Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Curs selectiv pentru licenta. Teste. Editia a 5-a

ISBN/ISSN: 978-606-522-331-8
Editura: Hamangiu
76,10 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea, aflata la a cincea editie, este revizuita si actualizata in raport de modificarile legislative in materie aparute pana la data de 1 septembrie 2010, reprezentand, in fapt, un studiu selectiv al disciplinei dreptului civil, ce are in vedere atat aspectele teoretice, cat si pe cele de practica judiciara. Cartea contine si 517 teste grila, in conformitate cu programele de studiu, asemanatoare celor care vor fi prevazute in subiectele de examen.

Cursul este conceput in primul rand pentru pregatirea examenului de licenta, dar il recomandam, in egala masura, si celor care sustin diferite examene de admitere si definitivat in profesiile juridice.

PARTEA I. PARTEA GENERALA

Capitolul I. Raportul juridic civil

Sectiunea I. Caracterizare generala a raportului juridic civil

1. Definitia si caracterele raportului juridic civil

2. Structura raportului juridic civil

3. Izvoarele raportului juridic civil concret 

Sectiunea a II-a. Continutul raportului juridic civil

1. Consideratii generale 

2. Dreptul subiectiv civil

3. Obligatia civila 

Sectiunea a III-a. Obiectul raportului juridic civil. Bunurile 

1. Definitia obiectului raportului juridic civil 

2. Bunurile

Sectiunea a IV-a. Notiuni generale privind partile raportului juridic civil 

1. Categoriile subiectelor de drept civil

2. Determinarea, pluralitatea si schimbarea subiectelor raportului juridic civil

3. Capacitatea civila

Capitolul al II-lea. Actul juridic civil

Sectiunea I. Definitia si clasificarea actelor juridice civile 

1. Definitia actului juridic civil

2. Clasificarea actelor juridice civile

Sectiunea a II-a. Conditiile de fond ale actului juridic civil

1. Capacitatea de a incheia actul juridic civil 

2. Consimtamantul

3. Obiectul actului juridic civil

4. Cauza (scopul) actului juridic civil

Sectiunea a III-a. Forma actului juridic civil

1. Consideratii generale 

2. Forma ad validitatem 

3. Forma ad probationem 

4. Forma ceruta pentru opozabilitate fata de terti 

Sectiunea a IV-a. Modalitatile actului juridic civil 

1. Termenul

2. Conditia

3. Sarcina

Sectiunea a V-a. Efectele actului juridic civil 

1. Consideratii generale referitoare la efectele actului juridic civil

2. Principiul fortei obligatorii 

3. Irevocabilitatea actului juridic civil 

4. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil

Sectiunea a VI-a. Nulitatea actului juridic civil

1. Notiuni generale

2. Cauzele de nulitate

3. Regimul juridic al nulitatii

3.2. Regimul juridic al nulitatii absolute 

3.3. Comparatie de regim juridic intre nulitatea absoluta si nulitatea relativa 

4. Efectele nulitatii 

Capitolul al III-lea. Domeniul si cursul prescriptiei extinctive

Sectiunea I. Domeniul prescriptiei extinctive 

1. Notiune si criterii de determinare

2. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor patrimoniale

3. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor nepatrimoniale 

4. Probleme speciale referitoare la domeniul prescriptiei extinctive 

Sectiunea a II-a. Cursul prescriptiei extinctive

1. Inceputul prescriptiei extinctive 

2. Suspendarea prescriptiei extinctive 

3. Intreruperea prescriptiei extinctive

4. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva

5. Implinirea (calculul) prescriptiei extinctive 

PARTEA A II-A. DREPTURILE REALE PRINCIPALE

Capitolul I. Dreptul de proprietate 

Sectiunea I. Consideratii generale referitoare la dreptul de proprietate

1. Notiunile de proprietate si drept de proprietate 

2. Continutul juridic al dreptului de proprietate 

3. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate

4. Restrictii (limitari, ingradiri) in exercitiul dreptului de proprietate 

5. Enumerarea formelor dreptului de proprietate 

Sectiunea a II-a. Dreptul de proprietate publica 

1. Notiune 

2. Titularii (subiectele) dreptului de proprietate publica 

3. Obiectul dreptului de proprietate publica

4. Caracterele juridice specifice dreptului de proprietate publica

5. Modurile de dobandire a proprietatii publice. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

6. Exercitarea dreptului de proprietate publica 

7. Incetarea dreptului de proprietate publica 

Sectiunea a III-a. Dreptul de proprietate privata 

1. Definitie. Titulari. Obiect 

2. Regimul juridic al constructiilor proprietate privata

3. Regimul circulatiei juridice a terenurilor proprietate privata

Capitolul al II-lea. Actiunea in revendicare 

Sectiunea I. Aspecte generale referitoare la actiunea in revendicare imobiliara 

1. Definitie si caractere generale

2. Delimitarea actiunii in revendicare de alte actiuni reale

3. Calitatea procesuala

4. Efectele admiterii actiunii in revendicare

Sectiunea a II-a. Actiunea in revendicare imobiliara

1. Proba dreptului de proprietate 

2. Incidenta prescriptiei 

Sectiunea a III-a. Actiunea in revendicare mobiliara 

1. Situatii de distins

2. Revendicarea bunului mobil de la tertul dobanditor posesor de buna-credinta [art. 1909 alin. (1) C. civ.]

3. Revendicarea bunului mobil pierdut sau furat de la tertul dobanditor de buna-credinta

4. Revendicarea bunului mobil de la hot, gasitor sau de la tertul dobanditor de rea-credinta 

Capitolul al III-lea. Accesiunea imobiliara artificiala si uzucapiunea

Sectiunea I. Accesiunea imobiliara artificiala 

1. Consideratii generale

2. Constructiile, plantatiile sau alte lucrari facute de proprietar pe terenul sau cu materialele altei persoane 

3. Constructiile, plantatiile sau alte lucrari facute de o persoana cu materialele sale pe terenul proprietatea altei persoane

Sectiunea a II-a. Uzucapiunea

1. Consideratii generale referitoare la uzucapiune 

2. Felurile uzucapiunii 

3. Calculul termenului uzucapiunii 

4. Efectele uzucapiunii

PARTEA A III-A. TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR

Capitolul I. Contractul, ca izvor de obligatii 

Sectiunea I. Stipulatia pentru altul (contractul in folosul unei terte persoane) 

1. Notiune 

2. Conditii de validitate 

3. Efectele stipulatiei pentru altul 

Sectiunea a II-a. Simulatia 

1. Notiune 

2. Formele simulatiei 

3. Efectele simulatiei

4. Actiunea in simulatie 

Sectiunea a III-a. Efectele specifice contractelor sinalagmatice

1. Enumerarea efectelor specifice contractelor sinalagmatice

2. Exceptia de neexecutare a contractului 

3. Rezolutiunea si rezilierea 

4. Riscul contractului sinalagmatic

Sectiunea a IV-a. Raspunderea civila contractuala (executarea indirecta a obligatiilor contractuale)

1. Consideratii prealabile

2. Conditiile acordarii de despagubiri 

3. Evaluarea despagubirilor

Capitolul al II-lea. Fapta ilicita, ca izvor de obligatii (raspunderea civila delictuala)

Sectiunea I. Conditiile raspunderii civile delictuale (pentru fapta proprie) 

1. Prejudiciul

2. Fapta ilicita 

3. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu

4. Vinovatia

5. Aspecte specifice privind raspunderea civila delictuala a persoanei juridice pentru fapta sa proprie

Sectiunea a II-a. Raspunderea civila delictuala pentru fapta altei persoane 

1. Raspunderea parintilor pentru fapta copiilor

2. Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului

3. Raspunderea institutorilor pentru faptele elevilor si a artizanilor pentru faptele ucenicilor 

Sectiunea a III-a. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale, de ruina edificiului si de lucruri in general 

1. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general

2. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale

3. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului 

PARTEA A IV-A. CONTRACTE SPECIALE

Capitolul I. Contractul de vanzare-cumparare 

Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 

1. Notiune 

2. Reglementari interne si comunitare 

3. Caractere juridice

Sectiunea a II-a. Conditii de validitate specifice 

1. Capacitatea partilor 

2. Consimtamantul 

3. Obiectul contractului de vanzare-cumparare

4. Cauza (scopul) contractului de vanzare-cumparare

5. Forma contractului de vanzare-cumparare 

6. Publicitatea imobiliara

Sectiunea a III-a. Efectele contractului de vanzare-cumparare 

1. Definire 

2. Interpretarea clauzelor contractului 

3. Obligatiile vanzatorului

4. Obligatiile cumparatorului 

Sectiunea a IV-a. Varietati ale contractului de vanzare-cumparare 

1. Vanzarea cu gramada 

2. Vanzarea dupa greutate, numar sau masura 

3. Vanzarea pe incercate 

4. Vanzarea cu pact de rascumparare 

5. Vanzarea unei mosteniri 

6. Vanzarea (cesiunea) de drepturi litigioase si retractul litigios 

Capitolul al II-lea. Contractul de donatie

Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 

Sectiunea a II-a. Conditii de fond 

1. Capacitatea partilor 

2. Consimtamantul 

3. Obiectul contractului

4. Cauza

5. Principiul irevocabilitatii speciale. Exceptii

6. Revocabilitatea donatiilor intre soti 

Sectiunea a III-a. Conditii de forma 

1. Principiul solemnitatii donatiei

2. Donatiile deghizate, donatiile indirecte si darurile de nunta 

Sectiunea a IV-a. Efectele contractului de donatie 

1. Obligatiile donatorului 

2. Obligatiile donatarului

3. Efectele donatiei fata de terti

Sectiunea a V-a. Cauzele legale de revocare a donatiilor

1. Revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii 

2. Revocarea pentru ingratitudine

3. Revocarea pentru nasterea unui copil 

Capitolul al III-lea. Contractul de locatiune

Sectiunea I. Notiune, caractere juridice, conditii de validitate 

1. Aspecte introductive 

2. Caracterele juridice ale locatiunii

3. Natura juridica a dreptului locatarului

4. Conditii de validitate 

Sectiunea a II-a. Efectele contractului de locatiune 

1. Obligatiile locatorului 

2. Obligatiile locatarului 

Sectiunea a III-a. Sublocatiunea si cesiunea locatiunii

1. Sublocatiunea 

2. Cesiunea contractului de locatiune 

Sectiunea a IV-a. Incetarea contractului de locatiune 

1. Incetarea locatiunii prin denuntare unilaterala 

2. Incetarea locatiunii prin expirarea termenului 

3. Incetarea locatiunii prin reziliere 

4. Incetarea locatiunii prin pieirea lucrului 

5. Incetarea locatiunii prin desfiintarea (desfacerea) titlului locatorului 

6. Efectele instrainarii lucrului inchiriat prin acte intre vii 

Capitolul al IV-lea. Contractul de inchiriere a locuintei

Sectiunea I. Notiune, caractere juridice, reglementare 

Sectiunea a II-a. Incheierea contractului de inchiriere a locuintei

1. Partile contractante 

2. Forma contractului

3. Obiectul contractului

4. Durata inchirierii 

5. Dreptul de preemptiune si de retract al chiriasului 

Sectiunea a III-a. Efectele contractului de inchiriere a locuintei

1. Obligatiile proprietarului (locatorului) 

2. Obligatiile chiriasului 

Sectiunea a IV-a. Subinchirierea, cesiunea inchirierii locuintei si schimbul de locuinte 

1. Subinchirierea locuintei

2. Cesiunea contractului de inchiriere a locuintei 

3. Schimbul de locuinte

4. Atribuirea contractului in caz de divort 

Sectiunea a V-a. Incetarea contractului de inchiriere a locuintei 

Capitolul al V-lea. Contractul de arendare

Sectiunea I. Notiune, reglementare, caractere juridice 

Sectiunea a II-a. Conditiile de validitate a arendarii

1. Partile contractante 

2. Obiectul contractului

3. Forma si continutul contractului de arendare 

Sectiunea a III-a. Efectele contractului de arendare 

1. Obligatiile arendatorului 

2. Obligatiile arendasului 

Sectiunea a IV-a. Suportarea riscurilor

Sectiunea a V-a. Incetarea contractului de arendare 

Capitolul al VI-lea. Contractul de mandat 

Sectiunea I. Notiune si regim juridic 

1. Notiune si reglementare 

2. Caractere juridice si delimitare

3. Conditii de validitate 

4. Varietati de mandat 

5. Efectele contractului de mandat 

6. Incetarea mandatului 

Sectiunea a II-a. Mandatul fara reprezentare (contractul de interpunere) 

Capitolul al VII-lea. Contractul de imprumut 

Sectiunea I. Imprumut de folosinta (comodatul) 

1. Notiune si caractere juridice

2. Conditii de validitate 

3. Efectele contractului de comodat 

4. Incetarea contractului de comodat

Sectiunea a II-a. Imprumutul de consumatie 

1. Imprumutul de consumatie gratuit 

2. Imprumutul cu dobanda 

3. Particularitati ale creditului pentru consum 

PARTEA A V-A. SUCCESIUNI 

TITLUL I. REGULI GENERALE PRIVIND MOSTENIREA 

Capitolul I. Notiuni generale 

Sectiunea I. Notiunea de succesiune (mostenire) 

Sectiunea a II-a. Felurile mostenirii 

Capitolul al II-lea. Deschiderea mostenirii

Sectiunea I. Data deschiderii mostenirii

1. Stabilirea momentului deschiderii mostenirii 

2. Importanta datei deschiderii mostenirii 

Sectiunea a II-a. Locul deschiderii mostenirii 

1. Notiunea de loc al deschiderii mostenirii 

2. Importanta practica a locului deschiderii mostenirii 

Capitolul al III-lea. Conditii generale ale dreptului de mostenire 

Sectiunea I. Aspecte generale 

Sectiunea a II-a. Capacitatea succesorala 

1. Persoane care au capacitate succesorala

2. Persoane care nu au capacitate succesorala 

Sectiunea a III-a. Vocatia la mostenire

1. Notiune 

2. Vocatia succesorala generala si concreta 

TITLUL AL II-LEA. MOSTENIREA LEGALA 

Capitolul I. Principiile generale ale devolutiunii legale 

Sectiunea I. Conditiile speciale ale mostenirii legale 

1. Notiuni introductive

2. Vocatia succesorala legala 

3. Nedemnitatea (nevrednicia) succesorala

Sectiunea a II-a. Principiile generale ale devolutiunii legale 

Sectiunea a III-a. Reprezentarea succesorala

1. Definitie

2. Natura juridica 

3. Domeniu de aplicare 

4. Conditiile reprezentarii succesorale

5. Modul in care opereaza reprezentarea 

6. Efectele reprezentarii succesorale

7. Particularitati ale mostenirii imobilelor prin reprezentare in conditiile Legii nr. 18/1991 si Legii nr. 10/2001

Capitolul al II-lea. Reguli speciale aplicabile diferitelor categorii de mostenitori legali 

Sectiunea I. Dreptul de mostenire al rudelor defunctului 

1. Clasa I de mostenitori legali (descendentii defunctului) 

2. Clasa a II-a de mostenitori legali (ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati) 

3. Clasa a III-a de mostenitori legali (ascendentii ordinari) 

4. Clasa a IV-a de mostenitori legali (colateralii ordinari) 

Sectiunea a II-a. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor al defunctului 

1. Aspecte generale 

2. Dreptul de mostenire al sotului supravietuitor in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori legali sau in lipsa rudelor din cele patru clase 

3. Dreptul la mostenire special al sotului supravietuitor asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice si asupra darurilor de nunta

4. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor 

Sectiunea a III-a. Drepturile statului asupra mostenirii vacante

1. Notiunea de mostenire vacanta 

2. Natura juridica 

3. Importanta determinarii naturii juridice a dreptului statului asupra mostenirii vacante

4. Particularitati ale dreptului statului asupra mostenirii vacante 

5. Statul este mostenitor sezinar 

TITLUL AL III-LEA. MOSTENIREA TESTAMENTARA

Capitolul I. Testamentul

Sectiunea I. Notiunea, caracterele juridice si cuprinsul testamentului

Sectiunea a II-a. Conditii generale pentru validitatea testamentului

1. Conditii de fond 

2. Conditii de forma

3. Reguli de forma comune tuturor testamentelor

Capitolul al II-lea. Diferite feluri de testamente

Sectiunea I. Testamentele ordinare

1. Testamentul olograf 

2. Testamentul autentic 

3. Testamentul mistic sau secret 

Sectiunea a II-a. Testamentele privilegiate

1. Testamentul militarilor

2. Testamentul facut in timp de boala contagioasa

3. Testamentul maritim 

4. Reguli comune testamentelor privilegiate 

Sectiunea a III-a. Testamentul facut in strainatate

Capitolul al III-lea. Principalele dispozitii testamentare

Sectiunea I. Legatul 

1. Notiune si conditii 

2. Clasificarea legatelor 

3. Ineficacitatea legatelor

Sectiunea a II-a. Exheredarea (dezmostenirea) 

1. Felurile exheredarii 

Sectiunea a III-a. Executiunea testamentara

1. Atributiile executorului testamentar 

2. Incetarea executiunii testamentare 

Capitolul al IV-lea. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile succesiunii 

Sectiunea I. Introducere

Sectiunea a II-a. Oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

Sectiunea a III-a. Oprirea substitutiilor fideicomisare

Sectiunea a IV-a. Oprirea liberalitatilor care incalca rezerva succesorala 

1. Notiuni generale

2. Mostenitorii rezervatari

3. Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor in concurs cu copiii dintr-o casatorie anterioara a defunctului

4. Reductiunea liberalitatilor excesive 

5. Raportul donatiilor 

6. Raportul datoriilor 

7. Imputarea liberalitatilor si cumulul rezervei cu cotitatea disponibila

TITLUL AL IV-LEA. TRANSMISIUNEA MOSTENIRII 

Capitolul I. Dreptul de optiune succesorala

Sectiunea I. Subiectele dreptului de optiune succesorala 

Sectiunea a II-a. Actul juridic de optiune succesorala

Sectiunea a III-a. Prescriptia dreptului de optiune succesorala 

Sectiunea a IV-a. Ineficacitatea actului juridic de optiune succesorala 

1. Cauzele de ineficacitate a actului de optiune succesorala

2. Nulitatea actului juridic de optiune succesorala

3. Revocarea actului juridic de optiune succesorala

Sectiunea a V-a. Acceptarea mostenirii 

1. Acceptarea pura si simpla a mostenirii 

2. Acceptarea sub beneficiu de inventar 

Sectiunea a VI-a. Renuntarea la mostenire 

Capitolul al II-lea. Transmisiunea patrimoniului succesoral 

Sectiunea I. Obiectul transmisiunii

Sectiunea a II-a. Transmisiunea activului mostenirii

Sectiunea a III-a. Transmisiunea pasivului succesoral 

Sectiunea a IV-a. Separatia de patrimonii 

Capitolul al III-lea. Dobandirea posesiunii mostenirii 

Sectiunea I. Dobandirea de drept a posesiei mostenirii (sezina) 

Sectiunea a II-a. Trimiterea in posesie a mostenitorilor legali nesezinari

Sectiunea a III-a. Predarea legatelor 

Sectiunea a IV-a. Procedura succesorala notariala 

1. Deschiderea procedurii succesorale 

2. Desfasurarea procedurii succesorale 

3. Suspendarea procedurii succesorale 

4. Certificatul de mostenitor 

Sectiunea a V-a. Petitia de ereditate

Teste grila 

Raspunsuri

Detalii tehnice
Data aparitiei30 aug. 2010
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini680
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
DE ACELASI AUTOR - Gabriel Boroi
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
Indisponibila
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***
-25%
Indisponibila
Pachetul complet de procedura civila - Gabriel Boroi, Mirela Stancu
-15%
Indisponibila
Pachet Curs de drept civil. Partea generala - Gabrile Boroi, Carla Alexandra Anghelescu
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON