiune si reglementare 
§2. Dreptul de proprietate comuna in devalmasie al sotilor
§3. Modalitati de incetare 

Sectiunea a 5-a. Incetarea proprietatii comune. Partajul 
§1. Reglementari 
§2. Notiunea de partaj 
§3. Regimul juridic al partajului 
§4. Modalitatile partajului 
§5. Efectele partajului 

Sectiunea a 6-a. Proprietatea periodica

Capitolul al VII-lea. Dezmembramintele dreptului de proprietate 

Sectiunea 1. Notiunea de dezmembraminte ale dreptului de proprietate 

Sectiunea a 2-a. Dreptul de superficie 
§1. Precizari introductive 
§2. Notiunea, caracterele juridice, constituirea si stingerea dreptului de superficie in sistemul guvernat de Codul civil din 1864 
§3. Reglementarea dreptului de superficie in Codul civil

Sectiunea a 3-a. Dreptul de uzufruct 
§1. Notiunea, constituirea, obiectul si caracterele dreptului de uzufruct 
§2. Drepturile si obligatiile uzufructuarului 
§3. Drepturile si obligatiile nudului proprietar 
§4. Situatia lucrarilor si imbunatatirilor efectuate pe durata uzufructului 
§5. Dispozitii speciale aplicabile dreptului de uzufruct asupra bunurilor incorporale 
§6. Stingerea uzufructului 

Sectiunea a 4-a. Dreptul de uz si dreptul de abitatie 
§1. Consideratii generale 
§2. Dreptul de uz 
§3. Dreptul de abitatie 

Sectiunea a 5-a. Dreptul de servitute 
§1. Notiunea, constituirea si caracterele dreptului de servitute 
§2. Clasificarea servitutilor 
§3. Exercitarea dreptului de servitute 
§4. Stingerea dreptului de servitute 

Capitolul al VIII-lea. Mijloace juridice civile de aparare a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale 

Sectiunea 1. Notiune si categorii de mijloace juridice de aparare a drepturilor reale 
§1. Consideratii introductive 
§2. Categorii de mijloace juridice de drept civil pentru apararea drepturilor reale principale 

Sectiunea a 2-a. Actiunea in revendicare 
§1. Notiunea, caracterele juridice si efectele actiunii in revendicare 
§2. Actiunea in revendicare imobiliara 
§3. Actiunea in revendicare mobiliara 
§4. Efectele admiterii actiunii in revendicare 

Sectiunea a 3-a. Actiunea negatorie, actiunea confesorie, actiunea in granituire 
§1. Actiunea negatorie 
§2. Actiunile confesorii 
§3. Actiunea in granituire 

Capitolul al IX-lea. Dreptul de proprietate publica 

Sectiunea 1. Reglementarea, notiunea, caracterele juridice si titularii dreptului de proprietate publica 
§1. Reglementare 
§2. Notiune 
§3. Titularii dreptului de proprietate publica 
§4. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publica 

Sectiunea a 2-a. Domeniul public 
§1. Notiunile de bunuri domeniale si de domeniu public 
§2. Criterii de cuprindere a bunurilor in domeniul public 
§3. Bunuri ce apartin domeniului public 
§4. Clasificarea domeniului public 

Sectiunea a 3-a. Modurile de dobandire si de stingere a dreptului de proprietate publica 
§1. Moduri de dobandire 
§2. Moduri de stingere a dreptului de proprietate publica 

Sectiunea a 4-a. Exercitarea dreptului de proprietate publica 
§1. Consideratii generale 
§2. Dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publica 
§3. Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publica 
§4. Dreptul de folosinta asupra bunurilor proprietate publica 
§5. Inchirierea bunurilor proprietate publica 

Capitolul al X-lea. Posesia ca stare de fapt 

Sectiunea 1. Reglementare, notiune, elemente constitutive, dovada posesiei 
§1. Reglementare 
§2. Notiune 
§3. Posesia, comparativ cu dreptul de proprietate si detentia precara 
§4. Elemente constitutive 
§5. Dovada posesiei 

Sectiunea a 2-a. Dobandirea si incetarea posesiei 
§1. Dobandirea posesiei 
§2. Incetarea posesiei

Sectiunea a 3-a. Viciile posesiei 
§1. Discontinuitatea posesiei 
§2. Violenta 
§3. Clandestinitatea 

Sectiunea a 4-a. Detentia precara 
§1. Notiune si caractere juridice 
§2. Intervertirea precaritatii in posesie 

Sectiunea a 5-a. Efectele posesiei utile si actiunile posesorii 
§1. Efectele posesiei utile 
§2. Actiunile posesorii 

Capitolul al XI-lea. Publicitatea drepturilor reale imobiliare 

§1. Notiune si obiective 
§2. Functiile publicitatii imobiliare 
§3. Sisteme de publicitate imobiliara existente in Romania 
§4. Sistemul de publicitate imobiliara potrivit Legii nr. 7/1996 si Codului civil 
§5. Regimul juridic general al cadastrului si al publicitatii imobiliare 
§6. Cartea funciara 
§7. Inscrierile in cartea funciara 
§8. Actiunile de carte funciara 

Barem grile 

Index  

Detalii tehnice
Data aparitiei11 nov. 2013
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini392
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Iosif R. Urs