Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dobanzi. Penalitati. Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-973-1720-37-1
Editura: Hamangiu
19,30 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
   Prin intermediul acestei culegeri sunt oferite cititorilor solutii relevante din jurisprudenta recenta a instantelor judecatoresti chemate sa solutioneze probleme des intalnite in practica, precum cele legate de raspunderea contractuala, exigibilitatea obligatiei de plata, modalitatile de stabilire si curgerea dobanzilor si penalitatilor, prescriptia dreptului la actiune privind dobanzile si penalitatile de intarziere, clauza penala, dobanda legala, cumulul dobanzilor cu alte daune-interese.
   Sunt, de asemenea, prezentate solutii referitoare la regulile speciale incidente in cazul unor proceduri cum ar fi procedura insolventei sau procedura somatiei de plata.
  Lucrarea ofera posibilitatea unei mai bune cunoasteri a modului in care instantele interpreteaza si aplica dispozitiile legale referitoare la subiectul avut in vedere, constituind astfel un instrument util profesionistilor dreptului, si nu numai.

Capitolul I. Raspunderea contractuala, exigibilitatea obligatiei de plata, curgerea dobanzilor si penalitatilor

1. Neexecutarea obligatiei contractuale. Clauza penala. Conditiile acordarii penalitatilor de intarziere

2. Emiterea facturii fiscale cu intarziere. Consecinte asupra exigibilitatii creantei 

3. Omisiunea emiterii facturii. Consecinte asupra exigibilitatii obligatiei de plata

4. Contract de vanzare-cumparare. Lipsa clauzei contractuale privind scadenta obligatiei de plata a pretului. Data de la care incep sa curga dobanzile 

5. Interpretarea clauzelor privind scadenta obligatiei in favoarea debitorului. Dobanzi 

6. Contract care contine o clauza penala. Perioada pentru care se datoreaza penalitatile de intarziere 

7. Plata efectuata prin virament. Momentul stingerii datoriei. Data pana la care se datoreaza penalitati de intarziere

8. Dobanda. Caracter compensatoriu. Neaplicarea art. 43 C. com

9. Contract de credit bancar. Garanti necomercianti. Raspundere pentru dobanzi si penalitati. Neaplicarea prezumtiei de solidaritate

10. Fidejusiune. Raspunderea garantilor pentru dobanzi 

11. Exonerare de la plata penalitatilor de intarziere. Caz fortuit. Neprimirea la timp a creditelor bugetare nu constituie o imposibilitate fortuita de executare

12. Exonerare de la plata penalitatilor de intarziere. Fapta tertului. Neprimirea la timp a fondurilor bugetare. Cauza exoneratoare de raspundere

Capitolul al II-lea. Prescriptia dreptului la actiune privind dobanzile si penalitatile de intarziere

13. Prestatii succesive. Majorari de intarziere. Perioada pentru care sunt datorate. Curgerea prescriptiei

14. Penalitati de intarziere. Prescriptie. Intreruperea termenului de prescriptie. Pronuntarea unei hotarari judecatoresti privind debitul principal nu are efect intreruptiv 

15. Intreruperea cursului prescriptiei extinctive pentru dividende si daune-interese accesorii

Capitolul al III-lea. Penalitati de intarziere

16. Incheierea contractului sinalagmatic intre persoane departate. Clauza penala 

17. Incheierea contractului in modalitatea ofertei urmate de executare. Mentiunea pe factura privind penalitatile de intarziere. Lipsa acordului partilor in stabilirea unei clauze penale

18. Clauza penala. Omisiunea stabilirii cuantumului penalitatilor de intarziere. Consecinte

19. Clauza penala. Neprevederea expresa a intinderii prejudiciului. Trimitere la dispozitiile legale. Nevalabilitate

20. Conditii privind acordul de vointa al partilor in stabilirea clauzei penale. Obiectiuni ale uneia dintre parti. Clauza penala prevazuta pentru neexecutare. Inaplicabilitate in cazul intarzierii executarii

21. Contract de comision incheiat prin corespondenta. Lipsa scadentei. Consecinte asupra aplicarii clauzei penale

22. Obligativitatea clauzei penale. Lipsa de relevanta a prejudiciului real suferit de creditor

23. Clauza penala. Ireductibilitate 

24. Clauza penala excesiva. Posibilitatea reducerii de catre instanta

25. Precizarea cuantumului penalitatilor de intarziere in apel. Inadmisibilitate

26. Reesalonarea platii. Consecinte asupra penalitatilor de intarziere 

27. Compensatie. Stingerea obligatiei dupa scadenta. Consecinte cu privire la penalitati

28. Lipsa clauzei penale. Determinarea prejudiciului

29. Penalitati de intarziere. Cuantum. Aplicarea Legii nr. 469/2002 privind intarirea disciplinei contractuale

30. Penalitati de intarziere. Depasirea cuantumului obligatiei principale. Incidenta Legii nr. 469/2002 privind intarirea disciplinei contractuale. Inadmisibilitatea reducerii penalitatilor

31. Rezolutiunea contractului. Efecte retroactive. Consecinte asupra clauzei penale

32. Contract comercial. Rezolutiune. Consecinte asupra clauzei penale

33. Neexecutarea contractului. Optiunea creditorului intre rezolutiunea contractului si aplicarea clauzei penale

34. Contract cu clauza penala. Dreptul creditorului de a solicita rezolutiunea contractului

35. Contract de asociere in participatiune. Admisibilitatea stipularii clauzei penale

36. Promisiune de vanzare-cumparare. Clauza penala. Clauza de dezicere. Deosebiri

37. Contract de imprumut. Clauza penala. Clauza de capitalizare a dobanzii. Deosebiri. Nulitate. Sfera de aplicare

38. Contract comercial de imprumut. Penalitati de intarziere. Admisibilitate

39. Contract de imprumut. Nelegalitatea stipularii clauzei penale

40. Contract de inchiriere. Tacita relocatiune. Actiune in pretentii pentru neplata chiriei. Daune-interese moratorii. Mentinerea in vigoare a clauzei penale

41. Contract de locatiune. Tacita relocatiune. Clauza penala. Inaplicabilitate

42. Contract de locatiune cu durata determinata. Clauza de prelungire a contractului. Deosebiri fata de tacita relocatiune. Consecinte cu privire la clauza penala stipulata in contract

43. Contract de inchiriere reziliat. Continuarea folosintei imobilului. Daune interese pentru beneficiul nerealizat. Inadmisibilitatea acordarii penalitatilor de intarziere

44. Contract de inchiriere a unui imobil apartinand domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale. Nivelul penalitatilor de intarziere. Incidenta Codului de procedura fiscala

45. Contract de privatizare. Obligatia de a efectua investitii. Dovada realizarii planului investitional. Aplicarea clauzei penale

46. Contract de ipoteca. Omisiunea de a determina cuantumul dobanzii conventionale. Consecinte

47. Acreditiv. Incasarea pretului. Neindeplinirea obligatiei de livrare a marfurilor. Penalitati de intarziere

48. Contrastalii. Natura juridica. Prescriptia dreptului la actiune

49. Clauza de livrare ExW. Culpa vanzatorului pentru nerespectarea conditiilor de livrare. Neplata pretului. Penalitati de intarziere

50. Penalitati de intarziere. Impozit pe profit

51. Obligatii comerciale. Neexecutarea obligatiei de plata a pretului la scadenta. Prejudiciu pentru intarzierea la plata TVA la nivelul penalitatilor de intarziere. Dovada prejudiciului

52. Ajutor de stat. Anularea penalitatilor de intarziere. Conditii

Capitolul al IV-lea. Dobanda legala

53. Daune-interese moratorii. Evaluare legala

54. Lipsa de folosinta a unei sume de bani. Prezumarea prejudiciului si a legaturii de cauzalitate intre prejudiciu si fapta culpabila

55. Conditii de acordare a dobanzii legale. Principiul disponibilitatii 

56. Daune-interese moratorii in alt cuantum decat dobanda legala. Conditii de acordare. Necesitatea dovedirii intinderii prejudiciului 

57. Obligatie de plata stabilita in valuta. Clauza de consolidare valutara. Admisibilitatea acordarii dobanzii legale

58. Clauza de consolidare valutara. Admisibilitatea acordarii dobanzii legale. Diferenta de curs valutar. Natura juridica

59. Contract de asigurare. Subrogarea asiguratorului in dreptul asiguratului pentru recuperarea sumelor platite. Dobanda aplicabila. Data de la care curge dobanda 

60. Actiune in regres intemeiata pe dispozitiile art. 22 din Legea nr. 136/1995. Debitor necomerciant. Data de la care curge dobanda legala 

61. Asigurari. Actiune in regres impotriva asiguratorului de raspundere civila. Data de la care curge dobanda legala 

62. Contract de imprumut. Inexistenta unei clauze exprese de stabilire a dobanzii. Contract cu titlu gratuit 

63. Imprumut bancar. Dobanda fluctuanta. Admisibilitate 

64. Contract de imprumut in valuta. Dobanda excesiva. Nulitate absoluta

65. Contract de imprumut. Cautiune reala. Plata. Imputatie asupra dobanzilor

66. Contract de imprumut. Dobanda conventionala moratorie. Data de la care curge dobanda moratorie in contractele civile. Nivelul dobanzii

67. Plata nedatorata. Limitele obligatiei de restituire. Inadmisibilitatea acordarii dobanzii legale

68. Dividende. Curgerea dobanzilor fara punere in intarziere

69. Aportul asociatilor la capitalul social. Depozit bancar. Dobanzi

70. Acreditiv. Lipsa disponibilului in cont. Avansarea sumei necesare de catre banca. Calificare. Contract de credit. Scadenta. Dobanda legala 

71. Culpa vanzatorului pentru neutilizarea garantiilor prevazute in contract. Neacordarea dobanzii comerciale 

Capitolul al V-lea. Cumulul dobanzilor cu alte daune-interese 

72. Dobanzi pentru plata cu intarziere a dividendelor. Cumulul dobanzii cu alte daune-interese. Inadmisibilitate

73. Actualizarea creantei in raport de rata inflatiei. Acoperirea integrala a prejudiciului. Inadmisibilitatea acordarii dobanzii legale

74. Daune-interese compensatorii. Actualizarea creantei cu indicele inflatiei. Daune-interese moratorii. Dobanda. Cumul. Admisibilitate

75. Raspundere civila delictuala. Nivelul despagubirilor

76. Obligatie comerciala. Dobanda comerciala. Actualizare cu indicele de inflatie. Cumul

77. Dobanda legala. Actualizarea creantei cu rata inflatiei. Cumul. Inadmisibilitate. Aplicarea O.G. nr. 9/2000

78. Clauza penala. Inadmisibilitatea cumulului penalitatilor cu dobanda 

Capitolul al VI-lea. Reguli speciale in materia insolventei 

79. Cerere de deschidere a procedurii. Penalitati de intarziere contestate. Consecinte asupra caracterului cert al creantei 

80. Creanta bugetara. Dobanzi si penalitati calculate dupa data deschiderii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului

81. Angajarea raspunderii patrimoniale a administratorului pentru dobanzi si penalitati calculate ulterior deschiderii procedurii falimentului. Inadmisibilitate

Capitolul al VII-lea. Aplicatii in materia somatiei de plata 

82. Penalitati de intarziere. Contestarea modului de calcul. Consecinte

83. Penalitati de intarziere. Contestarea realizarii acordului de vointa asupra clauzei penale in procedura somatiei de plata. Consecinte asupra admisibilitatii cererii

84. Recunoasterea expresa a debitului principal. Consecinte cu privire la obligatia de plata a penalitatilor de intarziere

85. Penalitati de intarziere. Invocarea compensatiei si a imputatiei platii in procedura somatiei de plata. Consecinte

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei09 mai 2007
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini224
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON