Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Drepturile reale principale. Editia a 5-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-2386-6
Editura: Hamangiu
150,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Sub semnatura bine cunoscuta a Profesorului Corneliu Birsan, lucrarea Drept civil. Drepturile reale principale analizeaza in detaliu regimul juridic al bunurilor, reglementat de Cartea a III-a a Codului civil in vigoare.

In succesiunea indicata de Codul civil, sunt tratate toate aspectele importante privind drepturile reale: notiune si clasificare, delimitarea fata de drepturile de creanta, dobandirea drepturilor reale, regimul juridic al proprietatii private si cel al proprietatii publice, modalitatile juridice, limitele si apararea dreptului de proprietate, dezmembramintele dreptului de proprietate (superficia, uzufructul, uzul si abitatia, servitutile), posesia si publicitatea drepturilor reale.

Comentariile si opiniile autorului sunt insotite de numeroase trimiteri la literatura de specialitate si la solutii din jurisprudenta nationala si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, iar acolo unde cazul, prezentarea institutiilor este realizata prin compararea dispozitiilor noului Cod civil cu cele anterioare in materie, tinand seama de faptul ca unele dintre acestea din urma inca se mai aplica actelor si faptelor nascute sub imperiul lor.

Aceasta a 5-a editie a cartii Drept civil. Drepturile reale principale a fost revizuita si actualizata la data de 1 octombrie 2023, fiind avute in vedere modificarile legislatiei speciale mentionate in cuprinsul cursului, dar si doctrina si practica judiciara publicate dupa aparitia editiei anterioare.

Capitolul I. Patrimoniul. Notiune. Caractere juridice. Functii 

Sectiunea 1. Notiunea de patrimoniu 

Sectiunea a 2-a. Caracterele juridice ale patrimoniului 

Sectiunea a 3-a. Functiile patrimoniului 

Capitolul al II-lea. Drepturile reale si drepturile de creanta. Categorii intermediare. Clasificarea drepturilor reale 

Sectiunea 1. Drepturile reale si drepturile de creanta 

Sectiunea a 2-a. Categorii juridice intermediare 

Sectiunea a 3-a. Clasificarea drepturilor reale 

Capitolul al III-lea. Dreptul de proprietate. Definitie. Caractere juridice. Continut. Conditii generale de exercitare 

Sectiunea 1. Definitia dreptului de proprietate 

Sectiunea a 2-a. Continutul juridic al dreptului de proprietate 

Sectiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate 

Capitolul al IV-lea. Dreptul de proprietate privata 

Sectiunea 1. Notiuni generale. Definitie 

Sectiunea a 2-a. Subiectele dreptului de proprietate privata

§1. Persoanele fizice ca subiecte ale dreptului de proprietate privata; obiectele acestui drept

§2. Persoanele juridice de drept privat

§3. Statul si unitatile sale administrativ-teritoriale ca subiecte ale dreptului de proprietate privata

Sectiunea a 3-a. Continutul si limitele dreptului de proprietate privata

§1. Consideratii generale

§2. Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata

Sectiunea a 4-a. Regimul juridic al unor categorii de bunuri proprietate privata 

§1. Consideratii generale

§2. Regimul juridic al realizarii si al desfiintarii constructiilor

§3. Dobandirea de locuinte si alte spatii in proprietate privata

§4. Circulatia juridica a constructiilor

§5. Regimul folosintei terenurilor pentru productia agricola si silvica. Organizarea si amenajarea teritoriului agricol

§6. Circulatia juridica a terenurilor

§7. Regimul juridic al bunurilor din patrimoniul cultural national

§8. Limitari temporare sau definitive ale folosintei unor bunuri in situatii speciale. Rechizitia unor bunuri

Sectiunea a 5-a. Stingerea dreptului de proprietate privata. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

§1. Principii generale

§2. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Sectiunea a 6-a. Abuzul de drept in materia dreptului de proprietate privata 

Capitolul al V-lea. Dreptul de proprietate publica 

Sectiunea 1. Consideratii generale. Reglementare 

Sectiunea a 2-a. Definitia dreptului de proprietate publica. Subiectele, continutul si obiectul sau 

Sectiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publica si limitele exercitarii sale 

§1. Caractere juridice

§2. Limitele exercitarii dreptului de proprietate publica

Sectiunea a 4-a. Exercitarea dreptului de proprietate publica 

§1. Precizari preliminare

§2. Dreptul de administrare

§3. Concesionarea bunurilor proprietate publica

§4. Inchirierea bunurilor proprietate publica

§5. Darea in folosinta cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate publica

Sectiunea a 5-a. Incetarea dreptului de proprietate publica 

Capitolul al VI-lea. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate 

Sectiunea 1. Notiuni generale. Enumerare

Sectiunea a 2-a. Proprietatea comuna pe cote-parti 

§1. Consideratii generale

§2. Coproprietatea obisnuita

§3. Coproprietatea fortata

Sectiunea a 3-a. Proprietatea comuna in devalmasie 

Sectiunea a 4-a. Incetarea proprietatii comune 

Sectiunea a 5-a. Comparatie intre proprietatea comuna pe cote-parti si proprietatea comuna in devalmasie 

Sectiunea a 6-a. Proprietatea periodica 

Capitolul al VII-lea. Dezmembramintele dreptului de proprietate

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Dreptul de superficie 

§1. Dreptul de superficie in sistemul anterior intrarii in vigoare a noului Cod civil

§2. Dreptul de superficie in noul Cod civil

Sectiunea a 3-a. Dreptul de uzufruct

§1. Definitie. Caractere juridice. Constituire. Obiect

§2. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar

§3. Stingerea uzufructului

Sectiunea a 4-a. Dreptul de uz si dreptul de abitatie

Sectiunea a 5-a. Dreptul de servitute  

§1. Consideratii generale

§2. Clasificarea servitutilor

§3. Constituirea servitutilor

§4. Exercitarea servitutilor. Drepturile si obligatiile proprietarilor

§5. Stingerea servitutilor

Capitolul al VIII-lea. Apararea dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale principale 

Sectiunea 1. Consideratii generale

Sectiunea a 2-a. Actiunea in revendicare intemeiata pe dreptul de proprietate privata 

§1. Definitie. Caracterizare generala

§2. Categorii ale actiunii in revendicare

Sectiunea a 3-a. Regimul juridic comun al actiunii in revendicare

§1. Precizari prealabile

§2. Actiunea in revendicare imobiliara

§3. Actiunea in revendicare mobiliara

§4. Efectele actiunii in revendicare

Sectiunea a 4-a. Alte actiuni reale de aparare a dreptului de proprietate privata si a dezmembramintelor sale 

§1. Actiunea negatorie

§2. Actiunile confesorii

§3. Actiunea in granituire

Sectiunea a 5-a. Actiunea in revendicare a dreptului de proprietate publica si a drepturilor reale corespunzatoare proprietatii publice

§1. Actiunea in revendicare a dreptului de proprietate publica

§2. Actiunea in revendicare a drepturilor reale corespunzatoare dreptului de proprietate publica

Capitolul al IX-lea. Posesia 

Sectiunea 1. Notiuni generale 

Sectiunea a 2-a. Dobandirea si pierderea posesiei

§1. Dobandirea posesiei

§2. Pierderea posesiei

Sectiunea a 3-a. Viciile posesiei 

§1. Consideratii generale

§2. Discontinuitatea posesiei

§3. Violenta

§4. Clandestinitatea

§5. Precaritatea

Sectiunea a 4-a. Efectele posesiei 

§1. Consideratii generale

§2. Posesia creeaza o prezumtie de proprietate

§3. Protejarea posesiei prin actiunile posesorii

Capitolul al X-lea. Modurile de dobandire a drepturilor reale principale 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Accesiunea ca mod de dobandire a drepturilor reale 

§1. Consideratii generale

§2. Accesiunea imobiliara naturala

§3. Accesiunea imobiliara artificiala

§4. Accesiunea mobiliara

Sectiunea a 3-a. Uzucapiunea (prescriptia achizitiva) ca mod de dobandire a drepturilor reale 

§1. Consideratii generale

§2. Uzucapiunea in sistemul fostului Cod civil de la 1864

§3. Uzucapiunea in noul Cod civil

Sectiunea a 4-a. Dobandirea proprietatii bunurilor mobile prin posesia de buna-credinta 

§1. Consideratii generale

§2. Conditiile dobandirii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile prin posesia de buna-credinta

§3. Situatia dobandirii bunului mobil pierdut ori furat

§4. Probleme privitoare la aplicarea art. 937 C. civ. 

Sectiunea a 5-a. Dobandirea proprietatii fructelor de catre posesorul de buna-credinta 

§1. Consideratii generale

§2. Conditiile si justificarea dobandirii fructelor de catre posesorul de buna-credinta. Situatia posesorului de rea-credinta

Sectiunea a 6-a. Ocupatiunea, traditiunea si hotararea judecatoreasca 

§1. Ocupatiunea

§2. Traditiunea (predarea materiala) ca mod de dobandire a drepturilor reale

§3. Hotararea judecatoreasca, mod de dobandire a drepturilor reale

Capitolul al XI-lea. Publicitatea dobandirii drepturilor reale imobiliare 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Problema sistemelor de publicitate imobiliara 

§1. Sistemul de publicitate imobiliara al transcriptiunilor si inscriptiunilor

§2. Sistemul de publicitate bazat pe cartea funciara

Sectiunea a 3-a. Publicitatea imobiliara in sistemul Legii nr. 7/1996

Sectiunea a 4-a. Publicitatea imobiliara in sistemul noului Cod civil 

§1. Consideratii generale

§2. Inscrierea drepturilor tabulare

§3. Notarea in cartea funciara a unor drepturi, fapte si raporturi juridice

§4. Rectificarea inscrierilor de carte funciara

Detalii tehnice
Data aparitiei20 nov. 2023
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini560
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si

Drept procesual civil. Editia a 6-a

Partea generala. Judecata in fata primei instante. Judecata in caile de atac. Proceduri speciale. Executarea silita
480,00 RON
-15%
Indisponibila
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***
DE ACELASI AUTOR - Corneliu Birsan