Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Drepturi reale principale

ISBN/ISSN: 978-606-678-726-0
Editura: Hamangiu
120,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea de fata analizeaza institutiile specifice teoriei drepturilor reale principale, asa cum sunt reglementate in Cartea a III-a, „Despre bunuri” din actualul Cod civil, recurgand, cand a fost cazul, la examinarea comparativa cu vechiul Cod civil.

Pentru o intelegere aprofundata a acestei ramuri a dreptului civil, autoarea realizeaza o prezentare detaliata a tuturor aspectelor importante: notiunea de patrimoniu – notand inovatiile aduse de actuala reglementare –, clasificarea bunurilor, delimitarea drepturilor patrimoniale de cele de creanta, dobandirea drepturilor reale, posesia, regimul juridic al proprietatii private, cu o privire speciala asupra limitelor sale, regimul juridic al proprietatii publice, modalitatile dreptului de proprietate precum si dezmembramintele acestuia, publicitatea imobiliara. Sunt tratate aparte regimul juridic al constructiilor si al terenurilor, precum si modalitatile de aparare a dreptului de proprietate privata.

Cartea se adreseaza studentilor si practicienilor, oferind solutii problemelor frecvent ivite in practica, atat prin marcarea opiniilor proprii autoarei, cat si prin numeroasele trimiteri la doctrina si practica judecatoreasca.

Irina Sferdian este conferentiar la Facultatea de drept a Universitatii de Vest din Timisoara si a mai publicat Drept civil. Drepturile reale principale (2001), in coautorat cu Ion Lula, Contractul de asigurare de bunuri (2004), Dreptul asigurarilor (2007 si 2009), a coordonat volumul colectiv Libertatea contractuala. Limite legale si garantii procesuale (2013) impreuna cu Florin Mangu si a publicat peste 30 de studii de drept civil in reviste de prestigiu.

CAPITOLUL I. PATRIMONIUL 

Sectiunea 1. Notiunea de patrimoniu 

Sectiunea a 2-a. Teoriile clasice asupra patrimoniului 
1. Teoria personalista 
2. Teoria patrimoniului de afectatiune

Sectiunea a 3-a. Patrimoniul ca universalitate juridica 
1. Trasaturile universalitatii juridice
2. Subrogatia reala cu titlu particular 

Sectiunea a 4-a. Teoria moderna a patrimoniului 
1. Divizibilitatea patrimoniului. Patrimoniul de afectatiune ca masa patrimoniala 
2. Transferul intrapatrimonial. Notiune 
3. Patrimoniul ca garantie comuna a creditorilor. Drepturile creditorilor asupra patrimoniilor de afectatiune 
4. Masa patrimoniala fiduciara 

CAPITOLUL al II-lea. BUNURILE 

Sectiunea 1. Dubla acceptiune a notiunii de bun

Sectiunea a 2-a. Definitia bunurilor

Sectiunea a 3-a. Clasificarea bunurilor 
1. Bunurile mobile si bunurile imobile 
2. Bunurile fungibile si bunurile nefungibile 
3. Bunurile consumptibile si bunurile neconsumptibile 
4. Bunurile divizibile si bunurile indivizibile 
5. Bunurile principale si bunurile accesorii

Sectiunea a 4-a. Produsele bunurilor
1. Fructele bunului 
2. Productele bunului 
3. Dobandirea fructelor si a productelor 

CAPITOLUL al III-lea. CLASIFICAREA DREPTURILOR PATRIMONIALE 

Sectiunea 1. Drepturile reale si drepturile de creanta 
1. Natura juridica si trasaturile comune ale drepturilor reale si ale drepturilor de creanta
2. Drepturile reale asupra bunului altuia – veritabile drepturi reale? 
3. Criterii de distinctie intre drepturile patrimoniale 

Sectiunea a 2-a. Drepturile potestative, categorie sui generis de drepturi patrimoniale 
1. Notiunea de drept potestativ 
2. Clasificarea drepturilor potestative 
3. Drepturile de optiune, specie a drepturilor potestative 

Sectiunea a 3-a. Obligatiile propter rem si obligatiile scriptae in rem 
1. Obligatiile propter rem. Notiune si trasaturi 
2. Izvorul obligatiei propter rem de natura civila 
3. Caracterul accesoriu al obligatiei propter rem 
4. Caracterul intuitu rei al obligatiei propter rem 
5. Caracterul perpetuu si abandonul obligatiilor propter rem 
6. Obligatia reala versus obligatia personala 
7. Distinctia dintre obligatiile propter rem civile si servitutile administrative. Obligatiile propter rem de natura administrativa 
8. Distinctia intre obligatiile propter rem civile si servitutile civile
9. Unele obligatii propter rem in reglementarea Codului civil si a unor legi speciale 
10. Obligatiile scriptae in rem 

CAPITOLUL al IV-lea. DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATA 

Sectiunea 1. Notiune. Prerogative. Caractere juridice
1. Usus, fructus si abusus – prerogative definitorii pentru dreptul de proprietate
2. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate 
3. Exercitarea prerogativelor proprietatii poate fi limitata legal sau conventional 
4. Dreptul de proprietate este susceptibil de modalitati si dezmembraminte 

CAPITOLUL al V-lea. LIMITELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA 

Sectiunea 1. Limitele legale ale dreptului de proprietate privata 
Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Limitele materiale, in interes privat, ale dreptului de proprietate privata 
1. Corporalitatea bunului, element determinant pentru limitele materiale ale proprietatii private
2. Proprietatea asupra spatiului aflat deasupra terenului 
3. Proprietatea asupra subsolului terenului 
4. Situatia terenurilor cu ape 

Sectiunea a 3-a. Limite legale, in interes privat, ale dreptului de proprietate privata, impuse de protectia mediului si buna vecinatate 
1. Vecinatatea, sursa de limitare in exercitiul proprietatii 
2. Limite impuse in modul de folosire a apelor 
3. Picatura stresinii
4. Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii 
5. Distanta minima pentru arbori 
6. Vederea asupra proprietatii vecinului 
7. Distanta minima pentru fereastra de vedere 
8. Fereastra de lumina 
9. Dreptul de trecere 
10. Starea de necesitate, cauza care justifica folosirea sau distrugerea bunului altuia

Sectiunea a 4-a. Limite conventionale, in interes privat, ale dreptului de proprietate privata. Clauza de inalienabilitate
1. Consideratii generale 
2. Notiunea, domeniul de aplicare si conditiile clauzei de inalienabilitate 
3. Opozabilitatea clauzei de inalienabilitate 
4. Sanctiunea lipsei de publicitate a clauzei de inalienabilitate 
5. Sanctiunile nerespectarii clauzei de inalienabilitate 

Sectiunea a 5-a. Limite judiciare ale dreptului de proprietate impuse de inconvenientele de vecinatate 

Sectiunea a 6-a. Limite legale ale dreptului de proprietate impuse prin legi speciale, in interes public. Servitutile administrative

Sectiunea a 7-a. Rechizitia 
1. Notiune. Sediul reglementarii 
2. Obiectul rechizitiei 
3. Procedura rechizitiei 
4. Restituirea bunurilor si plata despagubirii 

Sectiunea a 8-a. Stingerea dreptului de proprietate privata prin expropriere pentru cauza de utilitate publica 
1. Sediul materiei 
2. Principiile exproprierii 
3. Obiectul exproprierii 
4. Procedura exproprierii 
5. Efectele juridice ale exproprierii 
6. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in vederea realizarii unor obiective de interes national, judetean si local 

Sectiunea a 9-a. Confiscarea 

CAPITOLUL al VI-lea. REGIMUL JURIDIC AL UNOR CATEGORII DE IMOBILE 

Sectiunea 1. Regimul juridic al terenurilor 
1. Principiul liberei circulatii a terenurilor in Romania 
2. Restrictiile legale ale liberei circulatii a terenurilor
3. Regimul folosintei terenurilor pentru productia agricola si silvica. Obligatii propter rem 
4. Folosirea temporara sau definitiva a terenurilor in alte scopuri decat productia agricola si silvica 

Sectiunea a 2-a. Regimul juridic al constructiilor
1. Regimul juridic al realizarii si desfiintarii constructiilor 
2. Dobandirea de locuinte in temeiul unor legi speciale 
3. Regimul juridic al monumentelor istorice 

CAPITOLUL al VII-lea. DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICA 

Sectiunea 1. Notiunea, obiectul si caracterele juridice ale dreptului de proprietate publica 
1. Aproprierea comunitara si aproprierea privata
2. Definitia proprietatii publice 
3. Obiectul proprietatii publice 
4. Caracterele dreptului de proprietate publica 

Sectiunea a 2-a. Utilizarea domeniului public 

Sectiunea a 3-a. Limitele exercitarii dreptului de proprietate publica 

Sectiunea a 4-a. Dobandirea dreptului de proprietate publica 

Sectiunea a 5-a. Stingerea dreptului de proprietate publica 

Sectiunea a 6-a. Apararea dreptului de proprietate publica si a drepturilor reale corespunzatoare proprietatii publice 
1. Apararea dreptului de proprietate publica 
2. Apararea drepturilor reale corespunzatoare proprietatii publice 

Sectiunea a 7-a. Dreptul de administrare a bunurilor proprietate publica 
1. Notiune 
2. Constituirea dreptului de administrare
3. Titularii dreptului de administrare 
4. Natura juridica a dreptului de administrare 
5. Caracterele juridice ale dreptului de administrare a bunurilor proprietate publica 
6. Continutul juridic al dreptului de administrare a bunurilor proprietate publica 
7. Incetarea dreptului de administrare 

Sectiunea a 8-a. Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publica 
1. Notiune si sediul reglementarii 
2. Obiectul dreptului de concesiune 
3. Titularii dreptului de concesiune 
4. Continutul contractului de concesiune 
5. Caracterele juridice ale contractului de concesiune 
6. Caracterele juridice ale dreptului de concesiune si regimul sau juridic 
7. Incetarea contractului de concesiune 

Sectiunea a 9-a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit asupra bunurilor proprietate publica 
1. Notiunea si sediul reglementarii 
2. Constituirea dreptului de folosinta gratuita
3. Caracterele juridice ale dreptului de folosinta gratuita 
4. Continutul juridic al dreptului de folosinta gratuita 
5. Incetarea dreptului de folosinta gratuita 

CAPITOLUL al VIII-lea. POSESIA 

Sectiunea 1. Notiunea si fundamentul posesiei 
1. Notiune 
2. Fundamentul posesiei 

Sectiunea a 2-a. Elementele definitorii ale posesiei ca stare de fapt 
1. Bunurile ce pot fi posedate 
2. Structura posesiei 
3. Protectia juridica acordata posesiei ca stare de fapt 

Sectiunea a 3-a. Coposesia, modalitate a posesiei 

Sectiunea a 4-a. Dovada, dobandirea si incetarea posesiei 
1. Dovada posesiei 
2. Dobandirea posesiei 
3. Pastrarea posesiei 
4. Incetarea posesiei 

Sectiunea a 5-a. Precaritatea 
1. Notiunea de precaritate 
2. Caracterele precaritatii 
3. Detentorii precari 
4. Categorii de detentori precari
5. Actele de simpla ingaduinta 
6. Cazurile de intervertire a precaritatii 

Sectiunea a 6-a. Viciile posesiei 

Sectiunea a 7-a. Efectele posesiei 
1. Posesia creeaza o prezumtie de proprietate in favoarea posesorului 
2. Posesorul de buna-credinta dobandeste proprietatea fructelor bunului pe care il poseda 

Sectiunea a 8-a. Protectia juridica a posesiei pe calea actiunilor posesorii
1. Sediul materiei 
2. Caracterele juridice ale actiunilor posesorii 
3. Tulburarea si deposedarea, temeiuri ale actiunilor posesorii 
4. Actiunea posesorie generala sau in complangere 
5. Actiunea posesorie speciala sau in reintegrare 
6. Luarea masurilor pentru conservarea bunului posedat 

CAPITOLUL al IX-lea. MODALITATILE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA 

Sectiunea 1. Notiunea si tipologia modalitatilor dreptului de proprietate privata 
1. Notiunea de modalitate a dreptului de proprietate privata
2. Proprietatea conditionala, modalitate a dreptului de proprietate privata, distincta de coproprietate 
3. Formele proprietatii comune 
4. Prezumtia de coproprietate 

Sectiunea a 2-a. Coproprietatea obisnuita 
1. Trasaturile coproprietatii obisnuite 
2. Intinderea cotelor-parti in coproprietatea obisnuita 
3. Folosinta bunului comun
4. Drepturile si obligatiile coproprietarilor asupra fructelor produse de bunul comun 
5. Partajul de folosinta 
6. Actele de conservare exercitate asupra bunului comun 
7. Actele de administrare asupra bunului comun 
8. Autorizarea instantei pentru incheierea unui act de administrare 
9. Actele de dispozitie asupra bunului comun 
10. Sanctionarea nerespectarii regulilor pentru incheierea valabila a actelor de administrare si de dispozitie 
11. Contractele de administrare a coproprietatii 

Sectiunea a 3-a. Coproprietatea fortata 
1. Notiunea de coproprietate fortata 
2. Regimul juridic general al coproprietatii fortate 
3. Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente 

Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna in devalmasie
1. Notiunea, izvorul si trasaturile proprietatii comune in devalmasie
2. Exercitarea dreptului de proprietate devalmasa 

Sectiunea a 5-a. Incetarea proprietatii comune pe cote-parti. Partajul 
1. Dreptul de a sista coproprietatea 
2. Felurile partajului 
3. Imparteala partilor comune ale cladirilor 
4. Conventiile privitoare la suspendarea partajului 
5. Suspendarea pronuntarii partajului prin hotarare judecatoreasca 
6. Conditiile speciale privind capacitatea de exercitiu a coproprietarilor la partaj 
7. Inadmisibilitatea partajului in cazul uzucapiunii 
8. Reguli privitoare la modul de impartire 
9. Suportarea datoriilor nascute in legatura cu bunul comun 
10. Executarea silita privitoare la bunul comun 
11. Efectele juridice ale partajului 
12. Opozabilitatea unor acte juridice incheiate de un coproprietar cu privire la bunul comun 
13. Stramutarea garantiilor constituite de un coproprietar asupra cotei sale parti de drept 
14. Garantia pentru evictiune si vicii ascunse 
15. Desfiintarea partajului

Sectiunea a 6-a. Proprietatea periodica 
1. Notiunea de proprietate periodica 
2. Temeiul proprietatii periodice 
3. Exercitarea dreptului de proprietate periodica 
4. Sanctiunea nerespectarii obligatiilor de catre titularul proprietatii periodice 
5. Incetarea proprietatii periodice 

CAPITOLUL al X-lea. MODURILE DE DOBANDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA 

Sectiunea 1. Notiunea si clasificarea modurilor de dobandire a dreptului de proprietate privata
1. Ce intelegem prin modurile de dobandire a dreptului de proprietate privata
2. Clasificarea modurilor de dobandire a dreptului de proprietate si a altor drepturi reale 

Sectiunea a 2-a. Dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune 
1. Notiunea. Sediul materiei 
2. Tipuri de uzucapiune 
3. Domeniul de aplicatie
4. Uzucapiunea in sistemul Codului civil din 1864
5. Uzucapiunea in regim de carte funciara conform reglementarii cuprinse in Decretul-lege nr. 115/1938 
6. Uzucapiunea in sistemul noilor carti funciare, conform reglementarii cuprinse in Legea nr. 7/1996
7. Uzucapiunea in Codul civil actual

Sectiunea a 3-a. Dobandirea proprietatii bunurilor mobile prin posesia de buna-credinta 
1. Prezumtiile generate de posesia bunului mobil 
2. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta in ipoteza prevazuta de art. 937 alin. (1) C. civ. 
3. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta in ipoteza prevazuta de art. 937 alin. (2) C. civ.
4. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta in temeiul art. 937 alin. (3) C. civ. 

Sectiunea a 4-a. Dobandirea proprietatii pe temeiul aparentei in drept
1. Reglementarea aparentei in drept 
2. Notiunea de aparenta 
3. Elementele constitutive pentru aplicarea teoriei aparentei 
4. Efectele teoriei aparentei 

Sectiunea a 5-a. Dobandirea dreptului de proprietate prin ocupatiune 
1. Notiune. Sediul reglementarii 
2. Caracterul originar al dobandirii dreptului de proprietate prin ocupatiune 
3. Lucrurile care constituie obiectul ocupatiunii 
4. Bunurile abandonate ca obiect al ocupatiunii 
5. Bunurile imobile nu pot face obiectul ocupatiunii 
6. Situatia bunurilor pierdute 
7. Situatia bunului gasit intr-un loc public 
8. Situatia speciala a vehiculelor fara stapan sau abandonate 
9. Drepturile asupra tezaurului gasit

Sectiunea a 6-a. Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune 
1. Sensurile notiunii de accesiune 
2. Formele accesiunii 
3. Accesiunea imobiliara naturala 
4. Accesiunea imobiliara artificiala 
5. Accesiunea mobiliara 

Sectiunea a 7-a. Hotararea judecatoreasca ca mod de dobandire a dreptului de proprietate

Sectiunea a 8-a. Dobandirea dreptului de proprietate prin traditiune

CAPITOLUL al XI-lea. DEZMEMBRAMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA 

Sectiunea 1. Teoria dezmembrarii dreptului de proprietate 
1. Continutul dreptului de proprietate ca reper pentru teoria dezmembrarii
2. Posesia ca obiectivare a dezmembramintelor dreptului de proprietate 
3. Opozabilitate si relativitate in cazul dezmembramintelor dreptului de proprietate 
4. Iura in re aliena in teoria neopersonalista

Sectiunea a 2-a. Dreptul de uzufruct 
1. Notiunea si caracterele juridice ale dreptului de uzufruct 
2. Constituirea uzufructului 
3. Obiectul uzufructului 
4. Extinderea uzufructului asupra bunurilor accesorii 
5. Durata uzufructului 
6. Apararea dreptului de uzufruct 
7. Prerogativele uzufructuarului 
8. Obligatiile uzufructuarului 
9. Uzufructul asupra unei universalitati de fapt 
10. Uzufructul creantelor 
11. Uzufructul asupra rentei viagere 
12. Uzufructul asupra valorilor mobiliare 
13. Drepturile si obligatiile nudului proprietar 
14. Stingerea uzufructului 
15. Lichidarea uzufructului

Sectiunea a 3-a. Dreptul de uz si dreptul de abitatie 
1. Caracteristici comune 
2. Dreptul de uz 
3. Dreptul de abitatie 

Sectiunea a 4-a. Dreptul de superficie 
1. Definitia dreptului de superficie 
2. Natura juridica a dreptului de superficie 
3. Superficia incipienta – modalitate a dreptului de superficie 
4. Situatia particulara a superficiei sub forma dreptului de supraetajare
5. Dobandirea superficiei 
6. Durata dreptului de superficie 
7. Intinderea si exercitarea dreptului de superficie 
8. Apararea dreptului de superficie
9. Incetarea superficiei 

Sectiunea a 5-a. Dreptul de servitute 
1. Notiunea si caracterele juridice ale dreptului de servitute 
2. Clasificarea servitutilor 
3. Constituirea dreptului de servitute 
4. Exercitarea dreptului de servitute 
5. Stingerea servitutilor 

CAPITOLUL al XII-lea. APARAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA. REVENDICAREA IMOBILIARA 

Sectiunea 1. Actiunile petitorii 
1. Notiunea si clasificarea actiunilor petitorii 
2. Actiunea negatorie 

Sectiunea a 2-a. Actiunea in revendicare imobiliara 
1. Notiunea, caracterele si conditiile actiunii in revendicare 
2. Regimul de drept comun al actiunii in revendicare imobiliara 
3. Regimul special al actiunii in revendicare imobiliara 

CAPITOLUL al XIII-lea. PUBLICITATEA IMOBILIARA 

Sectiunea 1. Consideratii introductive 
1. Notiunea si necesitatea publicitatii imobiliare 
2. Forme de publicitate 
3. Functiile publicitatii imobiliare 
4. Sisteme de publicitate imobiliara 
5. Sistemele de publicitate imobiliara in Romania si evolutia lor

Sectiunea a 2-a. Regimul juridic general al cadastrului 
1. Notiunea si functiile cadastrului 
2. Documentele tehnice ale cadastrului 
3. Cadrul institutional al activitatii de cadastru  

Sectiunea a 3-a. Cartile funciare  
1. Notiunea de imobil in sistemul cartilor funciare 
2. Notiunea si obiectul cartii funciare 
3. Alcatuirea cartii funciare 
4. Principiile cartii funciare 

Sectiunea a 4-a. Inscrierile in cartea funciara 
1. Clasificarea inscrierilor 
2. Intabularea in cartea funciara  
3. Inscrierea provizorie in cartea funciara 
4. Notarea in cartea funciara 
5. Actiunile de carte funciara 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei13 sept. 2013
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini808
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
In curand
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON 229,50 RON