Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept administrativ. Curs universitar. Vol. II. Dreptul administrativ al bunurilor

ISBN/ISSN: 978-606-522-667-8
Editura: Hamangiu
45,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Administratia pusa fata in fata cu bunurile. Ale sale indeosebi, dar si ale particularilor. Se desprinde, oare, o conduita principiala si coerenta din analiza actiunilor sale? La aceasta intrebare isi propune sa raspunda lucrarea de fata.

Mai intai, administratia trebuie sa puna in valoare bunurile afectate unei utilitati publice: o regula simpla si arhicunoscuta ne spune ca totalitatea acestor bunuri, domeniul public, este inalienabil. Din pacate, adeseori administratia gaseste modalitati (adesea ilicite) de a le scoate de sub protectia regimului domenial si de a le instraina. Uneori, chiar legiuitorul ii da o mana de ajutor in acest sens.

Apoi, administratia trebuie sa rezolve problema bunurilor sale proprietate „privata”. O alta regula simpla ne spune ca acestea sunt guvernate de dreptul comun. Dar cum ar putea, bunaoara, un prefect sa isi instraineze sediul – cladirea Prefecturii – construit din resurse extrabugetare? Un asemenea imobil pare mai degraba inalienabil, cel putin in fapt. Dar atunci, de ce nu apartine proprietatii publice?

In fine, administratia, in dezvoltarea proiectelor sale, se loveste adesea de bunurile particularilor, care ii sunt necesare. Recurge la expropriere, care se deruleaza fie prea lent, fie prea repede. De cele mai multe ori, particularii se simt lezati prin abuzurile administratiei si se adreseaza justitiei, dar, in acest rastimp, nici interesul public nu se simte prea bine, caci lucrarile de utilitate publica treneaza sau chiar stagneaza.

Se poate, deci, caracteriza activitatea administratiei legata de bunuri ca fiind coerenta si consecventa? Din pacate, raspunsul nu poate fi decat negativ. Cel putin in prezent.

Autorul

PARTEA I. TEORIA GENERALA A PROPRIETATII PUBLICE 

Capitolul I. Notiuni introductive

Sectiunea 1. Istoric 

Sectiunea a 2-a. Terminologie 

Sectiunea a 3-a. Reglementare

Sectiunea a 4-a. Domeniul public si domeniul privat

§1. Interesul distinctiei

§2. Criteriile distinctiei 

§3. Relativitatea distinctiei 

Capitolul al II-lea. Criteriile de domenialitate 

Sectiunea 1. Titlul (proprietatea unei persoane publice) 

§1. Persoanele private nu pot dispune de un domeniu public

§2. Persoanele publice, altele decat statul si dezmembramintele sale teritoriale, nu pot dispune nici ele de proprietate publica 

§3. Statul si unitatile administrativ-teritoriale dispun de un veritabil drept de proprietate asupra bunurilor din domeniul public

§4. Proprietatea publica nu poate exista in lipsa unui titlu de dobandire valabil 

Sectiunea a 2-a. Afectatiunea (bunul sa fie afectat unei cauze de utilitate publica) 

§1. Criteriul alternativ (dualist)

§2. Raporturile dintre domenialitate si afectatiune

Sectiunea a 3-a. Criterii secundare 

§1. Amenajamentul special

§2. Complementul indisociabil si accesoriul util

§3. Globalitatea si virtualitatea domeniului public 

Sectiunea a 4-a. Criteriul formal: determinarea legii sau clasarea bunului prin act administrativ individual 

Capitolul al III-lea. Circuitul administrativ si raporturile sale cu circuitul civil

Sectiunea 1. Consideratii preliminare

Sectiunea a 2-a. Intrarea bunurilor in domeniul public

§1. Reglementarea actuala. Critica acesteia 

§2. Modalitatile de dobandire a proprietatii publice de catre stat ori unitatile administrativ-teritoriale. Abordare teoretica

§3. Propunere de lege ferenda

§4. Modurile de intrare a bunurilor in domeniul public

4.1. Dobandirea proprietatii publice pe cale naturala 

4.2. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

4.3. Achizitiile publice

4.4. Afectarea pentru cauza de utilitate publica a bunurilor din domeniul privat 

4.5. „Alte moduri prevazute de lege”

4.6. Poate fi rechizitia un mod de dobandire a proprietatii publice? 

Sectiunea a 3-a. Circulatia bunurilor din domeniul public 

§1. Transmiterea proprietatii publice intre titularii acesteia 

§2. Schimbarile de afectatiune

§3. Posibilitatea constituirii drepturilor reale pe domeniul public

3.1. Consideratii teoretice cu privire la drepturile reale administrative

3.2. Natura juridica a „dreptului de administrare” 

3.3. Despre servitutile stabilite asupra domeniului public 

3.4. Dreptul de concesiune 

3.5. Dreptul de inchiriere si cel de folosinta gratuita 

3.6. Exista dezmembraminte administrative perpetue? Despre constitutionalitatea drepturilor Academiei Romane asupra unor bunuri proprietate publica

Sectiunea a 4-a. Iesirea bunurilor din domeniul public 

§1. Incetarea regimului domenial pe cale naturala 

§2. Dezafectarea 

§3. Pieirea materiala a bunului domenial

§4. Incetarea domenialitatii ca urmare a pierderii proprietatii publice 

Sectiunea a 5-a. Delimitarea domeniului public 

§1. Caractere 

§2. Contenciosul privind delimitarea domeniului public 

Capitolul al IV-lea. Protectia domeniului public 

Sectiunea 1. Protectia penala si cea contraventionala a domeniului public

§1. Protectia penala a domeniului public

§2. Protectia contraventionala a domeniului public

Sectiunea a 2-a. Protectia civila a dreptului public 

§1. Inalienabilitatea 

1.1. Fundamentul inalienabilitatii 

1.2. Efectele inalienabilitatii 

1.3. Sanctiunea incalcarii principiului inalienabilitatii 

§2. Imprescriptibilitatea

2.1. Domeniul de aplicare al imprescriptibilitatii 

2.2. Imprescriptibilitatea domeniului si actiunile posesorii 

§3. Insesizabilitatea

Capitolul al V-lea. Compunerea domeniului public. Regimuri domeniale speciale 

Sectiunea 1. Domeniul public natural

§1. Domeniul public maritim 

§2. Domeniul public fluvial si al apelor interioare 

§3. Domeniul public al subsolului 

§4. Domeniul public aerian 

§5. Domeniul public hertzian

§6. Domeniul public agricol si silvic 

§7. Domeniul public al ariilor naturale protejate 

Sectiunea a 2-a. Domeniul public artificial 

§1. Domeniul public rutier 

§2. Domeniul public feroviar 

§3. Domeniul public cultural 

§4. Domeniul public spitalier (sanitar) 

§5. Domeniul public militar si al frontierei de stat 

§6. Domeniul public funerar 

§7. Domeniul public al retelelor de transport 

§8. Domeniul public al activitatii de meteorologie

§9. Domeniul public mobiliar 

9.1. Existenta si consistenta domeniului mobiliar

9.2. Raporturile domeniului public mobiliar cu dispozitiile art. 1909 alin. (1) vechiul C. civ. / art. 937 alin. (1) C. civ. 2011 

Capitolul al VI-lea. Utilizarea domeniului public 

Sectiunea 1. Principii

Sectiunea a 2-a. Utilizarea domeniului public de catre serviciile publice 

Sectiunea a 3-a. Utilizarea domeniului public de catre public 

§1. Utilizari colective 

1.1. Forme 

1.2. Principii care guverneaza utilizarile colective 

§2. Utilizari privative

2.1. Notiuni introductive 

2.2. Definitie si caractere 

2.3. Clasificare. Importanta practica 

2.4. Utilizari privative intemeiate pe un act unilateral. Particularitati 

2.5. Utilizari privative intemeiate pe un contract. Particularitati 

PARTEA A II-A. DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SI AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE. ELEMENTE PENTRU O TEORIE

Capitolul I. Definitie si alcatuire 

Capitolul al II-lea. Intrarea bunurilor in domeniul privat

Sectiunea 1. Modalitati specifice de dobandire a bunurilor proprietate privata

§1. Succesiunile vacante si bunurile fara stapan 

§2. Accesiunea imobiliara naturala asupra insulelor si prundisurilor 

§3. Dezafectarea bunurilor proprietate publica

§4. Exercitarea anumitor drepturi de preemtiune 

§5. Confiscarea penala sau contraventionala

§6. Achizitiile publice

§7. Tezaurul 

Sectiunea a 2-a. Formalitati speciale necesare pentru dobandirea proprietatii prin mijloace comune

§1. Intrarea bunurilor in proprietatea privata a statului

1.1. Actele cu titlu gratuit 

1.2. Actele cu titlu oneros 

§2. Intrarea bunurilor in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale 

Capitolul al III-lea. Instrainarea dependintelor domeniului privat

Sectiunea 1. Forme interzise de instrainare a domeniului privat

§1. Instrainarile cu titlu gratuit

§2. Instrainarile fortate 

Sectiunea a 2-a. Formalitati speciale necesare la instrainarea bunurilor proprietate privata 

Sectiunea a 3-a. Instrainari obligatorii

Sectiunea a 4-a. Inalienabilitatea anumitor dependinte ale domeniului privat 

Sectiunea a 5-a. Distrugerea fizica a bunului – mod specific de pierdere a dreptului de proprietate privata 

Capitolul al IV-lea. Regimul juridic al gestiunii domeniului privat

Sectiunea 1. Autoritatile insarcinate cu gestiunea domeniului privat 

Sectiunea a 2-a. Reguli exorbitante ale gestiunii domeniului privat 

Capitolul al V-lea. Utilizarea domeniului privat

Sectiunea 1. Utilizarea de catre persoanele publice 

Sectiunea a 2-a. Utilizarea dependintelor domeniului privat de catre functionari

Sectiunea a 3-a. Bunurile proprietate privata pot fi utilizate efectiv si de particulari 

§1. Concesiunea bunurilor proprietate privata

§2. Darea bunurilor din domeniul privat in folosinta gratuita a anumitor persoane juridice

Capitolul al VI-lea. Contenciosul domeniului privat 

Sectiunea 1. Principiul la nivel teoretic

Sectiunea a 2-a. Capriciile legiuitorului 

Capitolul al VII-lea. Concluzii

PARTEA A III-A. EXPROPRIEREA PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA 

Capitolul I. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica. Notiune 

Sectiunea 1. Definitie. Principii

Sectiunea a 2-a. Scurt istoric 

Sectiunea a 3-a. Sediul materiei 

Sectiunea a 4-a. Comparatie cu alte moduri exorbitante de dobandire a proprietatii de catre colectivitatile publice

§1. Exproprierea si rechizitia 

§2. Exproprierea si preemtiunea 

§3. Exproprierea si nationalizarea 

§4. Exproprierea si confiscarea 

Sectiunea a 5-a. Protagonistii exproprierii 

§1. Expropriatorul

§2. Autoritatile competente sa declare utilitatea publica 

§3. Beneficiarii exproprierii

§4. Persoanele expropriate 

Sectiunea a 6-a. Obiectul exproprierii 

§1. Precizari introductive 

§2. Natura bunurilor supuse exproprierii 

2.1. Expropriere totala - expropriere partiala

2.2. Drepturile reale obiect al exproprierii

2.3. Pot forma obiectul exproprierii imobilele prin destinatie? 

§3. Apartenenta imobilelor expropriabile 

Sectiunea a 7-a. Scopul exproprierii: utilitatea publica 

§1. Posibile definitii ale utilitatii publice

§2. Controlul jurisdictional al utilitatii publice 

2.1. Lucrarile declarate de utilitate publica prin art. 6 din Legea nr. 33/1994 si nereluate de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 255/2010. Controlul utilitatii publice concrete de catre instanta de contencios administrativ 

2.2. Lucrarile neprevazute de art. 6 din Legea nr. 33/1994, respectiv cele considerate „situatii exceptionale”, declarate de utilitate publica prin act al Parlamentului [art. 7 alin. (3) si (4)]. Controlul Curtii Constitutionale 

2.3. Lucrarile declarate de utilitate publica prin art. 2 alin. (1) din Legea nr. 255/2010. Lipsa oricarui control jurisdictional 

Capitolul al II-lea. Procedura exproprierii 

Sectiunea 1. Procedura comuna reglementata de Legea nr. 33/1994 

§1. Declararea utilitatii publice 

1.1. Procedura declararii unui bun ca fiind de utilitate publica 

1.2. Natura juridica si efectele acestui act asupra imobilului expropriat 

§2. Masurile premergatoare exproprierii

2.1. Executarea planurilor cuprinzand terenurile si constructiile propuse spre expropriere 

2.2. Intampinarea si contestatia. Posibile corelatii si interpretari 

2.3. Depunerea contestatiei la curtea de apel. Sursa istorica a erorii actuale a practicii noastre judiciare 

§3. Exproprierea propriu-zisa si stabilirea despagubirilor 

3.1. Competenta in materie de expropriere

3.2. Cadrul procesual al unui litigiu de expropriere 

3.3. Procedura stabilirii despagubirilor

3.4. Solutiile pe care le poate pronunta instanta investita cu o cerere de expropriere si caile de atac 

§4. Plata despagubirilor si punerea in posesie a expropriatorului 

Sectiunea a 2-a. Procedura speciala reglementata de Legea nr. 255/2010 

§1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici

§2. Consemnarea sumei individuale si afisarea listei imobilelor ce urmeaza a fi expropriate (art. 7-8 din lege) 

§3. Transferul dreptului de proprietate

§4. Finalizarea formalitatilor aferente procedurii de expropriere

Capitolul al III-lea. Efectele exproprierii 

Sectiunea 1. Efectele generale

§1. Transferul proprietatii bunului expropriat si punerea in posesie

1.1. Despre constitutionalitatea art. 28 alin. (1) din Legea nr. 33/1994 si a art. 9 alin. (4) din Legea nr. 255/2010

1.2. Despre transferul proprietatii in situatia exproprierii 

1.3. Despre intrarea expropriatorului in posesia imobilului expropriat si corelatia acestui moment cu celelalte doua: transferul proprietatii si plata despagubirilor 

§2. Stingerea drepturilor reale principale (dezmembramintele proprietatii) 

2.1. Servitutile

2.2. Celelalte drepturi reale: uzufructul, uzul, abitatia, superficia 

§3. „Stramutarea” drepturilor reale accesorii

§4. Stingerea drepturilor personale

§5. Despagubirea 

Sectiunea a 2-a. Efectele particulare: situatia in care cauza de utilitate publica nu se realizeaza 

§1. Dreptul prioritar la inchiriere 

§2. Dreptul de retrocedare 

2.1. Momentul inceperii lucrarilor de utilitate publica 

2.2. Momentul de la care incepe sa curga termenul de un an 

2.3. Titularul dreptului la retrocedare 

2.4. Natura juridica si termenul in care poate fi exercitat dreptul de retrocedare 

2.5. Efectele juridice ale exercitarii dreptului de retrocedare 

2.6. Raporturile dreptului de preemtiune cu prevederile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 33/1994 

§3. Dreptul de preemtiune 

3.1. Deosebirea dintre acest drept si cel de retrocedare 

3.2. Procedura exercitarii dreptului prioritar la cumparare 

3.3. Sanctiunea care loveste actul juridic incheiat cu incalcarea dreptului de preemtiune 

§4. Aplicabilitatea prevederilor art. 34-37 si la exproprierile realizate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 33/1994

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei02 dec. 2011
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini296
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ