Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Donatia si mostenirea vol 1. Donatia

Donatia. Drepturile statului asupra mostenirii vacante. Mostenirea testamentara
ISBN/ISSN: 978-606-522-368-4
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: IN STOC

   Donatia si mostenirea este consacrata materiilor donatiilor si succesiunilor. Cele 369 de spete si extrase din doctrina, publicate in doua volume, ofera persoanelor interesate o perspectiva de ansamblu asupra evolutiei recente a practicii judiciare si a solutiilor inovatoare propuse de literatura de specialitate.

   Primul volum analizeaza, intre altele, conditiile de valabilitate a contractului de donatie, principiul irevocabilitatii, donatiile simulate si indirecte, darul manual, donatiile facute sotilor, cauzele de revocare a donatiilor, mostenirea vacanta si drepturile statului asupra acesteia, conditiile de valabilitate ale testamentului, regimul juridic al legatelor, limitele dreptului de dispozitie asupra mostenirii, eliberarea ceritificatului de mostenitor.  

TITLUL I. DONATIA

Capitolul I. Notiunea si conditiile de valabilitate

Sectiunea 1. Calificare si reguli de interpretare

1. Contract de donatie. Tranzactie. Transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de a solicita restituirea imobilului

2. Contract de donatie cu sarcina. Obligatie de asigurare a intretinerii la cerere. Actiune in revocare pentru neexecutarea sarcinii, iar nu pentru ingratitudine
Doctrina si jurisprudenta publicate in revistele de specialitate

3. Imobil expropriat in baza Decretului nr. 32/1983, cu plata despagubirilor legale. Oferta de donatie neacceptata in forma autentica. Aplicarea principiului conversiunii actului juridic

4. Reguli de interpretare comune contractelor consensuale. Acceptarea expresa a donatarului (art. 932 C. civ. fr.). Daca este ceruta ca o conditiune de forma a donatiunii (art. 814 C. civ.). Solutie negativa. Conditiile de fond ale unei donatiuni 

Sectiunea a 2-a. Conditii de validitate 

§1. Conditii de forma 

5. Donatie facuta statului. Consimtamantul partilor luat de acelasi notar in aceeasi zi, chiar daca partile nu au fost fizic prezente in acelasi timp. Donatie intre absenti lovita de nulitate 

6. Donatie facuta statului in temeiul Decretului nr. 478/1954. Necesitatea indeplinirii conditiilor de forma prevazute de Codul civil

7. Donatie facuta statului. Incidenta art. 2 lit. c) din Legea nr. 10/2001. Distinctia intre cele doua ipoteze prevazute de textul de lege  

8. Donatie facuta statului. Acceptare de catre presedintele Consiliului Popular al Municipiului Bucuresti. Lipsa formei autentice a acceptarii

9. Donatar persoana juridica. Forma autentica ad validitatem. Imputernicire a presedintelui fundatiei printr-un act sub semnatura privata. Lipsa intentiei de a gratifica 
Jurisprudenta publicata in revistele de specialitate

10. Imobil donat statului. Restituire. Conditii

11. Imobil preluat de stat in baza Decretului nr. 478/1954. Cerere de restituire in natura sau acordarea masurilor reparatorii in echivalent, formulata de persoana juridica din patrimoniul careia a fost preluat. Conditionarea acordarii masurilor reparatorii de admiterea actiunii in anulare sau in constatarea nulitatii donatiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila 

§ 2. Conditii de fond

2.1. Capacitatea
Doctrina publicata in revistele de specialitate 

12. Coordonatele situatiei juridice specifice donatiei facute copiilor doar conceputi, dar inca nenascuti

13. Incapacitati relative de a primi donatii si legate. Situatia asistentilor medicali 

2.2. Consimtamantul 

14. Inexistenta unui contract de donatie. Oferta neurmata de acceptare 

15. Donatie facuta statului. Donatie intre absenti. Inexistenta ofertei de donatie. Inexistenta avizului cerut de art. 4 din Decretul nr. 478/1954. Calitate procesuala pasiva

16. Donatie facuta statului. Neemiterea actului de acceptare. Cauza imorala. Instiintarea donatorilor asupra termenului imediat de demolare. Irevocabilitatea donatiei

17. Contract de donatie. Eroare asupra naturii contractului. Neasistarea persoanei varstnice de catre un reprezentant al autoritatii tutelare. Nulitate relativa 

18. Donatie facuta statului. Lipsa intentiei de a gratifica. Distinctie fata de vicierea consimtamantului. Nulitate absoluta. Caracter imprescriptibil 

19. Donatie facuta statului. Invocarea vicierii consimtamantului. Prescriptie. Principiul disponibilitatii 
Doctrina si jurisprudenta publicate in revistele de specialitate 

20. Vicierea consimtamantului ofertei de donatie. Violenta morala. Prescriptie

21. Donatie facuta statului. Actiune in anularea contractului pentru vicierea consimtamantului donatorului prin violenta. Prescrierea dreptului la actiune 

22. Imobil donat statului. Caracterul imprescriptibil al actiunii in constatarea nulitatii actului de donatie conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998. Caracterul derogator al acestui din urma text

23. Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 referitoare la imobilele donate statului sau altor persoane juridice 

2.3. Obiectul

24. Donatie facuta statului. Lipsa calitatii de proprietar a donatorului. Nulitate absoluta

25. Anularea titlului de proprietate care a stat la baza donatiei. Neincidenta exceptiei ce vizeaza pe subdobanditorul cu titlu oneros de buna-credinta
Jurisprudenta publicata in revistele de specialitate

26. Donatiune de bunuri viitoare. Imobil neintrat in patrimoniul donatorului. Inexistenta 

2.4. Cauza

27. Donatie facuta statului. Imobil inclus in planul de sistematizare a zonei. Lipsa intentiei de a gratifica. Lipsa cauzei. Nulitate absoluta

28. Donatie facuta statului. Lipsa cauzei. Inexistenta unui motiv concret de a gratifica statul 

29. Donatie facuta statului. Lipsa cauzei. Infiintarea popririi pentru recuperarea reparatiilor efectuate de ICRAL

30. Donatie facuta statului. Lipsa cauzei. Iminenta inceperii procedurii executarii silite. Notorietatea presiunilor asupra familiilor din categoria „exploatatorilor” 

31. Donatie facuta statului. Cauza imorala. Cauza falsa. Existenta unui decret de expropriere 

32. Donatie facuta statului. Lipsa cauzei. Conditie pentru obtinerea acordului de a parasi Romania. Imprescriptibilitatea actiunii 

33. Donatie facuta statului. Lipsa intentiei de a gratifica. Conditie impusa pentru obtinerea acordului de a parasi tara. Prezumtie simpla

34. Donatie facuta statului. Lipsa cauzei. Prezumtie legala. Art. 2 lit. c) din Legea nr. 10/2001

35. Donatie facuta statului. Lipsa intentiei de a gratifica. Presiuni morale exercitate asupra donatorului. Nulitate absoluta 

36. Donatie facuta statului. Lipsa intentiei reale de a gratifica ce rezulta din continutul ofertei de donatie. Presiuni exercitate asupra donatorului  
Doctrina si jurisprudenta publicate in revistele de specialitate 

37. Apartament donat statului. Actiune in anularea contractului de donatie pentru lipsa intentiei de a gratifica 

38. Discutii privind cauza morala si ilicita in raporturile juridice contractuale dintre concubini

39. Evolutii in legatura cu sistemele sanctionatorii pentru incalcarea regulilor referitoare la ordinea publica si bunele moravuri, precum si a legilor imperative, astfel cum acestea sunt reflectate in doctrina si jurisprudenta belgiana 

§ 3. Irelevanta caracterului irevocabil al donatiilor

40. Nulitatea donatiei. Irelevanta caracterului irevocabil al donatiilor. Existenta intentiei de a dona (irevocabil) 

§ 4. Calitate procesuala

41. Donatie. Actiune in nulitate absoluta. Legitimare procesuala activa a oricarei persoane care are un interes. Neincidenta principiului nemo auditor propriam turpitudinem allegans

42. Donatie facuta statului. Legitimare procesuala pasiva a unitatii administrativ-teritoriale 

43. Donatie facuta statului. Legitimarea procesuala pasiva a unitatii administrativ-teritoriale, iar nu a Consiliului local. Lipsa cauzei. Contextul demolarii locuintei donatorului si a familiei sale. Compensarea prin repartizarea unui apartament inchiriat 

44. Donatie facuta statului. Calitate procesuala pasiva a statului reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice. Principiul relativitatii efectelor contractului

§ 5. Autoritate de lucru judecat

45. Nulitatea donatiei. Cauze distincte de nulitate. Inexistenta autoritatii de lucru judecat 

§ 6. Principiul irevocabilitatii

46. Contract de donatie. Imposibilitatea denuntarii unilaterale 

Doctrina publicata in revistele de specialitate

47. Discutii in legatura cu semnificatia contractului de donatie

§ 7. Revocabilitatea donatiilor intre soti

48. Donatie intre soti. Revocare. Instrainarea anterioara a bunului donat. Restituirea valorii patrimoniale obtinute din instrainarea bunului  

Capitolul al II-lea. Donatiile simulate, indirecte si darurile manuale 

Sectiunea 1. Donatii simulate

49. Simulatie. Actiune introdusa de una din partile contractante. Lipsa de interes a partilor. Contract public de vanzare-cumparare

50. Donatie deghizata. Nedovedire. Contract public de intretinere  

51. Donatie deghizata. Nedovedire. Contract public de vanzare-cumparare 

52. Donatie deghizata. Nedovedire. Contract public de vanzare-cumparare incheiat intre soti si parintii unuia dintre acestia

53. Donatie deghizata. Nedovedire. Contract public de vanzare-cumparare cu rezerva uzufructului. Bun detinut de instrainatori in coproprietate. Limitele aplicarii art. 845 C. civ.

54. Donatie deghizata. Dovedire. Contract public de vanzare-cumparare cu rezerva uzufructului. Revocare pentru neexecutarea sarcinii

55. Contract de donatie. Incidenta art. 845 C. civ. Rasturnarea prezumtiei instrainarii cu titlu gratuit a bunului

56. Donatie deghizata. Nedovedire. Contract public de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere si drept de abitatie viagera

57. Contract de vanzare-cumparare deghizat. Contract public de donatie. Nedovedire

Sectiunea a 2-a. Donatii indirecte 

58. Renuntare la dreptul de abitatie

59. Renuntare la dreptul de proprietate in favoarea statului. Temei legal
Doctrina publicata in revistele de specialitate

60. Admisibilitatea clauzei de reintoarcere a bunurilor donate sub conditie mixta sau cauzala 

Sectiunea a 3-a. Darul manual

61. Inel oferit in vederea unei viitoare casatorii care nu s-a materializat 
Doctrina publicata in revistele de specialitate

62. Posibilitatea revocarii darurilor manuale 

Capitolul al III-lea. Donatii facute sotilor

63. Contract de vanzare-cumparare in care sunt mentionati ambii soti. Donarea pretului de catre parintii unuia dintre soti

64. Donatie in care sunt mentionati ambii soti. Prezumtia de bun comun 

65. Dota constituita de parinti la casatoria fiicei lor. Imobil bun propriu

66. Regim dotal. Bunuri proprietatea exclusiva a sotiei. Aplicarea in timp a dispozitiilor Codului familiei

67. Bun donat unui singur sot. Aplicarea in timp a dispozitiilor Codului familiei. Relevanta constatarii nevalabilitatii titlului statului. Partajarea unei cote-parti 

Capitolul al IV-lea. Cauze de revocare a donatiilor 

Sectiunea 1. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii

68. Contract de donatie cu sarcina. Constructia unui camin de batrani. Lipsa fondurilor. Conditiile revocarii. Instanta competenta 

69. Delimitarea contractului de donatie de contractul de intretinere. Rezolutiunea contractului pentru neexecutarea sarcinii. Obligatie de intretinere. Respectarea uzufructului 

70. Revocare pentru nerespectarea dreptului de usufruct viager si pentru ingratitudine. Introducerea unei persoane straine in imobilul donat. Instanta competenta teritorial

Sectiunea a 2-a. Revocarea pentru ingratitudine

71. Cauze de revocare pentru ingratitudine. Existenta doar a unei stari tensionate intre parti 

72. Cauze de revocare pentru ingratitudine. Delicte, cruzimi sau injurii grave in privinta donatorului. Gravitatea actului de ingratitudine

73. Revocare pentru ingratitudine. Deosebire fata de nulitate. Caracterul personal 

Sectiunea a 3-a. Revocarea pentru survenienta de copil 

74. Revocare de drept. Copil decedat la data introducerii actiunii in revocare 
Jurisprudenta publicata in revistele de specialitate

75. Donatiune. Survenire de copil natural legitimat. Revocarea de plin drept a donatiunii. Prescriptie. Punct de plecare. Nasterea copilului legitimat 

TITLUL AL II-LEA. DREPTURILE STATULUI ASUPRA MOSTENIRII VACANTE 

Capitolul I. Notiunea de mostenire vacanta

76. Calitatea de mostenitor a statului. Act de acceptare a mostenirii facut de un succesibil in termenul legal. Contract de inchiriere

77. Act fara valoare de acceptare tacita. Luarea unei icoane. Vacanta succesorala

Capitolul al II-lea. Certificatul de vacanta succesorala 

78. Certificat emis in temeiul Decretului nr. 40/1953 privind procedura succesorala notariala. Calitatea procesuala pasiva a Statului, reprezentat de Ministerul Finantelor

79. Certificat emis in temeiul Legii nr. 36/1995. Calitatea procesuala pasiva a Statului, reprezentat de directiile generale ale finantelor publice judetene sau a Municipiului Bucuresti 

80. Vacanta succesorala. Promisiune bilaterala de vanzare-cumparare. Lipsa unei mentiuni in certificatul eliberat de notar. Efectul declarativ al certificatului. Neobligativitatea formularii in prealabil a unei cereri de anulare a acestuia

Capitolul al III-lea. Constatarea vacantei succesorale de catre instanta

Sectiunea 1. Admisibilitate

81. Actiune in constatarea vacantei succesorale. Admisibilitate. Dreptul de acces la instanta

82. Constatarea prescrierii dreptului la sulta. Vacanta succesorala. Dreptul de acces la instanta

83. Constatarea vacantei succesorale pe cale incidentala. Dreptul de acces la instanta

84. Imposibilitatea formularii de catre un tert interesat a unei cereri in fata notarului public. Posibilitatea formularii ei in fata instantei. Accesul la justitie al unei persoane interesate de succesiunea vacanta

85. Succesiune vacanta. Uzucapiune. Actiune oblica 

86. Formularea unei actiuni in instanta. Interes. Coproprietar al unui imobil din masa succesorala

87. Interes. Constatarea uzucapiunii. Valoarea exclusiva de instrument probator a certificatului de vacanta succesorala

Sectiunea a 2-a. Sarcina probei

88. Uzucapiune. Vacanta succesorala. Necesitatea efectuarii de catre reclamant a demersurilor pentru identificarea mostenitorilor

89. Uzucapiune. Cerere de constatare a vacantei succesorale. Nedovedirea de catre reclamant a inexistentei mostenitorilor

Sectiunea a 3-a. Calitatea procesuala pasiva

90. Bunuri dobandite de stat. Reprezentarea Statului de Ministerul Finantelor si Directia Generala a Finantelor Publice

91. Bun dobandit de stat. Reprezentarea statului de Directia Generala a Finantelor Publice 

92. Constatarea vacantei succesorale de catre instanta. Neaplicarea normei speciale din materia procedurii succesorale notariale

93. Drept de proprietate dobandit de Stat si exercitat prin intermediul unitatii administrativ-teritoriale

94. Uzucapiune. Neidentificarea titularului dreptului de proprietate cu privire la imobilul ce se uzucapeaza. Art. 26 din Legea nr. 18/1991. Bun dobandit de unitatile administrativ-teritoriale

95. Uzucapiune. Bun dobandit de unitatile administrativ-teritoriale. Titularul dreptului de proprietate asupra terenurilor situate in intravilanul localitatii, fara mostenitor. Art. 26 din Legea nr. 18/1991

96. Bunuri dobandite de unitatea administrativ-teritoriala. Momentul dobandirii. Calitate procesuala pasiva. Coproprietar al unui imobil din masa succesorala. Caracterul necontencios al procedurii succesorale notariale. Art. 75 din Legea nr. 36/1995

97. Uzucapiune. Bun fara stapan. Distinctie fata de vacanta succesorala. Bun din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale

98. Uzucapiune. Bun fara stapan. Prezumtia de vacanta succesorala 

99. Uzucapiune. Bun dobandit de unitatea administrativ-teritoriala. Dispozitii speciale privind cererile formulate de cultele religioase

100. Uzucapiune. Accesiune. Bunuri fara stapan. Calitate procesuala pasiva. Sarcina probei. Art. 4 din Legea nr. 213/1998 

101. Dobandirea bunurilor de catre stat pe cale succesorala si transmiterea lor ulterioara in favoarea unitatii administrativ-teritoriale

102. Caracterul special al normei cuprinse in art. 26 din Legea nr. 18/1991, republicata

Capitolul al IV-lea. Raspunderea statului pentru pasivul succesiunii 

103. Succesiune vacanta. Plata cheltuielilor de intretinere restante. Calitate procesuala pasiva

Capitolul al V-lea. Inexistenta dreptului de optiune al statului 

104. Uzucapiune. Succesiune vacanta. Inexistenta unui drept de optiune al statului

TITLUL AL III-LEA. MOSTENIREA TESTAMENTARA 

Capitolul I. Reguli generale cu privire la mostenirea testamentara

Sectiunea 1. Conditiile de valabilitate a testamentului

§ 1. Conditii de fond

105. Lipsa discernamantului. Concludenta probei prin expertiza medico-legala psihiatrica. Notarul public nu atesta starea sanatatii testatorului

106. Rasturnarea prezumtiei existentei discernamantului. Expertiza medico-legala psihiatrica. Aprecierea depozitiilor martorilor. Nulitate relativa

107. Testament. Semnatura apartinand testatorului. Expertiza grafoscopica. Lipsa discernamantului. Respingerea probei cu expertiza medico-legala psihiatrica. Inexistenta unor acte medicale

108. Testament autentic. Lipsa discernamantului testatorului. Sanctiune. Sarcina probei

109. Testament olograf. Lipsa cauzei intemeiate pe lipsa de discernamant. Sugestie. Captatie. Izolarea testatorului de rude. Sesizari la autoritatile publice 

§ 2. Conditii de forma

110. Testament conjunctiv. Nulitate

Sectiunea a 2-a. Diferite feluri de testamente

111. Testament olograf scris pe hartie copiativa. Semnatura executata in original. Valabilitate. Legat cu sarcina inhumarii. Revocare
Doctrina publicata in revistele de specialitate

112. Acte juridice mortis causa intocmite ori atestate de catre avocat

Capitolul al II-lea. Regimul juridic al principalelor dispozitii testamentare 

113. Legat universal. Testament olograf. Dispozitie ca legatarul sa dispuna si de obiectele neprevazute in testament 

114. Legat universal in favoarea promitentilor-cumparatori. Antecontract de vanzare-cumparare. Mostenitor rezervatar. Cerere de pronuntare a unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Interes 

115. Legat cu titlu particular. Dispozitie testamentara avand ca obiect „intregul meu drept de concesiune”, cu constructiile aflate pe el. Interpretare. Valoarea juridica a certificatului de mostenitor

116. Legat cu titlu particular. Lipsa fortei probante in privinta dreptului de proprietate

117. Testament. Imposibilitatea analizarii valabilitatii acestuia pe cale incidentala

118. Actiune in anularea testamentului. Lezarea dreptului de proprietate al reclamantului. Nulitate relativa. Prescriptie 

119. Testament autentic. Revocare voluntara. Nerelevanta ascunderii de catre defunct

120. Revocare judecatoreasca. Legat cu sarcina. Revocare pentru neexecutarea sarcinii. Momentul de la care curge termenul de prescriptie. Sarcina probei 

121. Legat. Incalcarea rezervei succesorale. Reductiune. Sanctiune specifica. Lipsa discernamantului. Nulitate relativa. Prescriptie
Doctrina si jurisprudenta publicate in revistele de specialitate 

122. Regula indivizibilitatii optiunii succesorale. Dreptul de optiune al succesibilului chemat la mostenire in dubla calitate de mostenitor legal si testamentar. Calitate procesuala activa pentru a cere imparteala mostenirii

123. Imparteala mostenirii ceruta de un legatar cu titlu particular. Conditii de admisibilitate 

124. Succesiune. Legat singular. Prestatiuni periodice. Exigibilitate. Neexecutare la timp. Daune-interese. Cerere. Admisibilitate 

125. Testament recunoscut de mostenitorul legal. Nulitate relativa. Efectele recunoasterii 

126. Testament. Consimtamant. Viciu. Captatie si sugestie. Legat de uzufruct al intregii mosteniri. Calificare 

127. Testament. Consimtamant. Viciu. Captatie si sugestie

128. Legat de uzufruct al intregii mosteniri. Calificare 

129. Drept de succesiune. Testament. Legat cu titlu particular. Promisiune de vanzare-cumparare cu privire la bunul ce facea obiectul legatului particular. Consecinte

130. Drept de succesiune. Testament autentic identic cu unul ulterior olograf. Revocarea expresa a primului. Consecinte cu privire la cel de-al doilea

Capitolul al III-lea. Limitele dreptului de dispozitie asupra mostenirii

Sectiunea 1. Oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

131. Pact asupra unei succesiuni viitoare. Inexistenta. Instrainarea bunului aflat in coproprietate cu o ruda, fara alte mentiuni

132. Ajutor financiar in vederea cumpararii apartamentului in baza Legii nr. 85/1992. Promisiunea ca, dupa deces, bunul va deveni proprietatea celui care a achitat in realitate pretul

Sectiunea a 2-a. Oprirea substitutiilor fideicomisare

133. Substitutie fideicomisara. Substitutie vulgara. Distinctie. Repunere in termen in baza Legii nr. 10/2001
Jurisprudenta publicata in revistele de specialitate

134. Testament. Legate particulare. Substitutie fideicomisara in favoarea reclamantei. Nulitate. Legat particular in favoarea paratului. Valabilitate. Exheredare indirecta a nerezervatarilor

Sectiunea a 3-a. Oprirea liberalitatilor care incalca rezerva succesorala 

135. Testament. Nulitate. Captatie. Aversiunea defunctei fata de unul din mostenitori din cauza conflictelor dintre ei. Neacceptarea calitatii de mostenitor testamentar, in conditiile solicitarii constatarii nulitatii testamentului. Culegerea succesiunii ca mostenitor rezervatar. Reductiunea liberalitatilor excesive. Modalitate de calcul. Bun dobandit de stat fara titlu. Partaj 

136. Rezerva succesorala. Stabilire in functie de numarul mostenitorilor care au invocat-o, exercitand calea de atac. Nulitate certificat de mostenitor. Necitarea potentialilor mostenitori la domiciliile legale. Nulitatea testamentului. Distinctie fata de reductiune

137. Reductiunea liberalitatilor excesive. Donatie deghizata. Incidenta art. 845 C. civ. Bun dobandit in timpul casatoriei. Imposibilitatea aplicarii prezumtiei numai in raport cu unul dintre soti. Modalitati de calcul al rezervei 

138. Donatie. Reductiune. Raport, care functioneaza numai intre sotul supravietuitor si descendenti. Caracterul mai favorabil al raportului. Data evaluarii imobilului raportat in natura

139. Inzestrare facuta la casatorie. Obligatie de raport. Dovada donatiei prin prezumtii intemeiate pe mentiunile din registrul agricol 

140. Inzestrarea facuta la casatorie. Obligatie de raport. Conditia dovedirii donatiei. Teren cu privire la care s-a reconstituit dreptul de proprietate 

141. Donatie. Obligatia legala de a nu detine o a doua locuinta. Lipsa caracterului fictiv. Testament intocmit anterior cu privire la acelasi bun 
Doctrina si jurisprudenta publicate in revistele de specialitate 

142. Succesiune. Cotitate disponibila. Rezerva. Calcul. Donatiuni cu sarcini

143. Necesitatea evaluarii tuturor bunurilor din patrimoniul succesoral 

144. Legea nr. 10/2001. Mostenire testamentara. Cerere de restituire in natura a unui imobil, formulata in baza art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 de catre persoane care nu beneficiaza de rezerva succesorala  

145. Cazuri de reglementare expresa a dreptului de retentie in Codul civil roman din 1864. Bun imobil supus raportului in natura. Incidenta regulii generale in cazul bunului mobil

146. Discutii referitoare la cota succesorala a sotului supravietuitor in unele situatii speciale

Capitolul al IV-lea. Eliberarea certificatului de mostenitor

147. Dovada calitatii de mostenitor. Valoarea juridica a testamentului. Dreptul de optiune intre mostenirea legala si testamentara. Caracterul irevocabil al alegerii 

148. Testament. Dovada vocatiei la succesiune. Dovada calitatii de mostenitor. Necesitatea emiterii unui certificat de mostenitor

149. Legat cu titlu particular. Certificat de mostenire eliberat exclusiv in favoarea mostenitorului rezervatar. Actiune in constatarea nulitatii certificatului de mostenitor si obligarea notarului public de a emite un nou certificat

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei04 feb. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini312
Tip copertaCarte brosata