Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dezmembramintele dreptului de proprietate. Practica judiciara.

ISBN/ISSN: 978-973-1720-93-7
Editura: Hamangiu
22,20 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
   Culegerea de practica judiciara privind dezmembramintele dreptului de proprietate reprezinta o radiografie a dispozitiilor legale si a jurisprudentei in materie, oferind cititorului o imagine edificatoare a problemelor de drept frecvent intalnite in practica judiciara referitoare la aceste institutii juridice, precum si accesul la solutiile jurisprudentiale.
   Hotararile prezentate in lucrarea de fata cuprind solutii relevante din jurisprudenta in materie a instantelor de toate gradele, constituind un ghid util pentru practicieni, in aplicarea si interpretarea dispozitiilor legale pertinente.

1. Dreptul de uzufruct

1.1. Principalele caractere juridice

2. Dreptul de uzufruct. Caracter temporar. Continut

3. Partaj. Inadmisibilitatea constituirii prin hotarare de iesire din indiviziune a unui drept de uzufruct imobiliar 

4. Bun imobil grevat de un uzufruct. Partaj solicitat de nudul proprietar. Admisibilitate. Conditii

5. Drept de uzufruct. Situatia in care intretinutul isi pastreaza dreptul de usufruct asupra imobilului

1.2. Principalele moduri de dobandire a uzufructului 

6. Uzufruct. Nuda proprietate. Partaj judiciar. Masa partajabila 

7. Iesire din indiviziune. Modalitate. Nuda proprietate si uzufruct

8. Drept de uzufruct viager al vanzatorilor-soti asupra apartamentului. Decesul unuia dintre ei. Consecinte cu privire la intinderea dreptului

9. Evacuare. Imobil dobandit de reclamanti prin contract autentic de vanzare-cumparare, cu clauza de uzufruct-viager. Calitatea paratului de coproprietar al imobilului din care urmeaza a fi evacuat 

10. Drept de uzufruct. Constituire

11. Iesire din indiviziune. Actiune formulata de uzufructuar impotriva nudului proprietar

12. Legat cu titlu particular. Nuda proprietate. Uzufruct. Rezerva. Reductiunea liberalitatilor

13. Legat particular de uzufruct. Optiunea rezervatarilor. Cotitate disponibila. Raportul donatiilor

14. Legat particular de uzufruct. Optiunea rezervatarilor. Partajul nudei proprietati. Inadmisibilitatea prejudicierii uzufructuarului

1.3. Principalele drepturi si obligatii ale uzufructuarului

15. Uzufruct. Vanzare-cumparare cu clauza de uzufruct viager 

16. Modalitati de exercitare si de conservare a dreptului real de uzufruct. Protectia juridica a acestuia

17. Act de vanzare-cumparare cu clauza de uzufruct. Natura juridica

18. Drepturile uzufructuarului

19. Contract de inchiriere incheiat cu uzufructuar. Efecte. Legitimarea procesuala a nudului proprietar de a solicita evacuarea 

20. Uzufruct. Dreptul uzufructuarului de a folosi bunul. Intindere

21. Iesire din indiviziune. Actiune formulata de uzufructuar impotriva nudului proprietar

22. Dreptul uzufructuarului de a ceda exercitiul dreptului sau altei persoane. Prerogativele nudului proprietar. Consecinte

23. Drept de uzufruct. Incetare. Conditii

1.4. Principalele drepturi si obligatii ale nudului  proprietar

24. Bunuri. Proprietate. Dreptul de uzufruct. Efecte

25. Ordonanta presedintiala. Conditii. Vanzare-cumparare cu uzufruct temporar in favoarea vanzatorilor. Refuz de a elibera apartamentul la finele uzufructului. Consecinte

26. Nud proprietar. Legitimare procesuala activa pentru a cere evacuarea celor care detin constructia fara titlu

27. Dreptul nudului proprietar de a cere executarea obligatiilor uzufructului

28. Drept de uzufruct. Constituire. Dreptul uzufructuarului de a folosi bunul. Folosirea unei parti din imobil de catre nudul proprietar 

29. Uzufruct. Drepturile nudului proprietar. Lucrari de sporire a spatiului 

1.5. Principalele cauze de stingere si lichidare a uzufructului 

30. Drept de uzufruct viager. Stingere. Efecte

31. Imobil nationalizat de la un uzufructuar. Consecinte 

32. Partaj succesoral. Reductiunea testamentului. Notiune. Persoanele care beneficiaza de reductiune. Actiune in reductiune. Uzufruct. Stingerea uzufructului prin moartea uzufructuarului

33. Contract de vanzare-cumparare cu rezerva uzufructului. Rezolutiune. Situatie in care nu poate fi admisa

34. Contract de vanzare cumparare cu rezerva dreptului de uzufruct. Eroare asupra naturii actului. Problema prescriptibilitatii dreptului la actiunea in anularea contractului

35. Donatia unei locuinte cu mentinerea uzufructului pentru donator. Pretinderea de la donatar a contravalorii imbunatatirilor efectuate de catre donatorul-uzufructuar. Inadmisibilitate 

2. Dreptul de abitatie

2.1. Definire

36. Drept de abitatie. Stabilirea intinderii dreptului constituit asupra unei cote ideale dintr-o locuinta. Admisibilitate

2.2. Caractere juridice 

37. Drept de abitatie. Constituire in favoarea sotilor. Decesul unuia din ei. Caracterul indivizibil al dreptului

2.3. Moduri de dobandire a dreptului de abitatie

38. Contract de vanzare-cumparare. Interpretarea contractului. Drept de abitatie. Constituirea prin contract a dreptului real de abitatie 

39. Drept de abitatie. Constituire

40. Abitatie. Continutul dreptului. Obligatii ale nudului proprietar

41. Abitatie. Intinderea dreptului. Evacuarea nudului proprietar. Admisibilitate 

42. Actiune in revendicare. Bun in indiviziune succesorala. Existenta unei imparteli de folosinta. Dreptul vremelnic de abitatie al sotului supravietuitor 

43. Sot supravietuitor. Drept de abitatie. Conditii

2.4. Drepturile titularului abitatiei

44. Drept de abitatie. Inchirierea unei parti din casa. Admisibilitate 

2.5. Actiuni in valorificarea dreptului de abitatie

45. Contract de vanzare-cumparare. Drept de abitatie viagera. Admisibilitatea actiunii in respectarea acestui drept

46. Contract de intretinere. Drept de abitatie constituit in favoarea reclamantei. Locul prestarii intretinerii. Consecinte

47. Contract de donatie. Constituirea unui drept de abitatie viagera. Revocarea donatiei pentru ingratitudine. Conditii

48. Drept de abitatie. Actiune pentru valorificarea acestuia. Rezolutiune

3. Dreptul de servitute 

3.1. Caractere juridice 

49. Servitute de trecere. Loc infundat. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 616 C. civ. 

50. Servitute de trecere. Inscrierea caii de trecere in titlul de proprietate al proprietarului fondului dominant. Consecinta 

51. Drept de servitute. Caz in care nu poate fi stabilit 

52. Constituirea unui drept de servitute pe un teren apartinand domeniului privat al statului 

53. Servitute de trecere. Modalitati de constituire

54. Servitute de trecere. Caracter de drept accesoriu. Consecinte 

55. Servitute de trecere. Imposibilitatea stabilirii ei intre coproprietari 

56. Drept de servitute. Constituirea dreptului in ipoteza in care fondul aservit apartine mai multor coproprietari

57. Servitute de trecere - loc infundat

58. Drept de servitute. Servitute nascuta din situatia locurilor 

59. Servitute de trecere. Loc devenit infundat ca efect al partajarii 

60. Drept de servitute. Loc infundat. Situatiile in care se poate infiinta

61. Servitute de trecere. Stabilire prin hotarare judecatoreasca. Necesitatea citarii tuturor coproprietarilor fondului aservit 

62. Servitute de trecere. Loc infundat. Coproprietate 

3.2. Clasificarea servitutilor

63. Servitute continua si aparenta. Distanta plantatiilor. Prescriptie achizitiva

64. Drept de servitute. Prescriptie achizitiva 

65. Servitute continua si aparenta. Constituie prin destinatia proprietarului. Conditii

66. Servitute de trecere. Uzucapiune. Nedobandirea prin uzucapiune a servitutii neaparente de trecere

3.3. Clasificarea servitutilor dupa Codul civil (art. 577)

67. Drept de servitute. Servitutea scurgerii apelor

68. Drept de servitute. Servitutea scurgerii apelor. Obligarea proprietarului inferior la plata unor daune cominatorii pana la desfundarea santului de scurgere a apelor si a conductei metalice de legatura

69. Servitutea scurgerii apelor. Executarea unor lucrari care ingreuneaza situatia fondului vecin. Consecinte. Dreptul proprietarului fondului lezat 

70. Servitute de scurgere a apei. Dobandirea acesteia prin conventia partilor 

71. Servitutea de scurgere a apelor naturale. Inteles

72. Servitute. Izvor. Cererea proprietarului fondului inferior. Conditii

73. Drept de proprietate. Granituire. Revendicare. Probe

74. Drept de proprietate. Granituire. Revendicare

75. Drept de proprietate. Actiune in granituire. Probe. Titlu de proprietate 

76. Drepturi reale. Actiune in granituire

77. Granituire. Conditii de admisibilitate 

78. Actiune in granituire. Conditii de admisibilitate

79. Actiune in granituire. Admisibilitate

80. Granituire. Conditii de admisibilitate

81. Actiune in granituire. Granituire. Indatoririle expertului

82. Actiune in granituire. Caracter si finalitate. Efectele hotararii de hotarnicie. Consecinte in legatura cu actiunea in granituire

83. Proprietate. Obligatia de granituire. Modalitati 

84. Actiune in granituire. Actiunea in stramutare de hotar. Caracterizare. Consecinte

85. Actiune in granituire. Caracter. Proba. Deosebire de actiunea pentru stramutare de hotare

86. Actiune in granituire. Inteles. Sfera de aplicare

87. Actiune in granituire. Legitimare procesuala activa. Carte funciara

88. Actiune in granituire. Calitatea procesuala 

89. Granituire. Indiviziune 

90. Granituire. Actiune in revendicare. Necesitatea chemarii in judecata a tuturor proprietarilor tabulari 

91. Actiune in granituire. Conditii de exercitare. Regim de carte funciara

92. Actiune in granituire. Calitate procesuala pasiva

93. Actiune avand ca obiect dreptul de servitute. Imprescriptibilitate 

94. Actiune in granituire. Corelatia ei cu actiunea in revendicare. Calitate procesuala activa

95. Granituire. Prescriptie extinctiva. Actiunea in granituire este imprescriptibila 

96. Actiune in granituire. Caracterizare. Stabilirea hotarului dintre proprietati. Indatorirea expertului 

97. Granituire. Legitimarea procesuala de a solicita granituirea 

98. Actiune in granituire. Coproprietate. Respingerea actiunii ca premature

99. Indiviziune. Actiune in granituire 

100. Actiune in granituire introdusa numai de unul dintre soti. Interventie accesorie, in recurs, a celuilalt sot pentru indeplinirea conditiilor art. 35 C. fam. Admisibilitate

101. Actiune in granituire. Aplicarea art. 584 C. civ

102. Actiune in granituire. Soti. Reprezentarea in proces

103. Granituire. Conditii de admisibilitate

104. Drept procesual civil. Actiune in granituire. Efecte

105. Actiune in granituire. Coproprietate. Citarea partilor. Opozabilitate

106. Granituire. Desfiintarea de lucrari. Necesitatea existentei autorizatiei de desfiintare 

107. Actiune in granituire. Executare silita. Contestatie la executare

108. Executare silita. Hotararea pronuntata intr-o actiune in granituire. Partea care poate cere executarea

109. Actiune in granituire. Cheltuieli de judecata. Partea care le suporta 

110. Actiune in granituire. Suportarea cheltuielilor de judecata

111. Granituire. Hotarnicie. Diferente

112. Granituire. Hotarnicie. Diferente

113. Proprietate. Actiune in granituire si revendicare 

114. Hotarnicie. Existenta semnelor vechi de hotar. Importanta 

115. Actiune in granituire. Conditii de admisibilitate

116. Drept de servitute. Drept de ingradire. Deosebiri 

117. Servitute de utilitate publica. Gresita aplicare a legii

118. Servitute de trecere. Gresita investire a instantei

119. Zidul comun. Actiune in pronuntarea unei hotarari care sa suplineasca consimtamantul paratei la consolidarea zidului comun

120. Drept de proprietate. Arbore plantat pe razor. Coproprietate 

121. Arbori plantati pe hotar. Legitimarea procesuala de a solicita taierea arborilor

122. Servitute de trecere. Distanta plantatiilor

123. Servitute de miros. Art. 610 C. civ. si Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997

124. Distanta plantatiilor. Interdictia de a sadi arbori inalti la o anumita distanta de linia despartitoare a proprietatii 

125. Servitute. Nerespectarea distantei pentru arbori si plantatii. Achiesare. Prezumarea prejudiciului

126. Servitute. Arbori si plantatii. Dobandire

127. Servituti. Aplicarea dispozitiilor art. 607-608 C. civ. 

128. Servitute. Aplicarea dispozitiilor art. 610 C. civ 

129. Cotete de porci si pasari. Distanta la care trebuie construite fata de proprietatea vecina

130. Servitute de vedere. Actiunea chiriasului pentru astuparea ferestrei. Inadmisibilitate

131. Drept de servitute. Autorizatie. Autoritati locale 

132. Servitute de vedere

133. Servitute de vedere. Actiune formulata de beneficiarul unui antecontract de vanzare-cumparare

134. Servitute de vedere. Nerespectarea distantei. Acordul proprietarului vecin la deschiderea servitutii

135. Servitute. Ferestre de vedere. Deschideri pentru aer si lumina. Deosebire

136. Servitute. Deschidere pentru vederi si deschidere pentru lumina. Deosebire 

137. Servitute. Ferestre de vedere. Deschideri pentru aer si lumina. Deosebire

138. Servitute. Deschideri de ferestre. Deschideri pentru aer si lumina

139. Servitutea de vedere. Deschideri de aer si lumina 

140. Servitute. Renuntare de catre chiriasul fondului dominant la unele attribute ale dreptului. Consecinte 

141. Servitute de vedere

142. Drept de servitute

143. Servitutea de picatura a streasinei. Actiune in plata de despagubiri. Conditii 

144. Drept de proprietate. Raporturi de vecinatate. Limite 

145. Servitute de trecere. Loc infundat 

146. Servitute de trecere. Loc infundat 

147. Servitute de trecere. Caracter. Mod de dobandire

148. Servitute de trecere. Incertitudine cu privire la proprietarul fondului dominant si aservit. Consecinte 

149. Servitute de trecere. Loc infundat

150. Servitute de trecere. Stabilirea despagubirilor prin acordarea de teren echivalent. Admisibilitate

151. Servitute de trecere. Modalitatea despagubirii. Primire in compensatie a altui teren. Conditii

152. Servitute de trecere. Loc infundat 

153. Servitute de trecere. Conditii de stabilire a servitutii

154. Servitute de trecere. Alegerea trecerii

155. Uzucapiune. Dreptul de superficie 

156. Servitute de trecere. Intrunirea conditiilor prevazute de art. 616 C. civ. 

157. Servitute de trecere. Loc infundat. Situatie in care se poate infiinta. Indatorirea instantei

158. Servitute de trecere. Loc infundat. Intelesul notiunii

159. Servitute de trecere. Conditii de stabilire

160. Servitute de trecere. Loc infundat 

161. Servitute de trecere. Loc infundat prin fapta proprietarului 

162. Servitute de trecere. Loc infundat prin fapta proprietarului fondului dominant. Consecinte

163. Servitute de trecere. Loc infundat prin fapta proprietarului fondului dominant

164. Servitute de trecere. Loc infundat. Conditii de exercitare 

165. Servitute de trecere. Stabilire

166. Servitute de trecere. Situatia proprietarului care, prin propria fapta, determina situatia de loc infundat

167. Servitute de trecere peste un bun apartinand domeniului public. Cale de acces edificata de parat. Efecte

168. Servitute de trecere. Constituire. Conditii

169. Drepturi reale. Servitute de trecere. Loc infundat

170. Servitute de trecere. Teren infundat. Caracterizare

171. Servitute de trecere. Contestarea dreptului. Conditii

172. Servitute de trecere. Conditii de admisibilitate

173. Servitute de trecere. Loc infundat 

174. Servitute de trecere. Conditii pentru stabilirea servitutii

175. Drept de servitute. Servitute de trecere. Loc infundat. Existenta unei poteci

176. Servitute de trecere. Inexistenta locului infundat

177. Servitute de trecere. Neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 616 C. civ

178. Servitute de trecere. Abuz in promovarea actiunii in constituire 

179. Servitute de trecere. Loc infundat. Intelesul notiunii

180. Servitute de trecere. Loc infundat 

181. Servitute de trecere. Loc infundat. Inteles

182. Servitute de trecere. Loc infundat. Intelesul notiunii

183. Drept de servitute. Servitute de trecere. Loc infundat. Aprecierea intereselor partilor la constituirea ei

184. Servitute de trecere. Loc infundat 

185. Servitutea de trecere. Constituire. Conditii

186. Servitute de trecere. Conditii 

187. Servitute de trecere. Aprecierea intereselor partilor la constituirea ei 

188. Servitute de trecere. Loc infundat. Aprecierea gravitatii incomoditatii sau a inconvenientelor care reclama acordarea drumului de trecere

189. Servitute de trecere. Teren agricol. Stabilirea drumului la calea publica

190. Drept de uz. Servitute de trecere. Servituti stabilite prin Legea energiei electrice

191. Loc inchis. Servitute de trecere

192. Servitute conventionala de trecere

193. Servitute de trecere. Posibilitatea conservarii servitutii in masura in care nu a fost constituita prin titlu

194. Drept de trecere. Conditii de exercitare

195. Servitute de trecere. Stabilire din oficiu sau la cerere, in actiuni de partaj judiciar

196. Servitute de trecere. Imposibilitatea dobandirii ei prin uzucapiune. Consecinte

197. Servitute pentru executarea unor lucrari de intretinere. Incidenta dispozitiilor art. 622 alin. (2) C. civ

198. Servitute de vedere. Dobandirea acesteia prin prescriptie. Jonctiunea posesiunii

199. Servitute de trecere. Mod de dobandire

200. Servitutea distantei plantatiilor. Prescriptia achizitiva de 30 de ani 

201. Actiune in constatarea existentei dreptului dobandit prin uzucapiune. Calitate procesuala pasiva

202. Servitute. Distanta arborilor si plantatiilor. Mod de dobandire 

203. Servitute de trecere stabilita prin destinatia proprietarului 

204. Servitutea continua si aparenta. Constituire prin destinatia proprietarului. Conditii

205. Servitute de trecere constituita prin fapta proprietarului. Conditii 

206. Drept de servitute. Loc de trecere. Destinatia proprietarului. Lipsa unor semne vizibile 

207. Servitute. Constituire prin destinatia proprietarului. Conditii 

208. Servitute de trecere. Mod de exercitare. Obligatii reciproce

209. Servitute de trecere. Exercitiul dreptului. Incidenta art. 630 C. civ

210. Servitute de trecere. Mod de exercitare. Obligatii reciproce

211. Servitute de trecere. Deschiderea unei cai publice pentru proprietarul fondului dominant. Consecinte

212. Servitute nascuta din situatia locurilor. Neagravarea situatiei fondului aservit. Servitutea scurgerii apelor 

213. Servitute de trecere. Dreptul la despagubiri al proprietarului fondului aservit

214. Servitute de trecere, reglementata prin art. 616 si urm. C. civ. Suportarea cheltuielilor cu amenajarea drumului de trecere si a pagubelor ce se pricinuiesc fondului aservit 

215. Servitute de trecere. Conditii de schimbare a acesteia

216. Servitute de trecere. Abuz de drept al proprietarului fondului aservit

217. Servitute de vedere. Mod de exercitare. Obligatii reciproce

218. Actiune in redeschiderea servitutii de trecere la drumul public. Gresita calificare a obiectului actiunii in constituirea unei servituti de trecere. Consecinte

219. Servitute de trecere. Actiune confesorie. Calitate procesuala-activa

220. Servitute de trecere. Loc infundat. Actiune confesorie. Coproprietate. Inadmisibilitate

221. Contracte. Contract de vanzare-cumparare. Rezolutiune. Constituirea prin contract a dreptului real de abitatie. Actiune confesorie 

222. Servitute. Actiune confesorie. Interpretarea gresita a actului juridic dedus judecatii. Consecinte 

223. Servitute stabilita prin titlu. Exercitare si aparare

224. Drept de servitute. Prescriptie achizitiva 

225. Servitute de trecere. Posibilitatea folosirii actiunilor posesorii pentru ocrotirea servitutii de trecere

226. Actiune posesorie. Servitute de trecere. Teren cultivabil apartinand unuia din soti. Dreptul la actiune al sotului neproprietar

227. Actiuni posesorii. Servitute de trecere. Conditii de exercitare 

228. Actiuni posesorii. Servitute. Loc infundat 

229. Actiuni posesorii. Servitute de trecere

230. Servitute de trecere. Loc infundat. Stabilirea prin ordonanta presedintiala a unui drept de servitute de trecere 

231. Ordonanta presedintiala. Mentinerea dreptului de servitute. Admisibilitate 

232. Servitute conventionala de trecere. Incetarea servitutii

233. Servitute de trecere. Incetarea servitutii cand nu mai exista temei de fapt pentru a fi exercitata (art. 636 C. civ.)

234. Servitute de trecere. Incetarea servitutii pe cale de ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate 

235. Drept de servitute. Incetarea servitutii

236. Servitute de trecere. Drept constituit prin conventia partilor. Cazul in care servitutea a devenit mai impovaratoare. Incetare 

237. Servitute conventionala de trecere. Incetare

238. Servitute de trecere. Incetare. Renastere. Conditii

239. Servitute de trecere impovaratoare. Incetare

240. Servitute de trecere. Modalitate de stingere

241. Constatare. Servitute de trecere. Stingere prin neuz 

242. Servitute de trecere. Actiune in conservarea servitutii de trecere

4. Dreptul de superficie 

4.1. Definire

243. Superficie. Constructii la care se refera. Momentul dobandirii dreptului

244. Drept de superficie. Drept de accesiune imobiliara. Elemente distinctive

245. Indiviziune. Constructie ridicata de coproprietar. Actiune pentru stabilirea unui drept de superficie

246. Constructii pe terenul altuia. Rea-credinta. Drept de superficie

247. Superficie. Constituire prin conventie. Conditii. Durata dreptului

248. Drept de superficie. Inadmisibilitatea constituirii dreptului de superficie prin hotarare judecatoreasca

4.2. Principalele caractere juridice 

249. Drept de superficie. Conditii de constituire

250. Constructie edificata pe terenul altuia. Prezumtie de proprietate. Dovada contrara. Plata de despagubiri 

251. Drept de superficie. Constructii pe terenul altuia. Constituirea dreptului de superficie 

252. Superficie. Prezumtia de proprietate. Proba contrara

4.3. Constituirea dreptului de superficie 

253. Drept de superficie. Constituire

254. Drept de superficie. Supraetajarea constructiei. Admisibilitatea constituirii dreptului. Consimtamant

255. Drept de superficie. Domeniul privat al statului

256. Drept de superficie. Conditii de constituire. Constructie pe terenul altuia. Constructor de buna credinta 

257. Accesiune imobiliara artificiala. Drept de superficie. Consimtamant tacit. Actiune in constatare

258. Drept de superficie. Constructii pe terenul altuia

259. Drept de superficie. Constituire. Admisibilitate.

260. Superficie. Constituirea dreptului de superficie

261. Exercitarea dreptului de superficie. Actiune privind anularea actului de transmitere a dreptului. Calitate procesuala activa 

262. Imbunatatiri aduse de ambii soti constructiei (bun propriu al unuia dintre ei). Consecinte cu privire la natura juridica a constructiei 

263. Drept de superficie. Edificarea unor constructii pe terenul avut in folosinta, fara autorizatie administrativa, dar cu acordul proprietarului fondului

264. Drept de superficie. Uzucapiune. Autoritate de lucru judecat

265. Garaj situat si construit pe terenul statului. Inexistenta dreptului de superficie

266. Drept de superficie. Devalmasie 

267. Concubini. Drept de superficie. Edificarea unei constructii pe terenul proprietatea unuia dintre concubini 

268. Drept de superficie. Conditii 

4.4. Exercitarea dreptului de superficie

269. Drept de superficie. Asigurarea accesului la constructie pe terenul proprietarului

5. Dreptul real de folosinta

270. Drept de administrare directa. Drept real de folosinta. Legea nr. 18/1991. Teren agricol

271. Drepturi reale. Legea nr. 18/1991. Drept de servitute. Drept real de folosinta 

272. Domeniul public. Drept real de folosinta. Titlu valabil pentru inscrierea dreptului de folosinta in cartea funciara

273. Drept real de folosinta. Locuri de inhumare. Indiviziune. Inadmisibilitatea partajarii

274. Drept de superficie. Constatarea constituirii acestui drept prin hotarare judecatoreasca

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei02 nov. 2007
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini264
Tip copertaCarte brosata