Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept administrativ. Vol. I Actul administrativ (II) Un secol de jurisprudenta (1909-2009). Practica judiciara comentata

Practica judiciara comentata
ISBN/ISSN: 978-606-522-276-2
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 60,00 RON
39,00 RON
Disponibilitate: IN STOC
Abordand dreptul administrativ intr-o maniera proprie, autorul porneste de la ideea, ilustrata si de motto-urile de la inceputul primului volum, ca teoria se naste din practica si e menita sa imbunatateasca practica, sa o structureze si sa o faca unitara. De altfel, teoriile de drept administrativ pe care le sustine isi au fundamentul in jurisprudenta.

Tocmai de aceea, acest volum II este format din jurisprudenta, ordonata si structurata cu scopul de a sustine teoriile expuse in primul volum. Ceea ce nu inseamna ca au fost alese doar hotararile judecatoresti agreate de autor. Dimpotriva. Acolo unde s-a considerat ca solutia din practica a fost fundamental gresita, urmeaza de fiecare data un comentariu critic bine intemeiat.

Asadar, prin 457 de cazuri de practica recenta si interbelica sunteti invitati sa descoperiti, calauziti fiind pas cu pas de explicatiile autorului, ca jurisprudenta noastra este un bun castigat, indiferent cat timp a trecut de la pronuntarea respectivelor hotarari: un an sau o suta, iar marile principii nu mor, ci doar se adapteaza si se reformuleaza raportat la noile realitati.

PARTEA INTAI. ACTUL ADMINISTRATIV. NOTIUNE

Capitolul I. Definitia actului administrativ. Locul sau in cadrul formelor de activitate a administratiei 

Sectiunea 1. Definitie

1. Act administrativ. Definitie jurisprudentiala 

2. Act administrativ. Definitie

3. Act administrativ. Caracterele acestuia, desprinse din definitia sa legala. Nota de control emisa de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala de restituire a sumei primite cu titlu de despagubire

4. Proces-verbal de control fiscal. Natura juridica 

Sectiunea a 2-a. Locul actului administrativ in cadrul formelor de activitate a administratiei 

§ 1. Trihotomie sau dihotomie?

5. Adrese prin care doua autoritati vamale dau un raspuns continand interpretarea proprie a unei legi. Natura juridica. Lipsa caracterului de act administrativ

6. Adresa emisa de Ministerul Sanatatii – Directia de relatii cu Parlamentul, legislatie si contencios, exprimand un punct de vedere: operatiune administrativa 

7. Adresa continand o recomandare: operatiune administrativa

8. Adresa emisa de o autoritate sau de o institutie publica, ce nu da nastere, nu modifica si nu stinge raporturi juridice. Natura juridica

9. Adresa de comunicare a unei stari de fapt obiective: operatiune administrativa 

10. Natura juridica a adresei emise de o autoritate publica prin care atesta o situatie de fapt bazata pe documente detinute: operatiune administrativa 

11. Petitie. Raspuns al institutiei publice. Lipsa elementelor caracteristice ale actului administrativ, in sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004 

12. Adeverinte atestand o anumita stare de fapt. Lipsa caracterului de act administrativ

13. Adresa prin care administratia comunica propriile sale demersuri. Operatiune administrativa

14. Adresa prin care o autoritate publica informeaza un petitionar cu privire la starea fizica a unor bunuri. Lipsa caracterului de act administrativ

15. Notificare prin care se aduce la cunostinta particularului existenta unor obligatii legale. Operatiune administrativa 

16. Act administrativ fiscal. Adresa prin care se comunica unei societati comerciale obligatiile de plata restante la bugetul de stat sau la bugetele fondurilor speciale. Natura juridica 

17. Natura juridica a avizului nr. 18/2004 emis de Agentia Nationala a Functionarilor Publici in temeiul art. 10 din O.U.G. nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005. Exceptie de nelegalitate inadmisibila

18. Avizul. Lipsa caracterului de act administrativ 

19. Aviz stiintific. Lipsa caracterului de act administrativ

20. Aviz al Consiliului de igiena 

21. Fond de vanatoare. Contract de gestionare. Raport care sta la baza rezilierii contractului. Natura juridica: act preparator

22. Raport de inspectie al Garzii de Mediu care a stat la baza unui proces-verbal de contraventie. Natura juridica

23. Incheieri, rapoarte, concluzii emanand de la diverse comisii de examinare. Acte preparatorii 

24. Raport de audit intern. Act pregatitor masurii de sanctionare disciplinara. Inadmisibilitatea atacarii acestuia, in mod direct, in contencios administrativ

25. Fisa tehnica necesara in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea acordului de mediu. Natura juridica: operatiune administrativa 

26. Referate, rapoarte, rezolutii ministeriale. Operatiuni administrative 

27. Act administrativ. Notiune. Acte preparatorii 

28. Propunere – act pregatitor

29. Certificatul de urbanism. Autoritatile competente sa elibereze certificatul de urbanism. Natura juridica. Act de informare

30. Certificat de urbanism. Lipsa caracterului de act administrativ 

31. Certificat de urbanism. Natura juridica. Unilateralitate 

32. Decizie a Consiliului Concurentei de conexare a investigatiei declansate in baza a doua ordine distincte. Natura juridica

33. Hotarare de Guvern privind supunerea spre adoptare a proiectului legii bugetului. Inexistenta caracterului de act administrativ

34. Acte preparatorii ale unui act de numire intr-o functie publica. Lipsa caracterului de act administrativ. 

35. Plan parcelar. Natura juridica 

36. Adrese ale comisiilor de fond funciar prin care particularii sunt informati cu privire la unele masuri producatoare de efecte juridice. Operatiune administrativa 

37. Licitatie electronica. Operatiune materiala. Inadmisibilitatea cererii de suspendare a executarii, formulata in temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004

38. Proces-verbal incheiat pentru punerea in executare a unui act administrativ. Natura juridica: operatiune administrativa

39. Dovada de luare in folosinta a unei constructii. Natura juridica: operatiune administrativa 

40. Hotararea Guvernului prin care s-a schimbat titularul dreptului de administrare asupra unui imobil. Protocol de predare-primire a imobilului. Natura juridica

41. Instiintare de plata. Natura juridica. Cale de atac. Instanta competenta 

42. Act administrativ „cu caracter indrumator” 

§2. Actul administrativ – act juridic de putere 

43. Actiune in contencios administrativ pentru incheierea unui contract de leasing imobiliar. Inadmisibilitate 

44. Protocol incheiat intre Agentia Domeniilor Statului si o comisie locala de aplicare a Legii nr. 18/1991. Act bilateral

45. Autorizatie de construire: act administrativ emis la cerere. Necesitatea conformitatii continutului actului cu cererea particularului 

46. Act administrativ in sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004. Norme tehnice emise de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale in aplicarea prevederilor H.G. nr. 1550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000

47. Adrese prin care primarul unei comune stabileste in sarcina unei persoane obligatia de a plati impozit pe cladiri intr-un anumit cuantum. Natura juridica 

48. Adrese emise de autoritatile administrative in vederea informarii cetateanului referitoare la masuri preparatorii pentru rezolvarea cererilor sale. Existenta in continutul acestora a unor rezultate ale verificarilor realizate de autoritate si a masurilor si efectele lor, luate in ceea ce priveste persoana respectiva. Natura juridica: acte administrative

49. Functionar public cu statut special. Politist. Promovarea concursului pentru ocuparea functiei de comandant de pluton. Adresa prin care se comunica anularea rezultatelor concursului. Natura juridica 

50. Adresa a Inspectoratului teritorial de munca continand refuzul de rectificare a unei mentiuni din carnetul de munca. Distinctia dintre operatiune administrativa si act administrativ exceptat de la controlul contencios 

51. Adresa prin care A.F.P. stabileste pierderea, de catre un particular, a unor facilitati fiscale. Act administrativ

52. Adresa emisa de Ministrul justitiei si al libertatilor cetatenesti prin care se dispune cu privire la cuantumul remuneratiei ce va fi platita salariatilor ministerului. Natura juridica

53. Proces-verbal emis de o comisie locala de aplicare a legii fondului funciar prin care isi modifica propria componenta. Natura juridica: act administrativ

54. Raport de inspectie fiscala. Natura juridica 

55. Nota de constatare prin care se dispune demolarea unei fabrici. Natura juridica: act administrativ individual

56. Actul de control (raport) care cuprinde doar constatari, concluzii si propuneri fara masuri de sanctionare si recuperare a vreunui prejudiciu. Nota prin care, in solutionarea procedurii administrative prealabile, se mentin aceste constatari si concluzii. Natura juridica

57. Proces-verbal de control intocmit de Oficiul pentru Plati si Contractare PHARE. Natura juridica. Act administrativ-fiscal 

58. Distinctia act administrativ – act de drept privat

59. Dispozitie de restituire in natura emisa de primar in temeiul Legii nr. 10/2001. Natura juridica: act administrativ

60. Proces-verbal de control intocmit de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca. Act administrativ 

61. Certificat de atestare a dreptului de proprietate eliberat de Consiliul Judetean. Act emis in regim de putere publica 

62. Decizii ale prefecturii, emise in regim de putere publica, avand consecinte patrimoniale 

63. Primarie. Distinctia dintre calitatea de proprietar si aceea de autoritate publica 

64. Hotarare a consiliului de administratie al unei regii autonome de modificare a tarifelor de inchiriere pentru imobilele aflate in administrarea sa. Inexistenta caracterului de act administrativ

65. Licitatia, ca operatiune de transfer a unor bunuri imobile de la detinator la adjudecatar se realizeaza potrivit dispozitiilor din Codul de procedura civila. Procesul-verbal de adjudecare, prin care se finalizeaza operatiunea respectiva, nu are caracterul unui act administrativ de autoritate (susceptibil de control judiciar conform art. 1 din Legea nr. 29/1990), si pe cale de consecinta el poate fi atacat la instanta de drept comun, in baza prevederilor din Codul de procedura civila. 

66. Aprobare a vanzarii unui imobil, data de Secretariatul General al Guvernului. Act de gestiune 

67. Refuz al Inspectoratului Judetean de Politie de vanzare a unui apartament – locuinta de interventie. Act unilateral de natura civila

68. Contract incheiat intre C.N.A.D.N.R. si o societate comerciala avand ca obiect administrarea unei portiuni dintr-un drum national. Natura juridica. Instanta competenta

69. Hotarare de consiliu local de scoatere la vanzare a unor apartamente din proprietatea privata a comunei. Natura juridica. Act unilateral emis in regim de drept privat

70. Dispozitie a primarului prin care se propun despagubiri pentru imobile preluate abuziv. Natura juridica. Instanta competenta sa-I verifice legalitatea

71. Hotarare de consiliu local de dezmembrare a unei parcele de teren. Act emis in regim de drept privat

72. Contract. Notificarea C.N.A.S. avand ca obiect anularea masurii de reziliere a contractului de furnizare servicii medicale. Natura juridica 

73. Hotarare a Comitetului de Directie al APAPS prin care se decide aprobarea propunerii de vanzare a unui pachet de actiuni gestionat de APAPS. Natura juridica: act comercial 

74. Decizia Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii prin care se reglementeaza aspecte organizatorice interne, emise in considerarea calitatii sale de angajator. Natura juridica: act de dreptul muncii

75. Contractul colectiv de munca la incheierea caruia consiliul local, prin hotarare, si-a mandatat reprezentantii. Natura juridica

76. Cerere de recurs declarat de Consiliul local. Natura juridica. Act procedural care nu poate fi asimilat unui act administrativ in sensul prevazut de art. 2 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 554/2004

77. Expertiza tehnica efectuata intr-un dosar penal. Natura juridica: proba in dosarul penal care nu poate fi asimilata unui act administrativ in sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004. Biroul local de expertize judiciare, tehnice si contabile. Lipsa capacitatii procesuale

78. Expertiza medico-legala psihiatrica. Natura juridica

79. Ordonanta de urgenta. Lipsa caracterului de act administrativ

80. Ordonantele adoptate de Guvern. Natura juridica. Act legislativ iar nu administrativ 

81. Adresa prin care se comunica petentului faptul ca recursul in anulare a fost desfiintat pe cale legislativa. Refuzul Ministerului Public de a declara recurs in anulare. Natura juridica. Imposibilitatea de a le asimila actelor administrative in sensul Legii nr. 554/2004. 

82. Rezolutie emisa de procuror intr-un dosar de urmarire penala. Natura juridica 

83. Proces-verbal incheiat pe baza si in vederea executarii unei hotarari judecatoresti irevocabile. Natura juridica 

84. Decret de gratiere individuala. Natura juridica

85. Hotarare a Biroului Electoral Central. Natura juridica 

86. Hotarare adoptata de Parlament. Actiune in contencios administrativ. Exceptia inadmisibilitatii 

Sectiunea a 3-a Exorbitanta actului administrativ fata de dreptul comun 

§1. Unilateralitatea actului administrativ

87. Act emis de un organ colegial. Imposibilitatea retragerii ulterioare a semnaturilor (vointelor) unor membri care il compun 

88. Nota comuna emisa, in domeniul pensiilor, de catre patru organe administrative. Natura juridica 

89. Act administrativ emis la cerere. Obligativitatea citarii beneficiarului actului in litigiul care are ca obiect anularea acestuia

§2. Obligativitatea actului administrativ 

90. Autorizatie de construire emisa de primar cu incalcarea prescriptiilor certificatului de urbanism emis de aceeasi autoritate administrativa. Patere regulam quam ipse fecisti

91. Aplicarea principiului patere legem quam ipse fecisti 

§3. Caracterul executoriu. Privilegiul prealabilului

92. Hotarare de guvern de demitere a unui primar din functie. Caracterul executoriu al acesteia, mai inainte ca o instanta sa constate caracterul ilicit al faptelor savarsite de primar 

93. Certificat de urbanism. Natura juridica: aviz conform. Lipsa caracterului executoriu specific actelor administrative

Capitolul al II-lea. Posibile clasificari ale actelor administrative 

Sectiunea 1. Clasificari aplicabile tuturor actelor administrative 

§1. Acte administrative-scop, acte mijloc si acte prin delegatie

94. Act administrativ ce nu emana de la autoritatile administrative

95. Act emis de Presedintele Curtii de Apel. Caracter de act administrativ

96. Acte care provin de la conducerea camerelor Parlamentului 

97. Hotarare a Colegiului de conducere a unei judecatorii. Posibilitatea de a fi cenzurat pe calea contenciosului administrativ 

98. Act emis de colegiul de conducere al unei judecatorii prin care un judecator a fost inlaturat din activitatea biroului executari penale. Act administrativ mijloc

99. Act emis de Uniunea Avocatilor din Romania – act administrativ prin delegatie 

100. Act de sanctionare emis de o autoritate a unui cult religios. Natura juridica. Instanta competenta sa solutioneze actiunea

101. Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania. Asimilare cu o autoritate publica centrala. Acord sau autorizatie emisa de Companie. Natura juridica. Act administrativ „prin delegatie”

102. Proces-verbal de ridicare a unui autovehicul parcat ilegal pe domeniul public. Natura juridica 

103. Act al Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi prin care a fost exclus din Asociatie o persoana inscrisa ca Vanator sportiv. Act administrativ 

104. Act al Uniunii Avocatilor din Romania. Serviciu public. Calitatea de act administrativ

105. Organism neguvernamental de utilitate publica. Abilitatea sa de a emite acte administrative

106. Act emis de o autoritate privata. Lipsa caracterului de act administrativ 

§2. Acte administrative simple si acte administrative complexe

107. Decret de gratiere. Natura juridica 

§3. Acte administrative pure si simple si acte afectate de modalitati 

108. Decizie de primire in profesia de avocat. Act administrativ sub conditia suspensiva a renuntarii beneficiarului la starea de incompatibilitate 

109. Decizie a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor de validare a unei hotarari emise de o comisie judeteana pentru aplicarea Legii nr. 9/1998. Act administrativ sub conditie rezolutorie 

110. Conditie rezolutorie. Conditie a carei neindeplinire atrage revocarea actului administrativ. Delimitari

111. Autorizatie de construire a unei constructii demontabile pe domeniul public. Act afectat de o conditie 

§4. Acte externe si acte interne 

112. Act de tutela administrativa: act „intern” 

§5. Acte normative si acte individuale. Actele particulare 

113. Hotarare de consiliu local de adoptare a planului urbanistic general. Natura juridica: act normativ 

114. H.G. nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartida. Act administrativ unilateral cu caracter normativ. Notiune

115. Hotarare a consiliului local de concesionare a unor terenuri prin licitatie publica in vederea construirii de locuinte. Act administrativ normativ 

116. Certificat de atestare a dreptului de proprietate – act administrativ cu caracter individual. Cerere de anulare. Termen 

117. Hotarare a Guvernului pentru atestarea apartenentei bunurilor la domeniul public judetean sau de interes local. Natura juridica – act administrativ unilateral cu caracter individual 

118. Hotarare a Guvernului de atestare a domeniului public de interes judetean sau local: act normativ sau individual? Consecinta calificarii: momentul de la care curge termenul pentru indeplinirea procedurii prealabile si pentru formularea actiunii in contencios administrativ 

119. Hotarare a Guvernului privind atestarea domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale. Calificare juridica. Act administrativ unilateral cu caracter individual 

120. Acte de titularizare in invatamant a unor persoane determinate: acte individuale 

121. Hotarare de consiliu local de reorganizare a unei biblioteci municipale. Act particular. Consecinte

122. Proces-verbal de caracterizare a unui accident rutier ca fiind unul de munca. Act administrativ particular

123. Proces-verbal de constatare si sanctionare contraventionala care constata, in cuprinsul sau, ca un anumit accident este unul de munca mortal. Natura juridica 

Sectiunea a 2-a. Subclasificari ale actelor individuale 

§1. Acte ale caror efecte se epuizeaza si acte ale caror efecte se reinnoiesc 

124. Autorizatie de construire: act administrativ „epuizabil”. Autorizatie de functionare: act administrativ cu efecte continue, care necesita prelungiri succesive. Importanta practica a distinctiei in materia suspendarii judiciare a actelor administrative

125. Autorizatie de mediu expirata. Consecinte

§2. Acte pozitive si decizii de refuz 

126. Refuz nejustificat de a elibera autorizatie de construire. Act administrativ negativ. Anularea acestuia 

127. Manifestare de vointa a unui consiliu local de respingere a raportului unei comisii de evaluare a unei licitatii. Act administrativ negativ 

128. Diferite refuzuri nejustificate ale autoritatilor administrative care imbraca forma unor acte administrative

§3. Acte exprese si acte implicite 

129. Hotarare emisa de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii: act expres (tipic). Consecinte: obligativitatea efectuarii procedurii prealabile

130. Adresa continand ideea de refuz de a solutiona o cerere. Act administrativ implicit 

Capitolul al III-lea. Principiul legalitatii. Conditiile de valabilitate a actelor administrative

Sectiunea 1. Competenta de emitere a actelor administrative

§1. Competenta si capacitatea administrativa 

131. Primarie. Lipsa capacitatii de folosinta

132. Municipiu. Primarie. Serviciu public din cadrul acesteia. Personalitate juridica. Calitate procesuala pasiva 

133. Primarie. Municipiu. Calitate procesuala pasiva 

134. Primarie. Capacitate de folosinta

135. Primarie. Capacitate procesuala 

136. Primarie. Calitate procesuala pasiva

137. Primarie. Lipsa capacitatii procesuale. Lipsa personalitatii juridice. Lipsa patrimoniului propriu 

138. Primarie. Mentionarea acesteia in antetul actului atacat. Calitate procesuala pasiva 

139. Primarie. Lipsa capacitatii de folosinta. Indicarea in antetul actelor atacate a acestei institutii. Consecinte

140. Primarie. Municipiu. Calitate procesuala pasiva. Culpa autoritatii prin indicarea gresita in antetul actului administrativ a emitentului acestui act

141. Primarie. Primar. Calitate procesuala pasiva. Calitate de autoritate publica. Antet al actului administrativ atacat 

142. Primarie. Capacitate de folosinta limitata la activitatile curente ale unitatii administrativ teritoriale. Calitate procesuala pasiva

143. Primar. Primarie. Municipiu. Delimitari. Capacitate procesuala

144. Autorizatie de construire. Calitate procesuala pasiva in ipoteza actiunii in contencios administrativ prin care se solicita anularea acesteia

145. Autorizatie de construire emisa de primar. Lipsa capacitatii juridice administrative si procesuale a primariei. Lipsa calitatii procesuale pasive a consiliului local

146. Primar. Mandat dat de consiliul local pentru reprezentarea acestuia in instanta. Calitate procesuala pasiva 

147. Primar. Lipsa mandatului dat de consiliul local de a promova un recurs 

148. Comisie tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism. Consiliu local. Personalitate juridica. Capacitate si calitate procesuala pasiva

149. Aviz negativ emis de primar. Calitate procesuala pasiva a comunei intr-un litigiu de contencios administrativ pentru anularea avizului 

150. Comuna. Calitate procesuala pasiva intr-o cerere de inscriere a unui teren in registrul agricol 

151. Comuna. Capacitate administrativa. Aptitudinea de a sta in instanta pentru actele emise de consiliul local al acesteia 

152. Unitate administrativ teritoriala. Calitate procesuala pasiva cu privire la o cerere de anulare a unei hotarari de consiliu local 

153. Municipiu reprezentat prin primar. Lipsa calitatii procesuale pasive cu privire la o cerere de anulare a unui act administrativ emis de primar

154. Act administrativ emis de o agentie a Autoritatii Rutiere Romane, fara personalitate juridica. Calitate procesuala pasiva 

155. Achizitie publica. Capacitatea procesuala a unei unitati militare in calitate de autoritate contractanta 

§2. Trasaturile competentei 

156. Primar. Presedinte al Comisiei locale de fond funciar. Cumul de competente 

157. Hotarare de consiliu local de trecere a unui vehicul abandonat in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale. Principiul legalitatii competentei organelor administrative

158. Propunere conforma. Competenta partajata 

159. Delegarea unor atributii ale primarului catre viceprimar 

160. Mandat dat de un organ administrativ unui tert. Conditii de valabilitate 

161. Recurs declarat de primar in numele consiliului local. Necesitatea adoptarii unei hotarari de delegare de atributii

162. Efectuarea unei inspectii fiscale si incheierea unor acte administrative de impunere fiscala de catre un organ fiscal necompetent, fara existenta unei delegari de competenta in acest sens. Consecinte 

163. Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991. Delegarea catre consiliul judetean a atributiilor primarului de emitere a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sau desfiintare. Nelegalitatea delegarii 

164. Hotarare de consiliu local de delegare temporara, intr-o situatie exceptionala, a unei atributii in favoarea primarului. Legalitate 

165. Puterea unui organ administrativ de a-si delega atributiile. Limitele acesteia. Necesitatea stabilirii unei durate a acesteia 

166. Semnarea unui recurs de catre secretarul unitatii administrativ teritoriale in conditiile in care aceasta nu avea nici primar, nici viceprimar. Delegare de atributii. Inlocuire de functionari. Delimitari

167. Validarea consilierilor locali. Competenta materiala a judecatoriei. Nulitatea hotararii de consiliu local de validare. Imposibilitatea acoperirii viciului de necompetenta prin abrogarea ulterioara a legii care stabileste aceasta competenta 

168. Dispozitie emisa cu incalcarea competentei materiale a altui organ administrativ. Ratificarea acesteia de catre organul competent. Inlaturarea efectelor nulitatii 

§3. Dimensiunile competentei

169. Respingerea unei cereri de emitere a unui certificat de urbanism de catre un consiliu local. Competenta 

170. Ordin al Ministrului Culturii si Cultelor, de inlaturare a unei persoane din functia de vicepresedinte al Centrului National al Cinematografiei. Incalcarea competentei materiale a Guvernului. Acordarea de daune materiale si morale 

171. Ordin al prefectului dat cu depasirea competentei materiale. Dreptul de tutela al prefectului 

172. Hotarare de consiliu judetean. Competenta materiala. Competenta exclusiva a Prefectului 

173. Hotarare de Guvern de trecere a bunurilor imobile aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, in care functioneaza cabinete medicale, in proprietatea privata a statului, respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale. Incalcarea competentei materiale Consiliului judetean. Nelegalitate

174. Dispozitie a primarului de numire in functia de secretar al unitatii administrativ-teritoriale. Incalcarea competentei materiale a prefectului. Nelegalitate

175. Incalcarea competentei Ministerului Invatamantului si Stiintei de catre Directia Generale pentru Invatamant Superior 

176. Consilieri locali. Propunere de hotarare formulata cu incalcarea competentei primarului

177. Primar. Incheierea de contracte de inchiriere in lipsa unei delegari primite de la consiliu local. Nelegalitate 

178. Consiliu de sector. Incalcarea competentei Consiliului General al Municipiului Bucuresti

179. Hotarare de consiliu local adoptata cu incalcarea competentei materiale a Guvernului. Nelegalitate 

180. Stare de incompatibilitate a alesului local reglementata de dispozitiile art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003. Organul competent sa o constate. Concurs de legi 

181. Hotarare de consiliu local data cu depasirea competentei materiale

182. Hotarare de consiliu judetean data cu depasirea competentei materiale. Proiectul de buget. Partaj de competenta 

183. Hotarare de consiliu local. Stabilirea competentei materiale de a constata si sanctiona contraventii pe drumurile publice 

184. Dispozitie emisa de primar. Instituirea tutelei unor minori lipsiti de ingrijirea ambilor parinti. Competenta teritoriala de emitere a actului administrativ

§5. Competenta legata si competenta discretionara

185. Titlul stiintific de doctor. Acord incheiat de Romania cu un alt stat pentru recunoasterea reciproca a diplomelor si titlurilor stiintifice de doctor. Atributia Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), competenta legata sau discretionara? 

186. Vanzarea spatiilor proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale care au destinatia de cabinete medicale. Competenta legata si competenta discretionara 

Sectiunea a 2-a. Forma si elemente de forma a actelor administrative

§1. Forma scrisa, conditie de existenta a actului administrativ 

187. Forma scrisa a actului administrativ. Inexistenta 

§2. Stampila si actele administrative 

188. Autorizatie de construire. Lipsa stampilei, combinata cu alte vicii de forma si procedura. Nulitatea actului administrativ

§3. Semnatura 

189. Decizie emisa de Consiliul Concurentei. Persoana abilitata sa o semneze in lipsa presedintelui organului colectiv 

§4. Motivarea actului administrativ

190. Hotarare de consiliu local de revocare a unei alte hotarari de asociere in participatie cu o persoana juridica de drept privat. Exigenta motivarii. Sanctiunea nerespectarii acesteia 

191. Adresa de suspendare a unei licente taxi. Necesitatea motivarii 

192. Ordin de revocare a unei persoane dintr-o functie publica mai inainte de implinirea termenului pentru care a fost numita (temporar). Sanctiunea lipsei motivarii in cazul actelor prin care se suprima drepturi sau situatii juridice individuale

193. Hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Motivarea actului administrativ. Interviu

194. Ordin de eliberare dintr-o functie de manager ocupata pe perioada determinata. Nemotivare. Anulabilitatea actului 

195. Fisa de evaluare si hotarare de acordare a unui calificativ unui angajat. Cerinta motivarii. Corelatia acesteia cu puterea de apreciere a organului emitent 

196. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Hotarare a Consiliului Superior de solutionare a contestatiei impotriva hotararii Comisiei Superioare de Disciplina. Act administrativ-jurisdictional. Obligativitatea motivarii 

§4. Alte elemente de forma a actelor administrativa: diverse „mentiuni obligatorii”

197. Act administrativ fiscal. Elemente. Contestatie. Forma si continutul deciziei de solutionare a contestatiei 

198. Functionar public. Destituire din functia publica. Mentiuni pe care trebuie sa le contina actul de destituire

§5. Formalitati neesentiale neindeplinite cu ocazia adoptarii unui act administrativ. Inexistenta vreunei sanctiuni 

199. Hotarare de consiliu local de constatare a incetarii de drept a mandatului de consilier. Irelevanta duratei de timp scurse intre depunerea demisiei si adoptarea hotararii in cauza, precum si a altor neregularitati procedurale

Sectiunea a 3-a. Procedura de emitere a actelor administrative

Subsectiunea 1. Proceduri intemeiate pe ideea de consultare

§1. Avizul 

200. Hotarare de consiliu local adoptata in sedinta extraordinara. Lipsa avizelor comisiilor de specialitate 

201. Hotarare a consiliului local de instituire a unei taxe speciale pentru oficierea casatoriei in afara programului de lucru al primariei. Lipsa avizului comisiei de specialitate

202. Licitatie publica. Lipsa avizului secretarului comunei 

203. Aviz. Lipsa caracterului de act administrativ

204. Hotarare a Guvernului. Omisiunea de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic si Social. Nelegalitatea actelor administrative cu caracter normativ adoptate cu nerespectarea acestei conditii prealabile

205. Persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul Garii Financiare. Sanctiune disciplinara. Avizul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Forma 

206. Autorizatie de construire emisa dupa expirarea valabilitatii certificatului de urbanism si fara ca beneficiara lucrarii sa obtina avizul Comisiei monumentelor de arhitectura si siturilor istorice, prevazut de lege. Sanctiune

207. Constructii situate in zona de protectie a monumentelor istorice. Avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor. Autorizatie de construire emisa in lipsa acestuia. Sanctiune

208. Monument istoric. Obligativitatea obtinerii avizului conform al Ministerului Culturii si Cultelor pentru executarea lucrarilor de constructii in zona protejata 

209. Hotarare de consiliu local de restrictie a circulatiei pe drumurile publice. Necesitatea avizului politiei rutiere. Natura acestui aviz 

210. Societate specializata de paza si protectie. Avizul conform emis de Serviciul Roman de Informatii 

211. Aviz emis de ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Posibilitatea retragerii acestuia pana in momentul realizarii schimbului de terenuri 

212. Momentul pana la care se poate retrage un aviz

§2. Acordul 

213. Acord al consiliului local. Necesitatea ca el sa fie prealabil

214. Aviz. Acord. Autorizatie. Delimitari 

215. „Aviz” al unei asociatii de proprietari. Natura juridica. Instanta competenta sa se pronunte cu privire la legalitatea acestuia

216. Acordul coproprietarilor/vecinilor. Forma acestuia 

217. Lipsa acordului vecinilor. Consecinta: nulitatea autorizatiei de construire 

218. Schimbarea destinatiei locuintei. Hotarare de obligare la darea consimtamantului. Necesitatea acordului proprietarului locuintei si a avizului favorabil al locatarilor vecini pe verticala si orizontala

219. Acordul vecinilor dat la emiterea unei autorizatii de construire. Posibilitatea analizarii valabilitatii lui de catre instanta de contencios administrativ

220. Acordul vecinilor – conditie procedurala la emiterea unei autorizatii de extindere 

221. Autorizatie de construire. Acordului vecinilor 

222. Lipsa acordului vecinilor la emiterea unei autorizatii de construire. Sanctiune 

223. Statutul politistului. Act administrativ prin care s-a dispus modificarea raporturilor de serviciu, fara acordul politistului. Conditii 

224. Reorganizarea autoritatii publice. Redistribuire de personal. Decizie de transfer. Lipsa acordului scris al functionarului public. Consecinte

§3. Propunerea

225. Decret privind eliberarea din functie a unor judecatori si procurori. Obligatia Presedintelui Romaniei de a nu excede limitelor propunerii inaintate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

226. Proiect de buget propus de primar. Aprobarea lui de catre consiliul local, cu modificari. Legalitate

227. Functie publica. Incompatibilitate cu orice alta activitate publica sau remunerata. Propunere cu caracter facultativ 

228. Magistrat. Revocare din functia de conducere. Inexistenta propunerii ministrului de justitie. Anularea masurii de revocare din functia de conducere a magistratului

§4. Raportul (referatul) si darea de seama

229. Raport de inspectie fiscal, act premergator emiterii actului de impunere 

230. Lipsa raportului compartimentului de resort la adoptarea unei hotarari de consiliu local. Consecinte

§5. Aprobarea 

231. Contract de schimb intre un particular si o autoritate publica. Aprobare anterioara a acestuia. Caracterul civil sau administrativ al acestora

232. Hotarare a Consiliului judetean de aprobare a unui contract de inchiriere. Momentul in care aceasta trebuie sa existe. Natura juridica: aprobare propriu-zisa

§6. Confirmarea

233. Confirmarea actului administrativ 

234. Nota de constatare a parcarii fara a achita taxa aferenta: act administrativ-fiscal. Mentiuni obligatorii. Dispozitie de solutionare a contestatiei. Act de confirmare 

235. Hotarare de consiliu local de concesionare directa, fara licitatie a unei suprafete de teren din domeniul public. Lipsa certificatului de urbanism la momentul adoptarii hotararii. Nulitate. Irelevanta obtinerii acestui certificat ulterior 

236. Concurs pentru ocuparea unui post in administratia publica locala. Vicii de procedura. Imposibilitatea confirmarii lor 

§7. Validarea 

237. Examen pentru dobandirea calitatii de expert tehnic. Lipsa validarii rezultatelor de catre organul competent. Consecinte 

Subsectiunea a 2-a. Proceduri intemeiate pe ideea de competitie

§1. Concursul si interviul 

238. Anulare concurs pentru ocuparea unei functii publice. Nerespectarea procedurii de publicitate

239. Compunerea nelegala a unei comisii de concurs. Rasfrangerea acestei ilegalitati asupra actului final de validare in functie

240. Concurs. Posibilitatea anularii acestuia datorita aparitiei ulterioare a unei noi metodologii de desfasurare 

241. Concurs pentru ocuparea unui post vacant. Angajare in postul de contabil sef a unei alte persoane decat cea care a obtinut cel mai bun rezultat la concursul organizat. Nelegalitate 

242. Lipsa concursului. Sanctiune 

243. Concurs organizat in vederea ocuparii unui post de director al unei biblioteci judetene. Interviu. Nelegalitate

244. Interviu tinut prin corespondenta. Legalitate 

§2. Licitatia 

245. Act administrativ emis in lipsa organizarii unei licitatii, obligatorii potrivit legii. Nelegalitate

246. Lipsa organizarii licitatiei prevazute de lege. Consecinte asupra legalitatii actului final

Subsectiunea a 3-a. Procedura contradictorie

§1. Procedura contraventionala: obiectiunile 

247. Neconsemnarea punctului de vedere al contravenientului – motiv de anulabilitate a actului constatator 

§2. Procedura disciplinara: cercetarea prealabila

248. Politist. Sanctiune disciplinara. Mustrare scrisa. Obligativitatea efectuarii procedurii cercetarii prealabile 

249. Act administrativ de sanctionare disciplinara. Procedura contradictorie. Mentiuni obligatorii 

250. Functionar public. Mentiuni pe care trebuie sa le cuprinda actul prin care este aplicata sanctiunea disciplinara: motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de functionarul public in timpul cercetarii disciplinare prealabile si termenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata. Sanctiunea lipsei acestora

251. Dispozitia de sanctionare disciplinara a functionarului public. Forma si continut 

252. Raspunderea materiala a militarilor. Decizie de imputare. Termen de emitere a deciziei de imputare

253. Aplicarea sanctiunii disciplinare. Garantii procedurale minime. Nerespectare. Consecinte

Subsectiunea a 4-a. Procedura necesara pentru adoptarea actelor administrative de catre organele pluripersonale 

§1. Convocarea

254. Convocare a consiliului local. Caracter obligatoriu pentru a opera sanctiunea dizolvarii

255. Hotarare a consiliului local. Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli. Sedinta extraordinara. Convocarea telefonica a consilierilor. Nelegalitate 

§2. Cvorumul de prezenta 

256. Consiliul judetean. Hotarare adoptata de consilierii ramasi in functie dupa demisia altor 12 consilieri, validarea altor mandate de consiglieri judeteni de pe lista de supleanti, in timpul suspendarii noii hotarari de validare. Cvorum de sedinta si cvorum de vot. Modalitate de calcul 

§3. Ordinea de zi

257. Ordinea de zi a sedintelor consiliului local. Modificare. Necesitatea existentei raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autoritatii administratiei publice locale precum si a avizului comisiei de specialitate a consiliului. Situatii de exceptie 

§4. Deliberarea si votul 

258. Votul secret. Conditiile necesare pentru adoptarea in acest mod a hotararilor consiliului local 

259. Hotarare de Consiliu local. Lipsa majoritatii prevazute de lege pentru adoptare

260. Hotarare de consiliu local. Cvorum de vot 

261. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Cvorumul necesar pentru valabilitatea actelor juridice adoptate de Colegiul director

262. Cvorum de vot. Incalcarea lui. Insuficienta invocarii acestui viciu de procedura in contenciosul administrativ pentru anularea actului 

§5. Procesul-verbal de sedinta

263. Hotarare a consiliului local. Consemnarea rezultatelor invalidarii mandatelor de consilieri locali. Natura juridica. Admisibilitatea actiunii promovate la instanta de contencios administrativ. Natura juridica a procesului-verbal al sedintei de validare 

Subsectiunea a 5-a. Divulgarea actelor administrative 

§1. Publicarea actelor normative 

264. Hotarari de consiliu local. Publicitatea proiectelor. Publicitatea hotararilor. Distinctii. Sanctiuni 

265. Acte ale administratiei publice locale. Forme de publicitate si consecinta nerespectarii acestora 

§2. Comunicarea actelor individuale

266. Raspundere civila angajata in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Act de imputare. Termen de emitere

267. Comunicarea actului administrativ individual. Sarcina probei 

268. Decizie de impunere. Tardivitate. Dovada comunicarii actului administrativ fiscal contribuabilului

269. Comunicarea actului administrativ-fiscal prin afisare, in conditiile in care domiciliul destinatarului este cunoscut. Nelegalitate

270. Act emis de o autoritate publica. Data emiterii. Data comunicarii. Sarcina probei comunicarii actului 

271. Comunicarea continutului unui act individual prin intermediul unei adrese. Valabilitate 

272. Inmanarea actului comunicat destinatarului unei persoane din familie care nu locuieste cu destinatarul. Nevalabilitatea comunicarii

273. Inmanarea actului comunicat destinatarului unei persoane din familie care locuieste cu destinatarul. Valabilitatea comunicarii 

274. Necomunicarea unei decizii destinatarului acesteia. Nerelevanta acestui aspect in ceea ce priveste legalitatea deciziei

Sectiunea a 4-a. Obiectul licit – conformitatea continutului actului administrativ cu legea 

§1. Principiul: administratia trebuie sa se limiteze la a explicita textul legal, fara a-i altera sensul

275. Aplicarea legii prin actele administrative: principii 

276. Aplicarea legii prin actele administrative: principii 

277. Norme metodologice pentru aplicarea Legii nr. 133/1999. Utilizarea termenului „exclusiv” prin care se expliciteaza textul de lege. Legalitate 

§2. Care sunt actele juridice care trebuie respectate la emiterea unui act administrativ? 

278. Act administrativ unilateral. Invocarea exceptiei de nelegalitate. Conditii 

§3. Modificarea textului legal prin acte administrative 

279. Modificarea unui text legal prin act administrativ normativ cu forta juridica inferioara. Nelegalitate 

280. Decizie emisa de un barou. Neconformitatea acesteia cu Regulamentul UNBR. Nelegalitate 

281. Norme metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. Definitia nasterii intr-o maniera contrara literei si spiritului reglementarii in temeiul si in executarea careia au fost emise. Nelegalitate 

282. Norme de aplicare a Legii nr. 19/2000, aprobate prin Ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale care nu se limiteaza la a explicita modalitatea de punere in executare a legii, tinzand la modificarea intelesului dispozitiei legale. Nelegalitate 

283. Hotarare de consiliu local de acordare a ajutorului de incalzire unor persoane care nu indeplinesc criteriile legale 

§4. Adaugarea la textul legal

284. Persoana care a indeplinit functia de judecator sau procuror cel putin 10 ani si care si-a incetat activitatea din motive neimputabile. Numire in functia de judecator sau procuror fara concurs. Conditia varstei in raport cu prevederile art. 41 din Legea nr. 19/2000, criteriu adaugat de autoritatea publica la prevederile legii. Nelegalitate

285. Circulara care adauga la lege. Nelegalitate

286. Legalitatea actului administrativ

287. Aplicarea legii prin act administrativ 

288. Distinctie intre diferite categorii de medici stabilita prin Circulara emisa de Ministerul Sanatatii, in conditiile in care Legea spitalelor nu face aceasta distinctie. Nelegalitate 

289. Distinctie in functie de modul de preluare a imobilelor, stabilita prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001, aprobate prin H.G. nr. 498/2003, in conditiile in care prevederile art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 nu fac aceasta distinctie. Nelegalitate

290. Instructiuni pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea. Instituirea unui nou caz de exceptare de la acordare a facilitatilor prevazute de art. 8 din Legea nr. 32/1994, adaugand, astfel, situatiilor expres si limitativ prevazute de art. 6 si art. 10 alin. (1) din aceeasi lege. Nelegalitate

291. Decizie a Comisiei centrale fiscale care adauga la prevederile legii, instituind o noua exceptie de la acordarea reducerii legale a impozitul pe venit pentru constructiile de locuinte proprietate personala. Nelegalitate

292. Instructiunile emise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap. Adaugare la prevederile legale pe care le pun in aplicare. Nelegalitate

§5. Incalcarea, printr-un act administrativ, a unui text constitutional ori conventional 

293. Cetatean strain. Tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei. Respectarea art. 8 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale 

294. Acordarea regimului tolerarii. Refuz nejustificat. Incalcarea dispozitiilor art. 8 parag. (1) din Conventia europeana a drepturilor omului 

295. Actiune privind obligarea Oficiului Roman pentru Imigrari la acordarea tolerarii ramanerii pe teritoriul Romaniei pana la incetarea motivelor ce impiedica intoarcerea in tara de origine. Dreptul la viata de familie 

§6. Obligatia de conformare 

296. Sanctiunea suspendarii dreptului de folosire a pasaportului. Durata fixa stabilita expres de lege, fara a fi prevazute un minimum si un maximum. Imposibilitatea reducerii pe cale administrativa sau judecatoreasca

§7. Obligatia de compatibilitate 

297. Dispozitie de acordare a unor premii primarului si viceprimarului in temeiul unui text de lege care se refera la personalul contractual. Nelegalitate

298. Limitele puterii de apreciere a prefectului pentru a dispune suspendarea din functie a unui primar 

399. Limitele puterii de apreciere a consiliului judetean pentru stabilirea de impozite si taxe locale 

300. Regulament privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare. Stabilirea, prin regulament, a unui termen de convocare AGA mai mare decat cel minim, stabilit de lege. Legalitate 

Sectiunea a 5-a. Cauza licita – problema oportunitatii actului administrativ

§1. Eroarea 

301. Eroare de fapt. Legalitatea actului administrativ 

302. Eroare de drept. Ordin emis de ministrul sanatatii publice, emis in baza unei legi care nu intrase in vigoare. Nulitate 

§2. Excesul de putere

303. Act administrativ emis cu incalcarea dreptului de proprietate privata. Exces de putere

304. Sanctionare contraventionala intemeiata pe simple presupuneri, in lipsa probelor. Act administrativ emis cu incalcarea prezumtiei de nevinovatie. Exces de putere 

305. Act administrativ emis cu incalcarea libertatii constiintei. Exces de putere

306. Hotarare de consiliu local de acordare a unor stimulente. Incalcarea principiului nediscriminarii si a egalitatii in fata legii. Exces de putere 

307. Ordin al ministrului finantelor publice care, instituind necesitatea prezentarii unor documente justificative imposibil de obtinut, pentru a beneficia de o facilitate prevazuta de lege. Incalcarea dreptului contribuabililor la facilitatea respectiva. Exces de putere

308. Act administrativ. Legalitate si oportunitate. Exces de putere publica

309. Hotarare adoptata in vederea evitarii producerii unei catastrofe. Oportunitate 

310. Act administrativ emis cu incalcarea unei norme cu forta juridica superioara. Masuri disproportionate fata de scopul legii. Exces de putere

311. Revocare din functia de viceprimar. Masura disproportionate in raport cu scopul Legii nr. 161/2003 

312. Procuror. Revocare din functia de conducere. Dreptul de apreciere al Consiliului Superior al Magistraturii

313. Regimul pasapoartelor. Suspendarea dreptului de folosire. Proportionalitatea sanctiunii aplicate in raport cu fapta savarsita

314. Regimul pasapoartelor. Suspendarea dreptului de folosire a pasaportului. Realizarea unui just echilibru intre gravitatea faptei comise si durata masurii de suspendare a dreptului de folosire a pasaportului

315. Sanctionarea contraventionala a unui post de televiziune. Individualizarea sanctiunii 

316. Casa de schimb valutar. Nerespectarea reglementarilor in materia regimului valutar. Suspendarea partiala, pe o perioada de 30 de zile, a autorizatiei acordate de Banca Nationala a Romaniei. Principiul proportionalitatii

317. Putere de apreciere. Exercitarea acesteia cu incalcarea limitelor legii. Exces de putere

318. Antrepozit fiscal. Administrator al persoanei juridice condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva. Decizie de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal. Legalitate. Proportionalitate 

319. Hotarare de consiliu local prin care angajatii primariei, consilierii locali, primarul si viceprimarul sunt scutiti, viager, de pata taxelor locale. Deturnare de putere 

320. Posibilitatea instantei de contencios administrativ de a se substitui organului administrativ

321. Oportunitate. Exces de putere. Posibilitatea instantei de contencios administrativ de a le cenzura 

322. Autorizatie de amplasare si/sau executare a unor lucrari de acces temporar din drumul national. Revocarea autorizatiei cu exces de putere

323. Dreptul de apreciere al administratiei in materia evaluarii functionarilor publici. Imposibilitatea instantei de contencios administrativ de a-l cenzura 

324. Comisie de examinare. Drept exclusiv de apreciere. Imposibilitatea instantei de contencios administrativ de a i se substitui 

325. Personal didactic. Ocuparea postului de profesor universitar. Concurs. Activitate didactica si stiintifica. Competenta de apreciere

326. Oportunitate. Reflectarea ei in motivarea actului administrativ

327. Societate specializata de paza si protectie. Infiintare. Aviz negativ al Serviciului Roman de Informatii. Garantii impotriva arbitrariului – obligatia de a fi prezentate instantei motivele care au stat la baza emiterii avizului negativ 

328. Persoana cu handicap. Examinarea si reevaluarea persoanelor care beneficiaza de certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap. Competenta 

329. Persoana cu handicap. Competenta exclusiva a Comisiilor de expertiza medicala de a dispune incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap

330. Persoana cu handicap. Competenta de a dispune incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap 

PARTEA A DOUA. REGIMUL JURIDIC AL ACTULUI ADMINISTRATIV 

Capitolul 1. Intrarea in vigoare a actelor administrative 

331. Aplicarea in timp a actului administrativ 

§1. Publicarea actelor administrative

332. Ordin al ministrului finantelor. Momentul intrarii in vigoare

333. Nepublicarea actelor administrative. Sanctiune: inopozabilitatea lor

334. Publicarea actelor administrative 

335. Ordin al ministrului educatiei si cercetarii. Nepublicare in Monitorul Oficial al Romaniei. Sanctiune 

336. Nepublicarea unui ordin ministrului administratiei si internelor in Monitorul Oficial. Inopozabilitate 

§2. Comunicarea actelor individuale si alte forme de publicitate a acestora

337. Necomunicarea unui act administrativ individual de modificare a raportului de serviciu al unui functionar public. Consecinte

338. Act administrativ fiscal. Comunicare. Vicierea procedurii de comunicare. Consecinte 

339. Ordin de sanctionare. Secret de serviciu. Lipsa comunicarii. Consecinte 

340. Regulament aprobat prin hotarare de guvern care prevede ca termenul de 10 zile pentru contestarea hotararii comisiei locale de aplicare a Legii fondului funciar curge de la data afisarii hotararii pentru cei care isi au domiciliul in aceeasi localitate si de la data comunicarii hotararii pentru persoanele care isi au domiciliul in alta localitate. Nelegalitate 

341. Act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. Inscrierea in cartea funciara. Opozabilitate erga omnes

342. Autorizatie de construire. Procedura prealabila. Termen de realizare si demonstrarea luarii la cunostinta de catre reclamanti a continutului autorizatiei 

§3. Principiul neretroactivitatii actului administrativ 

343. Act de numire in functie. Neretroactivitatea actului administrativ

344. Ordin al Ministrului muncii si solidaritatii sociale cu efecte retroactive. Nelegalitate

345. Publicarea actelor administrative individuale. Neretroactivitate 

346. Hotarare de consiliu local cu efecte retroactive. Nelegalitate 

347. Valabilitatea unui act administrativ cu efect retroactiv 

348. Acte administrative confirmative. Neretroactivitate 

Capitolul al II-lea. Iesirea din vigoare a actelor administrative 

Sectiunea 1. Un act juridic contrar 

Subsectiunea 1. Revocarea actelor administrative 

349. Hotarare de consiliu local de retragere a unui acord necesar pentru obtinerea certificatului de atestate a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Analiza jurisprudentiala a revocarii actelor administrative 

350. Regulament al unei Camere a notarilor publici. Act administrativ normativ „intrat in circuitul civil” 

351. Act administrativ. Respectarea normelor cu forta juridica superioara in vigoare la data emiterii acestuia. Schimbarea fundamentala de circumstante 

§1. Actele ilegale

352. Revocarea actului administrativ – prerogativa prin care administratia repara o ilegalitate

353. Revocarea actului administrativ individual, ilegal, pentru care a expirat termenul de atacare in contencios administrativ pentru alti particulari 

354. Retractarea actului administrativ ilegal de numire intr-o functie publica 

355. Decizie a consiliului local prin care s-a revenit asupra unei decizii de reconstituire a dreptului de proprietate dupa ce terenul a intrat in circuitul civil. Exceptie de la principiul revocabilitatii actelor administrative

356. Diploma universitara ilegal emisa din culpa functionarilor autoritatii publice. Irevocabilitate 

357. Hotarare de consiliu local de aprobare a concesiunii unei suprafete de teren. Act ilegal. Revocabilitate

358. Act de numire intr-o functie publica emis cu incalcarea dispozitiilor legale privind salarizarea. Nelegalitate. Posibilitatea revocarii cu efecte ex tunc 

359. Act de numire intr-o functie publica emis cu incalcarea dispozitiilor legale privind salarizarea. Nelegalitate. Posibilitatea revocarii cu efecte ex tunc 

360. Hotarare de consiliu local de aprobare a unui schimb de terenuri cu un particular. Momentul de la care devine irevocabila 

361. Act administrativ intrat in circuitul civil. Irevocabilitate. Inutilitatea procedurii administrative prealabile 

362. Autorizatie de construire realizata material. Imposibilitatea revocarii acesteia de catre organul emitent. Inutilitatea efectuarii procedurii prealabile 

363. Hotarare de consiliu local. Revocare in timpul litigiului de contencios administrativ. Consecinte 

364. Hotarare de consiliu local, anulata in prima instanta in contencios administrativ si revocata de organul emitent in cursul judecarii recursului. Raporturile dintre anularea si revocarea actului administrativ 

365. Hotarare de consiliu local, anulata in prima instanta in contencios administrativ si revocata de organul emitent in cursul judecarii recursului. Raporturile dintre anularea si revocarea actului administrativ 

366. Hotarare de consiliu local de reziliere a unui contract de parteneriat cu un particular. Revocarea acestuia in timpul procesului 

367. Dispozitie emisa de primar. Revocarea dispozitiei in timpul solutionarii procesului. Exceptia lipsei de obiect 

368. Act creator de drepturi, cu efecte continue. Irevocabilitate ex tunc 

369. Revocarea actului de numire a unui notar din functie, in conditiile in care ilegalitatea acestuia putea ori trebuia sa fie cunoscuta de catre acesta 

370. Revocarea autorizatiei de construire dupa realizarea materiala a constructiei 

371. Revocabilitatea actelor administrative individuale, ilegale, emise prin frauda si intrate in circuitul civil

372. Decizie de acordare a unui ajutor social. Culpa functionarului public. Cunoasterea de catre beneficiar a nelegalitatii actului. Revocabilitate

§2. Actele legale

373. Autorizatie taxi. Revocare ca urmare a renuntarii beneficiarului la drept. Efecte 

374. Act administrativ de numire in functie, creator de drepturi precare. Revocabilitate

375. Decizie de atribuire in folosinta gratuita a unui spatiu locativ. Schimbarea fundamentala a circumstantelor de drept. Revocabilitatea actului 

376. Revocarea si modificarea actelor administrative. Schimbarea formala a actului administrativ. Raporturile cu fondul dreptului 

377. Autorizatie de functionare a unui restaurant. Act administrativ legal, favorabil particularului. Revocare ca urmare a culpei acestuia 

378. Dispozitie de retragere a permisului de arma ca urmare a nerespectarii, de catre titularul acestuia, a regimului armelor si munitiilor

379. Drept de autor. Savarsirea repetata de contraventii. Anularea (revocarea) certificatului pentru desfasurarea de activitati de comercializarea fonogramelor. Legalitate 

380. Autorizatie de antrepozit fiscal. Neindeplinirea cerintelor prevazute de art. 183 C. fisc. Revocare

381. Autorizatie taxi. Revocarea actului administrativ legal emis. Culpa beneficiarului. Organul competent sa dispuna revocarea in lipsa unui text legal expres in acest sens 

382. Anulare (revocare) permis de conducere emis in mod legal ca urmare a savarsirii unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Legalitate

383. Autorizatie de antrepozit fiscal. Neindeplinirea cerintelor si obligatiilor prevazute de lege. Revocarea autorizatiei ca sanctiune impotriva titularului 

384. Autorizatie de comercializare produse pirotehnice. Incalcarea dispozitiilor legale in materie. Retragerea autorizatiei. Legalitatea masurii

385. Revocarea dreptului de sedere temporara pe teritoriul Romaniei obtinut in scopul efectuarii studiilor superioare. Conditii

386. Ordin al Directiei Judetene de Sanatate Publica. Drept castigat

387. Act de acceptare a unei demisii, urmat de intrarea in vigoare a supleantului. Irevocabilitate 

388. Revocarea actului administrativ de numire in functie: act legal, individual, creator de drepturi

389. Decizie a prefecturii prin care s-a revenit asupra unei decizii anterioare de transfer al unor imobile dupa ce acestea au intrat in circuitul civil. Exceptie de la principiul revocabilitatii actelor administrative 

390. Dispozitie emisa de primar avand ca obiect revocarea unei autorizatii de construire. Executarea constructiei la data emiterii dispozitiei. Nelegalitatea revocarii 

391. Revocarea unei autorizatii mai inainte ca aceasta sa-si produca efectele 

392. Revocarea actului administrativ mai inainte de comunicarea acestuia

Subsectiunea a 2-a. Anularea actelor administrative 

393. Raportul dintre anulare si expirarea duratei unei autorizatii de construire 

394. Ordin al ministrului sanatatii cu caracter normativ. Anulare prin decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Efecte 

395. Anularea actului administrativ de revocare. Efecte juridice: repunerea in vigoare a actului administrativ revocat

396. Hotarare de consiliu local data din eroare de fapt. Act administrativ care si-a produs efectele. Irevocabilitate

Subsectiunea a 3-a. Abrogarea actelor administrative 

397. Revocare, abrogare, anulare. Delimitari necesare 

398. Actiune in anularea unui act administrativ abrogat. Efectele actului administrativ abrogat. Inlaturarea acestora

399. Hotarare de guvern cu caracter individual abrogata. Actiune in anulare

400. Posibilitatea administratiei de a-si abroga propriile acte normative. Raporturile abrogarii cu revocarea 

401. Act administrativ cu caracter normativ care si-a incetat aplicabilitatea la data pronuntarii instantei de recurs. Actiune lipsita de interes 

402. Lege contrara unui act administrativ. Abrogare partiala a actului administrativ

403. Abrogarea legii. Consecinta acestei abrogari asupra actelor normative de punere in aplicare a legii: caducitate sau abrogare tacita?

404. Act administrativ cu caracter normativ abrogat. Exceptie de nelegalitate. Admisibilitate 

405. Abrogarea unei hotarari de guvern cu caracter normativ pe parcursul solutionarii exceptiei de nelegalitate. Admisibilitate 

406. Ordin ministerial cu caracter normativ. Actiune in anulare. Abrogarea actului ulterior introducerii actiunii. Consecinte 

407. Indemnizatie de crestere a copilului. Act administrativ cu efecte continue in timp. Act normativ. Principiul aplicarii imediate

Subsectiunea a 4-a. Suspendarea actelor administrative, mod de incetare a efectelor acestora? 

408. Pasaport. Cetatean roman returnat. Suspendarea dreptului de folosire a pasaportului. Legalitatea suspendarii

409. Pasaport. Suspendarea dreptului de folosire a pasaportului. Competenta de a solicita dispunerea masurii de suspendare a dreptului de folosire a pasaportului 

410. Sanctiune contraventionala complementara. Suspendarea licentei de exploatare a jocurilor de noroc. Legalitate 

411. Pasaport. Suspendarea dreptului de folosire. Durata suspendarii. Dreptul de apreciere si puterea discretionara a autoritatii publice. Corelatia cu interesul legitim vatamat 

412. Masura suspendarii temporare a dreptului de detinere a pasaportului. Conditii 

413. Licenta de transport public rutier. Sanctiunea suspendarii licentei. Abateri de la reglementarile specifice transportului rutier 

414. Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind posibilitatea suspendarii licentei de transport pentru nerespectarea caietului de sarcini. Legalitate 

415. Decizie de sanctionare contraventionala. Suspendare judiciara. Conditii

416. Suspendare judiciara a actului administrativ. Conditii 

417. Act administrativ fiscal. Suspendarea executarii. Conditii

418. Suspendarea judiciara a executarii actului administrativ. Conditii. Probe 

419. Suspendarea executarii actului administrativ. Caracterul de exceptie al acesteia. Necesitatea dovedirii de catre reclamant a indeplinirii conditiilor prevazute de lege 

420. Suspendarea executarii actului administrativ. Conditii. Caz bine justificat

421. Suspendarea executarii actului administrativ. Caz bine justificat: cercetarea sumara de catre instanta de judecata a aparentei dreptului  

422. Hotarare judecatoreasca pronuntata in prima instanta in materia contenciosului administrativ. Efectul suspensiv al recursului. Inadmisibilitatea cererii de suspendare provizorie a executarii si a cererii de suspendare a executarii

423. Certificat de urbanism suspendat judiciar. Emiterea unui alt certificat de urbanism, identic. Nulitate pentru cauza ilicita

424. Decret al Presedintelui Romaniei privind suspendarea din functie a unui membru al Guvernului. Cerere de suspendare a executarii. Caz bine justificat. Paguba iminenta 

425. Act administrativ fiscal. Suspendarea executarii. Suspendarea calcularii dobanzilor si penalitatilor 

426. Autorizatie de antrepozit fiscal. Caz de suspendare a deciziei de suspendare a autorizatiei. Suspendarea de drept si suspendare judiciara. Incompatibilitate

427. Antrepozit fiscal. Decizie de revocare. Suspendarea executarii 

428. Dreptul la prima de concediu. Suspendarea exercitiului dreptului 

429. Magistrat suspendat din functie pentru punerea in miscare a actiunii penale. Dobandirea calitatii de pensionar. Achitarea ulterioara a magistratului. Durata suspendarii 

Sectiunea a 2-a Un fapt juridic extinctiv 

§1. Executarea materiala a actelor administrative 

430. Autorizatie de construire realizata material. Posibilitatea anularii sale de catre instanta de contencios administrativ 

431. Autorizatie de construire realizata material. Ilegalitatea revocarii acesteia 

432. Act administrativ. Obligatia de executare

§2. Caducitatea actelor administrative

433. Acte administrative „in lant”. Anularea primului, cauza de caducitate a celui de-al doilea 

434. Acte administrative „in lant”. Caducitatea si obligatia de revocare (anulare) 

435. Ordonanta de guvern de insarcinare a Guvernului sa stabileasca si sa sanctioneze contraventii prin hotarare. Abrogarea acestei ordonante. Efectele abrogarii asupra hotararii adoptate intre timp de Guvern 

436. Certificat de atestare a dreptului de proprietate. Anularea ulterioara a donatiei facute in favoarea statului. Efectele anularii asupra acestui certificat 

437. Regimul pasapoartelor. Suspendarea, pe durata nedeterminata, a dreptului de folosire a pasaportului in situatia in care titularul este urmarit pentru creante exigibile datorate persoanelor fizice, persoanelor juridice sau statului. Conditii. Nelegalitatea actului de suspendare in ipoteza neindeplinirii uneia dintre acestea 

§3. Caderea in desuetudine 

438. Act normativ de stabilire a taxelor de timbru cazut in desuetudine

§4. Prescriptia actelor administrative 

439. Act administrativ. Prescriptie. Suspendarea cursului acestuia 

§5. Ajungerea la termen 

440. Hotarare de consiliu local cu caracter temporar. Imposibilitatea ultraactivitatii acesteia 

441. Anularea unui act administrativ ajuns la termen. Actualitatea interesului reclamantului 

Capitolul al III-lea. Sanctiunile aplicabile actelor administrative ilegale. Teoria nulitatilor in dreptul administrativ 

Sectiunea 1. Nulitatea actului administrativ 

442. Nulitatea actului administrativ. Efecte retroactive 

443. Nulitatea actului administrativ si nerespectarea prevederilor acestuia

443. Nulitatea unui proces-verbal de ajudecare. Caracter. Cine are calitate procesuala si interes sa o invoce

445. Nulitatea actului administrativ. Modul in care isi produce aceasta efectele 

446. Anularea partiala a unui act administrativ

447. Act administrativ normativ. Nulitate. Efectele nulitatii

448. Raportul dintre anularea unei autorizatii de construire si valabilitatea dovezii de luare in folosinta a constructiei edificate in baza acesteia. Caracterul retroactiv al efectelor nulitatii 

449. Ordine ale Ministrului Justitiei de numire in functia de notar public. Nulitatea actului administrativ individual. Termenul in care autoritatea publica emitenta o poate invoca

450. Vicii de nelegalitate care afecteaza un aviz. Nulitati absolute si nulitati relative in dreptul administrativ

451. Act administrativ de destituire disciplinara dintr-o functie publica. Distinctia dintre nulitate si anulare si importanta sa in dreptul administrativ

452. Tipul de nulitate care loveste procesul-verbal de sanctionare contraventionala in cazul in care se incalca obligatia de a aduce la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni

453. Nulitate relativa. Lipsa acestei sanctiuni in cazul actelor administrative 

454. Hotarare de consiliu local emisa cu incalcarea drepturilor de preemtiune prevazute de lege. Nulitate relativa

455. Angajament de plata nesemnat. Inexistenta. Consecinte

456. Hotarare de consiliu local inexistenta. Imposibilitatea instantei de contencios administrativ de a o anula

457. Hotarare de consiliu local. Nepublicare. Efecte 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei25 mar. 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini437
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ